Dit is een uitstekend artikel.

Thoetmosis III.

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Naam van Thoetmosis III.
Thoetmosis III wenen front.jpg
Horus naam
G5
E1
D40
N28
m
R19t
O49
[1]
Srxtail2.svg
Ka-nechet-chai-em-Waset
K3-nḫt ḫˁj-m-W3st
Sterke stier verschijnt in Thebe
Zijlijn
G16
V29V28M23iit
Wah-nesit
W3ḥ-nsyt
Met constante royalty's
Gouden naam
G8
D45D21
Y1
N28G43Y1
Z2
Djeser-chau
sr-ḫˁw
Met heilige verschijningen
naam van de troon
M23
X1
L2
X1
Hiero Ca1.svg
N5Y5L1
Hiero Ca2.svg
Heren-cheper-Re
Mn-ḫpr (w) -Rˁ (w)
Die van permanente vorm is de Re (op aarde)
Goede naam
Hiero Ca1.svg
G26F31S29
Hiero Ca2.svg
Djehutimes
(Djehuti me)
Ḏḥwtj msj (w)
Thoth is geboren.
Grieks Manetho- varianten:
Josephus Mephramuthosis
Africanus Misphragmuthosis (ΜισΦραγμούθωσις)
Eusebius Misphragmuthosis
Eusebius, A- versie Mispharmuthosis

Thoetmosis III. (* rond 1486 v.Chr .; † 4 maart 1425 v.Chr. ) was de zesde oude Egyptische koning ( farao ) van de 18e dynastie ( Nieuw Koninkrijk ). Hij beklom Schemu I op de 4e 1479 voor Christus. De troon en regeerde tot de 30e Peret III 1425 voor Christus. Chr.

Thoetmosis III. kwam uit het huwelijk van koning Thoetmosis II met een concubine genaamd Isis . De belangrijkste vrouw van Thoetmosis II was Hatsjepsoet . Sinds Thoetmosis III. duidelijk nog een kind was toen hij de troon besteeg, leidde zijn stiefmoeder Hatshepsut, die ook zijn tante was, de zaken van de overheid. Vermoedelijk nam Hatshepsut de troon over tussen het 2e en 7e jaar van de gemeenschappelijke regering door zichzelf de enige heerser te maken. Tijd en omvang van Thoetmosis III's onderdrukking. zijn controversieel in onderzoek. Verschillende gedateerde teksten geven aan dat de heerschappij van Hatsjepsoet uiterlijk in het 22e regeringsjaar en Thoetmosis III eindigde. nam toen de enige regel over.

Het 22e jaar van de regering van Thoetmosis III. ook de opmaat voor campagnes naar het Nabije Oosten, die bijna jaarlijks plaatsvinden. De eerste campagne was de zogenaamde Slag bij Megiddo tegen een coalitie van Syrische prinsen onder leiding van de prins van Kades . Het doel van de Egyptenaren was enerzijds de vernietiging van de machtsbases in het Midden-Oosten uit angst voor verdere buitenlandse heerschappij over Egypte (gebaseerd op de heerschappij van de Hyksos ) en anderzijds was er een economisch belang in de regio. Egypte profiteerde van rijke handelsgoederen en eerbetonen zoals arbeid, natuurlijke producten en grondstoffen, waardoor het land een ongekend welvaartsniveau bereikte. Er waren nog meer grote veldslagen in de 8e, 10e en 16e campagnes. De vijand was nu het rijk van de Mitanni . Dit kan in elk geval enorm worden verzwakt.

Naast het Midden-Oosten breidde Egypte zich ook uit naar Nubië in de vroege 18e dynastie, ten zuiden van de 1e Nijlstaar bij Aswan . Thoetmosis III. was in staat om de zuidelijke grens van Egypte permanent voorbij de 4e cataract te verplaatsen en het zuidelijke einde in te stellen bij Gebel Barkal ("Pure Mountain") met Napata als grensstad en handelsbasis.

De koningen van de 18e dynastie voelden zich bijzonder dicht bij de rijksgod Amon in Karnak . Dienovereenkomstig stond het tempelgebied van Amon onder Thoetmosis III. aanzienlijk uitgebreid en gerestaureerd. Een centraal gebouw in Karnak is het Ach-menu , ook gewoon bekend als de "festivaltempel", die hij in het 24e jaar van zijn regering had gebouwd.

Thoetmosis III bouwde zijn eerste dodentempel . in Thebe-West nabij de huidige plaats Qurna en in de laatste tien jaar van de regering nog een in Deir el-Bahari . De koning werd begraven in graf KV34 - 'KV' staat voor 'Kings' Valley' - dat is gelegen in een smalle rotsachtige kloof in de meest zuidelijke wadi in de Vallei der Koningen . De mummie Thoetmosis 'III. werd later herbegraven in de " Cachette van Deir el-Bahari ", waar het werd ontdekt in de jaren 1870.

Misschien ging Thoetmosis III door. zijn zoon en opvolger Amenophis II al in zijn laatste regeerperiode als mederegent.

Herkomst en familie

Slechts een paar generaties voor Thoetmosis III. de zogenaamde Hyksos (Heka-chasut - "heersers van vreemde landen"), die waarschijnlijk immigranten waren uit het Nabije Oosten , regeerden over een groot gebied van Beneden-Egypte . Eindelijk, aan het einde van de 17e dynastie , slaagde een gevestigde Thebaanse dynastie , ook bekend als de " Ahmosiden ", erin de Hyksos uit Egypte te verdrijven: nadat de koningen Seqenenre en Kamose verschillende campagnes tegen de Hyksos hadden ondernomen, was het Ahmose die wiens hoofdstad Auaris innam en de Hyksos dwong zich terug te trekken. Hiermee stichtte hij het Nieuwe Rijk . Er wordt aangenomen dat Ahmose's grootmoeder Tetisheri en, na haar dood, Ahmose's moeder Ahhotep I, belangrijke drijvende krachten achter de eenwording van het rijk waren .

Amenhotep I , de zoon van Ahmose en zijn grote koninklijke gemalin Ahmose Nefertari , nam de regering over na de dood van Ahmose. Amenhotep en zijn moeder werden later vergoddelijkt en werden, vooral tijdens de Ramesside- periode, vereerd als de patroonheiligen van de necropolis-arbeiders in Set-maat, tegenwoordig Deir el-Medina . Amenhotep Ik heb blijkbaar geen mannelijke troonopvolger nagelaten. Thoetmosis Ik kwam na hem aan de macht, waarvan de oorsprong onduidelijk is. [2] Hij kreeg het recht op de troon door een huwelijk met prinses Ahmose , een dochter van Amenophis I. [3] Met Thoetmosis I begon de zogenaamde Thoetmosiden-dynastie en daarmee de eigenlijke afstamming van de 18e dynastie. De historicus Manetho liet de 18e dynastie beginnen met de eenwording van Ahmose, maar vanuit genealogisch oogpunt behoren Ahmose en Amenophis I nog steeds tot de 17e dynastie. [2]

Thoetmosis II. , Vader van Thoetmosis III.

Hatshepsut kwam uit het huwelijk van Thoetmosis I en Ahmose, maar de erfgenaam van de troon Thoetmosis II kwam uit zijn huwelijk met de concubine Mutnofret . De halfzus Hatsjepsoet werd de belangrijkste echtgenote van Thoetmosis II, vermoedelijk om het "zuivere bloed" te behouden en de aanspraak op de troon te legitimeren. Uit dit huwelijk is onder meer de oudste dochter van koning Neferure voortgekomen. Thoetmosis III. Kwam echter voort uit het huwelijk met de concubine Isis , over wiens afkomst bijna niets bekend is. [3] Isis kwam waarschijnlijk uit een adellijke familie die goede betrekkingen had met de koninklijke familie en Angelika Tulhoff gaat ervan uit dat ze als blijk van gunst van de koning in het koninklijk vrouwenpaleis is opgenomen. [4]

Afbeelding van Thoetmosis III. en zijn familie in zijn graf KV34 : Boven: Thoetmosis III. en zijn moeder Isis in de boot. Onder: Thoetmosis III. wordt gezoogd door zijn moeder Isis (weergegeven als een boom). Ernaast: Thoetmosis III, Meritre Hatshepsut, Satiah, Nebtu en Nefertari
Meritre Hatshepsut (links) naast Thoetmosis III.

De belangrijkste partner van Thoetmosis III. getiteld Great Royal Wife was Satiah , dochter van de koninklijke verpleegster Ipu. Uit dit huwelijk ontstond misschien de eerste erfgenaam van de troon genaamd Amenemhat . [5] In het 24e jaar van zijn regering wordt deze Amenemhat de oudste zoon van de koning genoemd en volgens een inscriptie in de festivaltempel in Karnak werd hij benoemd tot "hoofd van het vee voor de kudde van Amon ". [6] In die tijd was Satiah nog de belangrijkste partner. Andere kinderen uit dit huwelijk waren een dochter genaamd Nefertari en een andere zoon genaamd Sa-Amun. Prins Amenemhat stierf tussen de regeringsjaren 24 en 35. Waarschijnlijk is Satiah ook voortijdig overleden, want na het 33e regeringsjaar wordt zij niet meer genoemd, net als waarschijnlijk Sa-Amun. Thoetmosis III. trouwde uiteindelijk met de "burgerlijke" Meritre Hatshepsut en benoemde haar Grote Koninklijke Vrouw. Hieruit werden de opvolger Amenhotep II en de twee dochters Merit-Amun en Tija geboren. De inscriptie op een scarabee vermeldt een andere dochter genaamd Baket van een concubine.

Een afbeelding op een pilaar in de centrale kamer van zijn grafcomplex ( KV34 ) geeft ook informatie over de vrouwelijke familieleden van de koning: naast de nog in leven zijnde moeder van de koning Isis, de tweede hoofdvrouw, Meritre Hatshepsut, die nog steeds levend, verschijnt erachter. Daarachter verschijnt Satiah, die wordt afgebeeld als " gerechtvaardigd ", dat wil zeggen overleden. Hierachter volgt een andere, minder belangrijke koninklijke gemalin genaamd Nebtu. Ze moet een rijke en invloedrijke vrouw zijn geweest, want ze had haar eigen vermogensbeheerder. De dochter Nefertari is ook afgebeeld op deze pilaar, maar zij was op dat moment ook overleden, zoals het opschrift (“gerechtvaardigd”) laat zien. [7]

Diadeem of kroon van het graf van de drie Syrische vrouwen

Drie andere co-vrouwen genaamd Manhat, Mahnta en Manawa zijn bekend van hun gemeenschappelijke graf in de kleine Wadi Quabbbat el-Qurud in West-Thebe. Ze konden worden geïdentificeerd als Syrische vrouwen vanwege hun vreemde namen die hardop werden geschreven. Het grafcomplex staat vooral bekend om de vondst van talloze sieraden, cosmetische vaten en waardevol serviesgoed. Een exacte datering van de begrafenis is niet mogelijk, hoewel er enkele aanwijzingen zijn dat deze al in de jeugd van Thoetmosis III was. werden begraven. Angelika Tulhoff vermoedt dat de drie Syrische vrouwen onder Thoetmosis II naar de rechtbank zijn gekomen en dat zij volgens morele gebruiken zijn opgevolgd door de opvolger van Thoetmosis III. werden overgenomen. [8e]

Overheersing

Gezamenlijke regering met Hatshepsut

Toetreding tot de troon

Als prins, Thoetmosis III. eerste opleiding tot Inmutef- priester. Dit priesterschap werd vaak uitgeoefend door prinsen en was gerelateerd aan de uitvaartcultus. Na de dood van zijn vader Thoetmosis II nam hij formeel de macht over. Thoetmosis III doet verslag van zijn verkiezing tot koning. in een inscriptie in de Karnak-tempel uit het 42e jaar van zijn regering. Daarin herleidde hij zijn verkiezing tot een beslissing van de god Amon-Re en onderbouwde daarmee zijn legitimiteit als koning op religieus vlak, zoals Hatsjepsoet voor hem had gedaan in de zogenaamde geboortemythe . [9]

"Amun, hij is mijn vader, ik ben zijn zoon, hij gebood me op zijn troon te zitten toen ik nog iemand was die in zijn nest zit. Hij schiep mij in het midden van het hart; […] [Het is geen] leugen; er zit geen onwaarheid in - sinds ik een jongen was toen ik nog een baby was in zijn tempel en mijn inwijding als profeet nog niet had plaatsgevonden [...] Ik was jong in het uiterlijk en de vorm van een Inmwtf- priester, zoals Horus in Chemmis was ... […] Re zelf zette me op, ik was versierd met [zijn] kronen die op zijn hoofd stonden. Zijn enige woonde op [mijn voorhoofd ... ik was voorzien] van al zijn voortreffelijkheid, ik was verzadigd met de voortreffelijkheid van de goden, zoals Horus, toen hij zichzelf had opgeëist, naar de tempel van mijn vader Amon-Re; Ik werd voorzien van de waardigheden van God."

- Inscriptie van Thoetmosis III. in Karnak [10]
Thoetmosis III. als een offerende priester; de inscriptie beschrijft hem als "Koning van Boven- en Beneden-Egypte, Heer van de twee landen, Men-cheper-Re, Heer van verschijningen zoals Re"

In de oude Egyptische ideologie belichaamde de staat een principe van orde dat de koning instelde door het gebruik van goddelijke machtsmiddelen . Met de machtsovername herstelde hij de staat en herstelde daarmee de 'goddelijke wereldorde' ( Maat ), die met de dood van de voorganger was verstreken. De koning verkreeg goddelijke macht van de zonnegod, die wordt gezien als de "persoon van oorsprong" van de Maat-wereldorde. Hun overdracht vond plaats in de rituelen van de troonsbestijging en de kroning . [11]

De eerste jaren van de regering

Sinds Thoetmosis III. duidelijk nog een kind was toen hij de troon besteeg, nam zijn stiefmoeder Hatshepsut, die ook zijn tante was, de staatszaken over. Het was in het oude Egypte gebruikelijk dat de grote koninklijke vrouw van de overleden koning de staat regeerde totdat de officiële troonopvolger oud genoeg was om zichzelf te regeren. [12]

De autobiografische inscriptie in het Thebaanse graf van de bouwer Ineni geeft informatie over deze situatie:

“Zijn zoon nam zijn (Thoetmosis 'II) plaats in als koning van de twee landen; hij regeerde op de troon van hem die hem had geschapen. Zijn (Thoetmosis II.) Zuster, de vrouw van God Hatsjepsoet, zorgde voor het land, de twee landen leefden volgens hun plannen, en zij dienden haar terwijl Egypte nederig was; het uitstekende zaad van de god die uit hem kwam, het voorste touw van Opper-Egypte, de landingspaal van de zuidelijke volkeren, het uitstekende achterste touw van Beneden-Egypte was zij, een meesteres van het bevel, wier plannen uitstekend waren; die de twee landen kalmeerde toen ze sprak."

- Ineni's autobiografie [13]

Er zijn aanwijzingen dat Thoetmosis III. officieel politieke beslissingen genomen in de eerste jaren van de regering. [14] Het vroegste bewijs van de heerschappij van Thoetmosis is een bezoekersinscriptie bij de Djoser-piramide in Saqqara , die afkomstig is van een Ptahhotep uit de zevende maand van de nieuwe regering. Hij benadrukt de liefdadigheid van Thoetmosis in Thebe zonder Hatsjepsoet te noemen. [15]

Presentatie in de tempel van Semna: De op de troon gekroonde Dedwen kroont Thoetmosis III knielend voor hem. met de witte kroon naar hen gericht, staat Iunmutef in het gebaar van recitatie

In het tweede regeringsjaar vaardigde Thoetmosis III uit. een bevel aan de onderkoning van Kush , de tempel van Semna ter ere van de god Dedwen en de vergoddelijkte Sesostris III. nieuw te bouwen. Dit decreet werd afgebeeld op de oostelijke muur van de nieuwe tempel. [16] Het is natuurlijk de vraag of Thoetmosis zelf het plan voor deze tempel heeft bedacht, of dat het bevel eerder in zijn naam is uitgevaardigd. Het is ook moeilijk vast te stellen hoe lang het tijdsverloop was tussen het decreet in jaar 2 en de daadwerkelijke plaatsing van de tekst in de nieuw gebouwde tempel. Een afbeelding van Hatshepsut in de tempel, die later werd uitgehouwen, noemt haar als de grote koninklijke gemalin, maar haar rol en houding ten opzichte van de goden is die van de tempeldonor, die meestal aan de koning toekomt. [17]

Een ander gedateerd document is een inscriptie op de stichting van Senenmut in Karnak. [18] Senenmut, die onder meer de functie van vermogensbeheerder bekleedde, meldt dat de koning hem opdracht heeft gegeven een stichting op te richten voor de Amon-tempel. De datum van de inscriptie wordt vaak gelezen als jaar 4, 1e schema, dag 16 [19] , maar aangezien de eerste regels beschadigd zijn, zijn er ook andere regeringsjaren gesuggereerd. [20] De unieke vermelding van Thoetmosis III. zou suggereren dat drie jaar na de troonsbestijging namens hem officiële handelingen werden verricht. Naast de onzekerheid over de datering, werden de eerste regels volledig opnieuw uitgehouwen tijdens de restauratie van monumenten die in de Amarna-periode waren vernietigd. Het is dus een kopie van de originele tekst uit de Ramesside-periode . Dit betekent dat niet meer kan worden vastgesteld of Hatsjepsoet en de naam van Thoetmosis III oorspronkelijk niet in de tekst werden genoemd. daarover werd herschreven. [21]

Nog een officiële daad van Thoetmosis III. is gedocumenteerd vanaf zijn vijfde regeringsjaar toen hij Useramun als vizier aanstelde . Dit verving zijn bejaarde vader Ahmose Aametju in dit kantoor. De Papyrus Turijn 1878 gaf het begin over van een literaire voorstelling, zoals Thoetmosis III. kwam persoonlijk en koos Usaramun voor het kantoor vanwege zijn uitstekende kwaliteiten. [22] Een andere, ongedateerde versie van de gebeurtenis beschrijft de inscripties in het graf van Useramun in Thebe. [23] Geen van deze twee voorstellingen is eigentijds met de gebeurtenis. De grafinscriptie werd aangebracht toen Useramun zijn begrafenisregelingen aan het afronden was, dat wil zeggen, in het midden of tegen het einde van de regering van Thoetmosis, na de dood van Hatsjepsoet. De papyrus dateert nog later, zeker na de 18e dynastie. [24] [25]

Hatsjepsoet grijpt de macht

Vermoedelijk nam Hatshepsut de troon over tussen het 2e en 7e jaar van de gemeenschappelijke regering door zichzelf de enige heerser te maken. Tijd en omvang van Thoetmosis III's onderdrukking. zijn echter controversieel in onderzoek. [14] Suzanne Ratié en Wolfgang Helck spreken voor het jaar 7, [26] [27] Donald B. Redford en Christian Cannuyer voor het jaar 2 [28] [29] en Claire Lalouette voor het jaar 5-6 [30] . In ieder geval accepteerde Hatsjepsoet de koninklijke titel uiterlijk in het jaar 7.

Kalksteenfragment van een bovendorpel van de Karnak-tempel waarop koningin Hatsjepsoet als vrouw wordt afgebeeld, zij het met koninklijke insignes (Chevrier, 1934).
Hatsjepsoet als een mannelijke monarch, met een koninklijke Nemes-hoofddoek

Deze verheffing tot het mannelijke koninkrijk Hatsjepsoet is ongekend in de Egyptische geschiedenis. Het vond aanvankelijk plaats door de aanvaarding van koninklijke titels en regalia, waarbij het figuur en de kleding van een vrouw in de voorstellingen werden behouden. Verschillende documenten uit deze tijd tonen een mengeling van kenmerken van een koning en een koningin in de voorstelling. Het is moeilijk te bepalen hoe lang deze tussenfase heeft geduurd, maar er was genoeg tijd om drie monumenten op te richten [31] :

 • een kalkstenen kapel in Karnak, die later werd gebruikt voor de fundamenten van de tempel van Amenhotep III. werd herbouwd in Karnak-Nord [32]
 • een gebouw met een kalkstenen latei [33]
 • de zuidelijke tempel van Buhen .

In dit verband is ook een inscriptie uit de Rode Kapel (Chapelle Rouge) in Karnak uit het 2e jaar belangrijk, waarin Hatsjepsoet wordt aangekondigd of bewind wordt verleend door een orakel van Amon. [34] Het is ook veelzeggend dat Thoetmosis II nog steeds werd vereerd in het Heilige der Heiligen in de Tempel van Buhen. Op een later tijdstip verbrak Hatsjepsoet alle banden met haar man en benadrukte haar afkomst van haar vader, Thoetmosis I. Deze ideologische verandering op de latere monumenten speelde een belangrijke rol bij het verkondigen van hun koninklijke legitimiteit. [31] Een inscriptie van de 8e pyloon in Karnak zegt bijvoorbeeld dat Amon haar toegang tot de troon verleende vanwege de daden die voor hem werden verricht door de vader van Hatsjepsoet, Thoetmosis I. In het bijzonder toont een grote cyclus in de dodentempel van Deir el-Bahari de goddelijke afdaling en vestiging van Hatsjepsoet. De kroning van Hatsjepsoet is afgebeeld op blokken van de Rode Kapel.

