Dit is een uitstekend artikel.

Sassanidische rijk

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Het Sas (s) anid-rijk was het tweede grote Perzische rijk uit de oudheid . De naam van het rijk, wiens eigen naam Eranschahr [1] was , is afgeleid van de laatste pre-islamitische Perzische dynastie van de Sassaniden ( Perzische ساسانیان , DMG Sāsānīyān ). In het middeleeuwse Shāhnāme is de dynastie vernoemd naar Papak of Bābak, de zoon (in andere versies: de vader) van de voorvader Sasan . Op een paar uitzonderingen na ( Bahram Tschobin 590 en Schahrbaraz 630) behoorden alle grote koningen tot het einde toe aan de Sassanidische familie. In recent onderzoek heeft de etymologisch correctere spelling Sāsāniden grotendeels de overhand gehad in vergelijking met de oude gemeenschappelijke spelling Sassaniden .

Het Sassanidische rijk ten tijde van zijn grootste expansie rond 620 na Christus. De kerngebieden zijn gemarkeerd in donkergroen.

In de moderne geschiedschrijving wordt de term Sassaniden zowel toegepast op de bevolking van hun rijk als op de heersende familie. Het Sassanidische rijk strekte zich ruwweg uit over de gebieden van het huidige Iran , Irak , Azerbeidzjan , Turkmenistan , Pakistan en Afghanistan , evenals enkele perifere gebieden. Het was te wijten aan een economisch en politiek belangrijk kruispunt tussen Oost en West. Het rijk bestond tussen het einde van het Parthische rijk en de Arabische verovering van Perzië, d.w.z. van 224 en 226 tot de slag bij Nehawend in 642 en tot de dood van de laatste grote koning Yazdegerd III. in het jaar 651.

Het Sassanidische Rijk, dat in sommige onderzoeken ook wel het Nieuwe Perzische Rijk wordt genoemd (in tegenstelling tot het Oude Perzische Rijk van de Achaemeniden en Teispids ), was eeuwenlang een belangrijke grootmacht en een rivaal van het Romeinse en Oost-Romeinse rijk . Naast gewapende conflicten (zie Romeins-Perzische oorlogen ), waren er ook tal van vreedzame contacten tussen de Romeinen en de Sassaniden, die elkaar op vele manieren beïnvloedden. Sassanidische tradities hadden ook een grote invloed op de Omajjaden , Samaniden en vooral de Abbasiden .

Lopend onderzoek besteedt steeds meer aandacht aan de geschiedenis en cultuur van het Sassanidische rijk in de context van de late oudheid en wijst op het belang van deze tweede grootmacht in de late oudheid naast Rome. [2]

verhaal

De stichting van het nieuwe Perzische rijk - Ardashir I en Shapur I.

Ardaschir Ik munt met vuuraltaar

De Sassaniden vonden hun oorsprong in een historisch nauwelijks te begrijpen voorouder, een zekere Sasan die volgens bronnen later hogepriester was in de tempel van Anahita in Istachr rond 200 na Christus. Sommige historici vermoeden dat het oorspronkelijk een Parthische familie was, misschien zelfs verwant aan een aftakking van de Arsaciden . In ieder geval was de stichter van het Sassanidische rijk Ardaschir I (regeerperiode 224-240), een opstandige prins uit het zuiden van het Parthische rijk , de Persis , waar de Sassaniden als onderkoningen optraden. [4] Na Ardashir de laatste Parthische koning, de Arsakiden Artabanos IV. Had in het jaar 224 n.Chr . gedood. Hij nam zijn plaats in. Hij schakelde ook Vologaeses VI. van, de broer en oude rivaal van Artabanos, en veroverde waarschijnlijk de Parthische hoofdstad Ctesiphon in 226, die in de volgende periode prachtig werd uitgebreid en de hoofdverblijfplaats werd van de Sassanidische koningen. [5]

Het Sassanidische rijk werd gesticht als een militair gedwongen verandering van de dynastie. De invloed van de machtige aristocratische families, lokale kleine koningen en dynastieën uit de Arsakidische periode bleef blijkbaar bestaan, ook al onderwierpen ze zich formeel aan de nieuwe koning: veel Parthische aristocraten kwamen in het reine met de nieuwe dynastie en bleven een belangrijke rol spelen in het rijk , bleef de structuur ervan in wezen ongewijzigd. Ardashir behield de meeste tradities en structuren van Arsakid, maar introduceerde ook innovaties. Hij presenteerde zich slim als de beschermheilige van het zoroastrisme (hij had vuuraltaren op zijn munten afgebeeld) en noemde zichzelf koning der koningen van Eran , [6] waarbij dit niet moet worden begrepen als de huidige staat van Iran, maar eerder als de bewoonde gebieden of opgeëist door Iraniërs . [7] Daarbij creëerde hij een ideologische beugel die de verschillen tussen de Perzische en Parthische seksen vervaagde. Of de vroege Sassaniden zich bewust in de traditie van de Achaemeniden plaatsten, zoals Romeinse auteurs zoals Herodian beweren, wordt in onderzoek betwist, vooral omdat er in de vroege Sassanidische periode nauwelijks concrete kennis was over de oude Perzische dynastie. [8e]

Ardaschir probeerde duidelijk zijn positie en de omverwerping van de vorige dynastie te legitimeren door middel van militaire successen. Daarbij keerde hij niet alleen naar het oosten, waar hij vocht tegen de Kushana en rukte op naar Merw , maar al snel ook naar het westen. [9] De Perzische benadering was echter defensief in die zin dat het alleen bedoeld was om de Eufraatlijn te herwinnen en te voorkomen dat Armenië als open flank diende. Een eerste uitwisseling van slagen met de Romeinen onder keizer Severus Alexander lijkt grotendeels vruchteloos te zijn geweest in 231/32 ondanks hoge verliezen aan beide kanten (zie ook Romeins-Perzische oorlogen ). Na de dood van de keizer in 235 viel Ardashir in 238 opnieuw aan en veroverde verschillende steden. 240/41 kon het strategisch belangrijke koninkrijk Hatra worden veroverd na een aantal jaren van beleg van de hoofdstad en met enorme inspanning (als de verovering misschien alleen plaatsvond onder Ardaschirs zoon Shapur, zie hieronder). Hatra had zich klaarblijkelijk aangesloten bij de Romeinen en was ook een Arsakid-verzet kort geweest. Zo was de Perzische westgrens voorlopig veiliggesteld.

Reliëf van Shapur I ( Naqsch-e Rostam ): De Romeinse keizer Philip Arabs knielt voor de bereden Perzische koning; Keizer Valeriaan staat naast Shapur, die zijn arm heeft vastgepakt als teken van gevangenschap.

Ardaschir's zoon, grote koning (precies zou zijn DMG šāhān šāh , " Koning der Koningen ") Shapur I (240-270/272), die al betrokken was bij de regering vóór de dood van Ardaschir, noemde zichzelf Koning der Koningen van Eran en Aneran (niet-Iran) . [10] Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Sassanidenherrscher en was in staat om naast zijn militaire en binnenlandse beleidssuccessen te behalen. In zijn beroemde dadenverslag (de zogenaamde res gestae divi Saporis ), [11], dat een belangrijke en grotendeels betrouwbare bron vertegenwoordigt, worden drie campagnes van de Perzische koning tegen het veroverde Romeinse rijk en talrijke steden in het algemeen genoemd.

De eerste campagne diende ter verdediging van de Romeinen, die in 243/44 onder Gordianus III. Perzië binnengevallen. [12] Na aanvankelijke tegenslagen versloeg Shapur de Romeinse keizer die sneuvelde in de slag bij Mesiche (of kort daarna). Kort daarna sloot Shapur een beschamende vrede voor Rome met Gordians opvolger Philip Arab . Vervolgens, in de jaren 250 - profiterend van de zwakte van het rijk in die tijd (zie keizerlijke crisis van de 3e eeuw ) - rukte hij verschillende keren op tot diep in Romeins grondgebied. Deze tweede campagne vond waarschijnlijk plaats tussen 252/53 en 256/57, maar de exacte datum wordt betwist. In deze context trok de koning Syrië binnen en veroverde Antiochië (of de stad werd ingenomen in 253 of 256 is onduidelijk). In 256/257 leidde een kleinere trein de Perzen naar Dura Europos , dat na een lang beleg werd veroverd. [13]

De derde en laatste veldtocht vond plaats in het jaar 260. [14] Toen keizer Valeriaan in de zomer van 260 met een groot leger tegen hem optrok, kon Shapur de keizer gevangen nemen na de slag bij Edessa . Dit was een tot nu toe onbekende schande voor de Romeinen; Valeriaan is nooit uitgebracht. Shapur stak toen met zijn troepen de Eufraat over, nam Antiochië opnieuw in en plunderde Cilicië en Cappadocië . Hij liet zijn overwinning vereeuwigen door indrukwekkende rotsreliëfs te maken , bijvoorbeeld bij Bischapur , evenals in een monumentale inscriptie in het Perzisch, Parthisch en Grieks bij Naqsch-e Rostam bij het oude Persepolis , de reeds genoemde res gestae divi Saporis :

“In de derde campagne, toen we oprukten tegen Karrhai en Edessa en Karrhai en Edessa belegerden, marcheerde keizer Valeriaan tegen ons, en met hem was er een leger van 70.000 man. En aan de andere kant van Karrhai en Edessa vond een grote strijd plaats voor Ons met keizer Valeriaan, en we namen keizer Valeriaan met onze eigen handen en de rest van hen, de pretoriaanse prefecten en senatoren en officieren, allen die leiders van dat leger waren, gevangen. , allemaal. We namen deze met onze handen en voerden ze naar Persis." [15]

Op de terugtocht uit Syrië leed Shapur een zware nederlaag tegen de Rome-geallieerde prins van Palmyra , Septimius Odaenathus , die in 262/63 zelfs tot aan de hoofdstad Ctesiphon kon doordringen. [16] Odaenathus herstelde de Romeinse grenzen in Mesopotamië, aangezien Shapur in het oosten gebonden was door zware gevechten tegen de Kushan . Volgens sommige onderzoekers stond het Sassanidische rijk in deze tijd van de tweefrontenoorlog zelfs op de rand van een afgrond, maar de bronnen laten geen sluitende beoordeling van de situatie toe. Toen hij stierf, kon Shapur terugkijken op een succesvol bewind. Het manicheïsme dat ontstond tijdens het bewind van Shapur werd begunstigd door de koning door Manis , de stichter van de religie, te beschermen; tegelijkertijd leunde hij zwaar op het zoroastrisme . Shapur was blijkbaar heel tolerant op het gebied van religie. [17] Voor de rest, in termen van binnenlandse politiek, valt vooral op in het bewind van Schapur zijn vrij intensieve verstedelijkingsbeleid. In de door Shapur gestichte steden vestigden zich gedeporteerden uit het westen, waaronder een aantal christenen die hun geloof konden blijven uitoefenen.

Het einde van de 3e eeuw - Romeinse rellen en verdedigingswerken

Na de dood van Schapur (270 of 272) ontstonden, zoals blijkt uit latere ontwikkelingen, problemen bij het regelen van zijn opvolging. De jongste zoon van Schapur besteeg de troon als Hormizd I , hoewel de rechten van zijn oudere broers aanvankelijk werden genegeerd. [18] Hormizd voerde een even tolerant religieus beleid als zijn vader, maar hij bevorderde ook de Zoroastrische hogepriester Kartir . [19] Verder is er weinig bekend over zijn korte regeerperiode.

De opvolger van Hormizd was toen zijn broer Bahram I (273-276). [20] Tijdens het bewind van Bahram I en in de daaropvolgende periode van zijn zoon en opvolger Bahram II (276-293) [21] werden de manicheeërs, die een vrij groot aantal mensen ontvingen, vervolgens herhaaldelijk vervolgd. Hun religieuze stichter Mani werd uiteindelijk gevangengenomen en geëxecuteerd in 276/77.

Deze tijdelijke afwijking van het voorheen tolerante religieuze beleid houdt verband met Bahram I, en vooral Bahram II, in navolging van de eerder genoemde Kartir, die vooral tijdens het bewind van Bahram II grote invloed ontwikkelde. Hier kan het een rol hebben gespeeld dat concurrerende claims van andere zonen van Shapur moesten worden bestreden en daarom was de steun van de Zoroastrische geestelijkheid nodig. [22]

Munt met het portret van Bahram II.

Bahram II moest verschillende bedreigingen afweren, zoals een vrij massale aanval door de Romeinen onder keizer Carus in 283, die blijkbaar zelfs Ctesiphon wist te plunderen, maar kort daarna stierf. [23] De op zijn minst tijdelijke Romeinse successen werden waarschijnlijk bevorderd door burgerlijke onrust in Perzië, waar Bahram II te maken had met een jarenlange opstand in het oosten van het rijk., Waar zijn neef is die Hormizd had grootgebracht (een broer of neef Bahram). [24] Details zijn niet bekend, [25] maar de mislukte poging tot usurpatie bewijst de gespannen situatie in het Sassanidische rijk met betrekking tot de opvolging van koningen na de dood van Shapur. De aanspraak op macht van Bahram I en zijn zoon Bahram II was duidelijk niet onomstreden. De zoon en opvolger van Bahram II, Bahram III. , werd in 293 na een regeerperiode van slechts een paar maanden omvergeworpen en vervangen door zijn oudoom Narseh.

Narseh (293-302) [26] was een zoon van Shapur I, die meer dan 20 jaar eerder was gepasseerd en in zijn rebellie was gesteund door machtige edelen. Hij kon terugkijken op een lange ambtstermijn als gouverneur, had veel bestuurlijke ervaring opgedaan en voerde een toleranter religieus beleid dan zijn directe voorgangers. Tijdens het bewind van de Romeinse keizer Diocletianus hervatte Narseh ook de oorlog met Rome. Perzische troepen rukten in 296 op naar Romeins grondgebied in Armenië en waren aanvankelijk succesvol. Na een zware nederlaag tegen de Caesar (lagere keizer) Galerius in 298 moest Narseh echter in de Vrede van Nisibis enkele gebieden in het noorden van Mesopotamië en vijf satrapieën ten oosten van de Tigris afstaan . [27] Bovendien was het strategisch belangrijke Armenië ontdaan van de Sassanidische invloed; [28] de Romeinen stelden een arsacidenprins aan die ze daar mochten. Ook conflicten binnen de Armeense aristocratie speelden hier een belangrijke rol, aangezien de strijdende partijen steunden op de Romeinen en Sassaniden. In totaal zouden tot 428 Arsakid-koningen over het land heersen.

Het Sassanidische rijk had zich in de 3e eeuw met succes gevestigd als tegenwicht voor het Romeinse rijk in het oosten. In sommige gevallen waren zeer aanzienlijke militaire successen niet voldoende om de grenzen permanent te verleggen, maar zelfs Romeinse successen konden het Sassanidische rijk niet in existentiële nood brengen. In deze context kunnen sommige Perzische aanvallen ook als preventieve verdediging hebben gediend, omdat Mesopotamië, gelegen aan de onmiddellijke grens met het rijk, het economische en politieke hart van het Sassanidische rijk was; dit gold vooral voor het oude culturele landschap van lagere Mesopotamië. [29] Volgens de huidige opvatting lijken de koningen niet te hebben gestreefd naar veroveringen ten westen van de Eufraat. In het binnenland betekende de soms nauwere afhankelijkheid van de zoroastrische geestelijkheid echter geen afstand doen van de koninklijke macht; In plaats daarvan waren zowel koninklijke als zoroastrische priesters van elkaar afhankelijk. [30]

De defensieve strijd van de Sassaniden in het oosten

Perzië (Iran) en aangrenzende gebieden in de oudheid

De Sassaniden hoefden, net als de Romeinen, niet op slechts één front te vechten. Net als de Parthen moest het Nieuw-Perzische Rijk zich in de late oudheid ook verdedigen tegen nomadische indringers uit de steppen van Centraal-Azië : ook de passen van de Kaukasus moesten worden verdedigd (zie bijvoorbeeld het strategisch belangrijke Derbent ) als de altijd bedreigde noordoostelijke grens waar de Sassaniden aanvankelijk moesten vechten tegen de Kuschana en Saken . [31] De grens met de volkeren van Binnen-Azië werd ruwweg gemarkeerd door de Oxus . Niet zelden bleken deze volkeren een serieuze bedreiging te vormen. Dit fundamentele “strategische dilemma” ( James Howard-Johnston ), namelijk de angst voor een oorlog op twee fronten en, in het ergste geval, zelfs een alliantie tussen de Romeinen in het westen en de respectievelijke vijanden aan de noordoostelijke grens, vormde de Perzische buitenlandse eeuwenlang beleid. [32]

Het Sassanidische rijk lag op het grensvlak tussen Oost en West. [33] Men zag de wereld verdeeld in drie grote rijken, met Iran ( Ērān ) tegen Rome ( Hrōm/Rūm ) en Transoxania ( Tūrān ) [34] . De Sassaniden beweerden de belangrijkste delen van de beschaafde wereld onder hun heerschappij te hebben verenigd in hun rijk Ērānšāhr . Dit betekende niet dat heel Anērān , d.w.z. de gebieden die niet door Iraniërs werden bewoond, daadwerkelijk moest worden onderworpen, maar het zou, indien mogelijk, de heerschappij van Ērān moeten erkennen . Deze ideologie diende niet in de laatste plaats ter ondersteuning van de aanspraak op heerschappij van de Sassanidische koningen, de "heersers van de zeven regio's van de wereld". [35]

De Sassaniden probeerden altijd de vrede op minstens één front te bewaren om aan de andere kant vrijheid van handelen te krijgen. Keer op keer probeerden ze hun tegenstanders in Oost en West te verzwakken door preventieve oorlogen en allianties met gemeenschappelijke vijanden. In deze context horen ook de inspanningen van de Perzische koningen om goede betrekkingen met China te onderhouden; Uiterlijk vanaf de 5e eeuw zijn talrijke Sassanidische ambassades getuigd, eerst tot de Noordelijke Wei-dynastie en vervolgens tot de Sui-dynastie . De Chinese bronnen verwijzen naar Perzië als Bosi of Po-ssu . De zoon van de laatste grote koning zou uiteindelijk naar het hof van de Tang-dynastie vluchten. [36]

Het westelijke deel van het Kushan-rijk was misschien al bezet door Ardashir I. In ieder geval zijn er tot ongeveer 360 verschillende kroonprinsen van de Sassaniden gedocumenteerd, die de titel Kushanshah ("Koning van de Kushans") [37] droegen en optraden als gouverneurs in het oosten ( Kuschano-Sassaniden ); verschillende Sassanidische prinsen hadden eerder ook gediend als Sakanshah , "Koning van de Saks", in Sīstān voordat de titel zijn betekenis verloor in de 5e eeuw. Menig Kushanshah , zoals een broer van Bahram II genaamd Hormizd , profiteerde van deze positie als quasi-onderkoning om te proberen zich toe te eigenen. De laatst geregistreerde Kushanshah was waarschijnlijk een broer van Shapur II , die aanwezig was bij het beleg van Amida in 359. [38] De verdediging van de noordoostelijke grens was sinds de 5e eeuw de verantwoordelijkheid van een militaire commandant, wiens titel kanārang was en die zijn zetel in Nishapur had.

