Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Technische Universiteit Dresden

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Technische Universiteit Dresden
logo
motto Kennis schept bruggen - onderwijs verbindt mensen.
oprichting 1828/1961
Sponsoring staat
plaats Stadswapen van Dresden Dresden
Federale staat Saksen Saksen Saksen
land Duitsland Duitsland Duitsland
Rector Ursula M. Staudinger [1]
studenten 31.517 (WS 2020/21) [2]
medewerkers Staatsfinanciering: 4559
(12, 2019)
Financiering door derden: 3245
(12, 2019) [3]
inclusief professoren 560 (2018) [4]
Jaarlijks budget ruim 577 miljoen euro (2018)
daarvan ca. 46% financiering door derden [5]
Netwerken CESAER , DFH [6] , DRESDEN-concept , TU9 , TIME , ACQUIN , EUA , Silicon Saxony et al. [7]
Website tu-dresden.de
Opgericht in 1913 voor de afdeling civiele techniek: de Beyer opbouwen met de karakteristieke Lohrmann observatorium

Met ongeveer 32.000 studenten [8] , ongeveer 600 professoren [9] en ongeveer 8.300 medewerkers uit 70 landen [10] is de Technische Universiteit van Dresden (TUD) de grootste universiteit in de Vrijstaat Saksen (107.600 studenten). Het is gevestigd in Dresden met drie locaties en verschillende kleinere vestigingen aan de rand van de stad. Samen met acht andere universiteiten voor technische opleidingen richtte ze in 2006 de TU9 op en is daar het enige lid uit de nieuwe deelstaten . Met 124 cursussen (vanaf maart 2021 [10] ) en 17 faculteiten heeft het een van de breedste vakken in Duitsland. Voor het wintersemester 2020/2021 waren 7.339 eerstejaars ingeschreven.

Vanuit de derde ronde van het Excellence Initiative zijn twee Excellence Clusters en één Graduate College gefinancierd aan de TU Dresden. Bovendien won de TU Dresden met haar toekomstconcept "The Synergetic University" in de grootste financieringslijn, die bedoeld is voor de algehele structuren van de universiteiten. Daarmee was het een van de elf zogenaamde elite- of excellentie- universiteiten in de media. [11] Als onderdeel van de federale en nationale excellentiestrategie, waarvan de financieringsfase begon in het najaar van 2019, was de universiteit succesvol met drie gefinancierde excellentieclusters [12] en liet ze zich gelden als een van de elf universiteiten in de Universities of Excellence financieringslijn. [13]

verhaal

Technische onderwijsinstelling

Technisch Onderwijsinstituut op Antonsplatz (1846-1873)

Op 1 mei 1828 werd de Technische Bildungsanstalt zu Dresden opgericht om specialisten op technische gebieden als mechanica , werktuigbouwkunde en scheepsbouw op te kunnen leiden voor de toenemende industrialisatie . Oprichtend directeur was Wilhelm Gotthelf Lohrmann , die de vestiging in het Brühl-tuinpaviljoen op het Brühl-terras bouwde. Het gebouw bevatte een auditorium en twee salons; In het eerste jaar van zijn bestaan ​​studeerden 161 leerlingen aan het Technisch Onderwijsinstituut, waarvan negen in de eerste afdeling. [14] De elf leraren die vanaf 1828 lesgaven, waren onder meer oprichter Lohrmann, Heinrich Ficcinus (natuurkunde, scheikunde, technologie) en Rudolf Sigismund Blochmann (mechanica). [15]

Een van de belangrijkste personages in de beginjaren was Johann Andreas Schubert , die op 20-jarige leeftijd aanvankelijk les gaf in boekhouden en als tweede leraar wiskunde aan de net opgerichte school en in 1832 professor werd in het aangrenzende gebouw school van zowel de Academie voor Schone Kunsten als aan de Technische Hogeschool werd genoemd. Schubert kan worden omschreven als een universeel genie in techniek: hij bouwde onder meer stoomschepen, de Saxonia (een van de eerste stoomlocomotieven in Duitsland) en de Göltzschtal-brug . Daarnaast was hij van jongs af aan actief als ondernemer, was hij in 1849/50 kort waarnemend directeur van het technisch opleidingsinstituut en leidde hij vanaf 1851 de afdeling civiele techniek.

Al in 1833 verhuisde het technische opleidingsinstituut naar een groter pand in de voormalige wapenkamer aan de Jüdenhof [16] voordat het in 1846 een nieuw gebouw kreeg op de Antonsplatz , dat tot 1873 in gebruik was. Vanaf de eerste hervorming in 1851 kwam de school naar voren als de Koninklijke Saksische Polytechnische School en werd daarmee op gelijke voet geplaatst met de Koninklijke Saksische Bergakademie zu Freiberg (de huidige Technische Universiteit Bergakademie Freiberg ) als de hoogste technische onderwijsinstelling in Saksen. Onder leiding van Julius Ambrosius Hülße , die de school leidde van 1850 tot 1873, "is de beslissende kwalitatieve verandering in het onderwijs verbonden van praktijk naar theorie". [17]

In 1815 werd de Chirurgische Medische Academie in Dresden opgericht, waarvan de oprichter Carl Gustav Carus de medische faculteit zijn naam gaf. Dit kwam in 1993 voort uit de medische academie van Dresden . In 1816 werd de in 1811 door Heinrich Cotta in Tharandt gestichte bosbouwschool de Koninklijke Saksische Bosacademie genoemd . De faciliteit, die in 1929 werd geïntegreerd, bestond vanaf 1941 als een zelfstandige Faculteit Boswetenschappen en maakt momenteel deel uit van de Faculteit der Milieuwetenschappen als specialiteit van Boswetenschappen.

Technische school

Gebouw van de Technische Universiteit op de toenmalige Bismarckplatz (verwoest in 1945)

In 1871, het jaar waarin het Duitse Rijk werd gesticht, werd de onderwijsinstelling omgedoopt tot de Koninklijke Saksische Hogeschool . Ook niet-technische vakken als economie , recht , filosofie , geschiedenis en talen vonden in die tijd hun weg naar of werden verdiept. Hiermee werd het instituut vóór de Bergakademie in Freiberg verheven tot het huidige technische universitaire niveau. Ze betrok in 1875 haar nieuwe hoofdgebouw aan de Bismarckplatz met de zetel van het rectoraat en de administratie. In 1883 werden, in lijn met andere technische universiteiten in Duitstalige landen, voor het eerst diplomathesen geschreven en verdedigd . De instelling kreeg bij decreet van 3 februari 1890 de status van technische universiteit ; het heette nu de Koninklijke Saksische Technische Universiteit . De toenmalige hoogleraar en laatste directeur van de Polytechnische Hogeschool, Gustav Zeuner , had een beslissende invloed op de overgang naar het electorale rectoraat. Vanaf 1900 had de universiteit het recht om te promoveren . Een overzicht van de vroege promovendi (periode: 1900-1945) is in 2019 door het universitaire archief gepubliceerd. [18] Eredoctoraten konden nu ook worden toegekend aan verdienstelijke wetenschappers en ondernemers. De eerste eredoctoraatskandidaat was Friedrich Siemens .

De traditie van Dresden en de universiteit als centrum van fotografische technologie gaat terug tot Hermann Krone , die als grondlegger van de landschapsfotografie fotografie doceerde aan de Technische Universiteit, en de ondernemer Richard Hüttig .

Nadat de universiteit in de 19e eeuw steeds grotere kamers nodig had, begon de bouw van de huidige campus rond de eeuwwisseling in de zuidelijke buitenwijken op de helling van Räcknitz . Talrijke gebouwen op de bewaarde kerncampus werden gebouwd volgens de plannen van Karl Weißbach en Martin Dülfer . De gebouwen zijn overwegend ontworpen in historische architectuur met klinker- en zandstenen gevels. Een van de meest karakteristieke gebouwen van de campus, onder andere gebouwd in 1900-1905, omvatte het hoofdgebouw van de universiteit (sinds de Zeuner-Bau uit de jaren 1920 [19] ) en de locatie Fritz-Foerster-Platz , 1913 ingehuldigd civiele gebouwen (sinds 1953 Beyer Building [20] ) met de Lohrmann-sterrenwacht en zijn koepel, die ongeveer 40 meter boven straatniveau ligt. De 30 cm Heyde refractor wordt gebruikt voor waarnemingen op het gebied van geodetische astronomie . Vanwege ongunstige observatieomstandigheden werd het filiaal in Gönnsdorf vanaf de jaren zestig ingericht voor astronomische waarnemingen. In de nieuwe, moderne tak aan de Triebenberg aan de oostelijke rand van Dresden worden sinds 2007 astronomische waarnemingen gedaan.

Arthur Schloßmann [21] , die werd benoemd tot hoogleraar Fysiologische Chemie en algemene fysiologie van de Chemische afdeling van de TH in 1902, oprichter van het instituut (kinder poliklinische kliniek met baby thuis) in Dresden Johannstadt samen met ondernemer Karl August Lingner , waaruit vandaag Carl Gustav Carus Universitair Ziekenhuis ontstaan. Richard Mollier deed onderzoek naar technische thermodynamica aan de TH en werd later vereerd met de aanduiding van de Mollier-diagrammen. Fritz Bleyl en Ernst Ludwig Kirchner , oprichters van de expressionistische kunstenaarsgroep Brücke , studeerden architectuur aan de bouwafdeling van de TH Dresden.

De Eerste Wereldoorlog bracht onderzoek en onderwijs bijna tot stilstand. Veel studenten en medewerkers van de universiteit raakten gewond of stierven in de oorlog.

Pedagogisch Instituut van de TH Dresden op Weberplatz

Vanaf 1923 werd de lerarenopleiding in het basisonderwijs in Saksen geacademiseerd en werd onder leiding van Richard Seyfert een pedagogisch instituut opgericht aan de TH Dresden. In de jaren twintig werkten bekende wetenschappers aan de jonge universiteit in niet-technische vakken, aldus Victor Klemperer , die in 1920 werd benoemd tot hoogleraar Romaanse studies . In die tijd kregen de eerste gebouwen hun erenamen, die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven (bijvoorbeeld het Zeuner-gebouw). De Fritz-Foerster-Bau , zoals de Beyer-Bau ontworpen als onderdeel van een uitgebreid nieuwbouwplan van Martin Dülfer, werd tot 1927 iets verhoogd op de helling gebouwd en sloot de historische kern van de campus af aan de Mommsenstraße.

In de tijd van het nationaal-socialisme werden tal van bekende wetenschappers van de TH van hun werk verbannen en werden ze onderworpen aan represailles. Victor Klemperer, Gustav Kafka , Richard Seyfert , Hans Gehrig en anderen bleven in Duitsland en werkten privé en in het geheim verder aan hun wetenschappelijke onderwerpen. Anderen, zoals de wiskundige Richard von Mises , de theoloog Paul Tillich , de natuurkundige Harry Dember of de ingenieur Heinrich Luftschitz, moesten naar het buitenland emigreren . Joodse studenten en studenten die lid waren van een communistische of sociaaldemocratische partij werden niet toegelaten tot de cursus of werden uitgeschreven.

Al vóór 1933 waren er openlijk nationaal-socialistische academici aan de TH Dresden, zoals de pedagoog Alfred Baeumler , die bijdroeg aan de basis van het nationaal-socialistische onderwijs , of Otto Oesterhelt (geboren Israël), die in 1933 zijn achternaam liet veranderen en later een van de actieve bestuurders van de nazi-docent hulp was. Meer dan 30 universiteitsleden waren z. B. betrokken bij geheime onderzoeksopdrachten in het raketproject Peenemünde.

Bij de luchtaanvallen op Dresden in februari 1945 werden grote delen van de campus verwoest, waarbij 16 medewerkers en studenten om het leven kwamen.

In de naoorlogse periode werden andere gebouwen zoals het Barkhausen-gebouw gebouwd

De wederopbouw van de universiteit na de Tweede Wereldoorlog vond plaats van 1945/46 onder de moeilijkste omstandigheden en onder toezicht van de Sovjet Militaire Administratie in Duitsland (SMAD). De structurele verbouwing begon in 1946 met de oprichting van drie faculteiten voor onderwijs en gemeentelijke economie en bosbouw onder het rectoraat van werktuigbouwkundig ingenieur Enno Heidebroek . Van 1949 tot 1961 was er een tijdelijke arbeider en boerenfaculteit aan de TH Dresden, de inhoud daarvan was de Abitur-opleiding en diende dus om arbeiders en boerenkinderen voor te bereiden op academische studies.

Want sinds 1951 verplicht voor alle studenten in de DDR Leninistische marxistisch- basisstudies, en later voor de passende permanente opleiding van academisch personeel, docenten, professoren, was er een Instituut voor Marxisme-Leninisme , van 1969 afdeling van Marxisme-Leninisme, tot 1990 bestond.

In 1950 werd de enige faculteit voor verkeerswetenschappen tot nu toe opgericht. De oprichtende decaan van deze faculteit was minister van Verkeer Hans Reingruber . Van 1953 tot aan zijn dood in 1964 doceerde en deed hij opnieuw onderzoek aan de onafhankelijke University of Transport, die in 1952 werd afgesplitst. Veertig jaar later werd het als faculteit weer geïntegreerd in de TU. Ook de tot 1961 bestaande faculteiten luchtvaart en nucleaire techniek kregen een unieke status.

