rode Leger

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Vlag van het Rode Leger.svg Rode Leger van arbeiders en boeren /
Sovjetleger

абоче-крестьянская асная армия /
оветская армия
Sovjet Rode Leger Hammer and Sickle.svg
gids
Opperbevelhebber
de jure :
Voorzitter van het presidium van de Opperste Sovjet
Opperbevelhebber feitelijk : Secretaris-generaal van de CPSU
Minister van Defensie: Georgi Zhukov Volkscommissaris / Minister van Defensie
Militaire leiding: Generale Staf van de Strijdkrachten van de USSR
militaire kracht
Actieve soldaten: 20.000.000 (1939-1945)
Dienstplicht: ja, voor mannen
In aanmerking komen voor militaire dienst: 18 jaar oud
verhaal
Oprichting: 15 jan . / 28 januari 1918 gr.
Oplossing: Omgedoopt tot het Sovjetleger in 1946

Het Rode Arbeiders- en Boerenleger ( Russisch Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) / Rabotsche-krestjanskaja Krasnaja armija (RKKA), kort Russisch Красная армия was de naam voor de RAF (Sovjetleger ) en het Rode Leger ( Sovjetleger ) of vanaf 1922 de Sovjet-Unie . Het stamt uit de onmiddellijke tijd na de Oktoberrevolutie , toen de bolsjewieken een leger vormden dat het hoofd moest bieden aan de militaire verenigingen van hun tegenstanders (vooral de groepen die gegroepeerd werden onder de overkoepelende term Witte Leger ) in de Russische Burgeroorlog . Sinds februari 1946 werd het Rode Leger, dat samen met de Sovjet-marine de belangrijkste component van de strijdkrachten van de Sovjet-Unie vertegenwoordigde, officieel het Sovjetleger genoemd ( Russisch Советская армия (СА) / Sowjetskaja armija ).

Hoewel het Rode Leger - of vanaf 1946 het Sovjetleger - uitsluitend bestond uit de strijdkrachten van landstrijdkrachten, luchtstrijdkrachten , luchtverdediging (vanaf 1948) [1] en strategische rakettroepen (vanaf 1960), werden beide termen vaak gebruikt in de algemene perceptie voor de hele Sovjet-strijdkrachten.

Na de ontbinding van de Sovjet-Unie in 1991 nam Rusland het grootste deel van het resterende personeel en de materiële uitrusting van het Sovjetleger en de andere Sovjetstrijdkrachten [2] over om de Russische strijdkrachten te vormen .

Stichting en ontwikkeling

Rode Leger parade in Moskou 1922

Het Rode Leger werd opgericht door een besluit van deRaad van Volkscommissarissen op 15 januari . / 28 januari 1918 gr. opgericht op basis van de Rode Garde . De implementatie vond plaats met de aanzienlijke deelname van de Volkscommissaris voor Militaire Zaken, Leon Trotski , die zijn toevlucht nam tot de hulp van militaire specialisten van het voormalige tsaristische leger .

Toen het werd opgericht, was het Rode Leger een vrijwilligersleger zonder rangen, geen insignes of speciale nadruk op individuele functionarissen. Dit was om het ideaal van gelijkheid voor alle mensen te benadrukken. Bevelhebbers werden democratisch gekozen en de bevelen van de officieren konden door de ondergeschikten worden besproken en afgewezen. Dit was enerzijds te danken aan de organisatie van de Rode Garde, waaruit het Rode Leger gedeeltelijk bestond, en anderzijds aan de bolsjewistische vredespropaganda vóór de Oktoberrevolutie , die de soldaten van het tsaristische leger opriep om hun officieren te weerstaan.

Om de militaire efficiëntie te vergroten, werd dit systeem kort na de oprichting van het Rode Leger afgeschaft door oorlogscommissaris Trotski met de steun van het Politbureau . De commandanten werden nu van bovenaf herbenoemd en niet meer gekozen. [3] Er was toen de aanwijzing van posten van waaruit rangen ontwikkelden (zie rangen van de Sovjet-strijdkrachten 1918-1935 ). Op 29 mei 1918, midden in de burgeroorlog, werd de algemene dienstplicht ingevoerd voor mannen tussen 18 en 40 jaar om de strijd aan te gaan met de Witte Garde/legers van de antibolsjewistische bewegingen.

Het Rode Leger introduceerde nieuwe uniformen, waaronder de Budjonowka als hoofddeksel. Het strijdlied tijdens de burgeroorlog werd White Army, Black Baron .

Vanwege het gebrek aan officieren, vooral in hogere commandofuncties, werden generaals en officieren van het tsaristische leger aanvankelijk op vrijwillige basis gerekruteerd. Sommige generaals, zoals Alexei Brusilov , Michail Bontsch-Brujewitsch , Dmitri Parski , Wladislaw Klembowski , Alexei Gutor en de eerste opperbevelhebber van het nieuw opgerichte Rode Leger, generaal Jukums Vācietis , voerden het bevel over fronten en legers onder de tsaar of hadden geserveerd in hoge staffuncties. De Generale Staf bestond aanvankelijk bijna uitsluitend uit dergelijke officieren, later werden nieuw opgeleide officieren zoals de latere opperbevelhebber Sergei Kamenev toegevoegd.

Een politiek commissaris ( Politruk , политический руководитель ) werd toegewezen aan elke eenheid van het Rode Leger tot op bataljonsniveau . Hij had de bevoegdheid om bevelen van commandanten in te trekken die de principes van de CPSU schonden. Hoewel dit de militaire efficiëntie verminderde, verzekerde het de politieke betrouwbaarheid van het leger ten opzichte van de partij.

Met de invoering van de militaire dienstplicht werden extra generaals en officieren opgeroepen, ook degenen die al kort in het Witte Leger hadden gediend. Aan het einde van de burgeroorlog dienden ongeveer 75.000 voormalige tsaristische generaals en officieren in het Rode Leger, waarvan ongeveer 15.000 van het Witte Leger. Boris Shaposhnikov , Alexander Wassilewski en Leonid Goworow behoorden tot de tsaristische officieren die tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna in het Sovjetleger dienden.

Een militaire hervorming vond plaats onder leiding van de Volkscommissaris voor het leger en de vloot, Mikhail W. Frunze - die kort voor zijn dood de "voorzitter van de Revolutionaire Militaire Raad " en nog steeds opperbevelhebber van het leger werd. Het Rode Leger was georganiseerd als een gemengd kader / militieleger . In de Kaukasus en Centraal-Azië werden ook territoriale eenheden gevormd uit lokale bevolkingsgroepen. In 1925 werd de eerste verplichte militaire dienstwet aangenomen die geldig was voor de hele Sovjet-Unie. De oproep vond plaats op 21-jarige leeftijd met dienstperioden van twee tot vier jaar in het staande leger of minder dan een jaar in de militie-eenheden. Alleen "arbeiders en boeren" werden ingeschakeld om in de armen te dienen; Mensen van andere sociale afkomst zoals grote boeren , Kozakken of burgers dienden in achterste eenheden en arbeidstroepen of moesten een militaire belasting betalen.

Na het sluiten van het Verdrag van Rapallo was er tussen de wereldoorlogen een Duits-Sovjet-samenwerking op militair gebied. Dit trof vooral de luchtmacht, tanktroepen en chemische wapens , waarvan het bezit van het Duitse Rijk verboden was. Voor dit doel werd in 1925 in Lipetsk de geheime luchtvaartschool en testfaciliteit van de Reichswehr opgericht.

In de in 1927 opgerichte massaorganisatie OSSOAWIACHIM kregen Sovjetjongeren een paramilitaire opleiding.

Hervorming en bewapening van het Rode Leger in de jaren dertig

Sovjet-commandant: Mikhail Tukhachevsky

De beroepsofficieren, oorspronkelijk afgeschaft als een erfenis van het tsarisme , werden in 1935 opnieuw ingevoerd. De generale staf bestond grotendeels uit officieren met ervaring uit de burgeroorlog.

De sterkte van de Sovjet-strijdkrachten in vredestijd bedroeg eind jaren twintig ongeveer 700.000 man en was in 1933 gegroeid tot meer dan een miljoen. [4]

Gedurende deze tijd ontwikkelden onder andere WK Triandafillow , MN Tukhachevsky , JP Uborewitsch , IE Jakir , AI Sedjakin, GS Isserson, JI Alksnis moderne militaire theorieën, waarbij het concept van diepe operatie voor toekomstige oorlogen van algemene motorisering en mechanisatie van het leger, met de nadruk op het pantserwapen, dat een beslissende rol speelde. De ontwikkeling van de wapenindustrie met een focus op tankproductie kreeg daarom een ​​centrale plaats in de eerste en tweede vijfjarenplannen van de Sovjet-industrie. Tussen de 10.000 en 15.000 werden in 1936 voornamelijk lichte en middelgrote tanks gebouwd. Tegen de tijd dat de Duitse aanval op de Sovjet-Unie in 1941 plaatsvond, was dit aantal gestegen tot 24.000. Het Rode Leger bezat daarmee qua aantal en gewicht het sterkste gepantserde wapen ter wereld. Ter vergelijking: in 1939 had Duitsland ongeveer 2.500 voornamelijk lichte en middelgrote tanks, Frankrijk ongeveer 4.000 tanks van alle gewichtsklassen.

De gepantserde kracht was aanvankelijk verdeeld in gemechaniseerde korpsen ( tanks met gemotoriseerde infanterie en artillerie ) en gepantserde troepen voor infanterieondersteuning. De eerste moet worden gebruikt voor diepe penetraties in de vijandelijke linies en voor de daaropvolgende omsingeling en oprollen van de vijand. Het gemechaniseerde korps leek dus qua functie en uitrusting op de Duitse pantserdivisies .

De Sovjet-Unie was ook een leider in het bouwen van luchtlandingstroepen . In 1934/1935 werden de eerste Sovjet- radarsystemen RUS-1 en RUS-2 getest, die voor het eerst werden gebruikt in de winteroorlog tegen Finland.

Het Rode Leger maakte veel gebruik van gepantserde treinen . In 1918 had het 23 pantsertreinen, eind 1919 59 en in 1921 waren het er 103. Ze waren ondergeschikt aan de pantsereenheden. De belangrijkste typen die in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt, waren de BP-35, OB-3, NKPS-42 en BP-43 . [5] In november 1942 waren er 78 OB-3 en NKPS-42 gebouwd. Van de lichte gepantserde trein BP-43 21 stuks. [6]

Rekening houdend met de Sovjet-ervaring in de Spaanse Burgeroorlog , werd het Sovjetleger opnieuw geherstructureerd: het Sovjetleger deed de ervaring dat tankaanvallen zonder directe infanterie- en artilleriesteun gemakkelijk konden worden afgeslagen vanwege de relatief goede uitrusting van de Franquisten met anti- tank kanonnen . Op grond van soortgelijke overwegingen kwamen de Duitsers al vroeg tot de conclusie dat de ondersteunende infanterie en artillerie gemechaniseerd moesten worden en in de onmiddellijke nabijheid van de aanval moesten worden ingezet, terwijl de Sovjet-Unie het gemechaniseerde korps ontbond en haar tanks en gemotoriseerde troepen integreerde in de bestaande infanterie divisies . Deze maatregel kostte het Rode Leger een groot deel van zijn voorheen bestaande mobiliteit, aangezien de oprukkende tanks nu gedwongen waren hun snelheid aan te passen aan de langzame infanterie.

Een andere les uit de Spaanse Burgeroorlog zou echter zeer gunstig moeten zijn voor het Rode Leger. Omdat de bestaande T-26 , BT-5 en BT-7 tanks te licht gepantserd bleken voor aanvalsaanvallen, werd begonnen met de ontwikkeling van zwaardere, beter gepantserde modellen. Het resultaat van deze ontwikkeling waren de T-34 , KW-1 en KW-2 hoofdgevechtstanks, die in de loop van de latere oorlog buitengewoon nuttig zouden blijken en veruit superieur aan de Duitse modellen van de vroege fase. De massaproductie van deze modellen werd zo snel mogelijk gestart en vanaf 1939 werden de eerste van deze tanks aan de troepen geleverd. Het aantal geleverde tanks bleef echter klein in vergelijking met de bestaande lichte tanks tot 1941.

De grondwet van de Sovjet-Unie uit 1936, bekend als de grondwet van Stalin , verklaarde de dienstplicht als een "heilige plicht" van alle Sovjetburgers in het licht van de aanhoudende massale bewapening. Als gevolg hiervan werd de Wet verplichte militaire dienst van 1939 aangenomen. Het codificeerde de overgang naar een volledig georganiseerd leger volgens het kaderprincipe en verlaagde de dienstplicht tot 19 jaar.

