staking

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Bij arbeidsconflicten is een staking een tijdelijke werkonderbreking van een relatief groot aantal werknemers die in het kader van hun werk en arbeidsverhoudingen een gemeenschappelijk doel willen bereiken. De collectieve werkonderbreking - volgens de collectieve arbeidswet van de Bondsrepubliek Duitsland - is niet in strijd met hun arbeidsplicht , aangezien de arbeidsrelatie wordt beschouwd als opgeschort voor de duur van de staking.

Algemeen

De staking kan heel verschillende doelen en adressaten hebben. Als onderdeel van de grondwettelijk gegarandeerde cao- autonomie is een staking, die pas is toegestaan ​​na het verstrijken van de vredesverplichting , bedoeld om werkgevers ertoe te bewegen aan de eisen van de vakbonden te voldoen door het sluiten van een overeenkomstige cao . De vakbonden kunnen hun belangen alleen effectief afdwingen als ze hun eisen kunnen onderbouwen door middel van stakingen. Een wilde staking is de ongeoorloofde staking van arbeiders door een vakbond. Politieke stakingen zijn bedoeld om parlement en regering onder druk te zetten met als doel ervoor te zorgen dat de belangen van de stakers worden meegewogen bij hun beslissingen. In politiek acute situaties kunnen ze uitgroeien tot algemene stakingen die de economie van een heel land lamleggen.

etymologie

De Duitse leenwoordstaking ontstond blijkbaar in 1810 uit "stop work, strike" ( Engelse staking ), die sinds 1768 in Engeland is gedocumenteerd. [1] Toen in 1768 in Sunderland zeelieden tegen de slechte arbeidsomstandigheden wilden vechten, gingen ze aan boord van een aantal in de havenschepen liggende schepen en lieten hun werven liggen ( Engels slaan de zeilen, Duits zeil onderstrepen) om te voorkomen dat ze lekken. [2] Datzelfde jaar verspreidde het woord "staking" voor de werkonderbreking zich buiten de maritieme sector, met name in de kolenmijnen van Wales . [3] Ook in 1768 ging hij in staking en weigerde hoedenmaker te werken, werden verhoogd tot hun loon ( engels Deze dag sloegen de hoedenmakers toe en weigerden te werken totdat hun loon was verhoogd). [4] Na 1810 verscheen de uitdrukking sporadisch in Duitsland, sinds 1865 heeft het woord zich veelvuldig verspreid - in verband met de Driestuiversstaking van april 1865. [5] De originele Engelse vorm van de staking is tegenwoordig in veel vreemde talen te vinden behalve Duits ( Deense strejke , Zweedse strejk , Noorse staking , Kroatische shtrajk, Servisch - Cyrillische штрајк , Poolse straik of Hongaarse sztrájk ).

verhaal

Stakingen in pre-industriële tijden

De slag
Schilderij van Robert Koehler , 1886
staking
Schilderij door Mihály von Munkácsy , 1895

Met de strijdkreet "We hebben honger!", vertelt een papyrus van de schrijver Amun-Nechet over de eerste bekende staking in de geschiedenis, de staking van Deir el-Medineh . [6] De arbeiders die betrokken waren bij de bouw van de koninklijke graven in West-Thebe in het oude Egypte, legden op 10 Peret II (4 november) 1159 v.Chr. In het 29e regeringsjaar van farao Ramses III. omdat ze al achttien dagen niet betaald waren met hun graanstorting.

De eerste gerapporteerde staking in het Heilige Roomse Rijk wordt ondersteund door een document uit 1329: Op dat moment gingen de Gürtler- metgezellen in Wroclaw een jaar lang in staking. [7]

Stakingen in moderne industriële samenlevingen

Folder gedateerd november 1896
aan de staking van de havenarbeiders in Hamburg
met instructies over hoe je je moet gedragen
en de betekenis van de stakingskaarten

Vanwege het aanhoudende conflict tussen kapitaal en arbeid als stabiele, grote sociale groepen, heersten tijdens de industriële revolutie in hoge mate de staking als een vorm van lobby, hoewel de staat herhaaldelijk probeerde ze illegaal te verklaren.

Voor Duitsland begon de industrialisatie in het midden van de 19e eeuw, terwijl deze in Engeland en Frankrijk enkele decennia eerder plaatsvond en daardoor hebben stakingen een langere geschiedenis. Een vroege staking in Duitsland was detextielarbeidersstaking in hetdistrict Lennep in 1850. Hij werd een pionier, hoewel in de jaren 1850 vakbonden en vakbondachtige verenigingen werden verboden: alleen al in 1857 waren er 41 stakingen in Duitsland. Toen de gevechten in de jaren 1860 toenam, kon de repressie tegen de vakbonden en de arbeidersbeweging niet langer volgehouden worden. De staking van drie stuivers van de boekdrukker in Leipzig in 1863 droeg bij aan de oprichting van de vakbond .

In het begin van de jaren 1870 leidde de goede economische situatie in combinatie met een verdere golf van industrialisatie tot een nieuwe stakingsgolf. Duitsland was opgestaan ​​om de derde industriële macht op het continent te worden, naast Frankrijk en Engeland, en bijgevolg werden stakingen en conflicten tussen kapitaal en de arbeidersbeweging een massaverschijnsel. Ook de individuele stakingen namen toe: in 1869/70 namen ongeveer 7.000 arbeiders deel aan de mijnwerkersstaking in Waldenburg. In 1872 waren er minstens 362 stakingen met ongeveer 100.000 deelnemers. [8e]

De roep van de arbeidersbeweging om een ​​verbetering van de grotendeels ongereguleerde rechtspositie van de arbeiders werd luider en luider - de eerste successen werden geboekt: in het voorjaar van 1873 vochten de boekdrukkers al met succes om een ​​collectieve overeenkomst. De eerste successen van stakingen en arbeidersbewegingen leidden tot een tegenreactie van de staat: in 1878 werden op initiatief van Bismarck de zogenaamde socialistische wetten aangenomen, waarmee zowel arbeiderspartijen als vakbonden werden verboden. Gehoopt werd dat op deze manier stakingen en looneisen konden worden onderdrukt. Tegelijkertijd werden de eerste sociale wetgevingsmaatregelen geïmplementeerd als integratiestrategie. [9]

De strijd van de arbeiders voor betere levensomstandigheden kon echter niet zomaar worden verboden - ondanks het verbod bleven de stakingen doorgaan. Tijdens de verdere geschiedenis van het rijk waren er grote stakingen, vooral in de Ruhr-mijnbouwsector, omdat hier de ondernemers weigerden enige vorm van compromis te accepteren. Onder de harde anti-vakbondshouding van de mijnbouwondernemers escaleerden twee gebiedsbrede stakingen in 1889 en 1905 tot burgeroorlogachtige botsingen. [10] Bijna alle mijnwerkers in het Ruhrgebied, ongeveer 90.000 mensen, namen deel aan de staking van 1889, zonder dat er een centrale stakingsoproep was. Een militaire interventie, niet ongebruikelijk voor de autoritaire staat, resulteerde in de eerste week van de staking in elf doden en twee dozijn gewonden. Ondanks het bloedige optreden was deze staking ook niet succesvol: ze leidde tot de vorming van de eerste vakbonden in het Ruhrgebied en speelde ook een sleutelrol bij het afschaffen van de onder Bismarck opgelegde socialistische wet: in 1890 begonnen vakbonden en arbeiderspartijen konden weer legaal verschijnen.

De mei-gevechten in Hamburg in 1890, na hun mislukking, hebben de lokale vakbondsbeweging ernstig verzwakt, terwijl ze tegelijkertijd hebben bijgedragen aan de centralisatie van de organisatie op nationaal niveau. Ook in Hamburg breidde een staking van zeelieden en havenarbeiders zich in 1896 uit tot een regionale algemene staking , waaraan tot 16.000 mensen deelnamen en die 11 weken duurde ( Staking van de havenarbeiders van Hamburg 1896/97 ). De Crimmitschau-staking van 1903/04 van textielarbeiders had grote invloed op de vorming van centrale werkgeversverenigingen. De staking van de kolenvervoerders in Berlijn-Moabit in september 1910 vanwege een afgewezen loonvordering was bloedig.Onderhandelingen met arbeidersvertegenwoordigers werden afgewezen en bemiddelingsvoorstellen mislukten. Er waren straatgevechten; het gebruik van de politie werd steeds brutaler. Zowel de stakers als de politie raakten gewond en één persoon stierf. [11]

In Engeland trok, na eerdere kleine arbeidsconflicten, de grote havenarbeidersstaking in Londen veel publieke belangstelling. De staking duurde van 15 augustus tot 16 september 1889. De arbeiders eisten een uurloon van 6 pence en een minimumloon van 2 shilling per dag. De tot 180.000 stakers wisten uiteindelijk de overhand te krijgen nadat de bisschop en de burgemeester van Londen en kardinaal Manning het conflict hadden bemiddeld met de bedrijfsleiders van de dokken. Op 15 maart 1890 volgden meer dan 200.000 mijnwerkers in Yorkshire en andere kolendistricten het voorbeeld van de havenarbeiders, die na vijf dagen genoegen namen met een kleine loonsverhoging. [12]

In de 19e eeuw vestigde de staking zich als een van de belangrijkste methoden om de belangen van met name industriële arbeiders en mijnwerkers te behartigen. De werkonderbrekingen waren aanvankelijk spontaan voordat ze door de vakbonden werden geïnstitutionaliseerd. De stakingen volgden in wezen de economische cyclus: in tijden van crisis daalde het aantal stakingen, terwijl in tijden van hoogconjunctuur het aantal arbeidsconflicten en stakingen toenam. Een van de meest gedenkwaardige stakingen was de mijnwerkersstaking van 1889 in het Ruhrgebied, die aanleiding gaf tot de oprichting van de mijnwerkersvakbonden .