Het terugrijden van Thoetmosis III. Hatsjepsoet werd in de Egyptologie heel anders geïnterpreteerd. Hatsjepsoet wordt bijvoorbeeld beoordeeld als een "ijdele, ambitieuze en gewetenloze vrouw" [35] die "te popelen om te regeren, van macht hield en van de jonge Thoetmosis III hield. in de schaduw geduwd” [36] gestileerd als “boze schoonmoeder” vergeleken met de “wraakzuchtige neef” [37] Thoetmosis III. Ratié zag zelfs mogelijke parallellen met Achnaton , vanwege een zeker traditionalisme, religieuze strengheid, grote vastberadenheid en een volhardende wil. [38]

In het vijfde regeringsjaar begon Hatsjepsoet met de bouw van haar dodentempel in Deir el-Bahari . Hoewel dit uitsluitend haar dodentempel was, zijn op veel plaatsen afbeeldingen van de jonge Thoetmosis III te vinden. in koninklijke gewaden, met verschillende kronen en bij het uitvoeren van offerhandelingen. Volgens Gabriele Höber-Kamel laten deze voorstellingen zien “dat er geen sprake kan zijn van Thoetmosis III. gemarginaliseerd door zijn tante of niet beschouwd als een legitieme koning”. [39] Dienovereenkomstig gebruikte Thoetmosis zijn jeugd om uit te groeien tot het koninklijk ambt. Zo kon hij ervaring opdoen op het gebied van bestuur in vrede. [40]

Begin van enige heerschappij en mogelijke vervolging van de nagedachtenis van Hatsjepsoet

Verschillende gedateerde teksten geven aan dat de regering van Hatsjepsoet eindigde in het 22e jaar van de regering, hoewel er geen verwijzing is naar een specifiek tijdstip. Manetho vermeldt in zijn geschiedenis dat de vierde koning van de 18e dynastie een vrouwelijke persoon was genaamd Amessis die 21 jaar en 9 maanden regeerde. Deze regering lijkt erg goed met het begin van de jaarlijkse campagnes in het 22e jaar van de regering van Thoetmosis III. mee eens, dat is de reden waarom veel historici Amessis gelijkstellen met Hatshepsut en het eens zijn met de bovengenoemde regering. [41]

Er is ook gesuggereerd dat Hatsjepsoet niet stierf in het 22e regeringsjaar, maar alleen de macht overhandigde aan haar nu meerderjarige neef en stiefzoon Thoetmosis en nog een paar jaar met pensioen zou blijven leven. [42] Het laatst gedateerde bewijs van Hatsjepsoet is de gedenksteen van de schrijver Nacht van de Sinaï uit het 20e regeringsjaar. Dan Hatsjepsoet en Thoetmosis III. getoond in duidelijk parallelle gelijkheid in het slachtoffer. [43]

De Rode Kapel , een bark heiligdom gebouwd door Hatsjepsoet en Thoetmosis III. aanvankelijk voltooid in zijn naam

Op een later tijdstip werd de herinnering aan Hatsjepsoet achtervolgd: hun afbeeldingen en cartouches werden uitgehakt, hun obelisken in Karnak ingemetseld en hun beelden vernield. De tijd en redenen voor deze vervolging zijn controversieel in onderzoek. Het belangrijkste bewijs voor een mogelijke datering van deze Damnatio memoriae is de Rode Kapel in Karnak. Omdat de constructie nog niet voltooid was toen Hatsjepsoet stierf, voltooide Thoetmosis het aanvankelijk in zijn naam tijdens zijn enige heerschappij. Aangezien een fragmentarische inscriptie in de Karnak-tempel, mogelijk uit het 42e regeringsjaar, de Rode Kapel vermeldt, kan dit als de vroegst mogelijke datum worden beschouwd. [44]

Thoetmosis III. rond deze tijd verving de Rode Kapel door een nieuwe granieten kapel. De verwijdering van de kapel is echter met de grootste zorg uitgevoerd, zoals blijkt uit de uitstekende staat van de gevonden blokken. [45] Totdat ze opnieuw werden gebruikt, zijn de blokken kwartsiet en dioriet waarschijnlijk opgestapeld in een van de talrijke omliggende depots van de tempel. Zoals Dormann heeft aangetoond, werden namen en afbeeldingen van Hatsjepsoet uit deze opgestapelde blokken gebeiteld, maar zeker pas nadat de kapel was ontmanteld, zoals blijkt uit het wissen van de naam op blokken die voorheen in voegen verborgen waren. [46] Vooral Amenhotep III. later gebruikten veel van de blokken als basis voor de 3e pyloon in Karnak. [47]

Buitenlands beleid

Campagnes naar het Midden-Oosten

Onder Thoetmosis II bekleedde Egypte nog steeds de overheersende positie in het Nabije Oosten . In de tijd van Hatsjepsoet zijn er weinig vermeldingen over Azië. Vermoedelijk vielen belangrijke delen van Egypte tijdens haar regering weg en strekte het invloedsgebied van Egypte zich uit tot het zuidelijke deel van Palestina .

Muur van de Annazaal , waarin Thoetmosis III. gerapporteerd over de campagnes

Het 22e jaar van de regering van Thoetmosis III. vormde de opmaat voor campagnes die bijna jaarlijks plaatsvinden. Deze gebeurtenissen werden vermeld in de annalen van Thoetmosis III. in Karnak , die hij optekende in zijn 42e regeringsjaar. Daarnaast worden ze overgeleverd op steles van Napata ( Gebel Barkal ) en Armant en in de biografieën van betrokken officieren , maar ook toponiemlijsten als neventraditie. Thoetmosis III liet zich leiden door deze benadering. op "glorieuze modellen", zoals de campagnes van Sesostris III. Volgens Nubia : "De jaarlijkse aanwezigheid in de regio voorkomt een ontluikende opstand, en de basis voor een uitgebreidere aanwezigheid kan worden gecreëerd door middel van depots en garnizoenen." [48]

In de eerste, achtste en tiende campagne waren er echte veldslagen , de andere waren waarschijnlijk kleinere ondernemingen. In het eerste gewapende conflict was de vijand nog steeds de prins van Kades , in de andere voornamelijk de Mitanni .

De eerste campagne leidde tot de slag bij Megiddo . In het Midden-Oosten kwam een ​​coalitie van Syrische prinsen samen onder leiding van de prins van Kades . Over het algemeen Thoetmosis III. het waarschijnlijk meer symbolische aantal van 330 prinsen en koningen. Volgens Wolfgang Helck was de eerste campagne van Thoetmosis een "offensieve verdediging". De inzet van de troepen rond de prins van Kades had alleen maar tot doel kunnen hebben Egypte te veroveren. [49] Thomas Schneider betwijfelt echter of dit een op handen zijnde herovering van Egypte door de grote mogendheid Mitanni was, in verband met de heerschappij van de Hyksos. [50] Francis Breyer merkt in ieder geval op dat "na de buitenlandse heerschappij van de Hyksos, de behoefte aan veiligheid ten opzichte van het Nabije Oosten in Egypte klaarblijkelijk erg groot was". [51]

De tegenstanders van de Prins van Kades verzamelden zich bij het fort van Megiddo . Thoetmosis III. besloot een riskante route door het Karmelgebergte te nemen en viel zijn tegenstanders aan, gebruikmakend van het verrassingseffect. Deze konden zich echter terugtrekken in het fort, aangezien de Egyptenaren blijkbaar begonnen te plunderen bij het noemen van hun overwinning in plaats van de vijandelijke troepen te vernietigen. Pas na enkele maanden van beleg kon het fort gedwongen worden op te geven.

De uitkomst van de slag bij Megiddo kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Enerzijds kan worden aangenomen dat het slechts met veel moeite werd gewonnen en dat de Egyptische koning er daarom van afzag om verder naar het noorden naar Syrië te trekken, zelfs als Zuid-Syrische plaatsen op de plaatsnamenlijsten voorkomen. Uitgaande van een preventieve staking was het bedrijf echter zeer succesvol: "Zo succesvol dat vanaf nu de tegenstander niet langer Qadeš is, maar Mitanni." [52]

In het Midden-Oosten ontwikkelde zich een Egyptisch imperialisme . [53] Het doel van de Egyptenaren was enerzijds de vernietiging van de machtsbases in het Midden-Oosten uit angst voor verdere buitenlandse heerschappij over Egypte (gebaseerd op de Hyksos ) en anderzijds was er een economisch belang in de regio. Egypte profiteerde van rijke handelsgoederen en eerbetonen zoals arbeid, natuurlijke producten en grondstoffen, waardoor het land een ongekend welvaartsniveau bereikte. [54] Um die Fürsten stärker an sich zu binden, wurden deren Kinder als politische Geiseln an den ägyptischen Königshof gebracht, dort ausgebildet, und wenn einer der Fürsten starb, wurde dann sein Sohn an dessen Stelle als loyaler Nachfolger eingesetzt. [55]

Geopolitische Situation Vorderasiens im 15. Jh. v. Chr.

Einen Höhepunkt in der militärischen Laufbahn des Königs stellte der achte Feldzug im 33. Regierungsjahr dar. Thutmosis stieß bis an den Euphrat im Reich der Mitanni vor. Um schnell und flexibel die Armee und den Nachschub über den Euphrat setzen zu können, ließ er von erfahrenen phönizischen Handwerkern kleinere Schiffe bauen, die sich problemlos auseinandernehmen ließen. Mit Hilfe von Ochsenkarren konnten die hölzernen Boote über den Landweg von Byblos an den Euphrat gekarrt werden. Dort wurden sie zusammengesetzt, um den Fluss zu befahren. Am Euphrat errichtete Thutmosis III. eine Stele neben der seines Großvaters Thutmosis I. Am westlichen Ufer des Euphrats traf die ägyptische Armee bei der Festung Karkemiš auf das feindliche Heer der Mitanni. Über den Schlachtverlauf ist nichts bekannt. Auf jeden Fall gewannen die Ägypter die Oberhand und die Mitanni flohen ins Hinterland. Die Ägypter begnügten sich damit, das Grenzland rechts und links des Euphrats zu durchschreiten und zu plündern. Es ist überliefert, dass Thutmosis nach dem Sieg bei Karkemisch an einer Elefantenjagd teilnahm. Bei der Jagd kam es zu einem Zwischenfall, bei dem er durch einen Elefanten ernsthaft bedroht wurde. Der Offizier Amenemheb rühmt sich in der Biographie seines Grabes ( TT85 ), dass er den König aus der lebensbedrohlichen Situation rettete, indem er dem Tier den Rüssel abschnitt. [56]

Im 35. Regierungsjahr bedrohte die Armee der Mitanni erneut das ägyptische Reich. Umgehend trat Thutmosis dieser mit seiner Armee persönlich entgegen. Die Annalentexte dazu sind teilweise leider stark zerstört. Auf jeden Fall traf in der Nähe der syrischen Stadtfestung Aleppo das ägyptische Heer auf die feindlichen Truppen, die unter dem Oberbefehl des Mitanni-Königs standen. Es kam wahrscheinlich zu zwei Schlachten, bei denen laut den Schilderungen die Ägypter ohne größere Probleme die Oberhand gewannen. Das gegnerische Heer flüchtete wieder ins Hinterland, und auch hier verfolgte Thutmosis III. die gegnerischen Truppen nicht weiter. Es wird nichts über einen Vorstoß bis zum Euphrat berichtet. Vielleicht war das Heer durch die große Schlacht bereits zu stark geschwächt oder die kalte Jahreszeit hatte bereits begonnen. [57]

Einen letzten Versuch unternahmen die Mitanni im 42. Regierungsjahr des Thutmosis, als sie sich mit dem Fürsten von Tunip verbündeten. Thutmosis III. begab sich auf dem Seeweg zur verbündeten Küstenstadt Simyra . Von hier aus marschierte die Armee nach Irqata , um dort die mitannischen Truppen zu bekämpfen. Die Stadt Irqata konnte eingenommen werden und mit Truppennachschub stieß er nach Tunip vor. Dort muss es zu einer erbitterten Schlacht gekommen sein, bei der die gegnerische Armee vernichtend geschlagen werden konnte. In Kadesch wurden die letzten Anführer vernichtet. [57]

Nubienpolitik

Neben Vorderasien expandierte Ägypten in der frühen 18. Dynastie auch in eine ganz andere Richtung: nach Nubien, das Gebiet südlich des 1. Nilkatarakts bei Assuan . Ahmose brachte die Region durch Feldzüge wieder in seine Gewalt und führte das neue Amt des Vizekönigs von Kusch (auch „Königssohn von Kusch“) ein, dem die Aufsicht über das wiedergewonnene Gebiet oblag, das für die Ägypter besonders wegen seiner Goldminen und Steinbrüche von Bedeutung war. Daneben wurde zur dauerhaften Beherrschung ein Befestigungssystem restauriert und ausgebaut, das schon in der 12. Dynastie angelegt worden war.

Thutmosis I. stieß schließlich weit über die festgelegte Südgrenze hinaus und setzte dem Königreich von Kerma , dem ersten bedeutenden eigenständigen nubischen Königreich, ein Ende. Auch unter seinen Nachfolgern waren die kriegerischen Auseinandersetzungen noch nicht beendet. Thutmosis II. und Hatschepsut intervenierten ebenfalls militärisch, um Aufständische niederzuschlagen. Thutmosis III. konnte dauerhaft über den 4. Katarakt hinaus expandieren und das südliche Ende beim Gebel Barkal („Reiner Berg“) mit Napata als Grenzort und Handelsstützpunkt festlegen. [58]

Donald B. Redford identifiziert mindestens vier militärische Interventionen in Nubien in der Zeit der Koregentschaft von Hatschepsut und Thutmosis. [59] Eine der wenigen datierten Inschriften legt einen Nubienfeldzug im 12. Regierungsjahr von Hatschepsut / Thutmosis III. fest, bezeichnenderweise zu einer Zeit, als Thutmosis III. alt genug war, die ägyptische Armee anzuführen. Dieses Graffito in Tangur-West (zwischen der Insel Sai und dem 2. Katarakt) nennt Kusch als Haupt-Feind. [60]

Es ist schwierig festzustellen, wie viel Kontrolle Thutmosis III. über das Gebiet stromaufwärts des 4. Katarakts ausüben konnte. Zumindest ist die Gebel-Barkal-Stele, die ins 47. Regierungsjahr datiert, ein Hinweis darauf, dass er die Stadt Napata am Gebel Barkal begründete. Bei der Inschrift könnte es sich um eine später ausgearbeitete Rede handeln, die der König vor hohen Beamten und Personen des Südlands hielt. [61] Von einem weiteren Nubienfeldzug zeugt eine Inschrift aus dem 50. Jahr auf der Insel Sehel, die zur Erinnerung an die Wiedereröffnung des Kanals, der durch den 1. Katarakt führt, errichtet wurde, als der König von einem siegreichen Feldzug aus Nubien zurückkehrte. [62]

Außenwirtschaft und Diplomatie

Expedition nach Punt im Totentempel der Hatschepsut
Nubierinnen bei der Arbeit in Ägypten, Darstellung im Grab des Ineni ( TT81 )

Die aggressive Außenpolitik in der frühen 18. Dynastie schuf neue Handelsräume. Bezeichnenderweise war nach Hatschepsuts Machtübernahme eine der größten Unternehmungen die Expedition nach Punt . Die Darstellung dieser Expedition nimmt bei der Dekoration ihres Totentempels sehr viel Platz ein. Beachtung findet immer wieder die Frau des „Herrschers“ von Punt, die sich durch einen außerordentlichen Körperumfang auszeichnete. Die wichtigsten aus Punt eingeführten Güter waren Weihrauch und Ebenholz , aber auch weitere Gegenstände und Tiere wurden mitgebracht.

Die Annalen des Thutmosis III. geben nicht nur Auskunft über die Feldzüge nach Vorderasien, sondern auch über den direkten und indirekten Austausch von Gütern nach Ägypten. Ein Großteil der Inschrift listet Menschen, Tiere, landwirtschaftliche Produkte, Rohstoffe und Artefakte , die als Geschenk , Tribut , Kriegsbeute oder Handelsgut nach Ägypten gebracht wurden. Die diplomatischen Geschenke beinhalteten kostbare Rohstoffe wie Silber , Lapislazuli und andere Schmucksteine , aber auch Kupfer , Holz , Pferde , exotische Tiere und Metallgefäße. Die zuliefernden Regionen können nicht immer mit Sicherheit identifiziert werden. Als Geschenklieferanten werden unter anderem die Könige von Hatti , Babylonien , Assyrien , Alašija , Alalach und Tanaja (das mykenische griechische Festland oder Teile davon) [63] genannt. Das Beutegut der Feldzüge besteht nicht nur aus militärischen Gütern wie Kriegsgefangenen , Streitwagen , Pferden und Waffen, sondern auch aus einer großen Bandbreite an Wertgegenständen, Frauen, Kindern und Viehbeständen, die von rebellischen Städten als Strafmaßnahme geplündert wurden. Der größte Teil der Aufzeichnungen listet jedoch Tribute aus den eroberten Gebieten auf. [64]

Für die Jahre 33 und 38 wurden Handelsexpeditionen nach Punt verzeichnet. Diese stellen eine andere Form der Erschließung von fremden Gebieten dar. Es handelt sich um seltene explizite Zeugnisse von eigentlichem Handel als Austausch von Gütern in den offiziellen Aufzeichnungen. Wie bei Hatschepsuts Expedition kehrten die Schiffe mit Weihrauch und anderen exotischen Gütern zurück. [65]

Bildhaftes Gegenstück zu den Annalen sind Darstellungen von Ausländer- Prozessionen in mindestens 15 thebanischen Privatgräbern aus dieser Zeit. Diese veranschaulichen aus einer authentischen, privaten Sicht die gleiche Art der Außenpolitik. Die Prozessionen tauchen fast ausschließlich in den Gräbern von hohen Beamten der ägyptischen Verwaltung auf. Nach Diamantis Panagiotopoulos ist die übliche (moderne) Bezeichnung „Tributszenen“ unzureichend. Wie die bildlichen und textlichen Quellen zeigen, legt sie den wirklichen Inhalt falsch aus und spielt die Vielfalt ihres Gegenstandes herunter. Erstens beziehen sich die Szenen nicht auf die Lieferung von Tributen im eigentlichen Sinne, da Tribute als Strafmaßnahme nie in den ägyptischen Außenbeziehungen auftraten. Die eroberten Gebiete wurden in die ägyptische Administration einbezogen und zahlten Steuern wie die ägyptische Bevölkerung. Zweitens erzählen sie unterschiedliche zeremonielle und administrative Ereignisse, die in Verbindung mit der Karriere des Grabbesitzers stehen. [66]

Das am besten erhaltene Beispiel stammt aus dem Grab des Wesirs Rechmire ( TT100 ) in Scheich Abd el-Qurna . Die fünf Register zeigen unterschiedliche Ebenen der politischen Beziehungen mit Ägypten, von freien Menschen (die obersten beiden), politisch Kontrollierten (drittes und viertes Register) und Sklaven (unterstes): [67]

Ausländer-Prozessionen im Grab des Rechmire ( TT100 )
 • 1. Register: Menschen von Punt bringen Weihrauch, Edelsteine, Ebenholz, Elfenbein, Tierfelle und andere exotische Produkte.
 • 2. Register: Mykener tragen kunstvolle Metallvasen, Schmuck und Minerale.
 • 3. Register: Nubier sind mit ihren typischen Produkten ausgestattet: Gold, Ebenholz, Straußenfedern und -eier, Vieh, Tierfelle und wilde Tiere.
 • 4. Register: Bewohner der Region Syrien-Palästina bringen Metallvasen, Waffen, einen Streitwagen, Pferde, Mineralien und Elfenbein.
 • 5. Register: Frauen und Kinder aus Nubien und Syrien-Palästina. Die Beischrift erwähnt, dass diese als Beute von den Feldzügen nach Ägypten kamen und als Sklaven dem Amun-Tempel zugeteilt sind.