In de loop van de jaren dertig richtte de propaganda zich niet meer primair op de politieke dimensie van de klassenstrijd , maar richtte zich met “Sovjet-patriottisme” meer op de patriottische gevoelens van de bevolking en verwees positief naar de prerevolutionaire Russische geschiedenis. De oorlog tegen de Duitse aanvallers werd de “Grote Patriottische Oorlog” genoemd, een verwijzing naar de “ Patriottische Oorlog ” tegen Napoleon Bonaparte in 1812. Traditionele Russische helden zoals Alexander Nevsky en Mikhail Kutuzov werden een belangrijk onderdeel van de propaganda. Tijdens de oorlog hield de repressie tegen de Russisch-orthodoxe kerk op; de traditionele praktijk van kerkelijke zegenwapens voordat de strijd opnieuw werd ingevoerd. De enkele militaire lijn ( Russisch "единоначалие" ) werd geïntroduceerd in 1943. De politieke commissarissen werden afgevaardigden voor het politieke werk van de respectieve commandanten. Insignes van rang, orders en medailles op basis van het pre-revolutionaire patroon werden opnieuw geïntroduceerd. In die tijd werden veel 'revolutionaire verworvenheden' binnen de strijdkrachten afgeschaft. Een strikte begroeting en strikte formele discipline werden nu pas afgedwongen; de kloof tussen leiders en bemanningen werd groter. Een kenmerk hiervan was de uitgifte van representatieve uniformen voor hoge officieren en de herinvoering van algemene rangen. De voorheen gebruikelijke sobere rangaanduidingen zoals "Brigadecommandant" (Комбриг Kombrig ) of "Divisionskommandeur" (Комдив Komdiw) verdwenen.

Na de ervaringen van de Sovjet-Finse winteroorlog en het Japans-Sovjet grensconflict , werd het Sovjet gepantserde wapen opnieuw geherstructureerd. Het eerder ontbonden gemechaniseerde korps zou worden gereorganiseerd en uitgebreid. Toen de Grote Vaderlandse Oorlog uitbrak , stond dit reorganisatieproces echter nog in de kinderschoenen.

Op 27 juli 1940 werd besloten om een ​​vloot van 15 slagschepen van de Sovjet-Sojoez-klasse te bouwen . [7]

Stalin zuivert

Tijdens de grote zuiveringen van Stalin , vooral in de jaren 1937 tot 1939, werden veel hoge officieren gedeporteerd of vermoord door de NKVD in Goelags . Drie van de vijf maarschalken van de Sovjet-Unie , 13 van de 15 legercommandanten , 57 van de 85 korpscommandanten , bijna alle commandanten van divisies en brigades , ongeveer de helft van alle regimentscommandanten en 75 van de 80 leden van de Hoge Militaire Raad werden gearresteerd . Deze wijdverbreide vernietiging van het officierskorps was bedoeld om bittere wraak te nemen, eerst in de Winteroorlog tegen Finland en daarna in de Grote Patriottische Oorlog .

Zelfs na de zuiveringen was het Rode Leger nauwelijks onafhankelijk, waarmee de CPSU in de eerste plaats elke politieke concurrentie wilde afwenden. Dit verlamde echter ook hun militaire vermogen om op te treden. Zo vond de officiersopleiding plaats in door partijen gerunde academies. Bovendien was bevordering mogelijk als de betreffende officier partijlid was, en voor elk militair bevel was ook de medeondertekening van een politieke officier vereist. Bovendien vormden leden van het Centraal Comité voor Politieke Verlichting (Glawpolitproswet) de ruggengraat van de militaire hiërarchie. De rakettroepen hadden routinematig geen controle over kernkoppen, net zoals de luchtlandingstroepen geen controle hadden over transportmiddelen of de gepantserde troepen over munitie. [8e]

Van begin 1937 tot begin mei 1940 werden 34.301 officieren uit hun ambt ontheven. Ongeveer 70% van hen moest naar de goelag. De schietpartijen hadden vooral gevolgen voor het topmanagement, in combinatie met een verzwakking van de leiderschapstaken van het Rode Leger.

strategie

De Sovjet-oorlogstheorie benadrukt het "primaat van het offensief". In het infanteriegevechtsreglement van 1941 staat: "Offensief gevecht is de belangrijkste vorm van gevecht van het Rode Leger" [9] . De verdediging werd altijd actief uitgevoerd door tegenaanvallen en diende het latere tegenoffensief dat altijd moest worden ingezet. Er werd onderscheid gemaakt tussen 4 soorten offensieve manoeuvres:

 • de frontale klap
 • de doorbraak
 • de flankaanval
 • de behuizing

De frontale aanval was de meest basale en meest voorkomende manoeuvre . De meest gebruikte vorm was de "verpletterende klap". Een speciale vorm van de "verpletterende slag" was de "schokwig", ook wel de "snijdende" of "splijtende" slag genoemd. Het Rode Leger zocht niet de enige, alles beslissende slag, zoals Duitsland deed met de strategie van de Blitzkrieg , maar een reeks verpletterende slagen met toenemende kracht, waarvan de laatste de krachtigste zou moeten zijn. Dit principe kwam tot uiting in de tien stalinistische slagen in 1944. De Sovjet-oorlogstheorie legt bijzondere nadruk op het "beginsel van concentratie en economie van krachten". Ze streefde naar een beslissende superioriteit over de tegenstander. De overheersende vorm van krachtenbundeling was de grootste klap . Het bepalen van de hoofdaanval werd gezien als het overheersende probleem van de strategie en werd van het grootste belang geacht. In de vooroorlogse periode werd een sterkteverhouding van 2:1 of 3:1 als de minimale superioriteit beschouwd. Volgens Garthoff werd tijdens de oorlog een verhouding van 6:1 nagestreefd, met een minimum van 4:1. De superioriteit in de hoofdrichting komt vooral tot stand door de "economie van krachten", door besparingen in secundaire richtingen. De Sovjet-oorlogstheorie hechtte waarde aan een hoog momentum van de aanval, die gericht is op de volledige vernietiging van de vijand. Na een doorbraak moest de vijand worden achtervolgd om hem volledig te vernietigen. Een bijzonder veelgebruikte uitdrukking was: "tot het einde". [10]

Principe van planning en allround beveiliging

Voor het militaire leiderschap van de Sovjet-Unie was toeval gewoon een gevaar dat voortkomt uit gebrekkige planning en vooruitziendheid. Garthoff denkt dat het toeval geen normale rol kan spelen in een theorie als het marxisme-leninisme , dat beweert de loop van de geschiedenis te kunnen voorspellen. [11] Terwijl het Duitse leger oorlog als een kunst beschouwde, beschouwde het Rode Leger oorlog als een wetenschap. [12] Voor generaal Lothar Rendulic is een beslissing gebaseerd op "intuïtie" en "emotionele afwikkeling", het geheim waarvan "zelfs de agent zichzelf geen volledig verslag kan geven". [13] De opvatting als wetenschap komt bijzonder duidelijk tot uiting in de formules voor de benodigde dichtheid van wapens, barrières , etc. [14] De Sovjet-artillerie heeft bijvoorbeeld normen voor de hoeveelheid granaten voor de vernietiging van vijandelijke groepen, afhankelijk van de mate van vernietiging, de grootte van het doelwit, enz. Er werd veel belang gehecht aan deze normen en ze moesten worden strikt nageleefd. [15]

Takken van dienst

artillerie

Sovjet-postzegel met de woorden "Artillerie - God of War"

Voor Stalin en de Sovjetleiders was artillerie de "god van de oorlog". [16] Het werd vaak "het belangrijkste aanvalswapen" genoemd. Luitenant-generaal IS Protschko schreef in 1946:

"De artillerie was en blijft het krachtigste wapen van het Rode Leger." [17]

Ivan S. Konew zei: "Een goed voorbereide artillerie-aanval belichaamde de kracht van het leger voor ons". [18] Het Rode Leger had het grootste aantal artilleriewapens van alle strijdende partijen. Het relatieve aandeel was ook het hoogst in het Rode Leger. Het aandeel artillerie-eenheden in het leger nam toe van 15% aan het begin van de oorlog tot 50% aan het einde van de oorlog. [19] Zelfs aan het begin van de oorlog kon de Sovjet-artillerie worden omschreven als goed en modern in termen van wapenmateriaal, organisatie, training, enz. [20] Terwijl hij in juni 1941 een pioniersbrug over de Memel bouwde, observeerde Alexander Stahlberg hoe deze precies werd vernietigd door Sovjet-artillerie en beoordeelde dit als een "artilleriemeesterwerk waartoe we niet zouden hebben gedacht dat onze tegenstander in staat zou zijn". [21] Stafchef Franz Halder merkte op 5 augustus 1941 op: "Troepen schreeuwen om artillerie te bestrijden". [22] De Sovjet-artillerie was vanaf het begin volledig gemotoriseerd. De twee belangrijkste soorten artillerie die door de Sovjet-divisieartillerie werden gebruikt, waren het 7,6 cm-kanon en de 12,2 cm-veldhouwitser. Deze bleef onder de 10,5 cm en 15 cm van de overeenkomstige Duitse kanonnen, en ruilde zo vuurkracht in voor grotere mobiliteit. Generaal Gotthard Heinrici merkte op 12 september 1941 op: “Helaas is de Russische artillerie erg goed. Het raakt en is ongewenst mobiel.” [23] Er werd ook veelvuldig gebruik gemaakt van granaatwerpers, die waren gegroepeerd in hele granaatwerperbataljons, regimenten en brigades, zelfs in granaatwerperdivisies. In 1941 werd zelfs een "Commissariaat voor de productie van granaatwerpers" opgericht.

De dichtheid van de artillerie steeg van 110 kanonnen per kilometer bij de start van het offensief bij Stalingrad , 290 kanonnen per kilometer in de Slag om Koersk tot 610 kanonnen per kilometer in de eindstrijd om Berlijn. [24] Voor zover generaal Iwan S. Konew wist, werd de hoogste concentratie van 650 pijpen per frontkilometer bereikt toen het 3rd Guards Armoured Army op 24 april 1945 over het Teltow-kanaal trok. [25] Speciale artillerie-doorbraakdivisies en artillerie- doorbraakkorpsen werden opgericht, die ondergeschikt waren aan de opperbevelhebber van een front . Dit was alleen toegestaan ​​om ze gesloten te gebruiken zonder ze te versplinteren. Als ze hun werk op de ene plek hadden gedaan, werden ze verplaatst naar andere secties. [26]

Volgens Sovjetbronnen vuurde het Rode Leger tijdens de Tweede Wereldoorlog 775 miljoen granaten van alle kalibers af. [27] Van deze 42.105.000 in de slag om Koersk , waarvan 15.500.000 voor de slag werden afgezet en 26.619.000 kwamen als voorraden. [28] Sovjetbronnen schatten dat de Sovjetartillerie 70% van alle personele en materiële verliezen van de Wehrmacht aan het Oostfront veroorzaakte. [29]

Artilleriedag werd vanaf 1944 jaarlijks gevierd op 19 november, de dag dat het tegenoffensief bij Stalingrad begon .

Artillerie-tactieken

Artilleriedichtheid in de doorbraaksector in geselecteerde operaties van het Rode Leger [30]
bedienen. eenheid nummer
de
Buis
Er doorheen-
breuk
-sector
in km
dichtheid
Per
1 km
Uranus
nov 42
5e Pantserleger 1067 10 107
119e Divisie 554 5 111
421e regiment 183 2 91
65e Leger 1980 9 220
Kursker
juli 43
11e Garde Leger 2516 14e 180
8e Garde 734 3 245
11e Garde Divisie 381 1.5 254
33e Garde Korps 1610 6e 268
Bagration
juni 44
18e Korps 1572 8ste 197
37e Gardedivisie 470 2 235
Lwow
juli 44
60e Leger 2183 8.3 264
28e Korps 1090 4e 272
302e Divisie 469 1.5 326
Iassy
augustus 44
37e Leger 1877 6e 313
6e Garde Korps 900 2,5 360
Petsamo
okt 44
14e Leger 1540 9 171
131e Korps 684 4e 171
10e Garde Divisie 440 2 220
Vistula
jan 45
8e Garde Leger 2438 7e 348
29e Garde 1051 2,5 420
27e Garde 517 1.8 287
Donut
april 45
5e Schokleger 2430 7e 347
13e Leger 2356 9 252
102e Korps 1350 5 270
147e Divisie 450 1.5 300

Kenmerkend voor Sovjetaanvallen was een half uur tot enkele uren plotseling trommelvuur met de grootste hoeveelheid munitie volgens een grondig uitgewerkt vuurplan . Bovendien werden enkele weken tijd aanvaard voor de montage van de artilleriemassa's. Dit werd gevolgd door het afschieten van een vuurrol , die de aanvallende troepen op de voet volgden, soms met het risico hun eigen mensen te raken. Strafcompagnieën gebruikten soms zelfs hun eigen artillerievuur. De Duitse zijde reageerde op de Sovjet-barrage door de troepen naar achterstellingen te verplaatsen en ze vervolgens weer naar voren te verplaatsen nadat de artillerievoorbereidingen waren voltooid. Daarop reageerde de Sovjet-zijde met de tactiek van gewelddadige verkenning , [31] evenals tijdelijke stopzetting van het vuur en nep-aanvallen met kleine overvallers, poppen of het gebruik van mist. Vaak werden 150 m brede vuurgangen weggelaten, waarin troepen de vijandelijke stellingen binnendrongen terwijl de artillerie werd voorbereid. De verliezen die door artillerievuur aan hun eigen troepen werden toegebracht, werden als minder beschouwd dan de verliezen die zouden optreden zonder deze tactiek. [32] 10 tot 15 minuten voor de aanval door de tanks en infanterie werd alle vuurkracht opnieuw gebundeld op de twee voorste loopgraven, vaak afgesloten door een krachtig salvo van raketartillerie. In latere jaren van de oorlog, toen er voldoende munitie voorhanden was, werd de zogenaamde "double fire roller" neergeschoten. Granaatwerpers schoten constant op de hoofdvuurlinie, terwijl de infanterie en tanks achter de tussenliggende vuurlinies oprukten. Het zorgde altijd voor een veilige doorbraak van de functie. De Sovjet-generaal Vasily I. Chuikov meldde dat hij niet op de hoogte was van enig geval waarin een positie bij een dubbele vuurcilinder niet had kunnen worden doorbroken. [33]

Op 10 januari 1942 introduceerde een bevel van Stalin het concept van het artillerie- offensief. Hierna werd niet alleen artillerievoorbereiding uitgevoerd, maar kregen de aanvallende troepen permanente artilleriesteun. Er werd onderscheid gemaakt tussen 3 fasen [34] :

Voor dit doel werd een groot deel van de kanonnen gebruikt om direct te richten . In tegenstelling tot de Duitsers en de westerse geallieerden richtte de Sovjetleiding zich op een groot aantal buizen, maar er werd minder munitie per buis afgevuurd. Dit had verschillende voordelen. Je kon meer munitie afvuren in minder tijd, waardoor de kracht van het vuur toenam. Bovendien werd de artillerie heel vaak, minstens een derde, gebruikt in "direct schot". Dit vereenvoudigde de schietprocedure en verbeterde de munitie-economie. Het kostbare proces van manoeuvreren met de baan werd vervangen door manoeuvreren met de kanonnen. Nach sowjetischer Darstellung hatte damit ein sowjetisches Geschoss eine höhere Nutzwirkung als ein deutsches. [35] Munitionsverschwendung wie bei den amerikanischen Truppen kam in der Roten Armee nicht vor. [36] Nachteilig war, dass die hohe Rohrzahl wegen Munitionsmangel oft nicht ausgenutzt wurde.

