Taliban

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken

Taliban

Vlag van Taliban.svg
actief
kracht ca. 60.000 (in 2014) [1]
plaats Quetta , Pakistan
Peshawar , Pakistan
slager Oorlog in Afghanistan sinds 2001
commandant
nutsvoorzieningen
commandant
Haibatullah Achundsada
(sinds 2016)
Belangrijk
Commandanten

Mohammed Omar † (1994-2013)
Akhtar Mansur † (2013-2016)
Abdul Ghani Baradar

De Taliban , soms ook Taliban ( Pashtun افغانستان د طالبان اسلامی تحریکِ DMG Da afganistan da Taliban Islāmī Taḥrīk, Duits, 'De islamitische Taliban-beweging van Afghanistan') zijn een Deobandic - islamistische terreurgroep dat grote delen van geregeerd Afghanistan vanaf september 1996 voor het eerst naar oktober 2001. De naam ( Pashtun طالبان DMG ṭālibān ) is de Pashtun meervoudsvorm van het Arabische woord talib ( طالب , DMG ṭālib 'student, zoeker', meervoud طلاب , DMG ṭullāb , ook طلبة , DMG alaba ). [2] Diplomatiek werd het islamitische emiraat Afghanistan van de Taliban alleen erkend door Pakistan , Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten .

De Taliban-beweging vindt zijn oorsprong in religieuze scholen voor Afghaanse vluchtelingen in Pakistan, die grotendeels werden geleid door de Pakistaanse politieke partij Jamiat Ulema-e-Islam . [3] De ideologie van de beweging is gebaseerd op een extreme vorm van deobandisme en wordt ook sterk beïnvloed door de Pashtun legale en erecode , de Pashtunwali. De leider van de Taliban was tot 2013 Mullah Mohammed Omar . Omars opvolger Akhtar Mansur kwam in 2016 om het leven bij een drone-aanval. De opvolger van Mansur is Haibatullah Achundzada . [4]

De Taliban doken voor het eerst op in de zuidelijke stad Kandahar in 1994. Ze belegerden en bombardeerden de hoofdstad Kabul gedurende twee jaar, veroverden haar in september 1996 en stichtten het islamitische emiraat Afghanistan. In oktober 2001 werd hun regering omvergeworpen door troepen van het Afghaans Verenigd Front in samenwerking met Amerikaanse en Britse speciale troepen tijdens de door de VS geleide interventie in Afghanistan . Hun leiders waren in staat zichzelf in stand te houden door zich terug te trekken naar Pakistan. Sinds 2003 voeren de Taliban vanuit Pakistan een terroristische-militaire campagne tegen de democratische Islamitische Republiek Afghanistan en de internationale ISAF- troepen in Afghanistan. De Taliban voeren ruim twee keer zo vaak gerichte aanvallen uit op de Afghaanse burgerbevolking als op de Afghaanse of internationale troepen. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat de Taliban in 2009 en 2010 verantwoordelijk waren voor meer dan 75% van de burgerdoden in Afghanistan. Mensenrechtenorganisaties hebben het Internationaal Strafhof in Den Haag ertoe aangezet een vooronderzoek te doen naar de Taliban wegens systematische oorlogsmisdaden.

verhaal

Ineenstorting van de centrale regering en de strijd om Kabul (1992-1994)

Na de ineenstorting van het door de Sovjet-Unie gesteunde regime van president Mohammed Najibullah , kwamen de zeven belangrijkste soennitische moedjahedien-partijen in 1992 een vredesverdrag overeen, de Peshawar-akkoorden, waarin de Islamitische Staat Afghanistan werd opgericht en een overgangsregering werd ingesteld. De overeenkomst was echter niet de ineenstorting van de staat te voorkomen: de nieuwe regering had geen inkomen en kapitaal was chaos: Gulbuddin Hekmatyar en zijn Hizb-i-Islami- militie, van Pakistan bewapend, gefinancierd en geleid, [5] gelanceerd een uitgebreide aanvalscampagne tegen Kabul en de overgangsregering. Dit gebeurde ook al was Hekmatyār herhaaldelijk het ambt van premier aangeboden.

Bovendien escaleerden medio 1992 de spanningen tussen de radicale soennitische Ittihad-i Islami, gesteund door Saoedi-Arabië, en de door Iran gesteunde sjiitische Hizb-i Wahdat. [6] De milities begonnen een bloedige oorlog. De Hizb-i-Wahdat-militie sloot eind 1992 een alliantie met Hekmatyār. Abdul Raschid Dostum en zijn Junbish-i-Milli-militie sloten zich begin 1994 bij deze alliantie aan. Tijdens de meest intense fase van het bombardement door de Hekmatyārs Alliance stierven meer dan 25.000 mensen in Kabul. [7]

Situatie in het Zuiden / Oorsprong van de Taliban (1992-1994)

Ook Kandahar , een stad in het zuiden van het land die niet onder controle stond van de nieuw opgerichte staat, en Mazar-e Sharif in het noorden, kregen te maken met bloedige gevechten. Daarentegen werden de plattelandsgebieden die verwoest waren in de Sovjet-Afghaanse oorlog nauwelijks getroffen door gevechten en begon de wederopbouw.

Het zuiden van Afghanistan stond niet onder controle van de centrale regering, noch onder controle van milities zoals de Hekmatyaren. Lokale milities of stamhoofden regeerden over het zuiden. De Taliban doken voor het eerst op in de zuidelijke stad Kandahar in 1994. Verschillende bronnen noemen de ontvoering en verkrachting van twee meisjes door een militieleider als de aanleiding, en 30 mannen onder leiding van Mullah Omar om hen te bevrijden. [8e]

In het najaar van 1994 maakten ze hun eerste militaire optreden en op 5 november 1994 namen ze de stad Kandahar in. Tot 25 november 1994 controleerden ze de stad Laschkar Gah en de provincie Helmand . In de loop van 1994 veroverden ze andere provincies in het zuiden en westen van het land die niet onder controle stonden van de centrale overheid.

Stabilisatie van de situatie in Kabul (eind 1994)

Eveneens eind 1994 versloeg de Afghaanse minister van Defensie Ahmad Shah Massoud de milities die hadden gevochten om de controle over de hoofdstad Kabul. De bombardementen op de hoofdstad kwamen tot stilstand. [9] [10] Massoud startte een landelijk politiek proces met als doel nationale consolidatie en democratische verkiezingen. [11] Er waren drie conferenties met vertegenwoordigers uit de meeste provincies van Afghanistan. [11] Massoud nodigde de Taliban uit om zich bij dit proces aan te sluiten en stabiliteit te helpen creëren. [11] De Taliban verwierpen een democratische regeringsvorm. [11]

Aanvalscampagne van de Taliban tegen Kabul (1995-1996)

Begin 1995 lanceerden de Taliban grootschalige aanvalscampagnes tegen Kabul. [12] Amnesty International schreef:

"Dit is de eerste keer in een paar maanden dat de burgers van Kabul het doelwit zijn van bombardementen op woonwijken in de stad."

- Amnesty International (1995) [9]

De Taliban leden zware nederlagen tegen de troepen van Massoud. [9] Internationale waarnemers vermoedden al het einde van de Taliban-beweging. Met militaire steun van Pakistan en financiële hulp van Saoedi-Arabië reorganiseerden ze zich echter. Ze belegerden en bombardeerden Kabul twee jaar lang. In september 1996 planden de Taliban opnieuw een groot offensief tegen Kabul. De toenmalige generaal en later president Pervez Musharraf en minister van Binnenlandse Zaken Nasirullah Babar, die de Taliban 'onze jongens' noemde, speelden een sleutelrol in de financiële en materiële steun aan de Taliban door Pakistan. [13]

Taliban machtsovername (september 1996)

Op 26 september 1996 beval Massoud een strategische terugtrekking van zijn troepen naar het noorden van Afghanistan. [14] Op 27 september 1996 vielen de Taliban Kabul binnen en stichtten het islamitische emiraat Afghanistan, dat alleen werd erkend door Pakistan, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. De regering van de Islamitische Staat Afghanistan bleef de internationaal erkende regering van Afghanistan (met zetel bij de Verenigde Naties).

