Quintilianus

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Quintilians Institutio oratoria in het manuscript Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana , Plut. 46.12, volg. 1r, vanaf 1476
Quintilians Institutio oratoria in het manuscript Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticanus Palatinus lat. 1556, fol. 1e (15e eeuw)
Buste van Quintilians in Ulm Minster , rond 1470
Geïdealiseerde weergave van Quintiliaanse leerretoriek (gravure in koperplaat, 1720)

Quintilianus (met volledige naam Marcus Fabius Quintilianus ; * rond 35 in Calagurris , † rond 96 ) was een Romeins leraar in de retoriek . Zijn werk, dat invloedrijk was in de middeleeuwen en de renaissance , kwam in het midden van de 20e eeuw weer in het middelpunt van de wetenschappelijke receptie te staan, nadat hij zich had afgewend van het op argumentatietheorie gebaseerde logica .

leven en werk

Quintilianus trainde in Rome bij Quintus Remmius Palaemon en Gnaeus Domitius Afer . Na zijn terugkeer naar zijn vaderland vergezelde hij de Spaanse gouverneur Galba, die tot keizer werd benoemd, in 68 na Christus naar Rome. Hier werkte hij aanvankelijk als advocaat en spraakdocent; onder andere de jongere Plinius en Juvenalis waren zijn leerlingen. Onder keizer Domitianus leverde zijn roem hem de consularia ornamenta op , de hoogste onderscheiding die een niet-senator kon krijgen.

Toen Vespasianus openbare retoriekscholen in Rome oprichtte, werd Quintilianus de eerste door de staat betaalde leraar retoriek in Rome . Na 20 jaar lesgeven ging Quintilian met pensioen. Vanaf ongeveer 90 bleef hij werken als leermeester van Vespasianus de Jongere aan het keizerlijk hof van Domitianus . Tegelijkertijd schreef hij zijn belangrijkste werk, de Institutio oratoria (instructie in retorica) in twaalf boeken, dat tegelijkertijd een veelomvattende educatieve zorg heeft. Beginnend met de elementaire opleiding, bestrijkt het systematisch het hele gebied van de retorica. Quintilianus werd beïnvloed door de welsprekendheid en stijl van Cicero . Hij zag in Cicero het model van de spreker en stilist en de belichaming van zijn opvoedingsideaal.

Hij voerde een natuurlijke taal en bekritiseerde de kunstmatige retoriek van zijn tijd, dus, in verband met de Asianism / atticisme debat op het moment van Cicero, zoals de laatste, vertegenwoordigde een matige Rhodian middenstand. Quintilian's eigen toespraken en andere geschriften zijn verloren gegaan. De stellingen van zijn pamflet De causis corruptae eloquentiae (Over de oorzaken van de achteruitgang van de welsprekendheid) kunnen echter ruwweg worden gereconstrueerd uit toespelingen van het Institutio en in Tacitus ' Dialogus de oratoribus (Dialoog over de sprekers).

Het belangrijke hoofdwerk, dat wordt gekenmerkt door een rijke persoonlijke ervaring, had een sterke invloed op de humanisten en vertegenwoordigt de basis van het Ciceronianisme , dat tot meer recent van kracht is gebleven. Het 10e boek van het werk biedt een overzicht van de Griekse en Romeinse literatuurgeschiedenis met evenwichtige kenmerken en fijne kritiek. Opgemerkt moet echter worden dat de Griekse en Romeinse auteurs worden beoordeeld op hoe voorbeeldig ze zijn voor de jonge spreker die in opleiding is: Quintilianus geeft geen abstracte esthetische classificatie, maar beoordeelt eerder het nut dat het lezen van de auteurs heeft op de stijl van de retoriek die student zou kunnen hebben.

Twee werken die Declamationes overgeleverd zijn onder de naam Quintilianus komen waarschijnlijk van zijn school. Ze bevatten een verzameling oefentoespraken. De leerlingen moesten hun scherpzinnigheid en hun taalgevoel ontwikkelen in een fictieve, meestal ronduit absurde rechtszaak in overeenstemming met een voor die tijd typische leervorm (die Quintilianus zelf scherp bekritiseerde!) In een aanklacht en verdedigingsrede.

