St. Peters Basiliek

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
St. Peters Basiliek
Oostelijk zicht op de Sint-Pietersbasiliek

Oostelijk zicht op de Sint-Pietersbasiliek

Gegevens
plaats Vaticaan
bouwer Lijst van bouwers
bouwjaar 1506 tot 1626
hoogte 133,30 m
Vloer ruimte 20.139 m²
Coördinaten 41 ° 54 ′ 8 ″ N , 12 ° 27 ′ 12 ″ E Coördinaten: 41 ° 54 ′ 8 ″ N , 12 ° 27 ′ 12 ″ E
Sint-Pietersbasiliek (Vaticaanstad)
St. Peters Basiliek
bijzonderheden
Pauselijke Basiliek
Overzicht van de Sint-Pietersbasiliek bij zonsondergang (uitzicht vanaf Castel Sant'Angelo )

De basiliek van Saint Peter in het Vaticaan ( Italiaans : San Pietro in Vaticano) in Rome algemeen meestal genoemd, in de Duitstalige landen, omdat hun omvang en het belang van de St. Peter's (ook Basilica Sancti Petri in Vaticano, Peter's Basilica, Vatican Basilica of Templum Vaticanum), dat is de Memorial Church van Apostel Simon Peter . Het is gelegen op het grondgebied van de onafhankelijke staat Vaticaanstad en is een van de zeven bedevaartskerken van Rome. Met een bebouwde oppervlakte van 20.139 m² [1] en een capaciteit van 20.000 [2] mensen, is de Sint-Pietersbasiliek de grootste van de pauselijke basilieken en een van de grootste en belangrijkste kerken ter wereld. [3]

De voorloper van de huidige Sint -Pietersbasiliek, Alt-St. Peter , werd rond het jaar 324 gevonden door Constantijn de Grote boven het vermoedelijke graf van St. Pieter opgericht. [4] De huidige bouw begon in 1506 en was in 1626 grotendeels voltooid. [5]

Vanaf het midden van de 13e eeuw was de Sint-Pieterskerk ook de patriarchale basiliek van de Latijnse patriarch van Constantinopel . Na de ontbinding van het patriarchaat in 1964 werd deze titel voortgezet; 2006, toen paus Benedictus XVI. Toen de titel van Patriarch van het Westen (of van het Westen) werd geschrapt, werd deze vervangen door die van een pauselijke basiliek. [6]

Sinds het einde van de 14e eeuw wonen de pausen in de directe omgeving van de Sint- Pietersbasiliek. Het is echter noch de kathedraal van het bisdom Rome, noch de officieel hoogste rooms-katholieke kerk - beide zijn sinds de oudheid de basiliek van Lateranen . [7]

verhaal

Vaticaanse necropolis

Plan en locatie van de Vaticaanse necropolis onder de huidige Sint-Pietersbasiliek

In de 1e eeuw na Christus lag de mons Vaticanus , de Vaticaanse heuvel , buiten het oude Rome aan de westkant van de Tiber, tegenover het veld van Mars, waarop openbare voorzieningen waren gebouwd. Keizer Caligula liet op deze heuvel een circus bouwen. [8] Nero voegde een paleis en een brug over de Tiber toe, waarvan tegenwoordig nog maar een paar sporen in de rivier te zien zijn. Zoals aan bijna alle kanten van het oude Rome waren er ook graven in de mons Vaticanus . [9] Volgens de overlevering werd de apostel Petrus in 64 met zijn hoofd naar beneden gekruisigd in Circus en was hij heel dichtbij zijn laatste rustplaats. [10]

Tijdens opgravingen in opdracht van Pius XII. Rond 1950 werd een grafweg gevonden onder de huidige Sint-Pietersbasiliek. [11] In die met de bouw van Alt-St. Peter begin van de 4e eeuw gevuld- necropolis waren bij de opgravingen tal van grafhuizen ( memoires ) met stucwerk , muurschilderingen en mozaïeken en verspreide christelijke onbedekte graven. [9] Botten werden ook gevonden in de veronderstelde Peter's graf, maar niet op de grond, maar op een steunwand aan de zijkant. De theorie dat tijdens de laatste zware vervolging van christenen de beenderen werden bewaard in een loggia bedekt met Petrus- graffiti in de buurt van de catacomben van San Sebastiano en alleen begraven in de muur onder Constantijn , overtuigt tot op de dag van vandaag niet veel critici. [11] Hoewel de kwestie van de botten daarom open moet blijven, kan sinds de opgravingen als zeker worden beschouwd dat de vereerde plaats sinds het begin van de 2e eeuw als het graf van Peter wordt beschouwd. [12]

Constantijn Basiliek (Alt-St. Peter)

Reconstructie van Alt-St. Peter uit 1891. De afbeelding toont het bouwwerk na 1483 en vóór 1503. Op de achtergrond rechts de Sixtijnse Kapel .

Archeologische vondsten suggereren dat de christenen, na het zogenaamde Akkoord van Milaan in 313, keizer Constantijn de plaats lieten zien die sinds de oudheid werd vereerd als het graf van Petrus. Tot ongeveer 324 liet de keizer een monumentale basiliek bouwen op de Vaticaanse heuvel. [13] Om een ​​vlak bouwgebied voor de basiliek in de helling te krijgen, laat Konstantin op de begraafplaats het gebruik zien door de ontdekking van munten tot 318, [14] vul de graven onder het gerespecteerde graf en ablater de heuvel achter het graf zodat uiteindelijk alleen het graf alleen in de apsis van de toekomstige kerk stond. Het was bekleed met kostbaar marmer en bedekt met een ciborium [15] dat werd ondersteund door zes kronkelende kolommen. [16]

De vijfbeukige basiliek met een eenbeukig transept werd rond 326 voltooid [17] en ingewijd door paus Silvester I. Het was enorm voor zijn tijd met een totale lengte van ongeveer 120 meter. [18] De hoogte van het middenschip, dat in 22 tussenkolommen was verdeeld, was ongeveer 30 meter. Het transept was 63 meter lang en 25 meter hoog. Andere bronnen gaan uit van een totale lengte van 90 meter en een breedte van 66 meter; dat zou het gebied van Alt-St. Peter ongeveer drie keer zo groot als de Constantijnse paleisauditorium in Trier , die rond 310 werd gebouwd. [19] Tijdens de bouw was veel buit gebruikt, bijvoorbeeld voor de 88 zuilen van het schip . [15]

In de 6e eeuw begon paus Pelagius II met het verhogen van de vloer in de apsis rond het vermoedelijke Peter's graf. Het werk werd voltooid onder Gregorius de Grote . Het doel was om de Eucharistie niet alleen bij het graf zelf te kunnen vieren, maar ook daarboven. Onder het nieuw gebouwde platform werd een gang met een kapel gebouwd, die het archetype van de ringcrypte zou worden . Dit maakte het mogelijk om rond het graf te lopen; Het werd vanuit het kerkinterieur zichtbaar gemaakt door een Confessio- opening. In de loop van het werk werd ook het Constantijnse ciborium verwijderd. De kolommen die erin waren ingebouwd, maakten vervolgens deel uit van een pergola die voor de Confessio was opgericht, samen met zes exemplaren van dezelfde vorm. [20] Elf van deze zuilen zijn vandaag de dag nog steeds bewaard in de Sint-Pietersbasiliek. [21]

Plan voor de conversie van Alt St. Peter naar Rossellino (rond 1450)

In de eeuwen die volgden werd het gebouw zwaar beschadigd door de beroering van de geschiedenis en talrijke gewapende gebeurtenissen. Vooral tijdens de Saraceense aanval op Rome in 846 gingen veel kunstschatten verloren door plundering . De kerk is keer op keer gerestaureerd en gerestaureerd . Hedendaagse getuigen van de Middeleeuwen melden een verbijsterend aantal zijaltaren en grafkapellen in de kerk. [22]

Vanaf 1451 onderging de Constantijnse basiliek een laatste grote renovatie onder de pausen Nicolaas V , Pius II en Julius II . [23] Reeds in deze tijd waren er inspanningen onder Nicolaas V vanwege de toegenomen benodigde ruimte om het koor van de oude St. Peter's Church, die in de tijd van de afwezigheid van de pausen vervallen was geworden, aanzienlijk te vergroten. Met de uitbreidingsplannen voor het koor en transept van Alt-St. Peter werd toevertrouwd aan Bernardo Rossellino , die van 1451 tot 1455 als bouwer in de Sint-Pieterskerk werkte. Volgens zijn ontwerp was een nieuw gebouw van het koor en het transept gepland, dat zich ver naar het westen uitstrekte, waardoor het hele gebouw een plattegrond in de vorm van een Latijns kruis zou hebben gekregen. [24] De graafwerkzaamheden voor de funderingen begonnen al in 1451. Toen paus Nicolaas V in 1455 stierf, stopten de bouwwerkzaamheden opnieuw; [18] Niettemin vormden dit eerste werk belangrijke ankerpunten voor de volgende planning. [23]

Nieuw gebouw

Aan het begin van zijn pontificaat ontdekte paus Julius II dat de 1200 jaar oude basiliek Alt-St. Petrus zou niet voldoende ruimte hebben voor zijn monumentale graf . Hij gaf daarom opdracht tot een uitbreiding van het kerkgebouw. Omdat deze echter op veel plaatsen dreigde in te storten, werd besloten om in plaats daarvan een monumentale nieuwbouw te bouwen. In de loop hiervan werd de kathedraalbouwhut van St. Peter gesticht, die vandaag nog steeds bestaat.

De kostenintensieve nieuwbouw werd grotendeels gefinancierd door de zogenaamde Peterspfennig en de verkoop van aflaten . De discussie over deze vorm van financiering werd later een van de uitgangspunten van de Reformatie . Later werd de bouw ook gefinancierd door de Spanjaarden, die enkele van de schatten schonken die in het pas ontdekte Amerika waren gevangen. [25]

In 1503 Alt-St. Peter uit het westen te worden verwijderd. [18] Alleen de oude apsis met het graf van Petrus en de oostelijke helft van het schip bleven over. Op 18 april 1506 legde Julius II de eerste steen voor de nieuwe Sint-Pieterskerk onder de huidige Veronica-pilaar.

Een van Bramantes ontwerpen voor Sint Pieter: het zogenaamde perkamentplan uit 1505 (hier aangevuld met een hertekening van een centraal gebouw in de vorm van een Grieks kruis)

Het eerste ontwerp voor de nieuwbouw kwam van Donato Bramante , die tot aan zijn dood (1514) projectleider was. In tegenstelling tot de lang gekoesterde visie, hadden zijn eerste overwegingen geen betrekking op een plan over een Grieks kruis , maar werden ontwikkeld over de plattegrond van de oude basiliek met het oog op een langsgebouw . [26] Pas in de verdere ontwikkeling verspreidden de ideeën van Bramante zich naar zijn centraal geplande studies door de Quincunx-oplossing van Milaan-schema (afgeleid van zijn ontwerp voor de sacristie van Santa Maria presso San Satiro in Milaan) gemaakt van een centraal bouwplan als basis. Tijdens zijn ambtstermijn liet Bramante de oversteekpijlers bouwen met hun grote nissen, de westelijke apsis, die later gedeeltelijk werd verwijderd, en de zogenaamde tegurio , een grote schuilplaats boven het graf van Peter. Wat overbleef van zijn ontwerpen was het idee van de koepel ondersteund door vier machtige pilaren, die de plannen van de volgende architecten diepgaand beïnvloedde. [27] De aanpak van Bramante werd destijds niet alleen positief gezien. Een verhandeling over de architect, gepubliceerd in 1517, stelt dat hij "heel Rome zou hebben vernietigd als hij was achtergelaten", en de anonieme auteur werpt bittere verwijten voor de vernietiging van de traditionele, meer dan duizend jaar oude Constantijnse basiliek. Deze bron documenteert vroege overwegingen in de richting van monumentenzorg .

Zicht op de bouwplaats van de Sint-Pietersbasiliek. In het midden de Tegurio Bramantes ( Maarten van Heemskerck rond 1536)

Na de dood van Bramante nam Raphael , de door Bramante geplande opvolger, Giuliano da Sangallo en Fra Giovanni Giocondo, vanaf 1514 de taken van sitemanager over. Giocondo was al Bramante's assistent vanaf 1513 en Sangallo was vanaf 1506 ook begonnen met het opstellen van plannen voor de Sint-Pietersbasiliek. [28] Beiden verlieten de bouwplaats in 1515. [29] Als tweede architect benoemde Raphael vervolgens de neef van Giuliano Sangallo, Antonio da Sangallo. J. Na de vroegtijdige dood van Raphael (1520) nam hij de functie van de eerste bouwmeester over. Hij benoemde Baldassare Peruzzi als de tweede architect, die dit ambt bekleedde tot aan zijn dood in 1536. In de ontwerpen van deze architecten wisselde de basisvorm herhaaldelijk af tussen het Griekse en Latijnse kruis. De bouw zelf vorderde langzaam. Bewijs van deze tijd zijn de gewelfde bogen tussen de zuidelijke kruising en tegenpilaren, die Raphael ontwierp op basis van het model van de Maxentius-basiliek . [29] Sangallo ovl. J. verhoogde de vloer en werkte in de laatste jaren van zijn leven tot aan zijn dood in 1547 aan een groot model van zijn laatste ontwerp voor de Sint-Pietersbasiliek ( Fig. ). [30] Het kan vandaag worden bekeken in een van de dakkoepels van de basiliek.

Plattegrond gebaseerd op het ontwerp van Michelangelo uit 1547

In 1547 nam Michelangelo Buonarroti het bouwmanagement over. Hij ontving van paus Paulus III. bepaalde bijzondere rechten, zoals onafhankelijkheid van de bouwwerken waaraan zijn voorgangers waren onderworpen. Michelangelo's plannen voor de Sint-Pietersbasiliek waren gebaseerd op de architectuur van Bramante; Daarom ontwierp hij een centraal gebouw met vier apsissen, waarvan de plattegrond vandaag de dag nog steeds te vinden is in het westelijke deel van de basiliek. Ook de karakteristieke pilasterstructuur van de gevels van het westgebouw en de monumentale hoofdkoepel zijn op hem terug te voeren. Hij leefde niet om de voltooiing van de koepel te zien; toen hij stierf in 1564, was het werk aan de trommel begonnen. [31] Zijn opvolgers bouwden verder volgens zijn plannen en veranderden ze slechts een beetje. Deze opvolgers waren Pirro Ligorio (tot 1568), vanaf 1568 Giacomo Barozzi da Vignola (tot dan tweede architect) en vanaf 1574 Giacomo della Porta , die het ambt van bouwer bekleedde tot 1602. [32] Onder Vignola en della Porta, beïnvloed door de hervormingen van het Concilie van Trente , prevaleerde het lange gebouw in de vorm van een Latijns kruis boven het centrale gebouw. Della Porta voltooide de hoofdkoepel in 1591 [32] en bouwde de twee paviljoenachtige secundaire koepels die boven de Cappella Clementina en de Cappella Gregoriana uitsteken . [33]

Toen Paulus V in 1605 de pauselijke troon besteeg, was de bouw zo ver gevorderd dat het grensde aan de resterende delen van het schip van Alt St. Peter. De discussie ontstond of dit oude deel moest worden verwijderd of geïntegreerd in de nieuwe Sint-Pietersbasiliek. Uiteindelijk is besloten om het te slopen. De toestand van het oude schip was echter eerder gedocumenteerd door middel van schetsen en tekeningen.

Avond uitzicht op de oostgevel van Maderno

Gedurende deze tijd werden verschillende ontwerpen voor een nieuw gebouw gemaakt, waarvan er één werd uitgevoerd door Carlo Maderno , die sinds 1603 hoofdarchitect was [34] . Maderno leidde de bouw tot 1629. Onder hem werden het schip met zijn kapellen, de biechtstoel , de portiek en de barokke gevel gebouwd. Deze laatste werd door tijdgenoten bekritiseerd vanwege zijn hoogte, omdat hij het uitzicht vanaf het Sint-Pietersplein naar de koepel van Michelangelo belemmert. Links en rechts van de gevel was een klokkentoren gepland. Deze werden echter niet voltooid en bereiken slechts de hoogte van de gevel, zodat ze daarmee lijken samen te vloeien. Het belfort van vandaag bevindt zich in de linker toren. [35]

Omdat het pauselijke altaar verloren ging in de oversteek onder de enorme koepel en om de blik op het graf van Petrus te richten, richtte Gian Lorenzo Bernini in 1624 met de steun van Francesco Borromini een 29 meter hoge bronzen baldakijn direct boven het graf op. [36] Het materiaal hiervoor kwam uit het Pantheon . Voor het gieten liet paus Urbanus VIII Barberini in 1625 de antieke bronzen cassettes uit het plafond van de pronaos verwijderen. [37] [38] In hetzelfde jaar werden de kronkelende pilaren van de luifel opgericht; het hele werk kon pas in 1635 worden voltooid. [36]

In 1626 was de bouw zo ver voltooid dat de Sint-Pietersbasiliek op 18 november plechtig kon worden ingewijd door paus Urbanus VIII. In 1637 kreeg Bernini, die na de dood van Maderno (1629) de functie van hoofdarchitect had overgenomen, de opdracht van de paus om de klokkentorens te voltooien. Zijn ontwerpen voor de fundering waren echter te zwaar, waardoor scheuren in de gevel ontstonden en de reeds begonnen zuidtoren in 1641 weer op de oorspronkelijke hoogte moest worden verwijderd. [36] Vanaf dat moment richtte Bernini zich op het artistieke ontwerp van de basiliek en de bouw van de zuilengalerijen .