Aus dem 15. Jahrhundert v. Chr. ist der sogenannte Kurustama-Vertrag überliefert, eine zwischenstaatliche Vereinbarung zwischen den Ägyptern und den Hethitern . Teile des Vertrages sind auf keilschriftlichen Tafeln aus Hattuša erhalten geblieben, einerseits als Sekundärquellen in späterer Überlieferung, andererseits existiert auch ein Fragment des Originalvertrages. Es ist somit der älteste erhaltene paritätische Staatsvertrag. Als Vertragspartner kommen auf hethitischer Seite Tudhalija I. und auf ägyptischer Seite Thutmosis III. oder nach älterer Auffassung Amenophis II. in Frage. In dem Vertrag regelten Ägypter und Hethiter die Folgen der Auswanderung von Bewohnern aus Kurustama ins Herrschaftsgebiet der Ägypter. Der Vertrag scheint auch Grenzregelungen beinhaltet zu haben. Er besaß bis zum Überfall der Hethiter auf das ägyptische Amka am Ende der ägyptischen 18. Dynastie Gültigkeit (ca. 1330 v. Chr.; siehe dazu auch Dahamunzu-Affäre ). [68] Die Stadt Kurustama lag vermutlich im nördlichen oder nordöstlichen Anatolien , eine genaue Lokalisation ist jedoch nicht möglich. [69] Nach Breyers Auffassung hatten sich die beiden Großmächte in dieser Zeit so weit angenähert, dass eine direkte Konfrontation drohte, weshalb sie diplomatische Kontakte aufnahmen. Die Ägypter lernten die Keilschrift, um sich international verständigen zu können. Bereits vor der Amarna-Zeit entstand somit eine Art Verhaltenskodex zwischenstaatlicher Beziehungen. Die beginnenden und intensiver werdenden Kontakte zwischen den beiden Kulturen wurden in der Thutmosidenzeit erstmals fassbar: „Nicht nur bei den diplomatischen Beziehungen muss man sich also von dem lieb gewonnenen Bild einer Internationalisierung erst in der Amarnazeit verabschieden – bereits die frühen Thutmosiden waren ‚global player'.“ [70]

Verwaltung

Der König war theoretisch im Besitz der Gesamtheit des Landes und die Bürokratie wuchs als Mittel zum Eintreiben und Umverteilen der ägyptischen Produkte im Namen des Herrschers. [71] Viel Quellenmaterial liefern die Biografien in den Beamtengräbern, insbesondere in Theben-West (siehe auch Liste der thebanischen Gräber ). Dabei nahm der Königsdienst eine Vorrangstellung ein: „Für den König zu handeln, sich vor ihm zu bewähren, von ihm belohnt zu werden, erfüllt in dieser Zeit so sehr den Mittelpunkt des offiziellen Daseins, dass daneben alle weiteren Bezugspunkte des Lebens eines Beamten sekundär werden.“ [72]

Andererseits konnte der Übergang von der Herrschaft von Thutmosis III. zur Koregenz mit Hatschepsut und schließlich zur Alleinherrschaft des Thutmosis' III. nicht ohne Unterstützung der wichtigsten Beamten vonstattengehen. Das Andenken der wichtigsten Beamten wurde nach diesen Übergängen nicht verfolgt. Eine neue Beamten-Klasse waren unter Thutmosis III. die Veteranen der Asien-Feldzüge. Diese Männer erwarben sich ihre Positionen in der Verwaltung durch ihre Treue als Krieger und Freunde des Königs. [73]

Wesire

Der Wesir Rechmire beaufsichtigt die Magazine, Darstellung aus dem Grab TT100

Der oberste Beamte im Staat war der sogenannte Wesir (altägyptisch Tjati ). Spätestens zur Zeit Thutmosis' III. wurde das Wesirat zweigeteilt. Es gab jeweils einen Wesir für die Reichsteile Oberägypten und Unterägypten . [74] Bis zum Jahr 5 unter Thutmosis III. und Hatschepsut amtierte Ahmose Aametju als Wesir. Ihm folgte sein Sohn Useramun in dieses Amt. Nach dessen langjähriger Amtszeit übernahm dessen Neffe Rechmire das Wesiramt. Die Gräber des Useramun ( TT61 und TT131 ) und des Rechmire (TT100), geben einen guten Einblick in die Organisation des Wesiramtes. TT61 und TT100 überliefern eines der bedeutendsten Dokumente zur ägyptischen Verwaltung in seiner ältesten Textform: die Dienstanweisung für den Wesir . Diese beschreibt die wichtigsten Aufgaben und Pflichten eines Wesirs in 27 Paragraphen. [75] Nach van den Boorn lassen sich die Aufgaben des Wesirs auf drei Hauptaspekte zusammenfassen: die Verwaltung des pr-nswt (Palast), die Leitung der Zivilverwaltung und die Stellvertretung des Königs. [76]

Neferweben ist bisher der früheste belegte Wesir Unterägyptens. Er ist von zwei Kanopenkrügen bekannt, die aus Sakkara , der Nekropole von Memphis stammen. [77] Dies belegt, dass Neferweben dort bestattet wurde und wahrscheinlich dort residiert hatte. Auf einer Statue von ihm erscheinen die Namen von Thutmosis III., womit er mit Sicherheit unter diesem Herrscher zu datieren ist. [78] Vielleicht war Neferweben der Vater des Wesirs Rechmire, da dessen Vater ebenfalls Neferweben hieß, aber dieser trägt im Kontext mit Rechmire nie den Wesirstitel.

Weitere hohe Verwaltungsbeamte

Der Hohepriester des Amun Mencheperreseneb und seine Mutter Tajunet verehren den thronenden Gott Osiris- Chontamenti , Darstellung aus dem Grab TT86

Im frühen Neuen Reich war das Amt des Schatzmeisters ( Jmj-r3-ḫtmtImi-ra chetemet , wörtlich: „Vorsteher des Siegels“) noch sehr einflussreich. Es beinhaltete die Verwaltung der königlichen Einkünfte aus ausländischen Abgaben und aus den Handelsunternehmungen, die Organisation von Expeditionen und die gesamte Palastverwaltung. Insbesondere der Schatzmeister Sennefer ist aufgrund seiner Grabanlage in Theben-West ( TT99 ) bekannt. [79] Die Eintreibung und Verteilung von Getreide war eine der grundlegenden organisatorischen Tätigkeiten des Staates. Der „Vorsteher der beiden Scheunen von Ober- und Unterägypten“ war verantwortlich für die Überwachung dieser Tätigkeit, die Aufzeichnung darüber und die Berichterstattung der Erträge beim König. Bis mindestens ins Jahr 36 hatte Minnacht dieses Amt inne, dessen Laufbahn als niedriger Beamter im Amun-Tempel im Norden des Landes zur Zeit der Hatschepsut begann. Sein Sohn Mencheperre-seneb folgte ihm in seinen Ämtern nach. [80]

Die Herolde waren bevollmächtigt, im Namen des Königs zu sprechen, so wie die Schreiber in seinem Namen Aufzeichnungen führen durften. Sie waren Berichterstatter des Königs und waren in einem großen geografischen Bereich tätig. [81] Iamunedjeh war königlicher Schreiber, erster königlicher Herold, Vorsteher der Wache und Vorsteher der beiden Scheunen von Ober- und Unterägypten unter Thutmosis III. In seinem Felsengrab in Qurna ( TT84 ) berichtet er über die besondere Erwählung durch den König. Als Erster königlicher Herold war er der, „der zu jeder Zeit gerufen wurde, um die Pläne der beiden Länder auszuführen“. Eine Statue aus Theben berichtet von der Teilnahme am Zug Thutmosis' III. über den Euphrat .

Als Hohepriester des Amun in Karnak war Mencheperreseneb einer der höchsten Beamten im religiösen Bereich unter Thutmosis III. Er überwachte auch die Arbeiten des Königs im Amun-Tempel und besaß die beiden Grabanlagen TT86 und TT112 in Scheich Abd el-Qurna . Aus der väterlichen Linie stammte er vermutlich nicht aus einer einflussreichen Familie, seine Mutter Tajunet war jedoch königliche Amme und laut seinen Angaben kannte er den König seit seiner Kindheit.

Puiemre führte den Titel eines Zweiten Amunpriesters und begann seine Karriere bereits unter Hatschepsut. In seinen Aufgabenbereich fiel die Inspektion der Werkstätten im Amun-Tempel, die Kontrolle und Organisation verschiedener Tempel-Zeremonien und die Entgegennahme der Tribute an den Amun-Tempel. Von außergewöhnlicher Architektur ist sein Grab TT39 in El-Chocha . [82]

Erzieher der Königskinder

Bener-merut und die ihm anvertraute Prinzessin Merit-Amun

Großen Einfluss hatten in der 18. Dynastie Beamte, unter deren Obhut Königskinder standen. Die Erzieher waren sowohl männlich als auch weiblich und waren manchmal einer Gruppe von Königskindern zugeordnet und wurden manchmal als Tutor für einen Prinzen oder eine Prinzessin ausgesucht. [83]

Hatschepsuts oberster Architekt, Baumeister und Obervermögensverwalter Senenmut war auch für die Erziehung ihrer Tochter Neferu-Re verantwortlich. Unter Thutmosis' III. war einer dieser Prinzenerzieher Bener-merut . Ähnlich wie bekannte Erzieherstatuen des Senenmut zeigt der Würfelhocker CG 42171 den Beamten mit Merit-Amun, der Tochter des Thutmosis III. Der Kopf des Mädchens schaut dabei aus dem Schoß ihres Erziehers auf. Seinen Titeln zufolge war Bener-merut auch als Bauleiter und in der königlichen Verwaltung tätig. [84]

Beamte des Militärs und der Polizei

Bis zur Amarna-Zeit wurden hohe Militärs nicht in diesem Bereich ausgebildet, sondern aus Positionen befördert, die mit Registrieren und Berechnen zu tun haben. Ausschlaggebende Qualifikationen waren also Organisationstalent und Rechenkünste, denn der Erfolg einer militärischen Aktion hing stark von Organisation, Einteilung der Soldaten und Verteilung der Waffen ab. [85]

Goldener Armreif des Generals Djehuti mit dem Thronnamen des Thutmosis III.

Der berühmteste General dieser Zeit ist Djehuti , dessen militärische Erfolge in späterer Zeit Eingang in die literarische Erzählung von der Eroberung von Joppe fanden. Insbesondere seine List wird gewürdigt. So enthält die Erzählung eine Episode, die an Ali Baba und das Trojanische Pferd erinnert: Die Eroberung der Stadt wurde dadurch erreicht, dass sich Djehuti und zweihundert Mitstreiter in Säcke einnähen ließen. Diese wurden ohne Schwierigkeiten in die Stadt geschmuggelt, da der dortige Fürst glaubte, es handele sich um Geschenke. In der Nacht krochen die Soldaten aus ihren Säcken und konnten die Stadttore öffnen, was zur Eroberung der Stadt führte. Wahrscheinlich befand sich Djehutis Grab in Saqqara , von wo einige Objekte mit seinem Namen stammen. [85]

Gut bekannt ist das Leben des „Oberst und Stellvertreter des Heeres“ Amenemheb durch seine Autobiografie im Grab TT85 . Amenemheb hatte sich vom Frontsoldaten zum höchsten als Nicht-Beamten erreichbaren Amt, zum Oberst , hochgedient. Bei der Krönung des Amenophis' II. wurde er zum Stellvertreter des Heeres befördert. Dies erfolgte jedoch nicht aufgrund seiner Verdienste, sondern der Stellung seiner Frau Baki als Amme eines Königskindes am Hofe. Als militärischer Höhepunkt wird die Überquerung des Euphrats während des achten Feldzugs Thutmosis' genannt. Für die Rettung des Königs bei der Elefantenjagd bei Nija wurde er mit dem Ehrengold ausgezeichnet. [86]

Neferchau bekleidete das Amt des „Oberst der Medjau und Vorsteher der Wüste“. Die Wüstenpolizei ( Medjau oder auch Medjai) bewachte polizeilich und militärisch die Wüste. Sie verfolgte flüchtige Personen in die Wüste und bot Expeditionen Schutz gegen Beduinen. Der Polizeioberst Dedi ist aus seinem Felsengrab TT200 in El-Chocha bekannt. Er diente sich vom einfachen Soldaten zunächst zum Standartenträger der königlichen Schutzwache hoch und wurde schließlich zum Oberst der Polizei in Theben-West befördert, eine Truppe, die größtenteils aus Nubiern bestand. Diese Sicherheitstruppe schützte die massenweise in den königlichen Gräbern und Tempeln angehäuften Wertgegenstände und die Nekropolenarbeiter. [87]

Kultische Aktivitäten

Im Rahmen der traditionellen Rolle eines ägyptischen Herrschers trat Thutmosis III. als Mittler zwischen Mensch und Gottheit auf. In seiner Funktion als Priester trug er die Verantwortung für den voneinander abhängigen Austausch zwischen der sterblichen und der göttlichen Welt. Seine Teilnahme am Götterkult garantierte somit die Harmonie des Lebens unter den Lebenden. [88]

Thutmosis III. gehört jedoch zu jenen Königen, die ihre göttliche Natur besonders betonten. Schon zu Lebzeiten wurde er auch als Parallelgott zu Amun in der Opferformel aufgerufen. Er rühmte sich, „Sohn“ beziehungsweise „Abbild“ des Amun zu sein. In Nubien wurde Thutmosis III. nach dem Vorbild der dortigen Vergöttlichung von Sesostris III. wahrscheinlich bereits zu Lebzeiten zu einer echten Ortsgottheit erhoben, und zwar als Ebenbild von Thot . [89]

Sedfeste

Thutmosis III. beim Sedfestlauf in Karnak

Einer der wichtigsten Auftritte für den König war das Sedfest . Es diente der Herrschafts- und Krafterneuerung des regierenden Königs. Normalerweise wurde es nach 30 Regierungsjahren zum ersten Mal gefeiert. In komplexen Ritualen sollte der König einen Verjüngungsprozess durchmachen. Bereits in der Roten Kapelle finden sich Darstellungen der Hatschepsut beim Durchführen eines solchen Festes. Ob unter ihr jedoch bereits ein solches stattfand, lässt sich nicht eindeutig klären. Es fehlen unabhängige Bestätigungen für ein solches Ereignis, wie beispielsweise Aufschriften auf Gefässen, deren Inhalt für ein Sedfest bestimmt war, oder Berichte in den Gräbern von Beamten über ihre Beteiligung an den Vorbereitungen für ein solches. [90]

Ein „erstes Mal des Jubiläums“ im 30. Regierungsjahr Thutmosis' wird auf Pfeilern seines Tempels in Medinet Habu erwähnt. [91] Auch Darstellungen im „Festtempel“ (Ach-menu) in Karnak verweisen auf die Durchführung eines ersten Sedfestes. Dazu gehören Kultläufe, die ein wichtiger Bestandteil des Festes waren und in denen der alternde König seine Kraft unter Beweis stellte. Ein drittes Sedfest erwähnt der Obelisk aus Heliopolis, der sich heute in London befindet. [92]

Tempelfeste

Die Prozessionsbarke des Amun, Darstellung in der Roten Kapelle

Die Durchführung verschiedener Tempelfeste wurde durch einen Kalender geregelt, der unter der Autorität des Königs erstellt wurde. Bei solchen Festen verließ der Gott seinen Tempel in Form einer Kultstatue und kam so in Kontakt mit seinen Anbetern. In einer Prozession trugen dabei die Priester den Gott auf einer Prozessionsbarke .

Das wohl bedeutendste und längste der jährlichen Feste in Theben war das Opetfest . Bei diesem Fest besuchte Amun von Karnak das Heiligtum des „Südlichen Opet“ (Jp.t-rsj.t) im heutigen Luxor-Tempel , der als die Stätte seiner Geburt galt. Das Opetfest diente auch der Erneuerung der göttlichen Ka-Kraft des Königs. Sein Ka vereinigte sich mit dem seiner königlichen Vorfahren. Auf dem Höhepunkt der mysterienartigen Rituale kam es zu einer Begegnung des Königs mit Amun-Re in dessen Barkensanktuar. Der Gott übertrug die göttlichen Ka-Kräfte auf den König. Darstellungen in der Roten Kapelle zeigen Thutmosis III. zusammen mit Hatschepsut zum ersten Mal bei der Durchführung eines solchen Festes. In seiner Alleinherrschaft wird es zum ersten Mal nach der Rückkehr des ersten Siegreichen Feldzugs nach Vorderasien erwähnt. [93]

Beim „ Fest vom Schönen Wüstental “ zog Amun von Karnak nach Theben-West zu den Millionenjahrhäusern . Diese Anlagen dienten nicht nur dem Kult des verstorbenen, sondern auch dem des lebenden Königs. Im Zentrum des zeremoniellen Geschehens stand die Regeneration von Göttern und von Königen, die regelmäßige Erneuerung ihrer körperlichen und geistigen Kräfte „für Millionen von Jahren“. Das letzte Ziel der Prozession war unter Hatschepsut ihr Millionenjahrhaus Djeser Djeseru in Deir el-Bahari . [94] Nach der Errichtung des eigenen Totentempels in Deir-el Bahari dürfte dieser als letzte Station beim Talfest gedient haben. [95]

Tod und Nachfolge

Mögliche Koregenz des Amenophis II.

Stele mit den Darstellungen Thutmosis' III. und Amenophis' II. mit offensichtlich gleichem Status

Auf einer Gedenkstele vor dem Amun-Tempel beim Gebel Barkal aus dem 47. Regierungsjahr reflektiert Thutmosis III. verschiedenste Aspekte und Errungenschaften aus seiner Regierungszeit. Sie ist von siegreicher Erinnerung, eindrucksvollen Reden und der kompletten Schirmherrschaft seitens der Götter geprägt. Viel Raum nehmen dabei die siegreichen Kampagnen nach Vorderasien ein. Weitere Zukunftspläne werden nicht erwähnt und Amenophis II. erscheint weder als Prinz noch als Koregent, was bei solch einem propagandistischen Text aber auch nicht weiter verwundert. [96]

In der berühmten Biografie im Grab des Amenemheb in Scheich Abd el-Qurna ( TT85 ) wird über den Tod des Thutmosis III. und die Thronbesteigung des Amenophis II. berichtet:

„Der König, er vollendete seine Lebenszeit mit vielen schönen Jahren in Stärke, Macht und Rechtfertigung, beginnend im Jahr 1 bis zum Jahr 54, 3. Monat der Wachstumszeit, letzter Tag unter der Majestät des Königs von Ober- und Unterägypten ‚Es bleibt die Gestalt des Re', des Gerechtfertigten. Er entfernte sich zum Himmel und vereinte sich mit Aton. Der Gottesleib gesellte sich zu dem, der ihn schuf.
Ganz früh am Morgen, als die Sonne eben aufging und der Himmel hell geworden war, da wurde dem König von Ober- und Unterägypten ‚Groß sind die Gestalten des Re', dem Sohn des Re, ‚Amenophis (II.), Gott und Herrscher von Theben', dem Leben gegeben wurde, der Thron seines Vaters verliehen. Er ließ sich auf dem Thron nieder und nahm Besitz von seiner Herrschaft.“

Biografie des Amenemheb [97]

Zwar kann man sich nicht ganz sicher sein, ob die Thronbesteigung Amenophis' II. am Tag nach dem Tod des Thutmosis III. eine symbolische Anspielung ist, daneben existiert von Amenophis II. jedoch noch ein weiteres Thronbesteigungsdatum, was darauf hindeutet, dass er bereits vor dem Tod Thutmosis' als Mitregent eingesetzt wurde. Neben dem Datum IV Peret 1 in der Biografie des Amenemheb nennen die Semna-Stele des Usersatet und Papyrus British Museum 10056 als Thronbesteigungsdatum IV Achet 1. Somit stellt sich die Frage, ob Amenophis' Antritt vor oder nach Thutmosis' Tod (III Peret 30) erfolgte. Ersteres ist anzunehmen, da man sonst von einer „pharaonenlosen“ Zeit von zwei Drittel eines Jahres ausgehen muss. [98] Alan Gardiner interpretierte die vier Monate zwischen der Thronbesteigung Amenophis' II. und dem Tod Thutmosis' III. als Länge der Koregenz [99] , obwohl nicht bekannt ist, ob die beiden Ereignisse in demselben Jahr stattfanden. [100]

Einen weiteren Anhaltspunkt könnte die Frage nach der „ersten siegreichen Kampagne“ Amenophis' II. liefern. Die Amada -Stele Amenophis' beschreibt eine erste Kampagne in seinem Jahr 3. [101] und die Memphis-Stele Amenophis' II. eine erste Kampagne im Jahr 7 [102] . Ausgehend von der Annahme der Existenz von zwei ersten Kampagnen schlägt Peter Der Manuelian folgende Hypothese vor: Die beiden Kampagnen können nicht beide während der Koregenz oder während der Alleinherrschaft von Amenophis II. datiert werden, sonst würden nicht beide als „erste“ bezeichnet werden. [103] Somit dürfte Amenophis II. für ein paar Jahre an der Seite seines Vaters als Koregent regiert haben.