Rond 350 vielen de Chionieten ook het oostelijke Perzische rijk binnen, maar Shapur II was in staat om hen af ​​te weren of te contracteren en die vervolgens troepen leverde onder hun koning Grumbates tijdens de campagne tegen Rome in 359. Niettemin bleef de situatie aan de noordoostelijke grens van het rijk bijna constant precair. [39] Aan het begin van de 5e eeuw volgden de Kidarieten (die waarschijnlijk verbonden zijn met de Chionieten), tegen wie de Sassanidische koningen meerdere campagnes moesten ondernemen. De Kidarieten werden op hun beurt verdreven door de Hephthalieten (de " witte Hunnen ") in de late 5e eeuw. Deze waren een nog gevaarlijker tegenstander, omdat ze een efficiënt staatssysteem hadden en zich in de jaren rond 500 herhaaldelijk in de binnenlandse aangelegenheden van Perzië konden mengen (zie hieronder). Er waren ook andere zogenaamde Iraanse Hunnen , namelijk de Alchon- en Nezak-groepen , over wie weinig bekend is. [40]

Zelfs na de verplettering van het Hephthalite-rijk rond 560 (hoewel de overblijfselen van hun heerschappij in wat nu Afghanistan is gebleven), werd het gevaar niet afgewend, aangezien de Gök-Turken de plaats innamen van de Hephthalites, die zelfs een aanvalsalliantie vormden met de Oost-Romeinse keizer Justin II (zie Sizabulos en Turxanthos ). Later was er hernieuwd contact tussen Ostrom en de Turken (zie Tardu ) en hielpen de Gök-Turken uiteindelijk keizer Herakleios in de strijd tegen Chosrau II door een tweefrontenoorlog tegen de Perzen af ​​te dwingen. Na het einde van het Sassanidische rijk boden de volkeren die in Transoxanië woonden enige tijd bitter verzet tegen de binnenvallende Arabieren.

De tijd van Shapur II tot Yazdegerd I (309 tot 420)

Met betrekking tot Rome was er in de loop van de tijd een opmerkelijke verandering: de Romeinen accepteerden de Sassaniden onvermijdelijk als bijna gelijkwaardig. Voor hen waren deze Perzen niet langer barbaren in engere zin (zoals de Germaanse volkeren ), maar een beschaafde en even sterke macht. De Parthen - om nog maar te zwijgen van de Germanen en andere stammen aan de grenzen van Rome - waren door de Romeinen nooit op deze manier bekeken, ook al waren de Arsaciden beschouwd als de tweede soevereine grootmacht sinds Augustus . Omgekeerd zagen de Sassaniden de Romeinen in een soortgelijk licht, wat duidelijk wordt gemaakt door de "broeder"-begroeting in traditionele letters:

"Ik, koning der koningen, Sapor, metgezel van de sterren, broer van de zon en de maan, bied Caesar Constantius , mijn broer, het allerbeste."

Antwoord van de Romeinse keizer:

'Ik, overwinnaar op zee en op het land, Constantius, altijd Augustus, bied mijn broer, koning Sapor, het allerbeste aan. [41] "

Tegen de 6e eeuw was er een geavanceerd diplomatiek protocol ontwikkeld dat in acht moest worden genomen in Oost-Romeins-Perzische contacten. Zo werd het gebruikelijk om troonswisselingen in het eigen rijk officieel aan te kondigen zonder natuurlijk de strijd te staken. In die zin was het laatantieke Perzië geen barbaarse buur van Rome, maar in principe een rijk dat daarmee gelijk stond. [42] In diplomatieke betrekkingen werd de metafoor gebruikt door de "twee broers" in relatie tot de keizer en de Perzische šāhān šāh [43] of door de twee "ogen van de wereld" om dit te benadrukken. [44]

Amida's westelijke poort met vestingwerken uit de late oudheid.

Toen koning Hormizd II (302–309), over wiens regering nauwelijks iets bekend is, stierf, beleefde het rijk een periode van zwakte. Hormizd had meerdere zonen en nu ontstond er machtsstrijd tussen de verschillende hofpartijen, waarbij de aanspraken van de oudere zonen werden genegeerd. De latere zoon van Hormizd, Shapur II (309-379), werd tot koning benoemd, maar pas in 325 kon hij de regering zelf overnemen. Onder hem moet het rijk weer op krachten komen en moet de macht van de hofpartijen op zijn minst worden ingeperkt. [45] Shapur ondernam eerst een succesvolle strafexpeditie tegen Arabische stammen die eerder invallen hadden ondernomen; in dit verband werd de Golfkust bezet door de Perzen. [46]

Onder Shapur II werden de christenen voor het eerst sinds Constantijn de Grote vervolgd als aanhangers van Rome vanwege de kerstening van het Romeinse rijk. De grote koning, wiens troepen het christelijke Armenië al in 336 waren binnengevallen, voerde vanaf 338 een lange oorlog tegen de Romeinen onder Constantius II , die na 337 het oostelijke deel van het rijk regeerde. Vanaf het jaar 353 hebben we een gedetailleerde beschrijving van deze gebeurtenissen door de historicus en ooggetuige Ammianus Marcellinus , die echter een ongelooflijke reden voor oorlog noemt, de zogenaamde " Leugens van Metrodoros ". Het was Schapurs doel om het Verdrag van 298 te herzien, wat vanuit Perzisch oogpunt moeilijk te tolereren was. Na aanvankelijke tegenslagen boekte hij ook succes, maar faalde toen hij probeerde de stad Nisibis te veroveren, die hij drie keer belegerde (338, 346 en 350). Uiteindelijk slaagde Constantius erin de Romeinse oostgrens grotendeels te behouden door een voorzichtige defensieve strategie (met een overwinning bij Singara 344), zodat Shapur al snel de gevechten brak.

Tegelijkertijd werd er rond 350 aan de noordoostelijke grens van het Sassanidische rijk opnieuw gevochten met de volkeren daar, vooral met de Chionieten die daar nu waren verschenen. [47] Shapur werd gedwongen een veldtocht in het oosten te ondernemen en slaagde er uiteindelijk in de Chionieten en de Gelan-stam over te halen om in 358 een verdrag te ondertekenen, zodat de Perzen ook Chionieten gebruikten in de volgende campagne tegen de Romeinen, hoewel er Al snel ontstond er een ander conflict tussen de Perzen en de Chionieten. In ieder geval werd de Perzische invloed in het oosten niet onbeduidend ingeperkt, de Sassanidische tak van de Kuschano-Sassaniden stierf aan het einde van de 4e eeuw.

In 359 ondernam Shapur een grootschalige invasie van Syrië, [48] die Ammianus in detail beschrijft, aangezien hij op dat moment zelf aanwezig was in het belangrijke fort Amida . Zijn rapport hierover wordt gerekend tot de hoogtepunten van de Romeinse geschiedschrijving in het onderzoek. [49] De Chionitenkönig Grumbates vergezelden Shapur en verloor zijn enige zoon, en hij dwong Shapur om het fort te bestormen tijdens de gevechten. Het fort viel uiteindelijk na een belegering van 73 dagen, waarbij Ammianus slechts met moeite kon ontsnappen. Shapur had een grote overwinning behaald, maar kon daar niet van profiteren en moest al snel de campagne afbreken.

Julian's Perzische campagne

Keizer Julianus , de opvolger van Constantius, hervatte de Perzische oorlog van zijn voorganger en trok in maart 363 Mesopotamië binnen met een sterk leger van ongeveer 65.000 man. Al snel stond de keizer, die Schapur keer op keer slim had ontweken, voor Ctesiphon . Maar daar besloot hij terug te keren. Intussen had de grote koning zijn troepen verzameld en ging hij de Romeinen tegemoet. Afgesneden van zijn bevoorradingslijnen, viel Julianus op 26 juni 363 in de strijd, waardoor het Romeinse leger in een wanhopige situatie achterbleef. Dus uiteindelijk moest Julianus' opvolger Jovian instemmen met een ongunstige vrede voor de Romeinen om de vernietiging van het leger te voorkomen. De Romeinen stonden de regiones Transtigritanes en die gebieden in Mesopotamië af die ze enkele decennia eerder onder Galerius hadden veroverd, zodat Shapur de grenzen terug naar het westen kon verleggen . Bovendien viel Nisibis nu in handen van de Sassaniden. Armenië bleef een twistpunt, waar noch de Perzen, noch de Romeinen tot een definitieve beslissing konden komen. Dit was ook het geval tijdens het bewind van Ardashir II (379-383).

Shapur III. (383-388) stemde met de Romeinse keizer in het oosten, Theodosius I , waarschijnlijk in 387 in met de deling van het altijd controversiële Armenië, waarbij de versterkte positie van Perzië ook bleek uit het feit dat de Sassaniden ongeveer viervijfde van het land kregen ( Persarmenië ) . De Romeinen lijken ook tevreden te zijn met de oplossingen in het noorden van Mesopotamië en Armenië, zodat er in de vijfde eeuw een grotendeels vreedzaam naast elkaar bestaan ​​van de twee grootmachten was, die slechts werd onderbroken door twee korte oorlogen onder Theodosius II . Tijdens het bewind van Bahram IV (388-399) was er een invasie van 395 door de Hunnen , die de Kaukasus-passen passeerden en diep in Mesopotamië doordrongen, terwijl een andere groep het Romeinse grondgebied binnentrok; beide groepen zouden uiteindelijk vernietigd kunnen worden. Het gevoel van een gemeenschappelijke dreiging van de Hunnen kan ertoe hebben bijgedragen dat ongeveer 400 Perzisch-Romeinse betrekkingen bijna hartelijk werden.

Opvallend is dat de drie koningen na Shapur II te kampen hadden met aanzienlijke interne tegenstand. Tegen Ardaschir II, Shapur III. die, net als Bahram IV, het slachtoffer werd van een samenzwering. Blijkbaar bleef de invloed van de hofadel groot en kon de betreffende koning gemakkelijk fataal worden als hij zijn belangen bedreigd zag, zo blijkt uit de verdere ontwikkeling. In die zin hoefde de respectieve koning niet per se rekening te houden met de adel als geheel (vooral omdat dit geen uniform blok vertegenwoordigde en verschillende adellijke groepen ook met elkaar in concurrentie stonden), maar met het deel dat voldoende invloed aan het hof en sommige van zijn leden bekleedden hoge posities in de administratie en het leger. Het was blijkbaar niet altijd mogelijk om dit te integreren in de respectieve koninklijke politiek. [50]

Der römisch-persische Grenzraum im späten 4. Jahrhundert.

In der Regierungszeit von Yazdegerd I. (399–420) setzte eine Phase der Entspannung für die Minderheiten in Persien ein. [51] Yazdegerd erwies sich als ein religiös aufgeschlossener Herrscher, der Christen und Juden durchaus respektierte. Das Christentum gewann in dieser Zeit an Boden ( Konzil von Seleukia im Jahr 410), wenngleich es weiterhin gelegentlich zu Verfolgungen kam – zumindest teilweise als Reaktion auf christliche Provokationen. So kam es um 420 zu einer (begrenzten) Verfolgung, nachdem ein Bischof einen Feuertempel zerstört hatte und sich weigerte, Wiedergutmachung zu leisten. Aufgrund seiner ansonsten toleranten Haltung, die dem zoroastrischen Klerus missfiel, erhielt Yazdegerd I. später in der persischen Überlieferung den Beinamen „der Sünder“. Hierbei handelt es sich offenbar um religiös begründete Propaganda des zoroastrischen Klerus, der um seinen Einfluss fürchtete; ebenso hatte sich Yazdegerd um eine Eindämmung der Macht des Hochadels bemüht. Der König nutzte offenbar politische Spielräume und stilisierte sich bewusst als guter Herrscher; dies belegen Münzprägungen, wo der Begriff ramsahr benutzt wurde (etwa „der den Frieden in seinem Reich bewahrt“), wobei an ältere Vorstellungen im Avesta angeknüpft wurde. [52]

Von Bahram V. bis Kavadh I. – Grenzkriege und innere Unruhen (420 bis 531)

Nach dem Tod Yazdegerds I. wurde dessen Söhnen die Königswürde aufgrund der Unbeliebtheit des Vaters (zumindest bei der zoroastrischen Priesterschaft und Teilen des Adels) zunächst verweigert. Ein Sohn namens Schapur wurde ermordet und ein weiterer Sohn, Bahram, übergangen. Stattdessen bestieg zunächst Chosrau, ein Prinz aus einer sassanidischen Nebenlinie, den Thron. Bahram erkämpfte sich den Thron jedoch mit Hilfe der arabischen Lachmiden , die eine bedeutende Rolle in der persischen Grenzverteidigung gegen Rom spielten, zurück, wenngleich er auch einige Kompromisse mit dem mächtigen Adel eingehen musste.

Dennoch entwickelte sich Bahram V. Gor (420–438) zu einem bedeutenden König, wenngleich seine politische Bilanz teils gemischt betrachtet wird. [53] In persischen Erzählungen galt er als Frauenheld und großer Jäger, der über unbändige Kraft verfügte. In der orientalischen Überlieferung wird er ausgesprochen positiv bewertet und wie kaum ein anderer Sassanidenherrscher gelobt. Während seiner Regierungszeit musste sich Bahram, nachdem es gleich zu Beginn zu einem kurzen, aber recht heftigen Krieg mit Ostrom gekommen war (bis 422), vor allem um den Schutz der Nordostgrenze kümmern, wo nomadische Völker die Sicherheit des Reiches bedrohten. In dieser Zeit tauchten vielleicht erstmals die Hephthaliten auf, die Bahram 427 schlagen konnte; wahrscheinlicher ist jedoch, dass es sich hierbei um die Kidariten handelte (eine andere Gruppe der iranischen Hunnen ), gegen die Bahram einen größeren Feldzug unternahm.

Die Regierungszeit von Bahrams Sohn Yazdegerd II. (439–457) war ebenfalls vom Abwehrkampf an der Ostgrenze geprägt, die er gegen die Kidariten sichern musste. Eine militärische Konfrontation mit dem römischen Kaiser Theodosius II. , die sich wahrscheinlich an verweigerten römischen Tributen entzündet hatte, dauerte dagegen 441 nur wenige Wochen. Um 450 mussten die Sassaniden einen gefährlichen Aufstand in Persarmenien niederschlagen, der sich an religiösen Fragen entzündet hatte. Die strengere Haltung in religiösen Fragen ist wohl zumindest teilweise auf die Politik Mihr-Narsehs zurückzuführen, des obersten Hofministers ( wuzurg-framadar ), der über Jahrzehnte am Hof über großen Einfluss verfügte. Yazdegerd II. war der erste Sassanidenkönig, der die Titulatur Kay auf Münzen prägen ließ, womit eine Verbindung zur mythischen Kayanidendynastie der iranischen Frühzeit konstruiert wurde. [54]

Münze Peroz' I.

Nach der nur kurzen Regierungszeit Hormizds III. (457–459) gelangte dessen Bruder Peroz I. (459–484) im Zuge eines Bürgerkriegs auf den Thron. [55] Unter Peroz wurde schließlich die jetzt von der orthodoxen Kirche des Römerreiches getrennte „nestorianische“ assyrische Kirche des Ostens die prägende christliche Kirche in Persien (Synode von Gundischapur 484). Damit endeten im Wesentlichen die Christenverfolgungen, zumal die assyrische Kirche der oströmischen Reichskirche in Konstantinopel feindlich gegenüberstand. Die Großkönige scheinen seither keine Kollaboration zwischen den Christen und Rom mehr befürchtet zu haben; nur in Persarmenien kam es fortan noch zu systematischen, politisch motivierten Verfolgungen. Der Abfall vom Zoroastrismus blieb prinzipiell ein Kapitalverbrechen. Im Osten gelang es Peroz, die Kidariten im Jahr 467 entscheidend zu schlagen, doch blieb die Lage am Oxus aufgrund anderer Nomadengruppen weiterhin angespannt. Bald darauf war Peroz in schwere Kämpfe mit den Hephthaliten verwickelt.