Strike, schilderij van Stanisław Lentz , 1910

Naast de economische sfeer praat de arbeidersbeweging sinds de Eerste Wereldoorlog ook over stakingen om politieke doelen te bereiken. Het massale stakingsdebat in de Duitse sociaaldemocratie voor de Eerste Wereldoorlog eindigde met een formulecompromis dat meer op een afwijzing leek. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het tot dan toe gebruikelijke economisch gerelateerde gedrag van arbeidsconflicten doorbroken. Tegen de achtergrond van het gebrek aan voorraden en de uitputting van de oorlog vonden in deze periode de eerste politiek gemotiveerde stakingen tegen de oorlog plaats. In de novemberrevolutie volgden nog meer stakingen, zoals de januari-gevechten in 1919 en de maartstakingen in 1919 met hun eis tot socialisering van de industrie. Beide bewegingen werden bloedig onderdrukt. [13] Na de Eerste Wereldoorlog waren de frequentie en duur van arbeidsconflicten weer in wezen gelijk aan de conjunctuur. Een uitzondering vormde de algemene staking van de arbeidersorganisaties tijdens de Kapp Putsch in 1920. Daarentegen moesten werkonderbrekingen de nazi's tijdens de Grote Depressie verdrijven wegens massale werkloosheid zonder succes.

Groot Brittanië

De langdurige stakingscycli hangen nauw samen met de structuur van de sociale omstandigheden in een land, zoals het voorbeeld van Groot-Brittannië laat zien. In tegenstelling tot Duitsland was er lange tijd geen alomvattende sociale wetgeving van de staat, waardoor stakingen noodzakelijk waren als zelfhulpmiddel. In Groot-Brittannië was er in 1926 een landelijke algemene staking (4 tot 12 mei) . [14] Opgeroepen, de Britse vakbonden ( Trades Union Congress probeerde door te geven) na een lock-out van de mijnwerkers door de mijneigenaren, de loonsverlagingen en langere werktijden. De regering gebruikte het leger. Sociale strijd en stakingen bereikten hun hoogtepunt in de Grote Depressie van de jaren dertig, maar verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog . De politieke druk was echter zodanig toegenomen dat de Britse Labour- regering eind jaren veertig moest beginnen met de opbouw van een alomvattende verzorgingsstaat, waarvan bijvoorbeeld de NHS (National Healthcare System) onderdeel uitmaakte.

Pas toen deze instellingen tijdens het bewind van Margaret Thatcher werden aangevallen, begonnen de stakingen zich weer op te stapelen en werden ze met toenemende kracht uitgevoerd. Bijna een jaar lang - van 1 december 1978 tot 12 november 1979 - z. B. de krant The Times vanwege een arbeidsconflict, dat was ontstoken door de geplande ontslagen door de modernisering van de drukkerij, niet. [15]

Begin jaren tachtig protesteerde de machinistenvakbond van Aslef tegen de invoering van flexibele werktijden op verzoek van British Rail (toen nog een staatsbedrijf). Ten slotte stelde British Rail een ultimatum: alle stakers zouden worden ontslagen als Aslef-leden niet kwamen opdagen voor dienst op elektrische en diesellocomotieven. Aslef gaf toe. De Financial Times getuigde van een "succes van spectaculaire proporties" voor de premier.

DeBritse mijnwerkersstaking in 1984/1985 werd echter de beslissende strijd tussen de regering en haar plannen voor een economisch liberale herstructurering van de samenleving met de afschaffing van de verzorgingsstaatregels. Ondanks een golf van solidariteit in alle delen van het land en alle lagen van de bevolking die sinds de jaren dertig nauwelijks bekend is, ging de staking uiteindelijk verloren omdat de regering in het geheim steenkoolreserves had opgebouwd. De nederlaag verminderde permanent de macht van de Britse vakbonden en beschadigde het zelfvertrouwen van de arbeidersbeweging .

Deze ontwikkeling kon echter geen einde maken aan de sociale conflicten, noch de stakingen afschaffen: Engeland kreeg in 1994/1995 opnieuw te maken met een grote stakingsgolf in het nationale treinverkeer. Eerst staakten de wisselmannen, daarna de machinisten. [16]

Recht om te staken in de DDR

De DDR-grondwet van oktober 1949 garandeerde het stakingsrecht van de vakbonden in artikel 14, lid 2. De FDGB verwierp echter elke staking in de staatseconomie, omdat zij van mening was dat de staking in de DDR een staking tegen de arbeiders zelf was omdat de mensen in het bezit waren van de productiemiddelen . De Arbeidswet (GBA) van april 1961 maakte geen melding meer van het stakingsrecht, evenmin als de Arbeidswet (AGB) die in januari 1978 van kracht werd. [17] Er was ook geen grondwettelijk gegarandeerd stakingsrecht in de rest van het Oostblok van socialistische staten.

Stakingen in Duitsland na 1945

Demonstratie voor het persgebouw in Keulen tijdens de drukkerijstaking in 1973

Ook in Duitsland waren de verzorgingsstaat en de stakingsgolven nauw met elkaar verbonden. De eerste grote stakingsbewegingen van de naoorlogse periode waren de zogenaamde Stuttgart-incidenten van 1948, waarbij een eendaagse algemene staking tegen de valutahervorming en de afschaffing van prijsbeperkingen bijna 10 miljoen arbeiders tot staking dreef - het was de eerste en grootste algemene staking in de West-Duitse geschiedenis. In Stuttgart stonden de stakers uiteindelijk tegenover de Amerikaanse bezettingstroepen, die ook tanks hadden ingezet. Van escalatie was echter geen sprake, maar er moesten wel concessies worden gedaan, wat wordt beschouwd als de oorsprong van de “ sociale markteconomie ”. [18]

Deze beweging vond haar tegenhanger in de DDR in de opstand van de DDR-arbeiders op 17 juni 1953 , waarbij de beroepsbevolking zich verzette tegen een verhoging van de arbeidsnormen. Deze staking werd neergeslagen door Sovjet-troepen, maar was succesvol op economisch gebied: de verhoging van de normen werd door de regering ingetrokken.

In het verdere verloop van de geschiedenis waren er geen algemene stakingen van deze omvang in Oost- of West-Duitsland. Er waren echter tal van bovenregionale arbeidsconflicten over loonkwesties en uitkeringen van de verzorgingsstaat in West-Duitsland, terwijl in de DDR een combinatie van verbod, repressie en sociaal beleid ervoor zorgde dat stakingen steeds meer afnamen en een lokaal bijzonder fenomeen werden. De staking over ziektegeld in 1956/57 ontwikkelde zich tot het langste arbeidsconflict in West-Duitsland sinds 1905. Het werd geleid door IG Metall namens het collectieve onderhandelingsdistrict Sleeswijk-Holstein . Het begon op 24 oktober 1956 en eindigde op 9 februari 1957 Weken) bleef worden betaald. Het later bereikte akkoord werd de basis van een wettelijke regeling.

Nieuw voor Duitsland waren de twee golven van spontane (“ wildere ”) stakingen in september 1969 met 140.000 deelnemers en in mei tot oktober 1973 met ongeveer 275.000 deelnemers. Ze daagden de vakbonden uit voor hun monopolie op militante lobby en stakingsorganisatie. [19]

IG Metall leidde grootschalige stakingen van enkele weken om de lonen te verhogen in 1951 (Hessen), 1954 (Beieren), 1963 (Baden-Württemberg), 1971 (Baden-Württemberg), 1974 (Unterweser), 1995 (Beieren), en verder in 1973 (Baden-Wuerttemberg), oa over de " Steinkühlerpauze ", 1978 (Baden-Württemberg) voor een veiligheidscao tegen loongroepering, 1978/79 (Noordrijn-Westfalen staalindustrie) over arbeidsduurvermindering (eerste poging bij de 35-urige werkweek ). Werkgevers reageerden op sommige van deze stakingen met grootschalige uitsluitingen .

In februari 1974 ging de openbare dienst in West-Duitsland drie dagen in staking, waardoor de lonen met 11% werden verhoogd.

