Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Semitische talen

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Semitisch (oranje) binnen de Afro-Aziatische talen

De Semitische talen zijn een tak van de Afro-Aziatische taalfamilie . Tegenwoordig worden ze gesproken door ongeveer 260 miljoen mensen in het Midden-Oosten , Noord-Afrika en de Hoorn van Afrika . Belangrijke Semitische talen zijn Arabisch , Hebreeuws , de Nieuwe Aramese talen, een aantal talen die in Ethiopië en Eritrea worden gesproken zoals Amhaars en Tigrinya, en tal van uitgestorven talen van het Oude Nabije Oosten zoals Akkadisch . Maltees , afkomstig uit Europa, is een van de Semitische talen.

De term "Semitisch" werd in 1781 gecreëerd door de filoloog August Ludwig von Schlözer uit Göttingen. Het is gebaseerd op de bijbelse persoon Sem , die wordt beschouwd als de stamvader van de Arameeërs , Assyriërs , Elamieten , Chaldeeën en Lydiërs . [1]

Onderzoeksgeschiedenis

Joodse grammatici merkten al in de middeleeuwen overeenkomsten op tussen Hebreeuws , Aramees en Arabisch . [2] Toen de preoccupatie met oosterse talen in Europa begon tijdens de Renaissance , schreven christelijke hebraïsten de eerste benaderingen van een vergelijkende grammatica van het Semitisch, maar ze trokken de onjuiste conclusie dat Aramees en Arabisch gedegenereerde gemengde talen zijn die zijn afgeleid van uit het Hebreeuws, de veronderstelde taal van het paradijs . Pas in de 18e eeuw begon een nieuwere manier van kijken naar de dingen ingang te vinden, toen het nodig was te erkennen dat het Arabisch, hoewel veel jonger dan het Hebreeuws en het Aramees, bijzonder archaïsche trekken heeft.

Terwijl het Oud-Ethiopisch al sinds de 16e eeuw bekend was in Europa, werden sinds de 18e eeuw andere talen ontdekt die als Semitisch konden worden geïdentificeerd: de moderne Ethiosemitische talen , Akkadisch , Oud-Zuid-Arabisch , epigrafisch bewijs van oude talen in Syrië en Palestina en tenslotte ook de moderne Arabische, Aramese en Nieuw-Zuid- Arabische dialecten en, pas in 1928, Ugaritisch . Vooral de ontdekking en ontwikkeling van het Akkadisch had blijvende gevolgen voor Semitische studies , aangezien het ondanks zijn hoge leeftijd sterk afweek van de opvattingen van het Proto- Semitische destijds. Eblaite werd ontdekt als de laatste Semitische taal in 1975.

In de 19e eeuw werden relaties met andere taalfamilies in Afrika en daarmee de Afro-Aziatische taalfamilie ontdekt, wat nieuwe perspectieven opende voor het begrip van het Semitisch.

Geschiedenis en geografische spreiding

In de oudheid waren de Semitische talen nog hoofdzakelijk beperkt tot het gebied van het Nabije Oosten . Sinds het 1e millennium voor Christus Ze ervoeren vervolgens een ruimtelijke verspreiding naar het Afrikaanse continent, toen Semitische talen verschenen in Ethiopië en het huidige Eritrea - als dit niet veel eerder was gebeurd - en het Arabisch zich door de islamitische expansie in de 7e eeuw over heel Noord-Afrika en delen van het Zuid-Europa, met name het Iberisch schiereiland, verspreidde zich. Tegenwoordig het Semitische taalgebied van het Midden-Oosten , de Hoorn van Afrika , Noord-Afrika en met het eiland Malta zelfs een klein stukje Europa . Talrijke geografische namen op het Iberisch schiereiland getuigen van het Arabische erfgoed van deze regio.

oudheid

In Mesopotamië , vanaf het 3e millennium voor Christus, De Akkadische doorgegeven. Het werd tot in Egypte gebruikt als de taal van internationale correspondentie. Een dialect van Akkadisch was Eblaite gesproken in Syrië . Tijdens het 1e millennium voor Christus Het Akkadisch werd als gesproken taal verdrongen door het Aramees, maar kon zich tot de eerste eeuwen na Christus als schrijftaal handhaven.

Fragmentdetentie wordt door Amorieten alleen verteld door de persoonlijke namen van de Amorieten uit de periode 2000-1500. Is bekend. Ugaritisch komt uit Syrië door uitgebreide inscriptievondsten uit de periode tussen 1400 en 1190 voor Christus. Chr. Overgeleverd. In de oudheid werden in Kanaän de Kanaänitische talen gesproken . Dit omvatte het Hebreeuws , de taal van de Israëlieten en Judeeërs , waarin het Oude Testament is geschreven. Het was een gesproken taal sinds het midden van het 1e millennium voor Christus. Op de terugtocht en waarschijnlijk overleden in de 2e/3e eeuw voor Christus. Eeuw na Christus. Het bleef echter dienen als de heilige taal van het jodendom en voor communicatie tussen joodse gemeenschappen over de hele wereld. In de middeleeuwen diende het deels als tussenstap voor vertalingen van het Arabisch naar het Latijn. Fenicisch werd oorspronkelijk gesproken door de Feniciërs in het huidige Libanon ( Tyrus , Byblos , Sidon ) en behoort ook tot de Kanaänieten. Door de Fenicische kolonisatie verspreidde de taal zich in de vorm van het Punisch naar Noord-Afrika, vooral Carthago en verder naar het huidige Spanje . Het bleef daar in gebruik tot de 6e eeuw na Christus. Kleinere Kanaänitische talen, die slechts door een paar inscripties worden gedocumenteerd, waren Moabitisch , Ammoniet en Edomiet . De verschillen tussen de afzonderlijke Kanaänitische talen lijken erg klein te zijn geweest, zodat af en toe een enkele taal wordt aangenomen die alleen werd gedifferentieerd in dialecten en sociolecten.

Sinds de 10./9. eeuw voor Christus Aramees , gedocumenteerd in BC, was oorspronkelijk alleen wijdverbreid in de stadskoninkrijken van Syrië . De taalvorm van die tijd heet Altaramees . Na de Aramese koninkrijken in de 8e eeuw voor Christus Werd veroverd door de Assyriërs , werd het Aramees in de vorm van keizerlijk Aramees de administratieve taal, eerst in het Nieuwe Assyrische Rijk en later in het Nieuw Babylonische Rijk (610-539 v.Chr.) en in het Perzische Achaemenidische Rijk (539-333 v.Chr.). Als gevolg hiervan verspreidde het zich als een lingua franca door het Midden-Oosten. Het Aramees werd teruggedrongen door de islamitische expansie, maar het bleef zowel voor het jodendom (via de Targum- traditie en vooral de Palestijnse en Babylonische Talmoeds ) als voor het christendom (bijvoorbeeld via de Peshitta van de oosterse kerken en als kerktaal van oosterse christenen) ) significant.