Die Artillerieaufklärung und -Bekämpfung war schwach entwickelt. Reger Gebrauch wurde vom Planschießen gemacht, bei dem mit großem Munitionseinsatz auch Räume beschossen wurden, in denen der Gegner nur vermutet wurde. [37]

Panzerwaffe

Panzerangriffe ohne Artillerieunterstützung waren verboten. [38] Im Sommer 1942 wurden die ersten sowjetischen Panzerarmeen aufgestellt. Nach Einschätzung des deutschen Panzergenerals Friedrich Wilhelm von Mellenthin waren die ersten Einsätze völlige Fehlschläge. Er schreibt:

„In dichten Massen kurvten sie in unserer HKL herum, sie bewegten sich nur zögernd vorwärts ohne Plan. Sie standen sich buchstäblich selber im Wege, taumelten vor unsere Pak oder, nachdem sie die vordersten Stützpunkte durchbrochen hatten, taten sie nichts, um ihren Erfolg auszunützen. Sie waren unbeweglich und träge.“

Auch 1943 war noch ein Lehrjahr für die sowjetische Panzerwaffe. 1944 entwickelte sie sich hingegen zu einem „hochbeweglichen, scharfgeschliffenen Werkzeug in der Hand wagemutiger und fähiger russischer Führer“. Diese außergewöhnliche Entwicklung, urteilt Mellenthin, muss Organisation und Planung höchster Grade erfordert haben. Russische bzw. sowjetische Truppenkörper seien seit der Zarenzeit massierte, unbewegliche und langsame Truppenkörper gewesen, der Aufstieg der sowjetischen Panzerwaffe habe dies grundlegend geändert. Im Fall eines Dritten Weltkrieges hätten sich die sowjetischen Luftflotten und Panzer-Armeen „mit einer Geschwindigkeit und Entschlossenheit sondergleichen“ auf den Gegner geworfen, die alle Erinnerungen an den Blitzkrieg weit überträfen. [39]

Fridolin von Senger und Etterlin schrieb über die sowjetischen Panzermassen, am 8. Dezember 1943 an seine Frau:

„Wie die Reiterhorden Dschingis-Khans kommen diese schwarzen Biester aus den Tiefen des Ostens und suchen uns zu überfluten [...] Sie kommen in Massen angebraust und werden in Massen, oft tief im Hinterland, wo sie wie blinde Hühner herumkurven, abgeschossen.“ [40]

Mellenthin beschreibt einen Angriff der 1. Ukrainischen Front südwestlich von Pereslaw auf das XXXXVIII. Panzerkorps am 16. Oktober 1943. Nach einer zweistündigen Artillerievorbereitung , nach der das Grabensystem wie ein „frisch umgepflückter Acker“ aussah, und „viele“ der schweren Waffen und Panzerabwehrwaffen ausgeschaltet wurden, begann hinter einer starken Feuerwalze, von vielen Panzern und Schlachtfliegern unterstützt, der Infanterieangriff der „schon ein furchterregendes Schauspiel“ sei. Eine Welle nach der anderen kam „wilde Schreie“ ausstoßend „herangestampft“, so dass man schon „Nerven aus Stahl“ haben musste um mit solchen Angriffen fertig zu werden. Mellenthin berichtet, das General Dietrich von Choltitz , damals Chef des angegriffenen Panzerkorps, glaubte die Front nicht halten zu können, und bereits die „sowjetischen Massen gleich einem Ozean mit gigantischen Wellen“ auf Deutschland hereinbrechen sah. Er habe beschloss Hitler davor zu warnen. Zwei Tage nach dem er abgereist war, wurde der Angriff jedoch endgültig abgeschlagen. [41] Choltitz schrieb nach dem Krieg, das es nichts nützte wenn „von 1000 angreifenden russischen Panzern 400 erledigt wurden“, die verbleibenden 600 Panzer errangen den operativen Durchbruch und gewannen die Schlacht. [42]

Die sowjetische Panzerproduktion war groß genug, auch die Infanterie mit Panzern auszustatten. Anfang 1945 waren von den etwa 30.000 verfügbaren Panzern rund 10.000 auf die 70 Panzerkorps und selbstständigen Panzerverbände und 20.000 auf die 400 Schützendivisionen und Panzerbrigaden verteilt. [43]

„Besonders unangenehm“ war nach Middeldorf der Einsatz der Panzer als bewegliche Artillerie. Bei dieser Taktik kämpften sowjetische Panzer aus weiter sicherer Entfernung in direktem Schuss unter geschickter Ausnutzung von Geländedeckungen, rasch auftauchend und verschwindend, ein Waffennest nach dem anderen nieder. [44]

Am 17. September 1942 empfing Stalin den Kommandeur der 1. Panzerarmee MJ Katukow . Er ordnete an das die Panzer zukünftig aus der Bewegung schießen sollten, um die gegnerischen Kanonen nieder zu halten. Auch wenn sie nicht direkt getroffen würde, müsste sich die feindlichen Soldaten erst einmal hinwerfen und sich still verhalten. Er versprach das die dafür zusätzlich benötigten Granaten geliefert würden. [45]

Panzerangriff mit aufgesessener Infanterie

Das Problem, den Panzern Infanterieunterstützung zu geben, löste die Rote Armee nicht durch Schützenpanzerwagen , sondern durch die „Panzerlandung“, das Aufsitzen von meist etwa 10 Mann Infanterie auf Panzern. Dazu wurden Haltegriffe an den Panzern angebracht. [46]

Infanterie

Die Felddienstordnung von 1936 legte fest, das die „Verbindung zwischen der Infanterie und der Artillerie“ „unter keinen Umständen für einen einzigen Augenblick abbrechen“ darf. [47] Die Infanterie mied den offenen Großkampf und machte den „Kampf unter besonderen Verhältnissen“, also „bei Nacht, Nebel, im Wald, in Steppenschluchten, im Schlamm, im Sumpf, bei hohem Schnee und in Dörfern“ zum normalen Infanteriekampf. Das Hauptverfahren des sowjetischen Infanterieangriffs war der Überfall auf kürzeste Entfernung. Dazu pirschte man sich meist bei Nacht oft verbunden mit langem Frieren lautlos in die Ausgangsstellungen. Oft schanzte sich die Infanterie an die deutschen Stellungen heran. [48]

Taktik der Menschlichen Welle

Bei frei einsehbaren Gelände hingegen erfolgte ein schlagartiger Angriff in 3 bis 5 oder noch mehr Wellen, einer Taktik, wie sie mit der Karpathentaktik bereits im Ersten Weltkrieg angewandt worden ist. Beim Angriff stürmten Mann neben Mann, aus allen Handwaffen schießend, „Urräh“ brüllend vor, um in den Nahkampf zu kommen, in dem sich die Rote Armee überlegen fühlte. Nahkampf und Bajonettfechten waren in ihr ein eigenes Ausbildungssystem. Wurde eine Welle zusammen geschossen, stürmte die nächste Welle ohne Rücksicht auf Verluste darüber hinweg. Scheiterte ein Angriff, erfolgte mit Sicherheit ein zweiter, dritter, vierter und fünfter Angriff mit derselben Rücksichtslosigkeit und Entschlossenheit. [49] Nach Mellenthin erfolgten die Angriffe mit einem Schwung, „den man unmöglich aufhalten konnte“; „im Nu wimmelte das Gelände vor unseren Stützpunkten von Russen“, durch „Feuer gerissene große Lücken schlossen sich fast automatisch wieder“. Zur Abwehr solcher Angriffe waren neben ausreichend Waffen und Munition gut ausgebildete, erfahrene Soldaten unter Führung entschlossener Kommandeure nötig, die vor allem die Furcht überwanden und die Nerven behielten. Diese Kampfmethoden stellten nach Mellenthin „die unmenschlichste und zugleich auch die teuerste Art zu kämpfen dar“. [50]

Eine Direktive an alle Kommandeure und Kommissare der Divisionen und Brigaden der Westfront vom 30. März 1942, unterzeichnet von General Georgi Konstantinowitsch Schukow , stellte fest, dass in zahlreichen Briefen von Soldaten, Kommandeuren und Politarbeitern und in Diskussionen Beschwerden über das kriminelle Verhalten von Kommandeuren aller Grade eingingen, die in schlecht vorbereiteten Angriffen gegen intakte Verteidigungsstellungen, intakte Maschinengewehre und nicht unterdrückte Feuernester sinnlos Menschenleben opferten. Die Direktive bestimmte, dass jeder Angriff mit ungewöhnlich hohen Verlusten innerhalb von 24 Stunden zu untersuchen und das Ergebnis dem Hauptquartier zu melden wäre, jeder Kommandeur seinem vorgesetzten Kommandeur vor jedem Angriff einen sorgfältigen Plan zum Niederhalten des feindlichen Abwehrfeuers vorzulegen hätte und dass bei ungewöhnlichen Verlusten eine persönliche Erklärung abgegeben werden müsste, wer dafür verantwortlich wäre und was in Zukunft gegen derartige Verluste unternommen werden würde. [51]

Massenheroismus

Die sowjetische Geschichtsschreibung betonte das Massenheldentum der sowjetischen Soldaten. So wird behauptet, dass es 200 bekannte Fälle gegeben hat, wo sich Soldaten vor die Schießscharten feindlicher Feuernester warfen. [52] Laut Garthoff sind die sowjetischen Aussprüche „übertrieben“, jedoch hat sich der sowjetische Soldat dem Anspruch, den Heroismus zum taktischen Prinzip zu machen, gewachsen gezeigt. So sind viele Beispiele dafür, dass sich Soldaten mit Granaten unter herankommende Panzer warfen, oder feindliche Flugzeuge oder Panzer mit beschädigten Maschinen gerammt wurden, auch in nüchternen Berichten neutraler westlicher Beobachter und ehemaliger deutscher Gegner zu finden. [53] Der General Fedor von Bock hielt in seinem Tagebuch am 28. Juni 1941 fest, das 100 km hinter der Front die 293. Infanterie-Division immer noch „um eine Reihe stark ausgebauter Bunker“ kämpfen musste, deren Besatzungen sich „trotz schwersten Feuers und Anwendung aller Mittel“ nicht ergaben, und jeder von ihnen „einzeln tot geschlagen werden“ musste. [54] Hermann Balck berichtet von einem Fall, bei dem ein sowjetischer Panzerfahrer in einem abgeschossenen Panzer auf deutscher Seite tagelang auf ein lohnendes Ziel wartete. Als ein deutsches Stabsfahrzeug hielt, warf er eine Handgranate heraus und verschwand wieder im Panzer, der danach zerstört wurde. [55]

Infiltrationstaktik

Fast jeder sowjetische Angriff wurde durch Einsickern kleiner Einheiten und Einzelkämpfer durch die gegnerischen Stellungen eingeleitet. Nach Mellenthin waren die Russen in dieser Kampfart „unübertroffen“. Plötzlich saßen die Sowjets in der eigenen Stellung und „niemand hatte sie kommen sehen, noch wusste irgendjemand, woher sie gekommen waren.“ [56] Ständig wurden auch die Rückwärtigen Dienste durch über die HKL eingesickerte Einheiten angegriffen. Sie griffen Lager, Lazarette, Batteriestellungen, Flugplätze und Kolonnen auf Rollbahnen an und zwangen die rückwärtigen Dienste zum ständigen „Igeln“, „Fahren im Geleit“ und dauerndem Sicherungsdienst. [57]

Panzer ließ man ebenfalls in kleinen Rudeln mit aufgesessener Infanterie besonders in Waldgebieten oder Mulden einsickern. [58]