Bildnis Kavadhs I. auf einem Dinar

Im 5. Jahrhundert waren die Beziehungen zu den Römern, wie erwähnt, zumeist friedlicher Natur, da nicht nur die Kaiser, sondern auch die Perser Probleme an anderen Fronten hatten. 484 fiel König Peroz im Kampf gegen die Hephthaliten, die zeitweise sogar Tribute von den Sassaniden empfangen hatten – ein Tiefpunkt der sassanidischen Geschichte. [56] Allerdings spielten die Hephthaliten auch eine Rolle bei der Thronbesteigung Kavadhs I. (488–496 und wieder von 499–531), als er mit ihrer Hilfe seinen Konkurrenten Balasch (484–488) entmachten konnte. In Kavadhs Regierungszeit kam es aber auch zu inneren Wirren. Diese wurden ausgelöst durch die teils religiöse, teils „sozialrevolutionäre“, von Teilen der unteren Bevölkerungsschichten getragenen Bewegung der Mazdakiten . Letztlich konnte sich das Königtum jedoch behaupten. Kavadh, der zwischenzeitlich von einem Teil des Adels gestürzt und durch Zamasp (496–499) ersetzt worden war, aber mit Hilfe der Hephthaliten wieder an die Macht kam, gelang es, die Stellung der Zentralregierung gegenüber den mächtigen Adelsfamilien zu stärken.

Der römisch-persische Grenzraum um 500.

Die innere Krise scheint die militärische Schlagkraft der Perser kaum beeinträchtigt zu haben: 502 brach ein Krieg gegen die Römer unter Kaiser Anastasios I. aus; wieder ging es um verweigerte kaiserliche Jahrgelder. [57] 503 gelang den Persern die Einnahme der wichtigen Stadt Amida am Tigris; der oströmische Gegenschlag (die Armee dürfte gut 50.000 Mann umfasst haben) scheiterte an der Uneinigkeit der Generäle. Doch konnten die Römer die Lage schließlich stabilisieren, und Kavadh musste sich zudem wieder seiner Nordgrenze zuwenden, wo hunnische Völker erneut angegriffen hatten. Der Krieg mit Ostrom flammte nach einem Waffenstillstand (506) und einer zwischenzeitlichen Entspannung der Beziehungen im Jahr 526 wieder auf und zog sich über mehrere Jahre hin, wobei die Hauptkampfhandlungen zunächst in Mesopotamien stattfanden; später wurde auch im Kaukasusraum gekämpft. [58] Als Kavadh I. 531 starb, dauerten die wechselvollen Kämpfe noch immer an. Nachfolger wurde sein Lieblingssohn, der sich schließlich zum größten und berühmtesten Sassanidenkönig und einem der bedeutendsten Herrscher der gesamten Spätantike entwickeln sollte: Chosrau I.

Chosrau I. Anuschirvan – auf dem Höhepunkt der Macht

Darstellung einer Jagdszene mit Chosrau I. (sassanidische Darstellung des 7. Jahrhunderts), Cabinet des Medailles, Paris

Großkönig Chosrau I. Anuschirvan („mit der unsterblichen Seele“; 531–579) war der große Gegenspieler des nicht minder bedeutenden oströmischen Kaisers Justinian . [59] Während Chosraus Herrschaft erreichte das Reich seine größte Blüte, er selbst lebt in der Sagenwelt des Orients weiter, während sein Name als Kisra bei den Arabern bis heute ein Synonym für „König“ ist (ähnlich wie Caesar als „ Kaiser “ im Deutschen).

Zunächst schloss Chosrau 532 den sogenannten (und von hohen einmaligen Geldzahlungen an die Perser begleiteten) Ewigen Frieden mit Kaiser Justinian. Doch bereits 540, als die Bedrohung durch die Hephthaliten schwand, brachen erneut Kampfhandlungen zwischen Römern und Persern aus, für die das umfassende Geschichtswerk des Prokopios von Caesarea als unsere wichtigste Quelle dient. Von den Oströmern wurde er als gefährlicher Feind betrachtet, Prokopios beschreibt denn auch Chosraus Charakter und seine Handlungen negativ. [60] In der orientalischen Überlieferung ( Tabari ua) wird er hingegen überaus positiv geschildert, wobei seine Klugheit, Toleranz und militärische Fähigkeiten hervorgehoben werden. Es entstanden prächtige Bauwerke und der Ruf des gebildeten Großkönigs als Patron der Künste und Wissenschaften drang bis nach Athen: Nach der Schließung der Akademie von Athen im Jahr 529 suchten die letzten heidnischen Neuplatoniker 531 kurzzeitig Zuflucht im Perserreich.

Der 532 abgeschlossene Frieden mit Justinian hatte nur acht Jahre bestand. 540 nutzte Chosrau die Gunst der Stunde und brach den Vertrag. Er marschierte mit starken Truppenverbänden in Syrien ein, während Justinians Truppen in Italien im Gotenkrieg gebunden waren. [61] Die Römer konnten den Vorstoß nicht unterbinden, so dass sogar die Weltstadt Antiochia am Orontes von den Persern erobert und geplündert wurde; auf demselben Kriegszug machte Chosrau auch in anderen oströmischen Städten reiche Beute und deportierte Zehntausende nach Persien. Justinian sah sich nun gezwungen, den Krieg gegen die Perser wieder aufzunehmen und entsandte seinen magister militum Belisar in den Osten. Der Kriegsschauplatz erstreckte sich dabei von Lazika am Schwarzen Meer bis nach Mesopotamien. In den von (regional beschränkten) Waffenstillständen kurzzeitig unterbrochenen verlustreichen Kämpfen konnte keine Seite einen entscheidenden Vorteil erzielen. [62] Römer und Sassaniden schlossen schließlich 562 erneut Frieden, wobei Justinian diesmal Tributzahlungen zustimmen musste, aber dafür die Kontrolle über Lazika behielt.

Das Sassanidenreich und die spätantike Mittelmeerwelt etwa zur Zeit Chosraus I.; die Grenzen der Randgebiete des Sassanidenreiches waren allerdings fließend.

Im Nordosten vernichtete Chosrau mit Hilfe der Kök-Türken unter Sizabulos /Istämi um 560 das Reich der Hephthaliten, woraufhin allerdings die Türken wenig später deren Platz als Feind der Perser einnahmen. 572 kam es unter Justinians Nachfolger Justin II. erneut zu Kampfhandlungen, nachdem der Kaiser vereinbarte Zahlungen eingestellt hatte. Die Römer verbündeten sich zeitweise mit den Türken unter Sizabulos und verwickelten Chosrau so in einen gefährlichen Zweifrontenkrieg; es gelang den Sassaniden jedoch, die erste Phase des Krieges bis 573 souverän für sich zu entscheiden und beiden Feinden schwere Verluste zuzufügen. Aufgrund des Verlusts der wichtigen Festung Dara 573 erlitt Justin II. sogar einen Nervenzusammenbruch, so dass die Regierungsgeschäfte von dem späteren Kaiser Tiberios I. geleitet wurden. Allerdings mussten die Perser nach den großen Anfangserfolgen 575 (oder 576) bei Melitene ihre seit langem schwerste Niederlage gegen die Römer hinnehmen; Chosrau konnte nur mit Mühe entkommen. Doch brachte der römische Sieg keine Entscheidung, der Krieg zog sich für beide Seiten in die Länge und war geprägt von Vorstößen und Gegenangriffen an der Front. [63]

Gegen Ende seiner langen Herrschaft gelang es dem König, auch an der Südküste des Persischen Golfes und in Südarabien Fuß zu fassen, nachdem das christliche Königreich Aksum zuvor mit oströmischer Unterstützung in Himyar interveniert hatte. [64] Oman und Jemen wurden um 570 persisch, was auch im Hinblick auf die dort verlaufenden Handelsrouten des Indienhandels von Bedeutung war. Im Inneren konnte Chosrau offenbar wenigstens zeitweise die Position des Königtums gegenüber dem Adel stärken und mehrere Reformen in Angriff nehmen. So wurde ein neues Steuersystem eingeführt, das vielleicht an das komplizierte Steuersystem des spätrömischen Reiches angelehnt war, und vier große Armeedistrikte wurden geschaffen. Allerdings scheint sich bereits in den 570er Jahren ein Scheitern der Reformen abgezeichnet zu haben, zudem erwies sich vielleicht gerade die letztgenannte Maßnahme als wenig glücklich, da die Armeekommandeure große Macht erhielten und zudem nach der Zerschlagung einer der Hauptarmeen an der Grenze der Weg ins Innere des Reiches frei war (siehe Islamische Expansion , bei der genau dieser Fall eintrat). Als Chosrau starb, hinterließ er ein sehr mächtiges, aber auch von den langen Kriegen erschöpftes Reich.

Chosrau II. Parwez und der Perserkrieg des Herakleios

Darstellung König Chosraus II. auf einer 1,5 Dinar Goldmünze.

Chosraus Sohn Hormizd IV. (579–590) führte den seit 572 andauernden Krieg gegen Ostrom mit wechselndem Erfolg fort und musste sich weiterhin auch der Türken an der Nordostgrenze erwehren. Im Inneren versuchte er sich bei der Bevölkerung beliebt zu machen. Dabei beging er jedoch den Fehler, gegen den Adel und die zoroastrischen Priester vorzugehen, zudem scheint er seinen Generalen misstraut zu haben. So wurde er 590 infolge einer Adelsrevolte gestürzt und durch seinen Sohn Chosrau ersetzt. Dieser musste jedoch sehr bald vor einem Usurpator , dem fähigen General Bahram Tschobin , ausgerechnet zu den Römern fliehen und erlangte seinen Thron 591 nur mit Hilfe des Kaisers Maurikios zurück, wofür die Römer erhebliche Gebiete (zurück-)erhielten. [65]

Chosrau II. Parwez („Sieger“; 590–628) gilt als der letzte bedeutende Sassanidenherrscher. [66] In den ersten 10 Jahren seiner Herrschaft waren die Beziehungen zum Westen so friedlich wie nie zuvor. Vermutlich war der Großkönig sogar von Kaiser Maurikios adoptiert worden. Im Inneren war Chosrau in religiöser Hinsicht tolerant, zahlreiche Christen sind an seinem Hof nachgewiesen. Dazu gehörten neben seiner Lieblingsfrau Schirin unter anderem sein oberster Finanzbeamter Yazdin , der den Staatshaushalt sanierte und Chosrau sprudelnde Einnahmen bescherte, und der königliche Leibarzt Gabriel von Schiggar .

Der römisch-persische Grenzraum zur Zeit Chosraus II.

Nach dem Sturz von Kaiser Maurikios im Jahr 602 schien für Chosrau der Moment gekommen zu sein, sich auch als Kriegerkönig zu stilisieren [67] und die Unruhe im Imperium zu nutzen. Von 603 bis 629 tobte zwischen Oströmern und Sassaniden „der letzte große Krieg der Antike“ ( James Howard-Johnston ). [68] Chosrau II. präsentierte einen angeblichen Sohn seines ermordeten Gönners und seine Truppen fielen Anfang 603 in oströmisches Gebiet ein. [69] Die Gelegenheit schien günstig zu sein, zumal die Lage an der persischen Nordostgrenze ruhig war, da der türkische Khagan Tardu durch innere Unruhen in der Steppe gebunden war. Die Römer waren derweil vorerst mit sich selbst beschäftigt: Während der (den Quellen nach) tyrannisch regierende Kaiser Phokas , der Mörder des Maurikios, von Herakleios 610 gestürzt und getötet wurde, fielen persische Truppen in Syrien ein und drangen bis nach Kleinasien vor. 614 eroberten die Perser – offenbar mit Hilfe einheimischer Juden – Jerusalem und führten das angebliche Kreuz Christi fort, 615/16 erreichten persische Truppen zeitweilig Chalkedon . Seit 619 standen sassanidische Truppen in Ägypten , der Kornkammer Ostroms, und drangen im Westen bis in die Barka (möglicherweise bis vor Tripolis), im Süden (auf der Suche nach Gold) bis in den Sudan vor.

Solidus des Herakleios mit seinen Söhnen Konstantin III. und Heraklonas .

Während die Sassaniden in den vorangegangenen drei Jahrhunderten niemals ernsthaft versucht hatten, ihren Machtbereich im Westen über Armenien und Mesopotamien hinaus auszuweiten, brach Chosrau angesichts der militärischen Erfolge nun mit dieser Politik: Syrien und Ägypten wurden um 620 als dauerhafte Eroberung administrativ in das Perserreich integriert, ebenso wie es Jahrzehnte zuvor bereits mit Jemen und Oman geschehen war. Für Ägypten ist dies aufgrund von Papyrusfunden gesichert. [70] Und ungeachtet der sehr schlechten Überlieferungslage ist dies auch für Syrien anzunehmen, wo Caesarea nun Sitz eines marzban wurde. [71]

Fast schien es so, als sei das Reich der Achämeniden wieder auferstanden. In mehreren Feldzügen hatten die Sassaniden die Oströmer an den Rand des Untergangs gebracht und kontrollierten einen Großteil des Reiches, bis Kaiser Herakleios 622 wieder in die Offensive ging. [72] In drei Feldzügen, die Herakleios bis in den Kaukasus führten, gelang es ihm, wenn auch nur unter Aufbietung aller verfügbaren Kräfte, das Blatt zu wenden und mehrere persische Verbände zu schlagen. [73] Es zeigte sich nun, dass Chosrau II. den Krieg offenbar nicht mit aller Kraft führen konnte: So standen starke Truppenverbände (eventuell sogar die besseren) in Ägypten, die sich nicht am Kampf gegen Herakleios beteiligten, zumal Chosrau seinen hochadligen Kommandeuren, wie dem fähigen General Schahrbaraz , wohl nicht ernsthaft vertraute. Eine persische Großoffensive, die mit der Belagerung von Konstantinopel 626 durch die mit den Persern verbündeten Awaren verbunden war, scheiterte, zumal die Perser nicht auf das europäische Ufer übersetzen konnten.

Herakleios konnte mit seiner flexiblen Kriegsführung Erfolge verbuchen: Mehrmals manövrierte er persische Verbände aus bzw. besiegte feindliche Einheiten. Er stellte wiederholt seine militärischen Fähigkeiten unter widrigen Umständen unter Beweis. [74] Entscheidend für die persische Niederlage war letztlich aber wohl das Eingreifen der Türken in den Krieg auf Seite von Herakleios, der diplomatische Kontakte zu ihnen aufgenommen hatte und 627 sein Vorgehen mit ihnen koordinierte. [75] Der türkische Großangriff, der das Kernland des Reiches bedrohte, führte nun dazu, dass die Perser einen Zweifrontenkrieg führen mussten, für den sie traditionell schlecht gerüstet waren.

Anfang Dezember 627 fügte Herakleios einem kleineren persischen Heer in der Schlacht bei Ninive eine Niederlage zu. Chosrau II., der sich in der Nähe aufhielt und von dem römischen Vorstoß überrascht worden war, musste fliehen und verlor damit sein Ansehen und seinen Rückhalt bei den Großen des Reiches, die den Krieg im Westen, der vor allem der Krone nutzte, ohnehin seit längerem skeptisch sahen. Der König wurde bald darauf (Februar 628) entthront und schließlich ermordet. [76] Sein Sohn und Nachfolger Kavadh II. ersuchte sofort um Frieden und bot die Räumung aller besetzen Gebiete an. Die Friedensverhandlungen erwiesen sich als recht langwierig, nicht zuletzt aufgrund der innenpolitischen Situation in Persien. [77] Die Sassaniden gaben aber schließlich nicht nur Territorien, sondern überdies auch das Kreuz Christi zurück (629/630). Die persischen Truppen zogen sich in das Reich zurück, und ihre Anführer griffen sogleich in den Kampf um die Krone ein.

In der historiographischen Überlieferung wird der Beginn der Regierungszeit Chosraus II. und auch er persönlich positiv geschildert. Der König galt als mutig und als scharfsinnig, die Pracht seines Hofes wird betont gewürdigt. Das ändert sich mit der Schilderung der zweiten Regierungshälfte, als er den Krieg gegen Ostrom beginnt, der mit dem beginnenden Niedergang seine Reiches endete, wobei der steigende Steuerdruck, das Misstrauen des Königs und der lange Krieg sich negativ auswirkten. [78] In diesem Sinne war Chosrau für die Zerstörung der alten Weltordnung mitverantwortlich, die die gesamte Spätantike zwischen Ostrom und Persien bestanden hatte. Diese wurde infolge der arabischen Eroberungen durch eine neue Ordnung ersetzt, in der das Kalifat den Platz des Sassanidenreichs einnahm und gegen das Ostrom-Byzanz um die reine Existenz kämpfen musste. [79]

Das Ende der Sassaniden

Nach der Ermordung Chosraus II. und dem Tod Kavadhs II., der nur wenige Monate regierte, folgten eine Zeit der Wirren und schnell wechselnder Herrscher (Ende 628 bis 632). [80] Es gelangten sogar zwei Frauen – eigentlich kamen nur Männer als Thronfolger in Frage – und der (möglicherweise christliche) General Schahrbaraz , der kein Sassanide war, für kurze Zeit auf den Thron. Nur Monate, nachdem Schahrbaraz den sehr jungen Ardaschir III. gestürzt hatte, wurde er selbst entmachtet. Es folgten die Töchter Chosraus II., Boran und Azarmeducht , die sich ebenfalls nicht lange halten konnten. Teils parallel in verschiedenen Teilen des Reiches herrschten dann Hormizd V. und Chosrau IV. , während Chosrau III. und danach Peroz II. sich zuvor nur regional durchsetzen konnten. Die Quellenüberlieferung ist für diesen Zeitraum sehr unzuverlässig; selbst die Chronologie der Herrscher ist nicht völlig gesichert. Diese Zeit der Wirren hatte offenbar einen starken Autoritätsverlust des Königtums zur Folge, so dass die königliche Zentralgewalt irreparabel Schaden erlitt, während der ohnehin vorhandene Einfluss regional mächtiger Adelsfamilien gestärkt wurde. [81]

Münze mit dem Bildnis Yazdegerds III.