Gezamenlijke nooduitgave van de twee grootste Keulse dagbladen ter gelegenheid van de drukkerijstaking in 1976 (eerste deel van de voorpagina)
Eerste uitgebreidere FAZ-nooduitgave van 1 juli 1984 na een staking van drie weken in een veel kleiner Berlijns formaat

In juli 1984 was er een dubbele staking van IG Metall in de elektro- en metaalindustrie en IG Druck und Papier in de grafische industrie met als doel een 35-urige werkweek. Beide vakbonden realiseerden een initiële vermindering van de wekelijkse arbeidsduur tot 38,5 uur; Pas in de latere jaren bereikten zij geleidelijk de 35-urige werkweek. In mei 1992 was er een arbeidsconflict door de ÖTV. [20] [21]

De staking die IG Metall in mei 2003 organiseerde om de 35-urige werkweek in te voeren in de elektro- en metaalverwerkende industrie in Oost-Duitsland mislukte; alleen in de staalindustrie werd de 35-urige werkweek geleidelijk ingevoerd. Op 9 januari 2004 gingen 50 medewerkers van busbedrijf Herweg , een dochteronderneming van Leverkusener Kraftverkehr Wupper-Sieg (KWS), in staking tegen lage lonen. Deze staking duurde tot 8 februari 2005, d.w.z. 395 dagen, en is daarmee een van de langste stakingen in de geschiedenis van Duitsland. De staking bij het Duitse cateringbedrijf GateGourmet op de luchthaven van Düsseldorf , een dochteronderneming van de Texas Pacific Group , van de vakbond voor food-pleasure-restaurants, duurde vanaf 7 oktober 2005 zes maanden.

Stakingsposters in de AEG-fabriek in Neurenberg in februari 2006

Nadat de fabriek met sluiting dreigde te worden gesloten, gingen de werknemers van AEG Neurenberg in 2006 vier weken in staking voor een sociale loonovereenkomst met royale ontslagvergoedingen.

In de zomer en herfst van 2007 sloegen de medewerkers van Deutsche Bahn AG, georganiseerd in de vakbond van Duitse locomotiefbestuurders , meerdere keren tot 30 uur toe. Gedurende deze tijd kreeg Deutsche Bahn verschillende voorlopige voorzieningen van arbeidsrechtbanken die stakingen verboden of beperkten. Op 2 november 2007 vernietigde de nationale arbeidsrechtbank van Saksen in een dringende beslissing een uitspraak van de arbeidsrechtbank die stakingen in het goederenvervoer en het langeafstandsvervoer per spoor verbood. [22] Hierin werd voorlopig geconcludeerd dat het stakingsrecht een hoog niveau van grondwettelijke bescherming geniet en dat het principe, dat deels in de jurisprudentie is uitgewerkt, dat er slechts één cao per bedrijf zou moeten zijn, wordt ingetrokken.

In het najaar van 2014 heeft de Duitse treinbestuurdersbond opnieuw toegeslagen , onder meer voor cao's voor machinisten en treinbegeleiders. Deutsche Bahn wilde de stakingen in de rechtbank verbieden door middel van een verbod, maar faalde in eerste en tweede aanleg. [23] De spoorlijn heeft tot nu toe zo'n 100 miljoen euro schade opgelopen. [24]

Vormen van staking

Er zijn drie vormen van staking: staking van het werk, go-slow staking, en duty-to-rule . [25] De staking in engere zin is de collectieve werkhouding. Het werk wordt stopgezet als werknemers niet op de werkplek verschijnen of daar wel verschijnen maar niet aan hun werk beginnen ( sit-in staking ). Bij een vertragingsstaking is sprake van een slechte uitvoering van de arbeidsplicht; De dienstverlening volgens voorschriften leidt tot verstoring van de werkstroom of tot stilstand van de operatie door het nauwgezet naleven van voorschriften. [26]

Een ander onderscheid wordt gemaakt volgens [27]

 • Motief voor staking: proteststaking, sympathiestaking, waarschuwingsstaking;
 • Type implementatie: algemene staking, volledige of gedeeltelijke staking, focusstaking, langzame staking.
Strike kaarten
 • Defensieve staking : voorkomen van verslechtering van arbeidsomstandigheden of sociale zekerheid
 • Werkt strike: Covers werknemers van een bepaald bedrijf
 • Blikseminslag: Werkonderbreking georganiseerd op zeer korte termijn zonder de gebruikelijke kennisgeving een paar dagen van tevoren
 • Ga langzaam: mensen werken langzamer dan normaal
 • Regelplicht : ambtenaren nemen regels nauwkeuriger op en werken daardoor langzamer
 • Algemene staking : staking van alle arbeiders in een economie
 • Georganiseerde staking : door de vakbond goedgekeurde staking
 • Politieke staking : Staking tegen of voor politieke doeleinden is in Duitsland verboden; gedeeltelijk toegestaan ​​in andere landen
 • Proteststaking : Tijdelijk, gericht tegen een specifiek incident
 • Point strike (ook: rolling strike): Afdelingen of productielocaties worden afgewisseld in staking
 • Hoofdstaking : werknemers van geselecteerde bedrijven in een economische sector of, in geval van staking in één bedrijf, werknemers van belangrijke afdelingen staken
 • Solidariteitsstaking (ook: sympathiestaking ): om solidariteit te betuigen met collega's van een ander bedrijf
 • Gedeeltelijke staking: alleen bepaalde groepen arbeiders of bedrijfsafdelingen staken
 • Volledige staking (ook: gebiedsstaking ): staking van alle werknemers in een economische sector
 • Waarschuwing staking : Korte of beperkt staking, mogelijk in Duitsland zonder een staking stemming
 • Wildcat strike : Een staking zonder de steun van een vakbond , vaak, maar niet noodzakelijk, spontaan en ongeorganiseerd.

Juridische kwesties

Opvallende teamsters in gewapende straatgevechten met politie-eenheden in Minneapolis , 1934

Algemeen

De basiswet (GG) beschermt expliciet arbeidsgeschillen in artikel 9, lid 3 van de basiswet, die worden gevoerd "om de arbeids- en economische omstandigheden in stand te houden en te bevorderen". Artikel 9, lid 3, van de grondwet garandeert geen fundamenteel stakingsrecht, los van de functionele verwijzing naar de autonomie van collectieve onderhandelingen . [28] In principe hebben alle werknemers het recht om te staken. Alleen ambtenaren , rechters en militairen zijn uitgesloten van het stakingsrecht, zodat werknemers in de publieke sector ( witteboordenwerkers en arbeiders ) en alle werknemers uit de privésector recht hebben op staking. In kerkelijke instellingen mogen vakbonden niet tot staking oproepen als ze organisatorisch betrokken zijn bij een arbeidsrechtelijke reguleringsprocedure en het resultaat van de onderhandelingen voor werkgevers bindend is als minimale arbeidsvoorwaarde. [29]

Werkgevers kunnen op stakingen reageren met lock-outs en shutdowns . In maart 1994 [30] breidde de Federale Arbeidsrechtbank (BAG) het "arsenaal" van vakbondsacties voor werkgevers uit met het recht om een ​​bedrijf te sluiten of om een ​​bedrijf in vakbondsactie gedeeltelijk te sluiten. Op grond hiervan is de werkgever niet verplicht om de productie in een bedrijf of onderdeel van het bedrijf dat in staking is zoveel mogelijk in stand te houden. Hij kan het volledig stilleggen voor de duur van de staking, met als gevolg dat de wederzijdse rechten en plichten uit de arbeidsverhouding worden opgeschort en zelfs werknemers die willen werken hun loonaanspraak verliezen.

Loon

Tijdens een wettige vakbondsactie worden de wettige arbeiders door stakingsrecht wegens het stakingsrecht hun arbeidsprestaties ontzegd en van hun verplichting tot arbeid bevrijd. Overeenkomstig 615 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) vervalt het recht op loon . [31] Indien de bedrijfsstoring te herleiden is tot staking van andere werknemers in hetzelfde bedrijf (gedeeltelijke staking), verliezen de getroffen werknemers hun recht op bezoldiging. [32] Ter compensatie van dit inkomensverlies zijn voor vakbondsleden stakingsuitkeringen beschikbaar uit het stakingsfonds van de vakbonden .

Ambtenaren staken

Een staking van ambtenaren is zowel bestuursrechtelijk als staatsrechtelijk niet-ontvankelijk [33] . [34] Het stakingsverbod kan ook worden afgeleid uit artikel 61, lid 1, BBG . Ontoelaatbaar zijn ook stakingsmaatregelen vergelijkbaar met de go-slow (zijn Engelse go slow) of working to rule , door overdreven naleving van een weigering om te werken komt in de buurt. [35] Stakingsachtige collectieve maatregelen, die tot uiting komen in verminderde arbeidsprestaties of ongerechtvaardigd ziekteverzuim , schenden eveneens de plicht tot gewetensbezwaren. [36]

In zijn arrest van juni 2018 (“lerarenstakingen”) heeft het Federaal Grondwettelijk Hof (BVerfG) bevestigd dat het stakingsverbod voor ambtenaren een onafhankelijk traditioneel beginsel van het ambtenarenapparaat is in de zin van artikel 33, lid 5, van de Basiswet. Wet. Het voldoet aan de vereisten van traditioneelheid en wezenlijkheid die nodig zijn voor een kwalificatie als traditioneel principe. Het stakingsverbod voor ambtenaren moet door de wetgever worden nageleefd als een traditioneel beginsel van de professionele ambtenarij. Es weist eine enge Verbindung auf mit dem beamtenrechtlichen Alimentationsprinzip, der Treuepflicht, dem Lebenszeitprinzip sowie dem Grundsatz der Regelung des beamtenrechtlichen Rechtsverhältnisses einschließlich der Besoldung durch den Gesetzgeber. [37]

Generalstreik

Der Generalstreik ist eine Streikaktion der gesamten Arbeiterschaft eines Landes oder einer Region. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts favorisierte die wachsende internationale Arbeiterbewegung den Generalstreik für die Durchsetzung ökonomischer oder politischer Ziele.