Bestattung

Kopf der Mumie im Profil

Mit dem Tod verband sich der König mit seinen Vorgängern als einer der göttlichen Väter. Der Kult in seinem Totentempel, der bereits zu seiner Lebzeit aktiv war, gewährleistete sein unsterbliches Dasein auf der Erde. Das Grab bot die Umgebung, in welcher seine Autorität unter den Göttern bestätigt wurde. Diese beiden Komponenten beschreiben die Rolle des toten Königs als eine Kraft unter den Lebenden und als einer transzendenten kosmischen Kraft. [104]

Thutmosis III. wurde im Grab KV34 im Tal der Könige bestattet. Er besaß einen Totentempel in Qurna und einen weiteren in Deir el-Bahari . In der 22. Dynastie wurde die Mumie Thutmosis' III. jedoch mit zahlreichen weiteren Königsmumien ins Grab DB 320 (sogenannte Cachette von Deir el-Bahari ) umgebettet, da diese besseren Schutz vor Grabräubern bot. Dort wurde die Mumie in den 1870er-Jahren entdeckt. Heute befindet sie sich im Ägyptischen Museum Kairo mit der Inventarnummer CG 61068. Die 1,60 m lange Mumie war in einem schlechten Zustand und an drei Stellen gebrochen. Sie war mit einem Bukett von Binsen beschmückt. Das Leichentuch ist mit hieroglyphischen Texten beschriftet, darunter das 27. Kapitel des ägyptischen Totenbuchs und die Sonnenlitanei für König Thutmosis III., Sohn der Königin Isis , deren Name hier zum ersten Mal auftauchte. [105]

Posthume Verehrung

Stele CG34035 im Ägyptischen Museum Kairo . Oben sind Osiris , Anubis , die Nekropolengöttin (links) und Thutmosis III. (rechts) dargestellt. Unten bringen der Stifter und seine Familie Opfergaben dar.

Die erste eindeutige Erhebung Thutmosis' III. zum Gott im privatien Totenkult geschah im Grab TT89 des Amenmose zur Zeit des Amenophis III. Hier thront Thutmosis III. in einem Kiosk und wird vom Grabinhaber verehrt. Auch im Grab TT161 des Nacht erscheint er als vergöttlichter König auf der linken Seite des hinteren Eingangs, während Amenophis I. und der heilig gewordene Ahmose Sapair auf der rechten Seite dargestellt sind. Eine Reihe von Privatstelen aus der Voramarnazeit und ramessidische Privatstelen aus Gurob zeigen ebenfalls den gottgleichen Stand des Thutmosis III. auf.

Seit der Regierungszeit Amenophis III. bis in die Ramessidenzeit wurden Amenophis I. und Thutmosis III. in thebanischen Privatgräbern mehrfach zusammen verehrt. Auch auf Wandreliefs in Karnak werden die beiden Könige mehrfach zusammen dargestellt. Es stellt sich somit die Frage, ob Thutmosis III. eventuell zusammen mit seinem Urgroßvater zu den Schutzheiligen der thebanischen Nekropole gehörte. [106]

Auf drei Stelen mit demotischen Inschriften aus der Ptolemäerzeit enthalten Priestertitel den Königsnamen Menech-pa-Ra (Mnḫ-p3-Rˁ) bei dem es sich vermutlich um eine späte Schreibung des Thronnamens Mn-ḫpr(w)-Rˁ(w) von Thutmosis III. handelt. Trifft dies zu, so liefern sie die einzigen Belege für einen Kult für diesen König zu dieser Zeit. [107]

Bautätigkeit

Bauprojekte in Karnak

Besonders verbunden fühlten sich die Könige der 18. Dynastie mit dem Reichsgott Amun in Karnak . Dementsprechend wurde der Tempelbezirk des Amun unter Thutmosis III. maßgeblich erweitert und restauriert.

Neubau des zentralen Barkensanktuars

Barkensanktuar im Karnak-Tempel

Das erst wenige Jahre zuvor von Hatschepsut erbaute Barkensanktuar um den 5. Pylon wurde durch ein neues Gebäude aus schwarzem Granit ersetzt, durch einen weiteren kleinen Torbau unterteilt und einem kleinen Vorbau erweitert. In dem kleinen Hof vor diesem Anbau müssen auch die beiden kleinen „golden glänzenden“ Obelisken Thutmosis III. gestanden haben, die bei der Eroberung Thebens durch die Assyrer im 7. Jahrhundert v. Chr. erbeutet wurden. An der westlichen Außenwand des südlichen Teils des Zentralgebäudes errichtete Thutmosis eine Scheintür , von deren einstiger Ausstattung mit Gold und kostbarem Lapislazuli eine Widmungsinschrift berichtet. Inschriftlich besonders interessant ist der sogenannte Annalensaal, der sich an den Wänden des Hofes vor dem Barkensanktuar und an der nördlichen Umfassungsmauer erstreckt. Die hier im 40. Regierungsjahr eingravierten Texte geben einen anschaulichen Bericht über die militärischen Aktionen des Königs. [108]

Umbau und Erweiterung des Zentralheiligtums und des Säulensaals

Den heiligen Bezirk zwischen dem heutigen 4. Pylon und dem Festtempel Thutmosis' III. (Ach-menu) bezeichneten die Ägypter als Ipet-Sut ( jpt-swt – „Ort der Erwählung“). Der älteste Gebäudeabschnitt aus dem Mittleren Reich wurde wegen seiner heiligen Natur in seinem ursprünglichen Zustand belassen und die späteren Bauten wurden um dieses Areal herum angelegt. Thutmosis III. ließ den von Thutmosis I. um das Zentralheiligtum des Mittleren Reiches angelegten Portikus (Säulengang) entfernen und durch viele kleine, eng aneinander liegende Kapellen ersetzen. Darin wurden Statuen verstorbener Herrscher verehrt.

Osiris-Pfeiler im Wadjit

Der zweiteilige Säulensaal, das sogenannte Wadjit, wurde unter Thutmosis I. errichtet und unter Hatschepsut umgestaltet. Von ihr stammten unter anderem zwei Obelisken aus Rosengranit , von denen noch einer in situ erhalten ist. Thutmosis III. ließ alle Säulen der Halle durch eine Doppelreihe wuchtiger Papyrussäulen aus Sandstein ersetzen. Die Osiris-Pfeiler Thutmosis I. wurden mit einer „Zungenmauer“ umgeben, um den Eindruck von Statuen-Nischen zu erwecken. Die Obelisken Hatschepsuts wurden so ummauert, dass sie innerhalb des Gebäudes nicht mehr sichtbar waren, aber von außen noch immer das Tempelhaus sichtbar überragten. Zwei weitere Obelisken ließ Thutmosis III. anlässlich eines Sed-Festes unmittelbar vor den Obelisken Thutmosis' I. am Eingang des Zentralheiligtums (4. Pylon) aufstellen. Diese wurden für den Bau des 3. Pylonen von Amenophis III. entfernt. [109]

Errichtung des Ach-menu (Festtempel)

Im 24. Regierungsjahr ließ Thutmosis III. östlich hinter dem Areal des Mittleren Reiches das Ach-menu, auch einfach als „Festtempel“ bezeichnet, errichten. Sein ausführlicher Name lautet Men-cheper-Ra-ach-menu, was so viel wie „Herrlich an Denkmälern ist Men-cheper-Ra (Thutmosis III.)“ oder auch „Erhaben ist das Andenken des Men-cheper-Ra“ heißt.

Ach-menu im Tempel des Amun-Re

Das Zentrum des Gebäudes bildet eine große Festhalle, daneben gibt es Räume für den Kult des Amun und des Sokar , ein Doppelsanktuar, in dem geheime Mysterien abgehalten wurden, und einen höher gelegenen, über einen Treppenaufgang erreichbaren Raum für den Sonnenkult. Das Heiligtum ist Nord-Süd orientiert, es berücksichtigt aber auch die Ost-West-Achse des Haupttempels. Der Haupteingang befindet sich entgegen der üblichen Anordnung für einen ägyptischen Tempel des Neuen Reiches am Ende eines langen Korridors und in das eigentliche Heiligtum gelangt man erst nach einer 90°-Wendung über einen Vorraum.

Die rund 40 Meter lange Festhalle ist das älteste bekannte Beispiel eines basilikalen Gebäudes: Das Dach des Mittelschiffes wird von einer zweireihigen Säulenreihe von je 10 Säulen und die umgebenden Seitenschiffe von insgesamt 32 Pfeilern getragen. Die Form der Säulen ahmt in monumentaler Weise das hölzerne Gestänge eines Zeltes nach. Es handelt sich somit um ein in Stein umgesetztes Festzelt, das bei den rituellen Handlungen des Sed-Festes eine zentrale Rolle spielte.

Zeltstangensäulen im Ach-menu

An den Wänden einer kleinen Kapelle in der Süd-West-Ecke der Halle befand sich die sogenannte Königsliste von Karnak . Auf ihr steht der Pharao opfernd vor insgesamt 61 sitzend abgebildeten Königen. Diese königliche Ahnentafel ist von Bedeutung für die historisch-relative Chronologie. [110]

Das Ach-menu wird auch als Millionenjahrhaus bezeichnet. Es ist ähnlich konzipiert wie die Millionenjahrhäuser des thebanischen Westufers, mit einer Sonnenkultstätte auf dem Dach, einem Sokar-Heiligtum und einer Kapelle für den Kult der Vorfahrenkönige. So gesehen wird vermutet, „dass der Bau vor allem dem Kult des Königs als einer Erscheinungsform des Amun-Re geweiht war“. [111] Noch weiter geht Piotr Laskowski in seiner Interpretation: Die Stele CG 34012 erzählt von Wundern, die sich während der Gründungszeremonie ereigneten. Unerwartet nahm Amun an der Zeremonie teil und führte die Gründungsriten durch. Das kann als Zeichen einer perfekten Vereinigung zwischen dem Gott und dem König verstanden werden. Thutmosis III. gründete den Tempel für Amun und war gleichzeitig eine Form des Amun. Somit gründete er einen Tempel, welcher der Bestimmung seines eigenen Kultes diente. [112]

Der „botanische Garten“

Pflanzendarstellungen im „botanischen Garten“

Außergewöhnlich ist der „botanische Garten“ im nordöstlichen Teil des Ach-menu. Während des dritten Feldzugs im 25. Regierungsjahr in die Region Retjenu sammelte Thutmosis III. laut Inschrift „alle seltenen Pflanzen und schönen Blumen“ und auch Tiere, um sie dem Amun-Tempel von Karnak zu stiften. Ebenso außergewöhnlich ist, dass diese Vielfalt an nicht-ägyptischen Pflanzen und Tieren mit botanischer und zoologischer Akribie auf den Reliefs dargestellt wurde. Im Gegensatz zu den üblichen Konventionen in der ägyptischen Kunst werden die Tiere, Pflanzen und Pflanzenteile oft nicht auf einer Standlinie, sondern frei auf der Fläche verteilt, repräsentiert. Sie sind für sich allein dargestellt, mehr im Sinne eines beschreibenden Katalogs als einer ökologischen oder funktionalen Einbindung in eine Szene. [113]

Insgesamt konnte Nathalie Beaux 86 % der dargestellten Pflanzenarten und 30 der 36 Vogeldarstellungen identifizieren. [114] Es bleibt allerdings fraglich, ob alle Pflanzen und Tiere während eines Feldzuges gesammelt wurden oder ob sie nicht auch durch Handel oder als Geschenke in ägyptische Hände gelangten. Es lässt sich auch nicht sagen, ob diese nur vor Ort dokumentiert wurden, oder ob sie tatsächlich nach Ägypten gebracht und vielleicht sogar akklimatisiert wurden. [113] So zeigen bereits die Darstellungen in der Punt -Halle der Hatschepsut in Deir el-Bahari, dass exotische Pflanzen und Tiere als Handelsgüter importiert wurden. Der Bericht der Erkundung von Punt zeigt eine Welt, deren Neuheiten spürbar überwunden werden. [113]

Dieses Interesse am Exotischen entsprang jedoch nicht einer rein wissenschaftlichen Neugier. Kai Widmaier denkt bei der Überführung dieser Landschaftsbeobachtungen in den monumentalen Kontext eines Tempels an Formen von Aneignung und Vereinnahmung der exotischen Fremde in eigenkulturelle Kontexte. [115] Nathalie Beaux versteht dies als Form der symbolischen Grenzerweiterung, indem entweder die tatsächliche erreichte Fremde oder aber außergewöhnliche Elemente des Unbekannten in das Dekorationsprogramm der Tempel übernommen wurden. [116]

Thutmosis III. Obelisk auf dem Hippodrom (Konstantinopel) (Sultan-Ahmed-Platz) in Istanbul.

Errichtung des Osttempels

Obelisk auf dem Lateransplatz in Rom aus dem Osttempel in Karnak

Der sogenannte Osttempel liegt hinter dem Ach-menu an der Ostmauer der Tempelmauer. Wahrscheinlich ließ Thutmosis III. hier ein älteres Heiligtum der Hatschepsut entfernen oder verändern. Die kleine Anlage besteht hauptsächlich aus einem Götterschrein für Amun. Ursprünglich flankierten zwei Obelisken aus der Zeit Hatschepsuts das Heiligtum. Thutmosis III. ließ einen weiteren Obelisken in Auftrag geben, der aber erst unter Thutmosis IV. fertiggestellt wurde. Er wurde bereits in der Antike nach Rom gebracht, wo er seitdem auf der Piazza San Giovanni in Laterano steht und Obelisco Lateranense genannt wird. [117]

Erweiterung der Nord-Süd-Achse

Eine zweite Tempelachse des Amuntempels beginnt vor dem 4. Pylonen und ist südwärts auf den Mut-Bezirk und den drei Kilometer weiter entfernten Luxor-Tempel ausgerichtet. Bereits Hatschepsut ließ diese Prachtstraße durch Festhöfe, Stationskapellen und den 8. Pylonen erweitern, jedoch erst Thutmosis III. konnte den Pylon vollenden. Bereits vorhandene Inschriften wurden dementsprechend seiner Regierung angepasst.

Darstellung auf dem 7. Pylon: Thutmosis III. beim Erschlagen der Feinde

Einen weiteren Torbereich, den 7. Pylon, ließ er zwischen dem 8. und 4. Pylon errichten. Eine gut erhaltene Reliefszene zeigt Thutmosis III. als Feldherrn beim Erschlagen der Feinde. Vor dem Eingangsbereich des Pylonen standen einst zwei kolossale Statuen, von denen die rechte Thutmosis III. und die linke den späteren König Ramses III. darstellten, die aber bis auf den Sockel und Reste des Fuß- und Beinbereichs zerstört sind. Unmittelbar davor standen zwei Obelisken Thutmosis'. Der obere Teil des Westlichen wurde bereits in der Antike nach Konstantinopel gebracht und befindet sich heute auf dem Istanbuler Hippodromplatz. Die Reste des unteren Teils des östlichen Obelisken liegen noch vor Ort.

Der heilige See

Zwischen dem 7. und 8. Pylon bauten die Architekten Thutmosis' III. im 30. bzw. 34. Regierungsjahr eine Stationskapelle, die als Ruhestation für das Kultbild des Amun während feierlicher Prozessionen diente. Die schlecht erhaltene Anlage war auf den Heiligen See hin ausgerichtet.

Ein wichtiger Bestandteil des Tempelareals war der rechteckige, 200 × 177 Meter große Heilige See. In diesem führten die Priester Reinigungszeremonien vor dem Betreten des Tempels durch. Wahrscheinlich wurde das Wasserbecken unter Thutmosis umgebaut und neu gestaltet. Dieses symbolisiert den Urozean Nun , der zu Beginn der Zeit die gesamte Erdoberfläche bedeckte und aus dem bei der Schöpfung der Sonnengott auftauchte. [118]

Neubau des Ptah-Tempels

Ptah -Tempel in Karnak

Neben dem Reichsgott Amun besaß unter anderen auch Ptah , der Hauptgott der alten Reichsstadt Memphis , eine Kultstätte in Karnak. Zumindest seit Beginn der 18. Dynastie gab es ein kleines Heiligtum aus Lehmziegeln und mit Holzsäulen. Bereits nach dem ersten Feldzug im 23. Regierungsjahr veranlasste Thutmosis den Neubau dieses Gebäudes. Das neue Heiligtum aus Stein bestand aus drei verbundenen Räumen und einer kleinen Halle davor, deren Dach von zwei Säulen getragen wurde. Es wurde unter König Schabaka und in ptolemäischer Zeit erweitert. [119]

Bauprojekte in Theben-West

Der Totentempel in Qurna

Den ersten Totentempel baute Thutmosis III. 400 Meter südwestlich vom Beginn des Aufwegs des Totentempel des Mentuhotep II. und 300 Meter nordöstlich des Ramesseums in Theben-West beim heutigen Ort el-Qurna . Damit führte er bei der Wahl des Bauplatzes die von Amenophis I. begonnene Abfolge der Totentempel nach Südwesten fort, die sich in der Folge bis nach Medinet Habu fortsetzte.

Karte mit den Totentempeln in Theben-West

Wann genau Thutmosis mit dem Bau des Totentempels begann, ist nicht bekannt. Die früheste überlieferte Erwähnung befindet sich in der Roten Kapelle , auf einem schwarzen Sockelblock (Nr. 290). Damit ist belegt, dass der Bau schon in der Zeit der Mitregentschaft mit Hatschepsut errichtet wurde, denn die Rote Kapelle, ein Barkenraum der Hatschepsut, wurde im 16. Jahr der gemeinsamen Regierung errichtet. Darin wird der Totentempel des Thutmosis unter den Opfer liefernden Tempeln erwähnt. Demnach war er im 16. Regierungsjahr in einer ersten Fassung schon fertig und in Betrieb.

Plan des unvollständig ausgegrabenen Totentempels in el-Qurna von 1905

Das Fehlen von Beinamen im Namensring der meisten Ziegelstempel in der Umfassungsmauer des ersten Bauabschnitts und die bescheidene Größe des Tempels sprechen ebenfalls für den Baubeginn in den ersten Regierungsjahren.

Eine weitere datierte Erwähnung stammt aus dem 23. Regierungsjahr. In den Annalen des Annalensaals im Karnak-Tempel erwähnt Thutmosis III., dass das Siegesfest des dritten Asienfeldzuges im Totentempel gefeiert wurde.

Die Beinamen des Königs auf den Ziegelstempeln deuten darauf hin, dass auch in der Zeit der Alleinregierung weiter am Tempel gebaut wurde. Das Hathorheiligtum wurde anscheinend unter dem Nachfolger Amenophis II. vollendet. [120] Insbesondere in der Alleinregierung scheint der Tempel aus- und umgebaut worden sein. Nach Ricke, weil Thutmosis III. den Tempel neben seiner Riesenanlage in Deir el-Bahari nicht zu bescheiden erscheinen lassen wollte und da er aus den Mitteln der Asienfeldzüge den Kult erweitern konnte und für diese Entwicklung mehr Platz benötigte. [121]

Der Totentempel in Deir el-Bahari

Rekonstruktion des Totentempels in Deir el-Bahari nach Jadwiga Lipińska
Überreste des Totentempels in Deir el-Bahari zwischen dem Totentempel des Mentuhotep II. (links) und dem Totentempel der Hatschepsut (rechts)

In den letzten zehn Regierungsjahren baute Thutmosis in Deir el-Bahari einen weiteren Totentempel, den Djeser-achet („Heilig (vom) Horizont“). Der Baubeginn fällt vielleicht mit der damnatio memoriae von Königin Hatschepsut und der damit verbundenen Zerstörung ihres Tempels zusammen. Bauleiter war der Tjati Rechmire .

Erst 1961/62 entdeckte ein Team polnischer Archäologen unter der Leitung von Kazimierz Michałowski und später von Jadwiga Lipińska den Tempel und legte ihn in fünfjähriger Grabungsarbeit frei. [122]

Da Thutmosis bereits einen Totentempel besaß und auch das Ach-menu in Karnak als solches bezeichnet wird, ist die Funktionsbestimmung des Tempels erschwert. Nach Dieter Arnold handelt es sich nicht um einen königlichen Totentempel, „sondern eher um einen Ersatz für die kurz vorher durch die Hatschepsut-Verfolgung in Mitleidenschaft gezogenen Götterkapellen des Hatschepsut-Tempels, also vor allem für dessen Amun-Sanktuar und das Hathor-Heiligtum“. [123] Demnach übernahm der Tempel die Funktion des Totentempels der Hatschepsut als letzte Station beim Talfest , bei dem in einer Götterprozession das Kultbild des Amun nach Deir el-Bahari getragen wurde, wodurch der Tempel Hatschepsuts an Bedeutung verlor. Nach Sergio Donadoni gebührte allerdings dem amtierenden König, was seit langem Thutmosis III. war, die Ehre, den Gott über Nacht in seinem Totentempel zu beherbergen. Nach Donadonis Interpretation wurde lediglich die letzte Etappe des Talfestes vom ersten Totentempel Hut-henket-anch in el-Qurna nach Djeser-achet in Deir el-Bahari verlegt. [124]

Das Grab im Tal der Könige

Das Grab des Thutmosis liegt in einer engen Felsschlucht im südlichsten Wadi im Tal der Könige in Theben-West. Es trägt die Nummerierung KV34 . Arbeiter Victor Lorets , des damaligen Generaldirektors der ägyptischen Antikenverwaltung, entdeckten es am 12. Februar 1898.