Heinrich Barkhausen herbouwde na de oorlog zijn instituut voor laagspanningstechniek in een nieuw gebouw. Barkhausen werd in 1911 benoemd tot lid van de Technische Universiteit en was een van de bekendste elektrotechnici. Het belang van Dresden als internationale micro-elektronicalocatie is in wezen terug te voeren op Barkhausens werk aan de TH op het gebied van transistortechnologie , waar hij tot het einde bij betrokken was. In 1951 werd de Faculteit Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek gesplitst ter ondersteuning.

Technische Universiteit

In oktober 1961 werd door een regeringsbesluit van de DDR de naam veranderd in de huidige naam Technische Universität Dresden (Latijn: Universitas literarum et technicarum Dresdensis ). Op dat moment waren er acht faculteiten met meer dan 10.000 studenten . Gedurende deze tijd werd een poging gedaan om de vliegtuigbouw te vestigen in de DDR met het vliegtuig prototype 152 ontwikkeld in Dresden. Na de tests werden stopgezet aan het einde van de jaren 1950, de lead engineer Brunolf Baade in staat was om zijn fundamenteel onderzoek als directeur van het Instituut voor verder lichtgewicht constructie aan de universiteit.

Een TUD-architectuurproject uit 1963 resulteerde in het Dresden Atrium- schoolgebouw, een van de meest uitgevoerde ontwerpen onder de typeschoolgebouwen in de DDR . Alleen al in de toenmalige wijk Dresden waren in 1981 ongeveer 180 Dresden Atrium- scholen gebouwd. [22]

De historische structuur van de faculteiten werd in 1968 zo goed als opgeheven als onderdeel van de derde universiteitshervorming in de DDR, en de plaats werd vervangen door 22 nieuw opgerichte secties met wetenschappelijke gebieden en instituten. De nieuw gevormde Wetenschappelijke Raad, waarin de faculteiten verder waren onderverdeeld, was verantwoordelijk voor de uitvoering van promoties, eredoctoraten en onderzoek. De uitvoering van de op regeringsniveau ontwikkelde universitaire hervorming werd in Dresden geleid door de rector Lieselott Herforth ; de kernfysicus was überhaupt de eerste vrouwelijke rector (vrouw als rector) aan een Duitse universiteit. [23] In 1986 werd het Engineering College Dresden (IHD) samengevoegd met de TU Dresden en vormde samen met Sectie 8 - Computerwetenschappen - het computerwetenschappelijk centrum voor hoger onderwijs in de DDR , waaruit uiteindelijk de Faculteit Informatica voortkwam van 1990.

Na de beurt

De eerste vrij gekozen rector van de Technische Universiteit van Dresden was Günther Landgraf in 1990. Hij speelde een beslissende rol in de ontwikkeling van de TU Dresden na 1989. Door de oprichting van nieuwe instituten, afdelingen en faculteiten (recht, economie, filosofie, architectuur) en de integratie van andere Dresden-universiteiten ( Medische Academie "Carl Gustav Carus" , Universiteit van Transport , Pedagogische Universiteit "Karl Friedrich Wilhelm Wander" Dresden ) de TU Dresden 1992 eerste volledige universiteit met 14 faculteiten. Het bestuur van de universiteit werd in 1994 gemoderniseerd, waaraan de toenmalige kanselier van de TU Dresden, Alfred Post, een belangrijke bijdrage heeft geleverd. In 1994 haalde Harald Schaub de krantenkoppen in heel Duitsland toen hij voor het eerst reclame gebruikte om aantekeningen voor colleges te financieren. [24]

Collegezaalcentrum geopend in 1998

Vanaf het midden van de jaren negentig werden tal van instituuts- en collegezalen herbouwd, terwijl andere grondig werden opgeknapt. Daarnaast werd de campus naar het zuiden (op de helling) en naar het oosten uitgebreid, waardoor de faculteit informatica en de natuurwetenschappelijke instituten (chemie, biologie) tegen het einde van de jaren 2000 konden verhuizen naar moderne onderzoeksfaciliteiten.

In 2002 besloot de Saksische deelstaatregering om verdere structurele hervormingen door te voeren aan de universiteiten in de staat. Vooral de geestesfaculteiten (met name de rechtenfaculteit) werden in de jaren negentig, ondanks een kostenintensieve uitbreiding, weer verkleind. Deze plannen leidden in 2002 tot gewelddadige protesten onder studenten en medewerkers, waardoor een deel ervan moest worden herzien.

In 2003 vierde de universiteit haar 175-jarig bestaan ​​en werd het nieuwe hoofdgebouw van de Saksische Staats- en Universiteitsbibliotheek nabij de campus in gebruik genomen. Tegelijkertijd werd de Dresden International University (DIU), de particuliere zusteruniversiteit van de TUD, opgericht.

De plannen om de TU Dresden om te vormen tot een stichtingsuniversiteit , die inmiddels zijn herzien, gaan terug naar Alfred Post, die in oktober 2005 overleed. Als onderdeel van het German Excellence Initiative wist de universiteit in de eerste ronde financiering binnen te halen voor een graduate school en een cluster van excellentie op het gebied van biotechnologie . De TU Dresden deed in de tweede ronde een aanvraag voor de derde financieringslijn Zukunftskonzepte , maar faalde met haar aanvraag "School of Excellence", die vooral betrekking had op het tertiair onderwijs van de universiteit. In de derde ronde van het Excellence Initiative werd naast twee excellentieclusters en een graduate college ook het toekomstige concept “The Synergetic University” gefinancierd, waardoor de TU Dresden een van de elf zogenaamde universiteiten van excellentie in de media is. Als onderdeel van de "Excellence Strategy" van de federale en deelstaatregeringen na het Excellence Initiative, was de universiteit succesvol met drie gefinancierde excellentieclusters en met de financieringslijn Excellence Universities.

In 2014 werden open-topic-leerstoelen geadverteerd en ingevuld aan de TU Dresden, en voor het eerst in Duitsland. [25] [26]

Het merendeel van de faculteiten is momenteel opgedeeld in instituten . Andere structuren zijn te vinden in de faculteiten Economie en Milieuwetenschappen. Sinds mei 2012 zijn alle faculteiten ook ondergeschikt aan vijf gebieden (wis- en natuurwetenschappen; geestes- en sociale wetenschappen; bouw en milieu; ingenieurswetenschappen; geneeskunde). [27] Verder behoren 13 aangesloten instituten [28] en 16 centrale wetenschappelijke instellingen tot de Technische Universiteit van Dresden. [29]

Profiel en belang

Onder het motto "Kennis schept bruggen - onderwijs verbindt mensen" formuleert de TU Dresden sinds 2003 haar claim om de synergie tussen samenleving, wetenschap en bedrijfsleven te versterken door het ontwikkelen en leveren van diensten voor levenslang leren . In deze context legt de universiteit vooral de nadruk op de interdisciplinaire oriëntatie van haar onderzoeksinstellingen en hun internationale netwerking. [30] Het verklaarde doel van de TU Dresden is om tegen 2022 een van de 100 beste universiteiten ter wereld te zijn. [31]

De universiteit wordt beschouwd als aanzienlijk ondergefinancierd. In 2020 moeten meer dan 1000 banen worden geschrapt aan Saksische universiteiten, waaronder de TU Dresden. [32] Het budget van de universiteit mist ongeveer 50 miljoen euro per jaar (vanaf 2012). [33] Sinds maart 2012 moet de oprichting of uitbreiding van begrotingsposten persoonlijk worden goedgekeurd door de Saksische premier. [34] Er komen nu 6 cursussen, 49 leerstoelen en 224 functies te vervallen (per mei 2013). Vanwege het succes van het Excellence Initiative werden 94 geplande banenverlies door de deelstaatregering ingetrokken. [35]

Om de “bestaande ongelijkheden, met name bij de invulling van leerstoelen aan de TU Dresden”, tegen te gaan, startte de universiteit in 2013 een visiting professor-programma. Het is genoemd naar de natuurkundige en wiskundige Eleonore Trefftz . [36]

Excellentie-initiatief

Als onderdeel van het excellentie-initiatief van de federale en deelstaatregeringen , de graduate school "Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering" (DIGS-BB) [37] en het excellentiecluster " Center for Regenerative Therapies Dresden " (CRTD) [38 ] bevorderd. Bovendien werd op 15 juni 2012 financiering verkregen voor het Cluster of Excellence Center for Advancing Electronics Dresden (cfaed) [39] . In de hoogste financieringslijn Zukunftskonzept was de universiteit in de derde ronde succesvol met het programma "The Synergetic University", [40] dat zorgt voor een nauwe samenwerking tussen de TU Dresden en de andere wetenschappelijke instellingen in Dresden, en is daarom een ​​van de de elf Duitse instellingen sinds 2012 "Universities of Excellence".

In het Excellence Initiative detaching excellence-strategie, de promotie begon in het najaar van 2019, de TU Dresden was in 2018 succesvol in de clusters of excellence (EXC) met drie Clusters of Excellence: The Center for tactiele internet met mens-machine-interactie (CETI), het cluster fysica Life - The Dynamic Organization of Living Matter (PoL) en het Complexity and Topology Cluster in Quantum Materials: Basic Concepts, Material Design and New Technologies (ct.qmat; samen met de Julius Maximilians Universiteit van Würzburg ). [12] [41] De universiteit kwalificeerde zich daarmee voor de aanvraag voor de tweede financieringslijn Universities of Excellence (EXU) en zegevierde in juli 2019 in de competitie voor permanente financiering als excellente universiteit. [42]

Maatschappij en politiek

De TU Dresden heeft verschillende projecten en instellingen geïnitieerd of ondersteund die universiteit en samenleving verbinden of niet-studenten in staat stellen deel te nemen aan universitaire aanbiedingen. In 1994 startte de TU Dresden de Dresden Citizens University, die zich richt op inwoners van Dresden en omgeving. In hetzelfde jaar richtten de Technische Universiteit van Dresden, het Duitse Hygiënemuseum Dresden (DHMD) en verschillende andere onderwijsinstellingen in de stad de Dresden Seniors Academy for Science and Art (DSA) op. [43] Delen van het universitaire aanbod kunnen ook als gastauditor worden bijgewoond ; Sinds 2015 is het aanbod van een gastauditor ook gericht op asielzoekers. [44]

In 2004 heeft de TU Dresden, het Duitse Hygiene Museum en de Sächsische Zeitung lanceerde de Children's University , die is gericht op schoolgaande kinderen in de leeftijd tussen acht en twaalf jaar. De eerste lezing vond plaats in mei 2004. [45] De TU Dresden doet jaarlijks mee aan de Lange Nacht van de Wetenschappen .

De TU Dresden kwam in de publiciteit in verband met de islamofobe en xenofobe organisatie Pegida . Hans Vorländer , hoogleraar politieke theorie en de geschiedenis van ideeën aan de TU Dresden, publiceerde in januari 2015 de eerste empirische studie over Pegida-demonstranten [46] die werd bekritiseerd vanwege zijn methodologie. [47] Werner J. Patzelt , TUD-hoogleraar politieke systemen en systeemvergelijking tot 2019, publiceerde in dezelfde maand nog een onderzoek over Pegida en was een vaste gast in talkshows op tv en geïnterviewd voor pers en radio. [48]

In mei 2015 maakte de toenmalige rector van de universiteit, Hans Müller-Steinhagen , bekend dat meerdere topwetenschappers hadden "gedreigd" de TU Dresden te verlaten in verband met Pegida. Het "verbale en fysieke geweld tegen buitenlandse en buitenlands uitziende" studenten en medewerkers komt keer op keer voor, wat een "enorm reputatieverlies" is voor de TU Dresden. Een van de doelstellingen van Müller-Steinhagen was om het aandeel buitenlandse studenten aan het einde van zijn ambtstermijn in 2020 te verhogen van 14 procent (vanaf 2015) naar 20 procent. [49] In november 2019 was dat aandeel 16 procent. [2]

Internationale samenwerking

De TU Dresden werkt wereldwijd samen met tal van universiteiten en hogescholen. [50] Er bestaan universitaire contracten die samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs vereisen, evenals andere wetenschappelijke gebieden, met internationaal gerenommeerde universiteiten zoals Boston University , Ohio State University , King's College London , Pohang University of Science and Technology of de Beijing Technical University, die regelmatig gerangschikt onder de topuniversiteiten in hun regio in de Times Higher World University Rankings . Daarnaast biedt de TU Dresden voor sommige vakken dubbele graden aan in samenwerking met verschillende partneruniversiteiten. Deze omvatten bijvoorbeeld dubbele graden in civiele techniek met ESTP Parijs , INSA Strasbourg of de Universiteit van Trento , [51] in werktuigbouwkunde bij ENSAM Metz en de VŠB - Technische Universiteit van Ostrava , [52] in economie bij IECS Straatsburg en de Universiteit van Trento [53] en in handelsrecht aan de Universiteit van Parijs-Nanterre . [54] De TU Dresden onderhoudt ook partnerschappen met Europese, Aziatische en Amerikaanse universiteiten in het kader van uitwisselingsprogramma's zoals het Erasmus-programma of het Fulbright-programma .

Ranglijsten

In internationalen Rankings der fast 20.000 Hochschulen weltweit wie dem Shanghai-Ranking oder dem Times Higher Education Ranking wurde die TU Dresden 2018 in der Gruppe der 151–200 (Shanghai-Ranking) bzw. 2019 auf Platz 151 (THER) der weltweit besten Universitäten geführt. [55] [56] Deutschlandweit steht die Universität damit auf Platz 8–14 (Shanghai-Ranking). [57] Im QS World University Ranking 2021 liegt die TU Dresden auf Rang 173, in Deutschland hat sie Rang 9 inne. [58] Beim RUR World University Ranking belegt die TU Rang 67, in Deutschland Rang 3.