De stammen van het Arabische schiereiland behoorden in de oudheid tot verschillende taalgroepen. [3] In het noorden was het vroege Noord- Arabisch wijdverbreid met verschillende dialectgroepen. Het bestaat al sinds de 8e eeuw voor Christus. Schriftelijk doorgegeven en uitgestorven tijdens de verspreiding van de islam . De oude taal van Centraal-Arabië was een vroege vorm van het huidige Arabisch . Als taal van de Koran won het snel aan belang met de verspreiding van de islam en verdrong het ook de oude talen in het huidige Jemen, waaronder het Oud-Zuid-Arabisch en mogelijk andere, nauwelijks gedocumenteerde talen zoals het Himjar .

Uiterlijk sinds het 1e millennium voor Christus Semitische talen werden ook gesproken in het gebied van de huidige staten Ethiopië en Eritrea . Al in de oudheid splitsten ze zich in een noordelijke en een zuidelijke tak. De noordelijke tak heeft de langste schrifttraditie van de Ethiopische talen in de vorm van het Oud- Ethiopisch. Oud-Ethiopisch was de taal van het Aksumite-rijk (rond de 1e tot 7e eeuw na Christus) en later de heilige taal van de Ethiopische christenen.

Cadeau

Tegenwoordig is het Arabisch met ongeveer 230 miljoen sprekers verreweg de grootste van alle Semitische talen en een van de grootste talen ter wereld. Hun verspreidingsgebied strekt zich uit van Mauritanië tot Oman . Het is de officiële taal in in totaal 25 landen in de Arabische wereld . De Arabisch sprekende landen bevinden zich in een uitgesproken diglossiesituatie : terwijl de geschreven Arabische taal is gebaseerd op het klassieke Arabisch van de 8e eeuw, dienen de regionaal verschillende Arabische dialecten (ook: Nieuw Arabisch) als spreektaal. Maltees , de enige Semitische taal die inheems is in Europa, gaat terug op een Arabisch dialect; Vanwege de katholiek-Europese traditie van Malta is het in Latijnse letters geschreven en is het niet langer onderhevig aan hoge Arabische invloeden. Als de taal van de Koran heeft het Arabisch zich ook verspreid in niet-Arabisch sprekende landen van de islamitische wereld en heeft het de autochtone talen aanzienlijk gevormd, vooral wat betreft woordenschat. Arabische leenwoorden zijn alomtegenwoordig in het Turks en Perzisch en zijn net zo gewoon als het Latijn in Europese talen. Tegenwoordig zijn er als gevolg van migratie Arabisch sprekende minderheden in veel Europese landen, vooral in Frankrijk, Nederland en België.

Ondanks het veel kleinere aantal sprekers, neemt het Hebreeuws een opmerkelijke positie in vanwege het belang dat het al duizenden jaren heeft als Joodse culturele en literaire taal. Sinds de middeleeuwen is het ook in christelijke kringen onderzocht en bestudeerd als de taal van het Oude Testament. Sinds de 19e eeuw, vooral in de nasleep van het zionisme , hebben joodse intellectuelen het Hebreeuws nieuw leven ingeblazen als een gemeenschappelijke taal die geschikt is voor dagelijks gebruik ( Ivrit ), dat samen met het Arabisch in 1948 de officiële taal van de staat Israël werd en al een van de officiële talen van het Britse Mandaat Palestina . Tegenwoordig wordt Hebreeuws in Israël door ongeveer zeven miljoen mensen gebruikt als eerste taal of als extra taal (na Arabisch, Russisch , Ethiopisch, enz.); slechts naar schatting de helft van de Hebreeuwssprekenden in Israël zijn moedertaalsprekers. Zelfs na de evacuatie van Palestijnse gebieden door Israël, wordt daar het Hebreeuws als lingua franca gebruikt, althans in contact met Israël. In de Joodse diaspora (vooral in West-Europa, Noord- en Zuid-Amerika) wordt het als religieuze taal en taal van het Joodse volk gecultiveerd, zodat buiten Israël kan worden uitgegaan van enkele tien- of zelfs honderdduizenden mensen die communicatief vaardig zijn in deze taal.

Syrisch-Aramees schrift (West-Syrisch, Oost-Syrisch en Estrangelo)

Hoewel het Aramees veel van zijn vroegere betekenis heeft verloren , is het tot op de dag van vandaag als gesproken taal bewaard gebleven, bijvoorbeeld in het zuidoosten van Turkije ( Tur-Abdin ), Irak en Iran ( Azerbeidzjan ). In totaal zijn er ongeveer 500.000 Aramese sprekers verspreid over het Midden-Oosten . Hun aantal is waarschijnlijk sterk afgenomen als gevolg van de demografische verandering die in de 20e en het begin van de 21e eeuw werd gekenmerkt door repressie , oorlog en emigratie (na de Eerste Wereldoorlog, de vervolging van christenen onder Turkse heerschappij , de oorlog in Irak en de gevolgen daarvan, enz.). Daarentegen zijn er gemeenschappen in ballingschap gegroeid in Noord- en West-Europa (bijvoorbeeld in Gütersloh / Westfalen en Södertälje / Zweden) en Noord-Amerika, waar de Aramese dialecten als huis-, familie- en gemeenschapstaal hebben overleefd. In Europa spreken ongeveer 250.000 Assyriërs (ook bekend als Arameeërs) de Syrisch-Aramese Surayt (ook bekend als Turoyo). [4] Nieuw-West Aramees wordt nog steeds gesproken door ongeveer 10.000 mensen in drie dorpen in Syrië . Tot de neuostaramäischen- talen behoren Surayt / Turoyo (naar schatting 50.000 mensen in het Midden-Oosten) en Neumandäisch . In de regel behoren de Aramees-sprekers tot christelijke kerken waarin oudere taalvormen van het Aramees als heilige taal worden of zijn gebruikt. Aangezien er geen afzonderlijk onderwijssysteem is dat het Aramees zou kunnen vestigen en uitbreiden als een moderne taal op hoog niveau, zijn de meeste moderne varianten van het Aramees geschrevenloos; In Syrië was er rond 2010 een overheidsinitiatief om het dialect van het Aramese dorp Maalula te schrijven met het alfabet dat nu bekend staat als Hebreeuws. Het vierkante schrift, het hedendaagse Hebreeuwse schrift , is gebaseerd op een keizerlijk Aramees alfabet dat in de oudheid het oude Hebreeuwse schrift verving. Joodse minderheden, zoals de Koerdische Joden , hebben ook lokale vormen van het Aramees als moedertaal. Als gevolg van de emigratie naar Israël in de jaren '50/'60 en de bekering tot het Hebreeuws in het dagelijkse Israëlische leven en onderwijs, moet worden aangenomen dat er slechts een paar jongere sprekers van Joods-Aramese dialecten zijn. [5] Desalniettemin introduceerde de Israëlische staatsomroep Kol Israel in 2011 een dagelijkse uitzending in het Aramees in haar immigrantenprogramma.