Over onderwijs

“Op deze manier moet de vader de hoogste verwachtingen voor zichzelf hebben direct na de geboorte van zijn kind, hoe meer hij voor het kind zal zorgen. Er wordt altijd gezegd dat maar heel weinig mensen voldoende intelligentie en talent hebben, dat de meesten mentaal zo zwak en lethargisch zijn dat een opvoeding helemaal niet de moeite waard is. Maar dat is fundamenteel verkeerd; veeleer is het grootste deel van de mensen van nature ontvankelijk en bereid om te leren. Dit is net zo natuurlijk voor een mens als voor een vogel om te vliegen. Geestelijk onopvoedbare mensen zijn net zo zeldzaam als lichamelijk zwaar gehandicapte mensen. Natuurlijk zijn er momenten waarop kinderen zich niet ontwikkelen volgens de aanvankelijke verwachtingen. Dit is niet de schuld van de natuurlijke omgeving, maar het gebrek aan zorg en ondersteuning."

- Over de opleiding van de spreker, hfst. 1, begin

“Leren is als een bitter medicijn; het is gemakkelijker in te nemen als het wordt toegediend door een vriendelijke hand ... Leraren moeten zich als een vader voelen tegenover hun studenten. Hij neemt de plaats in van degenen die hem hun kinderen toevertrouwen, dus hij moet proberen de liefde van de studenten te winnen. Het is ook niet in woorden uit te drukken hoeveel gemakkelijker het voor ons is om degenen van wie we houden te volgen ... Er moet een klimaat zijn van wederzijds respect en genegenheid. Dan komen de leerlingen met plezier en vol energie naar de les. Ze zullen het niet aanstootgevend vinden als je ze verbetert en zullen blij zijn als je ze prijst. Je zult ijverig zijn in de zaak en de leraar bedanken dat hij het in zijn hart heeft genomen ... De kinderen zijn zwak en weerloos overgeleverd aan onrecht, dus niemand mag teveel rechten over hen krijgen. "

- Ibid.

Tekstedities en vertalingen

 • M. Fabii Qvintiliani Oratoriarvm Institvtionum Lib XII. una cum Declamationibus eiusdem argutissimis […]. Apvd Sanctam Coloniam, in aedibus Eucharij Ceruicorni, & Heronis Fuchs. MDXXI. mense Martio [= maart 1521] ( gedigitaliseerde uitgave van de Universiteits- en Staatsbibliotheek Düsseldorf ).
 • M. Fabii Quintiliani Institutionis Oratoriae Liber 1 , ed. met een inleiding en commentaar door Francis Henry Colson. Cambridge University Press , Cambridge 1924; nogmaals ibid 2013, ISBN 1107689066 ; en Olms, Hildesheim 2013, ISBN 9783487303291 (alleen boek 1; Colson geeft vooral een brede presentatie van de receptiegeschiedenis tot 1920).
 • M. Fabi Qvintiliani Institvtionis oratoriae libri dvodecim , uitg. door Michael Winterbottom ( Oxford Klassieke Teksten ). Twee delen, Oxford University Press, Oxford 1970 (kritische editie van de Latijnse tekst, essentieel voor academisch werk).
 • Quintilianus: Op pedagogiek en retoriek. Een selectie uit de "Institutio oratoria" , uitg. en vertaald door Marion Giebel . Goldmann, München 1974 (fragmenten uit boek 1, 2 en 10; boek 12 compleet; korte uitleg en uitgebreide inleiding door de redacteur).
 • Quintiles : Oratoire van de l'institution. Twaalf boeken in zeven delen, ed. door Jean Cousin en Paul Jal ( reeks Collection des universités de France, Série latine ). Uitgeverij Belles lettres, Parijs 1975-2000, ISBN 2251012028 (vol. 1), ISBN 2251012036 (vol. 2), enz. (gedetailleerde inleidingen en aantekeningen, in het Frans).
 • Quintilianus: Institutio oratoria X. Textbook of Oratory, 10e boek , ed. door Frans Loretto. Reclam, Stuttgart 1995, ISBN 3-15-002956-2 (Latijn en Duits, met commentaar).
 • Quintilianus: het onderwijs van de redenaar, ed. door Donald A. Russell ( Loeb Classical Library Series). Herziene uitgave, Harvard University Press, Cambridge / MA 2001, ISBN 0674995910 (voor deel 1), enz. (uitgebreide annotaties in het Engels).
 • Marcus Fabius Quintilianus: Training van de spreker. Twaalf boeken , uitg. door Helmut Rahn . Vijfde druk, Wissenschaftliche Buchgesellschaft , Darmstadt 2011 (Latijn en Duits; alleen volledige vertaling in het Duits).
 • Quintilianus: Pedagogische teksten uit de oudheid , ed. door Walter Burnikel ( Exemplary Series Literature and Philosophy , Volume 34). Sonnenberg, Annweiler 2013, ISBN 393326474X ( bronnenverzameling , 20 teksten uit beide boeken van het instituut , nieuw vertaald door de redactie, aanvullende uitleg of samenvattingen van andere bronnen).

