Dit is een uitstekend artikel.

Republiek Venetië

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Serenìssima Repùblica de Venèçia (Venetiaanse)
Respublica Veneta (Latijn)
Republiek Venetië
8/9 Eeuw tot 1797
Vlag van de Republiek Venetië in de 17e eeuw
Wapen van de Republiek Venetië
vlag wapenschild
Officiële taal Latijn , later ook Venetiaans
hoofdstad Venetië (van rond 810)
Staatshoofd , tevens regeringsleider Doge (van 726, tenslotte van 755/56)
De Republiek Venetië rond 1500 inclusief korte bezittingen, plus de belangrijkste handelsroutes
De Republiek Venetië rond 1500 inclusief korte bezittingen, plus de belangrijkste handelsroutes

De Republiek Venetië ( Venetic Republica de Venessia of Serenisima Republica; Italiaanse Serenissima Repubblica di San Marco, Serene Republic of Saint Mark ') [1] naar het symbool van de stad, de San Marco-leeuw , ook bekend als Mark's of Lion Republic , was van 7 ./8e. Eeuw tot 1797 een maritieme en economische macht , waarvan het centrum in het noordwesten van de Adriatische Zee lag. Hun overheersing culmineerde in een koloniaal rijk dat zich uitstrekte van Noord- Italië tot Kreta en soms tot de Krim en Cyprus , en werd aangestuurd vanuit Venetië . Bovendien had Venetië koopmanskolonies in Vlaanderen en de Maghreb , in Alexandrië en Akko , in Constantinopel en Trebizonde en in tal van steden aan de Adriatische Zee.

Een handels- en zeemacht

De rijkdom van de aristocratische republiek vloeide voort uit het feit dat het fungeerde als een knooppunt tussen het Byzantijnse rijk en het Heilige Roomse Rijk en tegelijkertijd belangrijke goederen monopoliseerde. De versnippering van Italië was ook gunstig voor hen. Alleen de adel [2] oefende de winstgevende langeafstandshandel ( Levant ) uit en controleerde in toenemende mate de politieke leiding - tot aan de afschaffing van de volksvergadering.

Voornamelijk legendes en slechts enkele historisch betrouwbare bronnen berichten over de begintijd. Pas in de 13e eeuw was er een brede geschreven traditie, maar de omvang hiervan kan dan vergeleken worden met die van Rome . [3] Door de staat gecontroleerde geschiedschrijving heeft aanzienlijk bijgedragen aan het ontstaan ​​van legendes . Ze projecteerde vaak de eigenaardigheden van de Venetiaanse samenleving, die als grensverleggend werden ervaren, terug in het verleden. Daarbij verhulde of herinterpreteerde ze veel van wat in tegenspraak was met de idealen van eenheid, rechtvaardigheid en machtsevenwicht.

Dogenpaleis en St. Mark's Church , zetel en symbool van Venetiaanse heersers

De zeemacht slaagde erin een belangrijke rol te spelen in de politiek van de Middellandse Zee , ondanks beperkte middelen en een verspreid gebied. Bijna vanaf het begin navigeerde Venetië tussen de grote mogendheden zoals Byzantium en het Heilige Roomse Rijk of de pauselijke macht, maakte rigoureus gebruik van de kracht van zijn oorlogsvloot en zijn superieure diplomatie , en zette handelsblokkades en professionele legers op. Het had de concurrentie van Italiaanse handelssteden als Amalfi , Pisa , Bologna en vooral Genua te verdedigen. Alleen de grote territoriale staten zoals het Ottomaanse Rijk en Spanje duwden de invloed van Venetië militair terug, de opkomende handelsnaties zoals de Verenigde Nederlanden , Portugal en Groot-Brittannië economisch. Frankrijk bezette de stad in 1797; kort daarvoor, op 12 mei, stemde de Grote Raad voor de ontbinding van de republiek.

Oorsprong en opkomst

Nederzetting van de lagune

Noordelijke Adriatische Zee en de lagune van Venetië ( Joan Blaeu , Atlas Maior ), voor het eerst gepubliceerd in 1662

Het startpunt voor de vestiging van Venetië was een eilandengroep in de buurt en in de lagune , die de afzettingen van de Brenta en andere kleine rivieren steeds verder de Adriatische Zee in duwde. [4] Het Grand Canal is de verlenging van de noordelijke arm van de Brenta . De bevolking van de vissersdorpen ligt op en binnen de lagune die in de Etruskische tijd teruggaat [5] en nam toe met vluchtelingen, die volgens de legende 408 vóór de Visigoten van Alaric , maar vooral 452 van de troepen van Hunnen Attila daar in veiligheid brachten. Toen de Longobarden in 568 Noord-Italië binnenvielen, bereikte een andere stroom vluchtelingen de lagune. De legendarische oprichtingsdatum van Venetië, 25 maart 421, [6] zou een herinnering kunnen zijn aan de vroege immigranten. [7]

De bouwplaats van de stad werd gevormd naast het eiland Rialto, het naburige Luprio, [8] Canaleclo, [9] Gemine, [10] , Mendicola, [11] Ombriola, [12] Olivolo en Spinalunga. [13] Dichte paalroosters van boomstammen werden in de ondergrond geramd om de nederzettingen uit te breiden. De vloot verslond ook grote hoeveelheden hout.

Byzantijnse regel

Met de verovering van het Ostrogotische rijk onder keizer Justinianus I ( Restauratio imperii ca. 535 tot 562), kwam de lagune onder Oost-Romeins-Byzantijnse heerschappij. De verovering van grote delen van Italië door de Longobarden vanaf 569 dwong keizer Maurikios echter om de resterende perifere provincies meer onafhankelijkheid te verlenen, en zo werd aan het einde van de 6e eeuw het Exarchaat van Ravenna opgericht. [14] De Exarch benoemde het Magister-militum tot militaire en civiele opperbevelhebber van de provincie. Tribunes in de lagune waren aan hem ondergeschikt. De provinciehoofdstad was aanvankelijk Oderzo , maar werd in 639 door de Longobarden veroverd en in 666 verwoest. De provincie loste grotendeels op en de lagune werd steeds meer aan haar lot overgelaten. Het bisdom werd in 635 verplaatst van Altinum naar het veiligere Torcello . Toch speelde de handel met het vasteland, vooral in zout en graan, al in de 6e eeuw [15] een belangrijke rol, die in de 8e eeuw blijkbaar toenam. In tegenstelling tot hun leeftijdsgenoten buiten Venetië, verwierf de Venetiaanse aristocratie, waarvan de meeste terug te voeren zijn op Romeinse wortels, hun fortuin rond 800 niet alleen uit onroerend goed, maar in toenemende mate uit de handel.

Volgens de overlevering werd Paulicius in 697 verheven tot de rang van eerste doge . Rond 713/16 wordt voor het eerst een Dux (leider of hertog) Ursus genoemd als plaatsvervanger van de exarch. De verhuizing van zijn ambtswoning vond plaats onder zijn opvolgers, eerst naar Heraclea en later naar Alt Malamocco . 811 werd de officiële residentie van de Doge Agnello Particiaco Rialto .

Torcello, basiliek, bouw begon rond 640, Emmanuel Cruvelier 2006

Volgens de Venetiaanse traditie verschijnen, wanneer de eerste doge wordt gekozen, voor het eerst de zogenaamde twaalf "apostolische" families van Badoer, Barozzi, Contarini , Dandolo , Falier, Gradenigo , Memmo, Michiel, Morosini, Polani, Sanudo en Tiepolo tijd.

Venetië werd steeds onafhankelijker van Byzantium en toonde zich voor het eerst in de Byzantijnse beeldenstorm (726/27), toen de stad de kant van de paus koos. Bovendien was er voor het eerst een contract met de Longobarden op eigen gezag, dus zonder Byzantijnse bevestiging. In deze context zou de Doge de bijnaam "Ipato" (Grieks "Hypatos") hebben gekregen, dwz "Consul", maar niet, zoals vaak wordt aangenomen, als erkenning voor zijn diensten bij de herovering van Ravenna en de Pentapolis na 729. De herovering vond waarschijnlijk plaats in 739/740. [16] Al in 732 waren de plaatsen in de lagune ondergeschikt aan hun eigen bisschop, wat hun saamhorigheid zal hebben versterkt en tegelijkertijd duidelijker zichtbaar zal hebben gemaakt.

Tussen Byzantium, de Longobarden en het Frankische rijk

Het Byzantijnse Rijk rond 717
Keizerin Irene van Byzantium (797-802) regeerde de Byzantijnse politiek van 780 tot 802, Pala d'Oro in de Basilica di San Marco , 10e eeuw

Met de tweede verovering van Ravenna door de Longobarden (751), eindigde de Byzantijnse heerschappij in Noord-Italië. Desalniettemin waardeerde Venetië de blijvende formele afhankelijkheid van Byzantium, omdat het alleen hierdoor zijn onafhankelijkheid kon behouden: aanvankelijk van de Longobarden, maar nog meer van de Franken (de Frankische koning Karel de Grote veroverde het Lombardische rijk in 774). Zijn zoon, koning Pepijn van Italië , deed tussen 803 en 810 verschillende pogingen om Venetië te veroveren, en een belegering van de stad was uiteindelijk niet succesvol. In de Vrede van Aken in 812 werd Venetië eindelijk erkend als onderdeel van het Byzantijnse rijk. Dit en de verplaatsing van de Dogenzetel naar de plaats van het huidige Dogenpaleis vormden de basis voor de latere bijzondere ontwikkeling van de stad in vergelijking met de rest van Italië.

Tijdens dit proces was er geenszins eensgezindheid binnen de lagune. De vierde Doge Diodato , zoon van de waarschijnlijk eerste Doge Orso, werd blijkbaar het slachtoffer van de gevechten tussen de prolangobarden en de probyzantijnse facties in 756. De probyzantijnse opvolger, Galla , die hem ten val had gebracht, werd ook na een paar maanden vermoord. Domenico Monegario leidde op zijn beurt een prolangobardenfactie tot zijn val in 764, wat gunstig was voor de Noord-Italiaanse handel van Venetië. Tegelijkertijd werden de eerste pogingen ondernomen om de macht van de Doge te beperken via twee tribunes. Maurizio Galbaio , die het ambt van de Doge bekleedde van 764 tot 787, probeerde tegen sterke oppositie een Dogendynastie af te dwingen door zijn zoon Giovanni tot zijn opvolger te maken. Maar de laatste kreeg ruzie met de geestelijkheid van de stad en werd uiteindelijk verslagen door een pro-Frankische factie onder leiding van Obelerio , die vervolgens met zijn familie in 804 moest vluchten voorafgaand aan het beleg door koning Pepijn , een zoon van Karel de Grote, met zijn familie.

Onder de Particiaco-dynastie boekte de uitbreiding van de stad aanzienlijke vooruitgang. Haar zelfvertrouwen groeide, maar een spirituele verheffing ontbrak nog, een symbool van het belang van de stad.

Oriëntatiepunt en nationaal embleem van de Serenissima: The Lion of St. Mark (detail van een schilderij van Vittore Carpaccio , 1516)
Mozaïek aan de buitenkant van de Basiliek van San Marco, met de kerk vóór de 13e en 14e-eeuwse renovaties

Nadat de relieken van San Marco waren gestolen uit Alexandrië (828), waar al een Venetiaanse koopmanskolonie was, werd de evangelist Marcus de patroonheilige van de stad. De republiek werd aan hem gewijd en het symbool van de evangelist, de gevleugelde leeuw , werd het embleem van de "republiek". Je vindt het vandaag de dag nog steeds in het hele gebied van voormalige Venetiaanse bezittingen. Dit was een verdere stap in de richting van onafhankelijkheid, nu tegen de patriarch van Aquileia , die spirituele suprematie claimde en zo toegang eiste tot Venetiaanse bisdommen. De claim van Venetië werd gesymboliseerd door de overdracht van de relieken van de evangelist Marcus naar Venetië. Als bewaker van dit hooggeplaatste relikwie, kon Venetië zijn spirituele positie en onafhankelijkheid van de patriarch van Aquileia onderstrepen door het feit dat de heilige , die de oprichting van het patriarchaat werd toegeschreven, "fysiek" aanwezig was in Venetië.

Maar het politieke falen van Doge Iohannes Particiaco , die in 829 Venetië moest ontvluchten en zijn toevlucht moest zoeken bij de Frankische keizer Lothar terwijl de Byzantijnse tribuun Caroso zes maanden lang de lagune regeerde, stond in schril contrast met dit symbolische succes. De Doge kon alleen terugkeren met de hulp van de Franken. Hij had Caroso verblind en verbannen omdat hij als senator uit Constantinopel niet mocht worden geëxecuteerd. Tegelijkertijd zou het Byzantijnse ambt van tribune spoedig verdwijnen. Maar al in 832 werd John naar een klooster verbannen. [17]

Onder "Venetia" werd een gebied verstaan ​​dat zich uitstrekte van Grado tot Chioggia . In het Pactum Lotharii , waarin keizer Lothar I Venetië talrijke rechten schonk (840), worden 18 verschillende plaatsen genoemd, waaronder Rialto en Olivolo. Hun onafhankelijkheid werd eindelijk erkend. Onder de Doge Tribunus Memus werden deze twee plaatsen opgenomen in een gemeenschappelijk verdedigingssysteem, waaruit de eigenlijke stad Venetië voortkwam. De aanleiding voor deze inspanning waren aanvallen van de Hongaren die in 900 de lagune binnendrongen. Een groep rijke kooplieden vestigde zich in de stad, van wie de meesten afkomstig waren uit de adellijke families. In tegenstelling tot hun leeftijdsgenoten op het vasteland stonden ze de handel hoog in het vaandel.