De Taliban legden hun politieke en juridische interpretatie van de islam op aan de gebieden die onder hun controle stonden. Vrouwen leefden onder huisarrest. [15]

Oorlog tegen het Verenigd Front (1996-2001)

Volgens een rapport van de Verenigde Naties hebben de Taliban systematisch burgers afgeslacht terwijl ze probeerden de controle in West- en Noord-Afghanistan te consolideren. [16] [17] De Verenigde Naties noemden 15 bloedbaden in de jaren 1996 tot 2001. [16] [17] Deze waren "zeer systematisch en ze zijn allemaal terug te voeren op het Ministerie van Defensie [van de Taliban] of Mullah Omar persoonlijk." [16] [17] De zogenaamde 055 al-Qaeda- brigade was ook betrokken bij wreedheden tegen de Afghaanse burgerbevolking. [18]

Territoriale controle over Afghanistan in de winter van 1996: Massoud (blauw), Taliban (groen), Dostum (roze), Hezb-i Wahdat (geel)

Ahmad Shah Massoud en Abdul Raschid Dostum, voormalige tegenstanders, richtten oorspronkelijk het Verenigd Front op als reactie op massale offensieven van de Taliban tegen enerzijds de gebieden onder controle van Massoud en anderzijds de gebieden onder controle van Dostum. Het Verenigd Front ontwikkelde zich echter al snel tot een nationale politieke verzetsbeweging tegen de Taliban. Dit werd vergezeld door de etnische groep Hazara , die door de Taliban werd vervolgd door middel van etnische zuiveringen , en door Pashtun-leiders tegen de Taliban, zoals de latere president Hamid Karzai , die uit het zuiden van Afghanistan komt, of Abdul Qadir. Qadir kwam uit een familie die grote invloed genoot in de Pashtun ten oosten van Afghanistan rond Jalalabad .

De mensenrechtensituatie hing af van de respectieve commandanten die bepaalde gebieden controleerden. Human Rights Watch heeft in de periode van oktober 1996 tot de moord op Massoud in september 2001 geen mensenrechtenmisdrijven geregistreerd die zijn gepleegd door de troepen onder directe controle van Ahmad Shah Massoud. [19] Massoud had de controle over Punjjir, Thakar, delen van Parvan en Badakhshan. Ondertussen stonden ook Nuristan, Kunduz en de gebieden ten noorden van Kabul onder zijn controle.

Volgens Human Rights Watch dateren de meeste mensenrechtenschendingen door leden van het Verenigd Front tussen 1996 en 1998, terwijl Abdul Raschid Dostum grote delen van het noorden beheerste. [19] Tot aan zijn nederlaag in 1998, Dostum Samangan , Balkh , Dschowzdschan , Faryab en Baghlan . In 1997 executeerden de troepen van Dostum onder bevel van Abdul Malik Pahlawan 3.000 Taliban-gevangenen in en rond Mazar-e Sharif. [19] In 1998 versloegen de Taliban Abdul Rashid Dostum in Mazar-e Sharif. Dostum ging in ballingschap. Even later verloren de troepen van Hezb-i-Wahdat ook hun grondgebied aan de Taliban. De Taliban vermoordden vervolgens in en rond Mazar-e Sharif in een gerichte campagne zo'n 4.000 burgers.

Ahmad Shah Massoud bleef de enige commandant die in staat was zijn territoria met succes te verdedigen tegen de Taliban. Pakistan steunde de offensieven van de Taliban, maar slaagde er niet in om Massoud te verslaan. De Taliban boden hem herhaaldelijk een machtspositie aan. Massoud weigerde. Hij verklaarde in een interview:

“De Taliban zeggen: 'Accepteer het ambt van premier en sluit u bij ons aan', en zij zouden het hoogste ambt van het land, het presidentschap, behouden. Maar tegen welke prijs?! Het verschil tussen ons ligt in hoe we denken over de meest fundamentele principes van de samenleving en de staat. We kunnen hun voorwaarden voor een compromis niet accepteren, anders zouden we de principes van de moderne democratie moeten opgeven. Wij zijn principieel tegen het systeem dat 'het emiraat Afghanistan' wordt genoemd. ... Er zou een Afghanistan moeten zijn waarin elke Afghaan zich gelukkig kan voelen. En ik denk dat dit alleen kan worden gegarandeerd door een democratie op basis van consensus."

- Ahmad Shah Massoud (augustus 2001) [20] [21]

Massoud wilde de Taliban overtuigen om deel te nemen aan een politiek proces dat uiteindelijk zou leiden tot democratische verkiezingen. [20] [22]

Begin 2001 keurde het Verenigd Front een nieuwe strategie van lokale militaire druk en een mondiale politieke agenda goed. [23] De wrok en het verzet tegen de Taliban, gebaseerd op de wortels van de Afghaanse samenleving, werden sterker. Dit had ook gevolgen voor de Pashtun-gebieden. [23] In totaal zijn naar schatting een miljoen mensen op de vlucht geslagen voor de Taliban. [24] Honderdduizenden burgers vluchtten naar de gebieden van Ahmad Shah Massoud. [25] [26] Regisseur David Keane kwam in zijn documentaire Inside the Taliban voor National Geographic Channel tot de volgende conclusie:

"Het enige dat toekomstige slachtingen van de Taliban in de weg staat, is Ahmad Shah Massoud."

-National Geographic Channel : Binnen de Taliban [25]

In de gebieden onder zijn controle leidde Massoud meer politiediensten op om een ​​herhaling van de chaos in Kabul (1992-1994) te voorkomen als het Verenigd Front succesvol zou zijn. [23]

In het voorjaar van 2001 sprak Ahmad Shah Massoud het Europees Parlement in Brussel toe en vroeg de internationale gemeenschap om humanitaire hulp voor de bevolking van Afghanistan. [24] Hij verklaarde dat de Taliban en al-Qaeda een "zeer verkeerde interpretatie van de islam" hadden ingevoerd en dat als de Taliban niet de steun van Pakistan zouden krijgen, ze hun militaire campagnes een jaar lang niet zouden kunnen voortzetten. [24] Tijdens zijn bezoek aan Europa, waarbij de voorzitter van het Europees Parlement Nicole Fontaine hem de "pool van de vrijheid in Afghanistan" noemde , waarschuwde Massoud dat zijn geheime dienst informatie had dat een grootschalige aanval op Amerikaanse bodem op handen was. [27]

Moord op Massoud op 9 september 2001

Op 9 september 2001 brachten twee Arabische zelfmoordterroristen die zich voordeden als journalisten een bom tot ontploffing die verborgen was in hun videocamera terwijl ze Massoud interviewden in Takhar, Afghanistan. Massoud overleed even later aan zijn verwondingen. [28] Hoewel de begrafenis plaatsvond in de zeer landelijke Punjjir-vallei , woonden honderdduizenden rouwende Afghanen de begrafenis bij. [29] Velen vreesden de uiteindelijke overwinning van de Taliban na de moord op Massoud.

11 september 2001

Puin van het World Trade Center

Twee dagen na de moord op Massoud vonden er terroristische aanslagen plaats in de Verenigde Staten, waarbij ten minste 2.993 mensen omkwamen, wat wordt beschouwd als een terroristische massamoord . [30] [31]

In de vroege ochtend van 11 september werden vier vliegtuigen gekaapt. Twee werden gericht naar de torens van het World Trade Center (WTC) in New York City en één naar het Pentagon in Arlington , Virginia . Het vierde vliegtuig, waarschijnlijk met een ander doelwit in Washington DC, liet de kapers om 10:03 uur neerstorten boven de stad Shanksville , Pennsylvania . Ongeveer 15.100 van de ongeveer 17.400 mensen werden op tijd geëvacueerd voordat de WTC-torens zouden instorten. [32]

De VS identificeerden leden van al-Qaeda, dat was gevestigd in het Taliban-emiraat en verbonden was met de Taliban, als de daders van de aanslagen.