Sint-Pietersplein

Sint-Pietersplein bij zonsopgang

Het Sint-Pietersplein, ontworpen door Gian Lorenzo Bernini, is 240 meter breed en ovaal van vorm. Aan de kant die uitkijkt op de Sint-Pietersbasiliek, verandert het in een trapezium genaamd Piazza Retta . Hierdoor lijkt de brede gevel van de basiliek smaller en wordt de hoofdkoepel benadrukt. [10]

In het centrum van het Sint-Pietersplein staat de Vaticaanse Obelisk , afkomstig uit het Circus van Caligula en Nero , [39] waarin volgens de overlevering Peter werd geëxecuteerd. In de oudheid bevond dit circus zich ten zuiden van de huidige Sint-Pietersbasiliek. De as van Caesar zou zich aan de voet van de obelisk bevinden , die uit Egypte kwam, en een deel van het kruis van Christus op de top. [40] De obelisk is 25,31 meter hoog, heeft een geschat gewicht van 320 ton en staat op een 8,25 meter hoge sokkel , waarvan de top wordt gevormd door vier bronzen leeuwen. [41] De bouw ervan in 1586 op het Sint-Pietersplein onder Domenico Fontana was destijds een technisch meesterwerk. [10]

Aan weerszijden van het ovaal van het Sint-Pietersplein staat een 14 meter hoge fontein . De rechter werd in 1613 ontworpen onder Paul V door Carlo Maderno , de linker in 1677 door Carlo Fontana . [40]

De zuilengalerijen rond het plein zijn 17 meter breed en symmetrisch rond twee brandpunten een paar meter ten noorden en ten zuiden van de obelisk. Op elk van deze brandpunten is een plaat met het opschrift "Centro del Colonnato" in de vloer ingebed. Als je op een van de platen gaat staan, staan ​​alle vier de kolommen van de corresponderende helft van de zuilengang precies achter elkaar, zodat de zuilengalerij lijkt te bestaan ​​uit slechts één rij kolommen (in plaats van vier achter elkaar) . [10] Boven de 284, gerangschikt in 71 rijen van vier zuilen, staan ​​140 Heilige beelden , elk met een hoogte van ongeveer 3 meter. Ze waren van 1667 tot 1669 onder paus Alexander VII en Clemens IX. opgericht. [42]

Structuur en uitrusting

Lay-out

(Opmerking: De nummering van de apparaten met nummers tussen haakjes komt overeen met die van de plattegrond en geeft dus de betreffende locatie weer.)

Hoofdgevel

Oostgevel van de Sint-Pietersbasiliek

De oostelijke gevel van de Sint-Pietersbasiliek, 115 meter breed en bijna 46 meter hoog [5], vormt het westelijke uiteinde van het Sint-Pietersplein . Het werd ontworpen door de architect Carlo Maderno , op wie bijna het hele oostelijke deel van de basiliek terug te voeren is. Sinds een renovatie ter voorbereiding op het jubileumjaar 2000 verschijnt de gevel weer in zijn oorspronkelijke kleurstelling. [43] Paus Paulus V , die uit de familie Borghese kwam en wiens wapen is bevestigd aan het timpaan van de tempelachtige driehoekige gevel , wordt genoemd naar de Latijnse inscriptie op de fries als de bouwer van de gevel:

IN HONOREM PRINCIPIS APOST [OLORUM] PAVLVS V BVRGHESIVS ROMANVS PONT [IFEX] MAX [IMUS] AN [NO] MDCXII PONT [IFICATU] VII
(Ter ere van de Eerste van de Apostelen, Paulus V Borghese, van Rome, Pontifex Maximus, [schonk dit gebouw] in 1612, het zevende jaar van zijn pontificaat.)

Zoals het opschrift vermeldt, werd de gevel begin 1612 voltooid. [44] In hetzelfde jaar gaf paus Maderno echter opdracht tot de bouw van twee klokkentorens aan de zijkant van de gevel. Hun constructie is echter ter hoogte van de rest van de gevel afgebroken, zodat ze er een eenheid mee lijken te vormen. [43] Tegenwoordig worden de klokkentorens bekroond door klokken die rond 1790 zijn ontworpen door Giuseppe Valadier . De twee wijzerplaten, versierd met mozaïeken, zijn elk meer dan acht meter in doorsnee. [45]

De gevel is als een verspringende gevel aangelegd, waardoor de monumentale Korinthische pilasters en zuilen naar het centrum toe steeds ruimer worden. [44] Op de benedenverdieping zijn er vijf ingangen met bronzen traliedeuren die naar de achterliggende portiek leiden. [45] De middelste en de twee buitenste ingangen worden omlijst door oude Ionische zuilen gemaakt van Alt-St. Pieter ontstaan. [44] Er zijn vijf balkons op de tweede verdieping. Vanuit het midden, de zogenaamde Benediction Loggia , toont een nieuw gekozen paus zich voor het eerst aan het publiek en spreekt de zegen Urbi et Orbi uit , zoals hij dat doet op de hoge feesten van Kerstmis en Pasen. [46] Direct onder de loggia is er een reliëf gemaakt door Ambrogio Buonvicino in 1614; het toont de overhandiging van de sleutels van Jezus aan Petrus. [47] [48]

Dertien figuren van ongeveer zes meter hoog zijn boven de zolder van de gevel geplaatst en stellen Jezus (in het midden), Johannes de Doper (links van Jezus) en alle apostelen voor behalve Petrus. [46] Een figuur van Peter, gemaakt door Giuseppe de Fabris , staat sinds 1847 samen met een standbeeld van Paul door Adamo Tadolini op de zogenaamde Sagrato , het trapvormige voorplein van de Sint-Pietersbasiliek. [49]

Portiek

Binnen in de portiek, in de linker helft van de foto het portaal van Filarete

De portiek van de Sint-Pietersbasiliek is ontworpen door Carlo Maderno en gebouwd tussen 1607 en 1614 en bevindt zich achter de laagste verdieping van de oostgevel. Het is 71 meter breed, 14 meter diep en ongeveer 20 meter hoog. [5]

Aan de oostzijde van de portiek, die uitkijkt op het Sint-Pietersplein, bevinden zich vijf ingangen met bronzen traliedeuren. In de lunette boven de centrale ingang bevindt zich het mozaïek van Navicella ( nr. 1 ); een reproductie van het beroemde mozaïek van Giotto di Bondone , gemaakt rond 1260. Het bevond zich oorspronkelijk aan de achterzijde van de ingang van het atrium van Alt-St. Peter, maar werd door de eeuwen heen meerdere keren verplaatst en daardoor beschadigd. Daarom werd het in 1674 door de mozaïekmaker Orazio Manenti herhaaldelijk gerestaureerd en uiteindelijk ingrijpend vernieuwd in barokstijl . Sindsdien staat het mozaïek op de huidige locatie. [50] Het toont een schip op de Zee van Galilea waarin de apostelen zitten; rechts zie je hoe Petrus Jezus probeert te benaderen terwijl hij op het water staat. Het literaire model voor de afbeelding was een aflevering van het evangelie van Matteüs ( Mt 14 : 26-33 EU ). [51] In de lunette tegenover de Navicella is sinds 1649 een reliëf ( nr. 5 ) uit de school van Gian Lorenzo Bernini geplaatst. Het toont een scène uit het evangelie volgens Johannes ( Joh 21,15-17 EU ) waarin Jezus tot Petrus spreekt: “Weid mijn schapen”. Op deze manier geeft hij hem, volgens de katholieke interpretatie, de taak van pastoraal ambt. Het reliëf is ontworpen rond 1633 en gemaakt in 1646. [51] De andere lunetten van de portiek worden omlijst door in totaal 31 figuren die pausen van martelaren voorstellen. Er zijn 32 stucreliëfs in de gewelfde kap , met scènes uit het leven van de prinsen van de apostelen Petrus en Paulus , gebaseerd op ontwerpen van Giovanni Battista Ricci . [52]

Ruiterstandbeeld van Karel de Grote door Agostino Cornacchini

Twee ruiterstandbeelden zijn opgesteld in aparte kamers aan de zijkanten van de portiek. Die aan de zuidkant ( nr. 2 ) is gemaakt door Agostino Cornacchini in 1725 [53] en stelt Karel de Grote voor , die naar Alt-St. Peter door paus Leo III. tot keizer gekroond te worden. [54] Het ruiterstandbeeld aan de noordkant ( nr. 8 ) is van Gian Lorenzo Bernini en toont Constantijn de Grote die de slag om de Milvische brug binnenrijdt . Het beeld is gemaakt in 1670. De kamer waarin het zich bevindt, maakt deel uit van de Scala Regia , die naar het Apostolisch Paleis leidt. [53]

Portalen

Heilige deur

In de westelijke muur van de portiek leiden vijf portalen naar het interieur van de Sint-Pietersbasiliek. Behalve de middelste dateren alle deuren uit de 20e eeuw. [55] [56]

De vleugels van het meest zuidelijke portaal, het zogenaamde dodenportaal ( nr. 3 ), werden tussen 1961 en 1964 door Giacomo Manzù gemaakt en tonen verschillende sterfscènes naast de kruisiging van Jezus; van de moord op Abel door Kaïn tot de dood van paus Johannes XXIII. Aan de binnenkant stelt de kunstenaar de opening van het Tweede Vaticaans Concilie voor . De overleden pausen worden traditioneel door het dodenportaal gedragen, vandaar de naam. [53] [57]

Rechts ervan bevindt zich het portaal van goed en kwaad ( nr. 4 ), dat in 1977 werd voltooid door Luciano Minguzzi . De zeven afbeeldingen op de linker poortvleugel doen denken aan "slechte" daden, die aan de rechterkant van "goede". [57]

De middelste poort, die meestal gesloten blijft en alleen bij speciale gelegenheden wordt geopend, is het portaal van de Filarete ( nr. 5 ). Het werd gemaakt door de Florentijnse beeldhouwer en architect Antonio Averlino , bekend als Filarete, en was oorspronkelijk ontworpen voor Alt-St. Pieter gemaakt. De deurbladen tonen onder meer Jezus en Maria, de apostelen Petrus en Paulus, scènes van hun martelaarschap en gebeurtenissen uit het leven van de stichter, paus Eugenius IV . Oorspronkelijk was het portaal 6,30 meter hoog, maar werd voor de huidige installatie door Orazio Censone vergroot tot 7,14 x 3,6 meter. Dit wordt ook aangegeven door een inscriptie in het bovenste gedeelte van de poortvleugel. [55] [57]

Rechts van het portaal van de Filarete bevindt zich het portaal van de sacramenten ( nr. 6 ), op wiens poortvleugels de zeven sacramenten van de katholieke kerk (doopsel, vormsel , biecht, communie, huwelijk, wijding en ziekenzalving) en de verkondiging van de sacramenten zijn aangegeven in acht reliëfs die de mensheid voorstellen (linksboven). Het portaal werd in 1965 gemaakt door Venanzo Crocetti . [57]

De meest noordelijke poort in de portiek is de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek ( nr. 7 ). De poortvleugels werden in 1949 geschonken door het bisdom Bazel om Zwitserland te bedanken voor het gespaard blijven van de Tweede Wereldoorlog . Het ontwerp kwam van Vico Consorti ; De installatie vond plaats ter gelegenheid van het Heilig Jaar 1950. Op de vleugels, die 3,65 x 2,30 meter relatief klein zijn in vergelijking met de andere portalen in de portiek van de Sint-Pietersbasiliek, tonen 16 reliëfs taferelen uit de heilsgeschiedenis . [55] [57]

innerlijke ruimte

Der Innenraum des Petersdomes hat eine Grundfläche von 20.139 m² [1] und bietet etwa 20.000 Personen [2] Platz. Die innere Länge der Basilika, die neben der Hauptkuppel zehn kleinere Nebenkuppeln besitzt, [58] beträgt 186,30 Meter; das Querschiff ist 137,85 Meter breit. [1]

Im Innenraum befinden sich 778 Säulen und 395 Statuen sowie 44 Altäre. [59] Als Material verwendete man vor allem römischem Travertin aus Tivoli , Carrara-Marmor , Stuck und Bronze . Im Petersdom wurden zudem über 20 Grab- und Denkmäler von Päpsten und weiteren für die katholische Kirche bedeutenden Persönlichkeiten aufgestellt. [60] Viele der Grabmäler sind Kenotaphe und beherbergen somit keine sterblichen Überreste. [61]

Die meisten Altarbilder, aber auch die Verzierungen in den Kuppeln, sind in Mosaik ausgeführt. Den Anstoß dazu gab Papst Gregor XIII. , der ein großer Verehrer dieser Kunstform war. Daher ließ er die nach ihm benannte gregorianische Kapelle im Petersdom mit Mosaiken ausschmücken [62] und gründete im Zuge dessen auch eine Scuola del Mosaico („Mosaikschule“). Deren Schüler sollten diese Kunstform erlernen, studieren und pflegen. Im Laufe der Zeit wurden deshalb, aber auch aus konservatorischen und optischen Gründen, fast alle Altargemälde in der Basilika durch Mosaikkopien oder durch Neukreationen in Mosaik ersetzt. [63] Die ursprünglichen Altarbilder befinden sich heute zum Großteil in der vatikanischen Kunstsammlung . Zählt man alle mit Mosaiken ausgeschmückten Flächen im Petersdom zusammen, bilden sie mit etwa 10.000 m 2 das größte Mosaik der Welt. [64]

Hauptschiff gen Westen

Hauptschiff

Das Hauptschiff des Petersdomes wurde von Carlo Maderno als verlängerter östlicher Kreuzarm des von Michelangelo konzipierten Zentralbaus angelegt. Es ist bis zur Vierung 98 Meter [1] lang und 27 Meter breit. [65] Den oberen Abschluss des Hauptschiffs bildet ein 45 Meter [1] hohes kassettiertes Tonnengewölbe , das 1614 geschlossen wurde und mit zum Teil vergoldeten Stuckaturen besetzt ist. [66]

Figur des Ordensgründers Kamillus von Lellis

Das Hauptschiff wird durch monumentale Pfeiler in vier Joche gegliedert. Den Pfeilern sind an der dem Schiff zugewandten Seite seitlich korinthische Pilaster in Kolossalordnung vorgeblendet, zwischen denen sich jeweils zwei übereinander angeordnete Nischen befinden. In diesen Nischen stehen überlebensgroße Statuen von Ordensgründern ( Nr. 72–75, 90–93 ), deren Reigen in den anderen Kreuzarmen fortgeführt wird. Die Figuren gehen auf die Planungen von Papst Clemens IX. zurück und wurden in den Jahren von 1706 bis 2011 geschaffen. [67] Sie haben eine Höhe von 4,5 Metern (in den unteren Nischen) bzw. 5,5 Metern (in den oberen Nischen). [68]

Zwischen den Pfeilern, in den Zwickeln der Bögen, die zu den Seitenschiffen führen, sind auf goldenem Grund überlebensgroße weibliche Allegorien aus Stuck angebracht. Sie symbolisieren Tugenden des Katholizismus und beziehen sich auf das (ehemalige) Patrozinium der dahinterliegenden Kapelle. Die Idee zu diesen Skulpturen stammte von Giacomo della Porta ; sie wurde in den Jahren von 1600 bis 1650 umgesetzt. [67]

Weihwasserbecken

An den östlichsten Pfeilern des Hauptschiffs sind zwei Weihwasserbecken ( Nr. 72, 93 ) angebracht, die von 1722 bis 1755 nach Entwürfen von Agostino Cornacchini geschaffen wurden. [1] Die Becken verdeutlichen in ihrer Monumentalität die Größe des gesamten Kirchenraumes; so sind die Putten , die um die Becken drapiert sind, bis zu zwei Meter hoch. [68]

Vor der Rückseite des Portals des Filarete , also dem mittleren Eingangsportal, ist eine rote Porphyr scheibe in den Boden eingelassen, die sich in Alt-St. Peter vor dem Hochaltar befunden haben soll. Auf ihr soll Karl der Große im Jahr 800 von Papst Leo III. zum Kaiser gekrönt worden sein. [54]

Im Hauptschiff des Petersdoms tagte von 1962 bis 1965 das Zweite Vatikanische Konzil . [68] [69]

Bronzestatue des hl. Petrus

Bronzestatue des hl. Petrus

Am westlichen Ende des Hauptschiffs, am Übergang zur Vierung, ist die berühmte Bronzestatue des hl. Petrus ( Nr. 89 ) aufgestellt. Sie wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts [70] von Arnolfo di Cambio angefertigt [71] und zeigt den sitzenden Apostelfürsten im Segensgestus . Möglicherweise diente eine antike Philosophenfigur , die zu einer Petrusstatue umgearbeitet und über dem Eingang von Alt-St. Peter angebracht wurde, als Vorbild; [72] sie befindet sich heute in den vatikanischen Grotten ( Abb. ). Der rechte Fuß der Petrusfigur im Hauptschiff ist stark abgeflacht, denn zahlreiche Pilger erhoffen sich durch die Berührung des Fußes einen Segen. [73] Angeblich wurde der Fuß im Laufe der Jahrhunderte mehrmals ersetzt. [74]

Neben der Figur stehen zwei Leuchter, an denen Szenen aus dem Leben der Apostelfürsten Petrus und Paulus angebracht sind. Sie wurden 1971 von Egidio Giaroli geschaffen. [75]

Der Baldachin, unter dem die Statue steht, ist mit Mosaiken besetzt, welche einen Brokatstoff imitieren. Über dem Baldachin hat Papst Pius IX. im Jahr 1871 ein Porträt von sich zusammen mit einer Inschrift anbringen lassen. Damit wollte er daran erinnern, dass sein Pontifikat die Länge von Petrus' Amtszeit als Bischof von Rom übertroffen hatte. [76]