De Nieuwe Zuid- Arabische talen worden gesproken in het zuiden van het Arabisch Schiereiland, Jemen en Oman . Deze zijn ondanks hun naam niet nauw verwant aan het Oud-Zuid-Arabisch of (Noord-)Arabisch, maar vormen een zelfstandige tak van de Semitische talen. De zes Zuid-Arabische talen Mehri , Dschibbali , Harsusi , Bathari , Hobyot en Soqotri hebben in totaal ongeveer 200.000 sprekers, de grootste taal Mehri 100.000 sprekers.

In Ethiopië en Eritrea komt een groot aantal Semitische talen voor uit de tak van de Ethiosemitische talen , die door zo’n 29 miljoen mensen worden gesproken. De grootste Ethiosemitische taal en de op een na grootste Semitische taal van allemaal is Amhaars , de nationale taal van Ethiopië die door ongeveer 20 miljoen mensen wordt gesproken. Tigrinya is samen met het Arabisch de officiële taal in Eritrea en heeft ongeveer zeven miljoen sprekers. Daarnaast worden de verschillende Gurage- talen gesproken door ongeveer 1,9 miljoen mensen in het zuiden van centraal Ethiopië. Tigre (0,8 miljoen sprekers) is ook wijdverbreid in Eritrea. Sinds de massale emigratie van Ethiopische joden in de jaren tachtig woont er ook een Ethiopisch sprekende minderheid in Israël. Als een taal geïmporteerd uit de Joodse diaspora, wordt het daar bedreigd door de administratieve en educatieve taal Hebreeuws, vergelijkbaar met Jiddisch , Joods Spaans , Joods-Aramees , Russisch, Frans en anderen

classificatie

historische benaderingen

De interne classificatie van de Semitische talen is nog niet definitief opgehelderd. [6] De Semitische talen zijn onderverdeeld in twee hoofdtakken: Oosters en Westsemitisch . Oost-Semitisch bestaat uit Akkadisch en nauw verwant Eblaite. Het belangrijkste verschil tussen deze twee takken is dat de achtervoegselvervoeging in het Oost-Semitisch (waarschijnlijk in lijn met het Protosemitisch) een toestand uitdrukt, terwijl dezelfde vorm in het West-Semitisch de functie van de volmaakte heeft. Traditioneel werd West-Semitisch verder onderverdeeld - voornamelijk volgens geografische criteria - in de Noordwest-Semitische talen (Kanaänitisch, Aramees, Ugaritisch) en de Zuid-Semitische talen (Arabisch, Oud-Zuid-Arabisch, Nieuw Zuid-Arabisch, Ethiopisch). Dit zou resulteren in de volgende structuur:

 • Semitisch
  • Oost-Semitisch (Akkadisch, Eblaite)
  • Westers Semitisch
   • Noordwest Semitisch (Kanaänitisch, Aramees, Ugaritisch)
   • Zuid Semitisch (Arabisch, Oud Zuid Arabisch, Nieuw Zuid Arabisch, Ethiopisch)
Een chronologie van enkele Semitische talen.

Deze classificatie stelde Robert Hetzron vanaf 1969 door de opname van het begrip "gezamenlijke innovatie" (gedeelde innovatie) in belangrijke mate ter discussie. [7] De positie van het Arabisch speelt daarbij een centrale rol. In feite heeft het Arabisch drie opvallende kenmerken gemeen met de andere talen die traditioneel zijn gegroepeerd als Zuid-Semitisch: de aanwezigheid van de interne meervoudsvorm, de klankverandering van ursemitisch * p naar f en een werkwoordstam gevormd door klinkerexpansie (Arabisch qātala evenals met het t-voorvoegsel taqātala ). Volgens Hetzron, zijn deze overeenkomsten niet aan het criterium van genetische verwantschap, aangezien de klankverandering * p> f een oppervlaktegewicht functie en de interne meervoudsvorming een ursemitic fenomeen dat is vervangen in andere talen. Aan de andere kant deelt het Arabisch enkele innovaties in het verbale systeem met de Noordwest-Semitische. Dit omvat de verleden tijd vorm yaqtulu , terwijl Ethiopisch en Nieuw Zuid- Arabisch een vorm hebben die teruggaat tot het Ur-Semitische * yaqattVl . Hetzron combineert daarom Arabisch en Noordwest- Semitisch tot een centrale Semitische onderafdeling. De kwestie van de classificatie van het Arabisch is nog niet duidelijk opgehelderd, maar onderzoek naar de structuur van Hetzron krijgt goedkeuring.

Recentelijk zijn verdere wijzigingen van het model van Hetzron voorgesteld: het Oud-Zuid-Arabisch heeft blijkbaar ook een verleden tijd van het * yaqtulu- type en moet daarom ook worden toegewezen aan Centraal Semitisch . Bovendien wordt het bestaan ​​van een Zuid-Semitische tak volledig in twijfel getrokken : omdat de onvolmaakte vorm * yaqattVl, als gemeenschappelijk kenmerk van de twee overgebleven subtakken, geen gemeenschappelijke innovatie vertegenwoordigt, maar eerder een conservering, Nieuw Zuid-Arabisch en Ethiopisch moeten worden beschouwd als onafhankelijke onderafdelingen van het West-Semitische. [8] Dit resulteert in de volgende structuur voor de classificatie van de Semitische talen:

 • Semitisch
  • Oost-Semitisch (Akkadisch)
  • Westers Semitisch
   • Centraal Semitisch
    • Noordwest Semitisch (Kanaänitisch, Aramees, Ugaritisch)
    • Arabisch
    • Oud Zuid-Arabisch
   • Nieuw Zuid-Arabisch
   • Ethiosemitisch

De classificatie van de Himjar is onzeker omdat er te weinig gegevens zijn over de classificatie; Hoewel het een Semitische taal lijkt te zijn, moet het niet geclassificeerd blijven en alleen aanvullende teksten zouden deze situatie kunnen verbeteren.

Classificatie van de Semitische talen

Opgeschreven

Kleitablet met Mesopotamische spijkerschrift
" Tel-Dan-inscriptie " in Fenicisch schrift
(9e eeuw voor Christus)
Het woord "Arabisch" in Arabisch schrift

Semitische talen worden sinds het 3e millennium voor Christus in geschreven vorm overgeleverd. Voor het Akkadisch wordt het sinds het 3e millennium voor Christus gebruikt. Het Mesopotamische spijkerschrift , voornamelijk een lettergreep, overgenomen van de Sumeriërs, werd gebruikt. Daarentegen zijn sinds het vroegste bewijs uit de eerste helft van het 2e millennium voor Christus West-Semitische talen gebruikt om te schrijven. Alfabetische schriften. De wortel was waarschijnlijk het Protosinaïtische schrift , dat via het Fenicische schrift de oorsprong werd van niet alleen alle Semitische alfabetten, maar ook van tal van andere alfabetische schriften. Het Ugaritische schrift , dat formeel een spijkerschrift was, maar eigenlijk een medeklinkeralfabet, had een bijzondere positie.