Politischer Streik

Der politische Streik ist dadurch gekennzeichnet, dass der unmittelbar wirtschaftlich Betroffene der Arbeitgeber ist, der Streikzieladressat jedoch ein Staatsorgan . [38] Der politische Streik teilt sich in den Erzwingungsstreik und den Demonstrationsstreik auf. Während der Erzwingungsstreik auf die Durchsetzung der politischen Forderung abzielt, ist der Demonstrationsstreik eine politische Meinungsäußerung ohne Durchsetzungsabsicht. Ein erfolgreicher Erzwingungsstreik war der Generalstreik gegen den Kapp-Putsch vom März 1920. Er wird verfassungs- , arbeits- und deliktsrechtlich als rechtswidrig angesehen, weil er einen Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung der staatlichen Willensbildung darstellt ( Art. 20 Abs. 2 GG). Der politische Demonstrationsstreik wird von der herrschenden Meinung als nicht durch Art. 9 Abs. 3 GG gedeckt angesehen. [39]

Schulstreik

Als Schulstreik wird umgangssprachlich eine Schulverweigerung durch Schüler , meist verbunden mit Demonstrationen während der Unterrichtszeit, zur Durchsetzung politischer Ziele bezeichnet. Da Schüler keine Arbeitsleistung erbringen, die sie vorenthalten könnten, handelt es sich um keinen Streik. Da die Schule bzw. deren Träger auch nicht vom Geschäftsverkehr ausgeschlossen wird, liegt auch kein Boykott vor.

Höhere Gewalt

Streiks gelten außerhalb der Streikparteien (also Gewerkschaften, Arbeitgeber und Arbeitnehmer) als höhere Gewalt wie Unwetter oder sonstige Naturkatastrophen , beispielsweise bei einem Vertrag zwischen einem Verbraucher und einer bestreikten Fluggesellschaft . Der Bundesgerichtshof (BGH) ordnet die Androhung eines Streiks als ein vom Luftfahrtunternehmen nicht beherrschbares Ereignis ein. [40] Die Streikandrohung durch die Gewerkschaft erfolge von außen und komme in der Regel nicht aus dem Innern des Unternehmens. Ein Streik stehe zudem außerhalb des Rahmens der normalen Tätigkeit des Unternehmens. Arbeitskämpfe seien in ihrem Ablauf unberechenbar und lägen damit außerhalb der durch das Luftfahrtunternehmen kontrollierbaren Regelungszusammenhänge. Den dem Begriff der höheren Gewalt immanenten Gesichtspunkt der Unabwendbarkeit – so der BGH – habe der Gesetzgeber dabei in der Weise berücksichtigt, dass außergewöhnliche Umstände nicht per se zum Wegfall der Ausgleichspflicht führten.

Hat bei einem Streik bei der Deutschen Bahn der Verbraucher ein Ticket im Voraus erworben und der Streik findet am vorgesehenen Reisetag statt, so hat der Fahrgast je nach Verspätung Anspruch auf eine anteilige Erstattung des Fahrpreises von bis zu 50 Prozent. [41] Ein Eisenbahnunternehmen ist danach nicht berechtigt, in seine Allgemeinen Beförderungsbedingungen eine Klausel aufzunehmen, wonach es von seiner Pflicht zur Fahrpreisentschädigung bei Verspätungen befreit ist, wenn die Verspätung auf höherer Gewalt beruht. Allerdings soll künftig die Bahn bei höherer Gewalt keine Entschädigung mehr zahlen müssen, denn der künftige Art. 17 Abs. 8 Fahrgastrechte -VO wird lauten: „Ein Eisenbahnunternehmen ist nicht zur Zahlung einer Entschädigung verpflichtet, wenn es nachweisen kann, dass die Verspätung von schlechten Witterungsbedingungen oder großen Naturkatastrophen verursacht wurde, die den sicheren Betrieb des Verkehrsdienstes gefährdeten und die auch dann nicht hätten vorhergesehen oder verhindert werden können, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären.“ Bei Sympathiestreiks können Mitarbeiter für im Streik befindliche Kollegen die Arbeit niederlegen, ohne selbst unmittelbar in den Arbeitskampf verwickelt zu sein.

Bei Pauschalreisen kann der Reiseveranstalter bei höherer Gewalt jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten ( § 651h BGB). Ist während der Reise die Beförderung des Reisenden an den Ort der Abreise oder an einen anderen Ort, auf den sich die Vertragsparteien geeinigt haben (Rückbeförderung), vom Vertrag umfasst und aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände nicht möglich, hat der Reiseveranstalter die Kosten für eine notwendige Beherbergung des Reisenden für einen höchstens drei Nächte umfassenden Zeitraum zu tragen, und zwar möglichst in einer Unterkunft, die der im Reisevertrag vereinbarten gleichwertig ist ( § 651k Abs. 4 BGB).

Weitere Rechtsfragen

Wer seine Arbeit niederlegt, um Druck auf den Arbeitgeber auszuüben, handelt nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts nicht pflichtwidrig, wenn er sich an einem Streik beteiligt, der von einer Gewerkschaft organisiert wird. [42] Umgekehrt kann die Beteiligung an einem nicht von einer Gewerkschaft durchgeführten Streik Schadensersatz forderungen auslösen und/oder als Kündigungs grund dienen. Allerdings haben Arbeitnehmer auch bei einem BAG-konformen Streik für den Zeitraum ihrer Beteiligung keinen Anspruch auf Lohn oder Gehalt . Gewerkschaftsmitglieder erhalten in dieser Zeit Streikgeld .

Damit der von einer Gewerkschaft organisierte Streik von den Arbeitsgerichten als rechtmäßig behandelt wird, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. So sind Streiks für höheren Lohn während der Laufzeit eines Tarifvertrags unzulässig ( Friedenspflicht ). Auch wird in der Rechtsprechung regelmäßig verlangt, dass ein Streik verhältnismäßig ist und im konkreten Fall nur als letztes Mittel eingesetzt wird.

Nicht von einer Gewerkschaft durchgeführte Streiks werden häufig umgangssprachlich als „wilde Streiks“ bezeichnet. Trotz der oben genannten Risiken (Kündigungsgrund, Schadensersatzpflichten) werden sie als Kampfmittel eingesetzt, wenngleich auch anders deklariert (etwa als betriebliche Informationsveranstaltungen), so im Oktober 2004 bei Opel in Bochum . 1975/76 dauerte ein so genannter wilder Streik und eine begleitende Werksbesetzung in einer Zementfabrik in Erwitte 449 Tage. Sowohl der Streik als auch die Gegenmaßnahmen der Firma ( Kündigungen ) wurden später vom Bundesarbeitsgericht als rechtswidrig verworfen. Dessen Rechtsprechung war in solchen Fragen oft starken Schwankungen unterworfen.

Infoplakat über einen Warnstreik
Liegen gebliebener Müll aufgrund des Streiks der Müllabfuhr ( Mannheim 2006)

Wenn die Arbeitnehmer während der Tarifverhandlungen für kurze Zeit die Arbeit niederlegen, spricht man von einem Warnstreik . Er ist von normalen Streiks zu unterscheiden, der erst nach Auslaufen des gültigen Tarifvertrags erfolgt. Wenn die Tarifverhandlungen offiziell für gescheitert erklärt werden und – in den meisten Tarifbereichen – der Schlichtungsspruch einer neutralen Schlichtungskommission abgelehnt worden ist, erlischt die Friedenspflicht . Die Einleitung eines Streiks bedarf zudem noch von gewerkschaftlicher Seite des Streikbeschlusses des Hauptvorstands. In der Regel wird zuvor auch eine Urabstimmung durchgeführt, in der 75 % der betroffenen Gewerkschaftsmitglieder für den Streik stimmen müssen.

Vor den Toren der bestreikten Betriebe stehen in der Regel so genannte Streikposten . Diese sollen zum einen zum Ausdruck bringen, dass der Betrieb bestreikt wird, zum anderen sollen sie arbeitswillige Arbeitnehmer von der Arbeit abhalten. Das ist grundsätzlich zulässig, aber spätestens dann nicht mehr durch das Streikrecht gerechtfertigt, wenn die arbeitswilligen Arbeitnehmer rechtswidrig durch Druck (insbesondere physische Mittel) zum Fernbleiben genötigt werden. Arbeitnehmer, die gleichwohl in dem bestreikten Betrieb arbeiten, werden von den Streikenden als Streikbrecher bezeichnet. Sie erhalten gelegentlich vom Arbeitgeber eine sogenannte Streikbrecherprämie, deren Rechtmäßigkeit umstritten ist.

Bei einigen Streiks, zum Beispiel bei Streiks von Vertragsärzten, richten die Streikenden einen Notdienst ein, damit der Streik keine Gefahren für Leben oder Gesundheit verursacht.

