Dit artikel is ook beschikbaar als audiobestand.

Universiteit van Leipzig

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Universiteit van Leipzig
logo
motto "Grenzen overschrijden door traditie"
oprichting 1409
Sponsoring staat
plaats Wapen van Leipzig, svg Leipzig
Federale staat Saksen Saksen Saksen
land Duitsland Duitsland Duitsland
Rector Beate Schücking [1]
studenten 31.088 (WS 2019/20)[2]
medewerkers 5.379 (WS 2019/20)[2]
inclusief professoren 434,6 VTE (WS 2019/20)[2]
Jaarlijks budget € 405 miljoen
(€ 118,0 miljoen financiering door derden )
Netwerken DFH [3] , Duitse U15 , IAU [4]
Website www.uni-leipzig.de

De universiteit van Leipzig - Alma Mater Lipsiensis (AML) - werd opgericht in 1409 en is de op één na oudste continu werkende universiteit in Duitsland, nade universiteit van Heidelberg (1386).

verhaal

Oprichting van de universiteit

Nieuw Augusteum , hoofdgebouw van de Universiteit van Leipzig (2012)

Na geschillen aan de Karelsuniversiteit in Praag in verband met de Hussietenbeweging , verkoos de Boheemse koning Wenceslaus IV de Tsjechische natie daar boven de andere universitaire naties door het Kuttenberg-decreet , ongeveer 1000 van de Duitse leraren en studenten daar verhuisden naar de in 1409 van het voormalige markgraafschap Meissen , Leipzig, waar de kunstenaarsfaculteit begon met lesgeven. [5] De stad wees hem onmiddellijk een gebouw in de Petersstrae toe. In 1409 werd het " Studium generale " bevestigd door paus Alexander V. Op 2 december 1409 werd Johannes Otto von Münsterberg tot rector gekozen en werden de statuten van de universiteit voorgelezen. [6]

De leden van de universiteit behoorden naar hun afkomst tot vier naties : de Meissniër (het Wettin-domein), de Saksische (noord/noordwest Duitsland, Scandinavië, Engeland), de Beierse (zuid/zuidwest Duitsland, zuid en west Europa) en de Polen (Silezië, Oost-Duitsland, Oost-Europa). De vorsten Frederik de Arguabele en Wilhelm de Rijke kenden de universiteit aanvankelijk een jaarlijks budget van 500 gulden toe . Hiervan werden vijf masters per universitair land betaald. De anderen moesten in hun eigen levensonderhoud voorzien van college- en examengeld en andere inkomsten.

Van de Studia humanitatis zijn uiterlijk sinds 1462 concrete gegevens beschikbaar van de Studia humanitatis , die kunnen worden gekoppeld aan onder meer de namen Peter Luder en Hartmann Schedel . Luders uitnodiging voor zijn oratie vanuit Leipzig is bewaard gebleven. In zekere zin was Luder het brandpunt van de humanistische beweging. Met zijn vroege vertrek uit Leipzig volgden zijn studenten hem naar Italië en de Leipzig humanistische groep ontbonden. [7] in 1479 is Konrad Wimpina ingeschreven aan de universiteit. Hij wijdde een beschrijving in Latijnse verzen aan de universiteit en de stad in de jaren 1485 tot 1490. [8] [9]

In 1415 werd de medische faculteit opgericht met de eerste decaan, Gerhard Hohenkirche [10], die betrokken was bij de oprichting van de universiteit in oktober 1409, en de rechtsfaculteit in 1446. Bij de oprichting van de faculteit hoorde blijkbaar ook het recht op het gebruik van het eigen zegel. [11] In 1543 werd de universiteit sterk uitgebreid door de overname van het voormalige Dominicanenklooster met de St. Pauli-kloosterkerk . Twee jaar later werd het door Maarten Luther ingewijd als universiteitskerk. Als vertegenwoordigers van de universiteit zijn Caspar Borner en Joachim Camerarius exemplarisch voor een nauwe band tussen het humanisme [12] en de Reformatie en daarmee voor de vernieuwing van de universiteit. Dit werd overschaduwd door de Schmalkaldische oorlog van 1546-1547 en de dood van Caspar Borner. [13]