De alfabetische scripts waren oorspronkelijk pure medeklinkerscripts , dus de meeste klinkers blijven onbekend in uitgestorven Semitische talen. Sinds het 1e millennium na Christus zijn sommige systemen echter uitgebreid met klinkeraanduidingen. Het Ethiopische schrift ontwikkelde een secundaire klinkeraanduiding door cirkels en streepjes toe te voegen. In andere jongere alfabetten werd een klinkeraanduiding geïntroduceerd door overlappende of onderliggende elementen, die in het Hebreeuws Nikud ("interpunctie") worden genoemd.

Betrekkingen met andere talen

Semitisch is een van de zes belangrijkste takken van de Afro-Aziatische taalfamilie die wijdverbreid is in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, waartoe naast het Semitisch ook Egyptisch , Koesjitisch , Berbers , Omotisch en Tsjaads behoren. Met ongeveer 260 miljoen sprekers is het de meest gesproken hoofdtak van Afro-Aziatisch. Het deelt niet alleen een deel van het lexicon met andere Afro-Aziatische taalfamilies, maar heeft ook essentiële structurele eigenschappen zoals de wortelmorfologie, de werkwoordvervoeging, het naamvalsysteem, het klanksysteem en persoonlijke voornaamwoorden. De volgende tabel geeft enkele voorbeelden van parallellen met de andere grote takken van Afro-Aziatische:

(Basis) betekenis Arabisch Egyptische Berber knuffelig Tsjaad Omotisch
"Hart" lubb * jebo Somalische laab Mokilko ʔulbo Gollango libʔa ( "buik")
"Tong" lisān * lees Kabyle iləs Bole lisìm Dime lits'- ("lik")
"Water" * máw Kabyle Aman Bole àmma Mokka amiyo ("regenen")
"Uw" / "u" / "u" (m.) - ka = k Kabyle - k Somalische ku Hausa ka
"twee" ʾIṯn-āni * sinéwwVj Kabyle sin
"Je (m.) Die" ta-mūtu mwt "sterven" Toeareg tə-mmut Rendille ta-mut Hausa mútù "om te sterven"
"hij gaat dood" ya-mūtu Toeareg yə-mmut Rendille ya-mut

Semitische woordvergelijkingen

Het vocabulaire dat in alle takken van het Semitisch wordt aangetroffen, bevat met name typische basiswoordenschatwoorden: termen voor relaties, lichaamsdelen, dieren, delen van de wereld (“lucht”, “water”) evenals belangrijke bijvoeglijke naamwoorden (“groot”, kleuren) en woorden uit religie en mythologie. De volgende lijst geeft enkele voorbeelden van veelvoorkomende Semitische woorden:

betekenis Proto-Semitisch
(gereconstrueerd)
Oost-Semitisch Centraal Semitisch Ethiosemitisch Nieuw Zuid-Arabisch
Akkadisch Klassiek
Arabisch
Hebreeuws Oude Ethiopische meer [9]
oor * Uḏn- uzn-um Uḏn zæn zn -yḏēn
moeder * Imm- umm-um Uhm m mm m
een huis * bayt- bīt-um bayt bayiṯ inzet bayt
bloed * dam- dam-um dam dam dom dəm ( "pus")
vijf
(vrouwelijk)
* amiš- amiš ams āmēš äməs áyməh
hond *kalf- kalf rond kalf kælæḇ kalf kawb
koning * malik- malk-um malik mælæḵ mäläkä ( "regel") məlēk
hij hoorde) * ya-šmaʿ i-šmē ya-smaʿ-u yi-šmaʿ yə-smaʿ yə-hmɛ̄
hoofd * raʾš- rēš-um raʾs rōš rəʾs -rōh
Dag * geeuw- uhm yawm yōm yom ḥə-yáwm ( "zon")

fonologie

medeklinkers

De gemeenschappelijke inventaris van Semitische medeklinkers omvat 29 fonemen , die in dit nummer alleen in het Oud-Zuid-Arabisch en een deel van het vroege Noord-Arabisch kunnen worden gevonden. Klassiek Arabisch volgt met 28 bewaarde medeklinkerfonemen, terwijl deze in het Akkadisch zijn teruggebracht tot slechts 17 klanken. De Semitische medeklinkerinventaris deelt enkele essentiële kenmerken met andere primaire takken van Afro-Aziatisch: er zijn "nadrukkelijke" medeklinkers gevormd door glottalisatie of faryngealisatie , die vaak triadische groepen vormen met stemhebbende en stemloze medeklinkers; Kenmerkend is het bestaan ​​van twee faryngeale en - tegenwoordig echter beperkt tot Nieuw Zuid-Arabisch - laterale medeklinkers. Hoewel het aantal en de ontwikkeling van de proto-semitische medeklinkers zeker is, wordt de realisatie ervan besproken. De volgende tabel toont een mogelijke recentere reconstructie (de conventionele transcriptie op basis van Arabisch en Hebreeuws staat tussen haakjes):

bilabiaal tandheelkunde alveolair palataal velaar keelholte glottaal
plosieven stemloos p (p) t (t) k (k) (ʾ)
empathisch tˀ (ṭ) kˀ (q)
geuit b (b) d (d) g (g)
Affricaten stemloos s (s)
empathisch sˀ (ṣ)
geuit z (z)
fricatieven stemloos (ṯ) s (š) x (ḫ) (ḥ) h (h)
empathisch (ẓ)
geuit (ḏ) (ġ) (ʿ)
lateraal stemloos (ś)
empathisch ɬˀ (ḍ/ṣ́)
stimmhaft l (l)
Nasale m (m) n (n)
Vibranten r (r)
Halbvokale w (w) y (y)

Vokale

Für das Proto-Semitische werden unumstritten die Vokale a , i und u sowie ihre langen Gegenstücke ā , ī , ū rekonstruiert. Dieses System hat sich jedoch nur in sehr wenigen Sprachen, wie dem klassischen Arabisch, vollständig erhalten, während in den meisten semitischen Sprachen teilweise erhebliche Veränderungen eingetreten sind. Diphthonge waren im Proto-Semitischen zwar durch die starken Beschränkungen des Silbenbaus unmöglich, doch wurden vermutlich wie im klassischen Arabisch Kombinationen aus a und den Halbvokalen w und y als Diphthonge realisiert. Vor allem in den modernen semitischen Sprachen werden diese Kombinationen monophthongisiert , vergleiche arabisch ʿayn- – akkadisch īnu- „Auge“, arabisch yawm- – hebräisch yōm „Tag“.