Lage

Standorte in Dresden

Blick auf den Hauptcampus mit Rektorat (unten links), Alter Mensa und Hermann-Krone-Bau (mittig), Barkhausen-Bau (rechts), im Hintergrund Mierdel-Bau, Heidebroek-Bau und Andreas-Pfitzmann-Bau (vlnr)

Die TU Dresden ist zu großen Teilen eine Campus -Universität. Ihr Hauptcampus befindet sich südlich des Dresdner Stadtzentrums in den Stadtteilen Südvorstadt und Räcknitz zwischen Fritz-Foerster-Platz und Nöthnitzer Straße in Nord-Süd-Richtung sowie Münchner Platz und Zelleschem Weg in West-Ost-Richtung. Das Campusgelände ist jederzeit öffentlich zugänglich; ehemalige Pförtnereinrichtungen wurden aufgelassen.

Über Gebäude wie den Andreas-Schubert-Bau oder den Drude-Bau und vielen Studentenwohnheimen entlang des Zelleschen Weges, der eine vierspurige Straße mit grünem Mittelstreifen ist, kommt man zu einem weiteren großen Standort der TU im Stadtteil Strehlen an der Teplitzer Straße. Das Lehrerseminar Dresden-Strehlen am Weberplatz gehörte schon seit 1923 zur damaligen Technischen Hochschule. Das Gelände südwestlich der August-Bebel-Straße wurde von der ehemaligen Militärakademie „Friedrich Engels“ übernommen. Dort sind hauptsächlich die Philosophische Fakultät sowie die Fakultäten Erziehungswissenschaften und Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften untergebracht.

Die Medizinische Fakultät ist an der Fetscherstraße in der Johannstadt gelegen.

Seit dem Wintersemester 2006/07 nutzt die Fakultät Informatik ihr neues Gebäude (Andreas-Pfitzmann-Bau) an der Nöthnitzer Straße auf dem Hauptcampus. Rund um das alte Gebäude in der Johannstadt entstand der Campus Johannstadt . Zum Wintersemester 2011/12 zogen dorthin die Berufsakademie Dresden , die Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden (EHS) sowie mehrere Institute der Fakultät Maschinenwesen der Technischen Universität. [59]

Standorte außerhalb Dresdens

Die TU Dresden erstreckt sich über die innenstadtnahen, linkselbischen Standorte Dresdens hinaus.

Triebenberg (bis 2017)

Noch innerhalb des erweiterten Stadtgebiets von Dresden im Schönfelder Hochland befand sich bis 2017 das Labor Elektronenmikroskopie und eine Sternwarte auf dem 383 Meter hohen Triebenberg . Das Observatorium hatte ein automatisches 60-Zentimeter- Spiegelteleskop in Newton-Bauweise und eine CCD- Astrokamera mit 16 Megapixeln. Die Lage weit außerhalb der geschlossenen Ortschaft Dresdens wählte man, um elektromagnetische Störungen zu reduzieren und der für Observatorien ungünstigen Lichtverschmutzung in Ballungsräumen zu entkommen.

Gebäude der TU Dresden in Tharandt im Tal der Wilden Weißeritz

Tharandt

Die Gebäude der Fachrichtung Forstwissenschaften der Fakultät Umweltwissenschaften befinden sich in der südwestlich von Dresden gelegenen Stadt Tharandt . Der 1811 gegründete Forstbotanische Garten Tharandt ist ebenfalls eine Einrichtung der TU Dresden und gleichzeitig das sächsische Landes arboretum .

Pirna und Neunzehnhain

In Pirna - Copitz befindet sich das Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft und in Neunzehnhain die „Ökologische Station Neunzehnhain“, die beide zur Fachrichtung Hydrowissenschaften gehören.

Merkers (Thüringen)

In einem Salzbergwerk in Merkers (Krayenberggemeinde) befindet sich die Außenstelle des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik mit diversen Hochgeschwindigkeitswindkanälen . Für den Betrieb dieser Anlagen werden gezielt Druckunterschiede zwischen einzelnen Salzkammern (Überdruckkammer 100 m³ und Unterdruckkammer 30.000 m³) aufgebaut. Für die Messungen wird die rückströmende Luft genutzt, wodurch sich mit relativ geringem maschinellen Aufwand (Antrieb 300 kW) starke gleichmäßige Strömungen (bis 10 MW) aufbauen lassen.

Zittau

Seit 2013 gehört das IHI Zittau als Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung zur TU Dresden. Es bietet Masterstudiengänge und Promotionsmöglichkeiten im Bereich der Natur-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an.

Hoyerswerda (in Planung)

In Hoyerswerda wird ein „Satellitencampus der Exzellenzuniversität TU Dresden mit Fachrichtung IT mit bis zu 3000 Studenten“ geplant. [60]

Verkehr

Messtraßenbahn der Dresdner Verkehrsbetriebe

Im Jahr 2005 wurde der Ausbau der zwischen Hörsaalzentrum und Neuen Mensa verlaufenden Bergstraße ( Bundesstraße 170 ) zu einem vierspurigen Autobahnzubringer abgeschlossen. Das Zentrum der Universität ist somit einem erhöhten Verkehrsaufkommen ausgesetzt. Über diese Straße spannt sich zwischen Hörsaalzentrum und Mensa eine Fußgänger- und Fahrradbrücke. In Ost-West-Richtung wird der TUD-Campus über den Zelleschen Weg erschlossen.

Im Öffentlichen Personennahverkehr erbringen die Dresdner Verkehrsbetriebe die größte Transportleistung an der Universität. Die Buslinie 61, die den Campus nördlich tangiert, verbindet die zentralen Einrichtungen am Fritz-Foerster-Platz, die Universitätsbibliothek und die Wohnquartiere und ist somit in Stoßzeiten bei dreiminütiger Taktfolge an der Kapazitätsgrenze ausgelastet. Südlich des Campus wurde in paralleler Ausrichtung zur Linie 61 die Buslinie 85 eingerichtet. Richtung Norden (Innenstadt) verbindet die Buslinie 66, die ebenfalls stark belastet ist, den Campus mit dem Hauptbahnhof . Die Straßenbahnlinien 3 und 8 tangieren den Campus an dessen westlichem Ende und verbinden ihn ebenfalls mit dem Hauptbahnhof und der Innenstadt. Der Fritz-Foerster-Platz ist etwa 5 Minuten Fahrzeit vom Bahnhof entfernt. Daneben verkehren noch Überlandbusse, die Dresden mit Dippoldiswalde und Altenberg verbinden. Die Fakultät in Tharandt ist mit der S-Bahnlinie 3 oder Regionalzügen erreichbar. Die Fahrzeit zum Hauptbahnhof beträgt zwischen 15 und 20 Minuten.

Für die Nutzung der Öffentlichen Personennahverkehrsmittel im Verkehrsverbund Oberelbe nutzt der Großteil der Studierenden ein Semesterticket, das seit dem Wintersemester 2010/2011 sachsenweit für die Nutzung des Schienenpersonennahverkehrs genutzt werden kann. [61] [62] Ende 2019 wurde auf dem TUD-Campus auf der Hettnerstraße ein sogenannter „Mobilitätspunkt“ der Dresdner Verkehrsbetriebe in Betrieb genommen, an dem neben Fahrzeugen für Carsharing auch Ladeplätze für Elektroautos zur Verfügung stehen. [63]

Im Sommer 2007 begann ein Projekt unter Federführung der Fakultät Verkehrswissenschaften, bei dem ein Straßenbahntriebwagen für Langzeitstudien vielfältige Daten über einen mehrjährigen Zeitraum erfasst, beispielsweise zur strukturellen Belastung. Dazu wurde bei Bombardier Transportation im Werk Bautzen bereits während der Fertigung ein Serienfahrzeug vom Typ Gelenktriebwagen NGT D8DD mit vielfältigen Sensoren als Messträger ausgerüstet. Nach der Auslieferung nahm das Fahrzeug mit projektbezogener Ganzreklame als Messstraßenbahn im März 2009 den Regelbetrieb im Dresdner Stadtbetrieb auf. Die gewonnenen Daten dienen unter anderem der Verbesserung von Fahrkomfort, Lärmemission und Energieeffizienz folgender Modelle. [64] [65]

Bauwerke

Einrichtungen

Zentraler Lesesaal der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek

Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde die Universität um einige zentrale Einrichtungen erweitert. So wurde mit dem Hörsaalzentrum eine Einrichtung geschaffen, die die Kapazität in der Lehre erhöhen soll. Das Hörsaalzentrum bietet insgesamt 3469 Sitzplätze in elf Seminarräumen und davon 2765 Sitzplätze in sechs Hörsälen, darunter das fast 1000 Sitzplätze fassende Auditorium maximum . Das Hörsaalzentrum liegt am Fritz-Foerster-Platz zentral auf dem Hauptcampus.

Mit der Zusammenlegung der Sächsischen Staatsbibliothek und der Universitätsbibliothek zur Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden erhielt der Campus eine der größten Bibliotheken Deutschlands mit rund 8,94 Mio. Bestandseinheiten (davon 4,39 Mio. Bücher). Als Universitätsgebäude stellt dieser Bau Arbeitsraum in Form von Gruppenarbeitsräumen und Carrels zur Verfügung. Vier Zweigbibliotheken befinden sich in den Fakultäten.

An den Gebäudekomplex des Instituts für Mathematik (in der Nähe der Universitätsbibliothek am Zelleschen Weg) wurde ein Gebäude für das Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) angebaut. Auffällig ist das Gebäude vor allem deshalb, weil die Wasserkühlung der Rechentechnik eine ständige Abführung von Wasserdampf über das Dach des Gebäudes erfordert. Der eingesetzte Supercomputer gehörte bei seiner Inbetriebnahme 2006/07 zu den 100 schnellsten Rechnern der Welt [66] und verarbeitet 11,5 Billionen Gleitkommaoperationen pro Sekunde . Die Rechentechnik dient vor allem zur Forschung an Themen wie Grid-Computing , Methoden der Programmierung, Optimierungsmethoden und Algorithmen der Mathematik sowie zur Beschreibung biologischer Prozesse. Als Einrichtung der Universität wird das ZIH auch in der Lehre genutzt.

Eingang des Botanischen Gartens in der Nähe des Straßburger Platzes

In der Nähe der Gläsernen Manufaktur befindet sich der 1820 im Großen Garten angelegte Botanische Garten der TU Dresden. Er gehört seit 1949 zur Hochschule, ist aber vorher schon durch das Wirken des Professors Oscar Drude , der die botanische Sammlung 1893 pflanzengeografisch gliederte, mit der Hochschule verbunden gewesen. Der Garten enthält etwa 10.000 Pflanzenarten auf einer Fläche von 3,25 Hektar und ist geographisch gegliedert worden.

Das Mitteleuropazentrum für Staats-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften (MEZ) verleiht jährlich die Chamisso-Poetikdozentur für Migrantenliteratur an deutschsprachige Autoren nichtdeutscher Sprachherkunft.

Fotoalbum im Nachlass Pressler im Universitätsarchiv

Das Universitätsarchiv der Technischen Universität Dresden gehört bereits seit 1952 zu den zentralen Einrichtungen der TH/TU Dresden und ist laut dem Sächsischen Archivgesetz für die Aufbewahrung aller anfallenden dienstlichen Unterlagen der Universität zuständig. Der Umfang der Überlieferungen ist mittlerweile auf 7000 laufende Meter Akteneinheiten gewachsen. Allein der Bestand der Studierendenakten ist seit 1945 auf etwa 600.000 Akten gestiegen. Der Gesamtbestand des Universitätsarchivs widerspiegelt damit vor allem die historische Entwicklung der TH/TU Dresden ab 1828 sowie die historischen Entwicklungen der integrierten wissenschaftlichen Institutionen (ehemalige Forstliche Hochschule Tharandt ab 1800, Ingenieurhochschule Dresden , Pädagogische Hochschule Dresden , Verkehrshochschule Dresden sowie die ehemalige Medizinische Akademie „Carl Gustav Carus“ ). Darüber hinaus werden bestandsübergreifende Sammlungen (Pläne und Zeichnungen, Fotoaufnahmen, Medaillen) und Inventare zur Geschichte angelegt und mit Hilfe von Übergaben weiter ausgebaut. Neben den wissenschaftlichen Institutionen und den Verwaltungseinrichtungen der TU Dresden, die laut Sächsischem Archivgesetz regelmäßig ihr dienstliches Schriftgut anzubieten haben, werden Nachlässe oder persönliche Dokumentationen von Wissenschaftlern und herausragenden Alumni aufgenommen. Das Archiv ist eine öffentliche Einrichtung und steht Wissenschaftlern wie Privatpersonen für Auskünfte zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte zur Verfügung. Einige Bestände des Universitätsarchivs sind neben dem eigenen Internetauftritt über das Archivportal-D abrufbar. [67]

Mensen

Es existieren mehrere Mensen , die alle vom Studentenwerk Dresden betrieben werden und sich mit ihren Angeboten vorwiegend an Studierende und Mitarbeiter der TU Dresden richten. In allen Mensen des Studentenwerks existiert ein System zur bargeldlosen Zahlung ( eMeal ).