Gesamtansicht KV34

Die geknickte Form des Grundrisses und die ovale Sargkammer spiegeln, wie alle frühen Gräber im Tal der Könige, die gekrümmten Räume des unterirdischen Jenseits wider. [125]

Grabkammer
Zugang zum Grab

Über einen Zugang im Norden gelangt man in den ersten Korridor und weiter in einen „rhythmischen Wechsel von Treppen und Korridoren“ in eine erste Kammer mit einer zentralen Rampe, einen zweiten Korridor und über einen Schacht zur trapezförmigen oberen Pfeilerhalle, die in der Achse in einem Winkel von 72,64 Grad einen Knick macht und über eine Treppe zur Grabkammer hinabführt, die wiederum vier Nebenräume aufweist. Wie in allen Gräbern der 18. Dynastie blieben Korridore und Treppenräume ohne Dekoration.

Die Wände der trapezförmigen Vorkammer zeigen einen Katalog mit 741 Gottheiten (ohne die feindlichen Wesen) aus dem Amduat , was ohne Vergleich ist. Die Figuren sind nur im Umriss gezeichnet und jeweils mit einem Stern und einem Weihrauchnapf sowie einem Zeichen für die Ba-Seele , ergänzt.

Die 14,6 m × 8,5 m große Grabkammer ist rechteckig mit gerundeten Ecken und ähnelt einer Kartusche . Die Wände sind mit den zwölf Nachtstunden des Amduat geschmückt, deren Anordnung sich an den realen Himmelsrichtungen und den Vermerken im Text orientiert: Die Stunden 1–4 sind an der Westwand, 5 und 6 an der Südwand, 7 und 8 an der Nordwand und 9–12 an der Ostwand angebracht. Allerdings konnte dieses Ideal nicht immer eingehalten werden und aus Platzmangel mussten gewisse Umstellungen und Auslassungen vorgenommen werden. Die Figuren sind in schwarzen und roten Strichzeichnungen aufgemalt, die Texte in kursiven Hieroglyphen, der Hintergrund ist in einem hellen gelbroten Ton gehalten. Dadurch entsteht der Eindruck eines monumentalen Papyrus .

Zwei Seiten der beiden Pfeiler beinhalten eine Kurzfassung des Amduat-Buches („Die Schrift der verborgenen Kammer“) als eine Art Inhaltsverzeichnis. Auf vier Seiten werden 76 Figuren der Sonnenlitanei dargestellt.

Thutmosis III. wird vom Heiligen Baum ( Isched-Baum ) gesäugt

Eine weitere Szene auf einem Pfeiler ist die Darstellung des Königs mit seiner Mutter Isis in einem Boot und von Familienangehörigen begleitet. Dazu findet sich flüchtig skizziert eine ungewöhnliche und bekannte Szene: Eine stilisierter Baum reicht dem König die Brust. Sie trägt die Beischrift: „er saugt an (der Brust) seiner Mutter Isis“. Da Thutmosis' Mutter tatsächlich Isis hieß, könnte man die Szene vordergründig als Rückkehr des Königs zu seiner Mutter und Verjüngung deuten, aber der Baum deutet auf eine Göttin, die sonst in den Beamtengräbern als Nut oder Hathor aus dem Baum herauswächst und dem Toten mit seinem vogelgestaltigen Ba kühles Wasser und Opferspeisen darbringt. Dass hier stattdessen Isis genannt wird, liegt sicher am Namen der irdischen Mutter, aber auch am Mythos, nach welchem der König die Rolle des Horus auf Erden repräsentiert und in den Schutz seiner göttlichen Mutter Isis zurückkehrt, die ihn umsorgt und beschützt.

Der königliche Sarkophag bildet die Form einer Kartusche und ist noch im Grab zu besichtigen. Die Mumie wurde 1881 in der Cachette von Deir el-Bahari (TT320) entdeckt, eingehüllt in ein Leichentuch mit dem Text der Sonnenlitanei . [126]

Der kleine Tempel in Medinet Habu

In Medinet Habu , dem südlichsten Bereich der thebanischen Nekropole, liegt ein religiös bedeutendes Heiligtum des Ur-Amun. Es galt als Grab des Ur-Amun Kematef, an dem sich Amun von Karnak alle zehn Tage regenerierte. Über einem kleinen Bau der 11. Dynastie wurde in der Zeit der Koregenz mit Hatschepsut ein Heiligtum mit dem Namen Djeser-Set (ḏsr-st) errichtet. Dieses setzte sich zusammen aus dem eigentlichen Sanktuar mit sechs Räumen und einer davorgestellten Barkenkapelle mit Pfeilerumgang.

Heiligtum des Ur-Amun in Medinet Habu

Zwei Räume wurden erst während der Alleinherrschaft des Thutmosis dekoriert: Raum L, ein Vorraum, der zu zwei Kulträumen führte und in dem eine Doppelstatue aus schwarzem Granit stand, die Thutmosis III. und Amun zeigte und Raum M, der von Uvo Hölscher als Sanktuar des Königs bezeichnet wird. Letzterer hatte keine Verbindung zu den anderen Räumen des Tempels. Die Dekoration zeigt Thutmosis III. vor dem Opfertisch sitzend und von Inmutef-Priestern verehrt.

Bedeutendstes Vorhaben Thutmosis' war die Vergrößerung des Barkenheiligtums, der der von Hatschepsut geplante Säulensaal zum Opfer fiel. Der neue Schrein war genau gleich breit wie ihr Vorgängerbau, aber doppelt so lang.

Bei der Errichtung des Totentempels Ramses III. wurde der kleine Tempel aus der 18. Dynastie in dessen Umwallung miteinbezogen. [127]

Gedenktempel des Thutmosis II.

In der Nähe von Medinet Habu, nördlich des kleinen Tempels, errichtete Thutmosis III. einen weiteren Tempel. Dieser war dem Totenkult für Thutmosis II. gewidmet. Ob es sich um ein Millionenjahrhaus handelt, ist unsicher, da keine Inschrift mit einer solchen Bezeichnung gefunden wurde. Wie Luc Gabolde allerdings aufzeigte, ist das Millionenjahrhaus des Tutanchamun fast eine exakte Kopie dieses Tempels, womit man annehmen könnte, dass es sich hierbei tatsächlich um ein Millionenjahrhaus des Thutmosis II. handeln könnte.

Der Tempel wurde mit zwei verschiedenen Arten von Kalkstein in zwei Phasen gebaut. Ein Kalksteinblock der Hatschepsut könnte darauf hindeuten, dass der Tempel in einer ersten Phase während der Herrschaft Hatschepsuts errichtet wurde. Möglicherweise wurde er kurz danach verlassen. Wann sich Thutmosis III. dafür entschied, den Tempel zum Andenken an seinen Vater neu zu errichten, ist schwer zu sagen. Sicherlich wurde Thutmosis II. ein wichtiges Element der Königsideologie im Zuge der Entehrung Hatschepsuts. [128]

Bautätigkeit in Heliopolis

Nadel der Kleopatra in New York
Nadel der Kleopatra in London, von der Themse aus gesehen

Der Sonnenkultort in Heliopolis (Iunu) war das Zentrum des ägyptischen Re-Kultes und des Pfeilerkultes, vor allem der Obelisken. Wegen der modernen Feldnutzung und Überbauung gehört es allerdings zu den am wenigsten erforschten großen Stätten in Ägypten. Thutmosis III. ordnete in Heliopolis den Neubau eines Pylonen an, vor dem am dritten Sed-Fest zwei etwa 21 Meter hohe Obelisken aufgestellt wurden. Diese wurden im Jahr 13/12 v. Chr. nach Alexandria gebracht und im Caesareum aufgestellt, wo sie als die „ Nadeln der Kleopatra “ galten. Der eine stürzte im Jahr 1301 um und wurde 1877 nach London gebracht, der andere blieb aufrecht und wurde 1880 nach New York transportiert. Im 47. Regierungsjahr erhielt der Sonnentempel eine neue Umfassungsmauer. [129]

Weitere Bautätigkeit außerhalb des thebanischen Raumes

Die Bautätigkeit Thutmosis' außerhalb Thebens ist eine wichtige Quelle seines königlichen Bauprogramms und der Geschichte seiner Regentschaft. Theben war nicht Hauptstadt des Landes im modernen Sinne. Heliopolis kam Theben in seiner religiösen Bedeutung gleich. Die königliche Residenz war vermutlich nicht fest an einen Ort gebunden und der König reiste durch das Land. Sicherlich residierte er in Armant, wie die Inschrift des Iamu-nedjeh bezeugt. [130] Es ist belegt, dass ein Harim-Palast in Gurob existierte. [131] Der Sohn des Königs wurde in Memphis großgezogen. Eine Art kriegerischer Widerstand erfolgte wahrscheinlich von Peru-nefer aus. [132] [133]

Die wichtigsten Bautätigkeiten Thutmosis III. (von Süden nach Norden) sind:

Tempel in Amada
 • Gebel Barkal : Siegesstele; Beginn der Errichtung eines festen Außenpostens
 • Gebel Doscha : Felskapelle
 • Semna : Tempel zu Ehren des nubischen Gottes Dedwen und des als göttlich verehrten Sesostris III
 • Sai : Festung; Kapelle und Statue durch Nehi errichtet
 • Kumma : Tempel für Chnum, Sesostris III. und Dedwen
 • Uronarti : Ziegeltempel für Dedwen und Month in der Festung des Mittleren Reiches
 • Buhen : Fertigstellung des Südtempels für Horus von Buhen; Siegesstele
 • Ellesija : Felskapelle (1966 abgetragen und im Museo Egizio in Turin wieder aufgebaut)
 • Qasr Ibrim : Schrein des Nehi, Vizekönigs von Kusch
 • Aniba : Türpfosten von Residenz des Nehi
 • Amada : Tempel für Amun-Re und Re-Harachte aus der Zeit der Mitregentschaft von Amenophis' II.
 • Quban : Tempel
 • ad-Dakka : Vorgängerbau des ptolemäisch-römischen Tempels von Hatschepsut und Thutmosis III.
 • Elephantine : Tempel mit Umgang der Hatschepsut und des Thutmosis III.
 • Kom Ombo : Tor
 • Elkab : Tempel; Barkenstation mit Pfeilerumgang
 • Esna
 • at-Tud : Schrein; Erweiterung des Tempels
 • Armant : Pylon des Monthtempels mit afrikanischem Beutezug und Erlegung des Nashorns
 • Medamud : Neubau des Monthtempels
 • Koptos : Harendotes-Tempel
 • Dendera
 • Abydos
 • Heliopolis : Torbau und Umfassungsmauer; zwei Obelisken (siehe Abschnitt Heliopolis)
 • Buto : Stele
 • Auaris : Nach Ansicht von Manfred Bietak entstand hier in der frühen Thutmosidenzeit, vermutlich in der frühen Regierungszeit Thutmosis' III., ein Palastbezirk. [134]

Zusätzlich nennt die Inschrift des Minmose in Medamut Tempelbautätigkeiten in Assiut , Atfih , Sakkara , Letopolis , Gizeh, Sachebu bei Memphis, Kom el-Hisn , Busiris , Bubastis , Tell el-Balamun und Byblos.

Entwicklung der Königsplastik

Schon lange wurde erkannt, dass die Statuen Thutmosis' III. den König nicht immer mit demselben Gesicht zeigen. Diese Besonderheit wurde oft mit der Theorie erklärt, dass zwei unterschiedliche Trends die königliche Kunst dieser Zeit charakterisieren: ein offizieller, idealisierender Stil, der auf älteren königlichen Porträts basiert und ein zweiter Stil, der auf der Tradition naturalistischer Porträts basiert, sogar auf den sehr realistischen Reserveköpfen und Holzskulpturen des Alten Reiches . [135]

Der in den 1960er-Jahren entdeckte Totentempel in Deir el-Bahari brachte neue Funde zutage, die zeigen, dass in den späten Regierungsjahren eine ikonografische Verschiebung beim königlichen Porträt eintrat. Somit muss die Vielfalt der königlichen Plastik zumindest teilweise aus chronologischer Sicht erklärt werden – als Entwicklungsprozess. Jadwiga Lipińska legte die Basis für die Untersuchung der Entwicklung von der Skulptur Thutmosis' III. [136] und Dimitri Laboury setzte die Studien fort. [137]

Die Mehrheit der pharaonischen Skulpturen war dazu bestimmt, in einem Tempel zu stehen. Als einziges Kriterium zur Datierung eignet sich somit der architektonische Kontext. Als königliches Porträt sind die Statuen der Könige zur gleichen Zeit das Bild eines Mannes und das Bild einer Institution, das Bild des Staates und des Königtums. So darf man die politische und ideologische Dimension des altägyptischen Königsporträts nicht vernachlässigen. Nach Dimitri Laboury zeigen die Phasen der königlichen Ikonografie eine vollkommene Übereinstimmung mit den politischen Phasen der Herrschaft des Thutmosis, sodass die Entwicklung der Plastik im Wesentlichen von politischen Faktoren abhängt. [138]

Regierungsjahr 1 bis 7

Reliefdarstellung des Thutmosis III. im Tempel von Semna

Zu Beginn seiner Regierung wurde der junge König als Erwachsener bei der Erfüllung seiner rituellen Pflichten dargestellt und stand nicht im Schatten seiner Tante. Während dieser Zeit wurden sicherlich Statuen von ihm angefertigt, aber keine kann nach architektonischen oder epigrafischen Kriterien in diese datiert werden. Dennoch hilft die Analyse von zweidimensionalen Darstellungen zur Spezifizierung der Ikonografie weiter.

Die Figuren zeigen genau die gleiche Physiognomie wie bei Thutmosis I. und Thutmosis II., mit gerader Nase und einem gut geöffneten Augen unter fast horizontalen Augenbrauen. [139] Seit Tefnin gezeigt hat, dass auch die ersten Porträts von Hatschepsut als Pharao dieses Gesicht darstellen [140] , ist klar, dass es eine ikonografische Kontinuität von Thutmosis I. bis zum Beginn der Mitregierung zwischen seinem Enkel und seiner Tochter gab. Die Darstellungen der ersten sieben Jahre sind somit auch gleich wie jene der letzten Zwölf.

Auf dieser stilistischen Grundlage könnten einige Skulpturen in diese Zeit datieren, insbesondere die Statue RT 14/6/24/11 im Ägyptischen Museum Kairo , die aus Karnak stammt. [141]

Regierungsjahr 7 bis 21

eine Statue aus Karnak, heute im Ägyptischen Museum Kairo (CG 578)

Hatschepsut ließ bei der zweidimensionalen Dekoration der Monumente ihrer Regierungszeit immer auch Platz für Darstellungen ihres Neffen. Dass auch in dieser Zeit Statuen des jungen Königs hergestellt wurden, ist in Qasr Ibrim durch eine Gruppe belegt, die im Hochrelief aus der Rückwand des dritten Schreins gemeißelt wurde und den König neben seiner regierenden Tante zeigt. Leider ist diese Gruppe total entstellt und unbrauchbar, um die Physiognomie des Königs während dieser Zeit zu definieren. Darüber hinaus gibt es keine architektonischen oder epigrafischen Zeugnisse, die es uns ermöglichen, eine Statue des jungen Thutmosis während Hatschepsuts Herrschaft zu identifizieren.

Anhand von stilistischen Vergleichen mit den Porträts der Königin Hatschepsut wurden allerdings solche Statuen identifiziert, da sie mindestens während der Koregenz eine gemeinsame Ikonografie teilten. Einige beschriftete Statuen Thutmosis' III. gleichen Porträts der Hatschepsut. Dazu gehören:

 • eine Sphinx aus Quarzit heute im Metropolitan Museum of Art in New York (MMA 08.202.6)
 • eine Kalkstein -Statue im Metropolitan Museum of Art (MMA 29.3.2)
 • eine Statue aus Karnak heute im Ägyptischen Museum Kairo (CG 578)
 • ein unbeschrifteter Kopf in Berlin (Berlin 3441)

Diese Porträts und zweidimensionale Darstellungen zeigen, dass das offizielle Bildnis des Königs stark von seiner Tante beeinflusst war, nicht aber ohne leicht abweichende Details. [142]

Regierungsjahr 22 bis 42

Statue CG 42053 im Ägyptischen Museum in Kairo im Profil; in der Cachette von Karnak gefunden; ursprünglich im Ach-menu aufgestellt

Zu Beginn der Alleinherrschaft errichtete Thutmosis III. das Ach-menu in Karnak. Auch wenn dieses wichtige Monument heute stark beschädigt ist, sind viele seiner ursprünglichen Statuen noch erhalten. Einige wurden in der Cachette von Karnak gefunden (CG 42053, CG 4270-1, Luxor J 2 und möglicherweise stammen auch CG 42060 und CG 42066 aus dem Ach-menu), andere entdeckte Auguste Mariette während der Freilegung des Areals Mitte des 19. Jahrhunderts (CG 576, CG 577, CG 594, eine Statue am Eingang zum Open-Air-Museum in Karnak und möglicherweise auch CG 633).

Diese Skulpturen zeigen eine sehr homogene Ikonografie, die im Kontrast mit den königlichen Porträts nach dem Jahr 42 steht. Das Gesicht hat eine abgerundete Form mit einer sehr feinen Modellierung. Diese Rundung ist insbesondere durch die geringere Bedeutung des Kinns bestimmt, das mehr in die Plastizität der Wangen integriert ist. Die Augen erscheinen lang gestreckt, mit gekrümmten Linien gezeichnet, ohne Winkel auf dem Oberlid, unter hohen und gekrümmten Augenbrauen. Die Nase stellt ein markantes Adlerprofil mit einer abgerundeten Spitze dar. [143]

Einige Forscher stellten Ähnlichkeiten der Ach-menu-Statuen von Thutmosis III. mit den späten Porträts von Hatschepsut fest. [144] Selbst wenn die physiognomischen Details fast identisch sind, gibt es geringfügige Unterschiede: Der hervorstehende und niedrige Wangenknochen vom Gesicht Thutmosis' III. bestimmt eine horizontale Eintiefung unter dem Auge, die bei Hatschepsut nie auftritt. Das Kinn des Königs hat im Profil eine S-Form, im Gegensatz zum geraden Gesicht seiner Tante und die Nasenspitze ist fleischig und abgerundet, anstatt dünn und spitz. [145]

Die Ach-menu-Statuen wurden häufig als reale Darstellung des Gesichts des Königs angesehen, vor allem CG 42053. Der Vergleich mit der Mumie stützt diese Idee. [146] Selbst wenn sich der König am Anfang der unabhängigen Herrschaft am ikonografischen Modell seiner Vorgängerin orientierte, dürften die beschriebenen Änderungen von der tatsächlichen Physiognomie Thutmosis' III. inspiriert worden sein, da diese nicht in der Plastik früherer Könige belegt sind. [147]

Nach Dimitri Laboury zeigt sich auch hier eine Übersetzung der Politik in die Plastik: Nach einer langen Zeit der Koregenz beschloss Thutmosis III. einerseits seine eigene Herrscherpersönlichkeit durchzusetzen, andererseits wahrte er sich in der Kontinuität seiner Vorgängerin, eine Garantie für seine Legitimität. So folgte er dem Vorbild der Hatschepsut, aber nicht ohne Einführung eigener Innovationen. [148]

Regierungsjahr 42 bis 54

Statue des Thutmosis III. aus dem Totentempel in Deir el-Bahari

Wie Jadwiga Lipińska gezeigt hat, unterscheiden sich die Darstellungen des Königs (sowohl in der Skulptur als auch im Relief), die im Totentempel in Deir el Bahari gefunden wurden, in einigen Merkmalen von den zahlreichen bereits bekannten Porträts des Königs und scheinen einen eigenen Typ zu bilden. Die auffälligsten Merkmale dieses neu ausgegrabenen Typs sind:

 • die Form der Nase, deren Profil fast vollkommen gerade ist; anstelle von hervorstehend und gekrümmt
 • die Augen und Augenbrauen, die im Wesentlichen horizontal sind, in fast geraden Linien gezogen, mit fast einem Winkel auf dem Oberlid
 • die Grundstruktur des Gesichts ist mehr abgewinkelt, vor allem wegen der Wichtigkeit des Kinns

Die gesamte Zusammensetzung des Gesichts basiert nicht mehr auf der gebogenen, sondern auf der geraden Linie; die ebene Fläche ersetzt die abgerundete und das sphärische Volumen ist geändert in ein kubisches. Die Statuen machen den Eindruck von einer Art Archaismus und sind weniger subtil als beispielsweise jene aus dem Ach-menu. Diese Veränderung zeigt sich auch in den Reliefs von Monumenten, die nach dem Jahr 42 errichtet wurden.