Operatie Enduring Freedom (oktober 2001)

Na de aanslagen van 11 september 2001 bevestigde de VN-Veiligheidsraad het recht van de Verenigde Staten op zelfverdediging in resolutie 1368 van 12 september 2001. Naar de mening van de VS en andere regeringen legitimeerde dit een internationale militaire operatie in Afghanistan. Op 19 september 2001 riep de VN-Veiligheidsraad de Taliban-regering in Afghanistan op om Osama bin Laden "onmiddellijk en onvoorwaardelijk" uit te leveren, verwijzend naar VN-resolutie 1333 van december 2000. [33] [34] Ook VS- In een toespraak tot de Amerikaanse senaat, president George W. Bush drong er bij de regering in Afghanistan op aan Bin Laden uit te leveren: "Ze zullen de terroristen uitleveren of hun lot delen." [35] Mullah Omar en Abd al-Salim Saif, ambassadeurs van de Taliban in Islamabad, zeiden dat de Taliban zou uitlevering overwegen als ze bewijs zouden krijgen van Bin Ladens betrokkenheid bij de aanslagen. [36] Saoedi-Arabië probeerde in 1998 tot uitlevering nadat Bin Laden had verklaard dat de heilige plaatsen van de islam van Saoedi-Arabië vrij waren om te proberen en wilde dat zijn volgelingen in het land wapens zouden krijgen en stuurde prins Turki ibn Faisal vervolgens in juni 1998 achter Kandahar aan. Mullah Omar verzekerde prins Turki tijdens de bijeenkomst dat hij Bin Laden zou uitleveren. [37] Toen prins Turki in september 1998 opnieuw een bezoek bracht aan Mullah Omar, vergezeld van ISI-directeur Nasim Rana, wilde hij niets meer horen van zijn belofte, weigerde hij uitlevering en beledigde hij prins Turki. [38] Sinds 1996 hadden de VS de Taliban ongeveer 30 keer gevraagd om Bin Laden uit te leveren en voerden zij hun inspanningen op na de terroristische aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Dar es Salaam en Nairobi in augustus 1998. De VS gaven de Taliban een dossier met bewijsmateriaal tegen Bin Laden over betrokkenheid bij de aanslagen in Oost-Afrika, maar de Taliban weigerden opnieuw. [39] De FBI had bewijs van Bin Ladens betrokkenheid verkregen uit ondervragingen van de hoofdbeklaagde Mohammed al-Owhali, die een gevechtstraining in Afghanistan had voltooid en een uitgebreide bekentenis had afgelegd. Hij werd in mei 2001 door een Amerikaanse federale rechtbank tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. [40] ISI-directeur Mahmud Ahmed vloog onmiddellijk na de aanslagen van 9/11 naar Kandahar om te onderhandelen over uitlevering met Mullah Omar. [41] Tegelijkertijd ontmoette Robert Grenier, de CIA-vertegenwoordiger in Islamabad, Taliban-commandant Mullah Akhtar Usmani in Quetta . Beide initiatieven waren geen succes. [42] Uiteindelijk weigerde Mullah Omar Bin Laden uit te leveren, ook omdat hij geloofde dat de Amerikanen geen grondtroepen het land in zouden sturen. [43] Bovendien zou uitlevering in de praktijk moeilijk zijn gebleken omdat Bin Laden een goed bewapende en loyale beschermingsmacht had en de Taliban niet precies wisten waar hij zich op dat moment bevond. [44]

Vanaf 7 oktober 2001 grepen de Verenigde Staten militair in in Afghanistan met Operatie Enduring Freedom . Zij ondersteunen aanvankelijk grondtroepen van het Verenigd Front (Noordelijke Alliantie) in een groot offensief tegen de Taliban met massale luchtaanvallen. In de maanden die volgden werd het Taliban-regime in Afghanistan omvergeworpen (zie ook de oorlog in Afghanistan ). Het Taliban-leiderschap rond Mullah Omar vluchtte naar Pakistan.

Talibanstrijders die betrokken zijn bij gevechten en mensen die ervan worden verdacht de Taliban te steunen, zijn sindsdien gevangengezet. De meeste van hen worden vastgehouden door NAVO-troepen in interneringskampen in Afghanistan. Als ongevaarlijk geclassificeerde gedetineerden worden weer vrijgelaten. Tot het najaar van 2004 werden ook enkele gevangenen overgebracht naar de internatio- nale kampen in Guantánamo Bay , Cuba, die internationaal werden bekritiseerd . [45]

Onder auspiciën van de Verenigde Naties werd een overgangsregering gevormd, ondersteund door door de VN gemandateerde buitenlandse troepen ( ISAF ). In 2004 werd in Afghanistan een democratische grondwet aangenomen, waarmee het land officieel een democratische islamitische republiek werd .

Hervorming van de Taliban (sinds 2003)

De Taliban hebben zich opnieuw gevormd in Pakistan . In 2003 verschenen ze voor het eerst weer. Samen met het Haqqani-netwerk en de Hezb-i Islami Gulbuddin Hekmatyārs voeren zij sinds begin 2006 meer aanvallen uit op Afghaanse burgers en ISAF- soldaten. Sommige dorpen en plattelandsgebieden kwamen weer onder controle van de Taliban.

Pakistan speelt een centrale rol in Afghanistan. Een rapport uit 2010 van de London School of Economics stelt dat de Pakistaanse inlichtingendienst ISI een "officieel beleid" heeft om de Taliban te ondersteunen. De ISI financiert en traint de Taliban. [46] Dit gebeurt ook al doet Pakistan zich officieel voor als bondgenoot van de NAVO. Het rapport van de London School of Economics concludeert:

"Pakistan lijkt een dubbelspel te spelen van verbazingwekkende proporties."

- Verslag van de London School of Economics (2010) [46]

Amrullah Saleh , de voormalige inlichtingenchef van Afghanistan, bekritiseerde:

“We hebben het over al deze volmachten [Taliban, Haqqani, Hekmatyar], maar niet over de meester der volmachten, het Pakistaanse leger. De vraag is, wat wil het Pakistaanse leger bereiken...? Je wilt invloed krijgen in de regio."

- Amrullah Saleh (2010) : Jamestown Foundation Terrorism Conference [47]

De Taliban richten zich met aanvallen op de Afghaanse burgerbevolking. Volgens de Verenigde Naties waren ze in 2009 verantwoordelijk voor meer dan 76% van de slachtoffers onder Afghaanse burgers. [48] Ook in 2010 waren de Taliban verantwoordelijk voor meer dan 3/4 van de burgerdoden in Afghanistan. [49] Burgers zijn meer dan twee keer zo vaak het doelwit van dodelijke Taliban-aanvallen als Afghaanse regeringstroepen of ISAF-troepen. [49]

De Afghan Independent Human Rights Commission (AIGRC) noemde de gerichte aanvallen van de Taliban op de burgerbevolking in 2011 een "oorlogsmisdaad". [50] Religieuze leiders veroordeelden de aanvallen van de Taliban als een schending van de islamitische ethiek. [50]

In 2011 haalden mensenrechtenorganisaties het Internationaal Strafhof in Den Haag over om een ​​vooronderzoek te doen naar de Taliban wegens oorlogsmisdaden . [49]

In 2011 namen ook oorlogsachtige schermutselingen tussen ISAF-troepen en hun tegenstanders toe in omvang en hevigheid.

In juni 2011 bevestigden de VS verrassend genoeg dat ze rechtstreeks met de Taliban onderhandelden. [51]

“De eerste 10.000 Amerikaanse soldaten keren in juli terug naar hun thuisland. In 2014 zou er een einde moeten komen aan de zaak in Afghanistan. Daarna zullen de Taliban grotendeels het lot van Afghanistan bepalen. In het beste geval zullen ze een zeer wankel compromis sluiten met de door het Westen gesteunde krachten, waardoor het land redelijk stabiel zal blijven." [51]

In januari 2012 kondigden de Taliban hun bereidheid aan om een ​​kantoor in Qatar op te zetten . Dit moet worden gebruikt voor onderhandelingen. [52] Voor het doel reisden begin 2012 acht vertegenwoordigers van de Taliban van Pakistan naar Qatar, in juni 2013 werd dit geopend. Ze onthulden een plaquette met de tekst "Islamic Emirate Afghanistan" op kantoor en hesen de Taliban-vlag op het terrein. Een paar uur na de opening van het kantoor kondigden de VS aan dat ze rechtstreekse vredesbesprekingen met de Taliban in Doha zouden beginnen. [53]

Start van vredesbesprekingen en hernieuwde verspreiding

Verspreidingsgebied (wit) van de Taliban in februari 2016 in Afghanistan.