Tot aan de Reformatie was de bisschop van Merseburg ook de kanselier van de universiteit als vertegenwoordiger van de paus. Jens Blecher verklaarde voor de volgende periode: “Na 1542 kreeg vooral de vorst als beschermheer van de universiteit aanzienlijk meer invloed, eerst door het recht om de door de vorst toegekende leerstoelen te benoemen en vervolgens via het bisdom Merseburg en de bijbehorende kanselarij. Want na de dood van de laatste katholieke bisschop [14] begeleiden de Wettins als bestuurders [15] voortaan het lot van het bisdom." [16]

De universiteit was tot ver in de 19e eeuw eigenaar van enkele zogenaamde universiteitsdorpen . Vervolgens werd de jurisdictie van de universiteit over deze dorpen overgedragen aan het stadsdeelkantoor in Leipzig . De universiteit had al geleidelijk haar economische en academische autonomie ten opzichte van de soeverein verloren. Het primaat van de wil van de vorst moet uiterlijk in de 18e eeuw worden bewezen met de benoeming van professoren en zelfs van taal- en oefenmeesters, in die zin dat hij het laatste woord had; Hetzelfde kan gezegd worden voor doctoraatsstudies. [17]

hogescholen

Oud universiteitsgebouw
Rood College (rond 1880)

In de huizen die toebehoorden aan de hogescholen, de universiteit of stichtingen, vonden de lessen, discussies en andere wetenschappelijke gebeurtenissen plaats, en daar hadden de meesters hun appartementen. Deze huizen waren vrijgesteld van heffingen, belastingen en heffingen, evenals van de jurisdictie van het stadsbestuur.

Al in 1409 schonken de vorsten de universiteit twee huizen, die daarom de Fürstenkolleg werden genoemd: de Große Fürstenkolleg in het complex tussen de Ritterstraße en de stadsmuur (de huidige Goethestraße) en de Kleine Fürstenkolleg in de Schloßgasse, die al in de Ritterstrae verhuisde. 1441. Omdat de hogescholen niet voldeden aan de eisen van het onderwijs, kochten of huurden magisters ook huizen waarin ze woonden en hielden ze lezingen en richtten ook beurzen op voor hun studenten.

In 1416 werd het zogenaamde vrouwencollege toegevoegd als particuliere stichting. Geen vrouwen studeerden hier, maar het is vernoemd naar een nabijgelegen Marienkapelle (Onze Lieve Vrouw) en heette eigenlijk "Collegium Beatae Mariae Virginis". Het lag aan de zuidkant aan de oostkant van de Brühl en werd pas in de jaren 1850 afgebroken voor de bouw van de Georgenhalle . Een ander college was het Bernhardinerkolleg tegenover het Frauenkolleg am Brühl, dat ontstond als stichting van de cisterciënzerorde , alleen was voorbehouden aan studenten van deze orde en daarmee verdween voor de Reformatie. [18]

In 1543/44 kreeg de universiteit de bouw van het geseculariseerde Dominicaanse klooster St. Pauli , dat toen het Pauliner College heette.

Op het terrein tussen de Ritterstrae en de stadsmuur ontstonden door uitbreiding, verbouwing en nieuwbouw nog meer universitaire voorzieningen, bijvoorbeeld het Nieuwe College voor de Filosofische Faculteit in 1513, dat na een uitbreiding in 1646, mogelijk na een bijbehorend schilderij, ook werd genaamd het Rode College . Het bleef bij de naam toen het gebouw in 1881/92 "van de grond af werd herbouwd" op basis van ontwerpen van Arwed Roßbach met de voorkant naar de Ritterstrasse. [19] Het universitaire detentiecentrum met zijn typische schilderijen van de gevangenen ging verloren. [20] Dit is echter niet vergeten in de universitaire geschiedschrijving! [21] Het gebouw aan de Goethestrae werd in 1905 vernieuwd, maar werd het slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog .

Ontwikkeling tot het einde van de 19e eeuw

Augusteum en Pauline Kerk (1890)
De universiteit van Leipzig rond 1900

De barok- of rococo-periode was voor de stad of de universiteit van Leipzig geen zorgeloze tijd van pracht en praal. De Dertigjarige Oorlog en de Zweedse bezetting van 1642 tot 1650 hadden schade veroorzaakt die voor de universiteit moeilijk te herstellen was omdat ze niet over de middelen beschikte om deze te herstellen. [22] De Zevenjarige Oorlog was ook een grote ontbering voor de stad en de universiteit. [23] [24] Onder anderen Johann Gottfried Seume voelde daar iets van, zij het pas in de jaren 1780 toen hij werd opgepikt door Hessian en later rekruten Pruisische soldaten. Voor schermmeester Friedrich Leberecht Gellert bijvoorbeeld, de broer van Christian Fürchtegott Gellert , betekende de Zevenjarige Oorlog dat hij zich vanaf 1758 professioneel ging oriënteren omdat de studenten blijkbaar wegbleven. [25] Maar in 1725 begon Johann Christoph Gottsched als privédocent, bij wie Goethe ook auditie deed. [26] de toekomstige rector en hoogleraar poëzie straalde tot ver buiten de universiteit. Dichters als Lessing , Klopstock en Goethe verhuisden naar Leipzig. Die laatste was in ieder geval ook een leerling van Christian Fürchtegott Gellert. De geest van de Verlichting viel hier op vruchtbare grond. Dit was niet in het minst duidelijk bij de oprichting van geleerde genootschappen zoals de Societas Jablonoviana . Naast de technische studies verzorgden de adellijke leerlingen ook de klassikale retraites zoals schermen, paardrijden en dansen. De meest opvallende vertegenwoordigers waren de schermmeesters Johann Adolf Ludwig Werner en Gustav Berndt , de rij- en stalmeester Johann Friedrich Rosenzweig en de dansmeester Gottfried Taubert . [27] Ook taalmeesters en docenten oude en moderne talen rondden deze behoefte af. [28] [29] [30] De universitaire tekenmeesters Johann Stephan Capieux en Johann Friedrich Schröter (schilder) waren beiden tekenaars voor het "Anatomische Theater" en illustratoren voor boeken, die met name werden geschreven door natuurwetenschappers of als tekenleraren en schilderen voor geïnteresseerde studenten.

In de 19e eeuw werden ook studenten ingeschreven, waarvan de meeste activiteiten waarschijnlijk buiten de universiteit plaatsvonden. Onder hen waren de componisten Robert Schumann en Richard Wagner . Beiden hoorden onder meer van Wilhelm Traugott Krug . Wagner had de gebeurtenissen in 1830 in Leipzig zelf meegemaakt. Onder het rectoraat van Krug in 1830 werd de traditionele indeling van de universiteit in de nationes in Leipzig afgeschaft en werd de universitaire grondwet aangepast aan de nieuwe rechtsstaatgrondwet. Academische jurisdictie hield ook op te bestaan ​​in Leipzig. [31] De 19e eeuw in Leipzig wordt ook geassocieerd met de talrijke oprichting van studentenverenigingen en bedrijven. [32] De klassiek-filologische vereniging gaat bijvoorbeeld terug op Friedrich Nietzsche , die een van de medeoprichters was. [33] Zelfs de muziek van Richard Wagner leidde tot de oprichting van een vereniging van academische Richard Wagner-verenigingen aan Duitse universiteiten. [34] Leipzig had ook zo'n club. [35] [36] Volledigheidshalve moet worden vermeld dat het Wendish Preacher Collegium de eerste studentenvereniging in Leipzig was die in 1716 werd opgericht. Het was niet alleen deze in de 18e eeuw. [37]