Diese Ikonografie war inspiriert, wenn nicht sogar kopiert, von den modellierten Gesichtern von Thutmosis I. und Thutmosis II. Sie scheint chronologisch mit dem Beginn der Verfolgung von Hatschepsuts Andenken im Jahr 42 zusammenzufallen. Durch die Verehrung der direkten königlichen Vorfahren und der Ablehnung von Hatschepsuts Königtum hat Thutmosis III. vermutlich den Versuch unternommen, eine ununterbrochene dynastische Kontinuität von Vater zu Sohn zu etablieren, die bei seinem Großvater beginnt. Dies setzt sich in den Darstellungen seines Sohnes Amenophis II. fort. [149]

Mögliches Aussehen

Moderne, künstlerische Darstellung des Thutmosis III.

Da Königsdarstellungen sowohl realistische als auch idealistische Tendenzen aufweisen, ist eine Rekonstruktion des Aussehens schwierig. So lassen sich im Porträt Thutmosis' III. Veränderungen in physiognomischen Details wie der Nasenform und die Wiederbelebung der Ikonographie seiner Vorgänger ausmachen. Dennoch bleiben einige physiognomische Merkmale absolut konstant: Das S-förmig abgewinkelte Kinn, die hervorgehobene Kinnbacke und die Position seiner Wangenknochen. Der Vergleich mit der Mumie, die diese Details ebenso aufweist, legt eine Inspiration aus der realen Erscheinung des Modells nahe. [150]

Auch bei der physischen Erscheinung ist es schwierig, zwischen Realität und athletischem Ideal eines Königs zu unterscheiden. Dennoch weisen die Statuen und die Mumie darauf hin, dass er zumindest für antike Verhältnisse ziemlich groß und eine recht imposante Erscheinung gewesen war. Typische Merkmale der Statuen sind breite Brust und Schultern, kurzer Oberkörper, flache und schmale Taille, muskulöse Arme und Beine sowie breite Füße und Hände. [151] Seine Körpergröße wird auf 1,71 m geschätzt, was größer ist als alle anderen Könige der 18. Dynastie mit Ausnahme von Amenophis I. [152]

Historische Bedeutung

Die historische Bedeutung oder geschichtliche „Größe“ von altägyptischen Königen zu messen, gestaltet sich schwierig. Dies ergibt sich schon aus dem beschränkten Zugang zur ägyptischen Königsgeschichte, etwa im Gegensatz zur Geschichte römischer oder mittelalterlicher Kaiser . Nach altägyptischer Vorstellung war der König Träger und Bewahrer der Geschichte, des Immer-schon-Dagewesenen. Er agierte in einer festen Rolle, „die er zur Bewahrung und Erweiterung der geschaffenen Welt bekleiden muß und an die er kultisch und religiös gebunden ist“. [153] Texte und Darstellungen geben nicht die konkrete historische Umsetzung wieder, sondern entsprechen dem Typus des idealen Königs.

Eine erste historiographische Darstellung unternahm der Priester Manetho mit der Aegyptiaca etwa zur Zeit des Ptolemaios II. Er stützte sich auf offizielle Königslisten oder Annalen. Seine Eckdaten bilden das Grundgerüst der ägyptischen Chronologie . Allerdings ist die Aegyptiaca nur aus sekundären Schriften erhalten, die zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert n. Chr. geschrieben wurden und diese zitieren. Nach dem Untergang der altägyptischen Kultur und dem Verlust der Kenntnis der Hieroglyphenschrift seit der Spätantike waren lange Zeit die Ägyptenbeschreibungen Herodots , Diodors und Strabons maßgebend. Gerade diese Darstellungen sind aber oft verzerrt oder falsch. Demnach folgten auf die Begründer des ägyptischen Staates Hunderte unbedeutende Herrscher. [154]

Erst seit der Entzifferung der Hieroglyphen 1822 konnten die ägyptischen Denkmäler als Primärquellen erschlossen und so die ägyptische Geschichte rekonstruiert werden. Besonders im 20. Jahrhundert hat sich das Wissen über die ägyptischen Könige deutlich vermehrt. Die wichtigsten Quellen zur 18. Dynastie wurden seit 1906 in den „Urkunden der 18. Dynastie“ gesammelt. [155] Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden vor allem die militärischen Leistungen des Thutmosis III. hervorgehoben. So urteilte James H. Breasted in seiner „Geschichte Ägyptens“ 1905:

„Wir sehen in ihm einen Menschen von einer unermüdlichen Energie, wie wir sie bei keinem Pharao der früheren oder späteren Zeit wiederfinden; [...] den ersten großen Feldherrn des Orients. Seine Regierung bedeutete eine Epoche nicht nur in der ägyptischen Geschichte sondern in der Geschichte der damaligen Welt. [...] Das Genie, welches aus einem obskuren priesterlichen Amt sich aufschwang, um solches zum erstenmal in der Geschichte zu erreichen, erinnert uns an einen Alexander oder Napoleon .“

James H. Breasted, Geschichte Ägyptens [156]

Auch nach der Ansicht von Madeleine Dalle Monica 1991 kann Thutmosis III. „zu Recht als größter Pharao der gesamten ägyptischen Geschichte betrachtet werden, so zahlreich und glänzend waren seine Eroberungen“. [157] Gegen dieses Bild argumentierte Wolfgang Helck , dass Hatschepsut und der junge Thutmosis III. nicht viel mehr als Marionetten von hohen Beamten gewesen seien. Gegenüber der ideologisch manipulierten „Wahrheit“ der Texte, in der nur die Könige die Handelnden sind, agierten die tatsächlichen Kräfte, die die Entscheidungen trafen, im Hintergrund. [158] Für Thomas Schneider ist der individuelle Anteil eines Königs an historischen Entscheidungen nur schwer in Rechnung zu stellen. [159] Petra Andrássy hält Helcks Ansicht im Allgemeinen für übertrieben. Das Bild eines Königs war demnach je nach Begabung mal mehr und mal weniger von der Realität entfernt. [160]

Absolut-chronologische Datierung

Der Bericht über die Schlacht bei Megiddo in den Annalen enthält ein Monddatum , das von großer Bedeutung für die absolute Chronologie des ägyptischen Neuen Reiches ist. Es ist eines der seltenen astronomischen Daten, die sich mit einem genauen Regierungsdatum eines ägyptischen Königs in Verbindung bringen lassen:

„Regierungsjahr 23, 1. Monat der Erntezeit, Tag 21, genauer Tag des Neumondfestes. Erscheinen des Königs am Morgen. Dem ganzen Heere wurde Befehl gegeben, um [die Schlachtreihe] aufzustellen.“

Annalen des Thutmosis III. [161]

Ein weiteres Monddatum aus der Regierungszeit Thutmosis' III. datiert eineinhalb Jahre später. Auf einem Denkstein wird an die feierliche Grundsteinlegung des Festtempels in Karnak erinnert:

„Meine Majestät befahl, die Gründungszeremonie vorzubereiten in Erwartung des Tages des Neumondes, um den Meßstrick zu Spannen für dieses Denkmal im Jahre 24, 2. Monat der Wachstumszeit, letzter Tag, Festtag des 10. Tages des Amun in Karnak.“

Denkstein aus Karnak [162]

Infolgedessen fand im Regierungsjahr 24, am 30. VI., die Gründung des Festtempels in Karnak statt, und zwar am Tag vor dem Beginn des neuen Mondmonats. Die infrage kommenden Daten für den Neumond lassen sich astronomisch berechnen. Daraus ergeben sich die möglichen Datenpaare 16. Mai 1482/24. Februar 1480, 9. Mai 1457/18. Februar 1455 und 3. Mai 1432/12. Februar 1430 (nach julianischem Kalender ). Durch ein weiteres Monddatum aus der Regierungszeit Ramses' II. und der Synchronismen mit Vorderasien lassen sich diese Daten weiter eingrenzen, weshalb nach Ansicht der meisten Ägyptologen nur das mittlere Datenpaar möglich ist. [163] Somit fand die Schlacht bei Megiddo also 1457 v. Chr. statt, wenn man sie auf den 21. Tag festlegt, am 26. April nach unserem gregorianischen Kalender , beziehungsweise am 9. Mai nach julianischem Kalender. Lediglich Casperson geht vom Jahr 1504 v. Chr. aus. [164]

Name und Titulatur

Titulatur bis zum Jahr 21

Aufgrund des Alters von Thutmosis III. bei der Thronbesteigung ist anzunehmen, dass ihm Vorlesepriester oder vielleicht Hatschepsut bei der Wahl der Titulatur halfen, auch wenn er selbst später darauf besteht, dass der Gott Amun-Re diese auswählte. Eine Inschrift in Semna überliefert die frühe Titulatur [165] :

 • Horusname : K3-nḫt-ḫˁj-m-W3st (Starker Stier, der in Theben erscheint)
 • Nebtiname : W3ḥ-nsjt (Mit beständigem Königtum)
 • Goldname : Dsr-ḫˁw (Mit heiligen Erscheinungen)
 • Thronname : Mn-ḫpr-Rˁ (Der von dauernder Gestalt ist der Re (auf Erden))
 • Eigenname : Ḏḥwtj msj(w) (Thot ist geboren)

Wie in der 18. Dynastie üblich, übernahm Thutmosis III. Elemente aus der Titulatur seiner unmittelbaren Vorgänger und herausragender Könige früherer Zeiten, um die Kontinuität der Herrscherabfolge zu wahren. [166] Beispielsweise könnte der Thronname Men-cheper Re ( Mn-ḫpr-Rˁ – „Der von dauernder Gestalt ist der Re (auf Erden)“) auf Kamoses Thronnamen Wadj-cheper-Re ( W3ḏ-ḫpr-Rˁ – „Mit gedeihender Gestalt, ein Re“) und den seines Vaters, Thutmosis II., Aa-cheper-en-Re ( ˁ3-ḫpr-n-Rˁ – „Mit großer Gestalt, der zu Re gehört“) zurückgehen. Eine weitere Version des Thronnamens, Men-cheper-Ka-Re ( Mn-ḫpr-k3-Rˁ – „Der von dauernder Gestalt ist ein Ka des Re“), wurde meistens in der Zeit der Koregenz verwendet. Er könnte den Thronnamen von Sesostris I. Cheper-Ka-Re ( Ḫpr-k3-Rˁ – „Erscheinungsform der Ka-Kraft des Re“) oder seines Großvaters Thutmosis I. (ˁ3-ḫpr-k3-Rˁ) in Erinnerung rufen. Vielleicht erfolgte die Hinzufügung des Nomens k3 ( Ka ) auch einfach aus Rücksicht auf jenen der Hatschepsut, Maat-Ka-Re ( M3ˁ.t-k3-Rˁ – „Gerechtigkeit und Lebenskraft des Re“). [167]

Titulatur ab dem Jahr 22

Originalinschrift
Thronname und Eigenname des Thutmosis III. auf einer Amphore in epigraphischer Abschrift

Als Thutmosis im 22. Regierungsjahr Alleinherrscher wurde, fügte er seiner früheren Titulatur einige neue Phrasen hinzu, vielleicht um den neuen Zustand zu betonen. Die Hinzufügung der Phrase sḫm-pḥtj (Sechem-pehti) zum Goldnamen, der sich nun Dsr-ḫˁw sḫm-pḥtj (Djeser-chau sechem-pehti – „Der mit heiligen Erscheinungen und mächtiger Kraft“) liest, erinnert an Ahmoses Thronnamen ( Nb-pḥtj-Rˁ – Neb-pehti-Ra), Teile des ersten Nebtinamens Thutmosis I. ( Ḫˁ-m-nsrt-ˁ3-pḥtj – Cha-em-neseret-aa-pehti) und den Horusnamen seines Vaters ( K3-nḫt-wsr-pḥtj – Ka-nechet-user-pehti).

Thutmosis III. verfasste auch neue Epitheta für bestimmte Anlässe, beispielsweise für Jubiläumsfeste. Der Horusname mrj-Rˁ-q3-ḥḏt (meri-Ra qa hedjet – „Geliebter des Re, mit hoher Weißer Krone“) erscheint auf verschiedenen Obelisken aus Karnak und Heliopolis . Natürlich ist das Element mrj-Rˁ („Geliebter des (Sonnengottes) Re“) auf einem Monument mit solarer Bedeutung selbsterklärend. [168]

Zur Übersetzung des Thronnamens

Insbesondere die Thronnamen haben in der Ägyptologie ganz unterschiedliche Interpretationen hervorgerufen. Gerade aus der 18. und 19. Dynastie sind einige aus keilschriftlichen Quellen bekannt, die dazu herangezogen werden. Hannes Buchberger hat in seiner Dissertation über das Lexem ḫpr (cheper) die Königsnamen einer einschlägigen Untersuchung unterzogen, die grundlegende Neuerungen zum Verständnis der Königsnamen gebracht hat. [169] Diesem folgte auch Thomas Schneider in seinen Übersetzungen. [170]

ḫpr (cheper) beziehungsweise im Plural ḫpr(.w) (cheperu) wird keilschriftlich auf zwei verschiedene Weisen geschrieben: als ḫpir und als ḫuˀu/ḫurri . Umstritten ist, wie viele Lexeme sich hinter diesen Graphien verbergen beziehungsweise ob unterschiedliche Numeri desselben Lexems vorliegen. Buchberger geht davon aus, dass nur ein Lexem, nämlich ḫpr.w vorliegt und dessen Numeri durch unterschiedliche Graphien dargestellt werden können. Die Bedeutung von ḫpr.w ist (etwa) „Gestalt“.

Relieffragment mit dem Thronnamen

Der letzte Konsonant des Gottesnamens Rˁ(.w) (Re) wurde teilweise aus keilschriftlichen, koptischen und griechischen Belegen erschlossen. Lange Zeit wurde das Element Rˁ(.w) mit einem Genitiv übersetzt, also Mn-ḫpr(.w)-Rˁ(.w) als „Dauernd ist die Gestalt des Re / Dauernd an Gestalt des Re“. Buchberger kommt in den Untersuchungen hinsichtlich des Akzentes und den vergleichbaren Konstruktionen, deren syntagmatischer Akzent überliefert ist, zu dem Schluss: „Die vokalisiert überlieferten Thronnamen verweisen den Genitivanschluss von ins Reich der Fabel.“ [171]

Hannes Buchberger macht den folgenden Gegenvorschlag: Es handelt sich um einen Adjektivalsatz vom Typ nfr Ḥr (Nefer-Her) „Schön ist das Gesicht“, dessen adjektivisches Prädikat genusvariabel gemacht wird und so zu einem „adjektivierten Adjektivalsatz“ wird: nfr(.t)-Ḥr „schöngesichtig(e)“. Dieses adjektivische Syntagma kann nun auch als Ganzes substantiviert werden: Nfr-Ḥr „Der Schöngesichtige“. In diesem Sinne ist der vordere Teil von Mn-ḫpr(.w)-Rˁ(.w) als „Der von dauernder Gestalt“ zu deuten und Rˁ(.w) als Apposition : „ein Re“ (dh eine Verkörperung des Sonnengottes).

Buchberger geht davon aus, dass die Thronnamen Aussagen über den König treffen und nicht über den Gott, so hat er Nominalsätze wie „Der von dauernder Gestalt ist Re“ ausgeschlossen. Francis Breyer plädiert jedoch trotzdem für die Möglichkeit eines Nominalsatzes: „Der von dauernder Gestalt ist der Re (auf Erden)“. [172] Diesen Ansatz verwendet auch Ronald J. Leprohon: „The established one is the manifestation of Re“. [173] Dieser Auffassung folgen die Übersetzungen in diesem Artikel.

Literatur

Allgemeiner Überblick

 • Eric H. Cline , David O'Connor (Hrsg.): Thutmose III. A new Biography. University of Michigan Press, Ann Arbor (MI) 2006, ISBN 0-472-11467-0 ( online ).
 • Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs. In: Kemet. Band 10, Nr. 3, Berlin 2001, ISSN 0943-5972 , S. 5–15.
 • Susanne Martinssen-von Falck: Die großen Pharaonen. Vom Neuen Reich bis zur Spätzeit. Marix, Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-7374-1057-1 , S. 69–78.
 • Madeleine Della Monica: Thoutmosis III. Le plus grand des pharaons. Son époque, sa vie, sa tombe. Léopard d'Or, Paris 1991, ISBN 2-86377-104-3 .
 • Donald B. Redford : Thutmosis III. In: Wolfgang Helck , Eberhard Otto (Begründer): Lexikon der Ägyptologie . Band 6: Stele – Zypresse. Herausgegeben von Wolfgang Helck und Wolfhart Westendorf . Harrassowitz, Wiesbaden 1986, ISBN 3-447-02663-4 , Spalte 540–548.
 • Donald B. Redford: History and Chronology of the Eighteenth Dynasty of Egypt. Seven Studies (= Near and Middle East Series. Band 3, ISSN 0077-6300 ). University of Toronto Press, Toronto 1967, S. 57–87 (Zugleich: Toronto, Universität, Dissertation: A Study in the 18th Egyptian Dynasty. ).
 • Thomas Schneider : Lexikon der Pharaonen. Albatros, Düsseldorf 2002, ISBN 3-491-96053-3 , S. 291–296.
 • Angelika Tulhoff: Thutmosis III. 1490–1436 v. Chr. Das ägyptische Weltreich auf dem Höhepunkt der Macht. Callwey, München 1984, ISBN 3-7667-0709-4 .

Familie, Datierung und Chronologie

 • Randa Baligh: Reflections on the Genealogy of Thutmosis I and his Family. In: Nicolas Grimal , Amr Kamel, Cynthia May-Sheikholeslami (Hrsg.): Hommages à Fayza Haikal (= Institut Français d'Archéologie Orientale. Bibliothèque d'étude [BdE]. Band 138). Institut Français d'Archéologie Orientale, Kairo 2003, ISBN 2-7247-0346-4 , S. 45–50.
 • Christian Cannuyer: Brelan de „pharaons“ Ramesès XI, Thoutmosis III et Hatshepsout. In: Sarah Israelit-Groll (Hrsg.): Studies in Egyptology. Presented to Miriam Lichtheim . Band 1. Magnes Press, Jerusalem 1990, ISBN 965-223-733-7 , S. 98–115.
 • Michel Dewachter: Le vice-roi Nehy et l'an 52 de Thoutmosis III. In: Revue d'Égyptologie (RdE). Band 28, 1976, ISSN 0035-1849 , S. 151–153.
 • Aidan Dodson , Dyan Hilton: The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Thames & Hudson, London 2004, ISBN 0-500-05128-3 , S. 130 ff.
 • Wolfgang Helck : Die Männer hinter dem König und die Königswahl. In: Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde (ZÄS). Band 121, Berlin 1994, ISSN 0044-216X , S. 36–41.
 • Erik Hornung : The New Kingdom. In: Erik Hornung, Rolf Krauss , David A. Warburton (Hrsg.): Ancient Egyptian Chronology (= Handbook of Oriental studies. = Handbuch der Orientalistik. Section 1: The Near and Middle East. = Der Nahe und der Mittlere Osten. Band 83). Brill, Leiden ua 2006, ISBN 90-04-11385-1 , S. 197–217 ( Online ).
 • Florence Maruéjol: Thoutmôsis III et la corégence avec Hatchepsout. Pygmalion, Paris 2007, ISBN 978-2-85704-894-7 .
 • Christine Meyer: Zur Verfolgung Hatschepsuts durch Thutmosis III. In: Hartwig Altenmüller , Renate Germer (Hrsg.): Miscellanea Aegyptologica. Wolfgang Helck zum 75. Geburtstag. Archäologisches Institut der Universität Hamburg, Hamburg 1989, S. 119–126.
 • William J. Murnane: Once Again the Dates for Tuthmosis III and Amenhotep II. In: The Journal of the Ancient Near Eastern Society (JANES). Band 3, 1970/ 1971, ISSN 0010-2016 , S. 1–7, online (PDF; 1 MB) .
 • Charles F. Nims: The Date of the Dishonoring of Hatshepsut. In: Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde (ZÄS). Band 93, Berlin 1966, S. 97–100.
 • A. Quiles, E. Aubourg, B. Berthier, E. Delque-Kolic, G. Pierrat-Bonnefois, MW Dee, G. Andreu-Lanoë, C. Bronk Ramsey, C. Moreau: Bayesian modelling of an absolute chronology for Egypt's 18th Dynasty by astrophysical and radiocarbon methods. In: Journal of Archaeological Science. Band 40, Nr. 1, Januar 2013, ISSN 0305-4403 , S. 423–432, doi:10.1016/j.jas.2012.05.026 , online (PDF; 2,85 MB) .
 • Gay Robins: Meritamun, Daughter of Ahmose, and Meritamun, Daughter of Thutmose III. In: Göttinger Miszellen (GM). Band 56, 1982, S. 79–88.
 • Rolf Schulte: Hinweise auf ein antike Restaurierung einer Statue Thutmosis' III. In: Göttinger Miszellen (GM). Band 101, 1988, S. 65–68.
 • Charles C. Van Siclen III: The Date of the Bark Shrine of Thutmosis III. In: Göttinger Miszellen (GM). Band 79, 1984, S. 53.