De Taliban proberen sinds 2015 regio's in Afghanistan te veroveren. [54] In de zomer van 2016 stond tot een derde van Afghanistan niet langer onder controle van de regering. [55]

Rusland ondersteunt sinds 2015 de onderhandelingen met de Taliban. De grootste veiligheidsdreiging voor Rusland is de Islamitische Staat . [56] Ondersteuning in de vorm van wapenleveranties was volgens een deskundige ook een optie voor Rusland [57] of was aan de gang tot 2017. Rusland werkt ook samen met China en Pakistan om ervoor te zorgen dat vertegenwoordigers van de Taliban van internationale sanctielijsten worden geschrapt. De Afghaanse regering was in 2016 niet uitgenodigd voor een eerste gespreksronde over Afghanistan. Ook in 2017 gingen de onderhandelingen minder over het bevorderen van een vredesproces en veel meer over de belangen van de omringende landen. [58]

Van 2014 tot 2019 zijn volgens de Afghaanse regering 45.000 soldaten van het nationale leger gesneuveld in de strijd tegen groepen als de Taliban en de nog steeds bestaande islamitische staat in Afghanistan. [59] [60] Volgens een Amerikaans rapport dat in juni 2019 werd gepubliceerd, was de Afghaanse regering op dat moment nog in staat om ongeveer 55% van het land te controleren. [61]

Het vredesakkoord tussen de VS en de Taliban en de schending ervan

Zie: Oorlog in Afghanistan sinds 2001: het vredesakkoord tussen de VS en de Taliban en de schending ervan

Eind juni 2020 publiceerde de New York Times informatie over de Amerikaanse inlichtingendiensten uit het voorjaar van 2020, volgens welke leden van de Russische militaire inlichtingendienst de Taliban premies hadden aangeboden voor het doden van Amerikaanse soldaten en andere NAVO-soldaten in Afghanistan, en sommigen hadden betaalde ze. Gearresteerde Taliban-strijders en criminelen hadden overeenkomstige verklaringen afgelegd en grote sommen geld in Amerikaanse dollars waren in beslag genomen op Taliban-bases. Volgens het Amerikaanse inlichtingenrapport werd de destabilisatieactie tegen westerse troepen in Afghanistan uitgevoerd door de GRU . [62] [63]

Geen enkele Amerikaanse soldaat stierf in 2020 in Afghanistan in de strijd tegen de Taliban [64] , aangezien de VS zich grotendeels beperkten tot luchtsteun aan de Afghaanse strijdkrachten in de strijd tegen de Taliban. [65] Duizenden Afghaanse soldaten stierven echter in de strijd tegen de Taliban. [66] De Taliban hebben ook berekend en bewust vermoordde progressieve politici, journalisten en activisten die, in tegenstelling tot de islamitische visie van de Taliban, staan ​​voor de opbouw van een diverse, moderne samenleving. [66] [67] De Taliban gebruikten de aanhoudend hoge niveaus van geweld als hefboom in de vredesbesprekingen met de Afghaanse regering. [66] In de jaren tussen 2016 en 2020 hebben de Taliban volgens UNAMA jaarlijks tussen de 1.300 en 1.625 burgers gedood. Bovendien werden elk jaar tussen de 2.500 en 3.600 burgers direct of indirect gewond of gedood door IED's van de Taliban. [68]

organisatie

huidig ​​leiderschap

Vanaf 2021 bestaat de leiding van de Taliban uit verschillende regionale besluitvormende organen ( Srā ), genoemd naar de Pakistaanse steden waarin ze zich bevinden: Quetta Shura , Miranshah- Shura, Peshawar- Shura. [69]

In jenen Städten befinden sich, nach Aussage des afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani , die Finanz- und Logistikabteilungen der Taliban und die Personalrekrutierung . [69]

Führung in der Vergangenheit

Der Obersten Schūrā der Gründungsmitglieder der Taliban gehörten im Zeitraum 1994 bis 1997 folgende Mitglieder an: [70]

 • Mullah Mohammed Omar (1960–2013), Führer der Gläubigen und Oberhaupt der Taliban-Bewegung, ab September 1996 auch Staatsoberhaupt des Islamischen Emirats Afghanistan
 • Mullah Mohammad Rabbani Akhund (1955/56–2001), Regierungsvorsitzender und stellvertretendes Oberhaupt der Taliban-Bewegung
 • Mullah Mohammed Ghous Akhund (* 1965), Außenminister bis Juni 1997
 • Mullah Mohammed Hassan Akhund (* 1958?), Militärstabschef, Außenminister vor Wakil Ahmad Mutawakil und Gouverneur von Kandahar während des Taliban-Regimes
 • Mullah Mohammed Fazil Akhund (* 1967), Oberhaupt des Armeekorps
 • Mullah Abdur Razzaq (* 1966), Oberhaupt der Zollbehörde
 • Mullah Sayed Ghiasuddin Agha (1960–2003), Informationsminister
 • Mullah Khirullah Said Wali Khairkhwa (* 1967), Innenminister
 • Maulvi Abdul Sattar Sanani (bzw.: Sattar Sadozai), Justizminister
 • Mullah Abdul Jalil (* 1961), Außenminister ab 1997

Ideologie

Übersicht

Die Taliban selbst gehören mehr der ideologischen Schule der Deobandis an, einer fundamentalistischen Gruppe mit Hauptsitz in Deoband, Indien . In der Koranschule in Peschawar , dem größten pakistanischen Ableger der Dar-ul-'Ulum-Haqqania-Koranschule, rekrutierten sich viele hochrangige Taliban. Politischer Zweig und Unterstützer der Schulen der Deobandis ist die Partei Jamiat Ulema-e-Islam in Pakistan. Die USA forderten die pakistanische Regierung auf, diese Religionsschulen ( Madrasas ) zu schließen. In Pakistan sind diese offiziell jedoch nicht registriert. 2007 schätzte das pakistanische Innenministerium ihre Zahl auf etwa 13.500, andere Schätzungen gehen von 20.000 aus. Das Verhältnis der sunnitischen Taliban zu den schiitischen Minderheiten des Landes gilt als angespannt, auch wenn vereinzelt Schiiten in den Rängen der Taliban zu finden sind. [71] [72] [73]

Im Selbstverständnis, welches ein Sprecher der Taliban 2019 in Doha vermittelt, sind die Taliban Afghanistan, sie sehen sich also nicht als ein Teil des Staates, sondern als der Staat selbst. [74]

Unterdrückung der Frauen

Zerstörung der Buddhas von Bamiyan durch die Taliban, Foto von vor und nach der Zerstörung

Während der Regierungszeit der Taliban im Islamischen Emirat Afghanistan von 1996 bis 2001 wurde das System der Taliban durch die Unterdrückung von Frauen weltweit bekannt. Das erklärte Ziel der Taliban war es, ein „sicheres Umfeld für die Frau zu schaffen, in der ihre Keuschheit und Würde wieder unantastbar ist“. [75] Frauen wurden gezwungen, in der Öffentlichkeit die Burka zu tragen, weil, wie ein Sprecher der Taliban es ausdrückte, „das Gesicht der Frau eine Quelle der Korruption für die mit ihr nicht verwandten Männer ist“. [76] Es wurde Frauen verboten zu arbeiten, und sie durften ab einem Alter von acht Jahren nicht mehr unterrichtet werden.

Scheinbar und gemäß Aussagen eines Taliban-Pressesprechers im Jahr 2019 gibt es eine Einsicht, dass mindestens in medizinischen Berufen weibliche Berufsleute unabdingbar sind. [74] Ein Pressesprecher der Taliban aus der Provinz Ghazni kommentierte in der ZDF -Dokumentation Eine gefährliche Mission: Unterwegs mit den Taliban in Afghanistan , dass Mädchen und Frauen auch ein Recht auf Bildung unter den Taliban hätten. [77]

Zerstörung internationalen Kulturerbes

Die Taliban haben gezielt kulturelle Zeugnisse zerstört , die sie als unislamisch werteten. Dazu gehörten die von der UNESCO als Weltkulturerbe aufgeführten Buddha-Statuen von Bamiyan sowie buddhistische Ausstellungsstücke des Museums in Kabul .

Menschenrechtsverletzungen

Massaker

Die Taliban verübten systematische Massaker gegen die Zivilbevölkerung, insbesondere gegen Angehörige der mehrheitlich schiitischen Hazara-Volksgruppe, während sie versuchte, ihre Kontrolle im Westen und Norden Afghanistans zu konsolidieren. [16] [17] Die Vereinten Nationen benannten 15 Massaker in den Jahren 1996 bis 2001. [16] [17] Vertreter der Vereinten Nationen verglichen die Massaker mit den ethnischen Säuberungen, die während des Bosnienkriegs stattgefunden haben. Die Massakerkampagnen der Taliban seien „höchst systematisch gewesen und alle auf das Verteidigungsministerium [der Taliban] oder Mullah Omar persönlich zurückzuführen.“ [16] [17] Die sogenannte 055 Brigade al-Qaidas war ebenfalls an Gräueltaten gegen die afghanische Zivilbevölkerung beteiligt. [18] Der Bericht der Vereinten Nationen zitiert Zeugenaussagen, welche beschreiben, dass arabische Milizionäre lange Messer mit sich trugen, mit denen sie Kehlen aufschnitten und Menschen häuteten. [16] [17]

Die Taliban verfolgten zudem eine Politik der Verbrannten Erde . [78] [79] Sie verbrannten ganze Landstriche und rissen ganze Städte nieder. Die Stadt Istalif, welche über 45.000 Einwohner hatte, wurde z. B. gänzlich zerstört und umliegendes Agrarland in Brand gesteckt. [78] Einwohner wurden ermordet oder vertrieben.