Auch bei Ausbruch aus Kesseln wurde die Sickertaktik angewandt. Laut dem deutschen General Erhard Raus gab es durch diese „Ausweichtaktik, in der die Russen Meister waren“, in den Kesseln meist „bloß wenige Gefangene“. [59] Raus schrieb:

„Durch den raschen Vorstoß gegen Osten zersprengt und weit überholt, versickerte die russische Infanterie in den Wäldern und Getreidefeldern und verschwand, als wäre sie vom Erdboden verschlungen worden. Während der Nacht aber sickerte sie durch die weitmaschigen deutschen Sicherungen und stand am folgenden Tage wieder geschlossen und fest in der Hand ihrer Führer im nächsten Verteidigungsabschnitt.“ [60]

Luftstreitkräfte

Die sowjetische Luftkriegslehre betonte besonders das Prinzip des Gefechts der verbundenen Waffen . So waren zwei Drittel der sowjetischen Luftstärke direkt oder indirekt zum Kampf gegen die feindlichen Landstreitkräfte vorgesehen. Daher wurde nie eine vollständige Luftherrschaft über die gesamte Front angestrebt, sondern nur an den Durchbruchsstellen. Entsprechend wurde Luftherrschaft definiert als Fähigkeit zur beliebigen Konzentration von Feuerkraft für die Unterstützung der Bodentruppen. Deswegen gab es an der Ostfront nie so etwas wie die Luftschlacht um England . Die sowjetischen Luftstreitkräfte blieben Teil der „russischen Dampfwalze“. [61] Laut Adolf Galland hat die sowjetische Luftwaffe ihre „begrenzte und fast ausschließliche Aufgabe“, den Bodentruppen zu helfen, stets erfüllt, trotz Überlegenheit der deutschen Luftwaffe und „astronomischer“ Abschusserfolge konnte sie nie daran gehindert werden. Jeder Ostkämpfer wisse davon zu berichten, wie ihm die „Ratas, Il-2, Mig und Lag“ das Leben schwer machten. [62] Eine Ausnahme bildete das während der Schlacht um Stalingrad gebildete 9. Gardejagdfliegerregiment , einer Eliteeinheit die Angriffe gegen die feindliche Fliegerkräfte und Einsätze in „Freier Jagd“ flog.

Die Sowjetunion verfügte als einziges Land über ein schwer gepanzertes Schlachtflugzeug , die Iljuschin Il-2 , welches immer noch eines der am meist gebauten Flugzeuge der Welt ist. Die Luftstreitkräfte wurden dabei als „weitertragende Artillerie“ betrachtet. Die Schlachtflieger wurden gewöhnlich in Gruppen von 6 bis 8 Maschinen eingesetzt, geschützt von Begleitjägern , wobei auf 4 bis 6 Maschinen 12 Begleitjäger und auf 16 bis 24 Maschinen 20 Jäger kamen. Im Gegensatz zur deutschen Punktzielbekämpfung im Sturz- oder Gleitflug, griffen sie im Tiefflug an und wirkten mehr durch die Streuwirkung ihrer Bordwaffen und Bomben. [63] Die Schlachtflieger flogen ein Viertel aller Kampfeinsätze des Krieges; zwischen 50 und 60 Prozent aller Kampfeinsätze entfielen auf die Jagdwaffe. Für die taktische Aufklärung wurden hauptsächlich Jäger eingesetzt. Nach sowjetischen Angaben war angeforderte Luftwaffenunterstützung innerhalb von 30 Minuten zur Stelle, wenn die Zusammenarbeit und die Nachrichtenverbindung gut organisiert waren. Der Chef der britischen Militärmission Noel MacFarlane beobachtete, dass Luftwaffenunterstützung für gewöhnlich in weniger als einer Stunde zur Stelle war. [64]

Nach Olaf Groehler flogen die sowjetischen Luftstreitkräfte 4 Millionen Einsätze im Zweiten Weltkrieg. Im Vergleich dazu flogen die United States Army Air Forces 2,3 Millionen Einsätze und die Royal Air Force 1,6 Millionen Einsätze. Er zieht aus der Tatsache, dass die amerikanischen Luftstreitkräfte bis zum 31. Dezember 1943 lediglich 235.000 Einsätze geflogen haben, den Schluss, dass bis dahin die Sowjetunion auch im Luftkrieg die Hauptlast des Krieges getragen habe und entscheidenden Anteil an der Wende des Luftkrieges hatte. [65] Rolf-Dieter Müller wendet dagegen ein das man diese Einsätze nicht in ihrer Effizienz gleichsetzen könne. [66]

Nachtbomber

Umfangreich wurde von Nachtbombern Gebrauch gemacht. Dazu wurden aus Polikarpow Po-2 bestehende Nachtbomber-Regimenter und -Divisionen aufgestellt. Diese bombardierten Stellungen, Verbindungswege, Stäbe , Konzentrierungsräume, Verkehrsknotenpunkte und Ruheräume. Sie sollten den Gegner zermürben und damit seine Kampfkraft schwächen. Oft wurden sie vor einem Angriff eingesetzt. Die Nachtbomber flogen im Tiefflug und waren gegenüber kleinkalibrigen Waffen relativ unempfindlich. Sie hatten meist einen Schalldämpfer an den Auspuffanlagen und stellten oft beim Anflug den Motor ab. Um nicht eigene Truppen zu treffen wurde die Frontlinie mit Lichtsignalen markiert. [67] [68] Nach Janusz Piekałkiewicz war der Nachtbomber „für den deutscher Landser eine wahre Plage, der ihm die nächtliche Ruhe raubte“ und in „dauernder Unruhe und Anspannung“ hielt. Nach sowjetischen Angaben warfen die Nachtbomber in der Schlacht um Stalingrad 20.000 Tonnen Bomben, was den Bombenabwürfen der deutschen Luftwaffe über England 1941 entspräche. [69]

Fallschirmtruppe

Der General Kurt Student , der den Aufbau der deutschen Fallschirmtruppe leitete, schreibt über die sowjetische Fallschirmtruppe folgendes: Die Idee von Luftlandeeinheiten wurde in der Sowjetunion geboren und die Sowjetunion hatte als erstes Land der Welt eine Fallschirmtruppe aufgestellt. Fallschirmspringen wurde durch die Massenorganisation OSSOAWIACHIM zu einem Volkssport. Die Gesellschaft verfügte über 1000 große Ortsgruppen, die im ganzen Land Sprungtürme, Fesselballons und Übungsflugzeuge unterhielt. Auch Frauen beteiligten sich in großer Zahl. Bemerkenswert ist, dass diese Überraschungswaffe 1935 beim Manöver im Kiewer Militärbezirk ausländischen Militärbeobachtern vorgeführt wurde.

Zu Kriegsbeginn stand die sowjetische Fallschirmtruppe mit 12 einsatzbereiten Luftlandebrigaden mit weitem Abstand an der Spitze der großen Militärmächte. Das erste Luftlandeunternehmen der Welt fand am 30. November 1939 bei Petsamo im Winterkrieg statt. Dieses und weitere Landungen während dieses Krieges scheiterten jedoch, da die Bodentruppen nicht schnell genug die Landepunkte erreichten. Im Deutsch-Sowjetischen Krieg wurde rätselhafterweise trotz technischer Brauchbarkeit keine einzige größere Luftlandeoperation durchgeführt. Es gab nur 3 Einsätze in Brigadestärke. Der erste wurde im Februar 1942 bei Juchnow zur Verstärkung des 5 Monate hinter den feindlichen Linien kämpfenden Kavalleriekorps von Pawel Below unternommen. Im März 1942 sprang eine Brigade nachts in den Kessel bei Demjansk und sollte das Hauptquartier von General Walter von Brockdorff-Ahlefeldt ausheben. Obwohl die Brigade völlig überraschend im Kessel erschien, scheiterte der Handstreich . Schließlich wurde eine Luftlandebrigade im Herbst 1943 zur Bildung eines Brückenkopfes über den Dnepr eingesetzt, was aber nur teilweise glückte. [70]

Logistik

Eisenbahntransporte aus dem Hinterland an die Front (sowjetische Angaben) [71]
Operation Waggons
Moskauer 333.500
Stalingrader 202.877
Kursker 467.255
Bagration 440.000
Lwow + Jassy 240.000
Berliner 192.000

Die Einheiten der Roten Armee hatten einen wesentlich kleineren Verwaltungs- und Versorgungsapparat als andere Armeen. Dies führte dazu, dass sowjetische Einheiten bei geringerer Gesamtstärke der Divisionen, Korps etc. eine gleichartige Kopfstärke wie die kämpfende Truppe aufwiesen. Nach George C. Marshall sind von 100.000 Mann der amerikanischen Armee nur 23.000 im Kampf, während es in der sowjetischen Armee 80.000 Mann sind. [72]

Die Rote Armee versorgte sich aus dem Land und hatte wesentlich weniger Gepäck als andere Armeen. Der Rotarmist hatte nicht viel mehr, als er am Körper trug. Zudem gab es keine Versorgungslager. Die Versorgung erfolgte direkt von der Eisenbahn und von den Nachschubkolonnen bzw. wurde durch vollgepackte Kampffahrzeuge gewährleistet. [73] Der Panzergeneral Hasso von Manteuffel berichtet das man die Rote Armee nicht wie eine gewöhnliche Armee durch Abschneiden ihrer Verbindunglinien zum Halten bringen konnte, denn man finde „kaum irgendeine Nachschubkolonne, die man zerschlagen könnte“. [74]

Chemische Truppen

Das Thema Chemiewaffen der Roten Armee unterliegt bis heute einer nahezu vollständigen Geheimhaltung. Einzige Quelle sind daher die Erkenntnisse, die deutsche Stellen durch das Unternehmen Barbarossa erlangen konnten, sowie deutsche Geheimdiensterkenntnisse der Vorkriegszeit. Offiziell erklärte die Sowjetunion, Chemiewaffen niemals als Erste einzusetzen. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges bestand das Chemiewaffenarsenal der Roten Armee in 1. Linie aus Senfgas und daneben aus Blausäure und Lewisit . Alle anderen Kampfstoffe waren diesen drei Kampfstoffen weit nachgeordnet. 1943 machte der deutsche militärische Nachrichtendienst 23 sowjetische Chemiewaffenfabriken aus und schätzte deren Kapazität auf 250.000 Tonnen. Damit könnte die Sowjetunion Ende der 1930er Jahre über die größte Kapazität zur Erzeugung von Chemiewaffen verfügt haben. Der Einsatz sollte primär bei Verteidigungsoperationen erfolgen, da man Chemiewaffen für Offensivoperationen wegen ihrer bewegungshemmenden Natur für ungeeignet hielt. Primär sollte der Einsatz aus der Luft durch Bomben oder Sprühgeräte erfolgen, wobei Sprühgeräte den Vorrang hatten, und in zweiter Linie durch Artillerie . Zum Erstaunen der Deutschen hatten sowjetische Forscher ein sehr effektives Sprühgerät für Blausäure entwickelt; es ermöglichte Überraschungsangriffe, bei denen keine Zeit blieb, die Gasmasken aufzusetzen. Diese Geräte hätten der sowjetischen Seite im Falle eines chemischen Krieges einen nicht unbeträchtlichen Vorsprung gegeben. Großen Wert legte die Sowjetunion auch auf den ABC-Schutz . [75]

Frauen in der Roten Armee

Der Einsatz von sowjetischen Frauen in der Armee übertraf bei weitem den jeder anderen Gesellschaft in der Weltgeschichte. Die Sowjetunion ist die einzige Großmacht der Geschichte, die Frauen erlaubte, in signifikanter Zahl den bewaffneten Kampf an der Front zu führen sowie Kampfflugzeuge zu fliegen. Es ist allgemein akzeptierte Auffassung, dass 800.000 Frauen in der Roten Armee dienten. In jeder sowjetischen Armee etwa 2000 bis 3500. Hauptsächlich kamen sie als Sanitäterinnen, Scharfschützinnen, Aufklärerinnen, Kraftfahrzeugfahrerinnen und Geschützbesatzungen zum Einsatz. Einige Quellen sprechen von 100.000 Scharfschützinnen. 250.000 kamen in der Luftverteidigung zum Einsatz, davon 121.000 als Flak-Besatzungen. 1942 bildete der Komsomol 7.800 Frauen als leichte MG-Schützinnen und 4.500 als schwere MG-Schützinnen aus. 1943 verließen die Woroschilow-Infanterie-Schule 1.400 Frauen ausgebildet an Gewehr, MG und Granatwerfer. Es gab 3 Flugzeugregimenter mit ausschließlich weiblichen Soldaten, darunter das 588. Nachtbombenfliegerregiment „Nachthexen“ . Panzersoldatinnen gab es nur wenige. [76] Es gab auch ein weibliches Fliegerass : Lidija W. Litwjak , die 7 Flugzeuge abschoss. [77] Zum Anfang des Krieges kämpften Frauen in Männeruniformen. Als Stalin davon erfuhr befahl er unverzüglich Uniformen für Frauen herzustellen und ihnen so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. [78]

Einsatzgeschichte

Asien

Ihren ersten Einsatz auf fremden Territorium hatte die Rote Armee 1929 im sowjetisch-chinesischen Grenzkrieg . [79] Stalin machte später keinen Hehl daraus, dass der Konflikt willkommen war, da damit die Leistungsfähigkeit der Roten Armee einem Test unterzogen werden konnte. Einen realistischen Aufschluss über die eigene Kampfkraft ließ die Auseinandersetzung jedoch nicht zu, da die schwache chinesische Gegenwehr nicht weiter ins Gewicht fiel. [80] Diesem Konflikt folgten 1934 die sowjetische Invasion von Sinkiang und 1939 der japanisch-sowjetische Grenzkrieg . [81] [82]

Polen

Am 17. September begann noch vor der Zerschlagung der organisierten polnischen Verteidigung durch die Wehrmacht , vor dem Zusammenbruch des polnischen Staates und vor der Flucht der polnischen Regierung nach Rumänien die sowjetische Besetzung Ostpolens in Übereinstimmung mit dem geheimen Zusatzprotokoll des Deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts . Dabei besetzte die Rote Armee Teile Ostpolens, in erster Linie die Westukraine, den westlichen Teil Weißrusslands und das Gebiet um Wilno, ohne dabei auf organisierten militärischen Widerstand zu stoßen. Dieses Gebiet bis zur Curzon-Linie war von Polen im Polnisch-Sowjetischen Krieg 1920 erobert worden. Dabei hatte die Rote Armee 3000 Opfer zu beklagen. Diese Aktion hatte erst am 18. Dezember 1939 die Deklarierung eines Kriegszustandes mit der Sowjetunion seitens der polnischen Exilregierung zur Folge.