Unter Hinweis auf das verfassungsrechtliche kirchliche Selbstbestimmungsrecht und das im kirchlichen Raum praktizierte Verfahren der Verhandlung in paritätischen Kommissionen mit Schlichtungsverfahren wird bestritten, dass die Arbeitnehmer der Kirchen und ihrer karitativen Einrichtungen ein Streikrecht haben. [43] Das entspricht der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung [44] und wurde zuletzt vom Arbeitsgericht Mannheim [45] bestätigt. Es ist auch die Auffassung der überwiegenden Meinung in der Literatur. [46] Dagegen hält etwa Harald Schliemann , Präsident des Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland und Richter am Bundesarbeitsgericht a. D. das Streikverbot, das kirchliche Arbeitgeber immer wieder behaupteten, für juristischen Unsinn. Mitarbeiter von diakonischen Einrichtungen nahmen ohne gerichtliche Auseinandersetzungen an Streiks 2001 in Vlotho , 2007 in Stuttgart , 2008 in Bielefeld , Mosbach , Hannover , 2011 in Hamburg , Oldenburg (Oldenburg) , Hannover und 2012 in Bückeburg , Esslingen am Neckar , Gifhorn , Heidelberg und Mannheim teil. [47] [48]

Insgesamt ist während konjunkturellen Erholungen eine Erhöhung der Streikbereitschaft festzustellen: So gab es nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft in Deutschland 2005 weniger als 20.000, 2006 etwa 430.000 und im ersten Halbjahr 2007 bereits 500.000 streikbedingte Ausfallstage. [49]

International

Frankreich

In Frankreich ist das Streikrecht als individuelles Grundrecht in der Verfassung verankert. Zwar sind politische Streiks offiziell illegal, Streiks gegen bestimmte sozial- und wirtschaftspolitische Belange werden jedoch nicht als politische Streiks angesehen. Auch Streiks, die sich gegen den Staat in seiner Funktion als Arbeitgeber richten, sind rechtmäßig. Im Bereich des Öffentlichen Dienstes ist gesetzlich geregelt, dass nur repräsentative Gewerkschaften zum Streik aufrufen dürfen. Während eines Streiks wird der Arbeitsvertrag ausgesetzt und die Beschäftigten erhalten für die Dauer des Streiks keinen Lohn. [50]

Griechenland

In Griechenland besteht keine Friedenspflicht . Wilde Streiks und rein politische Streiks sind formal rechtswidrig. Eine anerkannte Gewerkschaft muss zum Streik aufrufen. Einzelpersonen und nicht organisierte Beschäftigtengruppen dürfen nicht zum Streik aufrufen. Eine Generalversammlung der Gewerkschaft muss spätestens 24 Stunden vor Streikbeginn stattgefunden haben. [51] In der Verfassung heißt es: „Streik ist ein Recht, das rechtmäßig gebildete Gewerkschaften ausüben können, um die wirtschaftlichen und allgemeinen arbeitsrechtlichen Interessen der arbeitenden Bevölkerung zu schützen.“ [52]

Italien

In Italien wird der Streik als kollektiv auszuübendes individuelles Recht der abhängig Beschäftigten definiert und ihm wird Verfassungsrang zugeschrieben (Art. 40). Jede Gruppe von Beschäftigten, Gewerkschaften oder betriebliche Interessenvertretung kann zum Streik aufrufen (direkt oder Solidaritätsstreik ). Auch der politische Streik ist bis auf zwei Ausnahmen rechtmäßig. Ein politischer Streik darf sich nicht gegen die demokratische Regierungsform als solche oder gegen die Verfassung wenden. Eine Urabstimmung ist nicht erforderlich. Wilde Streiks sind zulässig, aber finden eher selten statt. [53] Seit 1990 gelten zudem für Teilbereiche des Öffentlichen Dienstes Einschränkungen. [54]

Schweiz

Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 erkennt ein Streikrecht an. Sie bestimmt in ihrem Art. 28 über Koalitionsfreiheit in Abs. 3 : »Streik und Aussperrung sind zulässig, wenn sie Arbeitsbeziehungen betreffen und wenn keine Verpflichtungen entgegenstehen, den Arbeitsfrieden zu wahren oder Schlichtungsverhandlungen zu führen.«. [55]

In der Schweiz gilt in einigen wichtigen Wirtschaftszweigen der Arbeitsfrieden . Er ist begründet auf ein Friedensabkommen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden aus dem Jahr 1937. Dennoch kam es im März 2008 zum Streik bei der Officine der SBB in Bellinzona , der als wilder Streik begann, dann von der lokalen Gewerkschaft unterstützt wurde und mit einem Teilerfolg der Arbeiter endete.

Gestreikt wird zudem oft im Zusammenhang mit der Aushandlung von Gesamtarbeitsverträgen (Tarifverträgen), die anschliessend für ganze Branchen für verbindlich erklärt werden können. In Branchen, in denen keine Gesamtarbeitsverträge existieren, wird für partielle Verbesserungen der Arbeitsbedingungen gekämpft.

Ein Gesetz, das die Rahmenbedingungen für einen Streik regelt, gibt es nicht. Ein Bundesgerichtsentscheid hält jedoch fest, dass vier Voraussetzungen für einen Streik gegeben sein müssen. Der Streik muss von einer tariffähigen Organisation getragen werden und durch Gesamtarbeitsvertrag regelbare Ziele verfolgen. Weiter darf er nicht gegen die Friedenspflicht verstoßen und auch nicht unverhältnismässig sein. [56]

In der Schweiz wurde zwischen 1996 und 2008 durchschnittlich etwas mehr als fünfmal pro Jahr gestreikt. Pro 1000 Arbeitnehmer fielen damit 2,9 Arbeitstage aus, im Vergleich zu 3,7 Arbeitstagen in Deutschland und 1,1 Arbeitstagen in Österreich in derselben Zeitspanne. [57]

Österreich

Ganz ähnlich ist die Situation in Österreich mit der sogenannten Sozialpartnerschaft .

Internationale Regelungen

Europarat und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) wird vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht so interpretiert, dass Art. 11 MRK ein Recht auf Tarifverhandlungen über die Arbeitsbedingungen und ein daran anknüpfendes Streikrecht beinhaltet, das nur für Angehörige der Streitkräfte, der Polizei und der hoheitlichen Staatsverwaltung generell ausgeschlossen werden kann. [58] (Siehe hierzu aber auch: Abschnitt „Streikrecht für Beamte“ .)

Europäische Union

Charta der Grundrechte der Europäischen Union , Artikel 28 (Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen) legt fest:

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder ihre jeweiligen Organisationen haben nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten das Recht, Tarifverträge auf den geeigneten Ebenen auszuhandeln und zu schließen sowie bei Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ihrer Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen. Bezüglich des sozialen Arbeitsrechts ist im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) festgelegt, dass die Europäische Union keine Kompetenzen in den Bereichen Arbeitsentgelt, Koalitionsrecht, Streikrecht und Aussperrungsrecht hat ( Art. 153 (5) AEUV).

Internationale Arbeitsorganisation

Das Vereinigungsrecht ist in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation festgeschrieben: Die Konventionen „87 – Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechts“ und „98 – Vereinigungsrecht und das Recht zu Kollektivverhandlungen“ beinhalten das Recht der Arbeitnehmer, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Inwieweit die Konvention 87 auch ein Streikrecht der Gewerkschaften beinhaltet, ist strittig, wobei Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände hierzu seit den 1990ern unterschiedliche Auffassungen vertreten. [59]

Debatte um politische Streiks

In der Geschichte ist es kaum möglich, „politische“ und „ökonomische“ Streiks vollkommen zu trennen – von der 1848er Revolution an waren Arbeitsniederlegungen immer wieder verbunden mit im weiteren Sinne politischen Forderungen, die über Lohnerhöhungen hinausgingen. Sie reichten von demokratischem Wahlrecht über sozialpolitische Maßnahmen bis hin zur Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien. Politische Streiks in Diktaturen oder gegen Staatsstreiche gegen bestehende Demokratien können zur Entwicklung demokratischer Verhältnisse oder zum Erhalt der Demokratie beitragen: So trug der im Namen von Reichspräsident Friedrich Ebert ausgerufene Generalstreik nach dem Kapp-Putsch 1920 (der sich gegen die demokratisch gewählte Regierung von SPD , Zentrum und DDP unter Gustav Bauer (SPD) richtete) zur Niederschlagung des Putsches und zur Verteidigung der noch jungen demokratischen Verfassung bei. Die bewaffneten Arbeiter und kommunistischen Kampfverbände konnten den Putschversuch durch einen Generalstreik vereiteln. [60] Die August-Streiks 1980 in Polen führten mit dem Augustabkommen zu einer Anerkennung einer Opposition im Sozialismus .