De gebeurtenissen die uiteindelijk culmineerden in de Battle of the Nations bij Leipzig brachten een verburgerlijking van de samenleving teweeg. De rol van de traditionele academische coöperatieve vennootschap in de universiteit werd steeds meer in twijfel getrokken. De Karlsbad-resoluties van 1819 [38] en de revolutie van 1830 in Saksen, maar ook de mislukte Frankfurt Wachensturm van 1833, brachten ook repressie en een verbod op de verbindingen met zich mee. [39] [40] Zelfs een Robert Schumann is te vinden in een lijst die vervolgingsmaatregelen suggereert. [41] Er was behoefte aan grotere en modernere kamers, en dus werd in 1836 het nieuwe hoofdgebouw, ontworpen door Albert Geutebrück , het Augusteum , met een gevel naar een ontwerp van Karl Friedrich Schinkel , ingehuldigd op Augustusplatz . Een groep professoren onder leiding van Moritz Wilhelm Drobisch van de universiteit richtte in 1846 met toestemming van de Saksische minister van Binnenlandse Zaken Johann Paul von Falkenstein de Royal Saxon Society of Sciences op ter herdenking van de 200ste verjaardag van Gottfried Wilhelm Leibniz . [42] In 1848, tijdens de Maartrevolutie , namen zowel professoren als studenten deel aan demonstraties en het bouwen van barricades. Als gevolg hiervan moesten enkele hoogleraren de universiteit verlaten. Het waren de Germanist Moriz Haupt , de juridische en antieke historicus Theodor Mommsen en de klassieke archeoloog Otto Jahn . In 1891 werd de nieuwe universiteitsbibliotheek Bibliotheca Albertina , geklasseerd door Arwed Roßbach , ingehuldigd. Enkele jaren later werd onder zijn leiding het universiteitscomplex, inclusief de gevel van de universiteitskerk [43] aan de Augustusplatz, herbouwd. Opgemerkt moet worden dat bekende kunstenaars als Max Klinger , Josef Mágr en Johannes Hartmann betrokken waren bij het ontwerp van zowel de gevels als het interieur.

In de tweede helft van de eeuw werd het academisch onderwijs meer vakinhoudelijk en daarmee geheel nieuwe wetenschappelijke disciplines binnen de faculteiten, met name de wijsgerige, maar ook institutionalisering. Egyptologie is bijvoorbeeld opgericht door Richard Lepsius in Leipzig. Lectoraten geschiedenis zijn een specialisatie geworden. Zo werd in 1877 een leerstoel Middeleeuwse en Moderne Geschiedenis opgericht onder Carl von Noorden en werd een geschiedenisseminar opgericht. Johannes Overbeck werd de eerste professor op het seminar voor klassieke archeologie dat in 1874 in Leipzig nieuw werd opgericht en dat ook de grondlegger was van de cast-collectie. In dit proces moeten ook de historische hulpwetenschappen worden ingedeeld, in de context waarvan Heinrich Wuttke herinnerd kan worden, wiens leerstoel door Noorden werd omgevormd tot die van Midden- en Moderne Geschiedenis. Het vak aardrijkskunde aan de Universiteit van Leipzig met de eerste vertegenwoordiger Oscar Ferdinand Peschel begon in deze tijd. [44] Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de geografie van Leipzig was Friedrich Ratzel . Het in 1879 opgerichte Instituut voor Experimentele Psychologie moet ook herinnerd worden met Wilhelm Wundt . Hetzelfde geldt voor Carl Ludwig en Paul Flechsig . In 1873 nam Anton Springer de nieuw opgerichte leerstoel voor kunstgeschiedenis over.

Het jaar 1870 was niet zonder gevolgen voor de Leipzigse studenten, want volgens Wilhelm Bruchmüller gingen 400 studenten naar de Frans-Duitse oorlog, van wie er 55 nooit terugkeerden. [45]

De universiteit tot het einde van de Tweede Wereldoorlog

5 Mark 1909 E, geslagen ter gelegenheid van de 500e verjaardag van de Universiteit van Leipzig, Muldenhütten mint .

Een van de meest vernieuwende en tegelijkertijd meest controversiële Leipzigse universiteitshoogleraren van deze tijd was ongetwijfeld de historicus Karl Lamprecht , met wie niet alleen het geschil over methoden in historische studies is verbonden. Hij maakte ook naam als wetenschapsorganisator, ook al was hij niet in staat om veel van zijn ideeën uit te voeren. [46] Zo werd op zijn initiatief een academisch informatiecentrum opgericht in Leipzig. [47] Het moet vooral worden vermeld in verband met de oprichting van het Instituut voor Culturele en Universele Geschiedenis in 1909. Ook worden hier de chemicus van de fysische chemie Wilhelm Ostwald en de natuurkundige Werner Heisenberg en zijn kwantummechanica genoemd , die verantwoordelijk voor hun prestaties Ontvangen de Nobelprijs .

Met de namen Hermann Kuhr en Hermann Altrock is de ontwikkeling en de voltooide institutionalisering van de sportwetenschap in Leipzig verbonden met de oprichting van het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding. De Duitse Universiteit voor Lichamelijke Cultuur had hier uiteindelijk haar institutionele wortels.