Finnland

Die Rote Armee betrachtete den Krieg im Winter als eine ihrer Stärken. Das „Handbuch für den Truppeneinsatz im Winter“ von 1939 begann mit der Feststellung, dass die Rote Armee „den anderen Staaten in Hinblick auf die Praxis und die Befähigung, unter den harten Bedingungen des Winters zu operieren, in allem überlegen“ sei. [83] Beginnend mit einem Luftangriff von 9 Bombern auf Helsinki [84] befahl Stalin 1939 den Überfall auf Finnland . Finnland war wegen der Nähe zu Leningrad als Bedrohung eingestuft worden. Als Kriegsgrund wurde der Mainila-Zwischenfall inszeniert. Die zahlenmäßig weit unterlegene finnische Armee vermochte sich aber im sogenannten Winterkrieg 1939 zunächst erfolgreich zu verteidigen. Die große Übermacht der sowjetischen Truppen konnte sich nicht richtig auswirken, da das Waldgelände und der tiefe Schnee Operationen abseits der wenigen Straßen kaum zuließen und nur ein Regiment vorn kämpfen konnte, während sich die übrigen dahinter entlang der Straße aufreihten, wo sie plötzlichen Überfällen ausgesetzt waren. [85] Erst nach einer Umorganisation konnte die Rote Armee am 11. März 1940 die Mannerheim-Linie durchbrechen, womit ein Vormarsch bis Helsinki möglich gewesen wäre. Daraufhin bat die finnische Regierung unter Risto Ryti um Friedensverhandlungen. Das durch Großbritannien und Frankreich aufgestellte Hilfskorps für Finnland kam nicht mehr zum Einsatz und wurde nach dem deutschen Überfall auf Norwegen im Raum Narvik eingesetzt. Im Fortsetzungskrieg kam es 1941 bis 1944 zu einer erneuten Konfrontation, im anschließenden Lapplandkrieg waren beide Armeen formell Alliierte.

Deutsch-Sowjetischer Krieg

Ein während des Zweiten Weltkriegs gebräuchlicher Stahlhelm der Roten Armee

Ausgangssituation

Im Vorfeld des „Großen Vaterländischen Krieges“ verfügte die Sowjetunion über eine große und teilweise sehr modern ausgerüstete Armee. Sie besaß die bei weitem größte Panzerarmee der Welt, eine große Zahl von Geschützen und Flugzeugen und eine sehr umfangreiche und gut ausgerüstete Infanterie. Für die deutsche Seite war es eine ziemliche Überraschung, dass ganze sowjetische Einheiten mit den Selbstladegewehren Simonow AWS-36 und Tokarew SWT-40 ausgerüstet waren. [86] Große Teile der Artillerie waren ebenso wie ein kleiner Teil der Infanterie motorisiert. Die Stärke der Roten Armee betrug:

 • 25.508 Panzer (darunter 10.055 T-26 und 7.549 BT ) [87]
 • etwa 17.000 Flugzeuge
 • etwa 34.000 Geschütze
 • etwa 5.700.000 Soldaten

Diese Streitmacht gliederte sich (Stand: 22. Juni 1941) in 198 Schützendivisionen , 13 Kavalleriedivisionen , 61 Panzer- und 31 motorisierte Divisionen sowie fünf Schützenbrigaden und ein Schützenregiment. Diese wurden durch zehn Panzerabwehr-Brigaden, eine Panzerwagen-Brigade, 169 Artillerie-Regimenter, 29 Motorrad-Regimenter, zwei Flugabwehr-Regimenter, 45 Flugabwehr-Abteilungen, zwölf selbständige Artillerie-Abteilungen und eine selbständige Panzerabteilung unterstützt. Zur Führung dieser Verbände waren vier Fronten , 27 Armeeoberkommandos, sowie 62 Schützen-, vier Kavallerie- und 29 mechanisierte Korps gebildet worden. Zur Verteidigung der Grenzen waren 57 Befestigte Gebiete gebildet worden.

1941

Rotarmisten im Angriff, Sommer 1941

Am 22. Juni 1941, dem Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion , umfasste die Rote Armee etwa 5,6 Millionen Soldaten, von denen 2,9 Millionen in den westlichen Militärbezirken stationiert waren. Die Gesamtstärke der Armee sollte laut Mobilisierungsplan 7,85 Millionen Personen betragen.

Der von gut ausgerüsteten und erfahrenen Deutschen, ca. drei Millionen Mann, und seinen Verbündeten, ca. 600.000 Mann, ausgeführte Angriff traf die sowjetische Führung und die schlecht gestaffelte Rote Armee völlig überraschend. Selbst nach Stunden und sogar Tagen glaubte Stalin nur an eine zielgerichtete Provokation, um die unvorbereitete Sowjetunion in einen Krieg mit dem hochgerüsteten NS-Staat zu verwickeln.

Überraschende Kampfmoral

Adolf Hitler und die führenden Nazis unterschätzten völlig die Kampfbereitschaft und das Rüstungspotential der Roten Armee. Sie glaubten die Sowjetunion innerhalb von 8 bis 10 Wochen zerschlagen zu können. Auch die Mehrheit der Generäle und Offiziere, bis auf warnende Einzelstimmen, teilten diese Einschätzung. Aber auch der amerikanische Kriegsminister Henry L. Stimson und sein Generalstabschef schätzten, dass die Sowjetunion nach ein bis 3 Monaten besiegt werden würde. General Dill, der Chef des britischen Generalstabes, meinte, dass die Sowjetarmee „wie Vieh“ zusammengetrieben werden würde. [88] Laut Ihno Krumpelt wurde bereits in den ersten Tagen des Feldzuges klar, daß die Sowjetunion kein tönerner Koloß war, sondern das der russische Soldat „selbst in aussichtslosen Lagen zäh und verbissen bis zum letzten Atemzug kämpfte“ und daß die Bevölkerung treu zu ihrer Führung stand. [89] Alfred Rosenberg notierte am 1. September 1941 in seinem Tagebuch:

„Der zähe Widerstand d. Sowjetrussen ist Gespräch von uns allen. Als der Führer mich am 2.4. nach d. Auftragserteilung fragte, was die Russen wohl bei einem Zusammenstoss machen würden, sagte ich: vermutlich was ganz anderes, als was ein Europäer sich als logisch denken würde. Darin waren wir uns einig, das nach einem Widerstand die Panik kommen würde. Nun hat er was anderes getan. Die Sowjetrussen kämpfen verbissen, zäh, heimtückisch und sind unvorstellbar grausam gegenüber d Gefangenen und zivilen Nichtbolschewiken.“ [90]

Eine Denkschrift des Generals Rudolf Schmidt vom 17. September 1941 an Hitler stellte fest, „daß der bolschewistische Widerstand an Härte und Verbissenheit die meisten Erwartungen bei weitem übersteigt“ und führte dies auf die hohe Zahl überzeugter Kommunisten zurück. [91] Für den Panzergeneral Hasso von Manteuffel lassen sich die „großartigen sowjetischen Leistungen“ nur darauf zurückführen, dass die Rote Armee „eisenhart und wildentschlossen, die ‚Hitleristen' samt und sonders niederzumachen“ gewesen sei. [92] Der General Heinz Guderian schrieb nach dem Krieg:

„Schon Friedrich der Grosse sagte von seinen russischen Gegnern, man müsse sie zweimal totschießen und dann noch anstoßen, bis sie endlich umfielen. Er hatte das Wesen dieser Soldaten richtig erkannt. Wir haben 1941 die gleiche Erfahrung machen müssen.“ [93]

Verlauf

Nach dem Kriegsbeginn wurde am 30. Juni 1941 das Staatliche Verteidigungskomitee der UdSSR gegründet, um die UdSSR gegen den deutschen Angriff zu verteidigen.

In den ersten Kriegswochen verlor die Armee trotz ihres teilweise verzweifelten Widerstandes fast jedes Gefecht. In der Panzerschlacht bei Dubno-Luzk-Riwne scheiterte das Konzept der Offensivverteidigung den Kampf auf das Territorium des Gegners zu tragen.

Die deutsche Strategie bestand darin mit Panzerkeilen die sowjetischen Truppen einzukesseln . In den großen Kesseln bei Minsk , Smolensk , Kiew undBrjansk gingen die Verluste an Gefangenen bald in die Millionen. Große Teile der Ausrüstung wurden von den Invasoren zerstört oder erbeutet. Andererseits sahen die sowjetischen Gefechtsvorschriften den Kampf in der Einschließung als selbstverständliche Form des Kampfes [94] und die geringe Logistik der Roten Armee erhöhte die Unempfindlichkeit gegenüber Einkesselungen. Die Weite des Raumes und die absinkenden Mannschaftsstärken verhinderten ein festes Abschließen der Kessel, so dass große Teile der eingekesselten Truppen ausbrechen konnten. [95] Am 6. November 1944 stellte Hitler im Führerhauptquartier fest, dass „wenn jemals so eine Einschließung gemacht“ wurde „nichts drin gewesen ist“; das sei auch schon 1941 „außer bei ein paar ganz großen Schlägen“ so gewesen. [96] Begünstigt wurde die Rote Armee beim Kampf gegen die deutschen Panzerzangen durch die Unzulänglichkeit der sowjetischen Straßen und Wege. Nach Einschätzung des Oberkommando der Luftwaffe wurde dieses „passive Verteidigungsmittel des großrussischen Raumes bewußt beibehalten“. [97]

Der von Anfang an energische Widerstand der sowjetischen Einheiten führte bereits 1941 bei der Wehrmacht zu erheblichen Verlusten. Im Dezember 1941 waren fast alle seit Juni 1941 eingesetzten Panzer der Wehrmacht ebenso wie die gepanzerten Fahrzeuge der Roten Armee zerstört oder anderweitig ausgefallen. Gegen die überlegene deutsche Luftwaffe wandten die sowjetischen Flieger schon am ersten Tag des Überfalls den Rammstoß an. [98] Als sich Ende Juli abzeichnete, das die Blitzkriegsstrategie gegen die Sowjetunion gescheitert war, kam es zur sogenannten Augustkrise , bei der sich Hitler und das OKH über die nun zu befolgende Strategie stritten.

Zur, nach den Worten Goebbels, „Erschütterung der feindlichen Widerstandskraft“ [99] begann die deutsche Luftwaffe am 21. Juli mit Luftangriffen auf Moskau , traf aber auf eine gut vorbereitete Flugabwehr und konnte dort mit ihren Bomben und Brandbomben – 70 % der Wohnbebauung waren Holzbauten [100] – keine größeren Schäden anrichten.

Im Oktober traten beim Vorstoß nach Moskau immer mehr moderne Panzer Typs T-34 auf, welche im Panzergefecht bei Mzensk ihre Überlegenheit erstmals deutlich zeigen konnten. War die Rote Armee zum Kriegsbeginn im Sommer 1941 teils schlecht ausgebildet, was insbesondere auf die Säuberungen Stalins zurückzuführen war, und mit veralteter Technik ausgerüstet, änderte sich das im Verlaufe der nächsten zwei Jahre. Bis zum Herbst 1943 verwandelte sie sich in eine qualitativ und quantitativ deutlich überlegene Angriffsarmee, die in der Lage war, die Initiative auf dem Schlachtfeld zu ergreifen, aufwändige Offensiv-Operationen durchzuführen und erfolgreich abzuschließen. Der überraschende Überfall traf alle Verbände der Roten Armee in der Defensive; sie erlitt vor allem in den ersten Kriegsmonaten verheerende Verluste an Menschen und Material.