Doch obwohl auch in Deutschland immer wieder Streiks mit solchen politischen Zielsetzungen verbunden wurden, ist diese Form des „politischen Streiks“ stets umstritten gewesen. Einerseits gab es innerhalb der Arbeiterbewegung Debatten um die Wirksamkeit von „ Massenstreiks “, andererseits argumentierten Unternehmer und Staatsvertreter stets, dass Streiks entweder an sich illegitim seien oder doch zumindest auf ökonomische Ziele begrenzt werden müssten. Nachdem der letzte große politische Generalstreik in Westdeutschland 1948 zur Herausbildung einer sozialen Marktwirtschaft geführt hatte, kam es noch einmal 1952 zu Proteststreiks gegen die bevorstehende parlamentarische Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes, die auf eine Ausweitung der betrieblichen Mitbestimmung zielten, jedoch weitgehend scheiterten. Erst infolge dieses Scheiterns wurde in Deutschland die Ansicht von der Illegitimität politischer Streiks durchgesetzt. [61] Als nicht-tariflichen Arbeitskampf betrachte die herrschende Meinung den Demonstrationsstreit als nicht durch Art. 9 Abs. 3 GG gedeckt. [62] Im Rahmen des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung stehen kurze politische Demonstrationsstreiks jedoch nicht unter strafrechtlicher Sanktion wegen Nötigung eines Verfassungsorgans, sie können aber wegen Verletzung arbeitsvertraglicher Leistungspflicht einen zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch des Arbeitgebers nach sich ziehen. Begründet wird das Verbot politischer Kampfstreiks damit, dass in einer repräsentativen Demokratie die politische Willensentscheidung durch die dafür vorgesehenen Organe in dem verfassungsmäßig vorgesehenen Verfahren frei von Zwängen zu treffen sei. Aus diesem Grund schütze das Grundgesetz in Art. 9 Abs. 3 GG explizit Arbeitskämpfe, die „zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen“ geführt werden. Auch widerspräche es dem Demokratieprinzip , wenn die Gewerkschaften per Streik politische Forderungen durchsetzen könnten, die von einer Mehrheit des Parlamentes nicht geteilt werden.

Diese Interpretation ist jedoch durchaus umstritten. Dabei wird die Vereinbarkeit des Verbots politischer Streiks in Deutschland mit internationalem und europäischem Recht in Zweifel gezogen. So wird das Streikrecht im Rahmen mehrerer internationaler Abkommen, aber auch im Rahmen der Rechtsprechung des EGMR, nicht so restriktiv wie in Deutschland gehandhabt. Deutsche Gerichte mussten sich bislang allerdings mangels Anlasses hiermit noch nicht auseinandersetzen. Neben der Gewerkschaft ver.di [63] und der IG BAU [64] fordert von den im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien die Die Linke ein politisches Streikrecht. Auch die GEW sprach sich auf ihrem Gewerkschaftstag 2013 für den politischen Streik aus. [65] Die Naturfreundejugend Deutschlands schloss sich auf dem Bundesausschuss 2015 dieser Position an. [66]

In Frankreich und Italien ist der Streik dagegen organisationsunabhängig als individuelles Recht von der Verfassung garantiert und anerkannter Ausdruck der politischen Willensäußerung auch gegen Parlament und Regierung. Politische Streiks sind hier nicht nur legal, sondern kommen auch regelmäßig als Mittel politischer Auseinandersetzung zum tragen: Die Pariser Mai-Unruhen von 1968 und der anschließende Generalstreik führten zu Neuwahlen , Lohnerhöhungen und einer Hochschulreform in Frankreich. Auch in jüngster Zeit kam es mehrfach zu Generalstreiks.

Man kann angelehnt an Rosa Luxemburg unterschiedliche Idealtypen des Streiks unterscheiden, die sich in der Realität jedoch oftmals überlappen. Im Hinblick auf die Ausrichtung lassen sich ökonomische und politische Streiks differenzieren. Hinsichtlich des Umfangs eines Streiks unterscheidet sich der sektorale vom branchenübergreifenden oder landesweiten Generalstreik. In Bezug auf die Funktion eines Streiks kann zwischen einem offensiven Streik, in dem selbst gewählte Ziele erreicht werden sollen (also beispielsweise eine Arbeitszeitverkürzung ) und einem defensiven auf die Abwehr ökonomischer oder politischer Verschlechterungen bezogenen Arbeitskampf unterschieden werden. Zudem können Streiks unterschiedliche Formen annehmen. Vom Demonstrationsstreik, der punktuell für eine bestimmte Zeit ausgerufen wird, unterscheidet sich der Kampfstreik dahingehend, dass er auf unbestimmte Zeit bis zur Erreichung des Zieles ausgetragen wird. [67] [68]

Diese Einteilung macht deutlich, dass die im täglichen Gebrauch häufig synonym verwendeten Begriffe politischer Streik und Generalstreik nicht bedeutungsgleich sind. Ein Generalstreik kann zwar, muss aber nicht politisch sein. Denkbar ist z. B. ein auf ökonomische Ziele gerichteter sektoraler Streik, der sich zu einem Generalstreik ausweitet.

Will man die Unterteilung auf die in den 2000er und 2010er Jahren sich mehrenden Streiks in Südeuropa übertragen, hatten diese meist den Charakter von defensiven politischen Generalstreiks in der Form von Demonstrationsstreiks. Im Folgenden sollen einige Beispiele genannt werden:

In Italien folgten am 6. Mai 2011 58 % der Beschäftigten dem Aufruf zum politischen Generalstreik gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung Berlusconi . [69]

Am 6. September 2011 fand in Italien ein politischer Generalstreik gegen das Sparpaket der Regierung Berlusconi statt, in dessen Artikel 8 die betriebliche Verhandlungsebene dem nationalen Tarifvertrag gleichgestellt werden sollte. [70]

Zwischen 1980 und 2011 fanden in Griechenland 49 landesweite branchenübergreifende politische Streiks statt. Alleine 11 davon fanden seit dem Beginn der Sparmaßnahmen 2009 bis Februar 2011 statt. [71]

In Spanien fand am 29. September 2010 ein landesweiter Generalstreik statt, der sich gegen ein Kürzungspaket und Gesetzesvorhaben zur Deregulierung des Arbeitsmarkts der Regierung Zapatero richtete. [72]

Am 14. November 2012 traten erstmals Beschäftigte in Spanien und Portugal zeitgleich in einen Generalstreik. Dieser richtete sich gegen die Austeritätspolitik von EZB, IWF und EU-Kommission. [73]

Streikrecht für Beamte

In vielen Staaten haben auch Beamte ein Streikrecht. In Deutschland wird Beamten nach geltendem Recht kein Streikrecht zuerkannt. [74] Im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist das Streikverbot gesetzlich geregelt, im Saarland sogar in der Verfassung. [75] Demgegenüber stellt die hessische Verfassung die Beamten mit Arbeitern und Angestellten im Streikrecht gleich. [76] Jedoch gilt auch hier das Prinzip Bundesrecht bricht Landesrecht ( Art. 31 GG). Ansonsten wird das Streikverbot als ein vom Grundgesetz geschützter hergebrachter Grundsatz des Beamtentums angesehen ( Art. 33 Abs. 5 GG). Dieses Streikverbot gilt aber nicht unbegrenzt. So ist es unzulässig, Beamte als Streikbrecher einzusetzen. [77]

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat türkischen Beamten jedoch sowohl das Recht, sich einer Gewerkschaft anzuschließen und Tarifverträge abzuschließen, [78] als auch grundsätzlich das Streikrecht [79] zugebilligt. Art. 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention schütze das Recht auf Tarifverhandlungen und das Streikrecht. [80] Welche Schlüsse für das deutsche Recht daraus zu ziehen sind, ist völlig ungeklärt; erst ein entsprechendes Urteil gegen die Bundesrepublik würde darüber Klarheit schaffen.

Unter Berufung auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, wonach die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen gegen bestimmte Beamtengruppen, insbesondere Lehrer, wegen Teilnahme an Streiks gegen die in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierte Koalitionsfreiheit verstößt, haben einzelne Gerichte in erster Instanz Lehrern Recht gegeben, die an Streiks teilgenommen hatten und dafür disziplinarisch belangt worden waren (die Urteile sind nicht rechtskräftig). [81] Das Verwaltungsgericht Bremen hat dagegen einen disziplinarrechtlichen Verweis gegen mehrere beamtete Lehrer, die sich an einem Warnstreik beteiligt hatten, für rechtmäßig erachtet. [82] Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte 2014 und das Bundesverfassungsgericht 2018 [83] angesichts der Kollisionslage zwischen der EMRK und deutschem Verfassungsrecht das Streikverbot für Beamte in Deutschland. [58] [84]

Arbeitskampf der Richter und Beamten durch Demonstration in Deutschland

Nicht als Streik, sondern als Protest gegen die Besoldungspolitik der NRW-Landesregierung bezeichneten rund 500 Richter und Staatsanwälte ihre Demonstration in Düsseldorf vom 13. Oktober 2007. [85] Die Demonstranten protestierten dagegen, dass ihre Bezüge seit vier Jahren nicht erhöht wurden und gleichzeitig 1.500 Stellen im Justizbereich auf der Streichliste standen. Auch Richter protestieren in Nordrhein-Westfalen nach Besoldungs-Nullrunden in Richterroben auf der Straße. [86] Dabei handelt es sich um einen besoldungsrechtlichen Verfassungsstreit mit dem Rücktrittsersuchen an die Ministerpräsidentin.