Die Neue Mensa an der Bergstraße (zurzeit geschlossen)

Größte Mensa Dresdens ist die 1981 eröffnete Neue Mensa Bergstraße am Fritz-Foerster-Platz gegenüber dem Hörsaalzentrum . Sie bot mehr als 1000 Plätze in Cafeteria und Essenssälen. Die Mensa sollte ab Wintersemester 2014/15 renoviert werden, diente jedoch im Zuge der Flüchtlingskrise von Oktober 2015 bis Ende 2016 alsErstaufnahmeeinrichtung . Die Renovierung begann Mitte 2018, bis 2023 sollen die Sanierung des Bestandsgebäudes sowie ein Terrassenanbau erfolgen. [68] Als Ausweichmensa wurde 2014 an der Nürnberger Straße die 350 m (Luftlinie) von der Neuen Mensa entfernte Interimsmensa Zeltschlösschen mit 700 Plätzen errichtet, in der 2800 Menüs pro Tag ausgegeben werden können. [69]

Die Alte Mensa Mommsenstraße befindet sich südlich am Hauptcampus und wurde bis Mitte Januar 2007 vollständig erneuert. Sie dient als repräsentatives Gebäude für Empfänge und ähnliches. Die Kernteile der Alten Mensa gehen auf das 1925 eröffnete Studentenhaus zurück. Das Gebäude wurde bis in die 1950er Jahre um mehrere Anbauten erweitert. Dadurch wurde der westliche Gebäudekomplex auf der Mommsenstraße, Ecke Helmholtzstraße, auch Sitz des Rektorats der Hochschule (bis 2003, [70] Günther-Landgraf-Bau mit Universitätsarchiv). Der Innenhof des östlichen Gebäudekomplexes mit Mensa wurde beim Umbau und der Sanierung vom Februar 2004 bis Dezember 2006 glasüberdacht und enthält nun die Essenausgaben. In den vier Sälen und in der Cafeteria rings um den Ausgabebereich bietet die Mensa etwa 850 Plätze.

Eine weitere Mensa, der Siedepunkt , befindet sich gegenüber der Staats- und Universitätsbibliothek am östlichen Rand des Hauptcampus. Ursprünglich als Betriebskantine für die Landesbibliothek geplant, wurde sie nach Eröffnung der Bibliothek erweitert und bietet Abendgerichte an. Am Campus Johannstadt eröffnete im Mai 2011 eine Mensa mit ca. 250 Plätzen. [71] Im Mai 2012 folgte die ehemalige Cafeteria U-Boot im Gerhart-Potthoff-Bau , die nach einem Umbau als reine Bio -Mensa wiedereröffnet wurde. [72]

Für die beiden Standorte Universitätsklinikum und Tharandt existieren ebenfalls kleinere Mensen. TU-Studierende können die Mensen anderer Hochschulen in Dresden nutzen. Auf Grund der räumlichen Nähe ist insbesondere die Mensa Reichenbachstraße auf dem Campus der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden relevant, die nur etwa 650 Meter von der Neuen Mensa Bergstraße entfernt liegt.

Namensgeber von Gebäuden der TU Dresden

Hermann-Krone-Bau (KRO), Sitz des Instituts für Angewandte Physik der Fakultät Physik
Siehe Liste der Namensgeber von Gebäuden der Technischen Universität Dresden

Zahlreiche Hochschulgebäude der TU Dresden haben im Gegensatz zu Gebäuden anderer Universitäten die Besonderheit, dass sie nach Personen benannt wurden. Bei den Namensgebern handelt es sich in der Mehrzahl um Wissenschaftler der TH und späteren TU Dresden, die in einer besonders engen Beziehung zu dem nach ihnen benannten Gebäude, und damit in den meisten Fällen Institut, gestanden haben. Nach Gustav Zeuner , der als Professor für Technische Mechanik und Maschinenlehre an der TH Dresden wirkte, wurde so zum Beispiel 1928 das Hauptgebäude der Fakultät Maschinenwesen in Zeuner-Bau benannt. Der Professor für Betriebstechnik der Verkehrsmittel Gerhart Potthoff wurde 1993 Namensgeber des Hauptgebäudes der Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List“ und den Professor für Kraftfahrtwesen Alfred Jante ehrte man 1993 mit der Namensweihe des Jante-Baus , der das Institut für Automobiltechnik Dresden beherbergt.

Hörsäle der Universität und Versuchslabore tragen teilweise die Namen bekannter Wissenschaftler, so lernen Studierende an der TU Dresden unter anderem im Victor-Klemperer -Saal, Lichtenheldt -Hörsaal oder im Heinz-Schönfeld -Hörsaal.

Gebäude- und Hörsaalbenennungen stehen oftmals in engem Zusammenhang mit Geburtstagsjubiläen der zu Ehrenden. Andere Gebäudebenennungen erfolgten vor allem nach 1945 nach der baulichen Fertigstellung eines Universitätsgebäudes oder dem Tod eines besonders verdienten Wissenschaftlers der Universität. Die letzte Namensgebung eines Gebäudes (Stand: Juli 2017) erfolgte im Januar 2017, als das neue Gebäude des Instituts für Angewandte Physik nach dem Fotografen und Professor für Fotografie Hermann Krone als „Hermann-Krone-Bau“ benannt wurde. [73] Die letzte Namensgebung einer sonstigen Einrichtung war im November 2012, als ein Hörsaal des Hörsaalzentrums nach dem ersten TUD-Kanzler nach der Wende den Namen „ Alfred-Post -Hörsaal“ erhielt. [74]

Gliederung

Organe und Gremien

Die TU Dresden hat zur zentralen Leitung ein Rektoratskollegium , das aus einer Rektorin , drei Prorektoren und zwei Chief Officers besteht und repräsentative, akademische Aufgaben wahrnimmt. Das Kollegium ist verantwortlich für den Haushalt der Hochschule sowie für die Investitions- und Hochschulplanung. Amtierende Rektorin ist seit dem 18. August 2020 Ursula M. Staudinger , [75] die Prorektoren sind Angela Rösen-Wolff (Forschung), Michael Kobel (Bildung) sowie Roswitha Böhm (Universitätskultur), die Chief Officer sind Ronald Tetzlaff (Technologietransfer und Internationalisierung) und Lars Bernard (Digitalisierung und Informationsmanagement). [1]

Der Kanzler führt die Verwaltung, die sich in acht Dezernate gliedert. [76] Der Kanzler ist Mitglied des Rektoratskollegiums. Andreas Handschuh wurde zum 1. Februar 2016 vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst als Kanzler eingesetzt. [77]

Der Hochschulrat ist Beratungs- und Kontrollorgan. Er wirkt an der Strategiebildung sowie an der Struktur- und Entwicklungsplanung der Hochschule mit. Gunda Röstel wurde im April 2010 zu seiner Vorsitzenden bestellt. Neben ihr gehören zehn weitere Mitglieder dem Rat an, wobei zwei Personen Mitglieder der Universität sind. [78] Der Hochschulrat ersetzte gemäß der Neufassung des Sächsischen Hochschulgesetzes (SächsHSG) vom 10. Dezember 2008 das Konzil. Das Konzil der Hochschule bestand bis Ende 2008 (§ 114 Abs. 4 SächsHSG) aus 428 Mitgliedern, von denen 215 durch die Hochschullehrer, jeweils 84 von den Studierenden und den akademischen Mitarbeitern sowie 45 von sonstigen Mitarbeitern gewählt wurden. Es bildete das größte parlamentarische Organ der TU Dresden. Das Konzil wählte das Rektoratskollegium und bewertete die jährlichen Forschungs- und Lehrberichte. Es bestimmte über die Grundordnung der Universität und fasste Beschlüsse.

Der Senat ist für akademische Angelegenheiten in Lehre, Studium, Weiterbildung und Forschung zuständig, die die gesamte Universität betreffen oder von fundamentaler Bedeutung sind. Dazu bildet der Senat Kommissionen, die in der Regel von einem Prorektor geleitet werden. Vorsitzender des Senats, deren Mitglieder ebenfalls von allen vier Interessengruppen stammen, ist der Rektor. Dem Senat gehören unter Vorsitz des Rektors elf Hochschullehrer, vier Vertreter des akademischen Mittelbaus, zwei sonstige Mitarbeiter sowie jeweils ein studentisches Mitglied für die vier Fachbereiche der TU (Ingenieurs-, Geistes-, Naturwissenschaften und Medizin) an; er wird gemäß dem neuen Sächsischen Hochschulgesetz direkt gewählt, zuvor erfolgte dies durch das Konzil.

Die Universität hat als Lehreinrichtung einen Studierendenrat (StuRa) und als Körperschaft öffentlichen Rechts einen Personalrat .

Jede Fakultät hat ein Dekanat mit einem Dekan und einem oder mehreren Studiendekanen. Die Fakultäten verwalten ihre Studienangelegenheiten in eigenen Prüfungsämtern, Ausschüssen und Fakultätsräten. Die Interessenvertretungen der Studierenden auf Fakultätsebene sind die Fachschaftsräte .

Bereiche und Fakultäten

Die Technische Universität Dresden gliedert sich seit Mai 2012 in fünf übergeordnete Bereiche, denen insgesamt 17 Fakultäten zugeordnet sind. [79] Die im Folgenden dargestellten Studierendenzahlen beziehen sich auf das Wintersemester 2018/19. [80]

Naturwissenschaften

Gebäude der Fakultät Biologie am Zelleschen Weg

Der Bereich Mathematik und Naturwissenschaften umfasst insgesamt 3780 Studierende (Stand WS 2018/2019 [80] ) und enthält das gesamte naturwissenschaftliche Spektrum sowie Mathematik . Er gliedert sich in die Fakultäten Mathematik, Biologie , Chemie und Lebensmittelchemie , Physik und Psychologie . Jede Fakultät fasst einzelne Professuren in Instituten zusammen. Die Hauptgebäude der einzelnen Fakultäten befinden sich östlich und westlich der Bergstraße. Für die Fakultät Biologie wurde bis 2006 ein Neubau am Zelleschen Weg errichtet.

Ingenieurwissenschaften

Andreas-Pfitzmann-Bau der Fakultät Informatik an der Nöthnitzer Straße
Barkhausen-Bau der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik

Die Fakultät Informatik gliedert sich in sechs Institute. In den Studienrichtungen Informatik , Medieninformatik , Informationssystemtechnik sowie den Masterstudiengängen Computational Science and Engineering , Computational Modeling and Simulation und Distributed Systems Engineering studieren 1891 Studenten. [80] Außerdem bietet die Fakultät Aufbaustudiengänge an und ist Bildungsstätte für das Lehramt Informatik. Die Tradition der Informatik an der TH und TU Dresden geht insbesondere auf Nikolaus Joachim Lehmann zurück, der im Kontakt mit Konrad Zuse die Entwicklung des Computers begründete.

An der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik studieren 2219 Studierende. Sie gliedert sich in zwölf Institute und bildet mit dem Institut Halbleiter- und Mikrosystemtechnik und dem Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik die wichtigste Schnittstelle der Technischen Universität zu Halbleiterindustrie und -forschung in Dresden („ Silicon Saxony “).

An der, gemessen an der Studierendenzahl, größten Fakultät, der Fakultät Maschinenwesen, studieren 5218 [80] Studenten Maschinenbau , Werkstoffwissenschaft oder Verfahrens- und Naturstofftechnik sowie Textil- und Konfektionstechnik (Masterstudiengang). Sie bildet zudem das Zentrum zahlreicher interdisziplinärer Studiengänge. Gegliedert ist die Fakultät in 16 Institute, die über mehrere Gebäude verteilt sind. Hauptgebäude der Fakultät Maschinenwesen ist der Zeuner-Bau.

Bau und Umwelt

Gebäude der Fakultät Architektur am Zelleschen Weg

Die Fakultät Architektur untergliedert sich in sieben Institute. An ihr studieren 1067 Studenten Architektur oder Landschaftsarchitektur . [80]

An der Fakultät Bauingenieurwesen studieren 1724 Studierende. [80] Sie ist in elf Institute gegliedert und kann geschichtlich als Urkern der Universität betrachtet werden. Den Hauptsitz hat sie im Beyer-Bau , der nach dem Bauingenieur Kurt Beyer benannt ist.

Die Fakultät Umweltwissenschaften vereint Fächer aus Ingenieur-, Natur- und Sozialwissenschaften. Sie ist in die drei Fachrichtungen Forstwissenschaft , Geowissenschaft und Hydrowissenschaften geteilt, in denen 2162 Studierende immatrikuliert sind. [80] Die Institute der Fachrichtung Geowissenschaften befinden sich fast ausschließlich auf dem Campus , während sich die Gebäude der Fachrichtung Hydrowissenschaften auf dem Campus, im Stadtgebiet von Dresden, in Pirna und in Tharandt südlich von Dresden befinden. Die Fachrichtung Forstwissenschaft ist ebenfalls am traditionsreichen Standort in Tharandt angesiedelt und geht auf die 1816 von Heinrich Cotta gegründete Königlich-Sächsische Forstakademie zurück. Der Campus in Tharandt war im Jahr 2002 vom Hochwasser der Wilden Weißeritz betroffen.

Die Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List“ mit ihren rund 1153 Studierenden [80] ist die einzige Fakultät für Verkehrswissenschaften im deutschsprachigen Raum. [81] In Tradition des Wirtschaftswissenschaftlers Friedrich List betrachtet die Fakultät das Forschungsgebiet Verkehr einerseits aus sozialwissenschaftlicher Sicht am „Institut für Wirtschaft und Verkehr“ und hat dort eine breite Schnittstelle zur Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Die Fachrichtung Verkehrsingenieurwesen ist andererseits interdisziplinär mit weiteren Ingenieurwissenschaften anderer Fakultäten wie Mechatronik , Maschinenbau , Informatik und Elektrotechnik verbunden und teilt sich in sechs Institute.