Seitenschiffe

Blick durch das nördliche Seitenschiff gen Osten

Die Seitenschiffe des Petersdomes bestehen aus den Vestibülen der Seitenkapellen, die mit Durchgängen verbunden sind, welche hinter den Pfeilern des Hauptschiffes verlaufen. [44] In den Durchgängen sind zu beiden Seiten Grab- bzw. Denkmäler aufgestellt. Die Vestibüle finden ihren oberen Abschluss in elliptischen Kuppeln, die eine Höhe von über 40 Metern erreichen. [77] Die Innenflächen der Kuppeln sind mit Mosaiken verziert, die auf das jeweilige Patrozinium der Kapelle Bezug nehmen. [78]

In den Laibungen der Bögen, die die Vestibüle mit dem Hauptschiff und mit den Kapellen verbinden, sind reliefartige Medaillons angebracht, die von Putten gehalten werden. Diese Reliefs zeigen alle selig- bzw. heiliggesprochenen Päpste von Petrus bis Benedikt II . Zwischen den Marmorreliefs sind die Insignien des Papsttums, Tiara und Schlüssel, dargestellt. Die Anregung zu diesem Bildprogramm kam von Papst Innozenz X. ; bis zur Vollendung im Jahr 1650 waren daran über 40 Künstler beteiligt. [67]

Im nördlichen Seitenschiff befinden sich die Kapelle der Pietà ( Nr. 9 ), die Kapelle des hl. Sebastian ( Nr. 13 ) und die Sakramentskapelle ( Nr. 17 ). Am westlichen Ende des Seitenschiffes steht der Altar des hl. Hieronymus ( Nr. 20 ), der sich bereits in der zu den navi piccole gehörenden Cappella Gregoriana befindet. Das südliche Seitenschiff beherbergt die Taufkapelle ( Nr. 71 ), die Kapelle des Tempelgangs Mariens ( Nr. 67 ) und die Chorkapelle ( Nr. 63 ). Den Abschluss im Westen bildet der Altar der Verklärung Christi ( Nr. 59 ), der in der Cappella Clementina steht. [78]

Kapelle der Pietà

Pietà von Michelangelo

Die östlichste Kapelle im nördlichen Seitenschiff ist die Kapelle der Pietà ( Nr. 9 ). Sie ist nach der auf ihrem Hauptaltar aufgestellten Römischen Pietà von Michelangelo benannt, die sich dort seit der Mitte des 18. Jahrhunderts befindet und zuvor mehrmals den Aufstellungsort innerhalb des Petersdomes wechselte. [60] Bevor die Pietà in die Kapelle kam, war jene dem heiligen Kreuz geweiht. Das mittelalterliche Kruzifix, das bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Altar stand, befindet sich heute in einer Seitennische der Kapelle, in der auch zwei Altäre stehen, die dem hl. Joseph und dem hl. Nikolaus geweiht sind. [79]

Das Fresko im Gewölbe der Kapelle wurde in den Jahren von 1629 bis 1632 von Giovanni Lanfranco geschaffenen. Es stellt Szenen aus der Passion Christi und den Triumph des Kreuzes dar. [80]

Michelangelos Pietà, die heute vor einem schlichten Kreuz aufgestellt ist, hat eine Höhe von 1,75 Metern und ruht auf einer 1,68 Meter breiten Standplatte. Der Auftrag zu diesem Kunstwerk wurde im Jahr 1492 von dem Kardinal Jean Bilhères de Lagraulas erteilt. [60] Der Künstler vollendete das Werk im Jahr 1499, [65] als er 24 Jahre alt war. Auf dem Brustband Mariens ist eine Inschrift angebracht: MICHAEL·A[N]GELVS·BONAROTVS·FLORENT[INVS]·FACIEBA[T] [81] ((Der Florentiner Michelangelo Buonarroti hat dies gemacht). [82] )

Seit einem Attentat auf die Pietà im Jahr 1972, bei dem die Figur schwer beschädigt wurde, ist die Kapelle mit Panzerglas gesichert. [82] Allerdings gibt es in der Sakristei des Petersdomes und den Vatikanischen Museen Nachbildungen der Pietà, die man aus nächster Nähe betrachten kann.

Die Mosaike in der Kuppel des Vestibüls der Pietàkapelle ( Abb. ) wurden von Pietro da Cortona entworfen und zeigen Szenen aus der Apokalypse . [80] So ist dargestellt, wie Engel Menschen mit einem Zeichen versehen und wie der Engel des Heils den Engel des Todes zurückweist. In den Pendentifs der Kuppel sind mit Jeremia , Noah , Abraham und Mose Protagonisten und Propheten des alten Testaments dargestellt. [78]

Über der Rückseite der heiligen Pforte ( Nr. 7 ), die direkt in das Vestibül der Pietàkapelle führt, ist ein Mosaik des hl. Petrus ( Abb. ) angebracht, das Giovanni Battista Calandra im 17. Jahrhundert schuf und das 1774 an seinen heutigen Ort versetzt wurde. [83]

Kapelle des hl. Sebastian

Altarbild der Kapelle des hl. Sebastian

Die mittlere Kapelle des nördlichen Seitenschiffes ist dem hl. Sebastian gewidmet. Das Bild über ihrem Altar zeigt den Kapellenpatron kurz vor seinem Martyrium : Er wird an einen Pfahl gebunden, an dessen oberen Ende ein Schild mit der Aufschrift SEBASTIANVS – CHRISTIANVS angebracht ist. Sebastian blickt zum oberen Teil des Bildes auf, wo Christus, begleitet von Engeln, dargestellt ist. Rechts neben dem Pfahl vertreibt ein reitender Centurio eine Menschenmenge, die sich unter ihm versammelt hat. Über dem Centurio ist ein Engel dargestellt, der Sebastian die Zeichen des Märtyrers, Krone und Palmzweig, überreicht. Das Mosaik ist 9,30 Meter hoch und wurde um das Jahr 1736 geschaffen. Es ersetzte ein Ölbild von Domenichino , das der Künstler zwischen den Jahren 1625 und 1632 schuf und welches zugleich als Vorbild für das Mosaik diente. Das Gemälde befindet sich heute in der Kirche Santa Maria degli Angeli e dei Martiri . [84]

Im Sebastianaltar ist seit seiner Seligsprechung im Jahr 2011 Papst Johannes Paul II. beigesetzt. [84] An den Wänden der Kapelle sind zudem Monumente für die Päpste Pius XI. (rechts, Nr. 12 ) und Pius XII. (links, Nr. 14 , Abb. ) angebracht. [79]

Das Mosaik in der Kuppel des Vestibüls der Kapelle ( Abb. ) stellt eine Prozession von Märtyrern zum thronenden Gottvater dar. Die Zwickel der Kuppel zeigen, wie auch im Vestibül der Pietàkapelle, Figuren des alten Testamentes: Ezechiel , Abel , Jesaja und Zacharias . [78] Das Bildprogramm wurde unter anderem nach einem Entwurf von Pietro da Cortona in den Jahren zwischen 1625 und 1663 geschaffen. [85]

Sakramentskapelle

Die Sakramentskapelle ( Nr. 17 ) ist die westlichste Kapelle des nördlichen Seitenschiffes. Wie auch die gegenüberliegende Chorkapelle, ist sie vom restlichen Kirchenraum durch ein Speisegitter abgeteilt, das von Francesco Borromini entworfen wurde. [86] Die Kapelle beherbergte bis 1638 die Sakristei des Petersdomes. [87]

Die Wände und die Decke der Sakramentskapelle sind mit zum Teil vergoldeten Stuckaturen verziert, die Giovanni Battista Ricci entworfen hat. Auf dem Hauptaltar ist der von Gian Lorenzo Bernini 1674 geschaffene Tabernakel aufgestellt ( Abb. ). [65] Der turmartige Aufbau des Tabernakels, dessen Gestaltung unter anderem durch den Tempietto di Bramante inspiriert wurde, besteht aus vergoldeter Bronze, Silber und Lapislazuli . [87] Er wird von zwei knienden Engeln aus vergoldeter Bronze flankiert und ist von Figuren der zwölf Apostel und der des auferstandenen Christus bekrönt. [88] In der Altarnische hinter dem Tabernakel ist ein Ölbild von Pietro da Cortona angebracht, das die heilige Dreifaltigkeit zeigt. Es wurde zwischen 1628 und 1632 angefertigt und ist eines der wenigen Altarbilder im Petersdom, das nicht durch ein Mosaik ersetzt wurde. [89]

An der Ostwand der Kapelle befindet sich ein Altar, dessen Mosaik die Ekstase des hl. Franziskus zeigt. Vorlage hierfür war ein Gemälde von Domenichino aus der Zeit um 1630. [90] Der Altar wird von zwei antiken gewundenen Säulen gerahmt, die zusammen mit weiteren Säulen dieser Art in Alt-St. Peter vor dem Petrusgrab aufgestellt waren. [88]

Das Kuppelmosaik des Vestibüls der Sakramentskapelle ( Abb. ) ist, wie auch jenes der Sebastianskapelle, von Pietro da Cortona entworfen worden. Es stellt die Vision des letzten der sieben Siegel dar. [91] Die Darstellungen in den Pendentifs der Kuppel zeigen vier Szenen des alten Testaments, die Brot zum Thema haben. [78]

Taufkapelle

Taufbrunnen

Die östlichste Kapelle im südlichen Seitenschiff ( Nr. 71 ) ist die Taufkapelle des Petersdomes. In ihrem Zentrum steht ein Taufbrunnen , der aus einem antiken Porphyrsarkophag aus dem Mausoleum des Hadrian geschaffen wurde. Später wurde in diesem Sarkophag Kaiser Otto II. bestattet. [68] Im Jahr 1600, als man das Atrium von Alt-St. Peter im Zuge des Baues der heutigen Basilika abbrechen musste, wurde der Leichnam des Kaisers in einen einfachen Steinsarg umgebettet und in die vatikanischen Grotten verlegt. [92] Das Taufbecken geht in seiner heutigen Gestaltung auf Carlo Fontana zurück, der den Sarkophag 1692 umarbeitete und die bronzene Abdeckung entwarf. Diese Abdeckung ist mit einem von Putten gehaltenen Relief verziert, welches die Dreifaltigkeit zeigt. Darüber ist das Agnus Dei dargestellt. [93]

Das Bild hinter dem Taufbrunnen stellt die Taufe Jesu im Jordan dar ( Abb. ). Es hatte ein Gemälde von Carlo Maratta als Vorbild, das bis 1730 in der Kapelle hing, als es durch das heutige Mosaik ersetzt wurde. [94] Die beiden Bilder an den Seitenwänden der Kapelle beziehen sich ebenfalls auf das Thema Taufe . So ist links dargestellt, wie Petrus die hll. Processus und Martinianus tauft. Dieses Mosaik hatte ein Bild von Giuseppe Passeri zum Vorbild. Das rechte Mosaik zeigt die Taufe des Zenturios Cornelius ( Apg 10,24-48 EU ), ebenfalls durch Petrus. Vorlage hierfür war ein Ölgemälde von Andrea Procaccini . [95]

Zur Weihnachtszeit wird in der Taufkapelle die Krippe des Petersdomes aufgebaut, [96] deren zentrale Figuren Papst Johannes Paul II. im Jahr 1985 vom Oberammergauer Bildschnitzer Heinrich Zunterer geschenkt wurden. [97]

Das Mosaik in der Kuppel des Kapellenvestibüls ( Abb. ) nimmt ebenfalls das Thema Taufe auf: Hier sind Jesus und Gottvater und darum herum die drei Arten der Taufe (durch Wasser, Blut – also durch das Martyrium – und durch Begierde) dargestellt. Die Kuppelpendentifs zeigen Allegorien der vier Kontinente , die damals bekannt waren: Europa , Afrika , Asien und Amerika . [78] Die Entwürfe zu diesen Bildern stammten von Francesco Trevisani ; an ihnen wurde von 1738 bis 1746 gearbeitet. [98]

Kapelle des Tempelgangs

Altarbild der Kapelle des Tempelgangs

Die mittlere Kapelle des südlichen Seitenschiffes ist demTempelgang Mariens gewidmet. Diese Thematik, die in den Apokryphen überliefert wird, ist auch auf dem Altarbild ( Nr. 67) der Kapelle dargestellt: Das Mosaik, das ein Gemälde von Giovanni Francesco Romanelli aus dem Jahr 1627 kopiert, zeigt, wie die dreijährige Maria die Stufen zum Jerusalemer Tempel hinaufsteigt, wo sie von einem Hohepriester empfangen wird. Hinter Maria sind ihre Eltern, Anna und Joachim , dargestellt. [99] Unter der Mensa des Altares befindet sich der gläserne Sarg des heiliggesprochenen Papstes Pius X.

An den Seitenwänden der Kapelle sind, ähnlich wie in der gegenüberliegenden Sebastiankapelle, zwei Papstdenkmäler aufgestellt: links das von Benedikt XV. ( Nr. 68 , Abb. ), rechts eine Darstellung von Johannes XXIII. ( Nr. 66 ). [79]

In der Kuppel des Vestibüls des Tempelgangkapelle ( Abb. ) sind mit den Motiven Maria als apokalyptisches Weib bei Gottvater und dem Kampf vom Guten gegen das Böse Szenen aus der Apokalypse dargestellt. Die Pendentifs zeigen Noah , Gideon , Bileam und Aaron . [78] Entworfen wurden diese Mosaike 1704 von Giuseppe Bartolomeo Chiari . [100]

Chorkapelle

Innenansicht und Altar der Chorkapelle

Die Chorkapelle ( Nr. 63 ) ist die westlichste Kapelle im südlichen Seitenschiff und ähnelt sowohl in ihrer äußeren Gestalt als auch im Grundriss der gegenüberliegenden Sakramentskapelle. So ist auch die Chorkapelle durch ein Gitter in ihrem Eingang vom restlichen Kirchenraum abgetrennt. Dieses Gitter wurde im Jahr 1758 von Giuseppe Giardoni geschaffen und ersetzte eine Gittertür von Francesco Borromini . [101]

In der Chorkapelle, in der auch eine Zeit lang die Pietà von Michelangelo stand, hält das Kapitel des Petersdomes seit 1614 das Stundengebet ab. Das Chorgestühl, in dem das Kapitel dazu Platz nimmt, wurde von Gian Lorenzo Bernini entworfen. [102] Die Decke und die Wände der Kapelle sind mit vergoldeten Stuckaturen besetzt; von Giovanni Battista Ricci geschaffene Stuckreliefs zeigen die Mysterien der Freuden der Immaculata . [103]

Das von einem Baldachin bekrönte Altarmosaik ( Nr. 62) ist der Patronin der Kapelle, der Maria Immaculata gewidmet. Es entstand um 1745 nach Vorlagen von Pietro Bianchi und Enrico Ennuo . Im oberen Teil des Altarbildes ist Maria in der Ikonografie der Unbefleckten Empfängnis dargestellt, thronend auf einer von Engeln umgebenden Wolke. Die rechte Bildhälfte zeigt die hll. Franz von Assisi und Antonius von Padua , die Maria verehren. Links ist Johannes Chrysostomos im Ornat eines Patriarchen dargestellt. Reliquien dieses Heiligen sollen 1626 im Altartisch der Chorkapelle beigesetzt worden sein. [103] Die Darstellung Mariens auf dem Altarbild wurde 1854 von Papst Pius XI. anlässlich der Verkündigung des Dogmas der Unbefleckten Empfängnis gekrönt. Zum 50-jährigen Jubiläum des Dogmas ließ Papst Pius X. dem Altarbild zwölf diamantenbesetzte Sterne hinzufügen, die einen Nimbus um das Haupt Mariens bilden. [101]

Neben dem Altar ist eine antike Säule aus schwarzem Marmor aufgestellt; sie war ein Geschenk von Papst Pius VI. und dient als Osterleuchter der Kapelle. [101]

Das Mosaik in der Kuppel des Vestibüls der Kapelle ( Abb. ) zeigt Gottvater mit den vier apokalyptischen Thronwesen und den 24 Ältesten . In den Pendentifs der Kuppel sind die Propheten Daniel , Jona , Habakuk und König David dargestellt. [78] Die Bildkomposition geht unter anderem auf Marcantonio Franceschini zurück. [102]

Grab- und Denkmäler in den Durchgängen der Seitenschiffe

In den Durchgängen, die die Vestibüle der Seitenschiffkapellen verbinden, stehen zu beiden Seiten Grab- bzw. Denkmäler, die vor allem verschiedenen Päpsten, aber auch einigen für die katholische Kirche bedeutsamen Persönlichkeiten gewidmet sind.