literatuur

 • Ludwig von Schwabe : Fabius 137) M. Fabius Quintilianus. In: Paulys Realencyclopadie der klassieke oudheidswetenschap (RE). Deel VI, 2, Stuttgart 1909, blz. 1845-1864.
 • Josef Dolch: Curriculum van het Westen. Twee en een half millennium van zijn geschiedenis. Derde druk, Henn, Ratingen 1971 (ongewijzigde reprografische herdruk Darmstadt 1982).
 • Rainer Nickel: Onderwijs en taal. Quintilianus en onderwijs. Een leerplanreeks voor secundair niveau 2. Ploetz Didaktik, Würzburg 1976, ISBN 9783876401393 .
 • Otto Seel : Quintilian of The Art of Talking and Silence. Klett-Cotta, Stuttgart 1977 (essay, vooral over de receptie van het werk).
 • Manfred Fuhrmann : De oude retoriek. Een introductie . Artemis & Winkler, München en Zürich 1984.
 • Eckart Zundel: Leerstijl en retorische stijl in Quintilian's “Institutio oratoria”. Onderzoeken in de vorm van een leerboek. Haag en Herchen, Hanau 1998, ISBN 3881294031 .
 • Joachim Dingel : Quintilianus [1]. In: Der Neue Pauly 10, 2001, kolonel 716-721.
 • Thomas Schirren : Marcus Fabius Quintilianus. In: Wolfram Axe (red.): leraren Latijn in Europa. Vijftien portretten van Varro tot Erasmus van Rotterdam. Böhlau, Keulen 2005, ISBN 3-412-14505-X , blz. 67-107.
 • Johannes Christes, Richard Klein, Christoph Lüth: Handboek van onderwijs en opvoeding in de oudheid. Scientific Book Society, Darmstadt 2006, ISBN 3534158873 .
 • P. Galand, F. Hallyn, C. Lévy en W. Verbaal (eds.): Quintilien ancien et moderne. Etudes reunies. Brepols Publishing, Turnhout 2010, ISBN 978-2-503-52865-6 .
 • Marc van der Poel: Quintilianisme . In: Gert Ueding (Ed.): Historisch woordenboek van de retoriek . Deel 10. Scientific Book Society, Darmstadt 2011, blz. 997-1016.
 • Wilfried Stroh : De kracht van spraak. Een beetje geschiedenis van de retoriek in het oude Griekenland en Rome . Lijst, Berlijn 2011, ISBN 3548610110 .
 • Michael von Albrecht : Geschiedenis van de Romeinse literatuur van Andronicus tot Boethius en het aanhoudende effect ervan . Deel 2. Derde, verbeterde en uitgebreide editie. De Gruyter, Berlijn 2012, ISBN 978-3-11-026525-5 , blz. 1066-1076.
 • Karl-Wilhelm Weeber : Leren en lijden. School in het oude Rome. Scientific Book Society, Darmstadt 2014, ISBN 3806228957 .
 • Florens Deuchler : Quintilianus. Post-oude sporen van de "Institutio oratoria". Vermoedens over de libro dell'arte van Cennini. Opmerkingen over de theorie van Sulzer. Peter Lang, Bern 2017, ISBN 978-3-0343-2675-9 .

AIDS

 • Eckart Zundel: Clavis Quintilianea. Quintilian's "Institutio oratoria" (sprekerstraining) onderverdeeld in retorische termen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1989, ISBN 3-534-07322-3 (index van termen voor de Quintiliaanse editie van Rahn).

web links

Commons : Quintilian - verzameling afbeeldingen, video's en audiobestanden