Silbenbau

In den semitischen Sprachen sind ursprünglich nur Silben der Form Konsonant-Vokal (CV; offene Silbe) und Konsonant-Vokal-Konsonant (CVC; geschlossene Silbe) erlaubt. Falls durch Schwund eines Vokales ein Wort gegen diese Gesetze verstößt, kann in Tochtersprachen ein Sprossvokal eingefügt werden: arabisch ʾuḏn-u- „Ohr“ – hebräisch ʾōzæn . Es ist umstritten, ob im Proto-Semitischen einige Konsonanten auch wie Vokale silbenbildend auftreten konnten, etwa in * bn̩- „Sohn“ > arabisch ʾibn- , akkaddisch bin- .

Morphologie

Wurzelflexion

Grundlage der Morphologie und des Lexikons ist – wie für das Afroasiatische typisch – die aus einer Folge von in der Regel drei Konsonanten, den Radikalen, bestehende Wurzel , die ausschließlich lexikalische, aber keine grammatische Information enthält. Durch die Anfügung weiterer Morpheme können hiervon Wörter und Wortformen gebildet werden. Diese Morpheme, die auch als Schema bezeichnet werden, können Affixe , Infixe und insbesondere eine Folge von Vokalen sein, sodass die Wurzel für einen Begriff, das Schema dagegen für ein Wort sowie dessen grammatische Form kennzeichnend ist. Dies möge die folgende Auflistung von Formen der Wurzel ktb „schreiben“ im Arabischen illustrieren:

Wortart Analyse Form Übersetzung
Verb 3. Person Singular Maskulinum Perfekt kataba „er schrieb“
3. Person Singular Maskulinum Imperfekt yaktubu „er schreibt“
Substantiv Verbalnomen kitāba „das Schreiben“
Abgeleitetes Substantiv kitāb „Buch“
kutub „Bücher“
kutayyib „Broschüre“
maktab „Büro“
maktaba „Bibliothek“
Adjektiv Nisbeadjektiv kitābī „schriftlich“
Partizip aktiv kātib „schreibend; Sekretär“
Partizip passiv maktūb „geschrieben“

Wurzeln, die y oder w als Stammkonsonant haben und solche, deren letzte beiden Konsonanten identisch sind, werden – in Einzelsprachen mit gewissen anderen Gruppen – als schwache Wurzeln bezeichnet; sie weisen bei der Formenbildung diverse Unregelmäßigkeiten auf. Eine weitere Ausnahme stellen neben Pronomina und diversen Partikeln auch einige zweikonsonantige Substantive dar, beispielsweise * dam- „Blut“, * yam- „Meer“. Ihre abweichende Struktur ist auf ihr hohes sprachgeschichtliches Alter zurückzuführen.

Nach einer auf das 19. Jahrhundert zurückgehenden Theorie sind viele oder alle dreikonsonantigen Wurzeln des Semitischen auf ursprünglich zweikonsonantige Formen aufgebaut. Als Indizien werden insbesondere die schwachen Wurzeln angeführt, die ihren Halbvokal in bestimmten Formen verlieren, Wurzeln der Form C 1 C 2 C 2 ; sowie Wurzeln ähnlicher Bedeutung, die zwei Konsonanten gemeinsam haben. So finden sich im Hebräischen die Verben qṣṣ „abschlagen, abschneiden“, qṣh „abschlagen, abschneiden“, qṣb „abschneiden“, qṣp „reißen, brechen“, qṣʿ „einschneiden“, qṣr „abschneiden“, die alle mit qṣ- beginnen und in ihrer Bedeutung mit „schlagen, schneiden“ verwandt sind. Zusätzlich hat das Arabische die Verben qṣm "(zusammen)brechen" und qṣl "abschneiden, maqṣala = Guillotine"

Im Bau der Wurzeln finden sich wie im Ägyptischen und Berberischen Beschränkungen, die das Auftreten ähnlicher und identischer Konsonanten betreffen. So sind Wurzeln mit identischem ersten und zweiten Radikal unmöglich, darüber hinaus kommen verschiedene Konsonanten, die den gleichen Artikulationsort haben, nicht gleichzeitig in einer Wurzel vor.

Nominalmorphologie

Genus und Numerus

Jedes Substantiv gehört einem der beiden Genera Maskulinum oder Femininum an. Während das Maskulinum generell unmarkiert ist, findet sich als Femininmarker die Endung - (a)t . Eine Ausnahme stellen einige unmarkierte Nomina dar, die sich dennoch wie feminine Substantive verhalten. Dieses Phänomen findet sich insbesondere bei Substantiven mit weiblichem natürlichen Geschlecht (* ʾimm- „Mutter“) und Namen für Körperteile, die doppelt vorkommen (* ʾuḏn- „Ohr“).

Für das Proto-Semitische lassen sich die drei Numeri Singular , Dual und Plural rekonstruieren. Singular und Dual werden durch ihre Kasusendungen gekennzeichnet, die Bildung des Plurals ist dagegen wesentlich komplexer. Hier lassen sich prinzipiell zwei Bildungsarten unterscheiden: der im Südsemitischen einschließlich des Altsüdarabischen und Arabischen vorherrschende Innere Plural ( gebrochener Plural ) und der vor allem in den übrigen Sprachen auftretende Äußere Plural . Der äußere Plural wird vorrangig durch seine von Singular und Dual abweichenden Kasusendungen markiert (siehe das Kapitel zu den Kasus), wogegen zur Bildung des stets als Singular deklinierten inneren Plurals das Vokalschema des Singulars durch ein anderes Schema ersetzt wird: arabisch bayt „Haus“ – buyūt „Häuser“, raǧul „Mann“ – riǧāl „Männer“. Eine zweite Bildungsart des maskulinen äußeren Plurals stellt eine Endung -ān dar, vergleiche akkadisch šarr-ān-u „Könige“ neben dem gleichbedeutenden šarr-ū . In vielen Fällen tritt bei der Pluralbildung eine Genuspolarität auf. Dabei wird zu einem maskulinen Singular ein femininer äußerer Plural gebildet: akkadisch lišān-um „Zunge“ – lišān-āt-um „Zungen“. Im Akkadischen, Arabischen und Ugaritischen findet sich der Dual zur allgemeinen Bezeichnung der Zweizahl. In den meisten Sprachen ist er dagegen auf paarweise vorkommende Dinge beschränkt, beispielsweise Körperteile wie im hebräischen Dual yāḏ-ayim „die (beiden) Hände“.

Kasusflexion

In mehreren semitischen Sprachen finden sich drei Kasus , die je nach Numerus unterschiedliche Endungen aufweisen. Da die Endungen sowohl im Akkadischen als auch in zwei zentralsemitischen Sprachen (klassisches Arabisch und Ugaritisch) weitgehend übereinstimmend vollständig überliefert sind, können sie wohl auf das Protosemitische zurückgeführt werden. In einigen anderen Sprachen sind zumindest Reste des Systems erhalten. Ihre rekonstruierten protosemitische Formen sind:

Maskulinum Femininum
Singular
und Innerer Plural
Dual Äußerer Plural Singular Dual Äußerer Plural
Nominativ - u - ā - ū - tu - t-ā - āt-u
Genitiv - i - ay - ī - ti - t-ay - āt-i
Akkusativ - a - ta

Der Nominativ dient als Subjektskasus , als Prädikat eines Satzes mit nominalem Prädikat, sowie als Zitierform . Der Genitiv markiert Possessoren und das Objekt von Präpositionen, während der Akkusativ Objekte von Verben und adverbiale Nominalphrasen markiert: akkadisch bēl bīt- i -m „der Herr des Hauses“ (Genitiv), arabisch qatala Zayd- u -n ʿAmr- a -n „Zayd (Nominativ) hat Amr (Akkusativ) getötet“, arabisch yawm- a -n „eines Tages“ (Akkusativ).