Das Ende des durch diese Wirren geschwächten Sassanidenreiches wurde in der Regierungszeit Yazdegerds III. (632–651) besiegelt, [82] als die Heere der muslimischen Araber sowohl in die oströmischen Orientprovinzen als auch in das Sassanidenreich eindrangen. [83] Dabei erwies sich auch die Beseitigung des Pufferstaates der Lachmiden durch Chosrau II. um 602 als strategischer Fehler. Die Perser leisteten jedoch durchaus entschlossen Widerstand, und zunächst waren sie der Herausforderung auch gewachsen: Ende 634 konnten die Angreifer in der sogenannten Schlacht an der Brücke bei Kufa zurückgeschlagen und aus Mesopotamien verdrängt werden; doch konnte man diesen Sieg nicht ausnutzen, da es erneut zu inneren Wirren kam. Die Araber nutzten diese aus, um sich wieder zu sammeln. 636 besiegten sie zunächst in der Schlacht am Jarmuk die Oströmer, bevor sie sich mit aller Macht gegen die Sassaniden wandten und diese in zwei blutigen Entscheidungsschlachten schlugen: zunächst 638 ( Sebeos gibt den 6. Januar 638 an) in der Schlacht von Kadesia , was den Verlust Ktesiphons und Mesopotamiens zur Folge hatte, und dann 642 bei Nihawand im iranischen Herzland (siehe dazu Islamische Expansion ). Bereits 639 war den Arabern nach hartem Kampf die Eroberung der wichtigen Provinz Chuzestan gelungen. Yazdegerd musste fliehen und das sassanidische Königtum verlor rapide an Ansehen, während sich einige persische Adlige bald mit den Invasoren verständigten; andere, die isoliert Widerstand leisteten, wurden militärisch besiegt. Einige Einheiten der sassanidischen Reiterei liefen später sogar zu den Arabern über; als Asāwira spielten sie militärisch eine nicht unwichtige Rolle im Kalifat und wurden auch nicht zum Übertritt in den Islam verpflichtet. [84]

Überhaupt dürfte der Ansehensverlust der sassanidischen Dynastie seit Chosrau II. eine entscheidende Rolle für den Zusammenbruch ihres Reiches gespielt haben. Yazdegerd III. wurde (wie anhand von Münzprägungen belegbar) nicht im gesamten Reich unangefochten anerkannt und konnte sich immer nur regional Autorität verschaffen. Möglicherweise hatten bereits 636 Teile des Heeres (genauer: die in Aserbaidschan stationierte Nordwestarmee) mit den Muslimen zusammengearbeitet; zur gleichen Zeit waren mit den letzten Lachmiden die ehemaligen arabischen Vasallen der Perser zum Islam übergetreten. Yazdegerd III. wurde 651 nahe Merw , im äußersten Nordosten seines zusammenbrechenden Reiches, von einem seiner Untergebenen getötet.

Das Sassanidenreich hatte damit aufgehört zu bestehen, auch wenn einige Regionen (so etwa Deylam) noch längere Zeit Widerstand leisteten; die Eroberung Irans kostete die Araber einen hohen Blutzoll. Auch die Islamisierung des Landes und neue Identitätsbildung schritt nur langsam voran. [85] Erst ab etwa 900 stellten die Muslime die Mehrheit, und noch im 11. Jahrhundert sind bedeutende zoroastrische Minderheiten bezeugt; zoroastrische Feuer brannten im Südosten des Iran sogar noch im 13. Jahrhundert. [86]

Mehrere große Adelsgeschlechter scheinen zudem den Sturz der Sassaniden überdauert und sich mit den neuen Herren arrangiert zu haben, so dass sie in ihren jeweiligen Kernländereien teils noch bis ins Hochmittelalter herrschten und so für Kontinuität sorgen konnten. Im Gegensatz zu manch anderen von den Arabern unterworfenen Völkern behielten die Perser auch ihre Sprache bei, zumal die spätantike Kultur in Persien und den ehemaligen römischen Provinzen der arabischen zu Beginn in vielen Bereichen weit überlegen war.

Yazdegerds Sohn Peroz entkam an den chinesischen Kaiserhof der Tang und ließ sich in Chang'an nieder. Mit chinesischer Hilfe versuchte er während des Bürgerkrieges Alis gegen Muʿāwiya (seit 656), die Macht zumindest im Osten Persiens wiederzuerlangen, was aber scheiterte. Sein ältester Sohn Narseh (II.) wurde von den Chinesen 679 nach Westen geschickt und halbherzig als König von Bo-Si (Persien) unterstützt. Narseh versuchte, in Tocharistan eine eigene Machtbasis zu etablieren, spielte jedoch nur eine untergeordnete Rolle und rieb sich in Kämpfen mit den Arabern auf. Wohl 709 kehrte er schließlich als Gescheiterter an den Hof der Tang zurück und starb kurz darauf. [87] Er scheint der letzte Sassanide gewesen zu sein, der einen Anspruch auf den persischen Thron tatsächlich durchzusetzen versuchte. Die letzte Erwähnung eines Sassaniden am chinesischen Hof gehört in das Jahr 731; es gibt allerdings Hinweise darauf, dass am Hindukusch im 8. Jahrhundert ein kleines Reich existierte, dessen Herrscher sich auf die Sassaniden zurückführten und als Könige von Persien bezeichneten. [88] Wie und wann dieses Reich unterging und ob seine Könige tatsächlich Sassaniden waren, ist bislang unklar.

Innerer Aufbau des Reiches

Königtum, Adel und staatlicher Aufbau

Von der in der älteren Forschung verbreiteten Vorstellung, die Sassaniden hätten ein neues, zentralisierteres und mächtigeres Reich begründet, ist man in den letzten Jahren abgerückt. Vielmehr betonen Spezialisten heute die Kontinuitäten zwischen Arsakiden und Sassaniden; je mehr man über den Aufbau des Neupersischen Reiches weiß, desto deutlicher wird, dass die inneren Strukturen nach dem Dynastiewechsel im Kern unverändert blieben.

Die ersten Sassaniden standen allerdings unter Legitimationsdruck, sie mussten sich – gerade im Krieg mit Rom – als würdige Könige erweisen und rechtfertigen, dass sie die Arsakiden nach Jahrhunderten von der Macht verdrängt hatten. Das alte Perserreich der Achämeniden diente ihnen dabei vielleicht in gewisser Weise als Vorbild, was auch in der Selbstbezeichnung der Sassanidenherrscher zum Ausdruck kam, Könige der Könige zu sein (wobei bereits die Arsakiden diesen Titel geführt hatten). Allerdings wussten bereits die ersten Sassaniden offenbar nicht viel mehr über ihrer achämenidischen „Vorfahren“ beziehungsweise „Urahnen“, als dass diese einst ein großes Reich beherrscht hatten (siehe oben).

Das politische Konzept von Ērān , vom Land der Arier , entstand erst in sassanidischer Zeit; nun taucht auch die Reichsbezeichnung Ērānšāhr („Reich der Iraner“) auf. Dem entgegen stand Anērān , das Land der Feinde, wozu neben Rūm (das Römische Reich) auch Tūrān (die Feinde im Nordosten, wie Iranische Hunnen und später die Göktürken ) zählte. [89] Damit war für die spätantiken Perserkönige die Aufgabe verbunden, die zivilisierte Welt von Ērānšāhr gegen die äußere Welt zu verteidigen. In diesem Zusammenhang spielte die sassanidische Herrschaftsideologie eine beachtliche Rolle. Aus achämenidischer Zeit ist der ummauerte Garten ein bekanntes Symbol (altpersisch paridaida , verstanden im Sinne eines irdischen Paradieses), [90] das verbunden war mit einer gewissen sakralen Komponente. Touraj Daryaee hat diesbezüglich die These aufgestellt, dass das Motiv eines geschützten Gartens für die Sassaniden als ein Symbol der Absicherung des Reiches nach außen diente, wobei die Sassaniden auch real eine aktive Grenzsicherung betrieben. [91]

Schapur I. war, wie bereits erwähnt, der erste Großkönig, der sich als šāhān šāh ērān ud anērān ( König der Könige von Iran und Nicht-Iran ) bezeichnen ließ. In späteren Berichten wird auch geschildert, wie im Thronsaal von Chosrau I. neben dem Thron des Königs auch drei zeremonielle Thronsessel gestanden haben sollen, je einen für den Kaiser von Rom, den Kaiser von China und den Chagan der Türken, wenn sie als Vasallen zum König der Könige kommen sollten. [92] Neben dem damit formulierten Vorherrschaftsanspruch (sei er auch nur formaler Art) deutete dies auch auf den politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Horizont des Sassanidenreiches hin. [93]

Der Herrscher war König von Gottes Gnaden und vom Samen der Götter , aber kein Gottkönig. Später wurden sogar die mythischen Urkönige Irans als Vorfahren miteinbezogen; diese Mystifizierung lebte unter anderem in dem im 6./7. Jahrhundert entstandenen Herrenbuch fort (siehe unten). Ansonsten bezogen die Sassanidenkönige ihre Legitimität vor allem aus ihrem „Glücksglanz“ (dem königlichen xvarrah ) [94] und aus der Demonstration ihrer persönlichen Fähigkeiten im Krieg und auf der Jagd. Die spätantiken Perserkönige zogen deshalb nicht selten selbst in den gefährlichen Kampf. [95]

Die Königsidee war zumindest mit gewissen religiösen zoroastrischen Vorstellungen verbunden: Seit Ardaschir I. sind religiöse Motive auf Münzen belegt und der König selbst bezeichnete sich als mazdēsn (Mazda-Verehrer). Allerdings scheinen erhaltene zoroastrische Werke eine enge Verzahnung zu suggerieren, die zumindest in ihrer Ausprägung zweifelhaft ist: Zwar wird im mittelpersischen Werk Dēnkard betont, dass Königtum und Religion miteinander verknüpft sind, so dass das eine nicht ohne das andere existieren könne; andere Quellen belegen jedoch, dass neben dem Mazdaismus auch andere Spielarten des Zoroastrismus zeitweise am Hof einflussreich waren (wie der Zurvanismus ) und in der Spätzeit enge Vertraute des Großkönigs sogar Christen sein konnten. In diesem Sinne kann man nicht von einer strengen zoroastrischen Orthodoxie sprechen, in der sich das Königtum bedingungslos einordnete, vielmehr zirkulierten verschiedene religiös-philosophische Ideen im Sassanidenreich. [96] Im Rahmen zoroastrischer Kosmogonievorstellungen war die Inzestehe ( xwēdōdah ) innerhalb der Königsfamilie und der Adelsfamilien wohl nicht ungewöhnlich, allerdings ist das entsprechende Ausmaß umstritten. [97]

Der wohl im 6. Jahrhundert in Ktesiphon errichtete Palast Taq-e Kisra ist ein berühmtes Monument des sassanidischen Persien.

Die Sassanidenkönige verfügten zwar prinzipiell über große Macht, sie waren aber keine absoluten Herrscher. [98] Den Großkönigen stand ein mächtiger Hochadel gegenüber, in welchem die sieben großen Familien eine besondere Rolle spielten. Der Adel selbst gliederte sich abseits des Großkönigs am Hof wohl in vier Rangklassen auf. An der Spitze standen die Regionalfürsten und Provinzherrscher ( šahrdārān ), es folgten die Prinzen von königlichen Blut ( waspuhragān ), dann die einflussreichsten Großen ( wuzurgān ) und am Schluss die geringeren Adligen ( āzādān ). [99] Wenngleich der als wuzurgān („die Großen“) bezeichnete Hochadel der Königsfamilie formal nachgeordnet war, verfügten seine Mitglieder aber doch über große Macht und Prestige.

Die Situation scheint in manchem der des Heiligen Römischen Reiches im Hochmittelalter geähnelt zu haben: Starke Herrscher konnten dem „feudalen“ Adel ihren Willen aufzwingen, doch kam es auch immer wieder zu Thronwirren und Konfrontationen mit Teilen der Aristokratie (und dort vor allem gegenüber den mächtigen Adelsfamilien der Mihran , Suren und Karen , die bereits in parthischer Zeit eine bedeutende Rolle gespielt hatten und vor allem im Osten des Reiches über große Besitzungen verfügten) und dem zoroastrischen Klerus . Allerdings wurde bis zur Endphase des Reiches fast ausnahmslos daran festgehalten, dass nur ein (körperlich unversehrtes) Mitglied des Hauses der Sassaniden den Thron besteigen durfte. Wie konfliktreich das Verhältnis zwischen Königen und Adligen letztlich war, ist in der Forschung sehr umstritten. Es dürfte den Königen in der Regel gelungen sein, die Aristokraten gegeneinander auszuspielen, so dass es fast nie zu einer geschlossenen adligen Opposition gegen den Herrscher kam. [100] Dennoch sahen sich nicht wenige Könige oft mit erheblichen Problemen konfrontiert, wenn es ihnen nicht gelang, die wichtigsten Teile des Hofadels in ihre Politik einzubinden bzw. gegeneinander auszuspielen; so wurden etwa Könige von Ardaschir II. bis Bahram IV. entweder gestürzt oder ermordet, [101] während Yazdegerd I. mit starker Opposition zu kämpfen hatte.

Der Hof der Sassaniden kannte, wenigstens in seiner Frühzeit, einen Adelsrat, dessen Funktionen und Einflussmöglichkeiten jedoch schwer zu bestimmen sind. Adelsversammlungen erwähnt noch Prokopios von Caesarea Mitte des 6. Jahrhunderts, doch die Funktion und Zusammensetzung dieser Organe ist unklar. [102] Offenbar spielten der Adel und die Priesterschaft, deren Hierarchie sich erst im Laufe der Zeit ausprägte, bei der Bestimmung des Thronfolgers eine gewisse Rolle. Außerdem gab es ein später immer ausgeprägteres Hofzeremoniell sowie eine differenzierte Abstufung von Rangtiteln. Der Hof war das Zentrum des herrschaftlichen Handelns, wobei sich der König auf eine recht gut organisierte Verwaltung stützen konnte. [103] An der Spitze der Verwaltung stand der Wuzurg-Framadar („Großwesir“), der oberste königliche Minister. Eine hervorgehobene Rolle spielte daneben der Hazarbed , der in der Frühzeit wohl Kommandeur der Leibwache des Königs gewesen war, später aber eine Position bekleidete, die ähnlich dem wuzurg-framadar gewesen zu sein scheint. [104]

Nach Ausweis der Quellen waren zumindest einige der wichtigsten Ämter innerhalb bestimmter Adelsfamilien erblich; aufgrund der Weitverzweigtheit dieser Geschlechter war dieses Verfahren praktikabel, da in der Regel mehrere geeignete Kandidaten zur Verfügung standen. Einige Althistoriker sind im Übrigen der Ansicht, das persische Zeremoniell habe dann dem spätantiken römischen als Vorbild gedient; am wahrscheinlichsten ist angesichts der zahlreichen Parallelen der Herrscherrepräsentation eine wechselseitige Beeinflussung der beiden Großmächte. [105]

Söhne des Königs wurden zumindest in der Frühzeit oft mit Provinzstatthalterschaften betraut, daneben existierten aber auch regional herrschende Fürsten und sogar Teilkönige (wie in Armenien ), denen die Verwaltung über größere Provinzen übertragen wurde. Allerdings ist es relativ unstrittig, dass das Reich unter den Sassaniden insgesamt stärker zentralisiert war als unter den Parthern und daher auch über eine größere Anzahl von Amtspersonen verfügte. [106] Dies umso mehr, als in der Schwächephase des Adels im späten 5. Jahrhundert (siehe Mazdakiten ) teils Adelsland in Königsland umgewandelt werden konnte. Auch die Reformen Chosraus I. haben zeit- und teilweise die Position des Königtums gestärkt, etwa durch die Schaffung eines Dienstadels beziehungsweise „Rittertums“ (die Dehqan ), wenngleich der Adel nach seinem Tod auch wieder an Macht gewann. An die sassanidische Hofverwaltung und Hofkultur sowie an das sassanidische Steuersystem, das seit Chosrau I. aus einer kombinierten Kopf- und Grundsteuer bestand, sollten später auch die Abbasiden anknüpfen. [107]

Gesellschaft

Die Gesellschaft war – glaubt man den späteren zoroastrischen Quellen – ab dem 5. Jahrhundert, ähnlich wie der Hofadel, in vier Klassen unterteilt, die man vielleicht als Kasten bezeichnen kann: 1) Priester und Richter, 2) Krieger, 3) Schreiber (Beamte) und 4) Bauern und Handwerker, auch wenn die Forschung sich über die Reihenfolge nicht immer einig ist. [108] Die soziale Mobilität dürfte dabei größer gewesen sein, als es die späteren Quellen suggerieren. Obwohl in den Städten Händler und Handwerker eine große Rolle spielten, war die Mehrheit der Bevölkerung als Bauern auf dem Land tätig. Sie profitierten auch von den Reformen Chosraus I., da sie nun ihr Land selbstständig bearbeiten durften und in einem geringeren Maße vom Adel (siehe dazu oben) abhängig waren als vorher. Die Bedeutung des Landadels und der lokalen Landbesitzer ( Dehqan ) nahm in dieser Zeit ebenfalls erheblich zu.

Eine bedeutende Rolle im Sassanidenreich spielten die zoroastrischen Priester ( Mo(w)bads ), die sowohl mit religiösen Fragen befasst waren als auch staatlich administrative Funktionen ausübten, wobei sie als Richter und Rechtsgelehrte wirkten. [109]

Entscheidend war aber vor allem das Verhältnis zwischen dem jeweiligen Großkönig und dem Hochadel; anders als man früher oft annahm, stand dieser dabei allerdings dem Herrscher nie en bloc gegenüber, sondern zerfiel in der Regel in unterschiedliche Gruppierungen. [110]

Die Sklaven wurden im Sassanidenreich zwar als „Sachen“ angesehen, gleichzeitig aber auch als menschliche Wesen und waren so vor allzu grausamer Behandlung geschützt, wenngleich ihre Besitzer sie verkaufen oder verschenken durften. Zu berücksichtigen sind ferner die Kriegsgefangenen und Deportierten aus den römischen Gebieten, die im Sassanidenreich wiederangesiedelt wurden. So bauten römische Gefangene Gebäude und Brücken, die noch heute erhalten sind. Ob die Deportation von Römern ins Perserreich tatsächlich zu einem massiven Anstieg des Anteils der Christen an der Bevölkerung geführt hat, wie oft vermutet wird, ist heute umstritten.