Im östlichsten Durchgang vom nördlichen Seitenschiff steht an der Südwand das Monument für Christine von Schweden ( Nr. 10 ). Es wurde im Jahr 1700 von Carlo Fontana entworfen. Christine von Schweden, die Tochter des schwedischen KönigsGustav Adolf , der im Dreißigjährigen Krieg auf der Seite der deutschen Protestanten kämpfte, konvertierte 1655 in Innsbruck zum Katholizismus. Dieses Ereignis zeigt das Relief am Sarkophag des Monumentes. Oben auf dem Sarkophag sind zwei Putten dargestellt, die mit Zepter , Schwert und einer Krone spielen. Über den Putten ist ein Bronzemedaillon mit dem Konterfei von Christine angebracht. [82] Gegenüber dem Monument für Christine von Schweden befindet sich das Grabmal für Papst Leo XII. ( Nr. 11 ) von Giuseppe de Fabris aus dem Jahr 1836. Es zeigt den segnenden Papst vor der sog. Sedia gestatoria , einem tragbaren Papstthron, stehend. Darüber sind Allegorien der Religion (links) und Gerechtigkeit (rechts) dargestellt. [82]

Im mittleren Durchgang des nördlichen Seitenschiffes, zwischen den Vestibülen der Sebastians- und der Sakramentskapelle, sind die Grabmäler für Mathilde von Tuszien und Papst Innozenz XII. aufgestellt. Das Monument für Mathilde von Tuszien ( Nr. 15 ) befindet sich an der Südseite des Durchgangs und wurde nach einem Auftrag Urbans VIII. im Jahr 1635 von Gian Lorenzo Bernini konzipiert. Das Relief auf dem Sarkophag des Monumentes stellt den Kniefall von Heinrich IV. vor Papst Gregor VII. dar, der sich vor dem Hintergrund des Gangs nach Canossa ereignete. Der Handlungsort, die Burg Canossa , war zu diesem Zeitpunkt die Residenz von Mathilde. Über dem Sarkophag ist selbige zusammen mit Tiara und Schlüsseln als Wahrerin des Papsttums dargestellt. [88] Das Grabmal für Papst Innozenz XII. ( Nr. 16 ) wurde von Filippo della Valle 1746 geschaffen und zeigt den Papst zwischen der Allegorie der Barmherzigkeit (links) und Justitia (rechts). Es steht an der Nordseite des Durchgangs. [104]

An der Nordwand des westlichsten Durchgangs im nördlichen Seitenschiff, der das Vestibül der Sakramentskapelle mit der Capellea Gragoriana verbindet, befindet sich das Grabmal von Papst Gregor XIII. ( Nr. 18 ), das von Camillo Rusconi im Jahr 1723 vollendet wurde. Das Relief auf dem Sarkophag des Grabmals zeigt die gregorianische Kalenderreform , die Gregor XIII. im Jahr 1582 vollzog. [105] Zu den Seiten des Sarkophags stehen zwei Allegorien der Religion. Unter dem Sarkophag ist ein Drache dargestellt, das Wappentier der Familie Boncompagni, aus der Gregor XIII. stammte. Über dem Sarkophag thront eine Marmorfigur des Papstes in Segensgestus. [106] An der gegenüberliegenden Seite des Durchgangs ist das Grabmal von Gregor XIV. ( Nr. 19 ) angebracht. Es wurde von Prospero da Brescia in den Jahren von 1590 bis 1591 geschaffen und ist im Vergleich zu den anderen Papstmonumenten im Petersdom relativ schlicht gehalten: Ein einfacher Sarkophag steht in einem Bogen. Im Giebel des Bogens tragen zwei Engel das Wappen des Papstes. Daneben sind weibliche Allegorien der Religion (links) und der Gerechtigkeit (rechts) dargestellt. [107] Grund für die schlichte Gestaltung ist einer Überlieferung zufolge ein Geldmangel in den päpstlichen Kassen, der durch das kostspielige Leben des Pontifex verursacht wurde. [88]

Die beiden Monumente im östlichsten Durchgang des südlichen Seitenschiffes sind dem englischen Herrschergeschlecht der Stuarts gewidmet. So befindet sich an der Südwand des Durchgangs das Grabmal von Maria Clementina Sobieska ( Nr. 69 ), welche die Gemahlin des englischen Königs Jakob III. war. Das Grabmal, das im Jahr 1745 von Filippo Barigioni entworfen wurde, zeigt über dem Sarkophag eine weibliche Allegorie der Liebe, die zusammen mit einem Putto ein Porträtmedaillon von der Verstorbenen hält. Dieses Porträt ist in Mosaik ausgeführt und wurde von Pietro Paolo Cristofari geschaffen. Unterhalb des Grabmals befindet sich ein Zugang zu Dach und Kuppel des Petersdomes. [108] Gegenüber, an der Nordseite des Durchgangs, ist das sogenannte Denkmal der letzten Stuarts ( Nr. 70 ) aufgestellt. Dieses ist dem Ehemann von Maria Clementina Sobieska, König Jakob III., und seinen Söhnen Charles Edward und Henry Benedict gewidmet, die auch im oberen Bereich des pyramidenartigen Monumentaufbaus dargestellt sind. Der untere Bereich des Denkmals zeigt ein geschlossenes Portal, zu dessen Seiten zwei Todesgenien stehen. [108]

Das monumentale Wandgrabmal von Papst Innozenz VIII. ( Nr. 65 ) befindet sich im Durchgang zwischen den Vestibülen der Tempelgangs- und der Chorkapelle an der nördlichen Seite. Es wurde von Antonio Pollaiuolo in Bronze geschaffen und 1498 fertiggestellt. Das Grabmal besteht aus einem Sarkophag mit einem darauf liegenden Abbild des Toten und einer darüber befindlichen thronenden Figur des Pontifex. Es wurde ursprünglich in Alt-St. Peter errichtet und im 17. Jahrhundert in den neuen Petersdom transferiert. Es ist das einzige Grabmal, das aus dem Bestand der konstantinischen Basilika in die neue Kirche übernommen wurde. [109] An der gegenüberliegenden Durchgangsseite ist ein Denkmal für Papst Pius X. ( Nr. 64 ) angebracht, dessen Gebeine im Altar der Tempelgangkapelle ruhen. Das Denkmal wurde 1923 von Enrico Astorri entworfen und zeigt den Papst mit zum Himmel erhobenen Armen. Auf dem Portal unterhalb der Marmorfigur sind Szenen aus dem Leben Pius' X. dargestellt. [110]

Im westlichsten Durchgang des südlichen Seitenschiffes steht an der Südwand das Grabmal Papst Leos XI. ( Nr. 60 ), das 1644 von Alessandro Algardi geplant wurde. Es zeigt den Papst über einem Sarkophag thronend, umgeben von den weiblichen Allegorien der Stärke (links) und der Großzügigkeit (rechts). Der Sarkophag ist mit einem Relief verziert, das zwei Szenen zeigt, die sich vor dem Beginn von Leos nur 27 Tage währenden Pontifikates ereigneten, als er Apostolischer Nuntius in Frankreich war: Die Ablehnung des Protestantismus durch den französischen König Heinrich IV. und die Unterzeichnung des Friedens von Vervins . [111] [112] Gegenüberliegend, an der Nordwand des Durchgangs, befindet sich das Grabmal von Papst Innozenz XI. ( Nr. 61 ). Es wurde von Pierre-Étienne Monnot geschaffen und zeigt den Papst, von den Allegorien des Glaubens (links) und der Stärke (rechts) umrahmt. Der Sockel, auf dem die Marmorfigur des Papstes steht, zeigt den Sieg über die Türken vor Wien , der sich während seines Pontifikats ereignete. [113] Der Leichnam von Innozenz XI. ist im Altar der Verklärung Christi aufgebahrt. [111]

Vierung

Die Vierung des Petersdomes bildet zusammen mit dem Papstaltar das räumliche wie liturgische Zentrum der Basilika. Über ihr wölbt sich die monumentale Kuppel von Michelangelo . Unterhalb des Papstaltares, über dem sich das bronzene Ziborium erhebt, liegt das vermutete Petrusgrab, um welches die Vatikanischen Grotten mit der Confessio angelegt sind. Die heutige Gestaltung der Vierung entwarf zum Großteil Gian Lorenzo Bernini . [21]

Hauptkuppel und Vierungspfeiler

Ansicht der Kuppel des Petersdomes durch das Schlüsselloch der Villa del Priorato di Malta

Die doppelschalige, 16-eckige Hauptkuppel des Petersdomes geht auf die Pläne von Michelangelo zurück [43] und gilt als das größte freitragende Bauwerk der Welt, das aus Ziegeln errichtet wurde. [114] Im Jahr 1591 wurde die Kuppel unter Giacomo della Porta sieben Meter höher als ursprünglich geplant vollendet. [43] Sie hat einen Durchmesser von 42,34 Metern und ist 43,20 Meter hoch (das Pantheon ist 86 Zentimeter breiter, dafür aber niedriger).

Zusammen mit der Laterne ( Abb. ), die eine Höhe von 16,6 Metern hat, dem Tambour und den 53 Meter hohen Vierungspfeilern [21] ergibt sich eine Gesamthöhe von 133,30 Metern; im Inneren sind es 117,57 Meter. [1]

Der Tambour, auf dem die Kuppel steht, wird von außen durch Säulenpaare gegliedert, hinter denen sich Strebepfeiler befinden. Diese leiten die Last der Kuppel auf die darunterliegenden Vierungspfeiler ab. [115] Zwischen den Tambourpfeilern befinden sich großformatige Fenster, die für eine gute Ausleuchtung der gesamten Vierung sorgen. [105]

Die Laterne der Kuppel ist über mehr als 551 Stufen zu erreichen, die mit einem Lift zur Dachterrasse abgekürzt werden können (dann nur noch 302 Stufen). [116] Die Treppenanlage, die zwischen den beiden Kuppelschalen verläuft, macht die statische Konstruktion anschaulich. Ein Blick vom Tambourumgang in das Innere von Basilika und Kuppel verdeutlicht die Ausmaße des Kirchenbaues. [117] Von der Laterne bietet sich ein Panoramablick über den vatikanischen Hügel, den Petersplatz und das umgebende Rom.

Panoramabild : Vatikanische Museen , der Petersplatz und die Vatikanische Audienzhalle von der Hauptkuppel des Petersdomes aus gesehen
Blick in das Innere der Hauptkuppel

Die Innenflächen der Kuppel hatte Michelangelo eigentlich schlicht und nur von goldenen Stuckkartuschen geziert geplant. [118] Dieser Entwurf entsprach nach der Fertigstellung der Kuppel jedoch nicht mehr dem aktuellen Zeitgeschmack. Daher beauftragte der Kardinal Cesare Baronio den Künstler Giuseppe Cesari im Jahr 1603 damit, ein Bildprogramm für die Kuppel zu entwerfen. [119] Dabei bestand eine Schwierigkeit für den Künstler darin, das Bildprogramm an die bereits vorhandenen Rippen der Kuppel anzupassen. [120]

Die von Cesari entworfenen Mosaiken sollen einen Blick in das Himmelsgewölbe darstellen. Darauf weisen unter anderem auch die Sterne hin, die sich auf den Kuppelrippen und im Goldgrund der Darstellungen wiederfinden. [119] Das Bildprogramm ist in verschiedene Figurengruppen unterteilt, die in konzentrischen Kreisen angeordnet sind. Die unterste Figurengruppe in den Lünetten der Kuppelsegmente zeigt heilige Bischöfe, die, da sie keine Attribute bei sich tragen, keinen bestimmten Personen zugeordnet werden können. [120] In der Ebene darüber ist am westlichen Scheitel Christus als Pantokrator dargestellt, der von Maria (links) und Johannes dem Täufer (rechts) flankiert wird. Diese Anordnung erinnert an die Darstellungsform der Deesis , die sich unter anderem an einigen Apsiden römischer Kirchen wiederfindet. [121] Die weiteren Personen der zweiten Figurengruppe stellen die zwölf Apostel zusammen mit Paulus dar. Dessen Darstellung befindet sich links von der des Petrus; dieser wiederum ist links von Maria abgebildet. [78] In den oberen Ebenen sind in Kartuschen Engel, Seraphim und Cherubim dargestellt. Seinen oberen Abschluss findet das Bildprogramm im Gewölbe der Laterne, welches den segnenden Gottvater zeigt. [78] Am Übergang zur Laterne steht auf Latein in blauen Majuskeln die Widmungsinschrift der Kuppel:

S[ANCTI]·PETRI·GLORIAE·SIXTVS·P[A]P[A]·V·A[NNO]·MDXC·PONTIF[ICATU]·V
(Zur Ehre des heiligen Petrus, Papst Sixtus V., 1590, im fünften Jahr seines Pontifikates) [122]

Komplettiert wird das Bildprogramm durch die Mosaike in den Kartuschen der Kuppelpendentifs oberhalb der Vierungspfeiler. Sie gehen auf Giovanni de Vecchi und Cesare Nebbia zurück und wurden bereits in den Jahren von 1598 bis 1600 ausgeführt. [118] Die Mosaike zeigen die vier Evangelisten , die das oben in der Kuppel dargestellte in ihren Evangelien verkündeten. Die Evangelisten sind zusammen mit ihren Symbolen abgebildet (vom südwestlichen Vierungspfeiler aus, im Uhrzeigersinn: Matthäus mit geflügeltem Mensch, Johannes mit Adler, Markus mit Löwe und Lukas mit Stier). [78] Die Kartuschen, in denen sich die Mosaike befinden, haben jeweils einen Durchmesser von ungefähr 8,5 Metern. [21]

Die großen fünfeckigen Vierungspfeiler, die die Kuppel, den Tambour und die Pendentifs tragen, haben einen Umfang von gut 71 Metern [21] und eine Diagonale von je 24 Metern. Sie gehen schon auf die ursprünglichen Planungen von Donato Bramante zurück und wurden unter Bernini den vier bedeutendsten Reliquien im Vatikan gewidmet: dem Schweißtuch der Veronika , einem Stück vom wahren Kreuz , der Heiligen Lanze und dem Haupt des Apostels Andreas . Letzteres wurde 1964 nach Patras überführt. [21] Die Reliquien werden bzw. wurden im jeweiligen Pfeiler in einem großen Tresor aufbewahrt. [123] Welche Reliquie sich in welchem Pfeiler befindet, ist jeweils durch eine ungefähr 5 Meter hohe Figur gekennzeichnet, die in einer Nische in der dem Papstaltar zugewandten Pfeilerseite steht. [21] Oberhalb der Nischen befinden sich Balkone, von denen die Reliquien zur Verehrung gezeigt werden können. Über den Balkonen ist jeweils ein Relief angebracht, welches die jeweilige Reliquie (mit Ausnahme des Andreaskreuzes am südöstlichen Pfeiler) von Engeln umspielt zeigt. [70] Die Reliefs werden von den gewundenen Säulen gerahmt, die in Alt-St. Peter vor dem Hochaltar standen und dort eine Pergola bildeten. [21]

Der südwestliche Vierungspfeiler beherbergt das Schweißtuch der hl. Veronika . Sie ist in der von Francesco Mochi geschaffenen Figur ( Nr. 80 ) in der Nische des Pfeilers dargestellt. Im nordwestlichen Pfeiler befindet sich der Partikel vom wahren Kreuz. In seiner Nische steht eine Statue der hl. Helena ( Nr. 84 ), die Andrea Bolgi schuf. Helena, die Mutter Kaiser Konstantins , soll einer Überlieferung nach das Kreuz Jesu in Jerusalem gefunden und nach Rom gebracht haben. In der Nische des nordöstlichen Pfeilers steht die Statue des hl. Longinus ( Nr. 88 ), die von Bernini geschaffen wurde. Longinus soll bei der Kreuzigung Christi seine Lanze in Jesu Seite gestochen haben und anschließend Christ geworden sein. Jene Lanze soll sich in diesem Pfeiler befinden. Im südöstlichen Vierungspfeiler befand sich der Schädel des hl. Andreas, dessen von François Duquesnoy geschaffene Figur ( Nr. 76 ) in der Nische des Pfeilers steht. [21]

Berninis Baldachin-Ziborium

Berninis Ziborium, im Hintergrund der Helenapfeiler und die Cathedra Petri

An der Stelle des heutigen Papstaltares , im Zentrum der Vierung des Petersdomes direkt unterhalb der Hauptkuppel, stand bereits der Hochaltar von Alt-St. Peter, der mit einem Ziborium überbaut war. [20] Daran anknüpfend, aber auch um dem Petrusgrab im Neubau eine optische Markierung zu geben, beauftragte Papst Urban VIII. Gian Lorenzo Bernini im Jahr 1624 [124] damit, ein neues Ziborium ( Nr. 82 ) zu gestalten. Um die für dessen Guss benötigten 93 Tonnen [21] Bronze zu beschaffen, ließ der Papst, der der Familie Barberini entstammte, unter anderem die antike Decke des Pronaos des Pantheons einschmelzen. Dies sorgte unter den Einwohnern Roms seinerzeit für Empörung, wobei auch das Sprichwort Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini (Was die Barbaren nicht schafften, schafften die Barberini) entstand. [125]

In seinem Entwurf aus zum Teil vergoldeter Bronze verknüpfte Bernini, der bei der Statik des Altarüberbaus von Francesco Borromini unterstützt wurde, die traditionelle Form des Ziboriums mit der eines Baldachins . [126] Des Weiteren ließ sich der Künstler von den gewundenen Säulen inspirieren, die in Alt-St. Peter eine Pergola vor dem Petrusgrab bildeten [20] und die ursprünglich aus dem antiken Griechenland stammten. [15] Jene Säulen sind heute unter anderem über den Balkonen der Vierungspfeiler angebracht. [21] Die Schäfte der Säulen von Bernini sind ebenfalls von gewundener Gestalt und im oberen Teil mit Lorbeer- und Olivenranken verziert. [124] Ihren Abschluss finden sie in kompositen Kapitellen, [124] auf denen die Kämpfer des Baldachins ruhen. Im Jahr 1625 waren die Säulen fertiggestellt und konnten in der Basilika auf ihren marmornen Postamenten errichtet werden. [36] An diesen ist das Wappen von Papst Urban VIII. angebracht; oberhalb der Wappenschilde sind schmerzverzogene Gesichter dargestellt, die eine gebärende Frau darstellen sollen. [21] Neben den Wappen auf den Säulenpostamenten verweisen auch die Bienen, die sich an den Säulen und an den Quasten des Baldachins wiederfinden, auf den Barberini-Papst; genauso die Sonnenmasken an den Kämpfern oberhalb der Säulen, die ebenfalls ein Symbol seiner Familie waren. [127]

Über den Säulen, an den Ecken des Baldachins, sind vier stehende Engel dargestellt. Sie halten Bänder in den Händen, mit deren Hilfe sie das bronzene Baldachintuch zu spannen scheinen. [36] An dessen Unterseite ist eine Darstellung der Heiliggeisttaube im Strahlenkranz angebracht; auf dem Tuch sind Putten dargestellt, die mit Attributen der Apostelfürsten Petrus und Paulus und den Insignien des Papsttums (Buch, Schwert, Tiara und Schlüssel) spielen. Hinter den stehenden Engeln mit den Bändern erheben sich vier Voluten , die gemeinsam in einer Konsole enden. [124] Auf dieser befindet sich ein goldenes, auf einer stilisierten Weltkugel stehendes Kreuz, welches in 29 Meter Höhe die Spitze des Baldachins bildet. Ursprünglich plante Bernini an dieser Stelle eine Figur eines auferstandenen Christus , die sich jedoch für die Konstruktion als zu schwer erwies. [36]

Das Ziborium wurde am 29. Juni 1633 , zum Fest Peter und Paul , enthüllt. [128] Wirklich vollendet war es aufgrund von kleineren Arbeiten erst 1635. [124]

Papstaltar und Ambo

Papstaltar im Petersdom

Unter dem Baldachin steht der Papstaltar des Petersdomes. Er wurde im Jahr 1594 von Papst Clemens VIII. in Auftrag gegeben, um im fertiggestellten Teil des neu gebauten Petersdomes Eucharistie feiern zu können. [129] Unter Paul V. wurde der Altar im westlichen Kreuzarm aufgestellt; Urban VIII. ließ ihn an seinen heutigen, um sieben Stufen erhöhten, Aufstellungsort versetzen. [36] Als Material für den Altar diente ein Architrav aus parischem Marmor vom Nerva-Forum . [21] [130] Die Mensa ist 4,35 Meter lang, 2 Meter breit und zusammen mit dem Stipes 1,23 Meter hoch; die Langseiten des Altares sind durch Lisenen untergliedert, an denen insgesamt acht achtstrahlige Sterne aus vergoldeter Bronze angebracht wurden, [130] die dem Wappen des Auftraggebers Clemens VIII. entlehnt sind. An der westlichen Altarseite ist zudem ein marmornes Dreipass kreuz eingelassen. [129] Zu hohen Festtagen wird der Altar mit goldbestickten Antependien in der jeweiligen liturgischen Farbe geschmückt.