Ausbildung kürzlich eingezogener Reservisten des Woroschilow-Regiments in Moskau, August 1941

Gemäß den Front- und Feldlazarett-Berichten verloren die sowjetischen Streitkräfte (Heer, Marine und Luftstreitkräfte) im Zeitraum 22. Juni bis 31. Dezember 1941 3.137.673 Soldaten und Offiziere als Gefallene, Verstorbene, Vermisste oder Gefangene und 1.336.147 als Verwundete und Kranke (ohne Berücksichtigung der Verluste der Landwehr und Partisanen) sowie 20.500 Panzer und 21.200 Flugzeuge aller Typen. Der schnell vorstoßende und durch die gute Ausstattung mit Funkgeräten zu weitreichender Kommunikation fähige Gegner errang in kurzer Zeit die Luftherrschaft . Panzereinheiten durchbrachen schlecht verteidigte Stellungen und stießen schnell in die Tiefe vor, sodass die Rote Armee keine durchgehende Front errichten konnte. Viele der veralteten Flugzeuge der Roten Armee wurden bereits in den ersten Tagen am Boden zerstört oder in kurzen Luftkämpfen abgeschossen.

Verteidigende und zurückweichende Einheiten sahen sich von Beginn an permanenten Luftangriffen, vor allem durch die psychologisch wirkungsvoll mit Sirenen ausgestatteten Sturzkampfflugzeuge (Stukas), ausgesetzt, die aber „bald ziemlich unbeeindruckt hingenommen“ wurden. [101]

Mit Funkminen F-10 versuchte man deutsche Stäbe auszuschalten die sich in wichtigen Gebäuden in Städten einquartierten.

Fehlgeleiteter Widerstand und kompromisslose Haltebefehle führten zu katastrophalen Einkesselungen, die regelmäßig zur Vernichtung ganzer Divisionen und Armeen führten, aber den Vorstoß der Wehrmacht immerhin entscheidend verzögerten. Erst kurz vor Moskau stabilisierte sich die Front. NKWD -Sperrverbände wurden hinter der kämpfenden Truppe aufgestellt und drastische Maßnahmen, bis hin zur öffentlichen Erschießung von angeblichen Feiglingen, taten ein Übriges. Gefangengenommene Rotarmisten galten auch schon vor dem Krieg als Verräter. Eine Flugschrift aus dem Jahre 1940 hatte die Überschrift „Der Kämpfer der Roten Armee wird kein Gefangener“. Es kam vor, dass Kriegsgefangenenlager bombardiert wurden, bei denen Flugblätter abgeworfen wurden mit Texten wie „So wird es mit allen gehen, die die Sache Lenins und Stalins verraten.“ [102]

Die Sowjetunion verwandelte sich in wenigen Monaten in ein gewaltiges Heer- und Arbeitslager, in dem nur ein Ziel galt: Die Rote Armee in kürzester Zeit mit allem Notwendigen für den Sieg zu versorgen. Nahrungsmittel, Treibstoff, Panzer, Flugzeuge, Geschütze, Soldaten. Mit dieser gewaltigen Opferbereitschaft hatten Hitler und andere nicht gerechnet. Sie hatten nach den Erfolgen Finnlands 1939 gegen die Sowjetunion und nach dem deutschen Teilsieg gegen das Russische Imperium im Ersten Weltkrieg angenommen, die Sowjetunion sei ein Koloss auf tönernen Füßen. Ab dem 30. August 1941 attackierten sowjetische Truppen in der Jelnja-Offensive einen Frontvorsprung der Wehrmacht und eroberten bis zum 6. September die Stadt Jelnja zurück. Am 8. September 1941 räumte die Wehrmacht (wie von Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte Fedor von Bock am 2. September 1941 beschlossen) den Frontvorsprung.

Schlacht um Moskau

Der sich verschärfende Widerstand an der Front und im Hinterland brachte in Verbindung mit dem Herbstschlamm und dem kalten Winter 1941 die angreifende Wehrmacht kurz vor Moskau zum Stehen. Der im Dienst des sowjetischen GRU stehende deutsche Journalist Richard Sorge hatte Stalin von Tokio aus mitgeteilt, dass das mit Deutschland verbündete Japan keinen Angriff auf die Sowjetunion plante. Infolgedessen konnte Stalin die im Osten zur Abwehr gegen Japan stationierten Einheiten nach Moskau verlegen. Diese leiteten zum 5. Dezember 1941 einen ersten erfolgreichen Gegenangriff ein, der die Wehrmacht in der Schlacht um Moskau auf einer etwa 1000 km breiten Front bis zu 250 km zurückwarf. Die Rote Armee konnte zu diesem Zeitpunkt die Initiative im Krieg noch nicht übernehmen, die deutsche Wehrmacht musste sich 1942 jedoch infolge der Winteroffensive auf den Angriff in einer strategischen Richtung beschränken, und tat dies in Südrichtung.

Die Rote Armee wurde nun immer umfangreicher mit moderner Gefechtstechnik ausgerüstet. Teilte Stalin den Fronten und Armeen in der Anfangszeit die wenigen produzierten Panzer, Flugzeuge und Geschütze noch persönlich zu, sorgten die aus den besetzten Landesteilen evakuierten und im Hinterland neu oder wieder errichteten Rüstungsbetriebe für eine ständig steigende Anzahl an moderner Ausrüstung.

Zu nennen sind hier vor allem der bekannte mittlere Kampfpanzer T-34 , das Schlachtflugzeug Il-2 und die Jagdflugzeuge Jak-9 , Jak-3 und La-5 / 7 . Fast alle Kriegsgeräte waren auf die Massenproduktion in riesigen Stückzahlen mit ungelernten Arbeitern – darunter sehr viele Frauen im Hinterland – zugeschnitten. Auf dem Gefechtsfeld sorgte ihre zunehmende Zahl und immer bessere Beherrschung für einen allmählichen Wandel.

1942

Ein erster Versuch, die militärische Initiative durch eine großangelegte Offensive zu gewinnen, scheiterte in der Schlacht bei Charkow (12.–28. Mai 1942) aufgrund zu schwacher und für großangelegte Offensivmaßnahmen noch nicht fähiger Kräfte sowie ungenügender Reserven und der Überheblichkeit der Führungskräfte. Das Ziel der Operation unter Marschall Timoschenko , mit starken Panzerkräften die deutsche 6. Armee unter Paulus einzuschließen, schlug fehl. Die weit vorgestoßenen sowjetischen Truppen – sechs Armeen mit über 30 Divisionen und Brigaden – wurden nun ihrerseits in einer Zangenbewegung durch deutsche Verbände eingeschlossen und in einer Kesselschlacht vollständig aufgerieben. Verzweifelte Ausbruchsversuche schlugen fehl, mehrere hunderttausend sowjetische Soldaten wurden getötet oder gingen in Gefangenschaft. Beim Unternehmen Trappenjagd konnten ebenfalls bedeutende Kräfte der Roten Armee eingekreist und vernichtet werden. Die sowjetische Geschichtsschreibung gab zu, dass die schweren Niederlagen des Jahres 1942 die sowjetischen Truppen demoralisierten. Ende Juli befahl daher das ZK der KPdSU die politische Arbeit in der Armee zu verstärken. [103] Der Befehl Nr. 227 des Volkskommissars für Verteidigung vom 28. Juli 1942 macht den Ernst der Situation, in der es für die Sowjetunion um das nackte Überleben ging, deutlich. Der Befehl statuierte die Forderung „Keinen Schritt zurück“ und legte durchgreifende Bestimmungen zum Erhalt und zur Durchsetzung der Disziplin fest. Er enthielt unter anderem die Anweisung zur Aufstellung von Strafbataillonen und Sondereinheiten, die „unmittelbar hinter unzuverlässigen Divisionen einzusetzen sind und die Aufgabe haben, im Falle eines ungeordneten Rückzugs der vor ihnen liegenden Divisionen jeden Flüchtenden und jeden Feigling zu erschießen und damit dem ehrlichen Kämpfer bei der Verteidigung seiner Heimat beizustehen.“ Im August gelang es der Roten Armee, die wenig bekannte, durch die Schlacht um Stalingrad überschattete deutsche Panzeroffensive Unternehmen Wirbelwind unter hohen deutschen Verlusten abzuwehren. Der Kräftevorteil an der gesamten Front lag zu diesem Zeitpunkt immer noch auf Seiten der Wehrmacht. Nachdem diese jedoch mit dem Unternehmen Edelweiß gegen die südlichen Ölvorkommen bei Baku und in den Kaukasus sowie gleichzeitig mit dem Unternehmen Braunschweig gegen Stalingrad vorstieß, gewannen die sowjetischen Streitkräfte – auch aufgrund der Verlegung eines Teils der deutschen Luftwaffe in den Mittelmeerraum und der steigenden US-amerikanischen Materialunterstützung – weiter an Boden. Im Raid auf Tazinskaja führte die Rote Armee erstmals erfolgreich eine Tiefe Operation durch.

1943

Nach der Einkesselung und Vernichtung der deutschen 6. Armee in der Schlacht von Stalingrad und der folgenden Charkower Operation erlangte die Rote Armee 1943 immer mehr die Initiative und ging zu weitreichenden Angriffsoperationen über. Sie zwang der Wehrmacht immer mehr »ihren« Krieg auf und drängte sie mit schierer Masse und Feuerkraft zurück. [104] Heldentaten wurden von der sowjetischen Propaganda an der Front und im Hinterland ausgiebig gefeiert. Ausgezeichnete Soldaten und Offiziere erhielten materielle Vorteile, höhere Lebensmittelzuteilungen oder sogar Fronturlaub. Parallel stattfindende Umstrukturierungen und die steigende Qualifikation von Kommandeuren und Mannschaften, die aus Fehlern und Niederlagen lernten, förderten das Bewusstsein der eigenen Kraft und die Motivation. Neu geschaffene Panzer- und Luftarmeen sowie die steigende Mobilität durch motorisierte Verbände erlaubten Kräftekonzentration an entscheidenden Punkten des Gefechtsfeldes, so dass die Wehrmacht immer stärker in die Defensive gedrängt wurde.

In der Kursker Schlacht der größten Landschlacht und einer der größten Luftschlachten der Weltgeschichte, für die Deutschland seine gesamte verbliebene Angriffskraft einsetzte, konnte sie die deutschen Angriffskeile in einem gut ausgebauten Stellungssystem abwehren, und erfolgreich zur Gegenoffensive übergehen und weite Teile des Landes befreien. Zwar konnte die Wehrmacht dabei der Roten Armee hohe Verluste beibringen, an einen Sieg gegen den übermächtig werdenden Gegner war jedoch auch ohne die spätere Eröffnung der Westfront nicht mehr zu denken.

Das Scheitern der Aktion Silberstreif , bei der mit einer Milliarde Flugblätter Rotarmisten zum Überlaufen aufgerufen wurde, bewies „die hohe Kampfmoral der sowjetischen Verbände“ die bei Kursk eingesetzt wurden. [105]

1944

1944 führte die Rote Armee 10 Großoffensiven, die in der Propaganda „ Die zehn stalinschen Schläge “ genannt wurden. Konzentrierte Verbände mit hoher Panzerdichte durchstießen nach stundenlanger Artillerievorbereitung mit tausenden Geschützen die gegnerischen Linien und drängten weiträumig vorwärts. Nachfolgende Verbände kesselten überrollte Verbände der Wehrmacht sowie Städte und Dörfer ein. Am 22. Juni 1944 begann die Rote Armee unter dem Decknamen Operation Bagration eine Offensive auf dem Gebiet des heutigen Weißrusslands, die die Eroberung der Stadt Minsk zum Ziel hatte. Durch die Einkesselung von drei Armeen der Heeresgruppe Mitte wurde diese nahezu komplett aufgerieben. Die Verbände der Roten Armee erzielten Geländegewinne von 500 km in Richtung Westen und gelangten so bis an die Karpaten, den Fluss Weichsel und die Ostgrenze Ostpreußens . Nördlich von Ostpreußen wurde im Gebiet des heutigen Litauen die Ostseeküste erreicht. Die Heeresgruppe Nord wurde infolge dieses Vordringens abgeschnitten und vollständig im Kurland bis zum Kriegsende im Mai 1945 eingeschlossen. Der organisierte Widerstand der stark angeschlagenen und personell wie materiell unterlegenen Wehrmacht, die zeitgleich an der Westfront gegen überlegene Kräfte operieren musste, wurde mit sicherem Hinterland und kontinuierlichem Nachschub der Roten Armee so entscheidend gebrochen. So gelang es der Roten Armee im südlichen Abschnitt der Ostfront infolge einer Offensive mit dem Namen Operation Jassy-Kischinew bis Ende 1944 den Balkan nahezu komplett von der deutschen Besatzung zu befreien und bis nach Budapest vorzustoßen.

Im August 1944 begann der von der slowakischen Armee und Partisanengruppen mit der Sowjetunion koordinierte Slowakische Nationalaufstand gegen Nazideutschland. Ziel war es, den Duklapass zu nehmen und für die bereits in Südpolen stehende Rote Armee zu öffnen. Bis zum Kriegsende operierten Partisanen mit materieller Unterstützung der Sowjetunion und koordinierten ihre Operationen mit der Roten Armee.