Anfang 1998 schnitten die Taliban ganz Zentralafghanistan, das Hauptsiedlungsgebiet der Hazara, systematisch von UN Hilfslieferungen ab. Diese Hungerblockade von etwa einer Million Menschen war das erste Mal in 20 Jahren Krieg, dass eine Partei Nahrungsmittel als Waffe einsetzte. [80]

Menschenhandel

Taliban- und al-Qaida-Kommandeure unterhielten ein Netzwerk zu Menschenhandel . Sie entführten Frauen und verkauften sie in die Sex sklaverei in Afghanistan und in die Zwangsprostitution in Pakistan. [81]

Das Time Magazine schrieb: „Die Taliban haben oft argumentiert, dass ihre brutalen Restriktionen, die sie Frauen auferlegt haben, nur ein Weg seien, das andere Geschlecht zu beschützen. Das Verhalten der Taliban während der sechs Jahre, in denen sie ihre Herrschaft in Afghanistan ausweiteten, machen diese Aussagen zu einer Farce.“ [81]

Während einer Offensive in den Schomali-Ebenen im Jahre 1999 ließen die Taliban sowie arabische und pakistanische al-Qaida-Milizionäre allein mehr als 600 Frauen verschwinden. [81] Sie wurden in Busse und Transporter gepfercht und nicht mehr wiedergesehen. [81] Das Time Magazine schrieb: „Die Spur der vermissten Shomali-Frauen führt nach Jalalabad, nicht weit der pakistanischen Grenze. Dort wurden die Frauen nach Zeugenaussagen in dem Lager ‚Sar Schahi' in der Wüste eingesperrt… Einige wurden nach Peshawar [Pakistan] weitertransportiert… andere wurden nach Khost in die Trainingslager von bin Laden gebracht.“ [81] Hilfsorganisationen gehen davon aus, dass viele Frauen nach Pakistan gebracht wurden, wo sie an Bordelle verkauft oder als Sklavinnen in privaten Haushalten eingesetzt wurden. [81]

Einige Talibankämpfer weigerten sich, an dem Menschenhandel teilzunehmen. Ein Talibankommandeur mit dem Namen Nuruludah erklärte z. B., dass er sah, wie pakistanische al-Qaida-Kämpfer Frauen in einen Transporter zwangen. Nuruludah und seine Kämpfer befreiten die Frauen daraufhin aus dem Transporter. In einem weiteren Vorfall befreiten Talibankämpfer Frauen aus einem al-Qaida-Lager in Jalalabad. [81]

Unterdrückung von Frauen

Taliban in Herat (2001)

Nachdem sie die politische Herrschaft über Afghanistan erkämpft hatten, erließen die Taliban zudem Edikte , die die Rechte der Frauen stark einschränkten. Sie betrafen die Bereiche Bildung , medizinische Versorgung, Kleidung und Verhalten in der Öffentlichkeit . [82] Mädchen war es verboten, zur Schule zu gehen. Viele Schulen wurden geschlossen, worauf die Mädchen, wenn überhaupt, nur noch privat unterrichtet wurden. Frauen in Kabul durften nicht mehr ihre Berufe ausüben und saßen immer häufiger als Bettlerinnen in Burkas auf der Straße. Da durch die Wirren des Krieges allein in Kabul ca. 30.000 Frauen als Witwen ohne jegliche männliche Verwandtschaft lebten, hatten diese Frauen meist keine andere Chance als zu betteln, um ein wenig Geld zum Überleben aufzutreiben. Dass die Restriktionen lebensbedrohend waren, verdeutlicht Folgendes:

Laut den „Physicians for Human Rights“ bekamen 53 Prozent der ernsthaft Kranken keine Behandlung. Zugang zu medizinischer Versorgung war vor allem den Frauen fast unmöglich. Es gab zur Zeit der Talibanherrschaft in Kabul ein einziges Krankenhaus, in dem Frauen behandelt werden durften. Dort allerdings war die Grundausstattung mangelhaft, Röntgen - oder Sauerstoffgeräte und Medikamente fehlten, fließendes Wasser war nicht vorhanden. Um überhaupt behandelt werden zu können, mussten die Frauen mehrere Hürden überwinden: Ohne männlichen Begleiter durfte eine Frau nicht behandelt werden. Da es männlichen Ärzten generell verboten war, Frauen anzuschauen oder zu berühren, konnten Frauen nur noch sehr eingeschränkt untersucht werden. Das Tragen der Burka war auch während der Behandlung Pflicht. Eine einfache Untersuchung oder ein Zahnarztbesuch war fast unmöglich, da der Schleier nicht hochgehoben werden durfte. Um die Einhaltung der Gesetze zu wahren, waren regelmäßig Taliban-Mitglieder in den Krankenhäusern anwesend. Falls sich Afghanen den Taliban-Gesetzen dennoch widersetzten, wurden schwere Strafen verhängt. Ärzten drohten Schläge, Berufsverbot und Gefängnisstrafen .

Sowohl in den Städten als auch auf dem Lande waren (und sind teilweise heute noch) die hygienischen Verhältnisse auf niedrigstem Niveau. Öffentliche Bäder waren, soweit noch vorhanden, Frauen generell nicht mehr zugänglich.

In den Städten trafen die Gesetze die Frauen besonders hart, da dort die westliche Orientierung vor der Taliban-Gewaltherrschaft am stärksten ausgeprägt gewesen war, Frauen in vielen Fällen einer regelmäßigen Erwerbstätigkeit nachgingen und westliche Kleidung getragen hatten.

Terrorismus gegen die Zivilbevölkerung

Die Taliban richten sich bei Anschlägen gezielt gegen die afghanische Zivilbevölkerung. Im Jahr 2009 waren sie laut Angaben der Vereinten Nationen für über 76 % der Opfer unter afghanischen Zivilisten verantwortlich. [48] Auch im Jahr 2010 waren die Taliban für über 3/4 der zivilen Todesopfer in Afghanistan verantwortlich. [49] Zivilisten sind mehr als doppelt so häufig das Ziel tödlicher Anschläge der Taliban als afghanische Regierungstruppen oder Truppen der ISAF. [49]

Die Unabhängige Afghanische Menschenrechtskommission (AIGRC) nannte 2011 die gezielten Anschläge der Taliban gegen die Zivilbevölkerung ein „Kriegsverbrechen“. [50] Religiöse Führer verurteilten die Anschläge der Taliban als Verstoß gegen die islamische Ethik. [50]

Menschenrechtsgruppen haben 2011 den Internationalen Gerichtshof in Den Haag dazu veranlasst, eine vorläufige Untersuchung gegen die Taliban wegen Kriegsverbrechen durchzuführen. [49]

Finanzierung

Neben dem Drogenhandel finanzieren sich die Taliban über Spenden aus dem Ausland, dem Abzweigen internationaler Hilfsgelder , Schutzgelderpressung und der Erhebung von Steuern in den von ihnen kontrollierten Gebieten. 2012 nahmen die Taliban etwa 400 Millionen Dollar ein, darunter über hundert Millionen Dollar aus abgezweigten Hilfsgeldern. [83] In den Jahren 2005 bis 2015 kam die überwiegende finanzielle Unterstützung von den Staaten Pakistan, Saudi-Arabien, Iran, China, Katar, sowie von privaten Spendern aus Saudi-Arabien, von al-Qaida und kurzzeitig auch vom Islamischen Staat. [84] Im Jahr 2017 behauptete der katarische Nachrichtensender Al Jazeera , dass Russland die Taliban mit Waffenlieferungen unterstützt. [85] 2021 schlug die Partei Die Linke vor, den Taliban unter bestimmten Bedinungen Hilfsgelder anzubieten. [86]