An der Fakultät Wirtschaftswissenschaften sind 2518 Studierende eingeschrieben. [80] Die Fakultät hat keine Institute, sondern gliedert sich in die Fachgruppen Betriebswirtschaftslehre , Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik sowie zwei Nachwuchsforschungsgruppen. [82]

Geistes- und Sozialwissenschaften

Gebäude der Fakultät Erziehungswissenschaften am Weberplatz
Georg-Schumann-Bau der Fakultät Wirtschaftswissenschaften

An der Fakultät Erziehungswissenschaften studieren 450 Studierende. [80] Neben dem Bachelorstudiengang Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Wohlfahrtswissenschaften mit dem Abschluss BA ( Bachelor of Arts ) findet an dieser Einrichtung die zentrale Lehramtsausbildung statt. Der Hauptsitz der Fakultät befindet sich am nordöstlich gelegenen Weberplatz an der Grenze zum Stadtteil Strehlen .

Die Juristische Fakultät stellte zum Wintersemester 2004/05 den grundständigen Studiengang Rechtswissenschaften ein. Sie folgte damit einer Vereinbarung zwischen den Hochschulen des Freistaates Sachsen und dem zuständigen Staatsministerium (sogenannter Hochschulpakt ). Daher konnte sie keine neuen Studierenden mehr im grundständigen Studiengang Rechtswissenschaften immatrikulieren. Angeboten werden Masterstudiengänge wie „International Studies in Intellectual Property Law“ sowie „Wirtschaftsrecht – Unternehmen zwischen Freiheit und staatlicher Steuerung“. Die Fakultät gliedert sich in sieben Institute, im Wintersemester 2018/19 studierten 420 Personen an der Fakultät. [80] Die Juristische Fakultät wurde zum 30. September 2020 aufgelöst und die verbleibenden Institute und Lehrstühle mit Beginn des Wintersemesters 2020/21 im Institut für Internationales Recht, Geistiges Eigentum und Technikrecht an der Philosophischen Fakultät zusammengefasst. [83]

Die Philosophische Fakultät gliedert sich in die Institute für Philosophie , Geschichte , Politikwissenschaft , Kommunikationswissenschaft , Soziologie , Kunst- und Musikwissenschaft , Evangelische Theologie sowie Katholische Theologie und Internationales Recht, Geistiges Eigentum und Technikrecht . An ihr sind derzeit 1828 Studierende immatrikuliert. [80] Die Fakultät nimmt die Lehramtsausbildung für die geistes- und sozialwissenschaftlichen Schulfächer wahr.

An der Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften studieren 717 Studenten. [80] Die Fakultät gliedert sich in die fünf Institute für Germanistik , Romanistik , Anglistik und Amerikanistik , Slavistik sowie Klassische Philologie . Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen findet an der Fakultät die Lehramtsausbildung für die sprachlichen Schulfächer statt. Außerdem gehört zur Fakultät das Lehrzentrum Sprachen und Kulturen mit dem Ostasienzentrum und dem Multimedialen Sprachzentrum.

Medizin

Die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus hat einen eigenen Campus beim Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in der Johannstadt . Benannt ist sie nach dem Mediziner und Künstler Carl Gustav Carus . An ihr studieren 2912 Studenten Medizin oder Zahnmedizin . Seit dem 1. Juli 1999 sind Fakultät und Universitätsklinikum rechtlich getrennt; das Klinikum ist seitdem eine Anstalt des öffentlichen Rechts im Besitz des Freistaats Sachsen. Die Medizinische Fakultät ist seit 1999 eines von zwölf Partnerinstituten der Harvard Medical School und wird ebenfalls seit 1999 vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft als Reformfakultät gefördert. [84]

Zentrale Einrichtungen

Die Zentralen Einrichtungen der TU Dresden sind: [85]

Weitere Einrichtungen der TU Dresden sind:

 • Zentrum für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung (ZLSB) – Zentrale interdisziplinäre Einrichtung
 • Kustodie – Zentrale Betriebseinheit
 • Universitätsarchiv (UA) – Zentrale Betriebseinheit
 • Universitätssportzentrum (USZ) – Zentrale Betriebseinheit

An-Institute

An-Institute der TU Dresden sind: [28]

 • An-Institut Life Science Inkubator Sachsen (LSI Sachsen)
 • Dendro-Institut Tharandt an der Technischen Universität Dresden (DIT)
 • Deutsches Institut für Sachunmittelbare Demokratie (DISUD)
 • Dresden International University (DIU)
 • Europäisches Institut für postgraduale Bildung (EIPOS)
 • Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung (HAIT)
 • Institut für Dopinganalytik und Sportbiochemie Dresden an der TU Dresden (IDAS)
 • Institut für Holztechnologie Dresden (IHD)
 • Institut für Musikinstrumentenbau (IfM)
 • Nanoelectronics Materials Lab gGmbH (NaMLab)
 • Struktur- und Werkstoffmechanikforschung Dresden GmbH an der Technischen Universität Dresden (SWM)
 • Technische Universität Dresden Institute of Advanced Studies (TUDIAS)
 • Barkhausen Institut gGmbH (BI)

Namensgeber für Fakultäten und Institute

Nur die medizinische Fakultät und verkehrswissenschaftliche Fakultät tragen Namen von Persönlichkeiten, die sie bei ihrer Integration in die Technische Universität behielten.

Carl Gustav Carus (* 3. Januar 1789 in Leipzig; † 28. Juli 1869 in Dresden) ist Namensgeber der medizinischen Fakultät. Carus studierte in Leipzig unter anderem Medizin und promovierte dort. 1813 wechselte er an die Hebammenschule in Dresden und wurde dort Professor. Zwei Jahre später gehörte er zu den Mitgründern der Chirurgisch-Medizinischen Akademie zu Dresden . Aus dieser ging die Medizinische Akademie Dresden hervor, die seit 1954 seinen Namen trug.

Friedrich List (* 6. August 1789 in Reutlingen; † 30. November 1846 in Kufstein) ist Namensgeber der verkehrswissenschaftlichen Fakultät. Friedrich List war Ökonom und setzte sich in Deutschland gegen die kleinstaatlichen Zollschranken ein. Er unterstützte den Bau der ersten deutschen Ferneisenbahn von Dresden nach Leipzig . In seinem Werk Über ein sächsisches Eisenbahn-System als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisenbahn-Systems stellte er 1833 die Vorbildrolle des geplanten Eisenbahnnetzes heraus. Die Hochschule für Verkehrswesen trug seit 1962 seinen Namen.

Hannah Arendt (Johanna Arendt; * 14. Oktober 1906 in Linden bei Hannover; † 4. Dezember 1975 in New York) ist Namensgeberin für das An-Institut für Totalitarismusforschung . Sie stellte in ihrem Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft bedeutende Thesen der politischen Philosophie zu totalitären Herrschaftsformen und staatlichen Begrenzungen individueller Freiheit auf.

Forschung

Die TU Dresden gehört zu den drittmittelstärksten Universitäten Deutschlands. Sie konnte 2018 Projekte in einem Umfang von 295 Millionen Euro einwerben. [2] Partner aus Wirtschaft und Politik stifteten mehr als 20 Professuren; 14 ausgelaufene Stiftungsprofessuren wurden von der TU Dresden weitergeführt. [86] Auf historische Einbindungen in die Dresdner Wissenschaftslandschaft kann die Universität vor allem im Bereich Mikroelektronik und Verkehrswissenschaften bauen. Neben diesen für den Charakter der Technischen Universität typischen Schwerpunkt der Forschung hat die Universität noch weitere Felder mit guten Forschungsleistungen, die vor allem in den letzten Jahren im Bereich Biotechnologien entstanden.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die Technische Universität durch mehrere Sonderforschungsbereiche , Schwerpunktprogramme sowie Forschergruppen und durch ein Forschungszentrum. Daneben arbeitet die TU Dresden mit Forschungsinstituten der Fraunhofer-Gesellschaft , der Max-Planck-Gesellschaft , der Leibniz-Gemeinschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft zusammen, die seit August 2010 im Partnernetzwerk DRESDEN-concept vereinigt sind.

Mikro- und Nanoelektronik

Im Technologiecluster „ Silicon Saxony “ ist die Universität mit dem Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik, dem Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (beide Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik), dem Institut für Angewandte Informatik (Fakultät Informatik) und dem Institut für Angewandte Photophysik Dresden (Fakultät Physik) vertreten. [87] Mit dem Fraunhofer-Center Nanoelektronische Technologien im Zentrum und weiteren Forschungsinstituten ist die Universität Teil eines Forschungsverbunds der Nanoelektronik . Im Jahr 2006 gründete die TU Dresden mit dem damaligen Halbleiterspeicherhersteller Qimonda das Labor „NaMLab gGmbH“ (Nanoelectronics Materials Lab) zur Entwicklung von nanoelektronischen Komponenten.

Magnetismus und Werkstoffe

Im Bereich Magnetismus förderte die Deutsche Forschungsgemeinschaft die TU Dresden von 2002 bis 2012 über den Sonderforschungsbereich „Elektromagnetische Strömungsbeeinflussung in Metallurgie, Kristallzüchtung und Elektrochemie“ (SFB 609). [88] Zuvor bestanden auf diesem Gebiet bereits die Sonderforschungsbereiche „Seltenerd-Übergangsmetallverbindungen: Struktur, Magnetismus und Transport“ (SFB 463) und „Reaktive Polymere in nichthomogenen Systemen, in Schmelzen und an Grenzflächen“ (SFB 287).

Biotechnologie und Medizintechnik

Im Bereich Molekulares Bioengineering arbeitet die TU Dresden mit dem Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik zusammen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützte die Arbeit auf diesem Gebiet durch eines von sechs geförderten DFG-Forschungszentren in Deutschland. Das Zentrum für Regenerative Therapien Dresden („From cells to tissues to therapies – Engineering the cellular basis of regeneration“) hat zum Ziel, neue regenerative Therapien für bisher kaum oder nicht heilbare Krankheiten, wie Diabetes oder Alzheimer, zu entwickeln. Bei der Exzellenzinitiative ging dieses Forschungszentrum 2006 und 2012 als geförderter Exzellenzcluster hervor. Ergänzt wird es durch die ebenfalls ursprünglich über die Exzellenzinitiative geförderte Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering (DIGS-BB).

Die medizintechnische Forschung wird vor allem zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf betrieben. Hierbei geht es in erster Linie um Strahlenbehandlungs- und Strahlendiagnoseverfahren , wie die Positronen-Emissions-Tomographie .

Geistes- und Sozialwissenschaften

Im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften fördert die DFG an der TU Dresden seit 2017 den Sonderforschungsbereich „Invektivität – Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung“ (SFB 1285). [89] [90] Zuvor bestanden an der Universität bereits der Sonderforschungsbereiche „Transzendenz und Gemeinsinn“ (SFB 804) [91] und „Institutionalität und Geschichtlichkeit“ (SFB 537), [92] welcher seinerzeit von der DFG als erster Sonderforschungsbereich auf dem Gebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften in den neuen Bundesländern eingerichtet wurde.

Leichtbau

Die beiden Sonderforschungsbereiche „Textilverstärkten Verbundkomponenten für funktionsintegrierende Mischbauweisen bei komplexen Leichtbauanwendungen“ (SFB 639; 2004–2015) und „Textilen Bewehrungen zur bautechnischen Verstärkung und Instandsetzung“ (SFB 528; 1999–2011) beschäftigten sich mit Textilfasern in Verbundwerkstoffen und deren Anwendung insbesondere für Leichtbau -Anwendungen. Die TU Dresden hat hierzu das Leichtbauinnovationszentrum (LIZ) sowie das Kompetenzzentrum Technische Textilien etabliert. Am Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) wurde der „Funktionsintegrative Systemleichtbau in Multi-Material-Design (Dresdner Modell)“ entwickelt.

Im Jahr 2013 wurde am ILK der TU Dresden gemeinsam mit der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) das Forschungs- und Technologiezentrum für ressourceneffiziente Leichtbaustrukturen der Elektromobilität (FOREL) gestartet. Die Forschungsplattform FOREL ist ein nationales Netzwerk von Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, um den Standort Deutschland auf dem Gebiet der Elektromobilität langfristig zu stärken. [93] FOREL beinhaltet mehrere Forschungsprojekte, unter anderem das Projekt ReLei (Fertigungs- und Recyclingstrategien für die Elektromobilität zur stofflichen Verwertung von Leichtbaustrukturen in Faserkunststoffverbund-Hybridbauweise), das vom BMBF 2015 als Satellitenprojekt ausgezeichnet und im Juni 2015 auf der Nationalen Konferenz Elektromobilität in Berlin vorgestellt wurde. [94]

Weitere Forschungsfelder

In den Verkehrswissenschaften kooperiert die TU Dresden mit dem Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme , das zusammen mit der Universität vor allem an den Informationssystemen des öffentlichen Personennahverkehrs in Dresden wirkt. Seitens der Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden GmbH wird Unfallforschung bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden betrieben.

Die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ist über eine Niederlassung des ifo Institut für Wirtschaftsforschung mit der volkswirtschaftlichen Entwicklung der neuen Bundesländer befasst.

Angeschlossen an das Institut für Luft- und Raumfahrttechnik der Fakultät Maschinenwesen, betreibt die TU Dresden einen Niedergeschwindigkeitswindkanal in Johannstadt.