Die Besetzung Bulgariens durch die Rote Armee begann am 8. und 9. September 1944. In den zwei Tagen wurde der Nordosten und Osten des Landes durch Truppen der 3. Ukrainischen Front und der Schwarzmeerflotte eingenommen und über 21.000 bulgarische Soldaten und Offiziere in Gefangenschaft genommen. In sowjetische Hand fielen wichtige Garnisons- und Hafenstädte wie Schumen , Rousse , Warna und Burgas . Am 9. September stoppte der Vormarsch um 21 Uhr bulgarischer Zeit. [106] Mit Hilfe der Rotarmisten wurde am 9. September ein kommunistischer Staatsstreich inszeniert und die Rote Armee marschierte am 15. September in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ein. Die Tage dazwischen gingen als die Tage des roten Terrors in der bulgarischen Geschichte ein.

1945

Marschall Iwan Stepanowitsch Konew bei der Befreiung von Prag
Flagge der 150. Schützendivision , die an der Eroberung Berlins teilnahm

Im Frühjahr 1945 stand die Rote Armee vor Berlin , in Ungarn , Österreich und der späteren Tschechoslowakei . Ihre Mannschaftsbestände waren nicht erschöpft. Von 1942 an verfügte sie konstant über 6 Millionen Soldaten an der Front. 1943 erhielt sie 2 Millionen und 1944/45 3 Millionen neuer Rekruten. Dem standen Verluste von 2,3 Millionen Mann 1943, 1,8 Millionen 1944 und 0,8 Millionen 1945 gegenüber. [107] In der letzten großen Offensive, der Berliner Operation , beginnend mit der unter hohen eigenen Verlusten geführten Schlacht um die Seelower Höhen bis zu den letzten Straßenkämpfen in Berlin, verlor die Rote Armee noch einmal mehr als 300.000 Mann, bevor Deutschland am 8. Mai bedingungslos kapitulierte .

Über Ungarn marschierte die Rote Armee zu Kriegsende in Österreich ein und nahm nach der Wiener Operation im April 1945 Wien ein. Sie besetzte dabei Niederösterreich und die nördlichen Teile Oberösterreichs . Auch die Steiermark wurde zuerst von der Roten Armee besetzt. Sie wurde nach kurzer Zeit von den Briten übernommen. Nach Abschluss des Staatsvertrages zog die Sowjetarmee bis zum Oktober 1955 aus diesen Gebieten ab.

1945 besetzte die Rote Armee im Rahmen der heute sogenannten Operation Auguststurm die Mandschurei , die Kurilen , Südsachalin sowie befristet Dalian und Lüshunkou (ehemals Port Arthur). [108] [109] Der sowjetische Abzug aus der Mandschurei erfolgte größtenteils 1946, Sinkiang kam 1949 wieder unter chinesische Kontrolle und Lüshunkou räumte die Rote Armee 1954. [110]

Denkmal für die Rote Armee, in Berlin-Tiergarten

Die historische Bewertung der Roten Armee in der Zeit des Zweiten Weltkrieges ist unterschiedlich: Einerseits war die Sowjetunion in der Anti-Hitler-Koalition die stärkste Kraft im Kampf gegen den deutschen Nationalsozialismus und befreite viele Konzentrationslager , darunter das KZ Auschwitz-Birkenau . In der Endphase des Krieges und nach der deutschen Kapitulation leisteten sowjetische Truppen der deutschen Bevölkerung Hilfe, beispielsweise durch öffentliche Feldküchen und durch die Reparatur der zerstörten Oderdämme, wodurch die Überflutung von agrarischen Nutzflächen verhindert wurde. Andererseits werden ihr Gewaltexzesse vorgeworfen, die von manchen als Rache für die Verbrechen der deutschen Besatzer gesehen werden. Lew Kopelew , der als Offizier der Roten Armee die Gewaltexzesse kritisierte, wurde deswegen zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt. Ähnlich erging es Alexander Solschenizyn .

Während des Zweiten Weltkrieges zog die Rote Armee 34 Millionen Männer ein, von denen nach amtlichen Erhebungen der Sowjetunion 8.668.400 gefallen, vermisst oder in Kriegsgefangenschaft gestorben waren. Schätzungen von Militärhistorikern gehen von bis zu 13 Millionen Rotarmisten aus, die ums Leben kamen. [111] Weitere 939.700 Soldaten wurden im Laufe des Krieges als vermisst oder gefangen gemeldet, aber später „am Leben“ gefunden und wieder in die Armee eingezogen. Dazu kehrten etwa 1,8 Millionen sowjetische Kriegsgefangene nach dem Ende des Krieges zurück in die Heimat. Von etwa 5,5 Millionen sowjetischen Soldaten, die in deutsche Kriegsgefangenschaft gerieten, gingen etwa drei Millionen durch Hunger und Krankheiten zugrunde oder wurden ermordet. [112]

Nach dem errungenen Sieg über Deutschland und der Einnahme von Berlin 1945 unter Marschall Schukow stiegen das Prestige und der politische Einfluss der Roten Armee in der Sowjetunion immens. Der Generalissimus Stalin als Oberbefehlshaber der Armee bemühte sich jedoch bis zu seinem Tod 1953, Schukow und weitere namhafte Kommandeure von entscheidenden Machtpositionen fernzuhalten.

Kriegsverbrechen

Zeitgenössische Schilderungen berichten von Vergewaltigungen in erheblicher Zahl durch Soldaten der Roten Armee. Schätzungen über die Anzahl variieren; Heinz Nawratil geht von mindestens zwei Millionen Vergewaltigungsopfern für Deutschland in den Grenzen von 1937 aus. [113] Die Führung der Roten Armee versuchte, das Problem seit Juni 1945 einzudämmen, dabei reichten die Strafen von Arrest bis zur Hinrichtung. Erst durch die Einrichtung der Besatzungsregierung in Berlin konnte das Problem dort entschärft werden. Seit Mitte 1947 wurden die Soldaten der Roten Armee räumlich von der Wohnbevölkerung getrennt. Im März 1949 schließlich erließ das Präsidium des Obersten Sowjets einen Erlass, der das Strafmaß vereinheitlichte und erhöhte. Eine Vergewaltigung zog zwingend eine Strafe von 10 bis 15 Jahren im Arbeitslager nach sich, schwere Fälle Strafen von bis zu 20 Jahren.

Das Thema wurde im Westen politisch instrumentalisiert, sowohl zur Legitimation des Antikommunismus als auch um die Taten der Nationalsozialisten im Vergleich zu relativieren und zu verharmlosen. [114] [115] Ab 1944 spielte ein angeblicher Aufruf des sowjetischen Schriftstellers Ilja Ehrenburg zur „Schändung deutscher Frauen“ eine wichtige Rolle in der NS-Propaganda . In der DDR war der Umgang mit diesem Thema problematisch, da es das Bild des sowjetischen Soldaten als Befreier schmälerte.

Ehrung und Gedenken

Der später in der Sowjetunion als Tag der Roten Armee eingerichtete Feiertag am 23. Februar wurde auf den Tag gelegt, an dem 1918 in Petrograd und Moskau erstmals in größerem Umfang Soldaten rekrutiert wurden und an dem es auch zu Siegen bei Kämpfen zwischen der Roten Armee und den Truppen des Deutschen Reiches bei Pskow und Narwa kam. 1949 wurde der Feiertag in Tag der Sowjetischen Armee und Seestreitkräfte umbenannt. Bis zum Ende der Sowjetunion war er einer der wichtigsten Feiertage und ist auch heute noch als Tag der Verteidiger des Vaterlandes ein gesetzlicher Feiertag.

Siehe auch

Literatur

 • John Erickson : The Soviet High Command: A Military-Political History, 1918–1941. Routledge Chapman & Hall, London 2001, ISBN 0-7146-5178-8 .
 • Siegfried Fischer, Otfried Nassauer : Satansfaust. Das nukleare Erbe der Sowjetunion. Aufbau Verlag, Berlin 1992, ISBN 3-351-02401-0 .
 • Raymond L. Garthoff: Die Sowjetarmee. Wesen und Lehre. Köln 1955.
 • David M. Glantz , Jonathan House : When Titans Clashed. How the Red Army Stopped Hitler. Lawrence , University Press of Kansas, 1998, ISBN 0-7006-0899-0 .
 • David M. Glantz: Stumbling Colossus. The Red Army on the Eve of World War. Lawrence, University Press of Kansas, 1998, ISBN 0-7006-0879-6 .
 • David M. Glantz: Colossus Reborn. The Red Army at War. 1941–1943. Lawrence, University Press of Kansas, 2005, ISBN 0-7006-1353-6 .
 • Peter Gosztony : Die Rote Armee. Geschichte und Aufbau der sowjetischen Streitkräfte seit 1917. Molden, Wien, München, Zürich, New York 1980, ISBN 3-217-00666-6 .
 • Elena Huber: Uniform als Ausdruck einer neuen Macht im sowjetischen Russland in den ersten Jahren nach der Revolution. In: Sandro Wiggerich, Steven Kensy (Hrsg.): Staat Macht Uniform. Uniformen als Zeichen staatlicher Macht im Wandel? (= Studien zur Geschichte des Alltags 29). Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-515-09933-2 , S. 203 ff.
 • Rolf Keller: Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich 1941/42. Behandlung und Arbeitseinsatz zwischen Vernichtungspolitik und kriegswirtschaftlichen Erfordernissen. Wallstein, Göttingen 2011, ISBN 978-3-8353-0989-0 . Rezensionen: H-Soz-u-Kult 9. Februar 2012, www.kulturthemen.de 9. Februar 2012.
 • Ilko-Sascha Kowalczuk und Stefan Wolle: Roter Stern über Deutschland. Ch. Links Verlag, Berlin 2001, ISBN 3-86153-246-8 .
 • Basil Henry Liddell Hart (Hrsg.): Die Rote Armee. Verlag WEU/Offene Worte, Bonn 1956.
 • Catherine Merridale : Iwans Krieg. Die Rote Armee 1939–1945. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-10-048450-9 .
 • Uwe Markus, Ralf Rudolph: Vergessene Kriege der Roten Armee , PHALANX, Berlin, 2019, ISBN 978-3-00-061802-4 .
 • William E. Odom : The collapse of the Soviet military. Yale University Press, New Haven 1998, ISBN 0-585-36678-0 .
 • Carey Schofield : Die Rote Armee: ein Koloss enttarnt sich. Schweizer Verlags-Haus, Zürich 1991, ISBN 3-7263-6629-6 .
 • Autorenkollektiv unter der Leitung von WD Sokolowski : Militärstrategie. Deutscher Militärverlag, Berlin [Ost], 1965.
 • Sowjetische Militärenzyklopädie. (Auswahl), Militärverlag der DDR, Berlin [Ost], 29 Hefte, 1976–1984.
 • Leo Trotzki : Mein Leben . Versuch einer Autobiographie. Deutsche Ausgabe: Fischer, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-596-26627-0 – Trotzki war zuerst Kommissar für äußere Angelegenheiten (Außenminister), dann Kriegskommissar (Kriegsminister) der UdSSR und hat die Rote Armee mit aufgebaut. Das Buch ist online verfügbar .
 • Steven J. Zaloga , Ronald B. Volstad : The Red Army of the Great Patriotic War 1941–45. Osprey, Oxford 1989, ISBN 0-85045-939-7 .
 • Steven J. Zaloga, Leland S. Ness : The Red Army Handbook 1939–1945. Haynes, Sutton Books 2003, ISBN 0-7509-3209-0 .
 • Earl F. Ziemke : The Red Army, 1918–1941: From Vanguard of World Revolution to Us Ally: From Vanguard of World Revolution to America's Ally. Routledge Chapman & Hall, 2004, ISBN 0-7146-5551-1 .
 • Kilian Graf: Der Transnistrien-Konflikt: Produkt spätsowjetischer Verteilungskämpfe und Zerfallskonflikt der implodierten Sowjetunion. Disserta-Verlag, Hamburg 2010, ISBN 978-3-942109-30-7 .