Nachdem auch die zweite Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern von Bund und Kommunen am 21. März 2014 in Potsdam ergebnislos vertagt wurde, haben Beamte am 24. März 2014 in Berlin-Mitte für ihre Forderungen demonstriert. [87]

Streiks außerhalb des Arbeitslebens

Bei Streiks außerhalb des Arbeitslebens handelt es sich um Protest- und Boykottformen, die den Begriff Streik im übertragenen Sinne benutzen. Nicht die kollektive Vorenthaltung vertraglich vereinbarter Arbeitsleistungen, sondern die gezielte Verweigerung an üblichen Abläufen oder Geschehnissen teilzunehmen beziehungsweise ihre bewusste Verhinderung, ist das Kampfmittel, mit dem die Beteiligten bestimmte Forderungen deutlich machen oder ihnen Nachdruck verleihen wollen. So werden bei Studentenprotesten häufig der Betrieb der Universität und die Lehrveranstaltungen bestreikt. Einen Konsum -Streik stellen der Boykott und der Kauf-nix-Tag dar. Im Gebärstreik wird die Verweigerung des Zeugens und Gebärens als politisches Druckmittel eingesetzt. Auch der Hungerstreik gehört in politischer Hinsicht in diese Kategorie, wie auch der Ärztestreik in gesundheitspolitischer.

Wirtschaftliche Aspekte

Ein Streik wirkt sich unmittelbar auf die bestreikten Unternehmen aus. Dort kommt es zu Unterbrechungen des Produktionsprozesses [88] und zu ganzem oder teilweisem Produktionsausfall , der Umsatzrückgänge und Gewinnminderungen oder sogar Verluste zur Folge hat. Durch Interdependenzen (etwa zwischen Vorlieferanten , Zulieferern und der Produktionswirtschaft ) bleibt ein Streik oft nicht auf einen Wirtschaftszweig beschränkt, sondern greift später auf andere Branchen über ( Übertragungseffekt ). Ein Generalstreik legt sofort die gesamte Volkswirtschaft lahm. Es kann zu Versorgungsengpässen kommen, die mit Preissteigerungen oder Hamsterkäufen einhergehen können. Folge ist ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in streikfreudigen Ländern und damit die Verschlechterung volkswirtschaftlicher Kennzahlen .

Statistik

In Deutschland fielen zwischen 2005 und 2012 im Durchschnitt 16 Personentage jährlich pro tausend Beschäftigte streikbedingt aus. In Frankreich liegt dieser Wert bei 139 Personentagen, es folgen Dänemark (117), Kanada (104), Finnland (84), Belgien (73), Spanien (65) oder Norwegen (59). Wenig gestreikt wird in den USA (10), Niederlanden (9), Schweden (6), Österreich (2) oder in der Schweiz (1). [89]

Verwendung des Begriffs Streik in anderen Protestformen

 • Hungerstreik : Essensverweigerung
 • Mietstreik : kollektive Verweigerung von Mietzahlungen an Hausbesitzer
 • Studentenstreik : Die Schüler oder Studenten boykottieren die Lehrveranstaltungen bzw. blockieren und teilbestreiken (z. B. als Tutoren ) den regulären Lehrbetrieb
 • Sexstreik : Verweigerung des Geschlechtsverkehrs , um auf das andere Geschlecht Druck auszuüben (Literarisch: Lysistrata )
 • Sitzstreik (auch: Sit-in ): Die Streikenden bleiben untätig am Arbeitsplatz ; kann auch in Form von Straßenblockaden geschehen, um für bestimmte politische Ziele zu demonstrieren (siehe auch: Sitzblockade )
 • Steuerstreik : Revolte der Steuerzahler gegen als nicht legitimiert wahrgenommene Ausgaben-, Einnahmenpolitik
 • Verbraucherstreik : Wortschöpfung für eine Form des Boykotts von Waren oder Dienstleistungen
 • Klimastreik : Demonstrationen für politische Änderungen gegen den Klimawandel der Erde.

Zwangsschlichtung

In Staaten mit fehlendem oder eingeschränktem Streikrecht wird vom Mittel der Zwangsschlichtung , Gebrauch gemacht, bei dem die Konfliktparteien den Spruch eines gemeinsam bestimmten Schlichters von vornherein anerkennen oder anerkennen müssen.

Streik in den Medien

 • Statschka [Streik], Regie: Sergeij M. Eisenstein, UdSSR 1924
 • Brüder, Regie: Werner Hochbaum, Deutschland 1929 – Über den Generalstreik im Hamburger Hafen 1896/97
 • Salt of the Earth, Regie: Herbert J. Biberman, USA 1953, Langer Streik der Bergarbeiter in Silver City
 • La Reprise du travail aux usines Wonder, Regie: Jacques Willemont Frankreich 1968 – kurzer Film über die Wiederaufnahme der Arbeit nach dem Mai 68
 • Harlan County USA , Regie: Barbara Kopple, USA 1976
 • Facing Reality – Standortsicherungsstreik (2004, 11 min, deutsch). Kurz-Doku über den wilden Streik im Oktober 2004 bei Opel Bochum 106 MB, MPEG, downloadbar
 • Der Fernsehfilm Shada aus der Serie Doctor Who konnte wegen eines Streiks in den Studios nicht fertiggestellt werden und blieb ein Fragment. Im Wesentlichen wurden nur die Außenaufnahmen fertig. Auf der Videokassette mit dem Fragment wird der Streik „industrial action“ (industrielle Aktion) genannt.
 • 7 Tage im Oktober, Dokumentarfilm über den Streik der Bochumer Opelbelegschaft im Oktober 2004
 • „Es geht nicht nur um unsere Haut“. Der Streik der Belegschaft des Bosch-Siemens-Hausgerätewerks in Berlin gegen die Schließung, Regie: Holger Wegemann, Deutschland 2007, Beschreibung.
 • We Want Sex (Originaltitel: Made in Dagenham) ist ein britischer Film des Regisseurs Nigel Cole aus dem Jahr 2010. Thema ist die Durchsetzung fairer Löhne für Frauen in der englischen Automobilindustrie (Equal Pay) und damit die Frage nach der Streikbereitschaft und der gewerkschaftlichen Organisation von Frauen.

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Commons : Streik – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Streik – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Wikiquote: Streik – Zitate
Wikinews: Kategorie: Streik – in den Nachrichten