Als gevolg van een hervorming van de lerarenopleiding in de Vrijstaat Saksen in 1923/1925 werd de lerarenopleiding, inclusief de praktische onderdelen ervan, via een pedagogisch instituut (leraar basisonderwijs, hoofd: Hans Volkelt ) en een instituut aan de universiteit verbonden. voor praktische pedagogiek (hogere onderwijspost, hoofd: Ernst Boehm ).

Nadat het (voorheen Koninklijk Saksisch) Veterinair College al in 1923 van Dresden naar Leipzig was verhuisd en als faculteit voor diergeneeskunde aan de universiteit was toegelaten, werd op de campus van de faculteit voor diergeneeskunde het Reichsinstituut voor vitamineonderzoek en vitamineonderzoek opgericht. Diergeneeskunde in 1942/1943.

In de eerste helft van de 20e eeuw werd de rechts-conservatieve houding van veel studenten en professoren duidelijk: dit komt niet in de laatste plaats doordat veel, zo niet de meerderheid van de studenten die vrijwillig naar de Eerste Wereldoorlog gingen in studentenverenigingen waren. De Duits-Amerikaanse Caspar René Gregory was op 68-jarige leeftijd de oudste oorlogsvrijwilliger in het Duitse leger. In de loop van de Novemberrevolutie haalden studenten op bevel van de rector de rode vlaggen uit het hoofdgebouw en hesen de vlag van het adellijke huis Wettin . Tijdens de Kapp Putsch bezette het Leipzigse vrijwilligersregiment, waarvan ongeveer een derde uit bedrijfsstudenten bestond [48] [49] het stadscentrum en schoot op tegenstanders van de staatsgreep. In 1920 kwamen bij de gevechten twee studenten van het Leipziger vrijwilligersregiment om het leven. Dit waren Karl Ernst Siebers van de Landsmannschaft Grimensia Leipzig en Karl Köhler van de Gymnastiekfederatie Variscia Leipzig. [50] De in 1396 in de Eerste Wereldoorlog omgekomen student en professor werd herdacht met een in 1924 ingehuldigd oorlogsmonument. Het is het leeuwenmonument van de Universiteit van Leipzig in het Nieuwe Augusteum. [51] De herdenkingstoespraken voor de inhuldiging van het monument in 1924 werden gehouden door de egyptoloog Georg Steindorff en de klassieke archeoloog Franz Studniczka . Beiden waren uitstekende vertegenwoordigers van hun discipline. Voor Walter Müller-Seidel was de "Universiteit van Leipzig tussen de twee wereldoorlogen een van de eerste universiteiten in Duitsland". [52]

Al in 1931 won de Nationaal-Socialistische Studenten Vakbond (NSDStB) de verkiezingen voor de Algemene Studentencommissie. [53] Na de nationaal-socialistische " machtsovername " werden 47 leden van het onderwijzend personeel (11,8%) om racistische of politieke redenen het land uitgezet. [54] Vijf van hen waren het slachtoffer van de Holocaust en één pleegde zelfmoord. [55] In november 1933 ondertekenden meer dan 100 professoren een oproep voor de verkiezing van Adolf Hitler , en rector Arthur Golf nam deel aan de grootschalige rally. De historicus Walter Goetz en de pedagoog Theodor Litt behoorden tot de professoren die ver verwijderd waren van het nationaal-socialisme. In de loop van deze gebeurtenissen in Leipzig beëindigden Goetz en Alfred Doren het onderzoek naar het humanisme dat Georg Voigt had opgericht onder invloed van de cultuurgeschiedenis van Karl Lamprecht en het renaissanceïsme . [56] Toen de nationaal-socialisten de macht grepen, waren er ook ernstige omwentelingen in Leipzig voor het verbindingssysteem. Zo werd het kantoor voor kameraadschap op de universiteit ingevoerd volgens het leidersprincipe. De connecties veranderden daardoor in kameraadschap . Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was deze universiteit een van de vier “Groot-Duitse” universiteiten die les mochten blijven geven.