Weblinks

Wiktionary: Rote Armee – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Rote Armee – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Friedrich Wiener: Fremde Heere. Der Warschauer Pakt. 6. Aufl., Wien 1974, S. 57.
 2. Brian D. Taylor: Politics and the Russian army. S. 259.
 3. Programm der KPR(B) von 1919, Punkt 10.7 auf red-channel.de
 4. Bogdan Musial: Kampfplatz Deutschland. 2. Aufl., Propyläen, Berlin 2008, S. 90, 302.
 5. Wilfried Kopenhagen : Sowjetische Panzerzüge und Eisenbahngeschütze 1917-1945 . Waffen-Arsenal Sonderband. Wölfersheim Berstadt 1995, passim.
 6. Steven J. Zaloga: Armored Trains . Osprey 2008, S. 31 ff.
 7. Lew A. Besymenski : Stalin und Hitler . Berlin 2002, S. 189.
 8. Norman Davies: Europe: A History. Pimlico, London 1997, S. 1095.
 9. Raymond Garthoff: Die Sowjetarmee Wesen und Lehre . Köln 1955, S. 95.
 10. Quelle für den Abschnitt: Garthoff: Sowjetarmee . S. 93–191.
 11. Garthoff: Sowjetarmee . S. 299.
 12. Fedor S. Lisitschenko: Die Taktik der sowjetischen unteren Führung . Darmstadt 1962, S. 18.
 13. Lothar Rendulic : Soldat in stürzenden Reichen . München 1965, S. 204 f.
 14. Lisitschenko, Ebenda.
 15. Chris Bellamy: Red God of War. Soviet Artillery and Rocket Forces . London 1986, S. 177 f.
 16. In einer Rede auf einer Kommandeurstagung am 17. April 1940 bezeichnet er die Artillerie als „Göttin des modernen Krieges“, Lew A. Besymenski : Stalin und Hitler . Berlin 2002, S. 270.
 17. Zit. n. Garthoff, Sowjetarmee, S. 346.
 18. Iwan S. Konew : Das Jahr fünfundvierzig . Berlin 1969, S. 11.
 19. Alex Buchner: Deutsche und alliierte Heereswaffen. 1939 - 1945 . Bad Soden-Salmünster 1999, S. 68.
 20. Buchner: Heereswaffen , S. 65.
 21. Alexander Stahlberg : Die Verdammte Pflicht . Berlin 1994, S. 180.
 22. Franz Halder : Kriegstagebuch. Tägliche Aufzeichnungen des Chefs des Generalstabes des Heeres 1939–1942 . Stuttgart 1962, Band 3, S. 154.
 23. Johannes Hürter : Notizen aus dem Vernichtungskrieg . Darmstadt 2016, S. 61.
 24. Buchner: Heereswaffen , S. 68.
 25. Konew: Das Jahr fünfundvierzig , S. 125.
 26. Konew: Das Jahr fünfundvierzig , S. 117.
 27. Gerhart Donat: Der Munitionsverbrauch im Zweiten Weltkrieg im operativen und taktischen Rahmen . Osnabrück 1992, S. 79 f. Dabei bezieht er sich ua auf AN Lagowski: Strategie und Ökonomie . Berlin 1959, S. 95. der eine Durchschnittsjahresproduktion an Artilleriegranaten von 193,9 Millionen Stück angibt.
 28. Alexander Yershow: The Communist Party, Organiser of the Soviet People's Victory in the Battle of Kursk . In: Ivan Parotkin: The Battle of Kursk . Moscow 1974, S. 265.
 29. Bellamy: Red God of War , S. 2.
 30. Bellamy: Red God of War , S. 52 f.
 31. Militärakademie MW Frunse : Die Entwicklung der Taktik der Sowjetarmee im Großen Vaterländischen Krieg . Berlin 1961, S. 221.
 32. Garthoff: Sowjetarmee , S. 352.
 33. Wassili I. Tschuikow : Gardisten auf dem Weg nach Berlin . Berlin 1976, S. 145.
 34. Garthoff: Sowjetarmee , S. 348 f.
 35. N. Galay: Munitionsverbrauch der Sowjetarmee im Zweiten Weltkrieg . In: Allgemeine schweizerische Militärzeitschrift . Heft 7/1959, S. 529 f. online
 36. Harold J. Gordon: Die Sowjet-Artillerie . In: Hart: Die Rote Armee , S. 380 f.
 37. Quelle für den ganzen Abschnitt Taktik wenn nicht anders angegeben: Eike Middeldorf : Taktik im Russlandfeldzug. Erfahrungen und Folgerungen . Frankfurt am Main 1956, passim.
 38. Garthoff: Sowjetarmee , S. 354.
 39. Friedrich Wilhelm von Mellenthin : Panzerschlachten. Eine Studie über den Einsatz von Panzerverbänden im Zweiten Weltkrieg. Neckargemünd 1963, S. 256 ff.
 40. Sönke Neitzel : Deutsche Krieger . Berlin 2020, Kapitel 3 / Operationen / „Hybris und Nemesis: Der Feldzug gegen die Sowjetunion“ / „In der Defensive 1943/44“. eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche
 41. Mellenthin, S. 180 ff.
 42. Dietrich von Choltitz : Soldat unter Soldaten . Zürich 1951, S. 172.
 43. Middeldorf: Taktik im Russlandfeldzug , S. 166.
 44. Middeldorf: Taktik im Russlandfeldzug , S. 166.
 45. MJ Katukow : An der Spitze des Hauptstoßes . Berlin 1979, S. 157 f.
 46. Garthoff: Sowjetarmee , S. 355. Siehe dazu den Artikel Tank desant in der englischen Wikipedia.
 47. Garthoff: Die Sowjetarmee , S. 347 f.
 48. Oberst a. D. Wolfgang Müller: Die Sowjet-Infanterie im II. Weltkrieg . In: Liddell Hart: Die Rote Armee . Bonn o. J., S. 346 ff.
 49. Middeldorf: Taktik im Russlandfeldzug , S. 13 und 210.
 50. Mellenthin: Panzerschlachten , S. 256 ff.
 51. Alexander Hill: The Great Patriotic War of the Soviet Union, 1941–45. A documentary reader . Abingdon 2009, S. 88 f.
 52. Sowjetische Militärenzyklopädie . Berlin 1983, Heft 4, S. 103 f.
 53. Garthoff: Sowjetarmee . S. 263.
 54. Klaus Gerbet (Hrsg.): Generalfeldmarschall Fedor von Bock. Das Kriegstagebuch . Berlin 1995, S. 2o2.
 55. David Zabecki, Dieter Biedekarken: Order in Chaos: The Memoirs of General of Panzer Troops Hermann Balck . Kentucky 2015, S. 367. eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche
 56. Mellenthin: Panzerschlachten . S. 109.
 57. Müller: Sowjet-Infanterie . S. 347.
 58. Janusz Piekałkiewicz : Krieg der Panzer 1939–1945 . Augsburg 1999, S. 246.
 59. Erhard Raus : Die Panzerschlacht bei Rossinie . In: Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift Heft 2/1952, S. 148.
 60. Erhard Raus : Vorbereitung und Durchführung des Grenzüberfalles südlich Tauroggen . In: Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift Heft 9/1951, S. 656.
 61. Von Hardesty: Die sowjetischen Luftstreitkräfte: Einsatzgrundsätze, Gliederung, technische Ausstattung . In: Horst Boog (Hrsg.): Luftkriegführung im Zweiten Weltkrieg. Ein internationaler Vergleich . Herford 1993, S. 260.
 62. Adolf Galland : Die Ersten und die Letzten . München 1993, S. 130.
 63. Middeldorf, S. 155.
 64. Quelle für den Abschnitt wenn nicht anders angegeben: Garthoff: Sowjetarmee , S. 367 ff.
 65. Olaf Groehler : Geschichte des Luftkriegs . Berlin 1981, S. 497 f.
 66. Rolf-Dieter Müller : Der letzte deutsche Krieg 1939–1945 . Stuttgart 2005, S. 213.
 67. Militärakademie MW Frunse : Die Entwicklung der Taktik der Sowjetarmee im Großen Vaterländischen Krieg . Berlin 1961, S. 215 f.
 68. Wilfried Kopenhagen : Sowjetische Bombenflugzeuge . Berlin 1989, S. 149.
 69. Janusz Piekałkiewicz : Stalingrad. Anatomie einer Schlacht . München 1977, S. 201.
 70. Kurt Student : Die Luftwaffe der Roten Armee . In: Hart: Die Rote Armee , S. 400 ff.
 71. AS Kljomin: Militärtransporte Richtung Front . Berlin 1986, S. 19.
 72. Garthoff: Sowjetarmee , S. 339.
 73. Mellenthin: Panzerschlachten , S. 258 f.
 74. Garthoff: Sowjetarmee . S. 338.
 75. Quelle für den ganzen Abschnitt: Joachim Krause, Charles Mallory: Chemische Waffen in der Militärdoktrin der Sowjetunion. Historische Erfahrungen und militärische Lehren 1919–1991 . Baden-Baden 1993. Dieses Buch stellt die einzige Arbeit über die Chemiewaffen der Sowjetunion dar. Es stützt sich wegen der nahezu hundertprozentigen sowjetischen Geheimhaltung im Wesentlichen auf den „Hirsch-Report“ mit dem Titel „Soviet Chemical and Biological Warfare Preparations und Capabilities“. Hirsch, ein Oberst der Nebeltruppe , verfasste ihn zwischen 1946 und 1951 für die United States Army . Hirsch starb 1951 und konnte seine Arbeit nicht beenden.
 76. Quelle für den Abschnitt bis hier: Reina Pennington: Women . In: David R. Stone (Hrsg.): The Soviet Union at War 1941-1945 . Pen & Sword Military 2010, S. 130 ff.
 77. Von Hardesty, Ilya Grinberg: Red Phoenix Rising. The Soviet Air Force in World War II . Kansas 2012, S. 299.
 78. F. Malychin: Andrej Wassiljewitsch Chruljow . In: Heerführer des Großen Vaterländischen Krieges . Moskau 1970, Band 1, S. 123.
 79. Michael Walker: The 1929 Sino-Soviet War. University Press of Kansas, 2017, S. 1.
 80. Wladimir Kotelnikow: Der „Chinesische Eisenbahnkrieg“ von 1929. In: Flieger Revue Extra, Nr. 24, Möller Berlin, 2009.
 81. Mark Dickens: The Soviets in Xinjiang 1911-1949. Oxus communication, 1990, S. 2 f.
 82. Michael Weiers: Geschichte Chinas. Grundzüge einer politischen Landesgeschichte. W. Kohlhammer Verlag, 2009, S. 190.
 83. Garthoff: Die Sowjetarmee , S. 437 f.
 84. William R. Trotter: A Frozen Hell . Chapel Hill 2000, S. 48 ff. eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche
 85. Carl van Dyke: The Soviet Invasion of Finland 1939–40 . London 1997, S. 100 und 123.
 86. Alex Buchner: Deutsche und Alliierte Heereswaffen 1939–1945 . Wölfersheim 1999, S. 16.
 87. Stand 1. Juni 1941. Bogdan Musial : Kampfplatz Deutschland . Berlin 2008, S. 332.
 88. Gerd R. Ueberschär / Wolfram Wette (Hrsg.): Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion . Frankfurt am Main 1991, S. 95 f.
 89. Ihno Krumpelt : Das Material und die Kriegführung . Frankfurt am Main 1968, S. 168.
 90. Jürgen Matthäus, Frank Bajohr (Hrsg.): Alfred Rosenberg, Die Tagebücher von 1934 bis 1944 . Frankfurt am Main 2015, S. 405.
 91. Ueberschär/Wette: Überfall , S. 340.
 92. Hasso von Manteuffel : Panzerkampf im Zweiten Weltkrieg . Schnellbach 2007, S. 102.
 93. Heinz Guderian : Kann Westeuropa verteidigt werden? . Göttingen 1950, S. 35.
 94. Middeldorf: Taktik . S. 117.
 95. Helmut Heiber: Hitlers Lagebesprechungen : Die Protokollfragmente seiner militärischen Konferenzen 1942 - 1945 . Stuttgart 1962, S. 678.
 96. Heiber: Lagebesprechungen , S. 678.
 97. Oberkommando der Luftwaffe : Russische Aushilfen und Findigkeiten . o. O. 1944, S. 31.
 98. Olaf Groehler : Kampf um die Luftherrschaft . Berlin 1989, S. 73 f.
 99. Elke Fröhlich (Hrsg.): Die Tagebücher von Joseph Goebbels . München 1996, Teil II, Band 1, S. 142.
 100. Richard Overy : Der Bombenkrieg. Europa 1939–1945 . Berlin 2014, S. 240.
 101. Mellenthin: Panzerschlachten , S. 170.
 102. Garthoff: Sowjetarmee , S. 292.
 103. NA Fokin (Vors. d. Red.): Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion . Berlin 1963, Band 2, S. 499.
 104. Neitzel: Krieger . Kapitel 3 / Fazit.
 105. Ortwin Buchbender: Das tönende Erz. Deutsche Propaganda gegen die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg. Stuttgart 1978. S. 244.
 106. Chronologie des Kommunismus in Bulgarien (bulgarisch) in der Internetplattform decommunization.org
 107. Walter S. Dunn: Stalin's Keys to Victory . Mechanicsburg 2006, S. 14.
 108. Gottfried Schramm: Handbuch der Geschichte Russlands. Von den autokratischen Reformen zum Sowjetstaat. Bände 1856–1945. Hiersemann-Verlag, 1992, S. 992.
 109. Hans-Jürgen Schlochauer : Wörterbuch des Völkerrechts. Walter de Gruyter, 1960, S. 281.
 110. Jung Chang, Jon Halliday: Mao. Das Leben eines Mannes, das Schicksal eines Volkes. Kapitel 27. Die Russen kommen. Karl Blessing Verlag, 2014, S. 331.
 111. Geiseln des Krieges , Nowaja Gaseta, 7. Mai 2018
 112. Christian Hartmann: Wehrmacht im Ostkrieg. Front und militärisches Hinterland 1941/42. München 2009, S. 549, Fn. 211.
 113. Heinz Nawratil : 43. Massenvergewaltigungen bei der Besetzung Ostdeutschlands durch die Rote Armee. In: Franz W. Seidler , Alfred de Zayas : Kriegsverbrechen in Europa und im Nahen Osten im 20. Jahrhundert. Mittler, Hamburg 2002, ISBN 3-8132-0702-1 , S. 121–123.
 114. Elizabeth Heineman: The Hour of the Woman. Memories of Germany's “Crisis Years” and West German National Identity. In: American Historical Review 101 (1996), H. 2, S. 354–395.
 115. Klaus Körner: Die rote Gefahr. Antikommunistische Propaganda in der Bundesrepublik 1950–2000. Konkret Literatur Verlag, Hamburg 2003, S. 153.