Mit dem Stand vom Mai 2020 gibt es folgende DFG-Sonderforschungsbereiche an der TU Dresden: [95]

 • SFB 912: „HAEC – Highly Adaptive Energy-Efficient Computing“
 • SFB 940: „Volition und kognitive Kontrolle: Mechanismen, Modulatoren, Dysfunktionen“ (mit integriertem Graduiertenkolleg)
 • SFB 1143: „Korrelierter Magnetismus: Von Frustration zu Topologie“ (mit integriertem Graduiertenkolleg)
 • SFB 1285: „Invektivität – Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung“
 • SFB-TR 67: „Funktionelle Biomaterialien zur Steuerung von Heilungsprozessen in Knochen- und Hautgewebe – vom Material zur Klinik“ (in Verbindung mit der Universität Leipzig )
 • SFB-TR 83: „Molekulare Architektur und Zelluläre Funktionen von Lipid/Protein Komplexen“ (in Verbindung mit der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg )
 • SFB-TR 96: „Thermo-Energetische Gestaltung von Werkzeugmaschinen – Eine systemische Lösung des Zielkonflikts von Energieeinsatz, Genauigkeit und Produktivität am Beispiel der spanenden Fertigung“ (zusammen mit der RWTH Aachen und der Technischen Universität Chemnitz)
 • SFB-TR 127: „Biologie der xenogenen Zell- und Organtransplantation“ (in Verbindung mit der Ludwig-Maximilians-Universität München )
 • SFB-TR 205: „Die Nebenniere: Zentrales Relais in Gesundheit und Krankheit“ (mit der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
 • SFB-TR 237: „Nucleic Acid Immunity“ (mit Universitätsklinikum Bonn und München)
 • SFB-TR 248: „Grundlagen verständlicher Software-Systeme“ (mit Universität des Saarlandes )
 • SFB-TR 265: „Verlust und Wiedererlangung der Kontrolle bei Suchterkrankungen: Verläufe, Mechanismen und Interventionen“ (mit der FU und HU Berlin und der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg )
 • SFB-TR 285: „Methodenentwicklung zur mechanischen Fügbarkeit in wandlungsfähigen Prozessketten“ (zusammen mit der Universität Paderborn und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg )
 • ab 2020: „Memristive Bauelemente für intelligente technische Systeme“ [96]
 • ab 2020: „2-D-Materialien – die Physik von van der Waals [Hetero-]Strukturen (2DMP)“ [96]

Studium und Lehre

Bologna-Prozess und Diplomstudium

Im Zuge des Bologna-Prozesses wurden an der Technischen Universität Dresden zahlreiche Studiengänge auf das konsekutive Prinzip der Bachelor - und Master -Abschlüsse umgestellt. In einigen Fällen werden Masterprogramme angeboten, ohne dass an der Universität selbst ein dafür grundlegender Bachelorabschluss erworben werden kann. Andererseits werden Bachelorstudiengänge angeboten, die an der TU Dresden nicht zu einem Masterabschluss fortgesetzt werden können.

In einigen Fächern wurde die Umstellung auf Bachelor und Master aber nicht vollzogen. Zu diesen Fächern zählen zahlreiche technische, aber auch sozialwissenschaftliche Studiengänge, die weiter auf Diplom studiert werden können. Im Zuge des Bologna-Prozesses wurden diese Studiengänge modularisiert und somit vergleichbar entsprechend den Vorgaben. Die Fakultäten und das akkreditierende sächsische Staatsministerium erkannten dabei, dass der Bologna-Prozess die Aufgabe des Diplomstudiums nicht zwingend vorgibt und begründen die Beibehaltung, insbesondere in den technischen Fächern, mit der Berufsqualifizierung des Bachelor-Abschlusses, die am Maßstab des Eigenverständnisses als universitär-technische Bildungsstätte als zu gering erachtet wird. [97]

Diplomabschlüsse können weiterhin in Architektur, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Informationssystemtechnik, Lebensmittelchemie, Maschinenbau (auch Bachelor), Mechatronik, Regenerative Energiesysteme, Soziologie, Verfahrens- und Naturstofftechnik (auch Bachelor), Verkehrsingenieurwesen und Werkstoffwissenschaften (auch Bachelor) grundständig erworben werden. [98]

Der Diplomstudiengang Informatik wurde wiedereingeführt, wobei Bachelor und Master Informatik weiter angeboten werden. Zum Wintersemester 2014/2015 stellten die Studiengänge Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen vom Bachelor-/Mastersystem auf Diplom um. Erste aufgelegte Masterstudiengänge bieten den Zugang zu Lehrinhalten der verschiedenen Hauptstudiumsabschnitte.

Aufteilung

In den fünf Wissenschaftsgebieten der Universität teilt sich die Anzahl der Studierenden wie folgt auf: 28,16 % studierten Ingenieur-, 21,93 % Geistes- und Sozialwissenschaften, 11,6 % Naturwissenschaften, 26,71 % Bau und Umwelt sowie 9,3 % Medizin (Stand WS 2019/20). [2]

Herkunft

Von den 31.966 im Wintersemester 2019/2020 eingeschriebenen Studierenden kamen 67 % aus Sachsen , 7,6 % aus den neuen Bundesländern (ohne Sachsen), 7,8 % aus den alten Bundesländern und 16,9 % aus dem Ausland. [2] Die Herkunft wird auf Basis des Orts, an dem das Abitur abgelegt wurde, ermittelt.

Internationale Studierende

Im Wintersemester 2018/2019 waren 4786 internationale Studierende an der TU Dresden eingeschrieben. [99] Die meisten ausländischen Studierenden kamen aus Asien (2.669), gefolgt von Europa (EU 966, übriges Europa 475) und Amerika (438). [99] Durch das Erasmus-Programm kommen Studierende aus ganz Europa nach Dresden. Um diese Studierenden in Dresden zu integrieren und ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, führt das „ Erasmus Student Network (ESN) TU Dresden“ während des Semesters eine Vielzahl von Aktivitäten durch. Die Veranstaltungen sind für alle Studierenden offen (auch für Nicht-Erasmus-Studierende) und dienen dem Kennenlernen der Kultur und der Umgebung der Stadt Dresden. Mit dem „LinkPartnerProgramm“ (LPP) existiert eine weitere studentische Initiative, die Kontakte zwischen internationalen und deutschen Studierenden vermittelt.

Besondere Lehreinrichtungen

Die Technische Universität betreibt den Ausbildungskernreaktor Dresden (AKR-2) mit einer maximalen Dauerleistung von 2 W. Dieser gehört zum Institut für Energietechnik der Fakultät Maschinenwesen.

Die Fakultät Verkehrswissenschaften besitzt ein Eisenbahnbetriebslabor , in dem durch eine Kombination von Modelleisenbahn, Betriebs- und Stellwerksimulation und virtuell simuliertem Bahnnetz Bahnabläufe in Eisenbahnnetzen erprobt und ausgebildet werden.

An der Professur für Akustik und Haptik gibt es akustische Spezialräume: Neben dem Hallraum mit einer Nachhallzeit von rund zehn Sekunden existiert ein schallreflexionsarmer Raum. [100]

Seit Juli 2007 existiert als interdisziplinäres Kompetenzzentrum das Italien-Zentrum der TU Dresden. [101]

Mit der TU Dresden verbundene Personen

Siehe Liste von Persönlichkeiten der Technischen Universität Dresden

mit:

 • Vorsteher, Direktoren und Rektoren
 • Ehrenwürden ( Liste der Ehrensenatoren und Auswahl der Ehrendoktoren)
 • Professoren sowie wissenschaftliche Mitarbeiter (Auswahl)
 • Absolventen (Auswahl)

Vor und nach dem Studium

Die TU Dresden beteiligt sich jährlich am Tag der offenen Tür („Uni-Live“), der zu Jahresbeginn sachsenweit stattfindet. Neben Informationen zum Studium können Studieninteressierte Vorlesungen besuchen. Ein weiterer Tag der offenen Tür („Uni-Tag“) findet jährlich im Frühjahr an einem Wochenendtag statt. [102]

Bei Fragen können sich Studieninteressierte und Studierende der TU Dresden an die Studienberatung wenden. Sie ist zweigeteilt organisiert. Erster Ansprechpartner ist die Zentrale Studienberatung. [103] Hinzu kommt die Studienfachberatung an den einzelnen Instituten und Fakultäten. [104] Die TU Dresden betreibt seit 2016 unter der Bezeichnung „PASST?! Partnerschaft – Studienerfolg – TU Dresden“ zudem ein Frühwarnsystem, um potenzielle Studienabbrecher rechtzeitig zu identifizieren sowie Ursachen von Studienabbruch und die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen zu erforschen. [105]

Die TU Dresden besitzt ein Absolventenreferat, das unter anderem über ein Absolventennetzwerk Kontakt zu ehemaligen Studierenden hält. Das Absolventenreferat betreibt verschiedene Publikationen und veröffentlichte z. B. 2006 das Buch Mit dem Motorrad durch den Zeuner-Bau mit Studentenanekdoten der 1950er- bis 1970er-Jahre. [106]

Es gibt 480 ehrenamtliche Regionalbotschafter in 95 Ländern, meist Absolventen, die für ein Studium an der TU werben.

Studentenleben

Als eine Besonderheit des Dresdner studentischen Nachtlebens hat aus Vorwendezeiten eine Vielzahl an Studentenclubs überlebt. Mit 13 von Studierenden ehrenamtlich geführten Clubs gilt Dresden als „Hauptstadt der Studentenclubs“. [107] Diese befinden sich meist in einem der 33 Studentenwohnheime des Studentenwerks in Dresden. Die Wohnheime verteilen sich dabei über das gesamte Stadtgebiet sowie Tharandt. In diesen wird seit Oktober 2009 [108] das Projekt WOMIKO („Wohnen mit Kommilitonen“) angeboten, bei dem Studierende einer Fakultät, auf eigenen Wunsch, in einem Wohnheim zusammen wohnen können. [109]

Kulturgruppen

Unter den vielen Ensembles der TU Dresden sind vier hervorhebenswert:

Die Theatergruppe Die Bühne besteht aus einem kleinen Ensemble von Amateurschauspielern und professionellen Regisseuren. Sie besitzt eine eigene Spielstätte im Victor-Klemperer-Saal der TU Dresden und besteht seit 1956. die bühne wurde mehrfach für Produktionen ausgezeichnet, so erhielt sie für das Stück Der Amateur Schauspieler oder: Are you lonesome tonight? unter der Regie von Andreas Mihan 2017 den Sächsischen Amateurtheaterpreis für die Beste Inszenierung; [110] im Jahr 2018 folgte die Auszeichnung mit dem Deutschen Amateurtheaterpreis für das Stück Burning Walls and Urgent Calls unter der Regie von Mathias Kammerer. [111]

Das 1950 gegründete Folkloretanzensemble „Thea Maass“ [112] [113] widmet sich der Wiederbelebung von Tanzstilen sowie kulturellen Bräuchen aus verschiedenen Regionen Deutschlands und nimmt regelmäßig an Tanzwettbewerben und internationalen Folklorefestivals teil. Das Ensemble wurde vielfach ausgezeichnet, so 1987 mit dem Martin-Andersen-Nexö-Kunstpreis , und gewann mehrfach den Bundeswettbewerb „Jugend tanzt“.

Der Universitätschor Dresden [114] besteht aus circa 200 Sängern (Stand 2015), der Großteil davon sind Studierende der TU Dresden. Der 1950 gegründete Chor ist das größte Ensemble der Universität.

Das Universitätsorchester [115] besteht seit 1961 und hat rund 70 studentische und nicht-studentische Mitglieder aller Altersstufen. Ein Teil des Universitätsorchesters wurde 1997 in ein Kammerensemble abgezweigt: die rund 40-köpfige TU-Kammerphilharmonie. Da sie fast ausschließlich aus Studierenden besteht, probt das Ensemble nur während der Semesterzeiten. Jedes dieser großen Ensembles führt durchschnittlich ein- bis viermal pro Semester auf. Diese Vorstellungen und Konzerte erfolgen oft in Sachsen, mitunter überregional.

Studentenverbindungen

TUDAG

Die TU Dresden Aktiengesellschaft ist das Dach der TUDAG-Unternehmensgruppe, die im Umfeld der TU Dresden mit ihren über 30 Tochterunternehmen im Wissens- und Technologietransfer für die Universität tätig ist. Der Jahresumsatz beträgt 64 Millionen Euro. Die TUDAG hat 630 Mitarbeiter und 200 weitere in den Start-ups.

Das TUDAG-Modell gilt bundesweit als beispielgebend dafür, wie eine öffentlich-rechtliche Universität Wissens- und Technologietransfer mit Wirtschafts- und Industriepartnern profitabel gestalten kann. [116] Die TUDAG ist dabei der privatrechtliche Teil der Transferstrategie der TU Dresden.

Alleiniger Gesellschafter der TUDAG ist die Gesellschaft von Freunden und Förderern der TU Dresden eV (GFF). [117] Etwaige Überschüsse der TUDAG-Holding fließen als finanzielle Förderung von Lehre und Forschung über die gemeinnützige GFF an die TU Dresden und ihre Mitglieder zurück. Zugleich leistet die TUDAG mit der Einwerbung von Drittmitteln und Forschungsaufträgen einen Beitrag zu Finanzierung des wissenschaftlichen und des technischen Personals der Universität sowie Investitionen in die Forschungsausstattung.

Zur TUDAG-Gruppe gehören folgende Unternehmen: Dresden International University , GWT-TUD GmbH (Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer), TUDIAS – TU Dresden Institute of Advanced Studies, [118] IAM Dresden – Institute of Automotive Mechatronics GmbH, IAP – Institutsambulanz und Tagesklinik für Psychotherapie der TU Dresden, TUD FaCE – TU Dresden Institute for Further and Continuing Education, Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden GmbH, [119] Deutsches Zentrum Textilbeton [120] sowie weitere Minderheitsbeteiligungen wie an der Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH.