Weitere, vor allem im Akkadischen zu findende, Kasus sind der Lokativ auf - u und ein hauptsächlich adverbialer Kasus auf - , die jedoch beide nur beschränkt produktiv sind.

Status, Determination und Indetermination

Allen semitischen Sprachen ist gemeinsam, dass das Substantiv je nach seiner syntaktischen Umgebung in mehrere Status treten kann, die gewisse formale Unterschiede aufweisen. Für das Proto-Semitische lassen sich vermutlich zwei Status rekonstruieren: frei und an einen folgenden Genitiv (substantivisch oder pronominal) gebunden ( Status constructus ). Freie Substantive unterschieden sich von Substantiven im Status Constructus durch eine der beiden Endungen *- n und *- m , die nach den arabischen Buchstabennamen für m und n als Mimation (- m ) und Nunation (- n ) bezeichnet werden.

Für das Proto-Semitische lassen sich keine Mittel zur Unterscheidung von Determination und Indetermination rekonstruieren. Viele semitische Sprachen haben jedoch formale Mittel hierzu entwickelt. Einige Sprachen greifen hierzu auf Nunation und Mimation zurück, meist wurden aber neue Suffixe oder Präfixe entwickelt. Die folgende Tabelle bietet Beispiele aus einigen semitischen Sprachen:

Determination Indetermination
Zentralsemitisch Arabisch ʾal- -n
Altsüdarabisch -n -m/-n
Frühnordarabisch h(n)-
Aramäisch -a
Hebräisch h- (plus Verdoppelung des ersten Konsonanten)
Äthiosemitisch Amharisch -u (mask.) /-wa (fem.)
Tigrinya ʾətu (mask.) /ʾəta (fem.)
Harari -zo
Neusüdarabisch Mehri a-, ḥ-, h-, ∅
Ostsemitisch Akkadisch

Nach Josef Tropper [10] lassen sich die Formen des Artikels im Zentralsemitischen sämtlich auf die Grundform * han- zurückführen, die auf einer deiktischen Partikel beruhe.

Pronominalmorphologie

Im Semitischen können Personalpronomina je nach ihrer syntaktischen Stellung in mehreren unterschiedlichen Formen auftreten. Im Klassisch-Arabischen lauten sie:

Numerus Person Absolut Suffigiert
Singular 1. ʾanā , -ya (Genitiv)
-nī (Akkusativ)
2. m. ʾanta -ka
f. ʾanti -ki
3. m. huwa -hu
f. hiya -hā
Dual 2. ʾantumā -kumā
3. humā -humā
Plural 1. naḥnu -nā
2. m. ʾantumū -kumu
f. ʾantunna -kunna
3. m. hum -humu
f. hunna -hunna

Die unabhängigen Pronomina stehen als Subjekt von Sätzen, etwa in arabisch huwa raǧulun „er (ist) ein Mann“. Enklitische Formen werden an ein Bezugswort suffigiert; dieses kann eine Verbform, ein Substantiv im Status constructus oder eine Präposition sein. Hinter Verbformen und Präpositionen drücken sie deren Objekt aus: arabisch daʿā-hu „er rief ihn“, während sie mit Substantiven ein Besitzverhältnis angeben: akkadisch šum-šu „sein Name“. Einige semitische Sprachen verfügen zusätzlich über eine auch außerhalb des Semitischen zu findende Reihe absoluter Pronomina wie akkadisch kâti „dich“, die mit einem Suffix - t gebildet sind. Im Akkadischen, im Altsüdarabischen, wo sie als adjektivische Demonstrativpronomina auftreten, und im Ugaritischen stehen sie als oblique Formen, während das Phönizische sie im Nominativ verwendet. Isoliert stehen einige weitere nur im Akkadischen zu findende Bildungen.

Zahlwörter

Die Kardinalzahlen weisen besonders bei den niedrigeren Zahlen eine große Konsistenz auf, es fallen jedoch in einzelnen Sprachen Neubildungen für „eins“ und „zwei“ auf. Kardinalzahlen treten sowohl im Maskulinum als auch – durch die Endung protosemitisch - at markiert – im Femininum auf. Für Kardinalzahlen von drei bis zehn gilt die Regel der umgekehrten Polarität , das heißt weibliche Formen der Zahlwörter werden mit männlichen Formen des Nomens verbunden und umgekehrt. Insofern sind sie mit ihrem Bezugswort morphologisch genusinkongruent (zum Beispiel arabisch ṯalāṯ-at-u ban-īna „drei Söhne“, ṯalāṯ-u banāt-in „drei Töchter“).

Diese (mit einigen Ausnahmen, zum Beispiel Äthiosemitisch oder Ugaritisch ) in allen semitischen Sprachen geltende Regel der morphologischen Genusopposition geht auf das Protosemitische zurück. Ihr Ursprung ist nicht endgültig geklärt, obwohl verschiedene Erklärungsversuche vorliegen. So wurde beispielsweise vorgeschlagen, die Endung - at habe ursprünglich nicht das Femininum, sondern das nomen unitatis (Individualbezeichnung, abgeleitet von einem Grundwort, das Kollektivum oder Gattungsbezeichnung ist [11] ) und damit die Zählbarkeit markiert. Die Ordinalia werden als Adjektive gebildet und sind mit ihrem Bezugswort regelmäßig genuskongruent.