Drogenhandel

Im von den Taliban regierten Afghanistan in den späten 1990er Jahren verdienten die Taliban am Anbau von Drogen und am Schmuggel mit Opium , Heroin , Haschisch und anderen Rauschgiftmitteln . [87] Dabei ließen die Taliban den Bauern als Produzenten des Rohopiums und dem "informellen Sektor für Weiterverarbeitung" desselben zu Heroin freie Hand und erhoben auf Anbau sowie Handel Steuern. [87] [88]

Für das Jahr 1999 wurden die Einnahmen der Taliban aus dem Drogenhandel auf 40 Millionen Dollar geschätzt. [89] Für den Transport wurden Flugzeuge der Ariana Afghan Airlines benutzt. Mit der Resolution 1267 des UN-Sicherheitsrats wurden internationale Flüge von Ariana Air verboten, der Drogenschmuggel lief von nun über Land. [87]

Im Jahr 2001, vor den Terroranschlägen am 11. September, setzten die Taliban ein rigoroses Anbauverbot für Schlafmohn in Afghanistan durch, [88] [89] welches weltweit den bis dato größten Rückgang an Drogenproduktion innerhalb eines Jahres in einem Land zur Folge hatte. [87]

Daraufhin wurde nur noch im nicht von den Taliban kontrollierten Norden Afghanistans Schlafmohn angebaut. Jedoch handelten die Taliban weiterhin mit Opium und Heroin aus Lagerbeständen. [87] Der Anbaustop führte zu einer „humanitären Krise“, [87] da sich Tausende Kleinbauern ohne Einkommen wiederfanden. Mit dem Anbaustopp wollten die Taliban zum einen eine Lockerung der Sanktionen der Resolution 1267 des UN-Sicherheitsrats erreichen. [87] Einem Bericht der CRS nach [89] vermuteten einige Mitglieder der US-amerikanischen Drogenbekämpfung dahinter lediglich eine Strategie, um die Preise nach oben zu treiben. In der Tat stieg der Rohopium-Preis von einem Allzeittief von 28 $/kg auf ein Allzeithoch von 746 $/kg am 11. September 2001. In den Wochen nach den Terroranschlägen fiel er wieder auf 95 $/kg, wahrscheinlich weil Lagerbestände in großem Stil verkauft wurden angesichts einer drohenden Invasion. [87]

Im Jahr 2002 stieg die Anbaufläche für Schlafmohn von 8000 auf 74.000 Hektar. [87] Die Taliban befanden sich nach dem Krieg in einer Phase der Reorganisation. Einzelne Talibanführer verkauften ihre Lagerbestände an Opium. Manche Drogenschmuggler „investierten“ in die Taliban. [87]

In den von Taliban kontrollierten Gebieten erheben lokale Taliban-Kommandeure oft eine zehnprozentige Steuer ( uschr ) nicht nur auf den Verkauf von Rohopium, sondern auch auf diverse andere Geschäfte, z. B. die von kleinen Läden und Kleinbetrieben. Zahlungsmittel können dabei Rohopium oder sonstige Naturalien sein. [87] [90] [91] Bei Nichtzahlung der Steuer wurde über Gewalt berichtet und ähnlich den Strukturen in einer Mafia finanzieren sich Taliban-Kommandeure auf Dorf-Ebene aus weiteren mafiösen Geschäften, z. B. Wegzöllen, [87] [90] müssen aber einen Teil davon an die ranghöheren Kommandeure abgeben. [87]

Taliban-Kommandeure schützen Produktion und Schmuggel von Opium militärisch und verlangen dafür bis zu 20 % der Einnahmen. Dabei schrecken sie nicht vor Waffengewalt gegenüber staatlicher Polizei zurück und überfallen mitunter Kontrollpunkte, um Drogenkonvois freie Fahrt zu garantieren. Daneben sind Taliban-Kommandeure an der Besteuerung oder dem Betrieb von bis zu 60 Heroin-Laboren beteiligt. [87] [90] [91]

Für das Jahr 2009 schätzte das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung die Gewinne der Taliban aus dem Opiumhandel auf 150 Millionen Dollar, den der afghanischen Drogenhändler auf 2,2 Milliarden Dollar und jenen der afghanischer Bauern auf 440 Millionen Dollar. [91]

2012 betrug die Anbaufläche für Schlafmohn in Afghanistan 154.000 Hektar[92] und die Taliban finanzierten sich weiter durch Drogengelder. [93]

Spendengelder

Spendengelder erhalten die Taliban aus allen Teilen der Welt, vor allem aber aus der Golfregion . [94] Genaue Zahlen zu den Spendensummen seien nach Einschätzung des US-Gesandten für Afghanistan und Pakistan Richard Holbrooke aus dem Jahr 2009 zwar schwierig zu ermitteln, jedoch seien Spendengelder „wichtiger“ als der Drogenhandel. [94]

Siehe auch

Literatur

Allgemein

 • Alex Strick van Linschoten, Felix Kuehn (Hrsg.): The Taliban Reader: War, Islam and Politics. C Hurst & Co Publishers, London 2018, ISBN 978-1-84904-809-5 .
 • Alex Strick van Linschoten, Felix Kuehn: An Enemy we Created – The Myth of the Taliban-Al Qaeda Merger in Afghanistan, 1970-2010 . C. Hurst & Co, London 2012.

Klassische Talibanbewegung 1994–2001

 • William Maley (Hrsg.): Fundamentalism reborn? Afghanistan and the Taliban . Hurst, London 2001, ISBN 1-85065-360-7 .
 • Ahmed Rashid : Taliban. Afghanistans Gotteskämpfer und der neue Krieg am Hindukusch . CHBeck, München 2010, ISBN 978-3-406-60628-1 .
 • Alberto Masala: Taliban. Trente-deux preceptes pour les femmes ; N&B, Collection Ultima Verba.
 • Gilles Dorronsoro: Revolution Unending: Afghanistan, 1979 to the Present . Columbia University Press / Centre d'Etudes et de Recherches Internationales, New York / Paris 2005, ISBN 0-231-13626-9 .
 • Neamatollah Nojumi: The Rise of the Taliban in Afghanistan: Mass Mobilization, Civil War, and the Future of the Region. Palgrave MacMillan, New York 2002, ISBN 0-312-29402-6 .
 • Robert D. Crews, Amin Tarzi (Hrsg.): The Taliban and the Crisis of Afghanistan . Harvard University Press, Cambridge 2008, ISBN 978-0-674-02690-2 .
 • The Taliban's War on Women: A health and human rights crisis in Afghanistan . Physicians for Human Rights, Boston 1998, ISBN 1-879707-25-X , physiciansforhumanrights.org (PDF)
 • Abdul Salam Zaeef: My Life with the Taliban. Hurst, London 2010, ISBN 978-1-84904-152-2 .

Neotaliban ab 2002

 • Antonio Giustozzi: Koran, Kalashnikov and Laptop: The Neo-Taliban Insurgency in Afghanistan 2002–2007 . Hurst Publishers, London 2007, ISBN 978-0-231-70009-2 .
 • Antonio Giustozzi: Decoding the New Taliban: Insights from the Afghan Field . Columbia University Press, New York 2009, ISBN 978-0-231-70112-9 .
 • Antonio Giustozzi: The Taliban at War, 2001–2018 . Oxford University Press, New York 2019, ISBN 978-0-19-009239-9 .
 • Peter Bergen, Katherine Tiedemann (Hrsg.): Talibanistan: Negotiating the Borders Between Terror, Politics, and Religion. Oxford University Press, New York 2012, ISBN 978-0-19-989309-6 .
 • Borhan Osman, Anand Gopal: Taliban Views on a Future State , NYU Center on International Cooperation, 2016, cic.nyu.edu (PDF)
 • Florian Weigand: Afghanistan's Taliban – Legitimate Jihadists or Coercive Extremists? In: Journal of Intervention and Statebuilding , 2017, doi:10.1080/17502977.2017.1353755