Der Vorstandssprecher der TUDAG ist Udo Werner. Weitere Vorstände sind Prof. Hans Müller-Steinhagen und Prof. Jacques Rohayem.

Für sein Engagement bei der Gestaltung und dem Aufbau der TUDAG-Holding wurde der inzwischen verstorbene Kanzler Alfred Post vom Centrum für Hochschulentwicklung 2004 als innovativster Universitätskanzler der vergangenen Dekade ausgezeichnet. [121]

Weitere Informationen

Die Historische Farbstoffsammlung, eine von rund 40 Einzelsammlungen der TU Dresden
 • Am 19. Juni 2007 erhielt die TU Dresden das Zertifikat „familiengerechte hochschule“ der audit beruf und familie gGmbH . [122] Dafür wurden von der Universitätsverwaltung Zielvereinbarungen und Maßnahmen beschlossen. Das Grobziel ist die Bildung einer familienbewussten und geschlechtergerechten Universität. [123]
 • Eine Besonderheit ist das Fernstudienangebot der TUD. Seit 1993 können Studierende im universitären technischen Fernstudium nach dem Dresdner Modell Bauingenieurwesen , Maschinenwesen und Verfahrenstechnik studieren.
 • Das offizielle Publikationsorgan der TU Dresden ist das von der Rektorin herausgegebene Dresdner Universitätsjournal . Diese im Berliner Format vierfarbig gedruckte Zeitung erscheint seit Januar 1990 zwanzigmal im Jahr – von einer Sommerpause im Juli und August abgesehen üblicherweise alle zwei Wochen. Sie berichtet sowohl für die Mitarbeiter der Universität als auch darüber hinaus für alle an der TU Dresden Interessierten im gesamten Dresdner Stadtgebiet und in der Region aus Forschung, Lehre, aus dem akademischen Leben, über die Verbindung von Wissenschaft und Gesellschaft (insbesondere Wirtschaft) und über kulturelle Aktivitäten rund um die Universität. Die Redaktion arbeitet unabhängig und kann Beiträge ablehnen, die einer objektiven Berichterstattung zuwiderlaufen.
 • Eine Publikation der TU Dresden zur wissenschaftlichen Kommunikation war die Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Dresden , die als Hochglanzmagazin bis Ende 2009 [124] zweimal jährlich erschien. Für die Absolventen gibt es das Magazin Kontakt-online . Die Onlinezeitschrift berichtet beispielsweise über Innovationen aus der Wissenschaft und stellt Lebensläufe von TU-Absolventen vor.
 • Der älteste Doktorand ist Bernd Müller-Kaller (* 1939), der 2020 an der Philosophischen Fakultät mit einer Dissertation zum Thema Weinkultur in Mähren 1648 bis 1904 promovierte und mit cum laude abschloss.
 • Als Sammlungen und Kunstbesitz der TU Dresden werden die künstlerischen und technischen Sammlungen der Universität bezeichnet. Die rund 40 Einzelsammlungen umfassen ungefähr eine Million Objekte. Zu den Sammlungen zählt beispielsweise die Historische Farbstoffsammlung im König-Bau. Die Kustodie der Technischen Universität hat die Aufgabe, die Bestände zu bewahren, zu inventarisieren und in Ausstellungen zu präsentieren. Eine ständige Ausstellung zur Hochschulgeschichte wird im Bürogebäude Zellescher Weg gezeigt. Außerdem gibt es seit 2003 unter der Bezeichnung Universitätssammlungen Kunst + Technik in der Altana-Galerie wechselnde Sonderausstellungen. [125]
 • Der Universitätssportverein TU Dresden ist historisch mit der Universität verknüpft und ging 1990 aus der vormaligen HSG TU Dresden hervor.
 • Die Universität ist im Ausland als Dresden University of Technology bekannt. Offiziell ist allerdings nur der deutsche Eigenname : Technische Universität Dresden . Das Akronym TUD ist als Wortmarke der TU Dresden geschützt. [126]
 • Die Poststelle der TU Dresden hat eine eigene Postleitzahl . Diese lautet 01062 im Gegensatz zur Postleitzahl des umgebenden Stadtteils Südvorstadt , der die Postleitzahlen 01069 und 01187 hat.
 • Das Praktikumslabor der Fakultät Chemie und Lebensmittelchemie im Keller des Walter-Hempel-Baus mit seinen Brauanlagen ist eine „Probe-Brauerei“, an der auf wissenschaftlicher Grundlage Biersorten entwickelt werden. Im Ergebnis wurde 2019 eine Ausgründung mit der TUDAG durchgeführt. Ein Ausschank mit einer Kleinbrauerei in der Dresdner Innenstadt soll bis spätestens 2023 im ehemaligen Kraftwerk Mitte im Lichtwerk eröffnet werden. Um die Verbindung zur TU-Geschichte herzustellen, wurde die Persönlichkeit des Gründers der Technischen Bildungsanstalt Wilhelm Gotthelf Lohrmann gewählt und das ausgewählte Produkt (Pils, Hell) als „Lohrmanns Brew“ benannt. [127] [128] [129]
 • Eine Untersuchung des Bildungsanbieters WBS im Jahr 2019 ergab, dass die Technische Universität Dresden mit einem Anteil von 16,1 % den viertkleinsten Frauenanteil unter den Professuren aller untersuchten 44 Hochschulen aufwies. [130]

Siehe auch

Literatur

 • Mathias Lienert ua: Von der Technischen Bildungsanstalt (1828) zum Königlich Sächsischen Polytechnikum (1871) . In: Günther Landgraf (Hrsg.): Geschichte der Technischen Universität Dresden in Dokumenten und Bildern . Band   1 . TU Dresden Verlag, Dresden 1992, ISBN 3-86005-126-1 .
 • Mathias Lienert, Ute Hendlmeier: Wissenschaft in Dresden vom letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis 1945 . In: Günther Landgraf (Hrsg.): Geschichte der Technischen Universität Dresden in Dokumenten und Bildern . Band   2 . TU Dresden Verlag, Dresden 1994, ISBN 3-86005-140-7 .
 • Matthias Lienert, Wolfgang Falta: Zur Wissenschaft in Dresden nach 1945 . In: Günther Landgraf (Hrsg.): Geschichte der Technischen Universität Dresden in Dokumenten und Bildern . Band   3 . TU Dresden Verlag, Dresden 1996, ISBN 3-86005-172-5 .
 • Reiner Pommerin : 175 Jahre TU Dresden. Band 1: Geschichte der TU Dresden 1828–2003. Hrsg. im Auftrag der Gesellschaft von Freunden und Förderern der TU Dresden e. V. von Reiner Pommerin, Böhlau, Köln ua 2003, ISBN 3-412-02303-5 .
 • Dorit Petschel : 175 Jahre TU Dresden. Band 3: Die Professoren der TU Dresden 1828–2003. Hrsg. im Auftrag der Gesellschaft von Freunden und Förderern der TU Dresden e. V. von Reiner Pommerin, Böhlau, Köln ua 2003, ISBN 3-412-02503-8 .
 • Zentrale Studienberatung, Absolventenreferat (Redaktion): Mit dem Motorrad durch den Zeuner-Bau . Erinnerungen ehemaliger TU-Studenten. Hrsg.: Rektor der Technischen Universität Dresden. TUD, Dresden 2005 (Studentenerinnerungen der ersten Nachkriegsgeneration – ohne ISBN ).
 • Rolf Sonnemann und Autorenkollektiv: Geschichte der Technischen Universität Dresden 1828 − 1988 . Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1988, ISBN 3-326-00342-0 .
 • Waltraud Voss : „… eine Hochschule (auch) für Mathematiker …“ Dresdner Mathematiker und die höhere Lehrerbildung: 1825 – 1945. Rauner, Augsburg 2005, ISBN 3-936905-12-6 .
 • Waltraud Voss: Von Dresden in die Welt . Frühe Promovenden der TU Dresden in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. In: Veröffentlichung des Universitätsarchivs der Technischen Universität Dresden . TUDpress, Dresden 2007, ISBN 978-3-938863-86-2 .
 • Matthias Lienert: Zwischen Widerstand und Repression. Studenten der TU Dresden 1946–1989 . Böhlau, Köln ua 2011, ISBN 978-3-412-20598-0 .
 • Konstantin Hermann: Alltagsleben von Schülern und Studenten der Technischen Bildungsanstalt und des Polytechnikums von 1828 bis 1890. In: Dresdner Geschichtsbuch 11, Stadtmuseum Dresden 2005, ISBN 3-936300-21-6 , S. 121–140.