Verbalmorphologie

Präfixkonjugation

In allen semitischen Sprachen existiert eine Konjugation mittels präfigierter und teilweise suffigierter Personalmarkierungen. Im Akkadischen finden sich drei derartige Tempora / Aspekte (Präsens, Präteritum und „Perfekt“), die sich durch eine unterschiedliche Stammvokalisation unterscheiden. Im Äthiosemitischen und im Neusüdarabischen findet sich ein eigener Imperfekt- Indikativ -Stamm, der dem akkadischen Präsens ähnelt, während der Stamm -C 1 C 2 VC 3 - die Funktion eines Subjunktivs übernimmt. In den zentralsemitischen Sprachen wird dagegen ausschließlich das Imperfekt auf diese Weise konjugiert, dessen Stamm die Form -C 1 C 2 VC 3 - aufweist und somit mit dem akkadischen Präteritumstamm formal identisch ist ( qtl „töten“, prs „schneiden“):

Ostsemitisch:
Akkadisch
Zentralsemitisch:
klassisches Arabisch
Äthiosemitisch:
Altäthiopisch
Neusüdarabisch:
Mehri
Präsens Präteritum Perfekt Imperfekt
(Apokopat)
Imperfekt
Indikativ
Subjunktiv Imperfekt
Indikativ
Subjunktiv
Singular 1. a-parras a-prus a-ptaras ʾa-qtul ʾə-qättəl ʾə-qtəl ə-ruukəz ə-rkeez
2. m. ta-parras ta-prus ta-ptaras ta-qtul tə-qättəl tə-qtəl tə-ruukəz tə-rkeez
2. f. ta-parras-ī ta-prus-ī ta-ptars-ī ta-qtul-ī tə-qätl-i tə-qtəl-i tə-reekəz tə-rkeez-i
3. m. i-parras i-prus i-ptaras ya-qtul yə-qättəl yə-qtəl yə-ruukəz yə-rkeez
3. f. ta-parras ta-prus ta-ptaras ta-qtul tə-qättəl tə-qtəl tə-ruukəz tə-rkeez
Plural 1. ni-parras ni-prus ni-ptaras na-qtul nə-qättəl nə-qtəl nə-ruukəz nə-rkeez
2. m. ta-parras-ā ta-prus-ā ta-ptars-ā ta-qtul-ū tə-qätl-u tə-qtəl-u tə-rəkz-əm tə-rkeez-əm
2. f. ta-parras-ā ta-prus-ā ta-ptars-ā ta-qtul-na tə-qätl-a tə-qtəl-a tə-rəkz-ən tə-rkeez-ən
3. m. i-parras-ū i-prus-ū i-ptars-ū ya-qtul-ū yə-qätl-u yə-qtəl-u yə-rəkz-əm yə-rkeez-əm
3. f. i-parras-ā i-prus-ā i-ptars-ā ya-qtul-na yə-qätl-a yə-qtəl-a tə-rəkz-ən tə-rkeez-ən
Dual 1. ə-rəkz-oo l-ə-rkəz-oo
2. ta-qtul-ā tə-rəkz-oo tə-rkəz-oo
3. m. i-parras-ā i-prus-ā i-ptars-ā ya-qtul-ā yə-rəkz-oo yə-rkəz-oo
3. f. ta-qtul-ā tə-rəkz-oo tə-rkəz-oo

Vermutlich ist für das Protosemitische (und möglicherweise auch das Proto-Afroasiatische) ein Präsens * ya-C 1 aC 2 C 2 VC 3 und ein Präteritum * ya-C 1 C 2 VC 3 zu rekonstruieren. Hierfür spricht auch die vereinzelte Vergangenheitsbedeutung des „zentralsemitischen“ Imperfekts.

In mehreren zentralsemitischen Sprachen und im Neusüdarabischen gibt es ein Passiv, das durch ein abweichendes Ablautmuster gebildet wird (klassisches Arabisch ya-qtul- „er tötet“, yu-qtal- „er wird getötet“) und im Zentralsemitischen auch mehrere (ursprünglich) durch Suffixe gebildete Modi.

Mit dem Stamm der Präfixkonjugation * ya-C 1 C 2 VC 3 verwandt ist der Imperativ , der im Singular Maskulinum endungslos ist und im Singular Femininum und im Plural durch vokalische Endungen markiert wird, so bildet das Arabische zu ya-qtul-u „er tötet“ Imperative wie ʾuqtul „töte!“ (maskulin), ʾuqtul-na „tötet!“ (feminin).

Suffixkonjugation

Allen semitischen Sprachen ist ein weiterer Satz von Personalaffixen gemeinsam, der in der Verwendung jedoch wesentliche Unterschiede aufweist. Im Akkadischen kann er an jedes Substantiv oder Adjektiv angefügt werden und damit einen zeitlich nicht näher definierten Zustand ausdrücken: zikar (= zikar-∅ ) „er ist/war ein Mann“, damq-āku „ich bin/war gut“. In den westsemitischen Sprachen dient dieser Satz von Endungen dagegen mit einem Verbalstamm der Form C 1 aC 2 VC 3 - als Tempus/ Aspekt analog zur Präfixkonjugation, meist zum Ausdruck des Perfekts: arabisch qatal-a „er tötete“, Altäthiopisch nägär-ku „ich habe gesagt“. Es wird gemeinhin angenommen, dass der im Akkadischen zu findende Zustand im Wesentlichen auch dem Proto-Semitischen zugeschrieben werden kann. Das gesamte Paradigma lautet:

Ostsemitisch:
Akkadisch
Zentralsemitisch:
Arabisch
Äthiosemitisch:
Altäthiopisch
Neusüdarabisch:
Mehri
Singular 1. pars-āku qatal-tu qätäl-ku rəkəz-k
2.m. pars-āta qatal-ta qätäl-kä rəkəz-k
2. f. pars-āti qatal-ti qätäl-ki rəkəz-š
3. m. paris qatal-a qätäl-ä rəkuuz
3. f. pars-at qatal-at qätäl-ät rəkəz-uut
Plural 1. pars-ānu qatal-nā qätäl-nä rəkuuz-ən
2.m. pars-ātunu qatal-tumū qätäl-kəmmu rəkəz-kəm
2. f. pars-ātina qatal-tunna qätäl-kən rəkəz-kən
3. m. pars-ū qatal-ū qätäl-u rəkawz
3. f. pars-ā qatal-na qätäl-a rəkuuz
Dual 1. qatal-tumā rəkəz-ki
2. m. qatal-tumā rəkəz-too
2. f. rəkəz-ki
3. m. qatal-ā rəkəz-oo
3. f. qatal-atā rəkəz-too

Es fällt auf, dass die Endungen der 1. und 2. Person Singular und der 2. Person Plural, die im Protosemitischen wie im Akkadischen teils t , teils k enthielten, in südlichen Sprachen (Äthiosemitisch, Altsüdarabisch, Neusüdarabisch) nach k und in den anderen zentralsemitischen Sprachen (außerhalb des Altsüdarabischen) dagegen nach t hin vereinheitlicht wurden.

Abgeleitete Stämme

Vom meist dreikonsonantigen Grundstamm des Verbs lassen sich mehrere Verbalstämme ableiten, die mit diesem in ihrer Bedeutung in Bezug stehen. Als Bildungsmittel dienen Affixe, Vokaldehnung und Gemination. Die folgenden Beispiele stammen aus dem Akkadischen; sie finden sich in anderen semitischen Sprachen in sehr ähnlicher Form wieder.