Leden van de universiteit die het slachtoffer werden van nationaal-socialistische vervolging waren onder meer Margarete Bothe en Alfred Menzel en Georg Sacke . Menzel ontsnapte aan de dood door te vluchten. Sacke sneuvelde in 1945 tijdens de dodenmars naar Lübeck . Verder waren er tal van intrekkingen van doctoraten in dit kader. [57] Universitaire geneeskunde in Leipzig, vooral kindergeneeskunde, was ook betrokken bij nationaal-socialistische "euthanasie" -maatregelen. In dit verband moeten ook de hoofden van de universitaire kinderkliniek Werner Catel en Erich Häßler worden genoemd, evenals het staatsziekenhuis en verpleeghuis in Leipzig-Dosen en het kinderziekenhuis (Leipzig) . [58] [59] [60] Siegfried Rosenbaum , die op 1 april 1933 de universitaire kinderkliniek verliet en naar Palestina emigreerde vanwege zijn joodse afkomst en de zogenaamde boycot van joden vanaf 1 april 1933, moet ook worden vermeld . In totaal werden 36 joodse artsen in het academisch ziekenhuis getroffen, waarvan 36 struikelblokken zich sinds 2017 herinneren. [61] Ook moet worden opgemerkt dat nazi-grootheden aan Saksische universiteiten, waaronder de Universiteit van Leipzig, nazi-grootheden als eredoctoraat hebben gekregen zonder dat dit ooit is ingetrokken. Een van hen was Adolf Bartels . [62] [63]

De wereldoorlogen hebben ongetwijfeld een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de orthopedie, die in 1806 in Leipzig werd opgericht. [64] Met betrekking tot de geneeskunde aan de Universiteit van Leipzig moeten Adolf von Strümpell , Carl Thiersch , Paul Flechsig en Friedrich Trendelenburg als vertegenwoordigers worden genoemd .

Vanaf oktober 1943 waren er meer luchtaanvallen op Leipzig . Bij de zware aanval van 4 december 1943 werden 58 van de 92 instituten van de universiteit geheel of gedeeltelijk verwoest. [65] Het observatorium en het Johanneum , dat al sinds het einde van de 18e eeuw bestond, werden ook getroffen, waarbij belangrijke delen van de archeologische collectie verloren gingen. De eerste universiteitsarchivaris Richard Walter Franke is niet verantwoordelijk voor groot verlies van dossiers, want hij zorgde ervoor dat ze vanaf 1937 werden verplaatst en zo aan vernietiging ontsnapten. Deze verliezen maken de oude documentenverzamelingen van Bruno Stübel en Friedrich Zarncke des te waardevoller. Er moet ook worden verwezen naar de 1909-editie van het register door Georg Erler (historicus) . Dit werd in de jaren 1809 tot 1909 voortgezet door Gerald Wiemers en Jens Blecher. [66]

In het algemeen kan worden gesteld dat de collecties en musea op het gebied van geesteswetenschappen aan de Universiteit van Leipzig in de 18e en 19e eeuw en later tot stand kwamen, niet in de laatste plaats door maatschappelijke betrokkenheid.

Karl Marx Universiteit

Het hoofdgebouw van de Karl Marx Universiteit Leipzig in 1975 met het bronzen reliëf Aufbruch boven de ingang. Op de achtergrond de voormalige universiteitswolkenkrabber .

Aan het einde van de oorlog werd 60% van alle gebouwen en 70% van alle boeken vernietigd door de luchtaanvallen op Leipzig . Op 5 februari 1946 heropende de universiteit onder het rectoraat van de klassieke archeoloog Bernhard Schweitzer . De universiteit van Leipzig werd ook getroffen door de centralisatie van sociale instellingen in de Sovjetbezettingszone en de DDR . [67] Dat gold ook voor de Saksische Academie van Wetenschappen , die zonder een zekere aanpassing zeker niet had kunnen bestaan. [68] In 1948 werd de vrij gekozen studentenraad ontbonden en werden de leden vervangen door FDJ- leden. De voorzitter van de studentenraad, Wolfgang Natonek , en andere leden werden gearresteerd en gevangengezet. Maar de universiteit was ook de kern van het verzet . De groep Belter voerde campagne voor vrije verkiezingen met pamfletten. Het hoofd van de groep, Herbert Belter , betaalde zijn inzet voor de democratie met zijn leven en werd in 1951 in Moskou geëxecuteerd. [69] De universiteit was ook de focus van de Oost-Duitse MfS . [70]