De Doge-dynastie van de Particiaco

De zwakte van het Byzantijnse rijk zorgde ervoor dat Venetië zich mengde in de invallen en veroveringen die waren geïnitieerd door Slaven , Hongaren en moslims ( Saracenen ). Al in 827/828 stuurde Venetië op verzoek van de keizer een vloot tegen de Saracenen die begonnen waren met de verovering van Sicilië . Tegelijkertijd vocht Venetië tegen piratenvloten van de Narentanen (in het zuiden van het huidige Kroatië), [18] waarvan de Doge Pietro Candiano het slachtoffer werd in 887. Rond 846 rukten de Slaven op tot Caorle , in 875 de Saracenen tot aan Grado - ze hadden de Venetianen al aangevallen in de zeeslag bij het eiland Sansego ( Susak , ten zuidoosten van Pola ).

Rond 880 slaagde Venetië er echter in zijn positie als regionale oppermacht uit te breiden, een ontwikkeling die de opmars van de Hongaren (900) die Altino vernietigden niet kon stoppen. In 854 en 946 werd Comacchio , dat over de monding van de Po heerste, veroverd en vernietigd door de Venetianen. Venetië kwam echter in conflict met de Pauselijke Staten , omdat dit door Pippi een nicheschenking was van 754 opperheer van Comacchio. De veroveraars werden voor het eerst getroffen door de pauselijke excommunicatie .

Ondertussen kreeg de relatie met Byzantium steeds meer het karakter van een alliantie. Deze fase van de Venetiaanse geschiedenis werd gedomineerd door de Particiaco- dynastie (810 tot 887, opnieuw 911 tot 942), hoewel de heerschappij van Pietro Tradonico , die buitengewoon succesvol was, de dominantie van de Particiaco van 837 tot 864 onderbrak. Tegelijkertijd waren er verschillende verdragen met de koningen van Italië, zoals 888 met Berengar I , 891 met Wido , 924 met Rudolf van Bourgondië en 927 met Hugo I. [19]

De Dogian-dynastie van de Candiano, keizerlijke politiek van de Ottoons

Al onder Pietro II Candiano (932-939) beweerde Venetië zijn suprematie over Capodistria ( Koper ), een van de belangrijkste handelsplaatsen in Istrië . [20] Voor het eerst was een blokkade voldoende, een machtsmiddel dat Venetië eeuwenlang met succes heeft gebruikt in de landen aan de Adriatische Zee. De familie Candiano had in het verleden al een belangrijke rol gespeeld en in 887 leverde Pietro I. Candiano hun eerste doge. In de strijd tegen de Narentanen [21] sneuvelde hij echter na amper zes maanden.

Christus zegent zelf de huwelijksverbintenis tussen Otto II en Theophanu, tussen het Heilige Roomse Rijk en Byzantium, ivoren reliëftablet, boekomslag uit 982/983, Musée national du Moyen Âge, Parijs, 18 * 10 cm, Fonds Du Sommerard, Cl. 392

Onder de Candiano-dynastie, die tussen 942 en 976 consequent voor de Doges zorgde, leek het er bijna op dat West-Europese feodale vazalrelaties de overhand konden krijgen. Pietro III. Candiano (942–959) maakte plaats voor zijn zoon Pietro IV , die werd gesteund door de feodale heren van het vasteland en koning Berengar II . Dit leunde op zijn beurt tegen Otto I , die in 962 tot keizer werd benoemd, en die de doge ertoe bracht hem hulde te brengen - in ruil voor toegang tot het kerkelijk eigendom in zijn gebied.

Het keizerlijke beleid van Otto II ten aanzien van Venetië brak fundamenteel met de traditie van zijn vader Otto I, die al sinds 812 bestond. [22] Als gevolg hiervan werd in 976 de pro-Ottomaanse dynastie omvergeworpen. De doge en zijn zoon Vitale, bisschop van Venetië, werden gedood en het Dogenpaleis brandde af. De nieuwe doge liet haar erfenis na aan de weduwe van zijn vermoorde voorganger, Waldrada , omdat ze onder de bescherming stond van de keizerlijke weduwe Adelheid .

Toen de familie Coloprini, die nog steeds trouw was aan Otto II, openlijk in conflict kwam met de pro-Byzantijnse Morosini en Orseolo, wendden ze zich tot keizer Otto. Terwijl de eerste handelsblokkade , bevolen in januari of februari 981, Venetië nauwelijks trof, veroorzaakte de tweede handelsblokkade, opgelegd in juli 983, aanzienlijke schade aan de stad. De Coloprini die in Venetië achterbleven, werden nu gevangengezet, hun stadspaleizen verwoest en een paar jaar later werden ook de Coloprini die was teruggekeerd door de Morosini vermoord. Alleen de vroege dood van Otto II (eind 983) verhinderde mogelijk de onderwerping van Venetië aan het rijk. [23]

De Orseolo, klim naar een groot vermogen

Dominion van de Republiek Venetië rond 1000

Met het bewind van Doge Pietro II Orseolo (991-108) begon de opkomst van Venetië tot een grote mogendheid, zowel economisch als politiek. In 992 ontving Venetië een privilege van keizer Basilius II , die de handelsbelastingen in Byzantium aanzienlijk verlaagde en de Venetianen bevoordeelde boven de concurrerende steden. [24] Tegelijkertijd werd het privilege de Venetiaanse extranei genoemd , dat wil zeggen buitenlanders , dat zeker niet langer een term was voor Byzantijnse onderdanen, zelfs niet langer volgens de bewering.

De invoering van de vrije vaart door de Adriatische Zee was net zo toonaangevend. Van 997 tot 998 was de eerste campagne tegen de Narentan-piraten van Dalmatië succesvol, en tegen 1000 waren de eilanden Curzola en Lastovo , die als schuilplaatsen voor piraten werden beschouwd, veroverd. Ook verder naar het zuiden van de Adriatische Zee werden belangrijke successen behaald. 1002-1003 was de vloot in staat om de Saraceense belegeraars voor de Byzantijnse Bari te verslaan.

Pietro wordt gecrediteerd met de ceremonie van het jaarlijkse huwelijk van Venetië met de zee ( Festa della Sensa ). Dit staatsspektakel onderstreepte symbolisch de claim van Venetië om de Adriatische Zee te beheersen, zo niet de hele Middellandse Zee. De factie van groepen gericht op de Adriatische Zee en de handel over lange afstand had eindelijk de overhand. De Doge claimde nu de titel van Dux Veneticorum et Dalmaticorum .

Politieke instellingen, intern machtsevenwicht, isolement van de heersende klasse

De bovenste helft van een manuscriptpagina met de wapenschilden en namen van de families van de stedelijke adel, 4e kwart van de 15e eeuw, vermeldt de families Lambredi, Lombardi, Lion en Longo, Nationaal Archeologisch Museum Venetië
Portret van Doge Leonardo Loredan door Giovanni Bellini (na 1501), 61,5 x 45 cm, National Gallery, Londen. De Doge draagt ​​de Corno Ducale op het hoofd, het kledingstuk is goed Bisamäpfel bevestigd
De Ca 'd'Oro , een stadspaleis aan het Canal Grande , gebouwd 1421-1442

Deze lange fase, waarin machtige families en hun clientèle bloedige strijd leverden om de dogemacht en probeerden een dynastie te stichten, en waarin met name buitenlandse mogendheden herhaaldelijk doorbraken , liet diepe sporen na in de Venetiaanse geschiedschrijving. politieke hervormingen. Deze waren bedoeld om van de machtige Doge een boegbeeld te maken dat onderworpen was aan strikte controle en toezicht zonder de politieke invloed volledig te verliezen.

Het klassensysteem van Venetië kwam overeen met de hoge en late middeleeuwen met de arbeidsverdeling. DeNobilhòmini waren verantwoordelijk voor de politiek en het hoge bestuur, evenals voor de oorlog en de marineleiding. Hun economische basis was echter evenzeer langeafstandshandel als met de Cittadini , die kooplieden wier families geen toegang hadden tot de politiek beslissende instellingen van Venetië. Nobilhòmini en Cittadini zorgden voor fondsen en toegevoegde waarde door handel en productie, de Populani , de meerderheid van de bevolking, leverden soldaten, zeelieden, ambachtslieden, bedienden, deden handenarbeid en voerden detailhandel uit.

De vroege instellingen ontstonden in een samenleving die relatief zelden schriftelijke documenten nodig had en bewaarde. Zo ontstond de Kleine Raad als adviesorgaan voor de Doge en de Arengo , een soort volksvergadering die in de begintijd waarschijnlijk nog medezeggenschapsrecht had, maar al snel een louter acclamatieorgaan werd . Naarmate de Arengo aan belang verloor, groeide de invloed van de Kleine Raad, waarvan de zes leden de zesde van de stad ( sestieri ) vertegenwoordigden die Venetië vormde.

Al in het begin van de 13e eeuw bestond er uitgebreid schriftelijk bewijs in de vorm van raadsnotulen en garanties. [25] De documentatie van de constitutionele ontwikkeling en het binnenlandse en buitenlandse beleid [26] van Venetië is vanaf dat moment uitgebreid, met weinig hiaten en kan qua dichtheid alleen worden vergeleken met die van het Vaticaan .

Dit gebeurde in nauwe interactie met de instellingen, die voortdurend in verandering en ontwikkeling waren. Het principe van een zorgvuldige machtsbalans en onderlinge controle van de verschillende instanties werd steeds in acht genomen; dit principe was een van de redenen voor de unieke stabiliteit van deze staat in het onrustige Europa. Het doel van alle hervormingen was om de overheersing van één familie te voorkomen, zoals gebruikelijk was in de stadstaten van Noord-Italië en waarmee Venetië zelf zulke slechte ervaringen had gehad. De keerzijde was echter een streng politie- en informeel systeem.

Tussen 1132 en 1148 was de enige regel van de Doge tegen een lichaam waaruit de Grote Raad was voortgekomen. Vertegenwoordigers van de belangrijkste families hadden een zetel en stemden daarin. Rond 1200 groeide het met iets meer dan 40 leden tijdelijk tot ruim 2.000 leden. [27] In 1297 vond de zogenaamde sluiting van de Grote Raad ( Serrata ) plaats, een langdurig proces dat zich voortsleepte tot in de 14e eeuw. [28] Hiermee werd de toegang tot de Grote Raad met het recht op actieve en passieve verkiezing van de Doge en alle leidinggevende posities beperkt tot de gezinnen die in staat waren om raad te geven. "Het levenslange erfelijke lidmaatschap van deze raad gaf alle leden van de heersende klasse de zekerheid dat ze niet plotseling zouden worden uitgesloten." [29] Op 16 september 1323 werd duidelijk dat de grote raad werd toegelaten tot wiens vader of grootvader in de grote Raad had gezeten. In 1350 behoorden de Badoer, Baseggio, Contarini , Cornaro , Dandolo , Falier (o), Giustiniani, Gradenigo met hun aftakking Dolfin , Morosini, Michiel (volgens overlevering een tak van de Frangipani ), Polani en Sanudo tot de twaalf grote families . Zij werden in rang gevolgd door de andere twaalf families Barozzi, Belno, Bembo, Gauli, Memmo, Querini , Soranzo, Tiepolo, Zane, Zen, Ziani en Zorzi. (Later volgden de Bragadin en de Ziani werden gevolgd door de Salamon.) In de rij daarna kwamen 116 aan te raden families, curti of Case Nuove genoemd (waaronder zulke bekende als Barbarigo , Barbaro , Foscari , Grimani , Loredan , Mocenigo , Pisani, Polo, Tron, Vendramin of Venier ) en 13 families die uit Constantinopel emigreerden. Een paar meer lokale en immigrantenfamilies werden later gecoöpteerd. In de 15e eeuw werd het patriciaat op erebasis toegekend aan ongeveer 15 "buitenlandse" adellijke families die de Serenissima vooral door middel van militaire steun uitstekende diensten hadden verleend.

Op 31 augustus 1506 werd de inschrijving van de kinderen van voor advies in aanmerking komende gezinnen geregeld in een geboorteregister ( Libro d'oro di nascita ) en sinds 26 april 1526 is er het Libro d'oro dei matrimonio , waarin de huwelijken van de Nobilhòmini werden aangegaan. Alleen degenen die waren opgenomen in deze lijsten, die later het Gouden Boek werden genoemd, en die opnieuw werden geregistreerd toen ze meerderjarig waren, behoorden tot de Grote Prijs ( maggior consiglio ) voor het leven. De Grote Raad was eigenlijk geen wetgever , maar hij moest op alle wetsvoorstellen worden gehoord. Tegelijkertijd werden hier alle politieke functies vervuld, zodat hij af en toe de "verkiezingsmachine" werd genoemd.

Een soort presidium van de Grote Raad was de Signoria , het hoogste controlerende orgaan. Naast de Doge en de Kleine Raad waren daarin de hoofden van de Quarantia , de voorzitters van het Hooggerechtshof, vertegenwoordigd. In het midden van de 13e eeuw kwam de Senaat voort uit de Grote Raad, die oorspronkelijk een raad was van ervaren handelaren en diplomaten die zich bezighielden met handels- en scheepvaartkwesties. Omdat alle andere politieke vraagstukken in Venetië om deze vragen draaiden , namen de senatoren, aanvankelijk pregati genoemd , geleidelijk verschillende taken op zich en vormden zo een soort regering. Omgekeerd zorgde dit ervoor dat alle langeafstandshandelsfamilies hun invloed hier concentreerden, waar over alle economische kwesties werd onderhandeld en beslist.

Daarnaast was er vanaf 1310 de Raad van Tien , een toezichthoudend orgaan waarin, zoals in bijna alle belangrijke organen, ook de doge zetel en stem had. De Raad van Tien werd opgericht na een opstand van de adel om verdere onrust te voorkomen. Het was een soort opperste politie- en bestuursorgaan met uitgebreide rechten. Kenmerkend voor Venetië is dat dit orgaan van openbare controle en toezicht soms scherp concurreerde met de Senaat, vooral in tijden van crisis.

