Deze website is bekroond als informatieve lijst of portaal.

Portaal: Economie

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Afkorting : P: W
Hoofdpagina Onderwerp overzicht Artikel galerij Deelnemen QS Richtlijnen

Welkom bij 713.943 artikelen in de Economy-portal

Business-commerce.svg

Onder economie of economie wordt verstaan ​​het geheel van alle instellingen, zoals bedrijven, particuliere en openbare huishoudens, en acties die de geplande dekking van menselijke behoeften dienen. Dit omvat met name de productie, consumptie, circulatie en distributie van goederen. De economie wordt vaak in een ruimtelijke relatie geplaatst, bijvoorbeeld in de wereld-, nationale, stedelijke en bedrijfseconomie. Dit portaal biedt een inleiding tot bedrijfsgerelateerde lemma's binnen Wikipedia. Er zijn ook meer gedetailleerde gespecialiseerde portals voor sommige gebieden. We kijken uit naar vragen en suggesties op de discussiepagina .

Artikel van de maand augustus Artikel van de maand augustus

De Europese Economische en Monetaire Unie ( EMU , ook wel Europese Monetaire Unie , EMU ) is de naam die wordt gegeven aan het project om een monetaire unie tot stand te brengen met een geharmoniseerd economisch beleid in de Europese Unie . Het EMU-project is in 1990 gestart met een driestappenplan en in 1999 uitgevoerd. Momenteel nemen echter slechts 16 van de 27 EU-lidstaten deel aan de laatste fase van de EMU. Zij gebruiken de euro als betaalmiddel en coördineren hun economisch en financieel beleid binnen de Eurogroep .
↪ naar het artikel

medewerking medewerking

Hulp in de business portal is altijd welkom.

• Voor hulp bij artikelen kunt u ofwel contact opnemen met het mentorprogramma als er formele problemen zijn of als u problemen heeft met de inhoud, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Portal Wirtschaft en de onderzoekstool gebruiken.

• Hier vindt u een overzicht van contactpersonen per kennisgebied

• Voor inhoudelijke problemen met bestaande of nieuw aangemaakte artikelen is er de kwaliteitsverbetering van de portal.

Inleidende artikelen Inleidende artikelen

Wetenschappen humaines.svg Economie
Economie of economie is de studie van de economie (economie). Voor afzonderlijke artikelen uit de volgende deelgebieden, zie het themaoverzicht of de opgegeven categorieën.

Fabriek.svg Bedrijfsbeheer
De doelstellingen van de bedrijfskunde zijn niet alleen beschrijven en verklaren, maar ook concrete ondersteuning bieden aan besluitvormingsprocessen in bedrijven. - Categorie ...

Rekeningen en munten.png Economie
Economie onderzoekt de onderlinge relaties en processen die betrokken zijn bij de verdeling van schaarse middelen, zowel in termen van de individuele economie (micro-economie) als in termen van macro-economie (macro-economie). Economie probeert regelmatigheden te vinden en daaruit aanbevelingen af ​​te leiden voor economisch beleid. - Categorie ...

HandsGod.png Bedrijfsethiek
Het onderwerp van bedrijfsethiek is de toepassing van ethische principes op het gebied van economische activiteit. Centrale waarden zijn menselijkheid, solidariteit en verantwoordelijkheid. De rechtvaardiging van economisch-ethische normen vloeit voort uit de gevolgen van economische activiteit voor andere mensen en het milieu. - Categorie ...

Rode ster met hamer en sikkel.svg economische geschiedenis
Economische geschiedenis is een overbruggende discipline tussen economie en geschiedenis. Het onderzoekt de historische economische ontwikkeling in samenhang met andere culturele veranderingen. - Categorie ...

Gnome-globe.svg Economische geografie
Economische geografie is de tak van de menselijke geografie die de economische structuren, processen en werkwijzen in ruimtelijke netwerken op verschillende schalen onderzoekt. Het perspectief kan gericht zijn op bedrijven en bedrijven, op regionaal/economische aspecten of op een bemiddelend “meso niveau”. - Categorie ...

Computer.svg bedrijfskundige Informatica
Bedrijfsinformatica is de wetenschap van het ontwerpen, ontwikkelen en toepassen van informatie- en communicatiesystemen in bedrijven in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur. Als interdisciplinaire discipline heeft het zijn wortels in de economie, met name bedrijfskunde en informatica. - Categorie ...

Gnome-applicaties-engineering.svg industriële techniek
Industrial engineering is een interdisciplinaire business, law en engineering science. Dit kennisgebied combineert technisch-wetenschappelijke en economisch-sociaal-wetenschappelijke inhoud. - Categorie ...

Krantenomslag.svg Bedrijfsjournalistiek
Onder bedrijfsjournalistiek wordt verstaan ​​de journalistieke preoccupatie met economische onderwerpen. De focus ligt op economische en economische beleidsthema's, bedrijfsrapportage en beursthema's. - Categorie ...

Accessoires-calculator.svg Bedrijfswiskunde
Bedrijfswiskunde is een tak van de wiskunde die wiskundige, in het bijzonder stochastische, methoden toepast op economische vraagstukken. In de micro-, macro-economie en vooral in de econometrie en in operations research worden wiskundige modellen en procedures gebruikt om de werkelijkheid te beschrijven en kwantitatief geformuleerde problemen op te lossen. - Categorie ...

Embleem-paragraaf.svg Zakenrecht
Het ondernemingsrecht is het geheel van alle privaatrechtelijke, strafrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsnormen en maatregelen waarmee de staat invloed uitoefent op de rechtsbetrekkingen tussen betrokkenen in het economisch leven en in relatie tot de staat. - Categorie ...

Pedagog.jpg Bedrijfskundige opleidingen
Bedrijfseducatie is een sociale wetenschap die zich bezighoudt met bedrijfseducatie, in het bijzonder met de didactiek en methodologie van economie en economie. - Categorie ...

Bank.jpg Bedrijfspsychologie
Het onderzoeksgebied van de economische psychologie, gedragseconomie houdt zich bezig met de subjectieve ervaring en het gedrag van mensen in de economische omgeving en de sociale context. - Categorie ...

SNA-segment.png Economische sociologie
De wetenschappelijke discipline economische sociologie houdt zich bezig met de sociologische analyse van economische verschijnselen. - Categorie ...

Verdere links Verdere links

Wikinews: Economie - In het nieuws
Wikibooks: Economie - Leer- en lesmateriaal
Commons : Zakelijk - verzameling foto's, video's en audiobestanden

Zusterportalen Zusterportalen