Wirtschaft

Verlauf der Seidenstraße im Mittelalter

Wie stark die Ökonomie des Sassanidenreiches war, ist in der Forschung umstritten. [111] Während Gelehrte wie Zeev Rubin von einer schwachen, primitiven und weitgehend auf Tauschhandel basierenden Wirtschaft ausgehen, warnen Historiker wie James Howard-Johnston davor, die ökonomische Leistungsfähigkeit des spätantiken Perserreiches zu unterschätzen.

Das historische Bewässerungssystem von Schuschtar

Ungeachtet einiger Städtegründungen [112] (die Sassaniden legten auf Städtegründungen einen höheren Wert als ihre Vorgänger, die Arsakiden) und des prächtigen Ausbaus der königlichen Hauptresidenz Ktesiphon , war die Landwirtschaft wie überall in der Alten Welt der wichtigste Wirtschaftszweig. Sie erbrachte die meisten Steuern, wenngleich die Besteuerung lange Zeit nicht effizient vollzogen wurde, was sich zeit- und teilweise durch Reformen Chosraus I. im 6. Jahrhundert änderte, wobei die lokalen Landbesitzer ( Dehqan ) eine wichtige Rolle spielten. Besonders wichtig war in diesem Zusammenhang (das nicht-iranische) Mesopotamien , wo rund zwei Drittel aller Steuereinnahmen eingetrieben wurden, sich wichtige urbane Zentren befanden und die landwirtschaftliche Produktion ergiebig war. Durch die Förderung des Städtewesens prosperierten zudem andere Wirtschaftszweige, vor allem das Handwerk und die Textilindustrie. Zu den erfolgreichen Infrastrukturmaßnahmen der Zeit zählte der Bau des Band-e Kaisar durch römische Arbeitskräfte.

Darüber hinaus profitierte die Wirtschaft der Sassaniden von der Tatsache, dass mehrere bedeutende Handelsrouten durch das von ihnen kontrollierte Gebiet verliefen, vor allem die sogenannte Seidenstraße . [113] Das an der Schnittstelle zwischen der Mittelmeerwelt einerseits und der Steppe Zentralasiens sowie den weiteren Verbindungswegen nach China und Indien andererseits liegende Sassanidenreich profitierte davon erheblich. Persien schlug auch aus dem Zwischenhandel mit Ostrom Gewinn; mehrmals versuchten die Römer, die sassanidischen Zwischenhändler auszuschalten, was nicht gelang. Erst unter Justinian I. kamen die Oströmer in den Besitz von Seidenraupen, doch sollten noch Jahrzehnte vergehen, bevor sich eine nennenswerte römische Seidenindustrie entwickelt hatte. Die Perser wehrten auch die Expansionsbemühungen sogdischer Händler ab, die in Zentralasien den Seidenhandel weitgehend kontrollierten (siehe Maniakh ).

Bei der Kontrolle der wichtigsten Ost-West-Handelsrouten half den Sassaniden, dass sie den Seehandel im westlichen Indischen Ozean lange Zeit weitgehend kontrollierten; so wurde der Handel mit Indien und Ceylon im 6. Jahrhundert vor allem von sassanidischen Kaufleuten abgewickelt ( Indienhandel ). Auch mit dem südlichen Russland wurde reger Handel getrieben, vor allem im Bereich des Kaspischen Meeres. Zu China unterhielten die Sassaniden, wie erwähnt, recht enge Kontakte, die auch wirtschaftlich motiviert waren: So gelangten alleine an den Hof der nördlichen Wei zwischen 455 und 522 mindestens zehn Gesandtschaften. Nach der Wiedervereinigung Chinas 589 unter der Sui-Dynastie wurden erneut Kontakte geknüpft, die bis zum Ende des Sassanidenreiches Bestand haben sollten; der letzte sassanidische Kronprinz, Peroz , floh an den Hof der Tang-Dynastie . [114]

Militärwesen

Sassanidische Silberplatte
Sassanidische Schwerter und Helme des 6. und 7. Jahrhunderts

Militärisch zeigte sich das Sassanidenreich seinen Gegnern über Jahrhunderte weitgehend gewachsen. [115] So konnte es dem Ansturm der iranischen Hunnen ab dem 4. Jahrhundert standhalten, und 572 war es gar möglich, einen Zweifrontenkrieg gegen Römer und Türken souverän für sich zu entscheiden. Die obersten Generäle des Reiches trugen den Titel spāhbed ( Spahbad , Spahbed u. ä.) und rekrutierten sich in der Regel aus den großen Magnatenfamilien (viele wichtige Ämter waren an bestimmte Familien gebunden). [116] Die Stärke der sassanidischen Armeen lag in ihren schwergepanzerten Reitern, den Kataphraktoi und Clibanarii , denen die Römer anfangs nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen hatten. Bis zum Schluss waren die schweren Lanzenreiter sowie die berittenen Bogenschützen die wichtigsten Einheiten der persischen Armee. Etwa ab dem 5. Jahrhundert unterschieden diese sich in Ausrüstung und Kampfweise kaum mehr von ihren oströmischen Gegnern.

Die Reiter waren gewöhnlicherweise gepanzert und verfügten laut Tabari über eine Lanze, Schwert, Streitaxt und zwei Bögen und 30 Pfeile. Es existierte eine Elitereiterei, die wie die Leibgarde der Achämenidenzeit die Unsterblichen genannt wurde. Die schwergepanzerten Reiter, die vielleicht indirekt Pate standen für die späteren europäischen Ritter , genossen ein hohes Ansehen. Sie waren den römischen Truppen der Spätantike absolut gewachsen, unterlagen aber wie diese schließlich der wendigeren leichten Reiterei der Araber.

Während das Feldheer, das sich zumindest bis ins sechste Jahrhundert wie unter den Arsakiden wesentlich auf das Adelsaufgebot stützte, unter den Sassaniden lange dem parthischen glich, scheinen die Könige aus der neuen Dynastie sehr bald deutlich größeren Wert auf die Belagerungstechnik ( Poliorketik ) gelegt zu haben. Ein Grund hierfür dürfte die Notwendigkeit gewesen sein, die stark befestigten Orte Nordmesopotamiens und Armeniens einzunehmen, wenn man in diesen Gebieten den unter den späten Arsakiden verlorenen Boden wieder gutmachen wollte. So wurde Hatra um 240 mit enormem Aufwand belagert und schließlich auch eingenommen.

Vermutlich lag die maximale Stärke der Armee (unterstellt, die Quellen sind zuverlässig) zwischen 50.000 und vielleicht 100.000 Mann; genauere Angaben sind nur schwer zu machen. Zum Heer gehörten natürlich nicht nur Reiter, obwohl sie aufgrund der Weite des Raumes den wichtigsten Bestandteil ausmachten, sondern auch Kriegselefanten, Infanterie, die teils zwangsverpflichtet wurde und einen weniger guten Ruf genoss als die Reiterei, sowie bei Bedarf Truppen mit Belagerungsgerätschaften. Diese wussten die Sassaniden durchaus zu benutzen, wie uns die Berichte bei Ammianus Marcellinus und Prokop sowie die Ausgrabungen in Dura Europos verraten. Ohnehin gewährt uns Ammianus viele wertvolle Einblicke in die sassanidische Kriegsführung (vgl. z. B. Ammian 19,5) sowie in das Sassanidenreich an sich (besonders Ammian 23,6). Ammianus ist zudem eine unschätzbare und insgesamt sehr zuverlässige Quelle hinsichtlich der Militäraktionen an der römischen Ostgrenze zur Zeit Schapurs II.; ähnlich wertvoll ist dann Prokops Bericht über die Kriege unter Chosrau I. beziehungsweise Justinian I. im sechsten Jahrhundert.

Chosrau I. teilte das Reich in vier Militärdistrikte auf und unterstellte jeden davon einem spāhbed , während die Grenzdistrikte der Kontrolle je eines marzbans (eine Art Markgraf ) unterstanden. Auch sorgte Chosrau wohl dafür, dass das Militär wieder stärker an den König als an die großen Adelshäuser gebunden war. Allerdings könnte sich dies bereits unter seinem Sohn Hormizd IV. wieder geändert haben.

Die Sassaniden verfügten auch über eine Seestreitmacht, die aber nicht besonders ausgeprägt war und vor allem die Handelsrouten am Persischen Golf und entlang der arabischen Küsten im Rahmen des Indienhandels sichern sollte. Unter Chosrau I. gewann sie an Bedeutung und war an der Eroberung des Jemen beteiligt; unter Chosrau II. operierten persische Schiffe (allerdings wenig erfolgreich) auch im östlichen Mittelmeer. [117]

Kultur der Sassaniden

Kulturelles Leben

Szene aus dem Schāhnāme: Rostam erschießt Esfandyar mit einem von Simurgh verzauberten Pfeil.

Das Perserreich der Sassaniden zeichnete sich besonders dadurch aus, dass die noch von den frühen Arsakiden gepflegte Kultur im Stil des Hellenismus weiter zurückgedrängt wurde und stattdessen die iranischen Elemente stärker herausgestellt wurden, wenngleich die neuere Forschung dies in Teilen relativiert: So förderte Schapur I. durchaus die griechische Kultur, ähnlich wie sich später auch Chosrau I. für die Philosophie der Antike interessierte. Letztlich betonten die Sassaniden zwar die Unterschiede zu den Parthern, hielten aber faktisch in fast allen Bereichen zunächst weitgehend am Bestehenden fest. [118]

Das Sassanidenreich profitierte von seiner kulturellen Scharnierfunktion zwischen Ost und West. Unter Chosrau I., dem wahrscheinlich bedeutendsten Sassanidenkönig, wurden unter anderem Texte griechischer Philosophen und indische Märchen (wie das Panchatantra ) ins Mittelpersische übersetzt. Dies hatte nachhaltige Auswirkungen, da diese Texte so später den Arabern zugänglich wurden und diese, besonders unter den Abbasiden , daran anknüpfen sollten. In seiner Regierungszeit entfaltete sich das Hofleben besonders prächtig: Die Jagd wurde kultiviert, Schach und Polo wurden am Hof des Großkönigs gespielt; außerdem wurde der prächtige Palast von Taq-e Kisra errichtet. Ebenso wie sein Andenken, das besonders lebendig blieb, wurde das von mehreren Sassanidenkönigen in späteren Erzählungen festgehalten und gepflegt, auch und gerade in islamischer Zeit. Die Erinnerung an Bahram V. , der aufgrund seines Jagdgeschicks den Beinamen „der Wildesel“ (Gor) erhielt, sollte ebenso wie die an Chosrau II. in orientalischen Sagen weiterleben. Besonders der märchenhafte Hof Chosraus II. und seine Beziehung zu der Christin Schirin beflügelten die Phantasie der Nachwelt, was sich in mehreren muslimischen Dichtungen widerspiegelt ( Schāhnāme , Nezāmis Chosrau und Schirin etc.).

Bekleidungsstücke wie Hose und Turban wurden durch die Sassaniden populär, ebenso wie die Ausrüstung mit Brustpanzer und Kettenhemd. Der ritualisierte Reiterzweikampf ( mard-o-mard ) erinnert in erstaunlicher Weise an den Tjost des europäischen Mittelalters. Die ritterlich-höfische Kultur des Islam und dann auch des Abendlandes wurde von den Sassaniden entscheidend (wenn auch teils nur indirekt) vorgeprägt. Es ist vielleicht kein Zufall, dass das (ursprünglich aus Indien stammende) Schach , lange Zeit das höfische Brettspiel par excellence , durch die Sassaniden in den Westen vermittelt wurde. Der mittelpersische Text Mādīgān ī Čatrang bringt dies in Verbindung mit Vuzurgmihr, einem berühmten Berater Chosraus I. Schon der Name Schach leitet sich ab von Schah (dt. „König“).

Literatur und Wissenschaft

Die umfangreiche sassanidische mittelpersische Literatur ist nach dem Ende des Reiches nach und nach weitgehend verloren gegangen, wenngleich auch nach 651 noch mittelpersische Werke entstanden sind. Gründe für den folgenden Verlust waren wohl unter anderem die Kampfhandlungen während der Eroberung durch die Moslems, spätere Kriege, religiöse Ausleseprozesse sowie fehlendes Interesse in späterer Zeit (wobei auch später die Schriftumstellung auf das Arabische eine Rolle spielte). [119] Wir besitzen fast keine Werke (abgesehen von Fragmenten), die sich mit Sicherheit in die sassanidische Zeit zurückdatieren lassen; auch nicht das Avesta , dessen älteste bekannte Handschrift erst in nachsassanidischer Zeit entstanden ist. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die mittelpersische Literatur sehr reichhaltig gewesen ist. [120] Nur ein Bruchteil wurde ins Arabische oder Neupersische übertragen.

Bei einem der verlorenen Werke handelt es sich um das wohl in spätsassanidischer Zeit entstandene Herrenbuch ( Xwaday-namag ), einer offiziellen Reichschronik der persischen Könige von der Zeit der mythischen Herrscher bis in die Gegenwart. [121] Auf dieses Werk scheinen sich mehrere spätere Autoren gestützt zu haben, darunter Firdausi , der auf dieser Basis – arabische und später wiederum davon abgeleitete neupersische Übersetzungen hatten wichtige Inhalte bewahrt – mit dem (neupersischen) Königsbuch ( Schāhnāme ) ein unvergessliches Meisterwerk der Dichtkunst schuf.

Eine wichtige Vermittlerrolle in islamischer Zeit spielten mittelalterliche perso-arabische Autoren, zu denen neben Firdausi unter anderem Tabari gehört, der ebenfalls auf heute verlorene spätantike Quellen zugreifen konnte und sie neu bearbeitete. Diese Werke erlauben wenigstens eine ungefähre Vorstellung vom Reichtum der weltlichen mittelpersischen Literatur, die historische Werke ebenso umfasste wie beispielsweise Poesie, Rechtsbücher, Romane aller Couleur, geographische Berichte, medizinische und astronomische Abhandlungen sowie Heldenepen. Hinzu kam natürlich noch das religiöse Schrifttum, das insgesamt vermutlich umfangreicher war als die weltliche mittelpersische Literatur, da zu den Autoren vor allem zoroastrische Priester zählten. [122]

Zu den technischen Errungenschaften der Sassaniden gehört beispielsweise die Herstellung von raffiniertem Zucker. In spätsassanidischer Zeit wurden die ersten Windmühlen errichtet. Das Sassanidenreich spielte eine bedeutende und nicht zu unterschätzende Rolle bei der Vermittlung von Wissen zwischen Ost und West: An den Hochschulen des Landes (besonders in Nisibis und Nischapur oder an der Akademie von Gundischapur ) beschäftigte man sich unter anderem mit Medizin, Recht und Philosophie und rezipierte das griechisch-römische Wissen, umgekehrt gelangte über Iran bzw. Persien orientalisches, indisches und fernöstliches Wissen in den Westen. In Iran nahmen Manichäer und Nestorianer ihre Missionstätigkeit auf, die sie bis an die Grenzen Chinas führte.

Kunst und Architektur

Die Mauern von Derbent , Russland

In der Kunst entstanden in sassanidischer Zeit einige bedeutende Werke, wie etwa die kunstvoll gestalteten Silberarbeiten (seltener sind Goldarbeiten), wobei sich der Stil der Silberarbeiten im Laufe der Zeit kaum änderte. Die Werke reflektieren den auch von spätantiken römischen Autoren beschriebenen Reichtum und die Pracht des Sassanidenhofes. Typisch war die Darstellung des Großkönigs zusammen mit Jagdszenen auf Silberschalen. Andere Silberarbeiten bilden beispielsweise kultische Handlungen ab. Mythologische Darstellungen sind seltener und lehnen sich offenbar an griechisch-römische Arbeiten an; es sind aber auch Arbeiten mit christlichen Motiven bekannt. Umgekehrt weisen etwa die heute bekannten Überreste der im sechsten Jahrhundert errichteten Polyeuktoskirche in Konstantinopel zahlreiche sassanidische Elemente auf.

Darstellung des Königs Chosrau II. als Panzerreiter ( Taq-e Bostan )

Am imposantesten sind sicherlich die Felsreliefs der Dynastie (etwa bei Naqs-i Rustam); nach Darstellungen mit Schapur III. finden sich jedoch erst wieder Reliefs aus der Zeit Chosraus II., wie die bei Taq-e Bostan , wo er unter anderem auf der Jagd dargestellt wird. Dort befindet sich auch eine eindrucksvolle Darstellung dieses Großkönigs als Panzerreiter ( clibanarius ). Die Reliefs bei Bischapur wurden auch nachweislich von fremden Künstlern, wahrscheinlich Kriegsgefangene Schapurs II., mitangefertigt. Die Reliefs wurden oft zum Gedenken an militärische Siege angefertigt und dienten damit auch Propagandazwecken, andere zeigen den König thronend zusammen mit seinem Gefolge.