Een van de hoogste ambten na de Doge was die van de procureurs , die ook voor het leven werden gekozen en een soort ministerie van Financiën en Financiën vertegenwoordigden. Ze woonden in de volmachtkantoren op het San Marcoplein .

Naast deze hoofdcommissies werden speciale commissies opgericht voor elk belangrijk onderwerp, te maken met de kolonistenopstand op Kreta , het schoonmaken van de kanalen en de waterhuishouding in de lagune, met openbare gebruiken en mode, enz. Alle kantoren - behalve die van de doge, de procureurs en de kanselier - waren slechts voor een korte tijd bezet, voor maximaal een of twee jaar. Vaak overlappen de verantwoordelijkheden en taken van verschillende commissies, wat tevens diende als onderlinge controle. In het geval van wangedrag in het ambt, onderzoeken advocaten de verantwoordelijken en brengen ze, indien nodig, een aanklacht in. Eine regelrechte Berufsausbildung existierte bis zum Ende der Republik nicht, so dass alle Positionen von mehr oder minder erfahrenen Laien ausgefüllt wurden.

Im Dogenpalast leitete der Kanzler, ein als einziger auf Lebenszeit nicht von einem Nobilhòmine eingenommener Posten, den Schriftverkehr. Er war der einzige, an dessen Befähigung überprüfbare Kriterien gestellt wurden, während alle anderen nur als geeignet eingeschätzt und gewählt werden mussten. Auch andere untergeordnete Verwaltungsposten wurden mit Cittadini besetzt, wobei dafür nur solche in Frage kamen, die sowie deren Vater und Großväter aus rechtmäßiger Ehe in Venedig geboren und ins sogenannte „Silberne Buch“ eingetragen worden waren. [30]

Die politische Führung einschließlich der Finanzorgane ballte sich um den Markusplatz, während die Insel Rialto das ökonomische Zentrum bildete.

Großmacht und Niedergang

Venezianische Kolonien und Stützpunkte
Gentile Bellini : Prozession auf dem Markusplatz (1496), 367 × 745 cm, Gallerie dell'Accademia , Venedig
Blick vom Innenhof des Dogenpalasts auf die Markusbasilika

Vormacht in der Adria, Handelsdrehscheibe zwischen Ost und West

Neben den Konflikten mit dem Heiligen Römischen Reich , besonders mit dem Patriarchen von Aquileia , bedrohten vor allem dieNormannen Süditaliens Venedigs Machtstellung in der Adria. Zugleich drängten Ungarn und Kroaten an die Adriaküste. Als 1075 die dalmatinischen Städte die Normannen um Hilfe gegen die Kroaten ersuchten und der Normannenführer Robert Guiscard auf Eroberungszug gen Konstantinopel bereits in Albanien Fuß fasste, drohten Venedigs Handelswege durch die Adria abgesperrt zu werden. Diese Befürchtung sollte die Stadt nicht mehr loslassen und veranlasste sie dazu, die Herrschaft einer einzigen politischen Macht über beide Adria-Ufer mit allen Mitteln zu verhindern. Nur so konnte Venedigs Existenzgrundlage, der Fernhandel, gesichert werden.

Schon früher hatte Venedig Privilegien erhalten, doch seine Handelsvormacht beruhte in der Hauptsache auf zwei Privilegien. Diese hatte die Stadt dadurch errungen, dass sie einerseits Heinrich IV. im Investiturstreit mit Papst Gregor VII. unterstützte. [31] Andererseits stand sie Kaiser Alexios I. von Byzanz gegen die türkischen Seldschuken und die Normannen Süditaliens bei, die Konstantinopel von Osten und Westen zugleich bedrohten. [32] Durch das Privileg Heinrichs IV. war es den Händlern des Heiligen Römischen Reichs verboten, ihre Waren über Venedig hinaus nach Osten zu bringen. Umgekehrt durften griechische, syrische oder ägyptische Händler ihre Waren nicht im Reich anbieten. So fungierte Venedig als Makler zwischen den beiden Kaiserreichen, eine Funktion, die durch Handelshäuser für die verschiedenen Händlernationen zum Ausdruck kam, deren Gebühren und Zölle große Mengen an Gold und Silber in die Stadt brachten.

Als besonders konfliktreich erwies sich dennoch bald das Verhältnis zu seinem alten Verbündeten, dem Byzantinischen Reich . Das Kaiserreich war nach der Schlacht von Manzikert (1071) zunehmend gegen die türkischen Seldschuken in die Defensive geraten. Venedig bot Kaiser Alexios I. die Unterstützung seiner Flotte im Kampf gegen die Türken und die Normannen an und erhielt hierfür Handelsprivilegien, die seine Händler ab 1082 von allen Abgaben befreiten. Dazu kam ein großes Händlerquartier am Goldenen Horn . Hierdurch gelang es den Venezianern innerhalb weniger Jahrzehnte, das Byzantinische Reich wirtschaftlich zu dominieren. Diese Vorherrschaft ging so weit, dass das wirtschaftliche Fundament des byzantinischen Staates gefährdet wurde. Das Morgenländische Schisma (1054) sowie der Erste Kreuzzug von 1096 bis 1099 trugen weiter zur Entfremdung zwischen Venedig und Byzanz bei.

Doch die Kreuzzüge eröffneten den italienischen Handelsstädten neue Möglichkeiten. Um sich hier einzuschalten, schickte Venedig 1099, nachdem es sich lange vom Kreuzzug ferngehalten hatte, 207 Schiffe unter dem Kommando des Dogensohns Giovanni Vitale und des Bischofs von Olivolo aus. Im Dezember kam es vor Rhodos zu einer Seeschlacht mit Konkurrenten aus Pisa, nach deren Niederlage die Venezianer Reliquien des Hl. Nikolaus aus Myra mitnahmen. Venedig erhielt Abgabenfreiheit und Kolonien in allen noch zu erobernden Städten des entstehenden Königreichs Jerusalem .

Konflikt mit Ungarn, Friedrich Barbarossa und der Friede von Venedig

Mit dem Königreich Kroatien, das in Personalunion zum Königreich Ungarn gehörte und vom Papst unterstützt wurde, kam es schon seit dem frühen 10. Jahrhundert immer wieder zu Konflikten um die Städte Istriens und Kroatiens und um den Bischofssitz Grado. Dabei verbündeten sich die Gegner Venedigs mit den Normannen und nahmen bei einer Seeschlacht vor Korfu den Sohn des Dogen Domenico Silvo (1070–1084) gefangen. Die Gegnerschaft der Normannen basierte wiederum darauf, dass sie versuchten, das Byzantinische Reich zu erobern, während der Doge, der mit einer Tochter des Kaisers verheiratet war, dort Handelsinteressen verfolgte. Kaiser Alexios I. übertrug dem Dogen den Titel Herzog von Dalmatien und Kroatien . Gleichzeitig setzte jedoch Ladislaus einen Neffen als König in Dalmatien und Kroatien ein. 1105 bis 1115 eskalierte der Konflikt in einem Krieg, in dessen Verlauf Venedig einige Küstenorte zurückerobern konnte. 1125 fiel Split .

1133–1135 eroberten die Kroaten wiederum Šibenik , Trogir und Split. Zugleich versuchte Padua das venezianische Salzmonopol abzuschütteln, und Ancona versuchte Venedig die Vorherrschaft in der Adria streitig zu machen. Papst Eugen III. ließ Venedig und seinen Dogen exkommunizieren. Bei internen Machtkämpfen wurden die mächtigen Badoer und Dandolo zeitweise entmachtet. Besonders gefährlich wurde die Situation, als sich ein Ehebündnis zwischen Ungarn und Byzanz abzeichnete.

Das Konfliktfeld wurde noch dadurch ausgeweitet, dass sich Friedrich Barbarossa in die italienische Politik einschaltete. Venedig verband sich 1167 mit der Lega Lombarda , einem oberitalienischen Städtebund, der vom Papst unterstützt wurde (vgl. Ghibellinen und Guelfen ). Selbst mit den Normannen Süditaliens befand sich Venedig nun im Bund, denn, eine weitere Konstante venezianischer Politik, die Stadt hatte kein Interesse an einem übermächtigen Nachbarn auf dem Festland. 1177 vereinbarten Friedrich I. und Papst Alexander III. einen Friedensschluss in Venedig.

Unter Kaiser Manuel I. (1143–1180), dessen Mutter aus Ungarn stammte, gelang Byzanz die Unterwerfung erheblicher Teile des heute zu Serbien gehörenden Raszien . 1167 unterlagen ihm die Ungarn, wodurch Byzanz erneut zum unmittelbaren Nachbarn Venedigs wurde.

Offener Konflikt mit Byzanz, Vierter Kreuzzug

Das Byzantinische Reich um 1170

Die Beziehungen zu Byzanz waren seit Jahrzehnten äußerst gespannt. Seit dem Privileg von 1082 beharrte Venedig zunehmend auf einer monopolartigen Stellung in Konstantinopel. Dies führte zu schweren Konflikten vor allem mit Pisa, die sich im Laufe der Kriege um das Heilige Land weiter steigerten. Der Doge Domenico Michiel fuhr mit 40 Galeeren , 40 Frachtschiffen und weiteren 28 Schiffen im April 1123 zur Unterstützung Balduins II. nach Jerusalem , schlug vor Askalon eine ägyptische Flotte und am 7. Juli 1124 fiel Tyros . Der Doge lehnte zwar die Königskrone von Jerusalem ab, fuhr aber mit seiner Flotte gegen Byzanz, als er von der Privilegierung der Pisaner durch Kaiser Johannes hörte. Dabei plünderte die Flotte Rhodos , Samos , Chios , Lesbos , Andros , Modon und Kephallenia . 1126 erneuerte der Kaiser das Handelsprivileg von 1082.

Kaiser Manuel I. (1143–1180), der Sohn und Nachfolger Johannes', betrieb nicht nur eine Restaurationspolitik in Kleinasien und Italien ( Ancona war für fast zwei Jahrzehnte byzantinischer Brückenkopf), sondern auch eine Annäherung an Ungarn. Beide Ziele der byzantinischen Politik richteten sich gegen die Interessen Venedigs, da Konstantinopel bei ihrer Verwirklichung seinen Machtbereich bis nach Istrien ausgedehnt und darüber hinaus mit der Kontrolle der Adria die Macht über Venedigs Seewege erlangt hätte.

Kaiser Manuel wollte außerdem das Abkommen von 1082 widerrufen. Er beschlagnahmte am 12. März 1171 in einer offenbar völlig überraschenden Aktion sämtlichen venezianischen Besitz und inhaftierte in einer Nacht die Venezianer in seinem gesamten Machtbereich. [33] Zwar führte eine venezianische Flotte einen Rachefeldzug durch, musste sich aber unverrichteter Dinge zurückziehen. In Venedig führte dies zu Tumulten, in deren Verlauf der Doge auf offener Straße ermordet wurde. Noch erheblich mehr Opfer forderten die Lateinerpogrome von 1182 unter Manuels Nachfolger Alexios II. Komnenos . Hiervon waren die konkurrierenden italienischen Städte jedoch stärker betroffen als Venedig, dessen Händler 1185 wieder Zugang zum byzantinischen Markt erhielten, wenn auch unter deutlich stärkeren Beschränkungen als vor 1171. Mit einem Sieg über die pisanische Flotte konnte Venedig 1196 wieder sein Handelsmonopol in der Adria durchsetzen. Alexios III. stellte Venedig 1198 ein weit reichendes Handelsprivileg aus.

Die Katastrophe von 1171 führte offenbar zur Überwindung der sozialen Spannungen und der Gegensätze innerhalb der Führungsschicht. Die sechs Stadtquartiere (Sestieri) entstanden, von je einem Vertreter im Kleinen Rat repräsentiert, Kontroll- und Steuerungsorganisationen für Handel und Produktion wurden eingerichtet, der Lebensmittelmarkt streng reguliert, kriegswirtschaftliche Anstrengungen unternommen. Zudem wurden alle Vermögenden einem rigorosen Beleihungssystem unterworfen, bei dem gegen Zins kurzfristig große Geldmengen aufgebracht werden konnten, um Kriege zu bezahlen, aber auch, um die Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln zu sichern. [34]

Die Venezianische Tetrarchengruppe am Markusdom, ein Beutestück aus Porphyr aus Konstantinopel. Sie verweisen auf Kaiser Diokletian und seine Mitkaiser .
Die Bronzequadriga an der Markuskirche, ebenfalls ein Beutestück.

Den Vierten Kreuzzug (1201–1204) nutzte der Doge Enrico Dandolo [35] zur Eroberung der immer noch reichen Metropole Konstantinopel am Bosporus – der bei weitem größten Stadt Europas – und wohl zur Rache, war er doch selbst ein Opfer der antivenezianischen Aktionen Kaiser Manuels gewesen. Dabei kam ihm zustatten, dass das Byzantinische Reich zu zerfallen begann, denn Trapezunt , Kleinarmenien , Zypern und Teile Mittelgriechenlands um Korinth hatten sich bereits von der Hauptstadt losgesagt. Das unter Geldmangel leidende Kreuzfahrerheer, das sich ab 1201 bei Venedig sammelte, akzeptierte Dandolos Vorschlag, das katholische Zara ( Zadar ) – zur Kompensation der Überfahrt ins Heilige Land bzw. nach Ägypten auf venezianischen Schiffen – für Venedig zurückzuerobern. Nach der Eroberung gab Dandolo die Flucht eines byzantinischen Thronprätendenten den Vorwand in die Hand, vor Konstantinopel zu ziehen. Nach zwei Belagerungen kam es zu einer der größten Plünderungen des Mittelalters. Sie brachte ungeheure Schätze in den Süden und Westen Europas. In Venedig war die Quadriga auf der Markuskirche ein Symbol für Dandolos Triumph. Zahlreiche Venezianer brachen auf, um sich aus dem zerfallenden Byzanz ein Stück zu sichern. Die wichtigste territoriale Beute für Venedig war die Insel Kreta .