Seit der päpstlichen Pfingstmesse 2011 wird im Petersdom ein neuer Ambo ( Nr. 78 ) verwendet, der zur Liturgie links vor dem Baldachin aufgestellt wird. Er ist ein Geschenk zum 60-jährigen Priesterjubiläum von Papst Benedikt XVI. gewesen. Das Lesepult wurde in barocken Formen aus Nussbaum in der Münchner Schreinerei Petzuch hergestellt. [131] Es ist mit drei aus Lindenholz geschnitzten Reliefs verziert, die den hl. Petrus (links), den hl. Paulus (rechts) und die Verkündigung an Maria (Mitte) zeigen. Die Reliefs schuf der Holzbildhauer Georg Bergmeister aus St. Ulrich im Südtiroler Grödnertal . [132] Die Vergoldungsarbeiten stammen vom Vergolder- und Fassmalermeister Josef Mittlböck-Jungwirth aus Schönau im Landkreis Rottal-Inn. [133]

Confessio und Vatikanische Grotten

Blick in die Confessio mit der Palliennische von den Vatikanischen Grotten aus

Vor bzw. unter dem Baldachin und dem Papstaltar befindet sich die Confessio ( Nr. 87 ) des Petersdomes, die ab 1615 unter Papst Paul V. [134] von Carlo Maderno angelegt wurde. [34] Gemäß der Überlieferung soll sich hier, direkt unter dem Altar, das Grab des hl. Petrus befinden. [135] Der Ort des mutmaßlichen Grabes wird in der Westwand der Confessio durch die sogenannte Palliennische markiert. In dieser werden die Pallien aufbewahrt, die jährlich am Hochfest Peter und Paul den neu ernannten Metropoliten angelegt werden. Am hinteren Ende der Palliennische befindet sich ein Mosaik aus dem 9. Jahrhundert, das Christus als Pantokrator zeigt; an ihren Seitenwänden sind Bildnisse der Apostelfürsten Petrus und Paulus angebracht. [83] Seitlich der Nische sind zwei vergoldete Bronzefiguren aufgestellt, die ebenfalls die Apostelfürsten darstellen. Sie wurden gegen 1616 von Ambrogio Buonvicino entworfen. Im östlichen Teil der Confessio befindet sich eine 16-stufige Doppeltreppe, die in die Oberkirche führt. [134] Über sie steigt der Papst an einigen Festtagen zum Petrusgrab hinab. Die Confessio ist von 92 Öllampen gesäumt, [21] die, wie auch die wertvollen Marmorinkrustationen an den Wänden, die Heiligkeit des Ortes verdeutlichen sollen.

Der Confessio gegenüber schließen sich die vatikanischen Grotten an, die sich wie die Confessio auf dem ursprünglichen Bodenniveau der konstantinischen Basilika befinden [136] und erst durch Erhöhung des Bodenniveaus unter Antonio da Sangallo entstanden. [5] Um das Petrusgrab herum, das auch hier wie in der Oberkirche die räumliche Mitte bildet, sind fünf Nationalkapellen angeordnet. In den Grotten befinden sich zudem zahlreiche Papstgrabmäler. Zuletzt wurde hier Johannes Paul II. im früheren Grab von Johannes XXIII. in unmittelbarer Nähe zur Confessio beigesetzt. [137]

Kreuzarme

Blick in den westlichen Kreuzarm

Die Kreuzarme des Petersdomes gehen auf die Planungen Michelangelos zurück und führen von der Vierung aus in die Himmelsrichtungen Norden, Westen und Süden. Dadurch verleihen sie der Basilika zusammen mit dem Mittelschiff einen Grundriss in der Form eines Lateinischen Kreuzes ; der nördliche und der südliche Kreuzarm bilden dabei gemeinsam das Querschiff . Alle Kreuzarme sind auf ähnliche Weise wie das Hauptschiff gegliedert; so stehen auch hier in den Nischen zwischen den Pilastern der seitlichen Pfeiler Figuren von Ordensgründern ( Nr. 85, 86, 26, 30 und Nr. 81, 83, 37, 41 sowie Nr. 77, 79, 49, 53 ) und in den Zwickeln der Bögen, die zu den Kapellen der navi piccole führen, sind, wie auch im Hauptschiff, weibliche Allegorien von Tugenden dargestellt. [67]

Jeder der Kreuzarme ist in zwei Joche gegliedert und endet in einer Apsis , die durch Pilaster zu einem Fünfachtelschluss geformt wird. In den Kalotten der Apsiden sind runde Stuckreliefs angebracht, die Szenen aus den Viten der Apostelfürsten Petrus und Paulus darstellen. [138] Unterhalb von jedem der jeweils drei großen Apsisfenster befindet sich eine von Säulen flankierte Konche , in der entweder ein Altar oder ein Papstgrabmal aufgestellt ist.

Westlicher Kreuzarm

Die Apsis des westlichen Kreuzarmes wird vom Altar der Cathedra Petri dominiert, zu dessen Seiten zwei Papstgrabmäler aufgestellt sind. In der Konche links neben dem Altar befindet sich das Grabmal von Papst Paul III. ( Nr. 40 , Abb. ), ein Werk von Guglielmo della Porta , der es im Jahr 1549 vollendete. Es besteht aus einer erhöht thronenden Monumentalfigur des Papstes, vor deren Sockel zwei Allegorien drapiert sind. Diese sollen die Gerechtigkeit und die Klugheit symbolisieren und die Gesichter der Mutter und der Schwester des verstorbenen Papstes tragen. [139]

Rechts von der Cathedra steht das von Bernini geschaffene Grabmal des Papstes Urban VIII. ( Nr. 38 , Abb. ), an welchem der Künstler von 1623 bis 1644 arbeitete. Es ist ähnlich wie das gegenüberliegende Grabmal von Paul III. aufgebaut; so wird auch das Grabmal von Urban VIII. von einer, auf einem erhöhten Sockel thronenden Figur des verstorbenen Papstes dominiert. Vor dem Sockel ist ein Skelett dargestellt, welches den Namen des Verschiedenen auf ein Pergament schreibt. Das Skelett wird von den Allegorien der Liebe (links) und der Gerechtigkeit (rechts) gerahmt. [139]

In der Apsiskalotte zeigen drei Stuckreliefs die Martyrien von Petrus (links) und von Paulus (rechts) sowie die Berufung Petri zum Jünger Jesu am See Genezareth (Mitte).

Cathedra Petri
Cathedra Petri in der Apsis des westlichen Kreuzarms (2005)

Im Scheitel der westlichen Apsis steht der 1666 von Gian Lorenzo Bernini und einigen seiner Schüler geschaffene Altar der Cathedra Petri ( Nr. 39 ). Im Zentrum dieses monumentalen Altaraufbaus befindet sich eine Art Thron, der mit Reliefs von Johann Paul Schor verziert ist. [140] Dieser Thron bildet den Bronzemantel für einen darin befindlichen Stuhl aus Holz und Elfenbein, der mutmaßlich der Bischofsthron, die Kathedra , des hl. Petrus gewesen sein soll; wahrscheinlicher ist es aber, dass es sich um einen zur Krönung Karls des Kahlen angefertigten Stuhl aus dem 9. Jahrhundert handelt. Dieser Stuhl könnte dann nach der Krönungsfeier dem Papst oder der Peterskirche vermacht worden sein. [141] Die Voluten , auf denen der Bronzethron steht, werden von vier monumentalen Figuren der Kirchenlehrer (von links nach rechts) Ambrosius , Athanasius , Johannes Chrysostomos und Augustinus gehalten, die zum Teil vergoldet sind. [139]

Über dem Altaraufbau erhebt sich eine 25 Meter hohe, aus vergoldetem Stuck und Bronze geschaffene Engelsglorie, die ebenfalls ein Werk von Bernini ist. In ihrem Zentrum befindet sich ein Alabaster fenster, [142] welches die Heiliggeist taube zeigt ( Abb. ). [139]

Im Zuge der Liturgiereform wurde Anfang der 1980er Jahre die historische Altarmensa vor der Cathedra abgebrochen und durch einen frei stehenden Volksaltar auf einer organisch geformten Bronzekonstruktion ersetzt. Unter Papst Benedikt XVI. wurde dieser Altar wiederum entfernt und stattdessen im Oktober 2008 ein frei stehender Altar mit einem vergoldeten, durchbrochenen Antependium mit Darstellungen der Apostel Petrus und Paulus errichtet. [143]

Nördlicher Kreuzarm

Im nördlichen Kreuzarm des Petersdomes wurde von 1869 bis 1870 das Erste Vatikanische Konzil abgehalten. [144] In den Konchen seiner Apsis sind, wie auch im gegenüberliegenden südlichen Kreuzarm, drei Altäre aufgestellt.

Der mittlere Altar ( Nr. 28 ) ist den Märtyrern Processus und Martinianus gewidmet, deren Gebeine auch im Tisch dieses Altares aufbewahrt werden; sie wurden im 9. Jahrhundert in die Basilika übertragen. Das Altarbild zeigt das Martyrium der beiden durch Folter . Es ist einem Gemälde von Valentin de Boulogne ( Abb. ) nachempfunden, das vorher an dieser Stelle angebracht war und ab 1709 in das heutige Mosaik übertragen wurde. [145] In zwei Mosaikmedaillons, die seitlich des Altares angebracht sind, sind die hll. Antonius Maria Claret (links) und Joaquina von Vedruna (rechts) dargestellt. Die Bilder entstanden um 1988. [146]

In der linken Konche der Apsis befindet sich der Altar des hl. Erasmus ( Nr. 29 ), dessen Altarbild auf Nicolas Poussin zurückgeht ( Abb. ). Es wurde Ende der 1730er Jahre in die heute über dem Altar angebrachte Mosaikkopie übertragen und zeigt das legendäre Martyrium des Altarpatrons: Erasmus liegt gefesselt auf einer Bank, unter ihm bischöfliche Paramente und eine Mitra . Während ein Mann aus dem aufgeschlitzten Bauch den Darm des Heiligen zieht, der von einem anderen auf einer Winde aufgewickelt wird, versucht ein Priester, Erasmus zur Verehrung eines Götzen (eine Figur des Herakles ) zu bewegen. [147] Die Medaillons neben dem Altar zeigen die hll. Wladimir I. (links) und Olga von Kiew (rechts). [146]

In der rechten Konche der Apsis steht der Altar des hl. Wenzel ( Nr. 27 ). Das Altarbild zeigt den Heiligen im königlichen Gewand, zu einem Engel aufblickend. Auf einem Relief im Hintergrund des Bildes ist der Mord an Wenzel durch seinen Bruder dargestellt. Vorbild des heutigen Mosaiks von 1743 war ein Gemälde von Angelo Caroselli ( Abb. ), welches dieser in den Jahren um 1630 schuf. Die Mosaikmedaillons seitlich des Altares zeigen die hll. Kyrill und Method . [148]

Südlicher Kreuzarm

Altar des hl. Joseph

Der mittlere Altar ( Nr. 51 ) in der Apsis des südlichen Kreuzarms ist dem hl. Joseph gewidmet. Das Altarbild zeigt ihn als Schutzpatron der Kirche: Joseph steht vor einer steinernen Kathedra, das Jesuskind auf dem Arm. Unter ihm knien ein Engel mit einem Schiff als Symbol für die Kirche und ein Jüngling mit Palmzweig, einem Symbol für die Menschheit. Im Hintergrund ist die Kuppel des Petersdomes zu sehen. Das Mosaik stammt aus dem Jahr 1963 und wurde von Achille Funi gestaltet. Im Altartisch wurden bereits im Jahr 1628 Reliquien der Apostel Simon und Judas Thaddäus beigesetzt. Sie waren auch auf dem ursprünglichen Altarblatt abgebildet, welches dort bis 1821 verblieb. Heute erinnern an die Heiligen die ovalen Mosaikmedaillons zu beiden Seiten des Altares, die Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden sind. [149]

An der Stelle des Mosaiks des hl. Joseph war von 1924 bis 1963 jenes der Kreuzigung des hl. Petrus angebracht, das sich heute über dem Altar in der linken Konche ( Nr. 52 ) der Apsis befindet. Schon zuvor erfuhr das Bild mehrere Versetzungen. Vorbild für das Mosaik, das eigentlich für die Sakristei der Basilika geschaffen worden war, war ein Bild Guido Renis aus dem Jahr 1605 ( Abb. ). Das in dunklen Farben gehaltene Werk zeigt die Aufrichtung des Kreuzes, an welches der Apostelfürst zugleich kopfüber angeheftet wird. [150] Der Altartisch beherbergt den Sarkophag des heiliggesprochenen Papstes Leo IX . [151] Neben dem Altar sind seit den 1980er Jahren zwei Mosaikmedaillons angebracht, die die hll. Laurentius Ruiz (links) und Antonio Maria Gianelli (rechts) darstellen. [152]

Der rechte Altar ( Nr. 50 ) ist dem hl. Thomas gewidmet. Das Altarmosaik wurde 1822 von Vincenzo Camuccini entworfen. Es zeigt, wie der Heilige im Kreise der Apostel die Seitenwunde des auferstandenen Christus berührt. [153] Unter der Mensa des Thomasaltares liegen die Gebeine des heiliggesprochenen Papstes Bonifatius IV . [151] Die Medaillons neben dem Altar zeigen die hll. Magdalena Gabriela von Canossa (links) und Maria Mazzarello (rechts). [154]

Navi piccole

Als navi piccole („kleine Kirchenschiffe “) werden die Abschnitte des Umgangs bezeichnet, der hinter den Vierungspfeilern gelegen ist und somit die Kreuzarme verbindet. [155] Östlich an die navi schließen sich die Seitenschiffe des Langhauses an, die dort ihren westlichen Abschluss finden. Der nordöstliche Abschnitt des Umgangs wird als Cappella Gregoriana , der nordwestliche als Kapelle der hll. Erzengel Michael und Petronilla bezeichnet, der südwestliche Teil als Kapelle der Madonna von der Säule und der südöstliche als Cappella Clementina . [58] Jede dieser Kapellen wird von einer Kuppel bekrönt; über den Kuppeln der beiden östlichen Kapellen erhebt sich außen jeweils eine pavillon artige Kuppel, die rein optische Zwecke erfüllt. [33]

Cappella Gregoriana

Altar der Madonna dei Soccorso in der Cappella Gregoriana

Die Cappella Gregoriana befindet sich im Nordosten der navi piccole und verbindet das Mittel- und das nördliche Seitenschiff mit dem nördlichen Kreuzarm. Sie war die erste Kapelle des neu gebauten Petersdomes, die am 11. Juni 1580 geweiht wurde. Zuvor hatte Papst Gregor XIII. , nach dem die Kapelle benannt ist, Giacomo della Porta mit der Ausstattung beauftragt. [156] Für die Dekoration mit afrikanischem Marmor wurden Spolien aus dem Tempel des Romulus , der Engelsburg und den Caracalla-Thermen verwendet. [157]

Am Hauptaltar der Kapelle ( Nr. 23 ) befindet sich das Gnadenbild der Madonna dei Soccorso („Mutter der immerwährenden Hilfe“). Mit der feierlichen Anbringung des Gnadenbildes im Jahr 1578 war die Kapelle vollendet. Das Fresko der Maria mit Kind stammt bereits aus Alt-St. Peter und wurde in der neuen Basilika an dieser prominenten Stelle angebracht, da man es für das älteste Marienbildnis in Rom hielt. Nach heutigen Kenntnissen wurde es jedoch erst im frühen 12. Jahrhundert geschaffen. Die barocke Umrahmung der Madonna durch Cherubim und Marmorintarsien geht auf Sebastiano Torrigiani zurück. [156] [158] Im Tisch des Altares der Madonna dei Soccorso befinden sich Reliquien des hl. Gregor von Nazianz . [105]

Auf das Marien- Patrozinium der Kapelle spielt auch das Mosaikdekor ihrer Kuppel an. Hier sind marianische Symbole dargestellt; in den Pendentifs der Kuppel sind die vier Kirchenväter zu sehen. [78]

An der Ostseite des Longinuspfeilers, am Ende des nördlichen Seitenschiffs, steht der Altar des hl. Hieronymus ( Nr. 20 ). Das Mosaik, das über dem Altar angebracht ist, geht auf ein Gemälde von Domenico Zampieri zurück und wurde von 1730 bis 1732 geschaffen. Es zeigt die letzte Kommunion des Kirchenvaters Hieronymus, der in ein Büßergewand gekleidet, vor einem Altar hockt. In der Bildmitte ist der hl. Ephräm dargestellt, der an Hieronymus eine Hostie austeilt, dahinter reicht ein weiterer Priester den Wein . Links neben Hieronymus ist sein Heiligenattribut , ein Löwe, dargestellt. [90] Unter der Mensa des Altares ruhen seit 2001 die Gebeine des 2014 heiliggesprochenen Papstes Johannes XXIII. ( Abb. ). [105]

Schräg gegenüber vom Hieronymusaltar, an der Ostwand der Kapelle, steht das Grabmal Gregors XVI. ( Nr. 22 ) von Luigi Amici aus dem Jahr 1854. An der Nordwand der Kapelle ist noch ein weiteres Grabmal ( Nr. 24 ) aufgestellt, welches Benedikt XIV. gewidmet ist. Es wurde von Pietro Bracci entworfen und zeigt den verstorbenen Papst zwischen Allegorien der Weisheit und der Uneigennützigkeit. [105]

Gegenüberliegend vom Grabmal Benedikts XIV., an der Nordseite des Longinuspfeilers, befindet sich der Altar des hl. Blasius ( Nr. 25 ). Das Altarmosaik, eine Kopie eines Bildes von Pierre Subleyras , entstand von 1741 bis 1751. Es zeigt den Altarpatron beim Zelebrieren einer Messe; davon ist der im Vordergrund dargestellte Kaiser Valens so ergriffen, dass er ohnmächtig zu Boden sinkt. [90] Im Altartisch des Blasiusaltars befinden sich Reliquien des hl. Josaphat Kunzewitsch . [105]

Kapelle der hll. Erzengel Michael und Petronilla

Der nordwestliche Abschnitt der navi piccole wird als Kapelle der hll. Erzengel Michael und Petronilla bezeichnet. Sie verbindet den nördlichen mit dem westlichen Kreuzarm.