In der Architektur sind außerdem Stuckarbeiten aus sassanidischer Zeit bekannt, die aus Gips angefertigt wurden, in späterer Zeit wohl auch als „Massenprodukt“: Es wurde ein Exemplar modelliert, das als Muster für andere diente. Im Bereich der Architektur sei nur auf die sassanidischen Städte Firuzabad und Bischapur verwiesen, wobei diese beiden auch mit am besten erforscht sind, sowie auf das in der Zeit von Schapur I. von römischen Gefangenen errichtete Gundischapur (nach RN Frye: das schönere Antiochia des Schapur ; es sind aber auch andere Übersetzungen möglich), welches sich zu einem bedeutenden kulturellen Zentrum entwickeln sollte. Die Palastbauten demonstrieren außerdem teils sehr eindrucksvoll die Technik der Sassaniden bei der Errichtung von Kuppelräumen. Bei den freischwebenden Kuppeln lässt sich besonders im 6. Jahrhundert eine starke gegenseitige Beeinflussung von persischer und oströmischer Architektur beobachten. Bekannt sind auch sassanidische Plastiken, wie etwa die Kolossal-Statue Schapurs I. [123]

Eine bedeutende Quelle stellen auch die sassanidischen Münzen dar: Auf der Vorderseite ist der König mit seiner individuellen Krone abgebildet, auf der Rückseite ist entweder der Feueraltar alleine, der Altar mit zwei Figuren am Rand oder aber eine Büste in den Flammen abgebildet. Die Sassaniden prägten (anders als die Parther) auch in Gold, doch dominierte bei weitem die Silberdrachme. [124]

Religion

Der sassanidische Feuertempel Adhur Guschnasp im Gebäudekomplex des Tacht-e Suleiman

Der Zoroastrismus beziehungsweise Mazdaismus war unter den Sassaniden zwar sehr einflussreich und wurde zumeist auch von den Königen gefördert, er kann aber dennoch nicht als die einzig akzeptierte und geförderte Religion bezeichnet werden. [125] Zudem ist unklar, welche Variante dieses Glaubens in sassanidischer Zeit die vorherrschende war; eine regelrechte zoroastrische Orthodoxie scheint es in der Spätantike nicht gegeben zu haben. Manche Historiker (sehr vorsichtig Klaus Schippmann , der aber eine durchgängige Staatskirche für unwahrscheinlich hält; Richard Frye) sprachen aber dennoch, wenigstens zeitweise , von einer sassanidischen „Staatskirche“, die aber, im Gegensatz zur spätrömischen christlichen Staatsreligion, nicht auf ein allgemeines Verbot der anderen Religionen hingewirkt habe. Letztlich ist dabei entscheidend, wie man „Staatskirche“ definieren will. Für genauere Aussagen ist die Quellenüberlieferung jedoch zu dürftig oder zu ungenau, auch wenn sich in den Inschriften Kartirs , wie an der Kaaba des Zoroaster , einige Hinweise finden, die aber mit größter Vorsicht zu gebrauchen sind. Demnach war Kartir jedenfalls eifrig bemüht, den zoroastrischen Glauben zu stärken und „Heiden“ zu bekehren.

Insgesamt waren die Sassaniden relativ tolerant gegenüber anderen Religionen, zumal zu Beginn mehrere Religionen um die Einflussnahme stritten. Dies lässt sich an der Rolle erkennen, die der Manichäismus unter Schapur I. spielte. [126] Allerdings waren die Manichäer nach dem Tod Manis teils harten Verfolgungen ausgesetzt, nachdem die zoroastrischen Priester ( Mobads ) wieder stärkeren Einfluss auf König Bahram I. und vor allem Bahram II. nahmen. Besonders der oben erwähnte Kartir hatte auf den jungen König Bahram II. offenbar großen Einfluss. So heißt es auf einer Inschrift: „Karder (Kartir), der Erlöser der Seele Varehrans (Bahrams)“. [127] Kartir wurde später zum obersten Richter ernannt, was den Höhepunkt der Verknüpfung von Staat und zoroastrischer „Kirche“ darstellte. Unter Narseh scheint diese enge Verzahnung schon bald wieder aufgegeben worden zu sein.

Die Juden , die vor allem in Mesopotamien relativ stark vertreten waren, wo Ende des 6./Anfang des 7. Jahrhunderts der so genannte babylonische Talmud entstand, [128] wurden meistens als loyale Untertanen des Königs angesehen; ihnen blieben daher, von Ausnahmen abgesehen, [129] Verfolgungen erspart.

Das Christentum hingegen sollte unter Schapur II. , unter dem auch das Avesta gesammelt worden sein soll, zum ersten Mal verfolgt werden, jedoch aus politischen, nicht aus religiösen Gründen. [130] So weigerte sich der Katholikos Simon bar Sabbae , Steuern zur Finanzierung des Krieges gegen Rom durchzusetzen; wahrscheinlich wurde den Christen, nachdem das Römische Reich sich nun langsam zu einem Imperium Romanum Christianum wandelte, auch misstraut. In der neueren Forschung wird aber vielfach angenommen, dass das Ausmaß der Verfolgungen in den christlichen Quellen stark übertrieben worden sei. Im 5. Jahrhundert formierte sich zudem eine Art „innerpersische Kirche“ (siehe Assyrische Kirche des Ostens , oft fälschlich als „nestorianische Kirche“ bezeichnet); 410 war auf der Synode von Seleukia-Ktesiphon eine eigene Kirchenorganisation geschaffen worden, die deshalb schließlich nicht mehr das Ziel von Verfolgungen war, sondern unter der Kontrolle des Königs stand. Wenngleich es unter Chosrau I. in Persarmenien zu Repressalien gegen Christen kam, garantierte dieser Herrscher 562 den Christen die freie Religionsausübung im ganzen Reich.

In spätsassanidischer Zeit genoss das Christentum beachtlichen Einfluss, wobei nun auch mehrere hochrangige Personen Christen waren, die sich aber weiterhin loyal gegenüber dem Königtum verhielten. [131] Unter Chosrau II. wurde das Christentum zeitweilig gefördert: Chosraus Lieblingsfrau Schirin war selbst Christin, ebenso wie Chosraus Hofarzt Gabriel von Schiggar , wobei das Christentum vor allem in Mesopotamien an Boden gewann und dort nach Ansicht von Forschern wie Sebastian Brock wohl zuletzt sogar die Mehrheitsreligion darstellte. Allerdings traten teils Spannungen zwischen den verschiedenen Konfessionen auf, wie etwa zwischen Monophysiten und „Nestorianern“ (zu denen auch der wichtigste Finanzbeamter Chosraus II., Yazdin , gehörte), wobei letztere eine recht erfolgreiche Missionstätigkeit im Osten ausübten. Wichtige Informationen zur Situation der Christen im Sassanidenreich liefert die Chronik von Seert . [132] Beim Untergang des Sassanidenreichs flohen mehrere Perser nach Osten bis nach China, wobei die Christen unter ihnen nun als Vermittler des Christentums in China eine Rolle spielten (vgl. Nestorianische Stele ). [133]

Insgesamt kann festgehalten werden, dass innen- und außenpolitische Faktoren bei der Religionspolitik der verschiedenen Herrscher eine wenigstens nicht unwichtige Rolle spielten, während die Sassaniden insgesamt eine deutlich größere Toleranz gegenüber Andersgläubigen an den Tag legten, als es viele der zeitgenössischen christlichen Kaiser im spätantiken Römischen Reich taten. [134]

Teils wird vermutet, der Zoroastrismus habe in spätsassanidischer Zeit eine Krise durchlebt und zahlreiche Anhänger verloren; gegen diese Annahme spricht aber, dass es offenbar bis ins frühe 10. Jahrhundert dauerte, bis die Zoroastrier im iranischen Hochland gegenüber den Muslimen in die Minderheit geraten waren (in Mesopotamien mag die Situation eine andere gewesen sein).

Nachwirkung der Sassaniden

Mit der Zerschlagung des Sassanidenreiches und der Eroberung der oströmischen Orientprovinzen beendeten die Araber endgültig die Spätantike. Doch beeinflussten sassanidische Traditionen in der Folgezeit auch die islamischen Araber noch in erheblichem Maße. So wurde der Hof der Sassaniden Vorbild für den Hof der Abbasiden in Bagdad , und Herrscher wie Chosrau I. fanden großen Anklang. Auch die Hinwendung zur Philosophie der Antike , die vor allem am Hof Chosraus I. gepflegt worden war, ist eine Parallele, sowie die Leistungen der späteren islamisch-persischen Literatur. Das Persien der Sassaniden endete nicht sang- und klanglos, sondern fand einen wirkungsmächtigen Nachhall – Chosrau I. etwa erscheint auch in den Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht .

Nach einer schiitischen Tradition heiratete eine Tochter Yazdegerds III. den al-Husain ibn 'Alī und wurde somit die Mutter des vierten Imams Ali Zain al-Abidin , was den schiitischen Imamen neben der islamischen auch eine dynastische Legitimation – auf beiden Seiten allerdings nur in weiblicher Linie – verleihen sollte. Derartige Legenden waren im Orient aber üblich (auch die Sassaniden hatten auf ebendiese Weise im Nachhinein eine angebliche Verwandtschaft mit ihren Vorgängern, den Arsakiden , konstruiert) und sollten als höchst unglaubwürdig betrachtet werden. Auch die tadschikischen Samaniden beriefen sich seit dem 9. Jahrhundert auf eine Abstammung von den Sassaniden. Noch in der Herrscherideologie im Mogulreich lassen sich zahlreiche sassanidische Elemente nachweisen. Zudem dürfte der spätsassanidische Zoroastrismus Einfluss auf den frühen Islam ausgeübt haben, wobei das Ausmaß dieser Beeinflussung in der Forschung umstritten ist.

Die moderne Forschung (siehe unter anderem die Arbeiten von Ehsan Yarshater Josef Wiesehöfer , Touraj Daryaee, James Howard-Johnston , Khodadad Rezakhani, Matthew Caneppa, Nikolaus Schindel, Henning Börm , Michael Bonner) hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend intensiv mit den Sassaniden auseinandergesetzt, wobei in der Regel auf die originären Leistungen der Sassaniden (siehe oben) sowie auf die Bedeutung des Sassanidenreichs als Bindeglied zwischen Ost und West aufmerksam gemacht wird. Im Hinblick auf den Übergang von den Parthern zu den Sassaniden hat unter anderem Ehsan Yarshater größere Brüche bestritten: Die Sassaniden knüpften vielmehr politisch und kulturell an das Partherreich an, wenn auch die spätsassanidische Überlieferung ein anderes Bild zu vermitteln versucht. Bezüglich der Nachwirkung der Sassaniden hat beispielsweise Richard Nelson Frye immer wieder darauf hingewiesen, dass das Sassanidenreich einen großen Einfluss auf die Entwicklung des islamischen Iran gehabt hat, wie auch der Einfluss der Sassaniden auf Rom beziehungsweise Byzanz und vielleicht sogar auf China nicht unterschätzt werden sollte. Viele Historiker, die sich mit der Spätantike (wenigstens im Osten) beschäftigen, beziehen daher auch das Sassanidenreich in ihre Forschungen mit ein. [135] Mit dem Ende des Sassanidenreichs, welches kulturell in vielerlei Hinsicht der Höhepunkt des alten Persiens gewesen ist, endete endgültig die altorientalische Geschichte und eine neue Epoche begann.

Siehe auch

Quellen

Die Überlieferung zu den Sassaniden ist zwar weitaus umfangreicher als für die Parther; doch alle Quellen – für die Frühzeit des Reiches Cassius Dio sowie Herodian , für die Spätantike römische Autoren wie Ammianus Marcellinus , Priskos , Prokopios von Caesarea , Agathias , Menander Protektor oder Theophylaktos Simokates , außerdem armenische (Pseudo- Sebeos ), syrische (beispielsweise die Chronik von Arbela oder der Anonymus Guidi ), mittel- (Pahlawi) und neupersische sowie arabische Texte (vor allem Tabaris Universalgeschichte) – bieten ihre jeweils eigenen Probleme, die ihre Auswertung erschweren. Bei den westlichen Quellen (die vor allem für die Kampfhandlungen zwischen (Ost-)Rom und Persien von Bedeutung sind) ist zu beachten, dass sie die Sassaniden in der Regel als Feinde wahrnahmen und dementsprechend auch ihr Urteil über sie negativ beeinflusst war. Die meisten orientalischen Texte hingegen berichten aus einem Abstand von mehreren Jahrhunderten, was ihre Zuverlässigkeit stark einschränkt; so etwa Tabari oder Eutychios von Alexandria . Insgesamt lässt sich also sagen, dass der größte Teil unserer Quellen entweder aus räumlicher oder zeitlicher Distanz berichtet, was nicht zuletzt auf den weitgehenden Verlust der einst reichhaltigen profanen mittelpersischen Literatur zurückzuführen ist. Aus diesem Grund herrscht über viele Aspekte der sassanidischen Geschichte und Gesellschaft Unklarheit.

Berühmt sind zudem die großen Felsinschriften und Reliefs (wie bei Naqs-i Rustam) aus der Frühzeit des Reiches. Sie stellen wichtige Primärquellen dar, stammen aber fast ausschließlich nur aus den ersten Jahrzehnten der Dynastie. Außerdem sind einige bedeutende Kunstwerke (vor allem im Bereich der Toreutik ), Siegelsteine, Münzen (auf denen die Großkönige oft eine individuelle Krone trugen) [136] und Bauwerke aus sassanidischer Zeit erhalten.

Eine solide Auswahl an übersetzten Quellenauszügen bieten:

 • Engelbert Winter und Beate Dignas: Rom und das Perserreich. Zwei Weltmächte zwischen Konfrontation und Koexistenz . Studienbücher Geschichte und Kultur der Alten Welt, Berlin 2001. Neben einigen übersetzten Quellenauszügen bietet der Band einen knappen Abriss der sassanidischen Geschichte. Besprechung (Plekos 3, 2001) .
  • überarbeitete Aufl.: Rome and Persia in late antiquity: neighbours and rivals . Cambridge 2007.
 • Michael H. Dodgeon und Samuel NC Lieu: The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (AD 226–363) . London und New York 1991.
 • Geoffrey B. Greatrex und Samuel NC Lieu: The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars. Part II AD 363–630. A narrative sourcebook . London und New York 2002. Die beiden englischsprachigen Quellenbände bieten eine relativ umfassende Geschichte der römisch-persischen Beziehungen; wobei der zweite Band besonders empfehlenswert ist. Besprechung (Plekos 4, 2002)

Des Weiteren sei vor allem auf Tabari hingewiesen, der sich auf heute verlorene Quellen stützte und wichtige Informationen über die inneren Verhältnisse im Sassanidenreich vermittelt:

Zu den anderen Quellenausgaben sei auf die Bibliographie der jeweiligen Artikel verwiesen. Daneben sei auf den Überblick in der Cambridge History of Iran , Bd. 3.2, S. 1269ff. aufmerksam gemacht.

Literatur

Im Folgenden wird nur eine begrenzte Auswahl aus der mittlerweile recht umfangreichen Sekundärliteratur genannt. Relativ ausführliche Bibliographien finden sich unter anderem in der Cambridge History of Iran , Bd. 3.2, Cambridge ua 1983, S. 1293ff. sowie bei Wiesehöfer, Das antike Persien , Düsseldorf 2005, S. 365ff. (kommentiert). Speziell sei auf die betreffenden Artikel in der grundlegenden Encyclopædia Iranica aufmerksam gemacht, die recht detaillierte Einträge bietet. Im aktuellen Oxford Dictionary of Late Antiquity wird das Sassanidenreich ebenfalls stark berücksichtigt. Aktuelle bibliographische Hinweise bietet die Bibliographia Iranica .