Den Eroberern fiel nur ein verhältnismäßig kleiner Teil des Byzantinischen Reichs zu, während sich in Kleinasien und Griechenland Teilreiche (z. B, das Despotat Epirus ) bildeten, die das unter maßgeblicher Beteiligung Venedigs gegründete Lateinische Kaiserreich in den folgenden Jahrzehnten immer stärker bedrängten; dem Kaiserreich Nikaia gelang schließlich 1261 die Rückeroberung Konstantinopels . Diese Kämpfe überforderten jedoch nicht nur die Ressourcen der griechischen Teilreiche, sondern entlasteten auch die türkischen Emirate, die ihre Siedlungs- und Machtstrukturen stabilisieren konnten. Dabei wandelten die Beys von Aydın und Mentesche ihre küstennahen Herrschaftsgebiete in Seemächte um und wurden damit zu einer ernsten Gefahr. Andererseits etablierte Venedig dort einen Konsul, unterhielt Handelskontakte und nutzte türkische Söldner, um sein Kolonialreich zusammen zu halten.

Kolonialreich, Konkurrenz Genuas, Umsturzversuche

Venedig profitierte beinahe ein halbes Jahrhundert lang von der Errichtung des Lateinischen Kaiserreichs , das es faktisch kontrollierte. Die vertraglichen Abmachungen sicherten der Serenissima ausdrücklich die Herrschaft über drei Achtel des Reiches, eine Herrschaft, die Venedig allerdings nur entsprechend seinen Handelsinteressen ausübte – und seinen begrenzten militärischen Möglichkeiten. Es errichtete demzufolge in den folgenden Jahren ein Kolonialreich in der Ägäis mit dem Schwerpunkt Kreta . [36] Eine Kette von Festungen zog sich von der Ostküste der Adria über Kreta und Konstantinopel bis ins Schwarze Meer (vgl. Venezianische Kolonien ). Unter dem Schutz des Mongolenreiches erschloss es sich bald den Handel bis tief nach Asien . 2004 und 2005 wurden in Alaska venezianische Glasperlen gefunden, die irgendwann zwischen 1400 und 1480 als Handelsgut auf dem Landweg und über die Beringstraße dorthin gelangt sein müssen. [37] Der bekannteste venezianische Asienreisende ist Marco Polo .

Konstantinopel, Cristoforo Buondelmonti , Liber insularum archipelagi , 1422. Im Norden Pera , das Genuesenquartier, auf der gegenüberliegenden Seite des Goldenen Horns das der Venezianer
Handelswege Venedigs und Genuas

Doch diese Vormachtstellung blieb nicht ungefährdet. Die mächtigste Rivalin war zunächst Pisa , dann Genua. Lange hatten Genuesen versucht, die Eroberung Kretas zu verhindern, und die Insel zeitweise selbst besetzt. Zudem verbündete sich der byzantinische Exilprätendent im kleinasiatischen Nikaia mit Genua. 1261 gelang es den Verbündeten überraschend, Konstantinopel zurückzuerobern. Venedig musste einen Teil seines Gebietes und seiner Privilegien an den Erzrivalen Genua abtreten. Dieser Dauerkonflikt zwischen den beiden oberitalienischen Handelsmetropolen eskalierte im 13. und 14. Jahrhundert in vier jeweils mehrjährigen Kriegen. 1379 gelang den Genuesen im Bündnis mit Ungarn sogar eine einjährige Eroberung Chioggias . [38]

Zugleich versuchte Venedig sich in den Auseinandersetzungen zwischen den Staufern, allen voran Friedrich II. , und dem Papst zu behaupten. Schließlich gelang es Karl von Anjou , [39] die Macht der Staufer in Süditalien zu brechen (1266, endgültig 1268). Da Karl die Politik der Normannen fortsetzte und versuchte Byzanz zu erobern, war er der gegebene Verbündete Venedigs zur Rückgewinnung seiner dortigen Privilegien. Doch 1282 machte die Sizilianische Vesper den gemeinsamen Plänen ein Ende und Sizilien fiel an das iberische Königreich Aragón . Es dauerte weitere drei Jahre, bis Venedig in Konstantinopel wieder zugelassen wurde, doch zu ungünstigen Bedingungen. [40] Zudem geriet es mit den Nachfolgern Karls in Konflikt, denen es gelang, die Königskrone in Ungarn zu erwerben. Damit bestand erneut die Gefahr einer Abriegelung der Adria und Venedig verlor seine Vorherrschaft in Dalmatien.

Eine weitere Entwicklung brachte Venedigs Herrschaft in Gefahr, die Entstehung der Signorien , wie die der Scaligeri in Verona oder der Este in Ferrara . Nachdem es Venedig seit etwa 1200 zunehmend gelungen war, die benachbarten Festlandsstädte gegeneinander auszuspielen, sie durch Handelsblockaden, Umstürze oder militärische Gewalt seinen Interessen unterzuordnen – zu diesen Städten gehörten etwa Ferrara, Padua , Treviso, Ancona und Bologna [41] – gefährdeten die Signori seine Vormacht. Diese Herrschaftsform in den Städten Oberitaliens brachte bald mehrere dieser recht schnell wachsenden Zentren in eine Hand, was Venedig politisch erpressbar machte. Besonders von Mailand und Verona sah sich Venedig bedroht.

Trotzdem gelang es Venedig, seine Vormachtstellung im östlichen Mittelmeerraum zu behaupten, obwohl in der ersten Pestwelle von 1348 [42] mehr als die Hälfte der Bevölkerung ums Leben kam und obwohl 1379 die Genuesen im Bunde mit Ungarn beinahe die Stadt eroberten. Zudem erschütterte 1310 ein Adelsaufstand unter Führung des Baiamonte Tiepolo die Republik, 1355 versuchte der Doge Marino Falier einen Staatsstreich und es erhoben sich 1363 die venezianischen Siedler auf Kreta in einem Jahre andauernden Aufstand gegen die rigide Politik Venedigs. [43]

Prosperität, Expansion in Italien, Osmanisches Reich

Der Friede von Turin (1381) läutete eine neue Phase der Prosperität ein, zumal Genua, durch innere Kämpfe geschwächt, keine große Gefahr mehr darstellte. [44] Nach langen Kämpfen mit Ungarn, das die Stützpunkte in Dalmatien bedrohte, gelang es den Venezianern zwischen 1410 und 1420 sogar, ganz Dalmatien zu erobern. Doch es gelang ihnen nicht, ihr altes Herrschaftsgebiet im südlichen Istrien nach Norden auszudehnen; der Nordteil geriet in den Einflussbereich der Habsburger . Die Grenzziehung stand ab etwa 1500 fest, als die Grafschaft Görz durch Erbschaft an Habsburg fiel und so Triest dem venezianischen Einfluss entzogen wurde. Hingegen kam 1386 Korfu durch Kauf an Venedig, darüber hinaus die Ionischen Inseln und eine Reihe von Städten entlang der albanischen Küste.

Währenddessen gelang es den Türken – zunächst unter verschiedenen Dynastien, dann unter Führung der Osmanen –, Kleinasien zu erobern. Mitte des 14. Jahrhunderts setzten sie nach Europa über und reduzierten Byzanz zunehmend auf seine Hauptstadt, womit sie zu Rivalen Venedigs wurden. Denn trotz der Rückeroberung von 1261 war die Durchfahrt durch den Bosporus , den Konstantinopel schützte, von größter Bedeutung für Venedig. Dies umso mehr, als 1291 der letzte Handelsstützpunkt im Heiligen Land fiel. Venedig musste sich infolgedessen auf die Handelswege über Kleinarmenien und Täbriz sowie über Famagusta , Konstantinopel und das Schwarze Meer konzentrieren. Das wiederum verschärfte die Rivalität mit Genua, die – selbst in Zeiten relativen Friedens – immer wieder zu Überfällen auf die gegnerischen Stützpunkte und zu offener Piraterie führte. Etwa zur selben Zeit begann Venedig, sich auf das Festland auszudehnen, die Terra Ferma , wo der Adel bereits umfangreiche Ländereien besaß und wo häufig Venezianer im Amt eines Podestà tätig waren. Die 1402 einsetzende Eroberungspolitik war in Venedig heftig umstritten, denn sie führte zwangsläufig zu Konflikten mit dem Reich, dem Papst und den mächtigsten Staaten Italiens . So waren schon die Angriffe auf Ferrara , das Venedig als erste Festlandsstadt 1240 erobert hatte, gescheitert, ebenso wie im Krieg von 1308 bis 1312. In beiden Fällen scheiterte Venedig vor allem am päpstlichen Widerstand. 1339 hingegen wurde Treviso im Zuge eines Krieges gegen die Scaliger von Verona erobert, wenn diese Eroberung auch erst 1388 endgültig abgeschlossen wurde. In den Jahren nach 1402, dem Todesjahr des Mailänders Gian Galeazzo Visconti , der große Teile Oberitaliens beherrscht hatte, brachte Venedig die Herrschaft über ganz Venetien und Friaul an sich, ebenso wie über die dalmatinische Küste.

Mit diesen Eroberungen forderte Venedig den König von Ungarn und des Heiligen Römischen Reiches Sigismund heraus, dessen Rechte damit in beiden Fällen verletzt wurden. Schließlich war das bedrohte Aquileja ein Reichslehen, und als König von Ungarn hatte Sigismund seit dem Frieden von Turin (1381) Anspruch auf die Küstenstädte Dalmatiens. So kam es 1411 bis 1413 zu einem ersten Krieg, der aber trotz Blockademaßnahmen zu keinerlei Resultaten führte. 1418–1420 kam es zu einem zweiten Krieg zwischen Venedig und dem König, an dessen Ende Feltre , Belluno , Udine und der übrige Friaul an Venedig fielen. [45]

Das Territorium Venedigs nach dem Frieden von Lodi (1454)

Beschleunigt wurde diese Eroberung unter Führung des Dogen Francesco Foscari (1423–1457). [46] 1425 besiegte eine venezianische Armee die Mailänder bei Maclodio (in der Provinz Brescia ) und schob die Grenze bis an die Adda vor. Doch 1446 verbündeten sich Mailand, Florenz, Bologna und Cremona gegen Venedig. Bei Casalmaggiore siegte Venedig abermals, und in Mailand wurden die Visconti gestürzt. Venedig verbündete sich zeitweise mit dem neuen Herrn Mailands, Francesco Sforza , wechselte aber angesichts seiner zunehmenden Macht wieder zu seinen Feinden über.

Erst im Frieden von Lodi 1454 erfolgte eine vorläufige Grenzziehung: Die Adda wurde als venezianische Westgrenze festgelegt. Diese Eroberungen und mehrere Versuche, Ferrara , auf das der Kirchenstaat Anspruch erhob, zu erobern, führten dazu, dass der Kirchenstaat und die meisten anderen italienischen Staaten nun in Venedig ihren schärfsten Rivalen sahen.

Venedig war bei diesen langwierigen Kriegen als zentraler Finanzplatz im Vorteil, weil es leichter die große Geldsummen verschlingenden Berufsarmeen der Condottieri bezahlen konnte, die nun die Kriege in Italien führten. Doch versuchten seine Gegner mit verschiedenen geld- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen diese Stellung ins Wanken zu bringen. Die Mittel reichten dabei von der Handelsblockade bis zur Ausgabe von gefälschten Münzen (s. Wirtschaftsgeschichte der Republik Venedig ).

Reiterstandbild des Condottiere Bartolomeo Colleoni , Fotografie von Carlo Naya , vor 1882

Viele dieser Mittel standen gegenüber den Osmanen nicht zur Verfügung, die spätestens mit der ersten Belagerung Konstantinopels (1422) zur Großmacht geworden waren, die nun daranging, die zahlreichen kleinen Herrschaftsgebiete zu erobern. Venedig verteidigte von 1423 bis 1430 vergebens Thessaloniki . Auch die Ungarn wurden zurückgeschlagen. 1453 gelang es den Osmanen endgültig, Konstantinopel zu erobern . Schlagartig riss damit der immer noch bedeutende Handel mit dem Ägäis- und dem Schwarzmeerraum ab. Dennoch gelang es der venezianischen Diplomatie , neue Fäden anzuknüpfen, so dass das Quartier in der nunmehr osmanischen Hauptstadt erneut bezogen werden konnte. 1460 eroberten osmanische Truppen die letzte nennenswerte byzantinische Bastion Mistra , womit das Osmanische Reich zum unmittelbaren Nachbarn der venezianischen Festungen Koron und Modon auf der Peloponnes wurde. 1475 kam die Krim hinzu, wodurch der von Genuesen vermittelte Handel einbrach. Schon in der Zeit vor der Eroberung Konstantinopels setzte eine griechische Flüchtlingswelle nach Westen ein, so dass die Griechen zur größten Gemeinde in Venedig wurden. Ihre rund 10.000 Mitglieder erhielten 1514 das Recht, eine orthodoxe Kirche zu errichten, San Giorgio dei Greci . Ebenso stieg die Zahl der Armenier an, die bereits 1496 ihre Kirche Santa Croce weihten. [47] Hinzu kamen jüdische Flüchtlinge aus Spanien, von wo sie 1492 vertrieben wurden.