An der Nordwand der Kapelle steht das Grab von Papst Clemens XIII. ( Nr. 31 ), das Antonio Canova im Jahr 1792 vollendete. Es zeigt den Pontifex umgeben von Allegorien der Religion , des Todes , der Liebe und der Hoffnung . Am Fuße des Grabmals sind zwei schlafende Löwen dargestellt. [159]

Gegenüberliegend, an der Nordseite des Helenapfeilers, befindet sich der Altar der Navicella ( Nr. 32 ). Dessen Altarbild hat, wie auch das gleichnamige Mosaik im Portikus des Petersdomes, die Errettung von Petrus aus Seenot durch Jesus zum Thema. Vorbild für das Mosaik über dem Altar, das von 1720 bis 1727 entstand, war ein Gemälde Giovanni Lanfrancos aus dem Jahr 1628. [160]

An der nördlichen Kapellenwand, links neben dem Grabmal Clemens' XIII., befindet sich auch der Altar des hl. Erzengels Michael ( Nr. 33 ). Dem heutigen Mosaik über dem Altar ging ein älteres voraus, das Giuseppe Cesari entworfen hatte. Es hatte das gleiche Motiv wie das jetzige Mosaik von 1758, das einem Bild von Guido Reni ( Abb. ) nachempfunden ist: die Bezwingung des Dämons durch den Erzengel . [161] [162]

An der Westwand der Kapelle steht der Altar der hl. Petronilla ( Nr. 34 ), der seit 1606 auch die Gebeine der Kapellen- und Altarpatronin beherbergt. Das Altarmosaik entstand ab 1730 nach einem Gemälde von Giovanni Francesco Barbieri aus dem Jahr 1623 ( Abb. ). Das Werk ist in zwei Ebenen geteilt: Im unteren Teil ist die Grablegung von Petronilla dargestellt; oben sieht man die Heilige im Typus einer Apotheose auf einer Wolke vor Christus kniend. [161]

Links neben dem Petronillaaltar, ebenfalls an der Westwand der Kapelle, steht das Grabmonument Papst Clemens' X. ( Nr. 35 ). Es zeigt den Papst zwischen den Allegorien der Milde und der Gutmütigkeit; ein Relief stellt die Öffnung der heiligen Pforte im Jahr 1675 dar. [159]

Dem Grabmal gegenüber befindet sich der Altar der Auferweckung der Tabitha ( Nr. 36 ). Literarische Grundlage des Altarbildes war eine Episode der Apostelgeschichte ( Apg 9,36-41 EU ). Abgebildet ist der Moment unmittelbar nach der Auferweckung: Petrus reicht der Tabita, die sich von ihrem Sterbebett aufrichtet, die rechte Hand. Das Mosaik entstand Ende der 1750er Jahre nach einer Vorlage von Placido Costanzi . [160] Der Altar wird heute teilweise durch ein Element der großen Orgel des Petersdomes verdeckt.

Kapelle der Madonna von der Säule

Kapelle der Madonna von der Säule gen Westen

Der südwestliche Tel der navi piccole wird Kapelle der Madonna von der Säule genannt. Er verbindet den westlichen mit dem südlichen Kreuzarm.

Benannt wurde die Kapelle nach dem Gnadenbild der Madonna von der Säule (italienisch Madonna della Colonna ), das seit 1607 über dem gleichnamigen Altar ( Nr. 46 ) an der Südwand der Kapelle angebracht ist. Ähnlich wie die Madonna di soccorso in der Cappella Gregoriana stammt auch das Fresko der Madonna von der Säule aus Alt-St. Peter. Die Bezeichnung des Gnadenbildes rührt daher, dass das Bild in der konstantinischen Basilika ursprünglich an einer Säule des Mittelschiffs angebracht war. [163] Der Aufbau des Altares wurde von Giacomo della Porta entworfen. Zum Ende des zweiten Vatikanischen Konzils , im Jahr 1964 ließ Paul VI. über dem Altar den Titel Mater Ecclesiae montieren. Im Altartisch ruhen die Gebeine von drei Päpsten: Leo II. , Leo III. und Leo IV . [151] Seit 1981 ist eine großformatige Mosaikkopie der Madonna von der Säule an einer zum Petersplatz weisenden Fassade des Apostolischen Palastes angebracht ( Abb. ). Damit wollte Papst Johannes Paul II. an das auf ihn verübte Attentat auf dem Petersplatz erinnern. [163] Stilistisch ist in diesem Mosaikbild auch eine ökumenische Dimension erkennbar, die Johannes Paul II. im Gedenkjahr von zwei Konzilien ( Konstantinopel, 381 und Ephesus, 431 ) visuell zum Ausdruck bringen wollte. [164]

An der westlichen Wand der Kapelle steht das Grabmal von Papst Alexander VIII. ( Nr. 42 ). Dieses wurde 1725 von Carlo Arrigo Conte di San Martino in verschiedenen Marmorarten geschaffen. [151] [165]

Dem Grabmal gegenüber, an der westlichen Seite des Veronikapfeilers, befindet sich der Altar der Heilung des Lahmen ( Nr. 43 ). Sein Altarmosaik zeigt eine Szene der Apostelgeschichte ( Apg 3,2-7 EU ), bei welcher Petrus einem gelähmten Bettler, der vor dem Jerusalemer Tempel sitzt, die Hand reicht. Der Gelähmte ist daraufhin von seinem Leiden geheilt. Neben Petrus ist der Apostel Johannes dargestellt, der nach der Apostelgeschichte dabei ebenfalls anwesend war. Das Mosaik geht auf ein Gemälde von Francesco Mancini zurück und entstand in den 1750er Jahren. [155]

Links vom Grab Alexanders VIII., ebenfalls an der Westwand der Kapelle, befindet sich der Altar des heiligen Papstes Leo I. der Große ( Nr. 45 ), der auch in diesem Altar beigesetzt ist. Über dem Altar ist ein großformatiges Relief angebracht, das von Alessandro Algardi geschaffen wurde. Es zeigt die Begegnung von Leo I. mit dem Hunnen könig Attila , der auf einem Italienfeldzug war. Einer Legende nach seien bei der Begegnung die Apostelfürsten Petrus und Paulus erschienen und hätten Attila zum Rückzug bewegt. Dies ist im oberen Bereich des Reliefs dargestellt. [63]

Westlich vom Altar der Madonna von der Säule, ebenfalls an der südlichen Kapellenwand, steht das von Gian Lorenzo Bernini entworfene Grabmal des Papstes Alexander VII. ( Nr. 47 ). Es wurde im Jahr 1672 enthüllt und war das letzte große Werk des Künstlers. Es zeigt den Papst umgeben von den Tugenden Klugheit, Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit. Unter einem drapierten marmornen Tuch hält ein lebensgroßes Bronzeskelett dem betenden Pontifex ein abgelaufenes Stundenglas als Symbol der Vergänglichkeit entgegen. [125]

Gegenüber von dem Grabmal, an der südlichen Seite des Veronikapfeilers, befindet sich der Herz-Jesu -Altar ( Nr. 48 ). Ursprünglich war über diesem Altar das Gemälde Der Sturz des Simon Magus von Francesco Vanni ( Abb. ) angebracht, das sich heute in den vatikanischen Museen befindet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden Pläne, einen Altar im Petersdom dem Herzen Jesu zu widmen. Im Zuge dessen beauftragte Papst Benedikt XV. den Künstler Carlo Muccioli 1918 damit, ein Bild anzufertigen, das die Herz-Jesu-Erscheinung der hl. Margareta Maria Alacoque darstellt. Dieses diente später als Vorlage für das 1925 vollendete Mosaik, das heute über dem Altar angebracht ist. Es zeigt die Heilige vor einem Altar kniend, von dem ihr Jesus auf Wolken entgegenschwebt. Auf seiner Brust ist ein brennendes Herz dargestellt. [166]

In der Kuppel der Kapelle der Madonna von der Säule sind marianische Symbole dargestellt, die auf Andrea Sacchi zurückgehen. Die Pendentifs zeigen Darstellungen von vier Kirchenlehrern . [78] [163]

Cappella Clementina

Altar der Verklärung Christi in der Cappella Clementina

Die Cappella Clementina bildet den südöstlichen Abschnitt der navi piccole . Sie verbindet den südlichen Kreuzarm mit dem Mittel- und dem südlichen Seitenschiff. Benannt wurde die Kapelle nach Papst Clemens VIII. , der maßgeblich für ihre Ausstattung verantwortlich zeichnete. Sein Wappen ist mehrfach in der Kuppel der Kapelle ( Abb. ) dargestellt. [78]

An der Südwand der Kapelle ist das Grabmal für Papst Pius VIII. ( Nr. 54 ) angebracht, das von Pietro Tenerani im Jahr 1866 vollendet wurde. Es zeigt den Papst umgeben von Petrus, Paulus und dem segnenden Christus. [111] Darunter, flankiert von Darstellungen der Tugenden Weisheit und Gerechtigkeit, befindet sich ein Eingang zur Sakristei des Petersdomes.

Gegenüber dem Grabmal, an der südlichen Seite des Andreaspfeilers, steht der sogenannte „ Altar der Lüge “ ( Nr. 55 ). Das ursprüngliche Altarbild, an dem Cristoforo Roncalli von 1599 bis 1604 arbeitete, diente später als Vorlage für das von 1721 bis 1728 geschaffene Mosaik, welches heute über dem Altar angebracht ist. Es stellt eine Episode aus der Apostelgeschichte ( Apg 5,1-11 EU ) dar: Hananias und Saphira verschweigen den Aposteln einen Teil von einer eingenommenen Geldsumme und fallen daraufhin tot zu Boden. Das Mosaik zeigt die tote Saphira neben den Aposteln liegend. Im Hintergrund ist zu sehen, wie Hananias zu Grabe getragen wird. [167]

Links vom Grabmal Pius' VIII., ebenfalls an der Südwand der Kapelle, steht der Altar des hl. Gregor I. der Große ( Nr. 56 ), der auch die Gebeine dieses Heiligen beherbergt. [111] Das Bild, das über dem Altar angebracht ist, geht auf ein 1667 vollendetes Gemälde von Andrea Sacchi zurück, welches von 1770 bis 1772 in die heutige Mosaikkopie übertragen wurde. Es stellt eine Episode einer Legende dar, der zufolge Gesandte der Frau des Kaisers Theodosius Papst Gregor um eine Reliquie baten. Als dieser ihnen “nur” eine Berührungsreliquie in Form eines Tuches überreichte, hielten die Gesandten diese für wertlos. Um ihnen zu beweisen, dass eine Berührungsreliquie gleichwertig wie eine Reliquie erster Klasse ist, stach Gregor während einer Messe in das Tuch, das daraufhin auf wundersame Weise zu bluten begann. [161] [168]

An der östlichen Kapellenwand befindet sich das Grabmal für Papst Pius VII. ( Nr. 57 ). Es wurde 1840 vom Protestanten Bertel Thorvaldsen geschaffen und zeigt in klassizistischer Kühle und Symmetrie den thronenden Pontifex, gerahmt von zwei Allegorien der Weisheit und der Stärke. [111]

An der Westseite des Andreaspfeilers, wo das südliche Seitenschiff endet, steht der Altar der Verklärung Christi ( Nr. 59 ). Das ursprüngliche Altarbild wurde im Jahr 1768 durch eine Mosaikkopie der Transfiguration von Raffael ersetzt, an der acht Jahre lang gearbeitet worden war. Sie zeigt im oberen Bereich Christus im Beisein von drei Jüngern (Petrus, Johannes und Jakobus der Ältere ), zusammen mit den Propheten Mose und Elija in einem Lichtschein schwebend. Im unteren Bereich ist dargestellt, wie die Jünger versuchen, einen besessenen Jungen zu heilen. [169] Im Tisch des Altares befindet sich der gläserne Sarkophag des heiliggesprochenen Papstes Innozenz XI . [111]

Sakristei und Schatzkammer

Blick in den Hauptraum der Sakristei

Das Gebäude, das die Sakristei und die Schatzkammer des Petersdomes beherbergt, wurde in den Jahren 1776 bis 1784 an der Südseite der Basilika als freistehender Bau errichtet. Geplant wurde es von Carlo Marchionni . [170] Neben dem Hauptraum, über dessen Altar ein Mosaik angebracht ist, das nach dem Gemälde der Grablegung von Caravaggio geschaffen wurde, [169] ist in der Schatzkammer ein Museum eingerichtet. Zu den Ausstellungsstücken gehören das Grabmal Sixtus' IV. von den Brüdern Piero und Antonio Pollaiuolo , ein Wetterhahn aus Alt-St. Peter, der Sarkophag des Iunius Bassus , die Crux Vaticana Justins II., eine Kopie der Cathedra Petri sowie zahlreiche liturgische Gewänder und Geräte. [171] Der Besuchereingang zur Sakristei befindet sich unter dem Grabmal Pius' VIII. ( Nr. 54 ).