Feldzüge nach Vorderasien

 • Francis Breyer : Ägypten und Anatolien. Politische, kulturelle und sprachliche Kontakte zwischen dem Niltal und Kleinasien im 2. Jahrtausend v. Chr. (= Österreichische Akademie der Wissenschaften. Denkschriften der Gesamtakademie. Bd. 63 = Contributions to the Chronology of the Eastern Mediterranean. Bd. 25). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2010, ISBN 978-3-7001-6593-4 , insbesondere S. 126–140 (zugleich: Basel, Universität, Dissertation, 2005).
 • Raymond O. Faulkner: The Battle of Megiddo. In: The Journal of Egyptian Archaeology (JEA). Band 29, 1942, ISSN 0075-4234 , S. 2–15, doi:10.2307/3855517 .
 • Hans Goedicke : The Background of Thutmosis III's Foreign Policy. In: The Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities. (JSSEA). Band 10, 1980, ISSN 0383-9753 , S. 201–213.
 • Hans Goedicke : The Battle of Megiddo. Halgo, Baltimore MD 2000, ISBN 1-892840-01-4 .
 • Manfred Görg : Tuthmosis III und die šśw-Region. In: Journal of Near Eastern Studies Band 38, Nr. 3, 1979, S. 199–202.
 • Wolfgang Helck : Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. (= Ägyptologische Abhandlungen. Band 5). 2., verbesserte Auflage. Harrassowitz, Wiesbaden 1971, ISBN 3-447-01298-6 , insb. S. 118 ff.
 • Wolfgang Helck: Wo errichtete Thutmosis III. seine Siegesstele am Euphrat? In: Chronique d'Égypte (CdE). Band 56, Nr. 112, 1981, ISSN 0009-6067 , S. 241–244, doi:10.1484/J.CDE.2.308562 .
 • Thomas Kühn: Das pharaonische Ägypten. Ägyptens Aufstieg zur Weltmacht. Die Feldzüge Thutmosis' III. In: Kemet. Band 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 16–25.
 • Christian Langer: Aspekte des Imperialismus in der Außenpolitik der 18. Dynastie (= Nordostafrikanisch/Westasiatische Studien. Band 7). Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2013, ISBN 978-3-653-03445-5 .
 • Donald B. Redford : The Wars in Syria and Palestine of Thutmose III (= Culture and History of the Ancient Near East. Band 16). Brill, Leiden ua 2003, ISBN 90-04-12989-8 .
 • Anthony Spalinger: A New Reference to an Egyptian Campaign of Thutmose III in Asia. In: Journal of Near Eastern Studies Band 37, Nr. 1, 1978, S. 35–41.
 • Anthony Spalinger: New Light on the Euphrates Campaign of Thutmose III. In: Newsletter of the American Research Center in Egypt (NARCE). Nr. 95, 1975/ 1976, ISSN 0402-0731 , S. 120.

Bautätigkeit und Kunst

 • Dieter Arnold : Lexikon der ägyptischen Baukunst. Artemis, München ua 1994, ISBN 3-7608-1099-3 .
 • Dieter Arnold: Die Tempel Ägyptens. Götterwohnungen, Kultstätten, Baudenkmäler. Artemis und Winkler, München ua 1992, ISBN 3-7608-1073-X .
 • David A. Aston: Making a Splash. Ceramic Decoration in the Reigns of Thutmosis III and Amenophis II. In: Ernst Czerny, Irmgard Hein, Hermann Hunger , Dagmar Melman, Angela Schwab (Hrsg.): Timelines. Studies in Honour of Manfred Bietak (= Orientalia Lovaniensia Analecta. Band 149). Band 1. Peeters, Leuven 2006, ISBN 90-429-1730-X , S. 65–74.
 • Nathalie Beaux: Le cabinet de curiosités de Thoutmosis III. Plantes et animaux du „Jardin botanique de Karnak“ (= Orientalia Lovaniensia Analecta. Band 36). Peeters ua, Leuven 1990, ISBN 90-6831-268-5 (Zugleich: Lyon, Université Lumière, Dissertation, 1989).
 • Hubert J. Gorski: La Barque d'Amon dans la décoration du temple de Thoutmosis III à Deir el-Bahari. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo. (MDAIK). Band 46, 1990, ISSN 0342-1279 , S. 99–112.
 • Thomas Kühn: Das pharaonische Ägypten. Zu Ehren Amuns – Die Bauprojekte Thutmosis' III. in Karnak. In: Kemet. Band 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 33–38.
 • Christine Lilyquist: The Marble Statue of Tuthmosis III from Deir el Bahari. In: Göttinger Miszellen (GM). Bd. 109, 1989, S. 39–40.
 • Jadwiga Lipińska: Deir el-Bahari, Thutmosis III Temple: Seven Seasons of Work. In: Annales du Service des Antiquités de l'Égypte. (ASAE). Band 72, 1992/1993, ISSN 1687-1510 , S. 45–48.
 • Jadwiga Lipińska: Names and history of the sanctuaries built by Thutmosis III at Deir el-Bahari. In: Journal of Egyptian Archaeology (JEA). Band 53, 1967, S. 25–33.
 • Jadwiga Lipińska : Świątynia Totmesa III. Architektura. = The Temple of Tuthmosis III. Architecture (= Deir El-Bahari. Band 2). Éditions Scientifiques de Pologne, Warschau 1977.
 • Jadwiga Lipińska: Świątynia Totmesa III. = The Temple of Tuthmosis III. Statuary and votive Monuments (= Deir El-Bahari. Band 4). Éditions Scientifiques de Pologne, Warschau 1984, ISBN 83-01-04556-6 .
 • Jean-François Pécoil: L'Akh-menou de Thoutmosis III à Karnak. La Heret-ib et les chapelles attenantes. Relevés épigraphiques. Editions Recherche sur les Civilisations, Paris 2000, ISBN 2-86538-278-8 .
 • Ali Radwan: Zwei Stelen aus dem 47. Jahre Thutmosis' III. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo (MDAIK). Band 37, 1981, S. 403–407.
 • Magnus Reisinger: Entwicklung der ägyptischen Königsplastik in der frühen und hohen 18. Dynastie. Agnus, Münster 2005, ISBN 3-00-015864-2 .
 • John Romer : The Tomb of Tuthmosis III. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Kairo (MDAIK). Band 31, 1975, S. 315–351.
 • Kent R. Weeks (Hrsg.): Im Tal der Könige. Von Grabkunst und Totenkult der ägyptischen Herrscher. Fotos von Araldo de Luca. Weltbild, Augsburg 2001, ISBN 3-8289-0586-2 .

Verwaltung

 • Julia Budka : Hohe Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. In: Kemet. Band 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 25–32 ( online ).
 • Wolfgang Helck: Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reichs (= Probleme der Ägyptologie. Band 3, ISSN 0169-9601 ). Brill, Leiden ua 1958.
 • Wolfgang Helck: Der Einfluss der Militärführer in der 18. ägyptischen Dynastie (= Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens. Band 14, ZDB -ID 502520-5 ). Hinrichs, Leipzig 1939 (Göttingen, Universität, Dissertation, 14. August 1939; Reprografischer Nachdruck. Olms, Hildesheim 1964).
 • Ahmed Kadry: Officers and officials in the New Kingdom (= Studia Aegyptiaca. Bd. 8, ISSN 0139-1011 = Études publiées par les Chaires d'Histoire Ancienne de l'Université Loránd Eötvös de Budapest. Band 34). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 1982.
 • Jean Yoyotte : Le général Djehouty et la perception des tributs syriens. Causerie au sujet d'un objet égaré. In: Bulletin de la Société française d'égyptologie. (BSFE). Nr. 92, 1981, ISSN 0037-9379 , S. 33–51.

Name und Titulatur

 • Jürgen von Beckerath : Handbuch der ägyptischen Königsnamen (= Münchner ägyptologische Studien. Heft 20). Deutscher Kunstverlag, München ua 1984, ISBN 3-422-00832-2 , S. 136–139, 226–228.
 • Ronald J. Leprohon: The Royal Titulary in the 18th Dynasty: Change and Continuity. In: Journal of Egyptian History. (JEgH) Band 3, Nr. 1, 2010, ISSN 1110-6867 , S. 7–45 ( online ).

Spätere Verehrung

 • Richard Jasnow: Evidence for the Deification of Thutmosis III in the Ptolemaic Period. In: Göttinger Miszellen (GM). Band 64, 1983, S. 33–34.
 • Ali Radwan: Thutmosis III. als Gott. In: H. Guksch, D. Polz: (Hrsg.): Stationen. Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens Rainer Stadelmann gewidmet. von Zabern, Mainz 1998, ISBN 3-8053-2526-6 , S. 229–340.