1463–1479 stand Venedig erneut im Krieg mit der türkischen Großmacht. Trotz vereinzelter venezianischer Erfolge eroberten die Osmanen 1470 die Insel Negroponte . Selbst Bündnisversuche mit dem Schah von Persien sowie Angriffe auf Smyrna , Halikarnassos und Antalya brachten keine greifbaren Ergebnisse. Als die Herrscher von Persien und Karaman von den Osmanen geschlagen wurden und Skanderbeg , der Albanien verteidigt hatte, starb, führte Venedig den Krieg allein fort. Zwar konnte es Skutari zunächst gegen die Belagerer verteidigen, verlor die Stadt zwei Jahre später dennoch. Die Hohe Pforte versuchte sogar einen Angriff im Friaul sowie in Apulien . Erst am 25. Januar 1479 kam es zu einem Friedensschluss, der fünf Jahre später bestätigt wurde. Venedig musste auf die Argolis , Negroponte, Skutari und Lemnos verzichten und darüber hinaus jedes Jahr 10.000 Golddukaten Tribut zahlen. [48]

Umso mehr schien sich Venedig auf das italienische Festland zu konzentrieren. Gegen den Widerstand von Mailand, Florenz und Neapel versuchte es im Bund mit dem Papst Ferrara zu erobern. Trotz schwerer Niederlagen zu Lande gelang es, Gallipoli in Apulien zu erobern. Außerdem fielen Venedig im Frieden von 1484 die Polesine und Rovigo zu. In den Kämpfen gegen den französischen König Karl VIII. , der 1494 versuchte, Italien zu erobern, und im Zusammenhang mit der spanischen Eroberung des Königreichs Neapel, besetzte die venezianische Flotte einen großen Teil der apulischen Küstenstädte.

Plan Venedigs des Jacopo de' Barbari , 1500, Druckstöcke im Museo Correr , Venedig

Insgesamt hatte Venedig seine Vormachtstellung im Osten weitgehend eingebüßt, profitierte aber nach wie vor vom Mittelmeerhandel in einem Ausmaß, das sie zur reichsten und einer der größten Städte Europas machte. Darüber hinaus werteten Meliorationen auf dem Festland die Erträge auf, so dass auch von hier umfangreiche Gewinne nach Venedig flossen. Mit rund 180.000 Einwohnern erreichte sie annähernd ihre maximale Einwohnerzahl, wobei in ihrem Kolonialreich rund zwei Millionen Menschen lebten. [49] Der Ausbau der Stadt nach innen, durch Landgewinnung und Trockenlegung von Sümpfen, durch höhere Häuser und dichtere Bebauung, beschleunigte sich. [50] Zudem prägten Zuwanderer aus dem gesamten Handelsgebiet die Stadt zunehmend. Perser, Türken, Armenier, Bewohner des Heiligen Römischen Reiches, Juden, dazu Bewohner zahlreicher italienischer Städte fanden eigene Handelshäuser, Quartiere und Straßenzüge. Neben dem Fernhandel und dem Handel mit Salz und Getreide wuchsen die Glasindustrie und der Schiffbau [51] zu den bedeutendsten Einnahmequellen heran.

Kriege um Oberitalien, Verlust des Kolonialreichs

Unter der Führung Papst Julius' II. versuchte die Liga von Cambrai , die venezianische Expansion rückgängig zu machen. Kaiser Maximilian I. forderte die Terra Ferma als entfremdetes Reichsgebiet zurück, Spanien forderte die apulischen Städte, der König von Frankreich Cremona , der König von Ungarn Dalmatien. Die venezianische Armee erlitt in der Schlacht von Agnadello am 14. Mai 1509 eine vernichtende Niederlage. Trotzdem gelang es der Serenissima im selben Jahr, das verlorene Padua zurückzuerobern, und bald kamen Brescia und Verona wieder an Venedig. Trotz der Rückeroberungen kam die venezianische Expansion zum Stillstand. Spanien erlangte weitgehende Vorherrschaft in Italien, der Süden fiel ihm ganz zu. 1511 entstand jedoch eine neue Koalition gegen die französische Expansion nach Italien, von der sich Venedig allerdings 1513 wieder abwandte. 1521 bis 1522 und 1524 bis 1525 unterstützte Venedig König Franz I. von Frankreich gegen den Papst und die Habsburger. Von nun an betrieb die Republik gegenüber den italienischen Staaten eine Politik der strikten Neutralität , verbündete sich aber immer wieder gegen die Habsburger, wie etwa in der Liga von Cognac (1526 bis 1530).

Porträt des Dogen Francesco Venier , Doge 1554–1556 ( Tizian ), Sammlung Thyssen-Bornemisza, Madrid
Fernando Bertelli : Die Seeschlacht von Lepanto ( Kupferstich , Venedig 1572, Museo Storico Navale)
Darstellung eines Galeotto in Ketten (links), Vincenzo Maria Coronelli , 1688

Während der Kriege mit den Osmanen von 1499 bis 1503 und von 1537 bis 1540 war Venedig mit Spanien verbündet. 1538 erlitt der Admiral der Bundesflotte, Andrea Doria , bei Prevesa eine schwere Niederlage gegen die osmanische Flotte, der es erstmals gelang, ihre Überlegenheit auf See durchzusetzen. Das Herzogtum Naxos wurde von den Osmanen in Besitz genommen. Venedig war durch seine vergleichsweise geringen Ressourcen nur noch mühsam in der Lage, im Konzert der damaligen Großmächte mitzuspielen. So sah sich die Stadt ab 1545 gezwungen, ähnlich wie andere Seemächte, auf Galeerenhäftlinge zurückzugreifen, die an die Ruderbank angekettet waren.

Ein letztes Mal spielte Venedig 1571 eine weltpolitische Rolle, als es im Rahmen der Heiligen Liga 110 Galeeren zur Bündnisflotte beitrug, die insgesamt 211 Schiffe umfasste. In der Seeschlacht von Lepanto , [52] unweit des griechischen Patras , konnte diese Flotte die osmanische besiegen und 117 von deren 260 Galeeren erobern. Doch Venedig konnte keinen Vorteil daraus ziehen – die Insel Zypern war schon vor der Seeschlacht verloren gegangen (der Verlust der Insel wurde 1573 vertraglich anerkannt) und es fehlten längst die Kräfte für eine Rückeroberung. Zudem umfasste die osmanische Flotte schon wenig später wieder 250 Kriegsschiffe.

Ausdehnung des Osmanischen Reiches zwischen 1481 und 1683

Aus der Perspektive der Venezianer hatten die (bis dato fünf) Türkenkriege weiterhin oberste Priorität. Dabei versuchten sie, sich nicht in Auseinandersetzungen hineinziehen zu lassen, wie sie die Uskoken durch ihre Piraterie immer wieder auslösten. Die Uskoken waren christliche Flüchtlinge aus den türkisch besetzten Gebieten Bosniens und Dalmatiens. Sie waren nach Lepanto als Untertanen der Habsburger in den Grenzgebieten zur Verteidigung angesiedelt worden. Als Venedig 1613 militärisch gegen sie vorging und Gradisca attackierte, fand es sich in einem mehrjährigen Konflikt mit den Habsburgern wieder, der erst 1617 beigelegt werden konnte. In diesem Jahr versuchte der spanische Vizekönig von Neapel die Vorherrschaft Venedigs in der Adria – mit geringem Erfolg – zu brechen. Der hierin verwickelte spanische Gesandte wurde abberufen, drei seiner Männer gehenkt. Das Misstrauen gegen Spaniens Intrigen ging so weit, dass 1622 der – wie sich später herausstellte – unschuldige Gesandte Antonio Foscarini zwischen den Säulen der Piazzetta hingerichtet wurde. [53] Politisch war die Stadt dabei gespalten. Einerseits wehrten sich die so genannten giovani. die Jungen. gegen die Einmischung des Papstes in die Politik Venedigs und unterstützten dabei über die Konfessionsgrenzen hinweg die protestantischen Herrscher. Zudem misstrauten sie den katholischen Habsburgern, vor allem den spanischen. Führer dieser anti-päpstlichen und anti-jesuitischen Gruppe, die in weltlichen Dingen dem Papst keine Vorrechte einräumen wollte, war Paolo Sarpi . Die Gegner der giovani waren die vecchi , die Alten, auch papalisti , Papstanhänger genannt. Sie unterstützten Spanien, das bereits die meisten Gebiete Italiens beherrschte.

1628 wurde Venedig in die Kämpfe um das Machtgleichgewicht innerhalb Italiens durch den Franzosen Charles von Gonzaga-Nevers hineingezogen. Venedig verband sich mit Frankreich gegen die Habsburger, die im Bündnis mit Savoyen standen. Die Venezianer erlitten bei dem Versuch, Mantua von den deutschen Belagerern zu entsetzen, eine schwere Niederlage. Diese Niederlage in Verbindung mit der 16-monatigen Pest von 1630 bis 1632, die Venedig, eine Stadt von 140.000 Einwohnern, rund 50.000 Menschenleben kostete, [54] war der Beginn seines außenpolitischen Niedergangs. Die Kirche Santa Maria della Salute wurde zum Dank für das Ende der Katastrophe errichtet.

1638 drang eine tunesisch-algerische Korsarenflotte in die Adria ein und zog sich in den osmanischen Hafen von Valona zurück. Die venezianische Flotte beschoss die Stadt, kaperte die Piratenflotte und befreite 3.600 Gefangene. An der Hohen Pforte bereitete man nun die Eroberung Kretas vor. Die Belagerung der Hauptstadt Candia (Iràklion) dauerte 21 Jahre. Zugleich griffen türkische Flottenverbände Dalmatien an, das allerdings gehalten werden konnte. Jedoch kapitulierte Candia am 6. September 1669. Die letzten Festungen um Kreta hielten sich bis 1718.

Veränderung der herrschenden Familienverbände

Die Herrschaft des Adels blieb trotz der äußeren Erschütterungen stabil, der Stand scharf nach außen abgegrenzt. [55] 1594 wies Venedig 1.967 mindestens 25-jährige Adlige auf, die sich im Großen Rat versammelten und den Adel insgesamt repräsentierten. Während des Kampfes um Kreta gestattete dieser Adel ausnahmsweise die Aufnahme von hundert neuen Familien gegen Zahlung von 100.000 Dukaten, um die Kriegslasten tragen zu können. Dennoch beherrschten nach dieser Aggregation weiterhin die 24 „alten Familien“ (case vecchie) die Politik, die sich bis in die Zeit vor 800 zurückverfolgen konnten. Hinzu kamen etwa 40 weitere Familien, die über zahlreiche Ämter Zugang zum Kernbereich der Machtausübung hatten. Gelegentlich stießen neue Familien in den innersten, weniger scharf abgegrenzten Machtkern vor, andere mussten ihn verlassen. Dabei sank die Zahl der Adligen insgesamt trotz der Aggregation bis 1719 auf nur noch 1703, die sich auf rund 140 Familien mit zahlreichen Zweigen verteilten. Deren Bindung untereinander wurde dadurch begünstigt, dass die Brüder innerhalb einer Familie ohne Vertrag eine Handelsgesellschaft darstellten.

Die Vermögensverteilung wurde innerhalb des steuerpflichtigen Adels – was in Europa eine Ausnahme war – 1581, 1661 und 1711 erhoben. Von den 59 Haushalten, die über ein Jahreseinkommen aus ihren Häusern und Liegenschaften von mehr als 2.000 Dukaten pro Jahr verfügten, waren 1581 nur drei nicht adlig. 1711 gehörte gar von den 70 Haushaltsvorständen, denen mehr als 6.000 Dukaten zuflossen, nur einer nicht dem Adel an. Vermögen und Adel waren praktisch identisch, sieht man von wenigen Ausnahmen ab.

Dabei sind die mobilen Vermögen nicht berücksichtigt, die sich über die Testamente analysieren ließen. Depositen bei der Zecca , der staatlichen Münze, spielten dabei eine große Rolle, ähnlich wie im 14. Jahrhundert bei der Weizenkammer, der Camera del frumento . Der 1701 verstorbene Alvise da Mosto hatte dort eine Summe von 39.000 Dukaten hinterlegt. Hinzu kamen Einlagen in Familienunternehmen, wie die des Antonio Grimani, der bis 1624 20.000 Dukaten in eine Seifensiederei investiert hatte. Außerdem trug der Handel mit den Produkten der eigenen Güter, wie Getreide und Vieh erheblich zum Vermögen bei. Der Adel erwarb vor allem zwischen etwa 1650 und 1720 fast 40 % des frei werdenden Gemeindelands auf dem Festland. Wichtig waren auch Mitgiften , die zwischen 5.000 und 200.000 Dukaten schwankten, sowie Einnahmen aus Staats- und Kirchenämtern.

Insgesamt zählten etwa 7.000 Menschen zum Adel, der die rund 150.000 Einwohner zählende Stadt und das 1,5 bis 2,2 Millionen Einwohner zählende Kolonialreich beherrschte, politisch und ökonomisch. Die Machtausübung geschah weiterhin in einem Turnus von über 400 dem Adel vorbehaltenen Ämtern, die meist jährlich ausgeübt wurden, sieht man einmal vom Dogen und den Prokuratoren und einigen wenigen weiteren Ämtern ab, die auf Lebenszeit vergeben wurden. Eine Professionalisierung der Politik im Sinne einer Ausbildung oder eines Studiums hat sich in Venedig nie durchgesetzt.

Letzte Eroberungen in Griechenland

Gedenkmedaille an die Eroberung Griechenlands. Gott krönt den siegreichen Löwen von Venedig, während die Osmanen zerstreut wurden (Historisches Museum, Athen).