Weblinks

Commons : Taliban – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Despite Massive Taliban Death Toll No Drop in Insurgency. 3. Juli 2016, abgerufen am 29. Februar 2020 .
 2. Vgl. H. Wehr: Arabisches Wörterbuch , Wiesbaden 1968, S. 510.
 3. Kamal Matinuddin: The Taliban Phenomenon, Afghanistan 1994–1997 . Oxford University Press, (1999), S. 25–6
 4. Nach Tötung von Anführer Mansur: Taliban bestimmen neuen Chef . Tagesschau.de, 25. Mai 2015.
 5. Neamatollah Nojumi: The Rise of the Taliban in Afghanistan: Mass Mobilization, Civil War, and the Future of the Region . 1st Auflage. Palgrave, New York 2002.
 6. Amin Saikal: Modern Afghanistan: A History of Struggle and Survival . 1st Auflage. IB Tauris, London / New York 2004, ISBN 1-85043-437-9 , S.   352 .
 7. Casting Shadows: War Crimes and Crimes against Humanity: 1978–2001. (PDF; 1,3 MB) Afghanistan Justice Project, 2005, abgerufen am 7. März 2020 .
 8. Matinuddin, Kamal, The Taliban Phenomenon, Afghanistan 1994–1997 , Oxford University Press, (1999)
 9. a b c Afghanistan: Further Information On Fear For Safety And New Concern: Deliberate And Arbitrary Killings: Civilians In Kabul . Amnesty International, 16 November 1995, amnesty.org ( Memento vom 7. Juli 2014 im Internet Archive )
 10. Afghanistan: escalation of indiscriminate shelling in Kabul. International Committee of the Red Cross, 1995, abgerufen am 21. Januar 2011 .
 11. a b c d Marcela Grad: Massoud: An Intimate Portrait of the Legendary Afghan Leader . Webster University Press, 2009, S.   310 .
 12. ABC Australia – Starving Afghanistan (Dokumentation)
 13. Unterstützung der Taliban von Pakistan
 14. Coll, Ghost Wars (New York: Penguin, 2005), 14.
 15. The Taliban's War on Women. A Health and Human Rights Crisis in Afghanistan. (PDF) Physicians for Human Rights, 1998, archiviert vom Original am 2. Juli 2007 ; abgerufen am 21. Januar 2011 .
 16. a b c d e f g Taliban massacres outlined for UN. In: Chicago Tribune. Newsday, Oktober 2001, abgerufen am 21. Januar 2011 .
 17. a b c d e f g Confidential UN report details mass killings of civilian villager. (PDF; 186 kB) un.org, 2001, abgerufen am 4. November 2013 .
 18. a b Ahmed Rashid : Afghanistan resistance leader feared dead in blast. In: The Telegraph . 11. September 2011, abgerufen am 4. November 2013 (englisch).
 19. a b c Human Rights Watch Backgrounder, October 2001. Human Rights Watch , 2001, abgerufen am 21. Januar 2011 .
 20. a b The Last Interview with Ahmad Shah Massoud. Piotr Balcerowicz, 2001, archiviert vom Original am 25. September 2006 ; abgerufen am 21. Januar 2011 .
 21. The man who would have led Afghanistan. St. Petersburg Times, 2002, abgerufen am 21. Januar 2011 .
 22. https://books.google.de/books?id=YVutDwAAQBAJ&pg=PA74&lpg=PA74&dq=Proposal+for+Peace,+promoted+by+Commander+Massoud.&source=bl&ots=WDDndYS5R6&sig=ACfU3U12aE-RyjHjyk5OduD0NUbty_wyAg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwir1Oug2o3pAhWC66QKHZNqABoQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=Proposal%20for%20Peace%2C%20promoted%20by%20Commander%20Massoud.&f=false
 23. a b c Steve Coll : Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001 . Penguin Press, HC 2004, S.   720 .
 24. a b c Massoud in the European Parliament 2001 auf YouTube Eu media, 21. Januar 2011
 25. a b Inside the Taliban, 2007 auf YouTube National Geographic Channel , 21. Januar 2011
 26. Inside the Taliban. National Geographic Channel , 2007, archiviert vom Original am 13. August 2011 ; abgerufen am 21. Januar 2011 .
 27. Defense Intelligence Agency (2001) report http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB97/tal31.pdf
 28. „Rebel Chief Who Fought The Taliban Is Buried“
 29. Panjshir TV Übertragung der Beerdigung Massouds auf YouTube
 30. Tribute to the Victims of September 11
 31. Hans Joachim Schneider: Internationales Handbuch der Kriminologie: Grundlagen der Kriminologie, Band 1 , Walter de Gruyter, 1. Auflage 2007, ISBN 3-89949-130-0 , S. 802
 32. NIST NCSTAR 1: Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster: Final Report , Kapitel 8.4.2: Evacuation , S. 188 (PDF)
 33. UNO-Resolution 1333. (PDF) UNO , 19. Dezember 2000, S. 2 von 7; abgerufen am 14. Oktober 2012
 34. Geistliches Oberhaupt lehnt Auslieferung Bin Ladens ab. Spiegel Online , 19. September 2001; abgerufen am 14. Oktober 2012.
 35. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Spiegel Online, 21. September 2001, abgerufen am 24. März 2020 .
 36. Joachim Hoelzgen:Attentat im Teehaus. In: Der Spiegel. 15. September 2001, abgerufen am 24. März 2020 .
  Olaf Ihlau, Christian Neef:Die Scharaden der Gotteskrieger. In: Der Spiegel. 24. September 2001, abgerufen am 24. März 2020 .
 37. Lawrence Wright: Der Tod wird euch finden. Al-Qaida und der Weg zum 11. September . Deutsche Verlags-Anstalt, München 2007, ISBN 978-3-421-04303-0 , S.   333–334 (englisch: The Looming Tower. Al-Qaeda and the Road to 9/11 . 2006.): „Als sich Prinz Turk und seine Begleiter verabschiedeten und zum Aufbruch anschickten, fragte Turki noch einmal nach: ‚Sind Sie im Prinzip einverstanden, uns Bin Laden zu geben?' Mullah Omar bejahte.“
 38. Lawrence Wright: Der Tod wird euch finden. Al-Qaida und der Weg zum 11. September . München 2007, S.   360 .
 39. US Pressed Taliban to Expel Usama bin Laden Over 30 Times. The National Security Archive, 19. März 2004, abgerufen am 24. März 2020 (englisch).
  State Department Report: US Engagement with the Taliban on Usama Bin Laden. (PDF) The National Security Archive, 16. Juli 2001, S. 7 , abgerufen am 24. März 2020 (englisch): „On May 27 [2000], in Islamabad, Undersecretary Pickering gave Taliban Deputy Foreign Minister Jalil a point-by-point outline of the information tying Usama bin Laden to the 1998 embassy bombings (2000 Islamabad 2899). The Taliban subsequently rejected this evidence.“
 40. Dead man walking. The Observer, 5. August 2001, abgerufen am 24. März 2020 (englisch).
  Lawrence Wright: Der Tod wird euch finden. Al-Qaida und der Weg zum 11. September . München 2007, S.   423 .
 41. Steve Coll: Directorate S. The CIA and America's Secret Wars in Afghanistan and Pakistan. Penguin Press, New York 2018, ISBN 978-1-59420-458-6 , S.   60–61 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 42. Ahmed Rashid: Descent into Chaos. The US and the Disaster in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia . Penguin Books, New York 2009, ISBN 978-0-14-311557-1 , S.   77 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 43. Ahmed Rashid: Taliban. Afghanistans Gotteskämpfer und der neue Krieg am Hindukusch. CHBeck, München 2010, ISBN 978-3-406-60628-1 , S.   338–339 (englisch: Taliban. The Power of Militant Islam in Afghanistan and Beyond. 2010.): „Mullah Omar mobilisierte die Taliban zum Widerstand gegen die USA und lehnte alle Forderungen ab, die Macht abzugeben und Osama Bin Laden und die Mitglieder von Al-Qaida an die Amerikaner auszuliefern. Wiederholt versuchte der pakistanische Geheimdienst ISI, Mullah Omar zur Auslieferung Bin Ladens zu bewegen, um das Taliban-Regime zu retten, aber der lehnte ab, obwohl er wusste, dass die Taliban-Führung in dieser Frage tief gespalten und eine Revolte in den eigenen Reihen durchaus vorstellbar war. Omar fühlte sich auch durch die Versicherung seiner Unterstützer in Pakistan und im Terrornetzwerk Al-Qaida bestärkt, die USA würden Afghanistan zwar bombardieren – was die Taliban überleben konnten –, aber niemals Bodentruppen ins Land schicken.“