Im für Besucher zugänglichen Verbindungsgang zwischen Sakristei und Petersdom ist eine Marmortafel angebracht ( Abb. ), die alle Päpste nennt, die im Petersdom und in den Vatikanischen Grotten beigesetzt worden sein sollen. [111] [172]

Schriftbänder

Blick vom Tambourumgang in Richtung Westen

Die Schriftbänder, die an den Friesen von Hauptschiff, Vierung und Kreuzarmen angebracht sind, entstanden in mehreren Etappen. [173] Die Texte sind zum Großteil auf Latein wiedergegeben und verweisen auf die Sonderstellungen von Petrus und der Peterskirche. Die Buchstaben der Schriftbänder haben eine Größe von 1,4 Metern. [174]

Am ältesten ist die Inschrift am Fries des Tambours der Hauptkuppel. Sie wurde zwischen 1605 und 1606 angebracht und gibt den Auftrag Jesu an seinen Jünger Petrus wieder, der im Matthäusevangelium ( Mt 16,18 EU ) steht:

TV ES PETRVS ET SVPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM ET TIBI DABO CLAVES REGNI CAELORVM
(Du bist Petrus [latinisiert von griechisch πετρος pétros: der Fels], und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und dir werde ich die Schlüssel zum Himmelreich geben) [173] [174]

Pius IX. ließ in Vorbereitung auf das erste Vatikanische Konzil in den Jahren von 1867 bis 1870 weitere Schriftbänder anbringen, die zum Teil unvollendet blieben und erst um 1935 fertiggestellt wurden. [173] Seither befindet sich im westlichen Kreuzarm auf der linken Seite die Inschrift:

O PASTOR ECCLESIAE TV OMNES CHRISTI PASCIS AGNOS ET OVES
(O Hirte der Kirche, du weidest alle Lämmer und Schafe Christi)

Auf der gegenüberliegenden Seite sind diese Worte nochmals auf altgriechisch wiedergegeben:

ΣΥ ΒΟΣΚΕΙΣ ΤΑ ΑΡΝΙΑ ΣΥ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ [174]

Die zum Papstaltar zeigenden Friese der Vierungspfeiler sind ebenfalls mit Schriftbändern verziert. Die Inschriften an den beiden westlichen, dem Veronika- und dem Helenapfeiler lauten:

HINC VNA FIDES – MVNDO REFVLGET
(Von hier aus erleuchtet der eine Glaube die Welt) [173] [175]

Gegenüber an den östlichen Pfeilern, die Longinus und Andreas gewidmet sind, steht:

HINC SACERDOTII – VNITAS EXORITVR
(Aus diesem Ort geht die Einheit des Priestertums hervor) [173] [175]

Der Text auf der rechten Seite des Hauptschiffs folgt im Matthäusevangelium auf den im Tambour angebrachten Spruch ( Mt 16,19 EU ):

QVODCVMQVE LIGAVERIS SVPER TERRAM, ERIT LIGATVM ET IN COELIS, ET QVODCVMQVE SOLVERIS SVPER TERRAM, ERIT SOLVTVM ET IN COELIS
(Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein) [174]

Gegenüber an der südlichen Seite des Hauptschiffs ist eine Stelle aus dem Lukasevangelium zu lesen ( Lk 22,32 EU ):

EGO ROGAVI PRO TE, O PETRE, VT NON DEFICIAT FIDES TVA, ET TV ALIQVANDO CONVERSVS, CONFIRMA FRATRES TVOS
(Ich habe für dich gebetet, o Petrus, dass dein Glaube nicht erlischt, und wenn du dich wieder bekehrt hast, so stärke deine Brüder) [174]

Im nördlichen Kreuzarm wurden die Verse angebracht, die den Worten im Tambour der Hauptkuppel unmittelbar vorausgehen ( Mt 16,16-17 EU ):

O PETRE, DIXISTI: TV ES CHRISTVS, FILIVS DEI VIVI, AIT IESVS: BEATVS ES SIMON BAR IONA, QVIA CARO ET SANGVIS NON REVELAVIT TIBI
(Du, o Petrus, hast gesagt: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte: Selig bist du, Simon, Sohn des Jona; denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart) [174]

Im südlichen Kreuzarm findet sich sinngemäß eine Stelle aus dem Johannesevangelium ( Joh 21,17 EU ):

DICIT TER TIBI, PETRE, IESVS: DILIGIS ME? CVI TER, O ELECTE, RESPONDENS AIS: O DOMINE, TV OMNIA NOSTI, TV SCIS QVIA AMO TE
(Dreimal fragte Jesus dich, Petrus: Liebst du mich? Dreimal, o Erwählter, hast du geantwortet: O Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich liebe) [173] [174]

Orgeln

Teil der Hauptorgel der Basilika an der Nordseite des westlichen Kreuzarms

Im Petersdom befinden sich mehrere Orgeln. Die bewegliche Hauptorgel wurde in den Jahren 1953 bis 1962 von der italienischen Firma Tamburini unter Verwendung des Pfeifenwerks einer Vorgängerin von Walcker erbaut. Sie ist hinter den Pfeilern des westlichen Kreuzarms aufgestellt und verfügt über 80 Register auf fünf Werken . [176] Zwei weitere Orgeln vom Orgelbauer Nicola Morettini [177] und der Orgelbaufirma Tamburini [178] befinden sich in der Chorkapelle. Im Jahr 1981 wurde Johannes Paul II. eine fahrbare Walcker-Orgel von Helmut Schmidt geschenkt. [176] Seit den Weihnachtsfeierlichkeiten 2017 wird zu den großen Papstmessen eine digitale Orgel der US-amerikanischen Firma Allen Organ Company verwendet. [179]

Titularorganist des Petersdomes ist seit 1989 James Edward Goettsche . [180]

Glocken

Glockenstuhl mit den Glocken Campanella , Campanone und Ave Maria (vlnr) vom Petersplatz aus gesehen

Das sechsstimmige Geläut des Petersdomes befindet sich hinter dem linken obersten Fenster der Ostfassade, unterhalb der Uhr. Hier sind drei Glocken sichtbar: die größte Glocke, der Campanone , in der Mitte und daneben die beiden kleinsten, Campanella und Ave Maria . [181] Dahinter befinden sich die übrigen Glocken: Campanoncino , Rota und über diesen beiden die Predica .

Die Läuteordnung der sechs Glocken unterscheidet zwischen dem rhythmischen Anschlagen per Hammerwerk a doppio und dem (schwingenden) Läuten a slancio . [182] Vor der Elektrifizierung der Läuteanlage im Jahr 1931 wurden das Anschlagen und das Läuten von Hand ausgeführt. [181] Folgende Läutezeichen haben sich bewahrt:

 • Angelusläuten dreimal täglich: Campanonea doppio (drei Schläge, vier Schläge, fünf Schläge, ein Schlag)
 • Einläuten des Sonntags um 7 Uhr und nach dem Angelusgebet gegen 12.15 Uhr: Predica , Campanoncino und Campanonea doppio
 • Vesper an Sonntagen ca. 30 Minuten vor Beginn für rund 15 Minuten: Campanellaa slancio (5 Minuten), danach Predica und Campanoncinoa doppio (5 Minuten), danach Campanone , Campanoncino und Predicaa doppio (5 Minuten)
 • Nach dem Angelusgebet an Festen und Hochfesten (ca. 12.15 Uhr): Campanella , Ave Maria , Predica und Rotaa slancio
 • Zu gottesdienstlichen Feiern ca. 45 Minuten vor Beginn für rund 15 Minuten: Campanella , Ave Maria , Predica und Rota (an Festen und Hochfesten zusätzlich mit dem Campanoncino )
 • Nach dem päpstlichen Segen Urbi et orbi an Weihnachten und Ostern , in der Christmette und beim Gloria in der Osternacht , nach dem Angelus am Hochfest Peter und Paul und nach der Wahl eines neuen Papstes: alle sechs Glocken – a slancio [183]
 • Beim Tod eines Papstes: Campanonea slancio [184]

Der Uhrschlag erfolgt auf den drei Glocken im Schallfenster (6, 5 und 1) unterhalb des Zifferblattes. Die Viertelstunden werden abwechselnd auf den beiden Campanelle geschlagen, worauf jeweils die Anzahl der angebrochenen Stunde auf dem Campanone nachgeschlagen wird. [185]

Übersicht der technischen Daten: [181]

Nr.
Name
Gussjahr
Gießer
Durchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)
Schlagton
( HT ± 116 )
1 Campanone, Valadier 1785 Luigi Valadier 2.316 8.950 e 0 +5
2 (Il) Campanoncino (Mezzana, Benedittina) 1725 Innocenzo Casini 1.772 3.640 b 0 –6
3 (Campana della) Rota 13. Jh. Guidotto Pisano 1.361 1.815 d 1 –6
4 (Campana della) Predica 1909 Giovanbattista Lucenti e figli 1.085 830 f 1 –8
5 (Campanella prima), Ave Maria, Chiachierina, Pia 1932 Daciano Colbachini e figli 750 250 h 1 –5
6 Campanella (seconda), Clementina 1825 Luigi Lucenti 730 235 c 2 –3

Im südwestlichen Vierungspfeiler hängt ein kleines Dreiergeläut aus dem 15. Jahrhundert, mit dem zum Segen mit der Heiligen Lanze am Quatembersamstag in der Fastenzeit und mit dem Schweißtuch der Veronika am Passionssonntag zu den Stationsmessen geläutet wird. [186]

In den Vatikanischen Gärten befindet sich die im Jahre 1999 von Marinelli anlässlich des Jubiläumsjahres 2000 gegossene Grande Campana del Giubileo . Die rund fünf Tonnen schwere Glocke mit dem Schlagton g 0 ist starr aufgehängt und kann gebeiert werden. [187]

Größenvergleich

Markierungen am Boden des Hauptschiffes

Der Petersdom gehört zu den größten Kirchen der Welt. Da die Kriterien für die Größe eines Gebäudes je nach Aufzählung und Betrachtungsweise variieren und entweder von der überbauten Fläche, der Höhe des Baues oder vom Volumen abhängen, wird er nicht zwingend an erster Stelle genannt. So besitzt der Petersdom mit einer Länge von 186,36 Metern [1] das längste Kirchenschiff; die größte überbaute Fläche eines Kirchenbaues hat mit fast 22.400 m 2 die Mezquita-Catedral in Córdoba . [188] Die größte Gesamthöhe einer Kirche hat mit 161,53 Metern das Ulmer Münster . [189]

Um die Länge des Petersdomes zu verdeutlichen und einen anschaulichen Vergleich mit anderen Kirchengebäuden zu ermöglichen, sind am Fußboden des Hauptschiffes sternförmige Markierungen angebracht. Diese geben, gemessen von der Apsis des westlichen Kreuzarmes, die inneren Längen von 31 großen, an verschiedenen Orten der Welt stehenden Kirchen wieder. [190]

Nachwirkungen und Rezeption

Abbildung der Kirche auf der 2-Euro-Gedenkmünze des Vatikans von 2004

Um 1500 waren im nordalpinen Raum noch zahlreiche gotische Kirchen in Bau. Im italienischen Kirchenbau hingegen war bereits im frühen 15. Jahrhundert die Renaissance in Mode gekommen. Ein Grund, warum die Architektur der Renaissance im Verlauf des 16. Jahrhunderts auch nördlich der Alpen Einzug hielt und die Gotik verdrängte, waren neben vielen weiteren Faktoren auch die Entwürfe Donato Bramantes für die Peterskirche. Die späteren Abweichungen von Bramantes Plan, also die Kombination aus Kuppel-Zentralbau und basilikaler Längsorientierung sowie die üppige Ausgestaltung, setzten neben dem bedeutenden Bau von Il Gesù Maßstäbe für viele Kirchenbauten der Barockzeit .

Einige Kirchenbauten der Neuzeit rezipieren die Architektur des Petersdomes direkt. So sollte beispielsweise dieKasaner Kathedrale in Sankt Petersburg im 19. Jahrhundert ein Nachbau der Petersbasilika werden; die Entwürfe wurden jedoch vom ausführenden Baumeister erheblich umgestaltet. [193] Julius Raschdorff ließ sich in seinen Planungen für den 1905 vollendeten Berliner Dom ebenfalls vom Petersdom inspirieren. [194] Dem Petersdom nachempfunden ist auch dieBasilika Notre-Dame de la Paix in Yamoussoukro , Elfenbeinküste . [151] Die Basilika St. Agatha und Barbara in Oudenbosch in den Niederlanden ist eine um das vierfache verkleinerte Kopie des Petersdomes; ihre Fassade ist allerdings jener der Lateranbasilika nachempfunden. [195] Auch die 1894 vollendete Kathedrale Marie-Reine-du-Monde in Montreal ist eine verkleinerte Nachbildung. [196]

Le Corbusier äußerte sich zu Architektur und Baugeschichte des Petersdomes wie folgt:

„Das Projekt von St. Peter war eine vollkommene Einheit; es umfasste die schönsten und prächtigsten Elemente: Portikus, Zylinder, Würfel, Tambour, Kuppel. Die Formgebung ist die denkbar leidenschaftlichste, straff und pathetisch. Alles erhob sich aus einem einzigen geschlossenen Block, das Auge umfasste es im Ganzen. Michelangelo verwirklichte die Apsis und den Tambour der Kuppel. Das Übrige fiel dann Barbaren in die Hände... [197]

Le Corbusier

Besucher

2007 wurde der Petersdom täglich von durchschnittlich 20.000 Menschen besucht. Damit gehört er zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Europa. [198]

Vor dem Eintritt in die Basilika müssen Besucher umfangreiche Sicherheitskontrollen passieren. [199] Ebenso wird auf angemessene Kleidung geachtet; Schultern und Knie sollten beim Besuch des Petersdomes in jedem Falle bedeckt sein. [200] Der Kopf darf jedoch nicht bedeckt sein, da der Petersdom ein heiliger Ort ist.

Siehe auch

Literatur

 • Kunibert Bering: Die Peterskirche in Rom: Architektur und Baupropaganda . VDG, Weimar 2003, ISBN 3-89739-338-7 .
 • Nicola Bianchini: Der Vatikan . Sillabe-Verlag, Livorno 2012, ISBN 978-88-8271-225-9 , S.   8–27 .
 • Hugo Brandenburg , Antonella Ballardini, Christof Thoenes : Der Petersdom in Rom . Michael Imhof, Petersberg 2015, ISBN 978-3-7319-0243-0 .
 • Horst Bredekamp : Sankt Peter in Rom und das Prinzip der produktiven Zerstörung. Bau und Abbau von Bramante bis Bernini . In: Kleine Kulturwissenschaftliche Bibliothek . Band   63 . Wagenbach, Berlin 2000, ISBN 3-8031-5163-5 .
 • Ralf van Bühren : Kunst und Kirche im 20. Jahrhundert. Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils . Ferdinand Schöningh, Paderborn 2008, ISBN 978-3-506-76388-4 .
 • Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . Belser, Mailand 2011, ISBN 978-3-7630-2597-8 .
 • Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Vatikan. Architektur – Kunst – Zeremoniell . Belser, Mailand 2014, ISBN 978-3-7630-2678-4 .
 • Frida Giannini: Basilika Sankt Peter . Ats Italia Editrice, Rom 2005, ISBN 978-88-88536-73-6 .
 • Robert Fischer: St. Peter in Rom . Schnell & Steiner, Regensburg 2011, ISBN 978-3-7954-2469-5 .
 • Eberhard Hempel : St. Peter in Rom . Union-Verlag, Berlin-Ost 1960.
 • Christoph Höcker: Rom . In: Reclams Städteführer . Reclam, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-15-018980-1 , S.   185–195 .
 • Olaf Klodt : Templi Petri instauracio: die Neubauentwürfe für St. Peter in Rom unter Papst Julius II. und Bramante (1505–1513) . Verlag an der Lottbek, Jensen 1992, ISBN 3-86130-000-1 .
 • Olaf Klodt: Bramantes Entwürfe für die Peterskirche in Rom. Die Metamorphose des Zentralbaus . In: Olaf Klodt, Karen Michels, Thomas Röske, Dorothea Schröder (Hrsg.): Festschrift für Fritz Jakobs zum 60. Geburtstag . LIT, Münster 1996, ISBN 3-8258-2729-1 , S.   119–152 .
 • Olaf Klodt: Raffael oder Bramante? Kritische Anmerkungen zur St. Peter-Forschung . In: Karen Buttler, Felix Krämer (Hrsg.): Jacobs-Weg – Auf den Spuren eines Kunsthistorikers . VDG, Weimar 2007, ISBN 978-3-89739-552-7 , S.   73–86 .
 • Thomas Köhler: Kirchen in Rom . LIT, Berlin 2013, ISBN 978-3-643-12276-6 , S.   17–88 .
 • Karl-Eugen Kurrer : The History of the Theory of Structures. Searching for Equilibrium . Ernst & Sohn, Berlin 2018, ISBN 978-3-433-03229-9 , S.   227–228, 921–923 .
 • Nicoletta Marconi: Technicians and Master Builders for the Dome of St. Peter's in Vatican in the Eighteenth Century: The Contribution of Nicola Zabaglia (1664-1750) . In: Karl-Eugen Kurrer, Werner Lorenz , Volker Wetzk (Hrsg.): Proceedings of the Third International Congress on Construction History . Neunplus, Berlin 2009, ISBN 978-3-936033-31-1 , S.   991–999 ( [1] [PDF]).
 • Giovanni Morello (Hrsg.): La basilica di San Pietro: fortuna e immagine . Gangemi, Rom 2012, ISBN 978-88-492-2430-6 (italienisch).
 • Georg Satzinger : Die Baugeschichte von Neu-St.-Peter . In: Jutta Frings (Hrsg.): Barock im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste . Verlag der Kunsthalle, Bonn 2005, ISBN 3-86502-125-5 , S.   45–87 .
 • Georg Satzinger, Sebastian Schütze (Hrsg.): St. Peter in Rom 1506-2006 . Hirmer, München 2008, ISBN 978-3-7356-0001-1 .
 • Christof Thoenes: Neue Beobachtungen an Bramantes St.-Peter-Entwürfen . In: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst . Band   3 , Nr.   45 , 1994, S.   109–132 .