Weblinks

Commons : Thutmosis III. – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. 1. Regierungsabschnitt, bis Jahr 21
 2. a b Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 5.
 3. a b Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 289f.
 4. Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 6; A. Tulhoff: Thutmosis III. 1490–1436 v. Chr. München 1984, S. 42.
 5. Aidan Dodson, Dyan Hilton: The complete royal families of Ancient Egypt . Thames & Hudson, London 2004, ISBN 0-500-05128-3 , S. 132–133, 137 und 140.
 6. Wolfgang Helck: Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzungen zu den Heften 17–22. Akademie-Verlag, Berlin 1984, S. 20 (Urk. IV 1262)
 7. Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 9.
 8. Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 9; A. Tulhoff: Thutmosis III. 1490–1436 v. Chr. München 1984, S. 221f.; Peter H. Schulze: Herrin beider Länder. Hatschepsut. Herrsching 1978, S. 189; Christine Lilyquist, James E. Hoch und AJ Peden: The Tomb of Three Foreign Wives of Tuthmosis III in the Wady Gabbanat El-Qurud. New York 2003; Herbert Winlock: The Treasure of Three Egyptian Princesses. New York 1948.
 9. Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 7.
 10. Georg Steindorff (Hrsg.), Kurt Sethe: Urkunden der 18. Dynastie, I, Bearbeitet und übersetzt von Kurt Sethe. Hinrichs, Leipzig 1914, S. 75–78 (online) (Urk. IV,157–160; PDF; 4,1 MB).
 11. Rolf Gundlach: Hof-Gesellschaft-Hofkultur im pharaonischen Ägypten. In: Rolf Gundlach, Andrea Klug (Hrsg.): Der ägyptische Hof des Neuen Reiches. Seine Gesellschaft und Kultur im Spannungsfeld zwischen Innen- und Außenpolitik (= Königtum, Staat und Gesellschaft Früher Hochkulturen. 2) Wiesbaden 2006, S. 2–3.
 12. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 292; Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 7.
 13. Georg Steindorff (Hrsg.), Kurt Sethe: Urkunden der 18. Dynastie, I, Bearbeitet und übersetzt von Kurt Sethe. Leipzig 1914, S. 32, (online) (Urk. IV, 59-60; PDF; 4,1 MB) Siehe auch Eberhard Dziobek: Das Grab des Ineni. Theben Nr. 81 (= Archäologische Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo. (AV) Bd. 68). Mainz 1992, Tafel 32c.
 14. a b Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 292.
 15. Peter F. Dorman: The Early Reign of Thutmose III: An Unorthodox Mantle of Coregency. In: Eric H. Cline, David B. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 41f.; Cecil M. Firth and JE Quibell (with plans by J.-P. Lauer): Excavations at Saqqara: the Step Pyramid. 1935, S. 80.
 16. Georg Steindorff (Hrsg.), Kurt Sethe: Urkunden der 18. Dynastie, I, Bearbeitet und übersetzt von Kurt Sethe. Leipzig 1914, S. 90–92 (online) (Urk. IV,193–196; PDF; 4,1 MB); RA Caminos: Semna-Kumma. Bd. 1: The Temple of Semna. 1998, Tafel 25.
 17. Peter F. Dorman: The Early Reign of Thutmose III. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 42–44.
 18. Wolfgang Helck: Historisch-biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie (= Kleine ägyptische Texte. Bd. 6,1). Wiesbaden 1983, S. 122ff.
 19. So ua Wolfgang Helck: Die Opferstiftung des Sn-mwt. In: ZÄS Band 85, S. 23–34.
 20. R. Tefnin: L'An 7 de Touthmosis III et d'Hatshepsout. In: CdE 48 , S. 232–242 spricht sich fürs Jahr 12 aus und E. Brovarski: Senenu. High Priest of Amun at Deir el-Bahari. In: JEA 62 , S. 57–63 schlägt das Jahr 3 vor.
 21. Peter F. Dorman: The Early Reign of Thutmose III. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 44ff.
 22. Wolfgang Helck: Die Berufung des Wesirs Wsr. In: O. Firchow (Hrsg.): Ägyptologische Studien. Berlin 1955 S. 111–115.
 23. Eberhard Dziobek: Die Gräber des Vezirs User-Amun. Theben Nr. 61 und 131 (= Archäologische Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo. (AV) Bd. 84). Mainz 1994, S. 73–77, Tafeln 17–19, 42–43, 81–82.
 24. Peter F. Dorman: The monuments of Senenmut: problems in historical methodology. Kegan Paul International, London/ New York 1988, ISBN 978-0-7103-0317-2 , S. 33–34.
 25. Peter F. Dorman: The Early Reign of Thutmose III. EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 45–46.
 26. Suzanne Ratié: La Reine Hatchepsout. Sources et Problèmes (= Orientalia Monspeliensia. Bd. 1). Brill, Leyden 1979, ISBN 978-90-04-06064-7 , S. 83f.
 27. Wolfgang Helck: Die Männer hinter dem König und die Königswahl. In: Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. 121, 1994, S. 38ff.
 28. Donald B. Redford: History and Chronology of the Eighteenth Dynasty of Egypt. Toronto 1967, S. 57–87.
 29. Christian Cannuyer: Brelan de "Pharaons" Ramsès XI, Thoutmosis III, et Hatshepsout. In: Sarah Israelit-Groll (Hrsg.): Studies in Egyptologie Presented to Miriam Lichtheim. Jerusalem 1990, S. 105ff.
 30. C. Lalouette: Thèbes ou la naissance d'un Empire. Paris 1986, S. 201–271.
 31. a b Peter F. Dorman: The Early Reign of Thutmose III. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 49ff.
 32. Luc Gabolde, Vincent Rondot: Une chapelle d'Hatchepsout remployée à Karnak-Nord. In: Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale (BIFAO) 96, 1996, S. 177ff.
 33. Henri Chevrier: Rapport Sur Les Travaux de Karnak (1933-1934). In: Annales Du Service des Antiquités de l'Égypte. (ASAE) Nr. 34, 1934, S. 172f., Tafel. 4.
 34. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 130.
 35. William Christopher Heyes: The Scepter of Egypt. II. 1959, S. 82. Zitiert nach Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 130.
 36. F. Daumas: La civilisation de l'Egypte pharaonique. 1965, S. 86. Zitiert nach Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 130.
 37. J. Yoyotte, in: Fischer Weltgeschichte III. 1966, S. 230. Zitiert nach Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 130.
 38. Suzanne Ratié: La reine-pharaon. Julliard, Paris 1972, S. 246f.
 39. Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 8.
 40. Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 14–15.
 41. Peter F. Dorman: The Early Reign of Thutmose III. EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 57f.
 42. C. Vandersleyen: L'Égypte et la vallée du Nil. Bd. 2 : De la fin de l'Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire : Nouvelle Clio. Paris 1995, S. 277–278.
 43. Marianne Schnittger: Hatschepsut. Eine Frau als König von Ägypten. 2., unveränderte Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2011, S. 130.
 44. Ludwig Borchardt: Zur Baugeschichte des Amonstempels in Karnak. (= UGAÄ 5'#), 1905, S. 30 Anm. 2; Urk IV, 155, 15ff; Charles F. Nims: The date of the dishonoring of Hatshepsut. In: Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. 93, 1966, S. 97–100; Christine Meyer: Zur Verfolgung Hatschepsuts durch Thutmosis III. In: H. Altenmüller, R. Germer: Miscellanea Aegyptologica. Wolfgang Helck zum 75. Geburtstag. Hamburg 1989, S. 119f.; Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 14. Gegen eine Datierung der Inschrift ins 42. Regierungsjahr: W. Seipel: Zur Chronologie der Verfemung Hatschepsuts durch Thutmosis III. (= Akten. Erster Internationaler Ägyptologenkongress, Cairo 2. - 10. Oktober 1976. ; Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. (SGKAO) Nr. 14). Berlin 1979, S. 581f.
 45. Franck Burgos, François Larché: La chapelle Rouge. Le sanctuaire de barque d'Hatshepsout. Band II. Éditions recherche sur les civilisations (ERC), Paris 2008, S. 11.
 46. Franck Burgos, François Larché: La chapelle Rouge. Le sanctuaire de barque d'Hatshepsout. Band II. Paris 2008, S. 12 mit Verweis auf Peter F. Dormann: The Monuments of Senenmut: problems in historical methodology (= Studies in Egyptology. ). Kegan Paul International, London/New York 1988, ISBN 978-0-7103-0317-2 .
 47. Franck Burgos, François Larché: La chapelle Rouge. Le sanctuaire de barque d'Hatshepsout. Band II. Paris 2008, S. 12.
 48. Francis Breyer: Ägypten und Anatolien. Wien 2010, S. 130.
 49. Wolfgang Helck: Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. 1971, S. 118–119.
 50. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 293.
 51. Francis Breyer: Ägypten und Anatolien. Wien 2010, S. 127.
 52. Francis Breyer: Ägypten und Anatolien. Wien 2010, S. 136.
 53. Christian Langer: Aspekte des Imperialismus in der Außenpolitik der 18. Dynastie. Frankfurt am Main 2013, S. 125–126; Paul John Frandsen: Egyptian Imperialism. In: Mogens Trolle Larsen (Hrsg.): Power and Propaganda. A Symposium of Ancient Empires (= Mesopotamia. Bd. 7). Akademisk Forlag, Kopenhagen 1979, ISBN 978-87-500-1878-0 , S. 177ff.
 54. Thomas Kühn: Ägyptens Aufstieg zur Weltmacht. Die Feldzüge Thutmosis' III. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 25.
 55. Thomas Kühn: Ägyptens Aufstieg zur Weltmacht. Die Feldzüge Thutmosis' III. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 20.
 56. Thomas Kühn: Ägyptens Aufstieg zur Weltmacht. Die Feldzüge Thutmosis' III. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 22–23.
 57. a b Thomas Kühn: Ägyptens Aufstieg zur Weltmacht. Die Feldzüge Thutmosis' III. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 23.
 58. Michael Höveler-Müller: Am Anfang war Ägypten. Die Geschichte der pharaonischen Hochkultur von der Frühzeit bis zum Ende des Neuen Reiches ca. 4000-1070 v. Chr. Darmstadt 2005, S. 180ff.; Joachim Willeitner: Nubien. Antike Monumente zwischen Assuan und Khartum. München 1997, S. 37ff.
 59. Donald B. Redford: History and Chronology of the Eighteenth Dynasty of Egypt. Toronto, 1967, S. 57ff.
 60. A. Spalinger: Covetous Eyes South. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 353; F. Hintze, W.-F. Reineke: Felsinschriften aus dem sudanischen Nubien. Bd. 1, Berlin 1989, S. 172, Nr. 562.; Walter-Friedrich Reineke : Ein Nubienfeldzug unter Königin Hatschepsut. In: E. Endesfelder, KH Priese, W.-F. Reineke, S. Wenig (Hrsg.): Ägypten und Kusch (Fritz Hintze zum 60. Geburtstag). Berlin 1977, S. 373.
 61. A. Spalinger: Covetous Eyes South. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 355.
 62. Elke Blumenthal, Ingeborg Müller, Walter F. Reineke, Adalheid Burkhardt (Hrsg.): Urkunden der 18. Dynastie. Historisch biographische Urkunden. Übersetzungen zu den Heften 5–16. (= Urkunden des Ägyptischen Altertums. Abteilung 4). Akademie-Verlag, Berlin 1984, S. 263f. (Urk. IV 814)
 63. Eric H. Cline, David B. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 394.
 64. Diamantis Panagiotopoulos: Foreigners in Egypt in the Time of Hatshepsout and Thutmose III. In: Eric H. Cline, David B. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 370ff. und Diamantis Panagiotopoulos: Tributgaben und Huldigungsgeschenke aus der Levante: Die ägyptische Nordexpansion in der 18. Dynastie aus strukturgeschichtlicher Sicht. In: Egypt and the Levant. Nr. 10, 2000, S. 139–158.
 65. Diamantis Panagiotopoulos: Foreigners in Egypt in the Time of Hatshepsut and Thutmose III. In: EH Cline, D. B: O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 373.
 66. Diamantis Panagiotopoulos: Foreigners in Egypt in the Time of Hatshepsout and Thutmose III. In: EH Cline, DB O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 378.
 67. Diamantis Panagiotopoulos: Foreigners in Egypt in the Time of Hatshepsout and Thutmose III. In: EH Cline, DB O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 378; Norman de Garis Davies: The Tomb of Reck-mi-Re at Thebes. New York 1943, S. 17–30, Tafeln XVII-XXIII.
 68. Francis Breyer: Thutmosis III. und die Hethiter. Bemerkungen zum Kurustama-Vertrag sowie zu anatolischen Toponymen und einer hethitischen Lehnübersetzung in den Annalen Thutmosis' III. In: Studien zur Altägyptischen Kultur. 39, 2010.
 69. Trevor Bryce : The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia. From the Early Bronze Age to the Fall of the Persian Empire. Routledge, London/ New York 2009, S. 399–400.
 70. Francis Breyer: Thutmosis III. und die Hethiter. Bemerkungen zum Kurustama-Vertrag sowie zu anatolischen Toponymen und einer hethitischen Lehnübersetzung in den Annalen Thutmosis' III. In: Studien zur Altägyptischen Kultur. 39, S. 83.
 71. Betsy M. Bryan: Administration in the Reign of Thutmose III. In: Eric H. Cline, David O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 69.
 72. Heike Guksch: Königsdienst. Zur Selbstdarstellung der Beamten in der 18. Dynastie. Heidelberg 1994, S. 3.
 73. Betsy M. Bryan: Administration in the Reign of Thutmose III. In: Eric H. Cline, David O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 70.
 74. E. Blumenthal, I. Müller, WF Reineke, A. Burkhardt: Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzungen zu den Heften 5–16. Berlin 1984, S. 150 (Urk. IV, 583); Wolfgang Helck: Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reiches (= Probleme der Ägyptologie. 3). Leiden 1958, S. 17–44; GPF van den Boorn: The Duties of the Vizier, Civil Administration in the Early New Kingdom. Routledge, London/ New York 1988; B. Gessler-Löhr: Bemerkungen zur Nekropole des Neuen Reiches von Saqqara vor der Amarna-Zeit, I: Gräber der Wesire von Unterägypten. In: D. Kessler, R. Schulz: Gedenkschrift Winfried Barta htp dj hzj. Frankfurt am Main 1995, S. 133–157; E. Dziobek: Die Gräber des Vezirs User-Amun: Theben Nr. 61 und 131. Mainz 1994, S. 86.
 75. Julia Budka: Hohe Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 25f.; Betsy M. Bryan: Administration in the Reign of Thutmose III. In: Eric H. Cline, David O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 70ff.
 76. GPF van den Boorn: The Duties of the Vizier. London/ New York 1988, S. 310.
 77. Aylward M. Blackman: The Nugent and Haggard Collections of Egyptian Antiquities. In: Journal of Egyptian Archaeology. Bd. 4, Nr. 1, 1917, ISSN 0307-5133 , S. 39–46, hier S. 41–42, Tafel XI, 3–4.
 78. Dows Dunham : Three Inscribed Statues in Boston. In: Journal of Egyptian Archaeology. Bd. 15, Nr. 3/4, 1929, S. 164–166.
 79. Julia Budka: Hohe Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 26f.
 80. Julia Budka: Hohe Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 27f.
 81. Betsy M. Bryan: Administration in the Reign of Thutmose III. In: Eric H. Cline, David O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 89.
 82. Julia Budka: Hohe Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 31f.
 83. Betsy M. Bryan: Administration in the Reign of Thutmose III. In: Eric H. Cline, David O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 97f.
 84. Julia Budka: Hohe Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 28; Wilhelm Spiegelberg: Der Architekt Bnr-mrw.t. In: Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. Nr. 58, 1923, S. 151.
 85. a b Julia Budka: Hohe Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 30.
 86. Julia Budka: Hohe Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 30f.
 87. Julia Budka: Hohe Verwaltungsbeamte unter Thutmosis III. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 31.
 88. Lana Troy: Religion and Cult during the Time of Thutmose III. In: H. Cline, D. O'Connor: Thutmose III. A new Biography. Ann Arbor 2006, S. 135.
 89. Ali Radwan: Thutmosis III. als Gott. In: H. Guksch, D. Polz: (Hrsg.): Stationen. Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens Rainer Stadelmann gewidmet. von Zabern, Mainz 1998, ISBN 978-3-8053-2526-4 , S. 229–340.
 90. Marianne Schnittger: Hatschepsut. Eine Frau als König von Ägypten. Darmstadt 2011, S. 108–116.
 91. Erik Hornung, Elisabeth Stahelin: Neue Studien zum Sedfest. (Aegyptiaca Helvetica 1) Genf/ Basel 1974, S. 64–65.
 92. Lana Troy: Religion and Cult during the Time of Thutmose III. In: H. Cline, D. O'Connor: Thutmose III. A new Biography. Ann Arbor 2006, S. 148–152.
 93. M. Schnittger: Hatschepsut. Eine Frau als König von Ägypten. Darmstadt 2011, S. 69–80; Lana Troy: Religion and Cult during the Time of Thutmose III. In: H. Cline, D. O'Connor: Thutmose III. A new Biography. Ann Arbor 2006, S. 148–152.
 94. M. Schnittger: Hatschepsut. Eine Frau als König von Ägypten. Darmstadt 2011, S. 80–84.
 95. Gabriele Höber-Kamel: Djeser achit. In: Kemet 3/2001 , S. 41 mit Verweis auf Donadoni: Theben. S. 183
 96. Peter Der Manuelian: The End of the Reign and the Accession of Amenhotep II. In: Eric H. Cline, David O'Connor (Hrsg.): Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 413f.
 97. E. Blumenthal, I. Müller, WF Reineke, A. Burkhardt: Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzungen zu den Heften 5–16. Berlin 1984, S. 313 (Urk. IV 895f.).
 98. Peter Der Manuelian: Studies in the Reign of Amenophis II. Hildesheim 1987, S. 26.
 99. Alan H. Gardiner: Regnal Years and Civil Calendar in Pharaonic Egypt. In: Journal of Egyptian Archaeology. (JEA) 31, 1945, S. 27.
 100. Peter Der Manuelian: Studies in the Reign of Amenophis II. Hildesheim 1987, S. 31.
 101. Wolfgang Helck: Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzungen zu den Heften 17–22. Berlin 1984, S. 29 (Urk. IV, 1289)
 102. Wolfgang Helck: Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzungen zu den Heften 17–22. Berlin 1984, S. 33 (Urk. IV, 1301)
 103. Peter Der Manuelian: Studies in the Reign of Amenophis II. Hildesheim 1987, S. 33.
 104. Lana Troy: Religion and Cult during the Time of Thutmose III. In: H. Cline, D. O'Connor: Thutmose III. A new Biography. Ann Arbor 2006, S. 152.
 105. Gaston Maspero: Rapport sur la trouvaille de Deir el-Bahari. In: Bulletin de l'Institut Égyptien. 2. Serie, No. 2, 1881, S. 142–143; Dimitri Laboury: A propos de l'authenticité de la momie attribuée à Thutmosis III (CG 61068). In: Göttinger Miszellen. (GM) 156, 1997, S. 73–79.
 106. Ali Radwan: Thutmosis III. als Gott. In: H. Guksch, D. Polz: (Hrsg.): Stationen. Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens Rainer Stadelmann gewidmet. von Zabern, Mainz 1998, ISBN 978-3-8053-2526-4 , S. 229–340.
 107. Richard Jasnow: Evidence for the Deification of Tuthmosis III in the Ptolemaic Period. In: Göttinger Miszellen. 64, 1983, S. 33–34.
 108. Thomas Kühn: Zu Ehren Amuns - Die Bauprojekte Thutmosis' III. in Karnak. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 33f.
 109. Thomas Kühn: Zu Ehren Amuns - Die Bauprojekte Thutmosis' III. in Karnak. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 34.
 110. Thomas Kühn: Zu Ehren Amuns - Die Bauprojekte Thutmosis' III. in Karnak. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 34ff.
 111. Dieter Arnold: Lexikon der ägyptischen Baukunst. Patmos, Düsseldorf 2000, ISBN 978-3-491-96001-5 , S. 13.
 112. Piotr Laskowski: Monumental Architecture and the Royal Building Program of Thutmose III. In: Eric H. Cline, David O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 195.
 113. a b c Nathalie Beaux: Le cabinet de curiosités de Thoutmosis III. Leuven 1990, S. 40.
 114. Nathalie Beaux: Le cabinet de curiosités de Thoutmosis III. Löwen 1990, S. 213 und S. 273.
 115. Kai Widmaier: Landschaften und ihre Bilder in ägyptischen Texten des zweiten Jahrtausends v. Chr. Wiesbaden 2009, S. 78.
 116. Nathalie Beaux: Le cabinet de curiosités de Thoutmosis III. Leuven 1990, S. 316.
 117. Thomas Kühn: Zu Ehren Amuns - Die Bauprojekte Thutmosis' III. in Karnak. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 37.
 118. Thomas Kühn: Zu Ehren Amuns - Die Bauprojekte Thutmosis' III. in Karnak. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 37f.
 119. Thomas Kühn: Zu Ehren Amuns - Die Bauprojekte Thutmosis' III. in Karnak. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 38.
 120. Herbert Ricke: Der Totentempel Thutmoses' III. : baugeschichtliche Untersuchungen. Selbstverlag, Kairo 1939, S. 5–7.
 121. Herbert Ricke: Der Totentempel Thutmoses' III. : baugeschichtliche Untersuchungen. Kairo 1939, S. 17f.
 122. Jadwiga Lipińska: Deir el-Bahari II. The Temple of Thutmosis III. Architecture. Éditions Scientifiques de Pologne, Varsovie 1977.
 123. Dieter Arnold: Die Tempel Ägyptens. München ua 1992, S. 139–140.
 124. Gabriele Höber-Kamel: Djeser achit. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 41 mit Verweis auf Sergio Donadoni: Theben. Heilige Stadt der Pharaonen. Hirmer, München 2000, ISBN 978-3-7774-8550-8 , S. 183.
 125. Erik Hornung: Tal der Könige. Die Ruhestätte der Pharaonen. 3., erweiterte Auflage, Darmstadt 1985, S. 123.
 126. Erik Hornung: Tal der Könige. Die Ruhestätte der Pharaonen. Darmstadt 1985; Erik Hornung: Das Tal der Könige. München 2002; Kent Weeks (Hrsg.): Im Tal der Könige. Von Grabkunst und Totenkult der ägyptischen Herrscher. Augsburg 2001; John Romer: The Tomb of Tuthmosis III. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo (MDAIK) 31. 1975, S. 315–351; Theban Mapping Project: KV34
 127. Piotr Laskowski: Monumental Architecture and the Royal Building Program of Thutmose III. Ann Arbor 2006, S. 204f., Dieter Arnold: Lexikon der ägyptischen Baukunst. Düsseldorf 2000, S. 152f., Stadelmann: Artikel Medinet Habu. In: Lexikon der Ägyptologie. (LÄ) Bd. III , Spalte 1255ff., Uvo Hölscher: The Excavations of Medinet Habu. Band 2: The Temples of the Eighteenth Dynasty. Chicago 1939.
 128. Luc Gabolde, Marc Gabolde: Les temples "mémoriaux" de Thoutmosis II et Toutânkhamon (un rituel destiné à des statues sur barques). In: Le Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale. 89, 1989, S. 127–178 ( online ), P. Laskowski: Monumental Architecture and the Royal Building Program of Thutmose III. Ann Arbor 2006, S. 205ff.
 129. Gabriele Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs. In: Kemet. Bd. 10, Nr. 3, Berlin 2001, S. 12; Dieter Arnold: Die Tempel Ägyptens. Götterwohnungen - Baudenkmäler - Kultstätten. Augsburg 1996, S. 204ff.
 130. E. Blumenthal, I. Müller, WF Reineke, A. Burkhardt: Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzungen zu den Heften 5–16. Berlin 1984, S. 349 (Urk. IV. 951.4).
 131. Barry J. Kemp: The Harim-Palace at Medinet el-Ghurab. In: Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. 105, 1978, S. 122–133.
 132. Torgny Säve-Söderbergh: The Navy of the Eighteenth Egyptian Dynasty. Uppsala 1946, S. 37.
 133. Piotr Laskowski: Monumental Architecture and the Royal Building Program of Thutmose III. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 211.
 134. Manfred Bietak: Der Palastbezirk am Pelusischen Nilarm (Areal H) In: www.avaris.at , letztes Update 2013, abgerufen am 21. April 2015.
 135. Martin L. Friedman: A New Tuthmoside Head at the Brooklyn Museum. In: Brooklyn Museum Bul- letin. 19/2, 1958, S. 2; Cyril Aldred: New Kingdom Art in Ancient Egypt. London 1951, S. 9.
 136. Jadwiga Lipińska: The Portraits of Tuthmosis III Newly Discovered at Deir el-Bahari. In: ML Bernhard (Hrsg.): Mélanges offerts à Kazimierz Michalowski. Warsaw 1966; B. Fay: Tuthmoside Studies. In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Kairo. 51, 1995, S. 11, Anm. 4.
 137. Dimitri Laboury: La statuaire de Thoutmosis III : Essai d'interprétation d'un portrait royal dans son contexte historique (= Aegyptiaca Leodiensa. 5). Liège 1998; Dimitri Laboury: Royal Portrait and Ideology: Evolution and Signification of the Statuary of Thutmose III. In: Eric H. Cline, David O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 260–291.
 138. D. Laboury: Royal Portrait and Ideology. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 261ff., S. 280.
 139. D. Laboury: Royal Portrait and Ideology. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 272f.
 140. R. Tefnin: La statuaire d'Hatshepsout : Portrait royal et politique sous la 18e Dynastie. Brussels 1979, S. 37–70, 121–128, 139–145; Tafeln 8–9, 14–16, 30–31a.
 141. D. Laboury: Royal Portrait and Ideology. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 273.
 142. D. Laboury: Royal Portrait and Ideology. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 273ff.
 143. D. Laboury: Royal Portrait and Ideology. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 267f.
 144. R. Tefnin: A propos d'une tête royale du Musée d'Aberdeen. In: CdE 49 , 1974, S. 14–16; J. Vandier: Manuel d'archéologie égyptienne. Bd. III : Les grandes époques : La statuaire. Paris 1958, S. 302; HW Müller: Ägyptische Kunst. Frankfurt am Main 1970, S. 33, Anmerkung 101; BM Bryan: Portrait Sculpture of Thutmose IV. In: Journal of the American Research Center in Egypt. (JARCE) Nr. 24, Boston 1987, S. 4; Russmann: Egyptian Sculpture: Cairo and Luxor. London 1990, S. 89.
 145. Dimitri Laboury: Royal Portrait and Ideology. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 268.
 146. G. Daressy: Cercueils des Cachettes Royales. Cairo 1909, S. 35; D. Spanel: Through Ancient Eyes: Egyptian Portraiture. Birmingham 1988, S. 2; Lipińska: The Portraits of Tuthmosis III Newly Discovered at Deir el-Bahari. S. 136–138.
 147. Dimitri Laboury: Royal Portrait and Ideology. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 269.
 148. Dimitri Laboury: Royal Portrait and Ideology. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 270ff.
 149. Dimitri Laboury: Royal Portrait and Ideology. In: EH Cline, D. O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 262ff.
 150. Dimitri Laboury: Royal Portrait and Ideology: Evolution and Signification of the Statuary of Thutmose III. In: Eric H. Cline, David O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 281–282. Für einen detaillierten Vergleich zwischen Statuen und Mumie siehe Dimitri Laboury: La statuaire de Thoutmosis III: Essai d'interprétation d'un portrait royal dans son contexte historique. (= Aegyptiaca Leodiensa. 5) Liège 1998, S. 647–652.
 151. Arielle P. Pozloff: The Artistic Production of the Reign of Thutmose III. In: Eric H. Cline, David O'Connor: Thutmose III: A New Biography. Ann Arbor 2006, S. 294.
 152. Robert B. Partridge: Faces of Pharaohs. Royal Mummies and Coffins from Ancient Thebes. London 1994, S. 77–80.
 153. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 9.
 154. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 9–14.
 155. Kurt Sethe: Urkunden der 18. Dynastie. Bände 1–4, Leipzig, 1906–1909.
 156. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 291 zitiert James Henry Breasted, Hermann Ranke: Geschichte Ägyptens. Curtius, Berlin 1911 (englisch: A History of Egypt: from the earliest times to the Persian conquest. Charles Scribner's Sons, New York 1905)
 157. Madeleine Della Monica: Thoutmosis III. Le plus grand des pharaons. Son époque, sa vie, sa tombe. Léopard d'Or, Paris 1991, S. 7, zitiert nach Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 37.
 158. Wolfgang Helck: Die Männer hinter dem König und die Königswahl. In: Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. (ZÄS) 121, 1994, S. 36.
 159. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 37.
 160. Petra Andrássy: Untersuchungen zum ägyptischen Staat des Alten Reiches und seinen Institutionen. (= Internet-Beiträge zur Ägyptologie und Sudanarchäologie. Band XI) Golden House Publications, Berlin/ London 2008, S. 18–19. ( Online )
 161. E. Blumenthal, I. Müller, WF Reineke, A. Burkhardt: Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzungen zu den Heften 5–16. Berlin 1984, S. 193 (Urk IV, 657).
 162. E. Blumenthal, I. Müller, WF Reineke, A. Burkhardt: Urkunden der 18. Dynastie. Übersetzungen zu den Heften 5–16. Berlin 1984, S. 276 (Urk IV, 836).
 163. Jürgen von Beckerath : Chronologie des Pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr. (= Münchner ägyptologische Studien. Bd. 46). von Zabern, Mainz 1997, ISBN 3-8053-2310-7 , S. 50ff.
 164. Lee W. Casperson: The Lunar Dates of Thutmose III. In: Journal of Near Eastern Studies Bd. 45, 1986, S. 139–150.
 165. Zur Inschrift siehe: Steindorff (Hrsg.), K. Sethe: Urkunden der 18. Dynastie, I. Leipzig 1914, S. 90–92 (Urk. IV,193–196) und Caminos: Semna-Kumma. Bd. 1, Tafel 25; Zusammenstellung aller Namen des Thutmosis III.: Jürgen von Beckerath: Handbuch der ägyptischen Königsnamen. München – Berlin 1984, S. 136–139, 226–228; Übersetzung: Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 292f. Transkription: Rainer Hannig: Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch. Mainz 2001 (3. Auflage), S. 1273. Zur Diskussion der Namen siehe: Ronald J. Leprohon: The Royal Titulary in the 18th Dynasty: Change and Continuity. In: JEgH Bd. 3, Nr. 1, 2010, S. 20ff. und Florence Maruéjol: Thoutmôsis III et la corégence avec Hatchepsout. Paris 2007, S. 33–34.
 166. Ronald J. Leprohon: The Royal Titulary in the 18th Dynasty: Change and Continuity. In: JEgH Bd. 3, Nr. 1, 2010, S. 7ff.
 167. Ronald J. Leprohon: The Royal Titulary in the 18th Dynasty: Change and Continuity. In: JEgH Bd. 3, Nr. 1, 2010, S. 20ff.
 168. Ronald J. Leprohon: The Royal Titulary in the 18th Dynasty: Change and Continuity. In: JEgH Bd. 3, Nr. 1, 2010, S. 24f.
 169. Hannes Buchberger: Transformation und Transformat. Sargtextstudien I. (= Ägyptologische Abhandlungen. [ÄA] Bd. 52). Wiesbaden 1993.
 170. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002.
 171. Hannes Buchberger: Transformation und Transfiguration. Harrassowitz, Wiesbaden 1993, S. 614.
 172. Francis Breyer: Ägypten und Anatolien. Wien 2010, S. 187.
 173. Ronald J. Leprohon: The Royal Titulary in the 18th Dynasty: Change and Continuity. In: JEgH Bd. 3, Nr. 1, 2010, S. 21.
Vorgänger Amt Nachfolger
Hatschepsut Pharao von Ägypten
18. Dynastie
Amenophis II.