 44. Alex Strick van Linschoten, Felix Kuehn: An Enemy We Created. The Myth of the Taliban–Al-Qaeda Merger in Afghanistan. Oxford University Press, New York 2012, ISBN 978-0-19-992731-9 , S.   225 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 45. Eric Schmitt: Afghan Prison Poses Problem in Overhaul of Detainee Policy. In: New York Times online . 27. Januar 2009, abgerufen am 6. März 2009.
 46. a b Matt Waldman: The Sun in the Sky: The relationship between Pakistan's ISI and Afghan insurgents. (PDF) Abgerufen am 12. Dezember 2010 (englisch).
 47. The Jamestown Foundation: 2010 Terrorism Conference, Amrullah Saleh speech. In: vimeo.com. 2010, abgerufen am 2. September 2017 (englisch).
 48. a b Bill Roggio: UN: Taliban Responsible for 76 % of Deaths in Afghanistan. In: The Weekly Standard. 10. August 2010, abgerufen am 10. August 2010 (englisch).
 49. a b c d e f Rod Nordland: Afghan Rights Groups Shift Focus to Taliban. In: The New York Times Online . Abgerufen am 13. Februar 2011 (englisch).
 50. a b c d AIHRC Calls Civilian Deaths War Crime. In: Tolonews. 13. Januar 2011, archiviert vom Original am 19. Oktober 2013 ; abgerufen am 13. Januar 2011 .
 51. a b Ulrich Ladurner:Afghanistan-Einsatz: Die drei Fehler des Westens . In: Die Zeit , Nr. 26/2011; Zitat: „Der amerikanische Verteidigungsminister Robert Gates hat dies jetzt bestätigt. Mit wem die USA worüber sprechen, das bleibt im Ungewissen. Zufall ist das nicht. Denn die Taliban sind eine so effiziente wie vielgliedrige und schattenhafte Bewegung. Wer sie vertritt, wer überhaupt ein Abkommen schließen könnte, darauf gibt es keine Antwort.“
 52. Auslandsvertretung der Taliban: Ein Büro in Doha. In: taz.de . 3. Januar 2012, abgerufen am 10. Januar 2012 .
 53. Karsai will sich erstmals mit Taliban treffen. In: Zeit Online. 29. Januar 2012, abgerufen am 30. Januar 2012 .
 54. Taliban in Süd-Afghanistan auf dem Vormarsch SRF am 22. Dezember 2015
 55. Afghanische Regierung kontrolliert nur noch zwei Drittel des Landes . Spiegel Online , 29. Juli 2016
 56. Russland fordert Taliban zu Friedensverhandlungen auf Die Zeit vom 14. April 2017
 57. Finden Washington und Moskau in Afghanistan zusammen? Deutsche Welle am 23. Januar 2017
 58. Das «Grosse Spiel» mit den Taliban NZZ am 14. April 2017
 59. Angriff in Kabul: Granaten treffen Gedenkfeier mit Spitzenpolitikern . In: Spiegel Online . 7. März 2019 ( spiegel.de [abgerufen am 19. Juni 2019]).
 60. tagesschau.de: Gefahr von Anschlägen: Neue IS-Hochburgen in Afghanistan. Abgerufen am 22. Juni 2019 .
 61. Spiegel Online: Afghanistan: Krieg ohne Ende. Abgerufen am 19. Juni 2019 .
 62. Charlie Savage, Eric Schmitt und Michael Schwirtz: "Russia Secretly Offered Afghan Militants Bounties to Kill US Troops, Intelligence Says" New York Times vom 26. Juni 2020.
 63. Eric Schmitt und Adam Goldman: "Spies and Commandos Warned Months Ago of Russian Bounties on US Troops" New York Times vom 28. Juni 2020.
 64. Susanne Koelbl: Afghanistan: US-Außenminister Antony Blinken brüskiert Regierung in Kabul. In: Der Spiegel. Abgerufen am 15. März 2021 .
 65. tagesschau.de: Afghanistan: Weiter heftige Kämpfe in der Provinz Helmand. Abgerufen am 21. Oktober 2020 .
 66. a b c Susanne Koelbl: Afghanistan: US-Außenminister Antony Blinken brüskiert Regierung in Kabul. In: Der Spiegel. Abgerufen am 14. März 2021 .
 67. Susanne Koelbl: Afghanistan: »Auf der Todesliste«. In: Der Spiegel. Abgerufen am 30. März 2021 .
 68. AFGHANISTAN ANNUAL REPORTON PROTECTION OF CIVILIANS IN ARMED CONFLICT: 2020. Abgerufen am 15. März 2021 .
 69. a b Susanne Koelbl: Afghanistans Präsident Ashraf Ghani: »Ich weiß, ich bin nur eine Kugel vom Tod entfernt«. In: Der Spiegel. Abgerufen am 14. Mai 2021 .
 70. Ahmed Rashid: Taliban. Afghanistans Gotteskämpfer und der neue Krieg am Hindukusch. München 2010, S.   391–399 ( eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
  Barbara Elias: The Taliban Biography. The Structure and Leadership of the Taliban 1996-2002. The National Security Archive, 13. November 2009, abgerufen am 28. März 2020 (englisch).
 71. Bismellah Alizada: What peace means for Afghanistan's Hazara people ( englisch ) aljazeera.com. 18. September 2019. Abgerufen am 11. Juni 2020.
 72. Sophie Mühlmann: Seit Taliban den IS kopieren, eskaliert der Hass . welt.de. November 2015.
 73. Florian Guckelsberger, Leo Wigger: Taliban Shuffle ( englisch ) magazine.zenith.me. 7. Mai 2020. Abgerufen am 11. Juni 2020.
 74. a b Afghanistan und die Taliban: Nicht mit ihnen und nicht ohne sie Audio von SRF International vom 23. November 2019
 75. Nancy Hatch Dupree. 'Afghan Women under the Taliban' in William Maley (2001) ISBN 0-7864-1090-6 . Fundamentalism Reborn? Afghanistan and the Taliban . London: Hurst and Company, ISBN 0-8147-5586-0 pp145-166.
 76. MJ Gohari (2000). The Taliban: Ascent to Power . Oxford: Oxford University Press, ISBN 0-19-579560-1 pp. 108-110.
 77. Eine gefährliche Mission: Unterwegs mit den Taliban in Afghanistan. In: ZDFheute Nachrichten. Abgerufen am 22. April 2021 (deutsch, Bei Minute 4:10 ist die Aussage des Pressesprechers zu finden).
 78. a b Re-Creating Afghanistan: Returning to Istalif. In: NPR. Abgerufen am 1. August 2002 .
 79. Larry P. Goodson: Afghanistan's Endless War: State Failure, Regional Politics and the Rise of the Taliban . University of Washington Press, 2002, ISBN 978-0-295-98111-6 , S.   121 .
 80. Angelo Rasanayagam: Afghanistan: A Modern History . IB Tauris, London 2005 ISBN 978-1-85043-857-1 , S. 155
 81. a b c d e f g Lifting The Veil On Taliban Sex Slavery. In: Time Magazine . Abgerufen am 10. Februar 2002 .
 82. Bundeszentrale für Politische Bildung, B 3-4, 2001 (PDF; 66 kB) Renate Kreile: Die Taliban und die Frauenfrage – eine historisch-strukturelle Perspektive
 83. Taliban nehmen binnen eines Jahres 400 Millionen Dollar ein In: Süddeutsche Zeitung, 12. September 2012.
 84. Antonio Giustozzi: The Taliban at War, 2001–2018 . Oxford University Press, New York 2019, ISBN 978-0-19-009239-9 , S. 260 , 270 (englisch).
 85. Russia's new game in Afghanistan AlJazeera am 26. Februar 2017
 86. WELT: Mit Bedingungen: Linke will Taliban Hilfsangebote machen . In: DIE WELT . 12. August 2021 ( welt.de [abgerufen am 13. August 2021]).
 87. a b c d e f g h i j k l m n Peters 2009 (PDF; 808 kB) Gretchen Peters: How Opium Profits the Taliban, United States Institute of Peace, 2009.
 88. a b International Crime Threat Assessment 2000 International Crime Threat Assessment, 2000.
 89. a b c Perl 2001 (PDF; 48 kB) Raphael F. Perl: Taliban and the Drug Trade, CRS Report for Congress, 2001.
 90. a b c Mansfield 2008 ( Memento vom 12. Februar 2015 im Internet Archive ) (PDF; 481 kB) David Mansfield: Responding to Risk and Uncertainty, A Report for the Afghan Drugs Inter Departmental Unit of the UK Government, 2008.
 91. a b c The Global Afghan Opium Trade. (PDF) In: unodc.org UNODC, 2011 (PDF; 8,9 MB).
 92. Afghanistan Opium Survey 2012. (PDF) In: unodc.org Summary Findings, UNODC, 2012 (PDF).
 93. UNODC 2012.
 94. a b USA vermuten Geldgeber der Taliban in den Golfstaaten . Spiegel Online , 28. Juli 2009.