Weblinks

Commons : Petersdom – Sammlung von Bildern
Wiktionary: Petersdom – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. a b c d e f g h Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   43–44 .
 2. a b Die Basilika. In: vaticanstate.va. Abgerufen am 11. Februar 2017 .
 3. Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   6 .
 4. Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   33 .
 5. a b c d Höcker: Rom . In: Reclams Städteführer . 2012, S.   188–189 .
 6. Ulrich Nersinger: Symbol der altkirchlichen Pentarchie: Zur Bedeutung der fünf römischen Patriarchalbasiliken. In: Die Tagespost . Würzburg 19. Dezember 2006.
 7. Kirchen und Klöster . Garant, Renningen 2012, ISBN 978-3-86766-280-2 , S.   100 .
 8. Jon Albers: Campus Martius. Die urbane Entwicklung des Marsfeldes von der Republik bis zur mittleren Kaiserzeit . Reichert, Wiesbaden 2013, ISBN 978-3-89500-921-1 , S.   138   f .
 9. a b Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   79 .
 10. a b c d Höcker: Rom . In: Reclams Städteführer . 2012, S.   183–189 .
 11. a b Fritz Gordian: Wie das Petrus-Grab gefunden wurde . In: Die Zeit . 11. Januar 1951, ISSN 0044-2070 ( zeit.de [abgerufen am 3. Mai 2017]).
 12. Paolo Liverani, Giandomenico Spinola, Pietro Zander: Die Nekropolen im Vatikan . Belser, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-7630-2575-6 , S.   47–55 .
 13. Brandenburg: Die Konstantinische Petersbasilika am Vatikan . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   9 .
 14. Hugo Brandenburg: Die frühchristlichen Kirchen in Rom . 3. Auflage. Schnell & Steiner, Regensburg 2013, ISBN 978-3-7954-2200-4 , S.   100 .
 15. a b c Brandenburg: Die Konstantinische Petersbasilika am Vatikan . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   13–14, 16 .
 16. Hugo Brandenburg: Die konstantinische Petersbasilika am Vatikan in Rom . Schnell & Steiner, Regensburg 2017, ISBN 978-3-7954-3272-0 , S.   32 .
 17. Hugo Brandenburg: Die konstantinische Petersbasilika am Vatikan in Rom . Schnell & Steiner, Regensburg 2017, ISBN 978-3-7954-3272-0 , S.   50 .
 18. a b c Ulrike Knöfel: Petersdom-Baustelle des Apostels. Spiegel Online, 31. Juli 2012, abgerufen am 16. Dezember 2016 .
 19. Barbara Borngässer: Kathedralen . Hrsg.: Rolf Toman. Parragon Books, Bath 2007, ISBN 978-1-4054-8839-6 , S.   9, 10 .
 20. a b c Ballardini: Die Petersbasilika im Mittelalter . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   55–57 .
 21. a b c d e f g h i j k l m n Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   57–59 .
 22. Ballardini: Die Petersbasilika im Mittelalter . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   40–41 .
 23. a b Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   173–174 .
 24. Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   169, 171 .
 25. Rolf Tomann (Hrsg.): Die Kunst der Italienischen Renaissance . HF Ullmann, Köln 2005, ISBN 978-3-8331-5581-9 , S.   147 .
 26. Vgl. Thoenes: Neue Beobachtungen an Bramantes St.-Peter-Entwürfen . 1994. Zusammenfassend: Satzinger: Die Baugeschichte von Neu-St.-Peter . 2005.
 27. Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   174 .
 28. Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   166 .
 29. a b Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   189–196 .
 30. Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   227 .
 31. Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   240 .
 32. a b Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   260 .
 33. a b Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   252 .
 34. a b Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   276 .
 35. Nicola Bianchini: Der Vatikan . Sillabe, Livorno 2012, ISBN 978-88-8271-225-9 , S.   15 .
 36. a b c d e f g Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   286–292 .
 37. Romolo Augusto Staccioli: Guida di Roma antica. Itinerari archeologichi . 4. Auflage. Mailand 1995, ISBN 88-17-16585-9 , S.   342 .
 38. Anton Henze, ua: Rom und Latium. Kunstdenkmäler und Museen . Reclams Kunstführer, Band 5. 4. Auflage. Reclam, Stuttgart 1981, ISBN 3-15-008679-5 , S.   375 .
 39. Plinius d. Ä., Naturalis historia 16,201 ; 36,74.
 40. a b Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   9–11 .
 41. Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   23–24 .
 42. Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   86–89 .
 43. a b c d Bianchini: Der Vatikan . 2012, S.   14–15 .
 44. a b c d Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   272–276 .
 45. a b Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   26–27 .
 46. a b Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   23–24 .
 47. Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   35 .
 48. Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   35 .
 49. Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   25 .
 50. Pietro Zander: Das Bild des hl. Petrus in der Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   247–251 .
 51. a b Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   31 .
 52. Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   28–29 .
 53. a b c Bianchini: Der Vatikan . 2012, S.   18–19 .
 54. a b Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   37–40 .
 55. a b c Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   35–41 .
 56. Eine Übersicht aller Bronzeportale in: van Bühren: Kunst und Kirche im 20. Jahrhundert . 2008, S.   311–314 .
 57. a b c d e Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   99–102 .
 58. a b Christof Thoenes: Der heilige Raum der Basilika St. Peter . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   66 .
 59. Roberta Vicchi: Führer zu den Basiliken des Jubeljahres . Scala, Florenz 2015, ISBN 978-88-6637-217-2 , S.   20 .
 60. a b c Christof Thoenes: Der heilige Raum der Basilika St. Peter . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   38 .
 61. Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   59 .
 62. Vittorio Lanzani: Ein ikonografischer Rundgang durch die Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   69 .
 63. a b Christof Thoenes: Der heilige Raum der Basilika St. Peter . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   63 .
 64. Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   8 .
 65. a b c Bianchini: Der Vatikan . 2012, S.   20–22 .
 66. Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   270 .
 67. a b c d Vittorio Lanzani: Ein ikonografischer Rundgang durch die Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   72–74 .
 68. a b c d Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   20–23 .
 69. Zum Petersdom als Tagungsort des Zweiten Vatikanischen Konzils siehe: van Bühren: Kunst und Kirche im 20. Jahrhundert . 2008, S.   217–218 .
 70. a b Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   51–53 .
 71. Rom – Kunst & Architektur . In: Marco Bussagli (Hrsg.): Rom – Kunst & Architektur . Könemann, Köln 1999, ISBN 3-8290-2258-1 , S.   283 .
 72. Ballardini: Die Petersbasilika im Mittelalter . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   50 .
 73. Ursula Verena Fischer Pace: Kunstdenkmäler in Rom . Band   2 . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1988, S.   408 .
 74. Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   44 .
 75. Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   56 .
 76. Walter Buchowiecki: Handbuch der Kirchen Roms . Band   1 . Brüder Hollinek, Wien 1967, S.   195 .
 77. Simona Turriziani: Die Marienbildnisse im Mosaikdekor der Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   223 .
 78. a b c d e f g h i j k l m n Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   10–15 .
 79. a b c Brandenburg, Ballardini, Thoenes: Der Innenraum heute . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   304–305 .
 80. a b Vittorio Lanzani: Ein ikonografischer Rundgang durch die Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   94–95 .
 81. Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   73 .
 82. a b c d Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   54–56 .
 83. a b Pietro Zander: Das Bild des hl. Petrus in der Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   266–267 .
 84. a b Antonio Grimaldi: Märtyrer und Heilige . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   308–310 .
 85. Vittorio Lanzani: Ein ikonografischer Rundgang durch die Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   124–126 .
 86. Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   57 .
 87. a b Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   80–83 .
 88. a b c d Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   49–51 .
 89. Assunta di Sante: Die christologischen Bilder . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   181–182 .
 90. a b c Antonio Grimaldi: Märtyrer und Heilige . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   299–304 .
 91. Vittorio Lanzani: Ein ikonografischer Rundgang durch die Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   126–128 .
 92. Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   65 .
 93. Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   134–135 .
 94. Assunta di Sante: Die christologischen Bilder . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   172–173 .
 95. Pietro Zander: Das Bild des hl. Petrus in der Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   252 .
 96. Friedrich Becker: Krippe im petersdom. In: YouTube. 2. Januar 2016, abgerufen am 17. Juli 2017 .
 97. Mario Galgano: Neues Licht bei Christmette im Petersdom und 3.000 Lichter für die Krippe. In: Vatican News deutsch. 24. Dezember 2018, abgerufen am 26. Dezember 2018 .
 98. Vittorio Lanzani: Ein ikonografischer Rundgang durch die Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   92 .
 99. Simona Turriziani: Die Marienbildnisse im Mosaikdekor der Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   219 .
 100. Vittorio Lanzani: Ein ikonografischer Rundgang durch die Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   106 .
 101. a b c Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   127–129 .
 102. a b Vittorio Lanzani: Ein ikonografischer Rundgang durch die Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   120–121 .
 103. a b Simona Turriziani: Die Marienbildnisse im Mosaikdekor der Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   223–224 .
 104. Monument to Innocent XII. In: stpetersbasilica.info. Abgerufen am 21. Juli 2017 (englisch).
 105. a b c d e f Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   45–48 .
 106. Monument to Gregory XIII. In: stpetersbasilica.info. Abgerufen am 25. Juli 2017 (englisch).
 107. Monument to Gregory XIIII. In: stpetersbasilica.info. Abgerufen am 25. Juli 2017 (englisch).
 108. a b Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   23–26 .
 109. Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   27–28 .
 110. Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   28 .
 111. a b c d e f g Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   30–33 .
 112. Monument to Leo XI. In: stpetersbasilica.info. Abgerufen am 27. Juli 2017 (englisch).
 113. Monument to Bl. Innocent XI. In: stpetersbasilica.info. Abgerufen am 27. Juli 2017 (englisch).
 114. Petersdom: Die Pracht der Herrlichkeit. Spiegel Online, 21. August 2012, abgerufen am 18. August 2017 .
 115. Thoenes: Der Neubau . In: Der Petersdom in Rom . 2015, S.   245 .
 116. Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   76–77 .
 117. Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   78 .
 118. a b Gabriele Mattiacci: Der Mosaikdekor der Hauptkuppel . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   135 .
 119. a b Gabriele Mattiacci: Der Mosaikdekor der Hauptkuppel . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   152 .
 120. a b Gabriele Mattiacci: Der Mosaikdekor der Hauptkuppel . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   145–148 .
 121. Vittorio Lanzani: Ein ikonografischer Rundgang durch die Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   75 .
 122. Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   61 .
 123. Die Pilger vom Petersdom. In: Merian.de. Abgerufen am 2. September 2017 .
 124. a b c d e Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   63–66 .
 125. a b Bianchini: Der Vatikan . 2012, S.   23–24 .
 126. Marco Bussagli (Hrsg.): Rom – Die goldenen Jahrhunderte . HF Ullmann, Potsdam 2009, ISBN 978-3-8480-0843-8 , S.   480 .
 127. Kirsten Lee Bierbaum: Die Ausstattung des Lateranbaptisteriums unter Urban VIII. Michael Imhof, Petersberg 2014, ISBN 978-3-86568-835-4 , S.   146–147 .
 128. Gerhard Wiedmann: Der Petersdom, der Petersplatz und Berninis Kolonnaden . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Vatikan. Architektur – Kunst – Zeremoniell. 2014, S.   58 .
 129. a b Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   62 .
 130. a b Gerhard Wiedmann: Der Petersdom, der Petersplatz und Berninis Kolonnaden . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Vatikan. Architektur – Kunst – Zeremoniell. 2014, S.   42 .
 131. Ein Kunstwerk für den Papst. In: Restaurierung Petzuch. Abgerufen am 11. Januar 2018 .
 132. Lorenz Grossrubatscher: Gherdëina tl Vatican . In: La Usc . Nr.   39 , 7. Oktober 2011 (rätoromanisch, PDF [abgerufen am 11. Januar 2018]).
 133. Josef Mittlböck-Jungwirth: Vergoldungsarbeiten am Ambo in Rom für Papst Benedikt XVI. Abgerufen am 12. April 2017 .
 134. a b Giannini: Basilika Sankt Peter . 2005, S.   67–69 .
 135. Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   47 .
 136. Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   63 .
 137. Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   108 .
 138. Pietro Zander: Das Bild des hl. Petrus in der Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   237 .
 139. a b c d Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   42–43 .
 140. Marco Bussagli (Hrsg.): Rom – Die goldenen Jahrhunderte . HF Ullmann, Potsdam 2009, ISBN 978-3-8480-0843-8 , S.   487–488 .
 141. Mirko Stocchi: Die Schatzkammer der Peterskirche im Vatikan . Ats Italia Editrice, Rom 2009, ISBN 978-88-7571-868-8 , S.   58–61 .
 142. Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   53 .
 143. Neuer Altar vor der Kathedra Petri. In: summorum-pontificum.de. 22. Oktober 2008, abgerufen am 11. Februar 2017 .
 144. Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   44–45 .
 145. Antonio Grimaldi: Märtyrer und Heilige . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   293–294 .
 146. a b Antonio Grimaldi: Märtyrer und Heilige . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   290–292, 296 .
 147. Antonio Grimaldi: Märtyrer und Heilige . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   288–290 .
 148. Antonio Grimaldi: Märtyrer und Heilige . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   296–297 .
 149. Antonio Grimaldi: Märtyrer und Heilige . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   275–280 .
 150. Antonio Grimaldi: Märtyrer und Heilige . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   255–257 .
 151. a b c d e Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   36–40 .
 152. Antonio Grimaldi: Märtyrer und Heilige . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   271–274 .
 153. Assunta di Sante: Die christologischen Bilder . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   202 .
 154. Antonio Grimaldi: Märtyrer und Heilige . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   290–281 .
 155. a b Pietro Zander: Das Bild des hl. Petrus in der Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   260 .
 156. a b Vittorio Lanzani: Ein ikonografischer Rundgang durch die Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   69–72 .
 157. Gerhard Wiedmann: Der Petersdom, der Petersplatz und Berninis Kolonnaden . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Vatikan. Architektur – Kunst – Zeremoniell. 2014, S.   34 .
 158. Simona Turriziani: Die Marienbildnisse im Mosaikdekor der Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   209–215 .
 159. a b Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   43–44 .
 160. a b Pietro Zander: Das Bild des hl. Petrus in der Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   262–265 .
 161. a b c Antonio Grimaldi: Märtyrer und Heilige . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   271–273 .
 162. Altar of St. Michael the Archangel. In: stpetersbasilica.info. Abgerufen am 30. Juli 2017 (englisch).
 163. a b c Simona Turriziani: Die Marienbildnisse im Mosaikdekor der Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   225–227 .
 164. van Bühren: Kunst und Kirche im 20. Jahrhundert . 2008, S.   419–420 .
 165. Monument to Alexander VIII. In: stpetersbasilica.info. Abgerufen am 27. September 2017 (englisch).
 166. Assunta di Sante: Die christologischen Bilder . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   204–205 .
 167. Pietro Zander: Das Bild des hl. Petrus in der Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   257 .
 168. Gregor I. der Große . In: Wolfgang Braunfels (Hrsg.): Lexikon der christlichen Ikonographie . Band   6 . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2015, ISBN 978-3-534-26725-5 , S.   439 .
 169. a b Assunta di Sante: Die christologischen Bilder . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   196–202 .
 170. Höcker: Rom . In: Reclams Städteführer . 2012, S.   191 .
 171. Mirko Stocchi: Die Schatzkammer der Peterskirche im Vatikan . Ats Italia Editrice, Rom 2009, ISBN 978-88-7571-868-8 , S.   42–45, 64–65, 26–28, 58–61, 92–105 .
 172. Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   62 .
 173. a b c d e f Pietro Zander: Das Bild des hl. Petrus in der Basilika . In: Fabbrica di San Pietro (Hrsg.): Der Petersdom . 2011, S.   245–246 .
 174. a b c d e f g Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   97–98 .
 175. a b The Dome – Interior. In: stpetersbasilica.info. Abgerufen am 26. Februar 2018 (englisch).
 176. a b François Comment: Les orgues de la Basilique Saint-Pierre de Rome . In: La Tribune de l'Orgue . Band   57 , Nr.   2 , 2005, ISSN 1013-6835 , S.   24–27 .
 177. Città del Vaticano, Città del Vaticano – Basilica patriarcale di San Pietro, koorkapel. Abgerufen am 29. September 2017 .
 178. Graziano Fronzuto: Organi di Roma. Guida pratica orientativa agli organi storici e moderni . Leo S. Olschki Editore, Florenz 2007, ISBN 978-88-222-5674-4 , S.   75 .
 179. Von der Pfeife zu Bit und Byte: Warum es in Sankt Peter nun eine digitale Orgel gibt. In: Vatikan News. 30. Dezember 2017, abgerufen am 2. Januar 2018 .
 180. James Edward Goettsche – organista nella basilica papale S. Pietro in Vaticano e socio onorario AIOC. In: Associazione Italiana Organisti di Chiesa. Archiviert vom Original am 4. November 2010 ; abgerufen am 16. August 2017 (italienisch).
 181. a b c Flavio Zambotto: STORICA VISITA ALLE CAMPANE DEL VATICANO. Abgerufen am 22. Juli 2020 (italienisch).
 182. Erklärung des Sistema a Slancio. Abgerufen am 11. Februar 2017 (italienisch).
 183. Vollgeläut der Glocken auf YouTube , abgerufen am 15. März 2018.
 184. Geläut des Campanone zum Tode von Papst Johannes Paul II. auf YouTube , abgerufen am 15. August 2018.
 185. Als Beispiel: 5–6–5–6––1–1–1–1–1 (5 Uhr), 5––1–1–1–1–1 (5.15 Uhr), 5–6––1–1–1–1–1 (5.30 Uhr), 5–6–5––1–1–1–1–1 (5.45 Uhr).
 186. W. Büscher: Ist er es? Zeit Online, 21. Dezember 2005, abgerufen am 19. August 2017 .
 187. Jan Hendrik Stens: Die Glocken von S. Pietro in Vaticano . In: Konrad Bund ua (Hrsg.): Jahrbuch für Glockenkunde . Band   15/16 . MRV, Brühl 2004, S.   179–212 .
 188. Elisabeth Reigl: Die berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt . Hrsg.: Hans-Joachim Völse. ADAC-Verlag, München 2008, ISBN 978-3-89905-707-2 , S.   192 .
 189. Peggy Große, Friedemann Johannes Wieland: Das Ulmer Münster . Schnell & Steiner, Regensburg 2019, ISBN 978-3-7954-7137-8 , S.   1 .
 190. Heinz-Joachim Fischer: Rom – Dumont Kunst-Reiseführer . DuMont, 2012, ISBN 978-3-7701-5607-8 .
 191. Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   96 .
 192. The Largest Churches Markers. In: stpetersbasilica.info. Abgerufen am 16. März 2018 (englisch).
 193. Kazansky Cathedral in Saint Petersburg, Russia. Abgerufen am 4. Mai 2017 (englisch).
 194. Die Kathedrale des Kaisers. In: stern.de. Abgerufen am 16. August 2017 .
 195. Oudenbosch (NB): Basiliek van de HH Agatha en Barbara (PJH Cuypers, 1867–1880). Abgerufen am 5. Mai 2017 (englisch).
 196. Cathédrale Marie-Reine-du-Monde – Histoire. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 23. April 2017 ; abgerufen am 4. Mai 2017 (französisch).
 197. Fritz Erpel: Michelangelo . 4. Auflage. Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin 1981.
 198. Europas meistbesuchte Sehenswürdigkeiten. In: dw.com. Abgerufen am 1. Oktober 2017 .
 199. Fischer: St. Peter in Rom . 2011, S.   104 .
 200. Köhler: Kirchen in Rom . 2013, S.   36–37 .