Erst nachdem 1683 die Zweite Wiener Türkenbelagerung der osmanischen Armee gescheitert war, gelang es, ein neuerliches Bündnis zu schließen. 1685 landete eine venezianische Armee unter Francesco Morosini und Otto Wilhelm von Königsmarck auf Santa Maura (Lefkas), dann auf Morea (dem heutigen Peloponnes), eroberte Patras , Lepanto und Korinth und stieß weiter bis Athen vor. 1686 wurden Argos und Nauplia eingenommen. Die Rückeroberung von Euböa scheiterte jedoch 1688. Obwohl der venezianischen Flotte Seesiege bei Mytilini , vor Andros und sogar den Dardanellen gelangen (1695, 1697 und 1698), nahmen die eigentlichen Sieger, die österreichischen Habsburger und Russland , Venedigs Forderungen nicht ernst. Schließlich sicherte der Frieden von Karlowitz im Jahr 1699 die Eroberungen Venedigs nur notdürftig, immerhin blieb die Halbinsel Morea für einige Zeit venezianisch.

Im Dezember 1714 begannen die Osmanen mit der Wiedereroberung. Daniele Dolfin, Admiral der venezianischen Flotte, war nicht bereit, diese für die Halbinsel Morea aufs Spiel zu setzen. 1716 wehrte der Oberkommandierende der Landtruppen, Feldmarschall Johann Matthias von der Schulenburg , die türkische Belagerung von Korfu ab. Trotz dieses Sieges und der Niederlagen, die die Osmanen gleichzeitig gegen die habsburgischen Armeen unter Prinz Eugen von Savoyen einstecken mussten, gelang es Venedig nicht, die Wiederherausgabe von Morea durchzusetzen, wohingegen die Habsburger im Frieden von Passarowitz (1718) große territoriale Gewinne erzielten. Dieser Krieg war der letzte zwischen dem Osmanischen Reich und Venedig. Venedigs Kolonialreich , der Stato da Mar , bestand weitestgehend nur noch aus Dalmatien und den Ionischen Inseln . In realistischer Einschätzung der noch verbliebenen Kräfte bereitete Schulenburg diese Besitzungen in den folgenden Jahrzehnten auf ihren letzten Abwehrkampf vor.

Niedergang und Ende

Ausschlaggebend für den allmählichen Niedergang Venedigs als Handelsmacht, und damit als europäischer Machtfaktor, war der im Zeitalter der Entdeckungen zunehmende Bedeutungsverlust des Handels in der Levante und der damit einhergehende Aufstieg neuer Mächte. Diese Mächte verfügten zudem über Organisations- und Kreditformen, die in Venedig nicht zur Verfügung standen. Durch seine geografische Lage und durch Fehleinschätzung der Bedeutung der Entdeckungen der neu erschlossenen Ressourcen der Neuen Welt und Ostindiens und damit von den sich verlagernden Handelsströmen ( Atlantischer Dreieckshandel und Indienhandel ) abgeschnitten, wurde Venedig durch die aufstrebenden Staaten Portugal , Spanien , Niederlande und Großbritannien wirtschaftlich und machtpolitisch allmählich überflügelt. Es besaß zudem aufgrund seiner relativ geringen Bevölkerungszahl und des Mangels an rohstoffreichen Kolonien nicht die Möglichkeiten einer merkantilen Wirtschaftspolitik im großen Stil. Einzig die Produzenten von Glasperlen gewannen durch den Handel der neuen Kolonialmächte in Amerika, Asien und Afrika riesige neue Märkte. In Europa spezialisierte sich Venedig auf den Handel mit Luxuswaren, vor allem mit Glas, und die Landwirtschaft.

Die so genannten Murazzi (hier bei Pellestrina ), eine zwischen 1744 und 1782 errichtete Schutzanlage gegen Sturmfluten

Venedig und die italienischen Stadtstaaten sanken insgesamt von Regionalmächten zu Lokalmächten herab, die Landwirtschaft wurde zum Haupttätigkeitsfeld eines wachsenden Teils des Adels.

Dennoch gelang es Venedig, seine bis heute bestehenden Verteidigungsanlagen auszubauen, ein System, das praktisch die gesamte Lagune umschloss und das zwischen 1744 und 1782 entstand. [56] Zudem hielt sich Venedig keineswegs aus den Konflikten, wie im Maghreb , heraus. 1778 operierte seine Flotte vor Tripolis , 1784–1787 entspann sich ein Krieg mit Tunesien, den Angelo Emos Flotte führte, 1795 mit Marokko und noch im Oktober 1796 mit Algier .

Auf seinem Italienfeldzug bot Napoleon Bonaparte ein Bündnis an, doch lehnte der Senat ab. Er unterstützte stattdessen den bewaffneten Aufstand auf der Terra ferma , als Bonaparte gegen die Österreicher zog. Ganz Oberitalien war ab 1796 zum Schlachtfeld für die französischen und österreichischen Truppen geworden. Am 15. April 1797 stellte der französische General Andoche Junot dem Dogen ein Ultimatum , in dem er die Republik des Verrats bezichtigte, was die Republik nicht akzeptierte. Nachdem am 17. April die französische Flotte von den Kanonen am Lido zurückgeschlagen wurde, erklärte Napoleon, der „Attila für Venedig“ sein zu wollen. [57] Am 18. April wurde in einem geheimen Zusatz zum Friedensvertrag von Leoben zwischen Frankreich und Österreich vereinbart, dass Venetien , Istrien und Dalmatien an Österreich fallen sollten. Eine Woche später, am 25. April, lag eine französische Flotte vor dem Lido . Venedigs Kanonen versenkten zwar ein Schiff samt Kapitän, der Einzug der Franzosen war jedoch nicht aufzuhalten.

Abdankung des Dogen Ludovico Manin 1797 (Gemälde)

Am 12. Mai legte der letzte Doge, Ludovico Manin , sein Amt zugunsten einer provisorischen Verwaltung nieder, der municipalità provvisoria. Zwei Tage später verließ er den Dogenpalast für immer. Am 16. Mai standen zum ersten Mal in Venedigs Geschichte fremde Truppen auf dem Markusplatz . Am selben Tag wurde der Kapitulationsvertrag unterzeichnet, Venedig unterwarf sich der französischen Herrschaft. Der 4. Juni, Tag der Einsetzung einer provisorischen Regierung, wurde als revolutionärer Tag der Freiheit zum Nationalfeiertag erklärt. Es gab insgesamt nur noch 962 Patrizier aus 192 Familien, die fast alle ihre Ämter verloren.

Im Vertrag von Campoformio vom 17. Oktober 1797 fielen dann Venetien , Dalmatien und Istrien als Herzogtum Venedig an Österreich , die Republik der Ionischen Inseln an Frankreich. Am 18. Januar 1798 begann mit dem Einzug seiner Truppen die Besatzung der Stadt durch die Habsburgermonarchie .

1805 bis 1814 war Venedig nach dem Frieden von Pressburg (im Rahmen des Königreichs Italien ) wieder unter französischer Hoheit. Ein erheblicher Teil seiner historischen Kunstschätze und Archivalien wurde nach Paris gebracht. Nach der endgültigen Niederschlagung der napoleonischen Herrschaft in Europa und dem die Restauration einleitenden Wiener Kongress fiel es 1815 zusammen mit der Lombardei erneut an Österreich (vgl. Königreich Lombardo-Venetien ), doch nur ein Teil der Kunstwerke und Archivstücke kehrte zurück. [58]

Die Stadt erhob sich im Zuge der Revolutionen von 1848 (für Italien vgl. unter Risorgimento ) gegen die Habsburger und rief unter der Führung des demokratisch-republikanischen Revolutionärs Daniele Manin am 23. März 1848 die Repubblica di San Marco aus. Diese wurde am 23. August 1849 von österreichischen Truppen niedergeschlagen.

Nach der Niederlage der Habsburger im Krieg gegen Preußen und Italien wurde Venedig 1866 an das 1861 ausgerufene Königreich Italien angeschlossen. Im Jahre 1997, am 200. Jahrestag des Endes der Republik, entführten acht Männer eine Fähre und brachten damit einen Blechpanzer vom Lido zum Markusplatz, wo sie auf dem Glockenturm von San Marco die Kriegsflagge Venedigs hissten, die den Heiligen Markus mit Schwert zeigt. Die acht als „Löwen“ oder „Serenissimi“ bezeichneten Besetzer wurden zu Haftstrafen bis zu sechs Jahren verurteilt, jedoch nach einem Jahr freigelassen. [59]

Quellen und Editionen

Die Dichte der mittelalterlichen venezianischen Überlieferung lässt sich nur mit der des Vatikans vergleichen, allerdings setzen die erzählenden Quellen erst um 1000 mit der Istoria Veneticorum des Johannes Diaconus ein. Vor allem ab etwa 1220 setzen zudem die Protokolle der Ratsgremien ein, dazu kommen zahllose Regelwerke für die Korporationen, [60] die bedeutenden Industrien und die Finanzverwaltung.

Die Zahl der Quelleneditionen ist im Verhältnis zum Fundus des Staatsarchivs , [61] der Biblioteca Marciana und des Museo Civico Correr immer noch gering. Bei der Geschichtsschreibung hängt dies damit zusammen, dass immer wieder von vier Autoren abgeschrieben wurde: Andrea Dandolo , [62] sein Fortsetzer Raffaino Caresini, [63] Nicolo Trevisan [64] und Giangiacopo Caroldo . [65] Dazu kamen als bedeutende Verfasser Martino da Canale [66] und das Städtelob des Marino Sanudo . [67] Da Venedig die staatliche Geschichtsschreibung strikt kontrollierte und entsprechende Verfasser berief, [68] sind nicht-venezianische Schriften ein wichtiges Korrektiv. [69]

Für das Frühmittelalter stehen Diplomatarien zur Verfügung sowie die Editionen der Kaiserpacta und der zahlreichen Verträge mit den italienischen Städten. [70] Von besonderer Bedeutung für die Urkundenüberlieferung sind die Editionen von Tafel und Thomas zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig . [71]

Die ältesten überlieferten Protokolle entstanden im Kleinen Rat und stammen aus den Jahren 1223 bis 1229. [72] Für die Zeit von 1232 bis 1299 bilden die von Roberto Cessi edierten Protokolle des Großen Rates eine Hauptquelle. [73]

Typisch für die Aufteilung vorhandener Gremien entsprechend enger gefasster Zuständigkeiten ist der Rat der Vierzig (die XL). Er entstand gegen 1220, stieg zu einem bedeutenden Gremium auf, verlor jedoch im Laufe des 14. Jahrhunderts seine politische Bedeutung und wurde zum Gerichtshof. Im 14. Jahrhundert entstand die XL Nuova für das Zivilrecht, die der alten XL das Strafrecht überließ. Gegen 1420 wurde diese nach neuen Kriterien der Kompetenzzuweisung abermals aufgeteilt, so dass man nun neben der Quarantia Criminal , auch von der Quarantia Civil Vecchia , bzw. Nuova sprach. Der älteste erhaltene Band enthält die Beschlüsse von 1342/1347. Die Vorgängerbände sind verschollen, die erhaltenen in schlechtem Zustand. Antonino Lombardo erarbeitete die dreibändige Edition, die die Zeit von 1342 bis 1368 umfasst. [74]

Besonders wichtig für das 14. und 15. Jahrhundert sind die Sammlungen des Senats, insbesondere Misti , Secreta und Sindicati . Die Misti setzen sich aus 60 Bänden für die Jahre 1293 bis 1440 zusammen, allerdings sind die ersten 14 verschollen. Die Bände 1–14 umfassen (fast) nur die Rubriken von 4.267 Beschlüssen, [75] die unedierten Bände 15 bis 60 umfassen über 7.000 Blätter. Die Secreta setzen regelmäßig ab dem Jahr 1401 ein und umfassen 135 Bände mit 10 Registerbänden. Aus dem 14. Jahrhundert sind nur vier weitere von ursprünglich 19 Bänden erhalten ( Libri secretorum collegii rogatorum 1345–1350, 1376–1378, 1388–1397), so dass insgesamt 139 Bände für die Zeit von 1401 bis 1630 vorliegen. Sie stellten das Register dar, in dem sich Magistrate und Archivare bedienen konnten. Bei den Sindicati handelt es sich ausschließlich um Anweisungen an Magistrate oder Gesandte vonseiten des Senats (s. Venezianische Diplomatie ). Insbesondere die Register für die Jahre 1329–1332 sind von großer Bedeutung, da für diese Zeit nur die Rubriken der Misti vorliegen.

Für das 14. Jahrhundert liegen als Editionen das Notatorio del Collegio (1327–1383), die Secreta Collegii , der Liber secretorum Collegii Band I (1363–1366) und (1408–1413), schließlich die von Predelli edierten Regesten der Beschlüsse des Collegio, des Großen Rates und des Senates (Regesti dei Commemoriali) vor.

Auch der Rat der Zehn hinterließ Aufzeichnungen, von denen Ferruccio Zago inzwischen 5 Bände veröffentlichen konnte. [76]

Der wichtigste Fundus für die Kolonialgeschichte sind die Beschlüsse des Duca di Candia , des Herrn Kretas. [77] Eine Beschwerdesammlung zur Piraterie in der Ägäis ist bereits von Tafel und Thomas veröffentlicht worden. Sie beleuchtet die Verhältnisse zwischen 1268 und 1278. [78]

Die zahlreichen Inschriften Venedigs sind von Cicogna ediert worden. [79]

Erst ab dem 15. Jahrhundert setzt die Überlieferung der Diarien ein. Besonders wichtig sind die des Girolamo Priuli [80] und die Marin Sanudos des Jüngeren . [81]

Für die Wirtschaftsgeschichte sind die Kaufmannsbriefe und -bücher von größter Bedeutung, wie die Briefe des Pignol Zucchello [82] oder die (unedierten) Briefe der Bembo für das späte 15. Jahrhundert sowie die Pratiche della mercatura (Kaufmannshandbücher) von Giovanni da Uzzano, [83] Benvenuto Stracca [84] und va Francesco Balducci Pegolotti. [85] Das gilt auch für den berühmten Zibaldone da Canal [86] und den Tariffa de pesi e mesure des Bartholomeo di Pasi. [87] Zwar ediert, aber kaum erschlossen sind die Rechnungsbücher des Giacomo Badoer, die die Jahre 1436–1439 umfassen.