Überblickswerke und einführende Artikel
 • Michael Alram und Rika Gyselen (Hrsg. [Bd. 1]): Sylloge Nummorum Sasanidarum . Bd. 1ff. Wien 2003ff.
  (wichtiger Münzkatalog)
 • Michael RJ Bonner: The Last Empire of Iran . Gorgias Press, Piscataway 2020.
  (aktuelle Gesamtdarstellung mit dem Schwerpunkt auf die politische Geschichte)
 • Henning Börm : Prokop und die Perser. Untersuchungen zu den römisch-sasanidischen Kontakten in der ausgehenden Spätantike . Franz Steiner, Stuttgart 2007, ISBN 3-515-09052-5 .
  (Nicht zuletzt aufgrund der umfassenden Bibliographie nützlich.)
 • Henning Börm: A Threat or a Blessing? The Sasanians and the Roman Empire. In: Carsten Binder, Henning Börm, Andreas Luther (Hrsg.): Diwan. Studies in the History and Culture of the Ancient Near East and the Eastern Mediterranean . Wellem, Duisburg 2016, S. 615–646.
 • Matthew P. Canepa: The Two Eyes of the Earth. Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian Iran . University of California Press, Berkeley 2009.
  ( Fachbesprechung bei H-Soz-u-Kult )
 • Arthur Christensen: L'Iran sous les Sassanides . 2. Aufl., Munksgaard, Kopenhagen 1944 (Nachdruck Zeller, Osnabrück 1971, ISBN 3-535-01195-7 ).
  (Ein immer noch nützliches, aber in vielem veraltetes Werk.)
 • Touraj Daryaee: Sasanian Persia. The Rise and Fall of an Empire . IB Tauris, London 2009.
  (gut lesbare Einführung)
 • Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224–651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Mazda Pub., Costa Mesa (Calif.) 2008.
  (Überblick zur politischen Geschichte)
 • Richard Nelson Frye : The History of Ancient Iran . Handbuch der Altertumswissenschaft , 3. Abt., T. 7. Verlag CH Beck, München 1984, S. 287ff. ISBN 3-406-09397-3
  (Knappe zusammenfassende Darstellung, jedoch in einigen Punkten überholt.)
 • Parvaneh Pourshariati: Decline and Fall of the Sasanian Empire . Tauris, London 2008.
  (Umstrittene Darstellung, die die Bedeutung des parthischen Adels im Sassanidenreich stark hervorhebt und innere Krisen für den Untergang des Reiches verantwortlich zu machen sucht.)
 • Zeev Rubin: The Sasanid Monarchy . In: Averil Cameron ua (Hrsg.): The Cambridge Ancient History 14 . Cambridge 2000, S. 638ff.
  (Eine gute, knappe Einführung; allerdings ist Rubins Einschätzung des Sassanidenreiches als eines unterentwickelten Staates mit inneren Spannungen und einer primitiven Wirtschaft nicht unumstritten.)
 • Klaus Schippmann : Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reiches . Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1990, ISBN 3-534-07826-8
  (Eine recht solide, wenngleich nicht mehr aktuelle Einführung, die in Grundzügen sowohl die Geschichte der Sassaniden als auch Verwaltung, Religion und Kunst behandelt.)
 • A. Shapur Shahbazi: Sasanian Dynasty . In: Ehsan Yarshater (Hrsg.): Encyclopædia Iranica
 • Josef Wiesehöfer : Das antike Persien . Neuauflage, Albatros, Düsseldorf 2005, ISBN 3-491-96151-3 .
  (Wohl das beste deutschsprachige Handbuch bezüglich der antiken persischen Großreiche, wobei die Ereignisgeschichte jedoch eher am Rande behandelt wird.)
 • Josef Wiesehöfer: The Late Sasanian Near East. In: Chase Robinson (Hrsg.), The New Cambridge History of Islam . Bd. 1. Cambridge 2010, S. 98–152.
 • Ehsan Yarshater (Hrsg.): The Cambridge History of Iran . Bd. 3 (2 Teilbände), Cambridge und anderswo 1983.
  (wichtige Gesamtdarstellung)
Literatur zu Einzelaspekten
 • Henning Börm, Josef Wiesehöfer (Hrsg.): Commutatio et contentio. Studies in the Late Roman, Sasanian, and Early Islamic Near East . Wellem, Düsseldorf 2010.
 • Henning Börm: Das Königtum der Sasaniden - Strukturen und Probleme. In: Klio 90, 2008, S. 423–443.
 • Henning Börm: Dynastie und Charisma im Sasanidenreich . In: Dietrich Boschung , Jürgen Hammerstaedt (Hrsg.): Das Charisma des Herrschers . Fink, Paderborn 2015, S. 253–280.
 • Henning Börm: Kontinuität im Wandel. Begründungsmuster und Handlungsspielräume der iranischen Monarchie in arsakidischer und sasanidischer Zeit. In: Stefan Rebenich (Hrsg.): Monarchische Herrschaft im Altertum . Oldenbourg, München 2017, S. 545–564.
 • Henning Börm: Die Grenzen des Großkönigs? Überlegungen zur arsakidisch-sasanidischen Politik gegenüber Rom . In: Frank Schleicher, Timo Stickler , Udo Hartmann (Hrsg.): Iberien zwischen Rom und Iran . Stuttgart 2019, S. 99–122.
 • Carlo Cereti: La Letteratura Pahlavi. Introduzione au testi con riferimenti alla storia degli studi e alla tradizione manoscritta . Mimesis, Mailand 2001, ISBN 88-87231-39-7
  (Die derzeit beste Einführung in die mittelpersische Literatur.)
 • Touraj Daryaee (Hrsg.): Sasanian Iran in the context of Late Antiquity. The Bahari lecture series at the Oxford University. Irvine 2018.
 • Nicola Di Cosmo, Michael Maas (Hrsg.): Empires and Exchanges in Eurasian Late Antiquity. Rome, China, Iran, and the Steppe, ca. 250–750. Cambridge University Press, Cambridge 2018.
  (Enthält wichtige Beiträge zur Einbettung der sassanidischen Geschichte in die „lange Spätantike“.)
 • James Howard-Johnston : The Last Great War of Antiquity. Oxford University Press, Oxford 2021.
  (aktuelle Darstellung zum letzten römisch-persischen Kriegs von 603 bis 628)
 • James Howard-Johnston: Witnesses to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century. Oxford University Press, Oxford 2010.
  (wichtige Studie zu Quellen und Ereignissen im 7. Jahrhundert)
 • James Howard-Johnston: East Rome, Sasanian Persia and the End of Antiquity: Historiographical and Historical Studies (Collected Studies). Aldershot 2006, ISBN 0-86078-992-6 .
  (Eine empfehlenswerte Aufsatzsammlung von Howard-Johnston [mit einem neuen Originalbeitrag], der sich eingehend mit den sassanidisch-römischen Beziehungen beschäftigt hat.)
 • James Howard-Johnston: The Sasanian's Strategic Dilemma . In: Henning Börm, Josef Wiesehöfer (Hrsg.): Commutatio et contentio. Studies in the Late Roman, Sasanian, and Early Islamic Near East . Wellem, Düsseldorf 2010, S. 37–70.
 • Geoffrey B. Greatrex : Rome and Persia at War, 502–532. Cairns, Leeds 1998, ISBN 0-905205-93-6
 • Geoffrey B. Greatrex: Byzantium and the East in the Sixth Century. In: Michael Maas (Hrsg.): The Cambridge Companion to the Age of Justinian . Cambridge Univ. Press, Cambridge 2005, S. 477ff., ISBN 0-521-81746-3
  (Sehr gute, knappe Darstellung der römisch-sassanidischen Beziehungen im 6. Jahrhundert.)
 • Anahita Nasrin Mittertrainer: Sinnbilder politischer Autorität? Frühsasanidische Städtebilder im Südwesten Irans. Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München, München 2020, ISBN 978-3-95925-131-0 .
  (Zugleich Dissertation zu frühsasanidischem Städtebau, die anhand der Fallbeispiele Firuzābād , Bischapur und Darabgird die Rolle aufzeigt, die Städten bei der Formation des Sassanidenreichs zukam.)
 • Arafa Mustafa, Jürgen Tubach, G. Sophia Vashalomidze (Hrsg.): Inkulturation des Christentums im Sasanidenreich. Reichert Verlag, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-89500-560-2 .
 • Stephen H. Rapp: The Sasanian World through Georgian Eyes. Ashgate, Farnham 2014.
 • Khodadad Rezakhani: ReOrienting the Sasanians. East Iran in Late Antiquity. Edinburgh University Press, Edinburgh 2017.
  (Wichtig für die Rolle Ostirans in der sassanidischen Geschichte und den Konflikten an der Steppengrenze.)
 • Eberhard Sauer (Hrsg.): Sasanian Persia. Between Rome and the Steppes of Eurasia. Edinburgh University Press, Edinburgh 2017.
 • M. Rahim Shayegan: Arsacids and Sasanians: Political Ideology in Post-Hellenistic and Late Antique Persia . Cambridge 2011.
 • Geo Widengren : Iran, der große Gegner Roms: Königsgewalt, Feudalismus, Militärwesen . In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt . Bd. II.9.1 (1979), S. 219–306.
 • Josef Wiesehöfer: Rūm as Enemy of Iran . In: Erich Gruen (Hrsg.), Cultural Borrowings and Ethnic Appropriations in Antiquity . Stuttgart 2005, S. 105–120.
 • Josef Wiesehöfer, Philip Huyse (Hrsg.): Eran ud Aneran. Studien zu den Beziehungen zwischen dem Sasanidenreich und der Mittelmeerwelt . Stuttgart 2006, ISBN 3-515-08829-6 ( Oriens et Occidens 13).
  (Aufsatzsammlung mit Beiträgen von führenden Experten für das spätantike Persien.)

Weblinks

Wiktionary: Sassanidenreich – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons : Sassanidenreich – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