Weblinks

Commons : Technische Universität Dresden – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. a b TU Dresden: Rektorat , abgerufen am 18. August 2020.
 2. a b c d e Zahlen und Fakten zur TU Dresden . Stichtag 1. Dezember 2020.
 3. Zahlen und Fakten zur TU Dresden . Stichtag 1. Dezember 2019.
 4. TU Dresden: Statistischer Jahresbericht 2018 . PDF. tu-dresden.de, September 2019, S. 85.
 5. TU Dresden: Das Blaue Wunder unter den Universitäten. Zahlen und Fakten . Flyer, Stand Januar 2019.
 6. Netzwerk. Liste der Hochschulen im Netzwerk der DFH. In: www.dfh-ufa.org. Deutsch-Französische Hochschule, abgerufen am 7. Oktober 2019 .
 7. Mitgliedschaften auf tu-dresden.de, Stand 2. März 2016.
 8. Daniel Thieme: Mehr Geld für Sachsens Hochschulen. In: Landtagskurier 5/2020. Sächsischer Landtag , S. 4 , abgerufen am 11. August 2020 .
 9. Sächsische Zeitung vom 16. Juli 2020, S. 5.
 10. a b Porträt der TU Dresden auf tu-dresden.de, abgerufen am 21. Februar 2020.
 11. Dresdner Neueste Nachrichten: Große Freude in Dresden: Die TU Dresden erhält Zuschlag als Exzellenz-Universität , 15. Juni 2012, abgerufen am 16. Juni 2012.
 12. a b Erfolgreich im Exzellenzwettbewerb: Drei Exzellenzcluster für die TU Dresden . tu-dresden.de, 27. Dezember 2018.
 13. Heiko Weckbrodt: TU Dresden bleibt einzige ostdeutsche Exzellenz-Uni . dnn.de, 19. Juli 2019.
 14. Reiner Pommerin: Geschichte der TU Dresden 1828–2003 . Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2003, S. 26.
 15. Reiner Pommerin: Geschichte der TU Dresden 1828–2003 . Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2003, S. 25–26.
 16. Reiner Pommerin: Geschichte der TU Dresden 1828–2003 . Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2003, S. 31.
 17. Reiner Pommerin: Geschichte der TU Dresden 1828–2003 . Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2003, S. 46.
 18. Voss, Waltraud; Musiol, Anja: Biographisches Lexikon der frühen Promovenden der TU Dresden (1900-1945) , in zwei Bänden, hg. vom Universitätsarchiv der TU Dresden (Matthias Lienert). Merseburg 2019: Hochschulverlag. Band 1 ISBN 978-3-948058-08-1 / Band 2 ISBN 978-3-948058-09-8
 19. Technische Universität Dresden: Gebäude und Namen. 2. Auflage, Klingenberg Buchkunst, Leipzig 1997, S. 77.
 20. Technische Universität Dresden: Gebäude und Namen. 2. Auflage, Klingenberg Buchkunst, Leipzig 1997, S. 10.
 21. Schloßmann, Arthur. In: Dorit Petschel (Bearb.): Die Professoren der TU Dresden, 1828–2003. In: 175 Jahre TU Dresden. Band 3, Böhlau, Köln 2003, S. 842.
 22. Sekretariat der Kultusministerkonferenz: Typenschulbauten in den neuen Ländern ( Gebäudekatalog – Atriumtypen auf S. 20) (PDF; 16,8 MB)
 23. Waltraud Voss: Lieselott Herforth: Die erste Rektorin einer deutschen Universität. Bielefeld 2016: Transcript
 24. z. B. Schokoriegel im Hörsaal . In: Der Spiegel . Nr.   47 , 1994, S.   34 ( online21. November 1994 ). ; Werbung an der Uni? In Dresden darf man / Ein Experiment mit Hintergedanken. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung . 23. November 1994, S. 16 ( kostenpflichtig online ).
 25. Catalina Schröder: Open-Topic-Lehrstühle. Ein Prof. für alle Fälle . 28. Oktober 2014 ( online – „Die Uni Dresden geht neue Wege: Sie schreibt Lehrstühle aus, die nicht an eine Disziplin gebunden sind. Was unspektakulär klingt, ist in Wahrheit eine Sensation in der deutschen Hochschullandschaft“).
 26. Open Topic Tenure Track Professuren . tu-dresden.de, abgerufen am 23. Juni 2016.
 27. Die Bereiche und Fakultäten der TU Dresden. tu-dresden.de, Stand 14. März 2016.
 28. a b An-Institute . tu-dresden.de, Stand 4. Mai 2020.
 29. Zahlen und Fakuten 2015/2016 – Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen (PDF). tu-dresden.de, Folie 10–11.
 30. Das Leitbild der TU Dresden „Wissen schafft Brücken“ . tu-dresden.de, 10. März 2016.
 31. Exzellenzinitiative: TU Dresden reicht vier Vollanträge ein . tu-dresden.de, 1. September 2011.
 32. Schnitt nach vorn . In: Die Zeit . Nr. 44, 27. Oktober 2011.
 33. Halb gedroht . In: Die Zeit . 2. Februar 2012.
 34. Staatsregierung schränkt Personalpolitik an Sachsens Hochschulen ein – Grüne sprechen von „Skandal“ . In: Dresdner Neueste Nachrichten (Onlineausgabe), 9. März 2012.
 35. Nadine Faust: Das Ende der Fahnenstange . In: adrem . Band   25 , Nr.   9 , 2. Mai 2013, S.   1–2 (ähnliche Version online ( Memento vom 30. Juni 2013 im Webarchiv archive.today )).
 36. Eleonore-Trefftz-Programm. Technische Universität Dresden, abgerufen am 26. Juli 2020 .
 37. Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering . tu-dresden.de, 15. März 2016.
 38. Center for Regenerative Therapies Dresden . tu-dresden.de, 15. März 2016.
 39. Center for Advancing Electronics Dresden . tu-dresden.de, 15. März 2016.
 40. Das Zukunftskonzept: Die Synergetische Universität . tu-dresden.de, abgerufen am 28. April 2016.
 41. Übersicht über die geförderten Exzellenzcluster im Rahmen der Exzellenzstrategie auf dfg.de, abgerufen am 27. Dezember 2018.
 42. Exzellenzstrategie | Exzellenzkommission wählt zehn Exzellenzuniversitäten und einen Exzellenzverbund aus . wissenschaftsrat.de, 19. Juli 2019.
 43. Bürger-Universität und Seniorenakademie . tu-dresden.de, 16. Februar 2016.
 44. Lena Prisner: Weltoffenheit zeigen, politische Bildung betreiben ( Memento vom 8. Juni 2016 im Webarchiv archive.today ). mdr.de, 21. Dezember 2015.
 45. Eltern müssen draußen bleiben. In: Sächsische Zeitung. 16. November 2003, S. 18.
 46. 48, männlich, sächsisch – und unzufrieden . handelsblatt.com, 14. Januar 2014.
 47. Professor verteidigt Pegida-Studie . wiwo.de, 16. Januar 2015.
 48. Doreen Reinhard: Der Pegida-Versteher. In: Sächsische Zeitung. 4. Februar 2015, S. 3.
 49. Heiko Weckbrodt: Pegida-Effekt: Spitzenforscher wollen TU Dresden verlassen. 20. Mai 2015, abgerufen am 22. Mai 2015 .
 50. Hochschulkooperationen . tu-dresden.de, 14. März 2016.
 51. Fakultät Bauingenieurwesen – Doppeldiplome . tu-dresden.de, 10. März 2016.
 52. Auslandsstudium an der Fakultät Maschinenwesen . tu-dresden.de, 8. Dezember 2016.
 53. TU Dresden: Fakultät Wirtschaftswissenschaften . März 2016, S. 14 (online)
 54. Doppeldiplom Master Wirtschaftsrecht . tu-dresden.de, 21. März 2016.
 55. Technische Universität Dresden . shanghairanking.com, abgerufen am 31. Juli 2019.
 56. Technische Universität Dresden . timeshighereducation.com, abgerufen am 31. Juli 2019.
 57. Academic Ranking of World Universities 2018 . shanghairanking.com, abgerufen am 31. Juli 2019.
 58. Eintrag auf topuniversities.com abgerufen am 24. Juni 2020
 59. Ein neuer Campus entsteht in Dresden-Johannstadt ( Memento vom 24. Juli 2012 im Webarchiv archive.today ), Pressemitteilung des Dresdner Stadtmarketings, 4. Mai 2011.
 60. „Stadtwerkstatt“ - Leitbild Hoyerswerda 2030 (PDF 1,9 MB) S. 20ff. , abgerufen 2. März 2020
 61. Semesterticket. stura.tu-dresden.de, abgerufen am 28. Juni 2011 .
 62. Semesterticket. (Nicht mehr online verfügbar.) Verkehrsverbund Oberelbe , archiviert vom Original am 12. Juli 2016 ; abgerufen am 28. Juni 2011 .
 63. Neuer MOBIpunkt öffnet an der TU . dvb.de, 13. Dezember 2019.
 64. Die Messstraßenbahn der TU Dresden. Professur für Dynamik und Mechanismentechnik am Institut für Festkörpermechanik der TU Dresden, abgerufen am 26. Juli 2020 .
 65. Messen für die Straßenbahn der Zukunft. (PDF; 10 MB) In: Geschäftsbericht der DVB AG 2009. Dresdner Verkehrsbetriebe, 2010, S. 31 , abgerufen am 26. Juli 2020 .
 66. TOP500 List – June 2007 . Auf: TOP500.Org. abgerufen am 26. Feb. 2009.
 67. Archivportal-D. In: www.archivportal-d.de. Abgerufen am 27. Juli 2016 .
 68. Sebastian Kositz: Nach Monaten des Stillstands: So geht es mit der Neuen Mensa weiter. In: Dresdner Neueste Nachrichten . 18. September 2019, abgerufen am 30. September 2019 .
 69. Zeltschlösschen in Dresden. Studentenwerk Dresden , abgerufen am 30. September 2019 .
 70. Rektorat nun in der Mommsenstraße 11. In: Dresdner Universitätsjournal . 14. Jg., Nr. 16, 14. Oktober 2003, S. 1 ( online als PDF; 1 MB).
 71. Mensa Johannstadt . studentenwerk-dresden.de, abgerufen am 11. Mai 2016.
 72. Studentenwerk Dresden öffnet erste Bio-Mensa Deutschlands , Pressemitteilung Studentenwerk Dresden
 73. Annechristin Bonß: Die geschlossene Lücke in der Technologiemeile. In: Sächsische Zeitung. 24. Januar 2017, S. 18.
 74. Feierliche Benennung „Alfred-Post-Hörsaal“. In: Veranstaltungskalender der TU Dresden. Archiviert vom Original am 17. Februar 2013 ; abgerufen am 28. Mai 2015 .
 75. TU Dresden auf dem Weg zu einer globalen Universität für das 21. Jahrhundert / Interdisziplinarität auf Augenhöhe . tu-dresden.de, abgerufen am 18. August 2020.
 76. Aufgliederung der Zentralen Universitätsverwaltung nach Verantwortungen der Rektoratsmitglieder . tu-dresden.de, abgerufen am 17. April 2020.
 77. Heiko Weckbrodt: Handschuh ist neuer Kanzler der TU Dresden. oiger.de, 1. Februar 2016, abgerufen am 10. Februar 2014 .
 78. TU Dresden: Statisstischer Jahresbericht 2018 . tu-dresden.de, September 2019, S. 5.
 79. Die Bereiche und Fakultäten der TU Dresden . tu-dresden.de, abgerufen am 30. Oktober 2020.
 80. a b c d e f g h i j k l m TU Dresden: Statistischer Jahresbericht 2018 . PDF. tu-dresden.de, September 2019, S. 8.
 81. Technische Universität Dresden. Studiengänge und Abschlüsse . In: Bahn-Media Institut (Hrsg.): Zukunftsbranche Bahn . 12. Auflage. Bahn-Media Verlag GmbH & Co. KG, Suhlendorf 2020, ISBN 978-3-9819896-2-5 , S.   262 .
 82. Professuren und Forschergruppen , Fakultät Wirtschaftswissenschaften. tu-dresden.de, abgerufen am 20. April 2020.
 83. Christian Hoffmann: Neues Institut IRGET (Internationales Recht, Geistiges Eigentum und Technikrecht). 30. September 2020, abgerufen am 30. Oktober 2020 .
 84. Innovationen an den fünf ReformFakultäten jetzt nutzen . presseportal.de, 30. Juli 2001.
 85. Zentrale Einrichtungen . tu-dresden.de, 4. Mai 2020.
 86. Stiftungsprofessuren an der TU Dresden , Stand Mai 2020.
 87. Vgl. Übersicht über Mitglieder im Cluster Silicon Saxony auf silicon-saxony.de
 88. Detailseite SFB 609: Elektromagnetische Strömungsbeeinflussung in Metallurgie, Kristallzüchtung und Elektrochemie . gepris.dfg.de, abgerufen am 7. Juni 2016.
 89. SFB 1285: Invektivität – Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung . tu-dresden.de, abgerufen am 11. November 2017.
 90. Detailseite SFB 1285: Invektivität – Konstellationen und Dynamiken der Herabsetzung . gepris.dfg.de, abgerufen am 11. November 2017.
 91. Detailseite SFB 804: Transzendenz und Gemeinsinn . gepris.dfg.de, abgerufen am 11. November 2017.
 92. Detailseite SFB 537: Institutionalität und Geschichtlichkeit . gepris.dfg.de, abgerufen am 11. November 2017.
 93. plattform-forel.de
 94. Tanja Kirsten: Auszeichnung: BMBF ernennt „ReLei“ zum Leuchtturmprojekt. TU Dresden, 20. April 2015, archiviert vom Original am 10. September 2015 ; abgerufen am 11. September 2015 .
 95. DFG-Sonderforschungsbereiche an der TU Dresden
 96. a b Magdalena Schaeffer: DFG richtet 14 neue Schwerpunktprogramme ein . idw-online.de, 1. April 2019.
 97. Interview mit dem Rektor der TU Dresden Hans Müller-Steinhagen zur Lehre
 98. TU Dresden: Studienangebot 2017/2018 . Flyer, Mai 2017.
 99. a b TU Dresden: Statistischer Jahresbericht 2018 . PDF. tu-dresden.de, September 2019, S. 38.
 100. Übersicht über die akustischen Spezialräume der TU Dresden auf tu-dresden.de
 101. Italien-Zentrum der TU Dresden
 102. Uni-Tag auf tu-dresden.de
 103. [1] . Zentrale Studienberatung, abgerufen am 13. November 2019.
 104. [2] . Studienfachberatung, abgerufen am 13. November 2019.
 105. Franziska Schulze-Stocker, Christian Schäfer-Hock: Transformation von Hochschulen – Transformation von Bildungswegen junger Erwachsener: Frühwarnsysteme an Hochschulen in Deutschland . In: Olaf Dörner et al. (Hrsg.): Erwachsenenbildung und Lernen in Zeiten von Globalisierung, Transformation und Entgrenzung . Barbara Budrich, Berlin 2020, S. 237–249.
 106. Kim-Astrid Magister: Neuerscheinung: „Mit dem Motorrad durch den Zeuner-Bau“ – Studenten der ersten Nachkriegs-Generation erinnern sich . idw-online.de, 7. Juni 2006.
 107. Studentenclubs in Dresden . studentenwerk-dresden.de, abgerufen am 7. Juni 2016.
 108. Anja Buch: WOMIKO – was ist das? Ein Erfahrungsbericht aus dem Pilotprojekt . In: SPIEGEL-Ei. 8/2010.
 109. Zuordnung der Wohnheime nach WOMIKO . studentenwerk-dresden.de, abgerufen am 7. Juni 2016.
 110. Beste Inszenierung: „Die Bühne“ erhält Sächsischen Amateurtheaterpreis . tu-dresden.de, 14. November 2017.
 111. Ausgezeichnet: Deutscher Amateurtheaterpreis für DIE BÜHNE . tu-dresden.de, 14. Mai 2018.
 112. Folkloretanzensemble Thea Maass. Abgerufen am 22. November 2015 .
 113. Thea Maass. Abgerufen am 24. November 2015 .
 114. Universitätschor Dresden. Abgerufen am 22. November 2015 .
 115. Universitätsorchester Dresden. Abgerufen am 4. Mai 2020 .
 116. Innovationsfaktor Kooperation. Bericht des Stifterverbandes zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen , S. 106, Mai 2007. (PDF; 3,5 MB)
 117. www.tudag.de
 118. TUDIAS, TU Dresden Institute of Advanced Studies
 119. Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden GmbH
 120. Deutsches Zentrum Textilbeton
 121. Karsten Eckold: Innovativster Kanzler. In: Dresdner Universitätsjournal. Nr. 8, 2004, S. 1 ( online als PDF; 1 MB).
 122. Audit Familiengerechte Hochschule ( Memento vom 15. Juli 2012 im Webarchiv archive.today ), tu-dresden.de.
 123. Familiengerechte Hochschule TU Dresden. In: tu-dresden.de. Abgerufen am 6. August 2017 .
 124. Steffi Eckold: Letzte WZ erscheint. In: Dresdner Universitätsjournal. Nr. 18, 2009, S. 1 ( online als PDF; 2,8 MB)
 125. Website der Altana-Galerie ( Memento vom 30. August 2009 im Internet Archive )
 126. Patentinformationszentrum (PIZ): Registrierte Marken der TU Dresden ( Memento vom 20. Mai 2011 im Internet Archive ) (PDF; 122 kB)
 127. Heiko Weckbrodt: Uni-Bier aus Dresden wird „Lohrmanns“ heißen . In: Dresdner Neueste Nachrichten , 8. Juli 2019: „Unser Name ,Lohrmanns' leitet sich vom Begründer der TU Dresden ab, Wilhelm Gotthelf Lohrmann“
 128. Torsten Hilscher: Erste sächsische Uni-Brauerei mit köstlichem TU-Bier In: TAG24 , 7. August 2019
 129. Heiko Weckbrodt: TU-Chemiker gründen eine Brauerei in Dresden . In: „Oiger Neues aus Wirtschaft und Forschung“, 19. Juni 2019
 130. Frauenquote an deutschen Hochschulen und Universitäten: Hier arbeiten die meisten Professorinnen. WBS Gruppe, abgerufen am 17. Oktober 2019 .

Koordinaten: 51° 1′ 41″ N , 13° 43′ 36″ O