Für die Geschichte der Zünfte und des Handwerks sind die zahlreichen Statuten (mariegole) von Bedeutung. Im Spätmittelalter setzen die Aufzeichnungen der großen, behörden- und staatsbankartigen Institutionen ein, wie der Salz- (Provveditori al Sal) und der Getreidekammer (Provveditori alle Biave), die nicht ediert sind. [88]

„Regata“, Detail aus dem Plan des Iacopo de' Barbari , 1500

Riesige Quelleneditionen wurden hingegen, vor allem im 19. Jahrhundert, unter räumlichen Aspekten zusammengestellt. Dazu zählen die Editionen zu Albanien, [89] die Belgrader Acta , die Serbien betreffen, [90] das Gegenstück aus dem kroatischen Zagreb , [91] dann für den Friaul, [92] Istrien, [93] Ferrara, [94] für die Levante und die Romania [95] oder zu Kreta. [96]

Weniger nach räumlichen, als nach finanzgeschichtlichen Kriterien wurden die Documenti finanziari zusammengestellt. [97]

Karten und Stadtpläne wurden schon früh zu einer präzisen Quelle, wie der Plan des Iacopo de Barbari von 1500 beweist, dessen Druckstöcke sich in der Biblioteca Marciana befinden.

Literatur

 • Nicola Bergamo: Venezia bizantina , Helvetia editrice, Spinea 2018. ISBN 978-8895215686
 • Andrea Castagnetti: La società veneziana nel Medioevo , Band 1: Dai tribuni ai giudici , Band 2: Le famiglie ducali dei Candiano, Orseolo e Menio e la famiglia comitale vicentino-padaovana di Vitale Ugo Candiano (secoli X–XI) , Verona 1992/1993.
 • David Chambers (Hrsg.): Venice. A documentary history, 1450–1630 , Oxford 1992. ISBN 0-631-16383-2
 • Helmut Dumler : Venedig und die Dogen , Düsseldorf 2001. ISBN 3-538-07116-0
 • Ekkehard Eickhoff : Venedig – spätes Feuerwerk. Glanz und Untergang der Republik 1700–1797 , Klett-Cotta, Stuttgart 2006. ISBN 3-608-94145-2
 • Kurt Heller : Venedig. Recht, Kultur und Leben in der Republik 697–1797 , Böhlau, Wien 1999. ISBN 3-205-99042-0
 • Manfred Hellmann : Grundzüge der Geschichte Venedigs , 2. Auflage, Darmstadt 1989. ISBN 3-534-03909-2
 • Achim Landwehr : Die Erschaffung Venedigs. Raum, Bevölkerung, Mythos 1570–1750 , Schöningh, Paderborn 2007. ISBN 978-3-506-75657-2
 • Reinhard Lebe : Als Markus nach Venedig kam – Venezianische Geschichte im Zeichen des Markuslöwen , Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1987, ISBN 3-421-06344-3 .
 • Ralph-Johannes Lilie : Handel und Politik zwischen dem Byzantinischen Reich und den italienischen Kommunen Venedig, Pisa und Genua in der Epoche der Komnenen und Angeloi (1081–1204) , Amsterdam 1984. ISBN 90-256-0856-6
 • Thomas F. Madden : Enrico Dandolo and the Rise of Venice , Johns Hopkins University Press, Baltimore 2003. ISBN 0-8018-7317-7
 • John Julius Norwich : A History of Venice , Knopf/ Random House, New York 1982 (2. Auflage 2003), ISBN 0-14-101383-4
 • Gerhard Rösch : Venedig. Geschichte einer Seerepublik , Kohlhammer, Stuttgart 2000.
 • Peter Schreiner (Hrsg.): Il mito di Venezia. Una città tra realtà e rappresentazione , Rom/Venedig 2006.
 • James E. Shaw: The Justice of Venice: Authorities and Liberties in the Urban Economy, 1550–1700 , Oxford University Press, Oxford 2006. ISBN 0-19-726377-1
 • Alberto Tenenti , Ugo Tucci (Hrsg.): Storia di Venezia , 8 Bände, dazu 3 Bände (L' Ottocento e il Novecento) und 3 Themenbände ( Il Mare , 2 Bände L'Arte ), Rom 1992–2002.
 • Alvise Zorzi : Venedig. Eine Stadt, eine Republik, ein Weltreich 697–1797 , Amber, München 1981. ISBN 3-922954-00-6