Bildung Bedeutung Beispiel
Gemination des zweiten Stammkonsonanten kausativ , pluralisch , faktitiv damiq „ist gut“ > dummuqum „gut machen“
Präfix š - kausativ, faktitiv tariṣ „ist ausgestreckt“ > šutruṣum „breit hinlegen“
Präfix n - passiv parāsum „entscheiden“ > naprusum „entschieden werden“
Infix - t - passiv, reziprok , reflexiv , intensiv maḫārum „gegenübertreten“ > mitḫurum „einander gegenübertreten“

Einzelne abgeleitete Stämme lassen sich auch miteinander kombinieren, besonders stark ist dies im Südsemitischen ausgebildet. So lassen sich im Altäthiopischen von dem Intensivstamm qättälä drei weitere abgeleitete Stämme (jeweils die 3. Person Singular maskulinum der Suffixkonjugation) bilden:

 • Grundstamm: qätälä „er tötete“
 • Intensivstamm: qättälä „er tötete“
 • Intensivstamm + Kausativstamm: ʾäqättälä „er ließ töten“
 • Intensivstamm + Reflexivstamm: täqättälä „er tötete sich“
 • Intensivstamm + Kausativstamm + Reflexivstamm: ʾästäqättälä „er ließ sich töten“

Nominale Formen

Das aktive Partizip des Grundstamms weist in allen semitischen Sprachen Formen auf, die auf protosemitisches * C 1 āC 2 iC 3 zurückgehen. Im akkadischen Verbaladjektiv und dem westsemitischen Perfekt hat sich außerdem wohl ein Verbaladjektiv der Form * C 1 aC 2 VC 3 erhalten, das ursprünglich bei transitiven Verben passive, bei intransitiven Verben dagegen aktive Bedeutung hatte. In den abgeleiteten Stämmen weisen die Partizipien ein Präfix ma- oder mu- auf.

Für den Infinitiv sind in den Einzelsprachen verschiedenartige Schemata in Gebrauch, was sich wohl auch auf das Proto-Semitische übertragen lässt.

Syntax

Verbalsätze

Sätze, deren Prädikat eine finite Verbform ist, haben im Westsemitischen vorwiegend die Stellung Verb – SubjektObjekt (VSO): arabisch ḍaraba Zayd-un ʿAmr-an „Zayd hat Amr geschlagen“. Während die gleiche Reihenfolge auch für frühe akkadische Personennamen gilt, findet sich im Akkadischen sonst das Verb am Satzende: Iddin-sînSin hat gegeben“ (Personenname), aber bēl-ī 1 šum-ī 2 izzakar 3 „mein Herr 1 hat meinen Namen 2 genannt 3 “. Gewöhnlich wird diese Abweichung auf den Einfluss des Sumerischen, der ältesten Schriftsprache in Mesopotamien, zurückgeführt.

Nominalsätze

Im Semitischen muss ein Satz kein verbales Prädikat enthalten, um vollständig zu sein. Stattdessen können auch Substantive, Adjektive, Adverbien und Präpositionalphrasen als Prädikat dienen. Derartige Sätze heißen in der Semitistik Nominalsätze . Beispiele:

 • Mit Substantiv: arabisch huwa raǧulun „er (ist) ein Mann“
 • Mit Adjektiv: arabisch al-waladu ṣaġīrun „der Junge (ist) klein“
 • Mit Adverb: arabisch ar-raǧulu hāhunā „Der Mann (ist) hier“
 • Mit Präpositionalphrase: arabisch ar-raǧulu fī d-dāri „der Mann (ist) im Haus“

Literatur

Allgemeines und Grammatik

 • Gotthelf Bergsträßer : Einführung in die semitischen Sprachen. Sprachproben und grammatische Skizzen . Nachdruck, Darmstadt 1993.
 • Carl Brockelmann : Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen , Bd. 1–2, Berlin 1908/1913 (bis heute unübertroffenes, sehr materialreiches Referenzwerk)
 • Robert Hetzron (Hrsg.): The Semitic Languages . Routledge, London 1997 (Überblick über die semitischen Einzelsprachen)
 • Burkhart Kienast : Historische semitische Sprachwissenschaft . Harrassowitz, Wiesbaden 2001
 • Edward Lipiński : Semitic languages. Outline of a comparative grammar. Peeters, Leuven 1997. ISBN 90-6831-939-6
 • Sabatino Moscati (Hrsg.): An introduction to the comparative grammar of the Semitic languages . 2. Auflage. Harrassowitz, Wiesbaden 1969
 • Stefan Weninger (Hrsg.): The Semitic Languages: An International Handbook . De Gruyter Mouton, Berlin 2011, ISBN 3-11-018613-6 .

Lexikon

 • D. Cohen: Dictionnaire des racines sémitiques ou attestées dans les langues sémitiques. Mouton/Peeters, Paris/Den Haag/Louvain-la-Neuve 1970 ff. (unvollendet)
 • A. Militarev, L. Kogan: Semitic Etymological Dictionary. Alter Orient und Altes Testament 278. Kevelaer 2000 ff. (bisher zwei Bände erschienen)

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Gen 10,21–31 EU
 2. Hierzu und zum Folgenden: Johann Fück: Geschichte der semitischen Sprachwissenschaft. In: Semitistik. ( Handbuch der Orientalistik , Band 3, Abschnitt 1), Brill, Leiden, Köln 1953, S. 31–39
 3. MCA Macdonald: Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia. In: Arabian archaeology and epigraphy , 11/1 (2000), Seite 28–79.; AFL Beeston: Languages of Pre-Islamic Arabia. Arabica 28, Heft 2/3 (1981), Seite 178–186; Chaim Rabin: Ancient West-Arabian. London, 1951.
 4. Shabo Talay: Šlomo Surayt Ein Einführungskurs ins Surayt-Aramäische (Turoyo) . Hrsg.: Shabo Talay. Bar Habraeus Verlag, Losser, ISBN 978-90-5047-065-0 .
 5. Ross Perlin: Is the Islamic State Exterminating the Language of Jesus? Foreign Policy , 14. August 2014, abgerufen am 16. August 2015 (englisch).
 6. Zur Klassifikation siehe Alice Faber: "Genetic Subgrouping of the Semitic Languages", in: Robert Hetzron (Hrsg.): The Semitic Languages , London 1997, S. 3–15, sowie John Huehnergard, Aaron D. Rubin: "Phyla and Waves: Models of Classification of the Semitic Languages", in: Stefan Weninger et al. (Hrsg.): The Semitic Languages , Berlin 2011, S. 259–278.
 7. Robert Hetzron: "Two Principles of Genetic Reconstruction", in: Lingua 38 (1976), S. 89–104.
 8. John Huehnergard: Features of Central Semitic . In: biblica et orientalia 48 (2005). S. 155–203. Hier S. 160 f.
 9. TM Johnstone: Mehri Lexicon . School of Oriental and African Studies, London 1987, ISBN 0-7286-0137-0 .
 10. J. Tropper: Die Herausbildung des bestimmten Artikels im Semitischen. In: Journal of Semitic Studies XLVI (2001), S. 1–31.
 11. Beispielhafte Definition für nomen unitatis z. B. in: Manfred Woidich, Das Kairenisch-Arabische: eine Grammatik, 2006, ISBN 978-3-447-05315-0 , S. 113, hier über Google-Buchsuche