Einzelnachweise

 1. Gerhard Köbler , Etymologisches Rechtswörterbuch , 1995, S. 392
 2. Volker Lohse, Streik und Staatsnotstand , 1969, S. 23
 3. Volker Lohse, Streik und Staatsnotstand , 1969, S. 24
 4. Oxford English Dictionary, 1971, S. 3094
 5. Hans Carl Nipperdey , Recht der Arbeit , Bände 44-45, 1991, S. 34
 6. Das Dokument befindet sich heute unter der Inventarisierungsnummer p1880 in Turin im Museo Egizio . Davon wird auch von Hans Straub in seiner Geschichte der Bauingenieurkunst (Birkhäuser/Basel, 1949), in einer Fußbnote auf S. 13 berichtet.
 7. Dienstvorschrift zum Streik . In: Die Zeit , Nr. 9/1953.
 8. Lothar Machtan: „Im Vertrauen auf die gerechte Sache.“ Streikbewegungen der Industriearbeiter in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts . In: Klaus Tenfelde, Heinrich Volkmann (Hrsg.): Streik. Zur Geschichte des Arbeitskampfes in Deutschland während der Industrialisierung . München 1981, S. 52–73.
 9. Lothar Machtan: „Im Vertrauen auf die gerechte Sache.“ Streikbewegungen der Industriearbeiter in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts . In: Klaus Tenfelde, Heinrich Volksmann (Hrsg.): Streik. Zur Geschichte des Arbeitskampfes in Deutschland während der Industrialisierung . München 1981, S. 79–84.
 10. Ralf Hoffrogge: Sozialismus und Arbeiterbewegung in Deutschland – von den Anfängen bis 1914 . Stuttgart 2011, S. 100–102.
 11. Udo Achten (Hrsg.): Nicht betteln, nicht bitten. Moabiter Streikunruhen 1910. Klartext Verlag, Essen 2011, ISBN 978-3-8375-0614-3 .
 12. Großbritannien und Irland (Geschichte 1886–1892) . In: Brockhaus Konversations-Lexikon 1894–1896, 8. Band, S. 456.
 13. Dietmar Lange: Massenstreik und Schießbefehl – Der Generalstreik und die Märzkämpfe in Berlin 1919 . Berlin 2012.
 14. The General Strike 1926 edited by Jeffrey Skelley. Lawrence and Wishart, London 1976.
 15. BBC .
 16. Andere Länder, andere Streiks: Wie „Iron Maggie“ die Lokführer züchtigte . Spiegel Online, 2007.
 17. Jos Hoogeveen/Gerd Labroisse (Hrsg.), DDR-Roman und Literaturgesellschaft , 1981, S. 121
 18. Uwe Fuhrmann: Stuttgart 48 und die soziale Marktwirtschaft – Von ignorierten Protesten und dem Ursprung einer Basiserzählung . In: Fischer, Fuhrmann, König, Steffen, Sträter (Hrsg.): Zwischen Ignoranz und Inszenierung – Die Bedeutung von Mythos und Geschichte für die Gegenwart der Nation . Münster 2012.
 19. Walther Müller-Jentsch: Streiks und Streikbewegungen in der Bundesrepublik 1950–1978. In: Joachim Bergmann (Hrsg.): Beiträge zur Soziologie der Gewerkschaften. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1979, S. 42 ff. und 62 f.
 20. Erika Martens 4. Mai 1992, Die Zeit : Zähneknirschend zur Zauberformel
 21. RP online 8. Juni 2000 Bislang zwei große Streiks im öffentlichen Dienst
 22. LAG Sachsen, Urteil vom 2. November 2007 (PDF; 232 kB), Az. 7 SaGa 19/07, Volltext.
 23. spiegel.de SPIEGEL online , abgerufen am 10. November 2014.
 24. so Rüdiger Grube, DB-Chef, ohne Belege für diese Summe (web.de, abgerufen am 10. November 2014).
 25. Wolfgang Hromadka/Frank Maschmann, Arbeitsrecht: Kollektivarbeitsrecht / Arbeitsstreitigkeiten , Band 2, 2017, S. 181 f.
 26. Wolfgang Hromadka/Frank Maschmann, Arbeitsrecht: Kollektivarbeitsrecht / Arbeitsstreitigkeiten , Band 2, 2017, S. 182
 27. Volker Häfner, Gabler Volkswirtschafts Lexikon , 1983, S. 560
 28. BAG, Urteil vom 20. November 2012, Az.: 1 AZR 179/11 = BAGE 143, 354
 29. BAG, Urteil vom 20. November 2012, Az.: 1 AZR 179/11
 30. BAG, Urteil vom 22. März 1994, Az.: 1 AZR 622/93
 31. Monika Anders, Das Bürgerliche Gesetzbuch: §§ 611 – 620 , Band 2, Teil 3, 1997, § 615, Rn. 181 ff.
 32. Otto Palandt /Walter Weidenkaff, BGB-Kommentar , 73. Auflage, 2014, § 615 Rn. 22
 33. BVerwGE 53, 330 , 331
 34. BVerfG, Urteil vom 12. Juni 2018, Az.: 2 BvR 1738/12 ff. = NZA 2018, 947
 35. Fritjof Wagner/Sabine Leppek, Beamtenrecht , 2009, S. 118 f.
 36. BVerwG ZBR 1981, 199
 37. BVerfG, Urteil vom 12. Juni 2018, Az.: 2 BvR 1738/12 ff. = BVerfG NJW 2018, 2695
 38. Gert Brüggemeier, Haftungsrecht: Struktur, Prinzipien, Schutzbereich , 2006, S. 374
 39. Thomas Dieterich, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht , 2005, Art. 9 GG Rz. 91 ff.
 40. BGH, Urteile vom 21. August 2012, Az.: X ZR 138/11 und X ZR 146/11 = BGHZ 194, 258
 41. EuGH, Urteil vom 26.September 2013, Az.: C-509/11 = EuGH NJW 2013, 3429
 42. Bundesministerium für Arbeit und Soziales . Übersicht über das Arbeitsrecht/Arbeitsschutzrecht, 1. Auflage 2007, Kapitel 3, Textziffer 156.
 43. Spart euch die Kirche! ; gesendet am 10. Februar 2002 im ARD-Fernsehen (Panorama).
 44. BAG, Urteil vom 6. November 1996 , Az. 5 AZR 334/95, Volltext; NZA 97, 778.
 45. ArbG Mannheim, Beschluss vom 17. April 2012, Az. 6 Ga 2/12.
 46. Schaub, Arbeitsrechtshandbuch, 14. Auflage, Rn. 4 mwN
 47. gesundheit-soziales.verdi.de @1 @2 Vorlage:Toter Link/gesundheit-soziales.verdi.de ( Seite nicht mehr abrufbar , Suche in Webarchiven ) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF).
 48. streikrecht-ist-grundrecht.de .
 49. Netzeitung: Die Deutschen lernen das Streiken wieder ( Memento vom 3. April 2012 im Internet Archive )
 50. Wiebke Warneck: Streikregeln in der EU 27 und darüber hinaus. Ein Überblick . ETUI-REHS Brüssel 2008, S. 26 f.
 51. Wiebke Warneck: Streikregeln in der EU 27 und darüber hinaus. Ein Überblick . ETUI-REHS Brüssel 2008, S. 28 f.
 52. Wiebke Warneck: Streikregeln in der EU 27 und darüber hinaus. Ein Überblick . ETUI-REHS Brüssel 2008, S. 28.
 53. Wiebke Warneck: Streikregeln in der EU 27 und darüber hinaus. Ein Überblick . ETUI-REHS Brüssel 2008, S. 36 f.
 54. governo.it
 55. Bundeskanzlei : Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. SR 101 Art. 28 Koalitionsfreiheit Abs. 3. In: Systematische Rechtssammlung SR . Schweizerischer Bundesrat , 18. April 1999, abgerufen am 30. Juni 2019 (Stand am 23. September 2018).
 56. Urteil des Bundesgerichts , Leitentscheid BGE 125 III 277.
 57. Bundesamt für Statistik: Streiks und Aussperrungen im internationalen Vergleich ( Memento des Originals vom 23. September 2015 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.bfs.admin.ch
 58. a b Pressemitteilung Nr. 16/2014 zu BVerwG 2 C 1.13 , Bundesverwaltungsgericht
 59. Claudia Hofmann: Streik(recht) in der Internationalen Arbeitsorganisation: Steht das System zur Überwachung internationaler Arbeits- und Sozialstandards auf der Kippe? (PDF) Friedrich-Ebert-Stiftung, Mai 2014, abgerufen am 20. Februar 2016 .
 60. zeit.de
 61. Dieter Schneider (Hrsg.): Zur Theorie und Praxis des Streiks. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1971.
 62. Gert Brüggemeier, Haftungsrecht: Struktur, Prinzipien, Schutzbereich , 2006, S. 374
 63. publik.verdi.de
 64. wiesbaden-limburg.igbau.de
 65. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: Gewerkschaftstag 2013 – Beschluss 1.15 ( Memento des Originals vom 24. September 2015 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.gew.de
 66. naturfreundejugend.de ( Memento des Originals vom 12. Juni 2016 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.naturfreundejugend.de
 67. Gallas, Nowak, Wilde: Agieren aus der Defensive. Ein Überblick zu politischen Streiks in Europa mit Fallstudien zu Frankreich und Großbritannien . In: Alexander Gallas, Jörg Nowak, Florian Wilde (Hrsg.): Politische Streiks im Europa der Krise . Hamburg 2012, S. 26.
 68. Gallas / Nowak / Wilde beziehen sich auf Rosa Luxemburg. Vgl. Rosa Luxemburg: Massenstreik, Partei und Gewerkschaften . In: Rosa Luxemburg: Schriften zur Theorie der Spontaneität . Reinbek bei Hamburg, 1970, S. 89–161.
 69. derstandard.at
 70. sueddeutsche.de
 71. taz.de
 72. taz.de
 73. taz.de
 74. Jenna Günnewig auf wdr.de: Urteil des Oberverwaltungsgericht: Beamte haben kein Streikrecht ( Memento vom 9. Juni 2012 im Internet Archive ) vom 7. März 2012.
 75. Art. 115 Abs. 5 der Verfassung des Saarlandes vom 15. Dezember 1947; § 3 Abs. 4 des Beamtengesetz von Rheinland-Pfalz vom 28. April 1951; § 63 Abs. 2 des Bayerischen Beamtengesetz vom 18. Juli 1960.
 76. Art. 29 Hessische Verfassung von 1946.
 77. BVerfG, Beschluss vom 2. März 1993, Az. 1 BvR 1213/85, BVerfGE 88, 103
 78. Judgment, 12. November 2008, Case of Demir and Baykar versus Turkey (Application no. 34503/97) (PDF; 374 kB) Urteil in englischer Sprache.
 79. European Court of Human Rights: Chamber Judgement – Case of Enerji Yapi-Yol Sen versus Turkey (Application no. 68959/01) ., PDF. Pressemitteilung vom 21. April 2009 in englischer Sprache.
 80. Beamte dürfen streiken! ( Memento des Originals vom 10. Dezember 2010 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.gew.de In: Erziehung und Wissenschaft, 11/2009.
 81. Zum Beispiel VG Düsseldorf, Beschluss vom 15. Dezember 2010 , Az. 31 K 3904/10.O, Volltext; VG Kassel, Urteile vom 27. Juli 2011 , Az. 28 K 574/10.KS.D und 28 K 1208/10.KS.D, Volltext.
 82. Verwaltungsgericht Bremen, Urteil vom 3. Juli 2012, DK 20/11.
 83. Bundesverfassungsgericht bestätigt Streikverbot für Beamte
 84. Ulrich Widmaier , Siegbert Alber : Menschenrecht auf Streik auch für deutsche Beamte? Heft 4 - 2012 - ZEuS 387416 ( PDF ), Zusammenfassung.
 85. Westfälische Rundschau , Düsseldorf, 20. Oktober 2007.
 86. Richter stehen der Landesregierung nach Nullrunden-Streit misstrauisch gegenüber . derwesten.de, 6. Juli 2014.
 87. dbb.de ( Memento des Originals vom 26. Juli 2014 im Internet Archive ) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/www.dbb.de
 88. Hedwig Eschbacher, Der Streik als gewerkschaftliches Kampfmittel , 1927, S. 56
 89. statista Das Statistik-Portal, Anzahl der jährlich durch Streiks ausgefallenen Arbeitstage , abgerufen am 9. Oktober 2018.
 90. Knud Andresen: Rezension zu: Koller, Christian: Streikkultur. Performanzen und Diskurse des Arbeitskampfes im schweizerisch-österreichischen Vergleich (1860–1950). Münster 2009. In: H-Soz-u-Kult. 24. März 2010.