Weblinks

Commons : Venedig – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. Gina Fasoli nannte ihre Geschichte Venedigs (Florenz 1937) einfach La Serenissima .
 2. In der deutschsprachigen Literatur hat sich die Bezeichnung Adel für die im Fernhandel tätigen und politisch führenden Familien weitgehend durchgesetzt ( Dieter Girgensohn : Kirche, Politik und adelige Regierung in der Republik Venedig zu Beginn des 15. Jahrhunderts. (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte. Band 118). 2 Bände. Göttingen 1996; Gerhard Rösch : Der venezianische Adel bis zur Schliessung des Grossen Rates: zur Genese einer Führungsschicht. Thorbecke, Sigmaringen 1989 ua). Hingegen Alexander Francis Cowan: The Urban Patriciate: Lübeck and Venice 1500–1700. Köln/ Wien 1986.
 3. Zur Quellenlage immer noch ein guter Zugang: Andrea da Mosto: L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico. 2 Bände. Rom 1937 und 1940.
 4. Zur Frühgeschichte der Lagune vgl. Vladimiro Dorigo: Storia delle dinamiche ambientali ed insediative nel territorio lagunare veneziano , Venedig 1994.
 5. Graziano Tavan: Archeologia della Laguna di Venezia. In: Veneto Archeologico Januar/Februar 1999 .
 6. Dies behauptet schon das Chronicon Altinate .
 7. Grundlegend für die Ereignisgeschichte und von großer Quellenkenntnis ist immer noch: Heinrich Kretschmayr : Geschichte von Venedig , 3 Bände, Gotha 1905 und 1920, Stuttgart 1934 (Nachdruck: Aalen 1964 und 1986, ISBN 3-511-01240-6 ).
 8. Luprio entsprach etwa den heutigen Stadtsechsteln Santa Croce und San Polo . Ein luprio war ein trockengelegtes Sumpfgebiet. Dort befanden sich zahlreiche Salinen .
 9. Dieser bildete den Kern des heutigen Stadtteils Cannaregio .
 10. Der Stadtteil schloss sich ostwärts an Rivoalto an.
 11. Hierbei handelte es sich um eine der sieben Inseln, die das spätere Stadtsechstel Dorsoduro bildeten.
 12. Dort befindet sich heute die Kirche San Zaccaria .
 13. Spinalunga bildet heute einen Teil der Giudecca .
 14. Dies und das Folgende im Wesentlichen nach Donald M. Nicol: Byzantium and Venice. A study in diplomatic and cultural relations. Cambridge University Press 1988.
 15. Cassiodor , Variae, X, 27 und XII, 24.
 16. Constantin Zuckerman: Learning from the Enemy and More: Studies in „Dark Centuries“ Byzantium , in: Millennium 2 (2005) 79–135, insbes. S. 85–94.
 17. Ähnlich traditionsbildend wirkte das Langobardenreich auf Venedig ein, denn von dort übernahm die Kommune das Amt des Gastalden .
 18. Dazu: Johannes Hoffmann: Venedig und die Narentaner , in: Studi Veneziani 11 (1969) 3–41.
 19. Theodor Schieder : Handbuch der europäischen Geschichte , Band 1: Europa im Wandel von der Antike zum Mittelalter , Stuttgart: Cotta 1976, 4. Auflage. 1996, S. 394.
 20. Zur Ausweitung der Herrschaft über die obere Adria, den Golf von Venedig : Antonio Battistella: Il dominio del Golfo , in: Nuovo Archivio Veneto, nuova serie 35 (1918), S. 5–102. Walter Lenel : Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria , Straßburg 1897.
 21. Vgl. Johannes Hoffmann: Venedig und die Narentaner , in: Studi Veneziani 11 (1969) 3–41.
 22. Hubertus Seibert : Eines großen Vaters glückloser Sohn? Die neue Politik Ottos II. , in: Bernd Schneidmüller , Stefan Weinfurter (Hrsg.): Ottonische Neuanfänge. Symposium zur Ausstellung „Otto der Große, Magdeburg und Europa“ , Mainz 2001, S. 293–320.
 23. Eines großen Vaters glückloser Sohn? Die neue Politik Ottos II. , in: Ottonische Neuanfänge , herausgegeben von Bernd Schneidmüller und Stefan Weinfurter , Mainz 2001, S. 293–320, hier: S. 309.
 24. Allgemein zu den Handelsvorrechten Venedigs in Byzanz: Julian Chrysostomides: Venetian commercial privileges under the Palaeologi , in: Studi Veneziani 12 (1970) 267–356.
 25. Besonders hervorzuheben ist der so genannte Liber plegiorum, ein papierener Codex, der ab 1223 entstanden ist (Roberto Cessi (Hrsg.): Liber Plegiorum & Acta Consilii Sapientum (=Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia, 1), Bologna 1950.
 26. Zur Relativierung des Begriffs Außenpolitik zuletzt: Hanna Vollrath (Hrsg.): Der Weg in eine weitere Welt. Kommunikation und „Außenpolitik“ im 12. Jahrhundert , LIT Verlag, Berlin 2008, ISBN 978-3-8258-6856-7 .
 27. Giorgio Cracco : Societé e stato nel medioevo veneziano , Florenz 1967, S. 110. Die ältesten erhaltenen Mitgliederlisten des Großen Rates sind aus den Jahren 1261 (27 Familien mit 242 Mitgliedern) und 1282 erhalten. 1284 verzeichnete der Große Rat 370 Mitglieder; 1286 144, 1296 366. 1297 wurde er von 588 auf ca. 1.100 erweitert. Ratsmitglieder 1310: 900; 1311: 1017, 1340:1.212, um 1460: ca. 2.000, 1493: 2.420; 1510: 1.671, 1513: 2.570-2.622, 1527: 2.746, 1550: 2.615, 1563: 2.435, 1575: 2.500-3.000, 1594: 1.970, 1620: ca. 2.000, 1631: 1.160; 1714: 2.851; 1718: ca. 1.700, 1797: 1.196.
 28. Vgl. Gerhard Rösch : Der venezianische Adel bis zur Schliessung des Grossen Rates: zur Genese einer Führungsschicht , Thorbecke, Sigmaringen 1989, insbes. S. 168–184.
 29. Frederic C. Lane: Seerepublik Venedig , München 1980, S. 182.
 30. Dennis Romano: Patricians and Popolani: The Social Foundations of the Venetian Renaissance State. Baltimore 1987, S. 141–158.
 31. Monumenta Germaniae Historica , Const. 72, S. 121.
 32. Franz Dölger (Hrsg.): Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565–1453 , 2. Teil: von 1025–1204, München 1925, n. 1081, Mai 1082. Zu diesem Chrysobullon vgl. Ralph-Johannes Lilie: Handel und Politik zwischen dem Byzantinischen Reich und den italienischen Kommunen Venedig, Pisa und Genua in der Epoche der Komnenen und Angeloi (1081–1204), Amsterdam 1984. Dem Dogen wurde der Titel eines Protosebastos übertragen, eines der höchsten zu vergebenden Titel des östlichen Kaiserreiches ( Famiglia Zusto (1083–1199), Hrsg. Luigi Lanfranchi , Venedig 1955, n. 1, 1085).
 33. John Danstrup: Manuel I's coup against Genoa and Venice in the light of Byzantine commercial policy , in: Classica et Mediaevalia 10 (1948) 195–219; zum Händlerquartier der Venezianer in Konstantinopel: Eric R. Dursteler: Venetians in Constantinople. Nation, identity, and coexistence in the early modern Mediterranean , The Johns Hopkins University Press, Baltimore/London 2006, ISBN 0-8018-8324-5 .
 34. Hans-Jürgen Hübner: Quia bonum sit anticipare tempus. Die kommunale Versorgung Venedigs mit Brot und Getreide vom späten 12. bis ins 15. Jahrhundert , Peter Lang, 1998, S. 111–198.
 35. Zu Enrico Dandolo: Thomas F. Madden : Enrico Dandolo & the rise of Venice , Baltimore 2003, ISBN 0-8018-7317-7 .
 36. Nach wie vor grundlegend: Freddy Thiriet: La Romanie vénitienne au Moyen Age. Le développement et l'exploitation du domaine colonial vénitien (XII–XV siècles) , Paris 1959, 2. Auflage, Paris 1975.
 37. Karin Schlott: Fernbeziehungen: Venezianische Perlen gelangten ostwärts bis Amerika – vor Kolumbus . spektrum.de , 12. Februar 2021.
 38. Nach wie vor die beste Darstellung: Vittorio Lazzarini: La presa di Chioggia , in: Archivio Veneto 81 (1952) 53–64.
 39. Zu seinen Beziehungen zu Venedig vgl. Francesco Carabellese: Carlo d'Angiò nei rapporti politici e commerciali con Venezia e l'Oriente. Bari 1911.
 40. Zur Politik Kaiser Andronikos' II. vgl. Angelik Laiou: Constantinople and the Latins: The Foreign Policy of Andronicos II., 1282–1328 , Cambridge/Massachusetts 1972.
 41. Antonio Battistella: Contributo alla storia delle relazioni tra Venezia e Bologna, Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Band 35, Venedig 1915f. und Alfred Hessel: Geschichte der Stadt Bologna 1116 bis 1280. Berlin 1910.
 42. Mario Brunetti: Venezia durante la peste del 1348 , in: Ateneo Veneto 32 (1909) 289–311.
 43. Zu Politik und Wirtschaft Venedigs im 14. Jahrhundert: Roberto Cessi : Politica ed economia di Venezia nel trecento , Rom 1952.
 44. Zu diesem imperialen Zeitalter : David S. Chamber: The Imperial Age of Venice , New York/London 1970.
 45. Zu diesem europaweit geführten Krieg: Wolfgang v. Stromer : Landmacht gegen Seemacht. Kaiser Sigismunds Kontinentalsperre gegen Venedig 1412–1433 , in: Zeitschrift für historische Forschung 22 (1995) 145–189.
 46. Dennis Romano: The Likeness of Venice. A Life of Doge Francesco Foscari 1373–1457 , Yale University Press, New Haven 2007.
 47. Die Insel San Lazzaro degli Armeni wurde erst ab 1717 von Armeniern bewohnt.
 48. Kenneth M. Setton: The Papacy and the Levant (1204-1571). The Fifteenth Century . B.2. American Philosophical Society, Philadelphia 1978, ISBN 978-0-87169-127-9 , S.   320–328 .
 49. Zur Bevölkerungsentwicklung vgl. Karl Julius Beloch : Bevölkerungsgeschichte Italiens , Band 3: Die Bevölkerung der Republik Venedig, des Herzogtums Mailand, Piemonts, Genuas, Corsicas und Sardiniens. Die Gesamtbevölkerung Italiens , Berlin 1961, Abschnitt VII Die Republik Venedig .
 50. Dazu grundlegend: Élisabeth Crouzet-Pavan : „Sopra le acque salse“. Escpaces, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen Age , 2 Bände, Rom 1992.
 51. Hierzu liegen zahlreiche Arbeiten vor, sozialgeschichtlich ragt Robert C. Davies: Shipbuilders of the Venetian Arsenal. Workers and workplace in the preindustrial city. Baltimore/ London 1991, heraus.
 52. Angus Konstam: Lepanto 1571. The greatest naval battle of the Renaissance , Oxford 2003.
 53. Vgl. hierzu Murray Brown: The Myth of Antonio Foscarini's Exoneration. In: Renaissance and Reformation/Renaissance et Reforme , Société Canadienne d'Études de la Renaissance 25 (2001) 25–42.
 54. Venezia e la Peste. 1348–1797 , Ausstellungskatalog, Venedig 1980.
 55. Dies und das Folgende nach: Peter Burke : Venedig und Amsterdam im 17. Jahrhundert , London 1974, dt. Göttingen 1993; Oliver Thomas Domzalski: Politische Karrieren und Machtverteilung im venezianischen Adel (1646–1797) , Sigmaringen 1996.
 56. Susanna Grillo: Venezia. Le difese a mare. Venedig 1989.
 57. Zum Verhältnis Napoleons zu Venedig: Amable de Fournoux: Napoléon et Venise 1796–1814. Éditions de Fallois 2002, ISBN 2-87706-432-8 .
 58. Zu diesen Verlusten vgl. Maria Luxoro: La Biblioteca di San Marco nella sua storia , Florenz 1954.
 59. Thomas Götz: Venedigs Turmbesetzer auf freiem Fuß. Bürgermeister setzt sich für Separatisten ein. In: Berliner Zeitung . 29. April 1998, abgerufen am 16. Juni 2015 .
 60. Giovanni Monticolo , Ernesto Besta (Hrsg.): I capitolari delle arti Veneziane , Rom 1905–1914.
 61. Immer noch grundlegend ist hier Andrea da Mosto: L'archivio di stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed annalitico. zumal er online verfügbar ist.
 62. Andreae Danduli Ducis Venetiarum Chronica per extensum descripta aa. 46–1280, Hrsg. Ester Pastorello (= Rerum Italicarum Scriptores XII,1), Bologna 1938.
 63. Raphayni [Raphainus] de Caresinis Cancellarii Venetiarum Chronica aa. 1343–1388 , Hrsg. Ester Pastorello, Bologna: Zanichelli 1922 bzw. Chronicon Raphayni Caresini Cancellarii Veneti, continuatio Chronicorum Andreae Danduli (= Rerum Italicarum Scriptores, 12).
 64. Nicolò Trevisan, Cronaca veneta dalle origini al 1585 (Biblioteca Nazionale Marciana: It. VII, cod. 519 = 8438).
 65. Historia di Venetia di [Giangiacopo] Caroldo , Italienisches Manuskript 320 der Bibliothèque nationale de Paris, in: The Caroldo Codex, bilingual edition, 7 Bände, Archivio del Litorale Adriatico, Padua (s. Historie venete dal principio della città fino all'anno 1382 ).
 66. Martino da Canale: Les Histoires de Venise. Cronaca veneziana in lingua francese dalle origini al 1275. Hrsg. Alberto Limentani, Florenz 1972.
 67. Vor allem De origine, situ et magistratibus urbis Venetae ovvero La Città di Venezia (1493–1530), Hrsg. Angela Caracciolo Aricò , Mailand 1980 aber auch Le vite dei Dogi (1474–1494) , Hrsg. Angela Caracciolo Aricò, Band 1, Padua 1989, ältere Editionen von Giovanni Monticolo (= Rerum Italicarum Scriptores Band 22) und Muratori.
 68. Sie wurden gegen Ende der Republik ediert: Istorici delle cose veneziane i quali hanno scritto per publico decreto. 10 Bände Venedig 1718–1722, Band 1: Marcantonio Sabellico , Rerum Venetarum ad 1486 libri 33 , Band 2: Pietro Bembo, Rerum Venetarum historiae libri XII , Band 3 und 4: Paolo Paruta, Storia Vinitiana , Band 5. und 6: Andrea Morosini, Historia Veneta , Band 7 und 8: Gianbattista Nani, Historia Veneta , Band 9: Piero Garzoni, Historia della republica di Venezia , Band 10: Michele Foscarini, Historia Veneziana .
 69. So etwa die Venedig feindliche Salimbene fratris chronica , Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 32, Hrsg. Oswald Holder-Egger, Hannover 1905–1913 (in den Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit, hgg. v. Alfred Doren , Leipzig 1914) und Salimbene de Adam : Cronica. Nuova edizione critica a cura di G. Scalia (Scrittori d'Italia 232f.), 2 Bände, Bari 1966.
 70. So finden sich Verträge mit Ferrara (Bernardino Ghetti (Hrsg.): I patti tra Venezia e Ferrara dal 1191 al 1313. Rom 1906), den Städten der Marken ( Gino Luzzatto : I più antichi trattati tra Venezia e le Città Marchigiane. 1145–1345. In: Nuovo Archivio Veneto, serie 2a, Band XI,1, Venedig 1906), Ravenna (Pietro Desiderio Pasolini dall'Onda (Hrsg.): Documenti riguardanti antiche relazioni fra Venezia e Ravenna , Imola 1881), Padua (Melchiore Roberti: I trattati fra Venezia e Padova anteriori al dominio ezzeliniano , in: Nuovo Archivio Veneto XVI (1908)), Brescia (Luca Sandini (Hrsg.): I patti con Brescia, 1252–1339 , Venedig 1991) und Aleppo [Marco Pozza (Hrsg.): I trattati con Aleppo 1207–1254 , Venedig 1990].
 71. Gottlieb Lukas Friedrich Tafel , Georg Martin Thomas (Hrsg.): Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante vom neunten bis zum Ausgang des fünfzehnten Jahrhunderts , 3 Bände, Wien 1856 f.
 72. Roberto Cessi (Hrsg.): Liber Plegiorum & Acta Consilii Sapientum , Bologna 1950.
 73. Roberto Cessi (Hrsg.): Deliberazioni del maggior consiglio di Venezia , Band 2 und 3, Bologna 1931–1934.
 74. Antonino Lombardo (Hrsg.): Le deliberazioni del Consiglio dei XL della Repubblica di Venezia , Band 1 (1342–1344), Venedig 1957, Band 2 (1347–1350), Venedig 1958, Band 3 (1353–1368), Venedig 1967.
 75. Roberto Cessi, Pietro Sambin (Hrsg.): Le deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato). Serie „Mixtorum“ , Band 1: Libri I–XIV, Venedig 1960, Band 2: hgg. v. Roberto Cessi, Mario Brunetti, Venedig 1961.
 76. Ferruccio Zago: Consiglio dei Dieci. Deliberazioni Miste. Registri I–II (1310–1324) und III–IV (1325–1348), Registro V (1348–1363), Venedig 1962, 1968 und 1993.
 77. Paola Ratti Vidulich: Duca di Candia, Bandi 1313–1329 , Venedig 1965.
 78. Gottlob Lukas Friedrich Tafel/Georg Martin Thomas (Hrsg.): Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig ; Wien 1856; Band III, n. CCCLXX, 159–281, März 1278.
 79. Emmanuele Antonio Cicogna : Delle iscrizioni veneziane , Band 1–6, Venedig 1824–1853, Nachdruck Bologna 1970.
 80. Die erhaltenen Diarien setzen erst im 15. Jahrhundert ein. Von einiger Bedeutung sind dabei diejenigen des Girolamo Priuli für die Jahre 1494 bis 1512. Priuli war Patrizier, Senator, Kapitän, Kaufmann und Bankier. Geboren 1476, lebte er von 1493–1498 in London , wurde im Oktober 1498 Mitglied im Großen Rat und gründete am 20. Januar 1507 eine eigene Bank, die aber 1513 zusammenbrach. Gestorben ist er am 6. Juli 1547. Er verfasste sieben Diarienbände, deren dritter verschollen ist. Band 1 befindet sich in der Biblioteca Marciana, die übrigen im Museo Civico Correr (April 1494 bis Juli 1512, Lücke von 1507–1508).
 81. Sie reichen von Januar 1496 bis September 1533. 1531 erhielt nicht er, sondern Pietro Bembo den Staatsauftrag zur Abfassung einer Geschichte Venedigs (Geschichtsschreiber der Stadt wurden ausdrücklich ernannt). Seine Diarien wurden vom Rat der Zehn unter Verschluss genommen und waren bis zur Auffindung im Jahr 1784 verschollen.
 82. Raimondo Morozzo della Rocca (Hrsg.): Lettere di mercanti a Pignol Zucchello (1336–1350), Venedig 1957.
 83. Dazu Karl Weissen: Giovanni da Uzzano , in: Kaufmannsbücher und Handelspraktiken vom Spätmittelalter bis zum beginnenden 20. Jahrhundert , Hrsg. Markus A. Denzel , S. 68–74.
 84. Benvenuto Stracca: Tractatus de mercatura seu mercatore , Lyon: Sebastianus de Honoratis 1558, Venedig 1575.
 85. Allan Evans (Hrsg.): Francesco Balducci Pegolotti: La pratica della mercatura , Cambridge 1936.
 86. Alfredo Stussi: Zibaldone da Canal. Manoscritto mercantile del secolo XIV , Venedig 1967.
 87. Bartholomeo di Pasi da Venezia: Tariffa de pesi e mesure correspondenti dal levante al ponente da una terra a l'altra: ea tutte le parte del mondo: con la noticia delle robe che se trageno da una paese per laltro. Novamente con diligentia ristampata , Venedig 1521.
 88. Die frühen Wirtschaftsdokumente sammelten und publizierten Raimondo Morozzo della Rocca und Antonino Lombardo (Hrsg.): Documenti del commercio veneziano nei secoli XI–XIII , 2 Bände, Turin 1940 und dies. (Hrsg.): Nuovi documenti del commercio veneziano nei secoli XI–XIII , Turin 1953.
 89. Acta Albaniae Veneta saeculorum 14 e 15 , 24 Bände, München 1967.
 90. Ioh. Schafàrik (Hrsg.): Acta Archivii Veneti spectantia ad historiam Serborum et reliquorum slavorum meridionalium (a. 1225–1488) , Belgrad 1862.
 91. Simeon Ljubic: Monumenta Archivii Veneti spectania ad historiam slavorum meridionalium , 10 Bände, Zagreb 1868–1869.
 92. Giuseppe Bianchi (Hrsg.): Documenta Historiae Foroiuliensis saeculi XIII ab anno 1200 ad 1299 summatim regesta , Wien 1861.
 93. Pietro Kandler (Hrsg.): Codice diplomatico Istriano , 3 Bände, Triest 1846ff.
 94. AS Minotto: Documenta ad Ferrariam, Rhodigium, Policinium ac Marchiones Estenses spectantia , 2 Bände, Venedig 1873f.
 95. Georg Martin Thomas: Diplomatarium Veneto-Levantinum sive Acta et Diplomata Res Venetas Graecas atque Levantis illustrantia , 2 Bände, Venedig 1880/99, Band 1: 1300–1350, Band 2: 1351–1454, Nachdruck New York 1966, besonders aber die Regestenwerke Délibérations des assemblées und du Sénat de Venise concernant la Romanie von Freddy Thiriet.
 96. Hippolyte Noiret : Documents inédits pour servir à l'histoire de la domination vénitienne en Crète de 1380 à 1485 , Paris 1892.
 97. Enrico Besta (Hrsg.): Bilanci generali della Repubblica di Venezia. Venedig 1912, Roberto Cessi (Hrsg.): La regolazione delle entrate e delle spese (sec. XIII–XIV) , Padua 1925, von ihm auch Problemi monetari veneziani (fino a tutto il secolo XIV) , Padua 1937, schließlich Gino Luzzatto : I Prestiti della Repubblica di Venezia (sec. XIII–XV) , Padua 1929.