 1. mittelpersisch 𐮰𐮲𐮹𐮰𐮵𐯀𐯁𐮵𐮵 ʾylʾnštr' Ērānšahr ( Buch-Pahlavi ) 𐭠𐭩𐭫𐭠𐭭𐭱𐭲𐭥𐭩 ʾylʾnštry Ērānšahr ( Inschriftliche Pahlavi ) , „Land oder Reich der Arier “; neu persisch ایرانشهر Ērānšahr/Īrānšahr
 2. Vgl. auch Touraj Daryaee: The Sasanians and the Late Antique World . In: MIZAN 3 (2018).
 3. Marek Jan Olbrycht: Dynastic Connections in the Arsacid Empire and the Origins of the House of Sāsān . In: Vesta S. Curtis ua (Hrsg.), The Parthian and Early Sasanian Empires: Adaptation and Expansion. Oxford 2016, S. 23–35.
 4. Allgemein zur Ereignisgeschichte siehe als aktuellen Überblick Michael RJ Bonner: The Last Empire of Iran. Piscataway 2020 (recht ausführliche Darstellung auf Grundlage der aktuellen Forschung) sowie Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224–651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Costa Mesa (Calif.) 2008. Vgl. daneben auch Richard Frye: The political history of Iran under the Sasanians. In: E. Yarshater (Hrsg.): Cambridge History of Iran. Band 3, S. 116–177; Klaus Schippmann: Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reiches. Darmstadt 1990, S. 10–79.
 5. Zur Geschichte im 3. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts vgl. Karin Mosig-Walburg: Römer und Perser vom 3. Jahrhundert bis zum Jahr 363 n. Chr. Gutenberg 2009 und Josef Wiesehöfer: Das Reich der Sāsāniden . In: Klaus-Peter Johne (Hrsg.): Die Zeit der Soldatenkaiser . Band 1. Berlin 2008, S. 531 ff.
 6. Zum Begriff vgl. DN MacKenzie: Ērān, Ērānšahr . In: Encyclopædia Iranica .
 7. Vgl. auch Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224–651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Costa Mesa (Calif.) 2008, S. 15 f.
 8. Vgl. beispielsweise Ehsan Yarshater: Were the Sasanians Heirs to the Achaemenids? In: La Persia nel medioevo. Rom 1971, S. 517–530 und Josef Wiesehöfer: Iranische Ansprüche an Rom auf ehemals achaimenidische Territorien. In: Archäologische Mitteilungen aus Iran 19, 1986, S. 177–185. Eine gute Zusammenfassung der Diskussion bietet Erich Kettenhofen : Die Einforderung der achaimenidischen Territorien durch die Sāsāniden – eine Bilanz . In: S. Kurz (Hrsg.): Yādnāme-ye Iradj Khalifeh-Soltani. Festschrift Iradj Khalifeh-Soltani zum 65. Geburtstag. Aachen 2002, S. 49–75.
 9. Karin Mosig-Walburg: Römer und Perser vom 3. Jahrhundert bis zum Jahr 363 n. Chr. Gutenberg 2009, S. 26 ff.
 10. Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224–651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Costa Mesa (Calif.) 2008, S. 22 ff.; Josef Wiesehöfer: Das Reich der Sāsāniden. In: Klaus-Peter Johne (Hrsg.): Die Zeit der Soldatenkaiser. Band 1. Berlin 2008, S. 539 ff.
 11. Philip Huyse: Die dreisprachige Inschrift Šabuhrs I. an der Ka'ba-i Zardušt (ŠKZ). 2 Bände. London 1999.
 12. Erich Kettenhofen: Die römisch-persischen Kriege des 3. Jahrhunderts n. Chr. nach der Inschrift Sãhpuhrs I. an der Kabe-ye Zartost (SKZ). Wiesbaden 1982, S. 19 ff.; Karin Mosig-Walburg: Römer und Perser vom 3. Jahrhundert bis zum Jahr 363 n. Chr. Gutenberg 2009, S. 31 ff.
 13. Erich Kettenhofen: Die römisch-persischen Kriege des 3. Jahrhunderts n. Chr. nach der Inschrift Sãhpuhrs I. an der Kabe-ye Zartost (SKZ). Wiesbaden 1982, S. 38 ff.; Karin Mosig-Walburg: Römer und Perser vom 3. Jahrhundert bis zum Jahr 363 n. Chr. Gutenberg, 2009, S. 43 f.
 14. Erich Kettenhofen: Die römisch-persischen Kriege des 3. Jahrhunderts n. Chr. nach der Inschrift Sãhpuhrs I. an der Kabe-ye Zartost (SKZ). Wiesbaden 1982, S. 97 ff.; Karin Mosig-Walburg: Römer und Perser vom 3. Jahrhundert bis zum Jahr 363 n. Chr. Gutenberg, 2009, S. 44 ff.
 15. SKZ, § 18–22, griechische Fassung; Übersetzung entnommen aus: Engelbert Winter, Beate Dignas, Rom und das Perserreich , Berlin 2001, S. 98, siehe auch die Quellenangaben . Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, wurde auf die Ergänzungs- und Auslassungszeichen verzichtet.
 16. Michael Sommer: Der Löwe von Tadmor. Palmyra und der unwahrscheinliche Aufstieg des Septimius Odaenathus. In: Historische Zeitschrift . Bd. 287, Nr. 2, 2008, S. 281–318.
 17. Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224–651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Costa Mesa (Calif.) 2008, S. 28.
 18. Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224–651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Costa Mesa (Calif.) 2008, S. 31 f.
 19. Ursula Weber: Hormezd I, König der Könige von Ērān und Anērān. In: Iranica Antiqua 42, 2007, S. 387–418.
 20. Ursula Weber: Wahrām I, König der Könige von Ērān und Anērān (273-276 n. Chr.). In: O. Tabibzadeh, Touraj Daryaee (Hrsg.): Festschrift für Erich Kettenhofen. Iranistik: Deutschsprachige Zeitschrift für iranistische Studien 5/1-2, 2006-07 [2008], S. 171–221.
 21. Ursula Weber: Wahrām II, König der Könige von Ērān und Anērān. In: Iranica Antiqua 44, 2009, S. 559–643.
 22. Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224–651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Costa Mesa (Calif.) 2008, S. 33.
 23. Karin Mosig-Walburg: Römer und Perser vom 3. Jahrhundert bis zum Jahr 363 n. Chr. Gutenberg, 2009, S. 53 ff.
 24. Ursula Weber: Ormies , in: Prosopographie des Sasanidenreiches im 3. Jahrhundert n. Chr. , Universität Kiel.
 25. Ursula Weber: Wahrām II, König der Könige von Ērān und Anērān. In: Iranica Antiqua 44, 2009, S. 559–643, hier S. 578–580.
 26. Zu seiner Regierungszeit siehe Ursula Weber: Narseh, König der Könige von Ērān und Anērān. In: Iranica Antiqua 47, 2012, S. 153–302.
 27. Ursula Weber: Narseh, König der Könige von Ērān und Anērān. In: Iranica Antiqua 47, 2012, S. 153–302, hier S. 231 ff.; Karin Mosig-Walburg: Römer und Perser vom 3. Jahrhundert bis zum Jahr 363 n. Chr. Gutenberg 2009, S. 63 ff.
 28. Zur Bedeutung Armeniens siehe etwa Karin Mosig-Walburg: Römer und Perser vom 3. Jahrhundert bis zum Jahr 363 n. Chr. Gutenberg, 2009, S. 53 ff.
 29. Michael RJ Bonner: The Last Empire of Iran. Piscataway 2020, S. 93.
 30. Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224–651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Costa Mesa (Calif.) 2008, S. 40 f.
 31. Dazu und zum Folgenden siehe Khodadad Rezakhani: ReOrienting the Sasanians. East Iran in Late Antiquity. Edinburgh 2017. Überblick zur Entwicklung in diesem Raum von der Spätantike bis zu den Abbasiden nun bei Douglas Haug: The Eastern Frontier. Limits of Empire in Late Antique and Early Medieval Central Asia. London/New York 2019.
 32. Vgl. James Howard-Johnston: The Sasanian's Strategic Dilemma. In: Henning Börm, Josef Wiesehöfer (Hrsg.): Commutatio et contentio. Studies in the Late Roman, Sasanian, and Early Islamic Near East. Düsseldorf 2010, S. 37–70.
 33. Vgl. auch die Beiträge in Nicola Di Cosmo, Michael Maas (Hrsg.): Empires and Exchanges in Eurasian Late Antiquity. Rome, China, Iran, and the Steppe, ca. 250–750. Cambridge 2018.
 34. Richard Payne: The Making of Turan. The Fall and Transformation of the Iranian East in Late Antiquity. In: Journal of Late Antiquity 9, 2016, S. 4–41.
 35. Vgl. allgemein auch Matthew P. Canepa: The Two Eyes of the Earth. Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian Iran. Berkeley 2009.
 36. Vgl. Edwin G. Pulleyblank: Chinese-Iranian Relations I. In Pre-Islamic Times . In: Encyclopædia Iranica V, 1991, 424–431.
 37. Étienne de La Vaissière: Kushanshas, History , in: Encyclopædia Iranica
 38. So kann man zumindest Ammianus Marcellinus 19,1, interpretieren, da die dort beschriebene Krone nicht auf die Krone Schapurs II. passt, die auf Münzen abgebildet ist. Vgl. dazu ADH Bivar, The History of Eastern Iran. In: E. Yarshater (Hrsg.): The Cambridge History of Iran. Band 3, S. 181 ff., hier besonders S. 209 ff.
 39. Vgl. speziell Nikolaus Schindel: The Sasanian Eastern Wars in the 5th Century. The Numismatic Evidence. In: A. Panaino, A. Piras (Hrsg.): Proceedings of the 5th Conference of the Societas Iranologica Europaea. Volume I. Mailand 2006, S. 675–689.
 40. Zu diesen Gruppen, beginnend mit den Chioniten, siehe zusammenfassend Daniel T. Potts: Nomadism in Iran. From Antiquity to the Modern Era. Oxford ua 2014, S. 127 ff.; Khodadad Rezakhani: ReOrienting the Sasanians. East Iran in Late Antiquity. Edinburgh 2017, S. 87 ff.
 41. Ammianus Marcellinus 17,5. Übersetzung angelehnt (mit leichter Modifikation) an: Ammianus Marcellinus, Das Römische Weltreich vor dem Untergang . Bibliothek der Alten Welt, übersetzt von Otto Veh , eingeleitet und erläutert von Gerhard Wirth , Zürich/München 1974. Die Titulatur Schapurs deckt sich in etwa mit der einer Inschrift aus Hajjiabad, vgl. Arthur Christensen: L'Iran sous les Sassanides. 2. Auflage. Kopenhagen 1944, S. 237 f. Ammianus mag daher Zugang zur Originalkorrespondenz gehabt haben und kannte jedenfalls die Grundelemente der persischen Titulatur.
 42. Scott McDonough: Were the Sasanians Barbarians? Roman Writers on the »Empire of the Persians«. In: Ralph W. Mathisen, Danuta Shanzer (Hrsg.): Romans, Barbarians, and the Transformation of the Roman World. Aldershot 2011, S. 55–66.
 43. Siehe die erwähnte Passage bei Ammianus Marcellinus 17, 5.
 44. Petros Patrikios , Fragment 13; Theophylaktos Simokates 4,11, 2 f. Vgl. dazu auch Matthew P. Canepa: The Two Eyes of the Earth. Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian Iran. Berkeley 2009.
 45. Touraj Daryaee: Šapur II . In: Encyclopædia Iranica .
 46. Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224-651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Costa Mesa (Calif.) 2008, S. 45 f.
 47. Khodadad Rezakhani: ReOrienting the Sasanians. East Iran in Late Antiquity. Edinburgh 2017, S. 87 ff.
 48. Siehe dazu auch Roger C. Blockley: Ammianus Marcellinus on the Persian Invasion of AD 359. In: Phoenix 42, 1988, S. 244–260.
 49. Ammianus 19, 1-9; vgl. John F. Matthews: The Roman Empire of Ammianus. Baltimore/London 1989, S. 58.
 50. Vgl. Karin Mosig-Walburg: Königtum und Adel in der Regierungszeit Ardashirs II., Shapurs III. und Wahrams IV. In: Henning Börm, Josef Wiesehöfer (Hrsg.): Commutatio et contentio. Studies in the Late Roman, Sasanian, and Early Islamic Near East. Düsseldorf 2010, S. 133 ff.
 51. Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224-651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Costa Mesa (Calif.) 2008, S. 58 ff.
 52. Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224-651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Costa Mesa (Calif.) 2008, S. 58 f.
 53. Nikolaus Schindel: Wahram V. In: Nikolaus Schindel (Hrsg.): Sylloge Nummorum Sasanidarum . Bd. 3/1 (Textband). Wien 2004, S. 346 ff.
 54. Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224-651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Costa Mesa (Calif.) 2008, S. 63.
 55. Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224-651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Costa Mesa (Calif.) 2008, S. 64 ff.
 56. Mischa Meier nimmt neuerdings an, dass Peroz mit seiner Offensive verhindern wollte, dass sich führerlose Hunnengruppen des aufgelösten Attilaeichs im nordpontischen Raum mit den Hephthaliten verbinden konnten. Vgl. Mischa Meier: Das Ende des weströmischen Kaisertums – ein Ereignis der chinesischen Geschichte? Auswirkungen von Mobilität in eurasischer Perspektive. In: Historische Zeitschrift 311, 2020, S. 275ff., hier S. 311ff.
 57. Zu diesem Konflikt vgl. Geoffrey B. Greatrex: Rome and Persia at War, 502–532 . Leeds 1998, S. 73ff.
 58. Vgl. Geoffrey B. Greatrex: Rome and Persia at War, 502–532. Leeds 1998, S. 139ff.
 59. Einführend siehe Josef Wiesehöfer: Chusro I. und das Sasanidenreich. Der König der Könige „mit der unsterblichen Seele“ . In: Mischa Meier (Hrsg.): Sie schufen Europa. München 2007, S. 195–215.
 60. Vgl. dazu Henning Börm: Prokop und die Perser. Stuttgart 2007, S. 251f.
 61. Henning Börm: Der Perserkönig im Imperium Romanum. Chosroes I. und der sasanidische Einfall in das Oströmische Reich 540 n. Chr. In: Chiron 36, 2006, S. 299–328.
 62. Zu diesen Kampfhandlungen vgl. Geoffrey B. Greatrex, Samuel NC Lieu: The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars. Part II AD 363–630. A narrative sourcebook. London/New York 2002, S. 102ff.; Peter Heather: Rome Resurgent. War and Empire in the Age of Justinian. Oxford 2018, S. 211ff.
 63. Siehe dazu Michael Whitby : The Emperor Maurice and his Historian. Oxford 1988, S. 250 ff.
 64. Glen W. Bowersock : The Throne of Adulis. Red Sea Wars on the Eve of Islam. Oxford 2013.
 65. Zu den Thronkämpfen siehe Michael Whitby: The Emperor Maurice and his Historian. Oxford 1988, S. 292 ff.
 66. James Howard-Johnston: Kosrow II . In: Encyclopædia Iranica .
 67. Vgl. Touraj Daryaee: Sasanian Iran 224-651 CE. Portrait of a Late Antique Empire. Costa Mesa (Calif.) 2008, S. 90.
 68. Siehe dazu nun vor allem James Howard-Johnston: The Last Great War of Antiquity. Oxford 2021; vgl. auch James Howard-Johnston: Witnesses to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century. Oxford 2010, S. 436ff.
 69. Einen detaillierten Kriegsverlauf bietet James Howard-Johnston: The Last Great War of Antiquity. Oxford 2021, S. 22ff.
 70. Vgl. Ruth Altheim-Stiehl : The Sasanians in Egypt. In: Bulletin de la Société d'Archéologie Copte 31, 1992, S. 87–96. In den amtlichen Dokumenten aus dieser Zeit wurde Ägypten meist als direktes Herrschaftsgebiet des Großkönigs verstanden, manchmal aber auch als indirekt beherrschtes Territorium, das der Kaiser als Vasall und Sklave Chosraus in dessen Namen verwalte; vgl. Bernhard Palme , The Imperial Presence, in: Roger Bagnall (Hrsg.): Egypt in the Byzantine World, 300–700 , Cambridge 2007, S. 265.
 71. Vgl. John Haldon: Greater Syria in the Seventh Century. Context and Background. In: John Haldon (Hrsg.): Money, Power and Politics in Early Islamic Syria. Farnham 2010, hier S. 3.
 72. Zu den Gegenoffensiven des Herakleios siehe James Howard-Johnston: The Last Great War of Antiquity. Oxford 2021, S. 192ff.
 73. James Howard-Johnston: Heraclius' Persian Campaigns and the Revival of the East Roman Empire 622–630. In: War in History 6, 1999, S. 1–44; Walter E. Kaegi: Heraclius – Emperor of Byzantium. Cambridge 2003, speziell S. 100 ff.
 74. James Howard-Johnston: Heraclius' Persian Campaigns and the Revival of the East Roman Empire 622–630. In: War in History 6 (1999), S. 1–44, hier S. 42 f.
 75. James Howard-Johnston: The Last Great War of Antiquity. Oxford 2021, S. 295ff.
 76. James Howard-Johnston: The Last Great War of Antiquity. Oxford 2021, S. 314ff.
 77. James Howard-Johnston: The Last Great War of Antiquity. Oxford 2021, S. 321ff.
 78. James Howard-Johnston: Witnesses to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century. Oxford 2010, S. 345.
 79. Vgl. James Howard-Johnston: Witnesses to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century. Oxford 2010, S. 488ff.
 80. Michael RJ Bonner: The Last Empire of Iran. Piscataway 2020, S. 313 ff.
 81. Vgl. dazu Touraj Daryaee: When the End is Near: Barbarized Armies and Barracks Kings of Late Antique Iran. In: Maria Macuch ua (Hrsg.): Ancient and Middle Iranian Studies. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2010, S. 43–52.
 82. Vgl. zu seiner Regierungszeit etwa Touraj Daryaee: Yazdgerd III's last Year. Coinage and History of Sistan at the End of Late Antiquity. In: Iranistik 5, 2009, S. 21–30.
 83. Vgl. zur Eroberung des Sassanidenreiches nun Michael Morony: The Islamic Conquest of Sasanian Iran. In: Daniel Potts (Hrsg.): The Oxford Handbook of Ancient Iran. Oxford 2013, S. 975–986.
 84. Siehe Artikel Asawera in: Encyclopædia Iranica ; sie verloren aber ihren privilegierten Status bald darauf.
 85. Vgl. Sarah Bowen Savant: The New Muslims of Post-Conquest Iran. Cambridge 2013.
 86. Knapp zusammenfassend Monika Gronke : Geschichte Irans . München 2003, S. 17f.
 87. Vgl. Matteo Compareti: The last Sasanians in China . In: Eurasian Studies 2, 2003, S. 197–213.
 88. Vgl. dazu Domenico Agostini, Sören Stark: Zāwulistān, Kāwulistān and the land Bosi. On the question of a Sasanian court-in-exile in the southern Hindukush. In: Studia Iranica 45, 2016, S. 17–38.
 89. Richard Payne: The Making of Turan. The Fall and Transformation of the Iranian East in Late Antiquity. In: Journal of Late Antiquity 9, 2016, S. 4–41.
 90. Mehrdad Fakour: Garden I. Achaemenid Period. In: Encyclopaedia Iranica 10, S. 297 f.
 91. Touraj Daryaee: If these Walls Could Speak. The Barrier of Alexander, Wall of Darband and Other Defensive Moats. In Stefano Pellò (Hrsg.): Itineraries on the Edges of Iran. Venedig 2016, S. 79–88, speziell S. 82–86.
 92. Übersetzung des Quellentexts bei Matthew P. Canepa: The Two Eyes of the Earth. Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian Iran. Berkeley 2009, S. 143.
 93. Zu diesem Beziehungsgeflecht siehe die Beiträge in Nicola Di Cosmo, Michael Maas (Hrsg.): Empires and Exchanges in Eurasian Late Antiquity. Rome, China, Iran, and the Steppe, ca. 250–750. Cambridge 2018.
 94. Siehe dazu Gherardo Gnoli: Farr(ah) , in: Encyclopædia Iranica
 95. Vgl. Michael Whitby: The Persian King at War. In: Edward Dabrowa (Hrsg.): The Roman and Byzantine Army in the East. Krakau 1994, S. 227–263.
 96. Vgl. Touraj Daryaee: Sasanian Persia. The Rise and Fall of an Empire. London 2009, S. 81 ff.
 97. Prods Oktor Skjærvø: Marriage II. Next of Kin Marriage in Zoroastrianism , in: Encyclopædia Iranica Online .
 98. Zusammenfassend zum sassanidischen Königtum und zum Staatsaufbau: Josef Wiesehöfer: Das antike Persien. Düsseldorf 2005, S. 220–228 und S. 243ff.; Klaus Schippmann: Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reiches. Darmstadt 1990, S. 80–86, und Henning Börm: Das Königtum der Sasaniden – Strukturen und Probleme. In: Klio 90, 2008, S. 423–443.
 99. Court, Persian royal. In: The Oxford Dictionary of Late Antiquity . Band 1 (2018), S. 427 f.
 100. Vgl. Henning Börm: Herrscher und Eliten in der Spätantike . In: Josef Wiesehöfer ua (Hrsg.): Commutatio et contentio. Studies in the Late Roman, Sasanian, and early Islamic Near East. Düsseldorf 2010, S. 159–198.
 101. Vgl. Karin Mosig-Walburg: Königtum und Adel in der Regierungszeit Ardashirs II., Shapurs III. und Wahrams IV. In: Henning Börm, Josef Wiesehöfer (Hrsg.): Commutatio et contentio. Studies in the Late Roman, Sasanian, and Early Islamic Near East. Düsseldorf 2010, S. 133 ff.
 102. Henning Börm: Prokop und die Perser. Stuttgart 2007, S. 135ff.
 103. Vgl. dazu auch Philippe Gignoux: Courts and Courtiers, II. In the Parthian and Sasanian periods , in: Encyclopædia Iranica
 104. M. Rahim Shayegan: Hazarbed , in: Encyclopædia Iranica
 105. Vgl. dazu ausführlich Matthew P. Canepa: The Two Eyes of the Earth. Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian Iran . Berkeley 2009.
 106. Vgl. aber Rubin, The Sasanid Monarchy , S. 652ff., der das Bild eines stärker zentralisierten Staates zu relativieren versucht.
 107. Vgl. Richard Nelson Frye: Persien . Zürich 1962, S. 480f.
 108. Vgl. auch Aḥmad Tafażżolī: Sasanian Society. New York 2000 (ohne Berücksichtigung der Priesterklasse, da der Autor vor Abschluss des Gesamtmanuskripts verstarb).
 109. Touraj Daryaee: Sasanian Persia. The Rise and Fall of an Empire. London 2009, S. 127–129.
 110. Zum Verhältnis zwischen König und Adel: Henning Börm, Herrscher und Eliten in der Spätantike. In: Henning Börm, Josef Wiesehöfer (Hrsg.): Commutatio et contentio. Studies in the Late Roman, Sasanian, and early Islamic Near East. Düsseldorf 2010, S. 159–198.
 111. Bzgl. der Wirtschaft knapp referierend: Klaus Schippmann: Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reiches. Darmstadt 1990, S. 87–91.
 112. Anahita Nasrin Mittertrainer: Sinnbilder politischer Autorität? Frühsasanidische Städtebilder im Südwesten Irans. Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München, München 2020 ( hier online ).
 113. Richard Payne: The Silk Road and the Iranian political economy in late antiquity. Iran, the Silk Road, and the problem of aristocratic empire. In: Bulletin of the School of Oriental and African Studies 81, 2018, S. 227–250.
 114. Zusammenfassend zu den persisch-chinesischen Kontakten vgl. etwa Hans Bielenstein: Diplomacy and Trade in the Chinese World, 589–1276, Leiden/Boston 2005, S. 353ff.
 115. Vgl. zum sassanidischen Heer Klaus Schippmann: Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reiches. Darmstadt 1990, S. 103ff.; siehe auch den Artikel A. Sh. Shahbazi: ARMY i. Pre-Islamic Iran (5. The Sasanian period) . In: Ehsan Yarshater (Hrsg.): Encyclopædia Iranica . Band   2 , 1987, ISBN 0-7100-9110-9 , S.   496–499 (englisch, iranicaonline.org , Stand: 15. Dezember 1986 [abgerufen am 17. Juni 2011] inkl. Literaturangaben). .
 116. Rika Gyselen: Spahbed , in: Encyclopædia Iranica
 117. Vladimir A. Dmitriev: The Sasanian Navy revisited: An unwritten chapter in Iran's military history. In: International Journal of Maritime History 29, 2017, S. 727–737.
 118. Allgemein zur Kultur: Wiesehöfer, Das antike Persien , S. 289–295, mit den entsprechenden Hinweisen; vgl. auch Richard Nelson Frye: Persien . Zürich 1962, S. 411ff.
 119. Vgl. knapp Wiesehöfer, Das antike Persien , S. 213.
 120. Vgl. einführend Touraj Daryaee: Middle Persian (Pahlavi). In: Scott McGill, Edward Watts (Hrsg.): A Companion to Late Antique Literature. Hoboken, NJ 2018, S. 103 ff.
 121. Vgl. dazu Jaakko Hämeen-Anttila: Khwadāynāmag. The Middle Persian Book of Kings. Leiden/Boston 2018.
 122. Touraj Daryaee: Middle Persian (Pahlavi). In: Scott McGill, Edward Watts (Hrsg.): A Companion to Late Antique Literature. Hoboken, NJ 2018, S. 106.
 123. G. Reza Garosi: Die Kolossal-Statue Šāpūrs I. im Kontext der sasanidischen Plastik . Verlag Philipp von Zabern , Mainz 2009, ISBN 978-3-8053-4112-7 .
 124. Zur sassanidischen Kunst vgl. ua Klaus Schippmann: Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reiches. Darmstadt 1990, S. 107ff. und den Artikel PO Harper: Art in Iran, History of, v. Sasanian . In: Encyclopædia Iranica. Band 2, S. 589ff., Siehe auch Roman Ghirshman: Iran. Parther und Sasaniden. München 1962 (mit zahlreichen Abbildungen).
 125. Einführend vgl. etwa Mahnaz Moazami (Hrsg.): Zoroastrianism. A Collection of Articles from the Encyclopædia Iranica. 2 Vols. New York 2016; Jenny Rose: Zoroastrianism. An Introduction. London/New York 2010.
 126. Alexander Böhlig: Manichäismus. In: Theologische Realenzyklopädie 22. Berlin/New York 1992, S. 25–45.
 127. Nach Klaus Schippmann: Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reiches. Darmstadt 1990, S. 29.
 128. Vgl. dazu jetzt Richard L. Kalmin: Jewish Babylonia between Persia and Roman Palestine. Oxford 2006.
 129. Vgl. dazu Richard Kalmin: Sasanian Persecution of the Jews: A Reconsideration of the Talmudic Evidence. In: Shaul Shaked, Amnon Netzer (Hrsg.): Irano-Judaica VI. Studies Relating to Jewish Contacts with Persian Culture throughout the Ages. Jerusalem 2008, S. 87–124.
 130. Oskar Braun (Hrsg.): Ausgewählte Akten persischer Märtyrer. Mit einem Anhang: Ostsyrisches Mönchsleben . (Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Bd. 22). München 1915 ( hier online ).
 131. Vgl. Philip Wood: The Christian Reception of the Xwadāy-Nāmag: Hormizd IV, Khusrau II and their successors. In: Journal of the Royal Asiatic Society 26, 2016, S. 407 ff.
 132. Vgl. zur Situation von Christen und Zoroastriern im Sassanidenreich Richard Payne: A State of Mixture. Christians, Zoroastrians, and Iranian Political Culture in Late Antiquity. Berkeley 2015.
 133. R. Todd Godwin: Persian Christians at the Chinese Court: The Xi'an Stele and the Early Medieval Church of the East. London/New York 2018.
 134. Vgl. zusammenfassend Josef Wiesehöfer: Das antike Persien. Düsseldorf 2005, S. 266ff.; Klaus Schippmann: Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reiches. Darmstadt 1990, S. 92–102.
 135. Vgl. auch Michael G. Morony: Should Sasanian Iran be Included in Late Antiquity? (PDF; 271 kB) . In: E-Sasanika 1 (2008) und Touraj Daryaee: The Sasanians and the Late Antique World . In: MIZAN 3 (2018).
 136. Die lange Zeit kaum bestrittene Annahme, jeder König habe notwendig eine eigene, unverwechselbare Krone getragen und diese sogar wechseln müssen, falls er zwischenzeitlich die Herrschaft oder sein Königsheil eingebüßt hatte, wurde jüngst massiv bezweifelt: Karin Mosig-Walburg: Das „sasanidische Kronengesetz“. Entstehung und Entwicklung eines modernen Konstrukts. Zugleich ein Beitrag zur Deutung des Reliefs Narses in Naqsh-i Rustam . In: Klio 93, 2011, S. 446–473.