Voor het passend onderwijs van studenten van alle disciplines, later ook het wetenschappelijk personeel van de universiteit, was er vanaf 1951 een "Social Science Institute", in 1960 omgedoopt tot Instituut voor Marxisme-Leninisme en in 1969 uitgebreid tot de "Sectie voor Marxisme- Leninisme". Eveneens in 1951 was het huidige Instituut voor Sorbische Studies ( Sorbisch Instituut tot 1968) het eerste en enige Sorbische academische instituut ooit opgericht. De sectie journalistiek (ook bekend als het "Rode klooster"), opgericht in 1954 als de faculteit journalistiek , was de enige universitaire opleiding voor journalistiek in de DDR. Deze sociaalwetenschappelijke opleidingen en instituten werden na de vreedzame revolutie in de DDR in 1990 gesloten.

In 1953 werd de universiteit door de nieuwe heersers omgedoopt tot Karl Marx Universiteit Leipzig . Ook in deze tijd gaven belangrijke leraren hier nog les, zoals de filosoof Ernst Bloch of de literatuurwetenschapper Hans Mayer , maar die werden steeds meer naar buiten geduwd omdat ze in conflict kwamen met het systeem. In 1968 werden het gedeeltelijk beschadigde Augusteum inclusief Johanneum en Albertinum evenals de intacte Paulinerkirche opgeblazen tijdens protesten [71] om plaats te maken voor nieuwe gebouwen. Van 1968 tot 1972 werd de universiteitswolkenkrabber gebouwd in de vorm van een open boek, dat het dominante gebouw van de universiteit werd. De verdere herinrichting en ontwikkeling van de universiteitscampus volgde in de jaren 1973 tot 1978. Het hoofdgebouw van de universiteit was een socialistisch gebouw, boven de ingang waarvan het bronzen reliëf Aufbruch met het hoofd van Karl Marx was geplaatst. Werner Tübke schilderde het beeld voor de universitaire arbeidersklasse en intelligentsia van 1970 tot 1973. [72] Dit werk hangt sinds 2015 in het collegezaalgebouw, evenals het schilderij Sta rechtop van Reinhard Minkewitz , dat herinnert aan het studentenverzet. [73]

Bekannt wurden ua die „Leipziger Schule der Sprach- und Übersetzungswissenschaft“ ( Otto Kade , Albrecht Neubert , Gerd Wotjak ) und das „Lehrbuch des modernen Arabisch“ ( Wolfgang Reuschel , Günther Krahl ), das die bis dahin gründlichste deutschsprachige Beschreibung der modernen arabischen Schriftsprache enthält und in überarbeiteter Form auch nach 1990 in vielen Auflagen, darunter auch in englischer Sprache, erschienen ist. Zu erwähnen ist auch der Historiker Walter Markov , der ua (gemeinsam mit dem Franzosen Albert Soboul ) Bedeutendes zur Erforschung der Geschichte der Französischen Revolution beigetragen hat. Das gilt auch ua für Manfred Bensing , Max Steinmetz und Siegfried Hoyer hinsichtlich der Erforschung des Bauernkrieges , was nicht zuletzt im Bauernkriegspanorama von Werner Tübke seinen Ausdruck fand.

Am „Afrika-Institut“ und dem späteren Lehrbereich „Grundfragen der Nationalen Befreiungsbewegung“ studierten Hunderte von Kadern afrikanischer Befreiungsbewegungen. Sie bekamen dort das Rüstzeug, um in ihrer Heimat unabhängige Nationalstaaten zu schaffen. Viele von ihnen wurden von neokolonialen Kräften umgebracht. [74] Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde die Afrikanistik in Leipzig mehrfach umstrukturiert und äußerst stark reduziert. [75]

Seit 1948 war das Franz-Mehring-Institut für die Ausbildung von Lehrern für das marxistisch-leninistische Grundlagenstudium zuständig. [76] Die Außenstelle des Franz-Mehring-Instituts in Berlin-Biesdorf diente ab 1970 der Schulung von Funktionären der westdeutschen Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) in Marxismus-Leninismus .

Nach der Wiedervereinigung

Ehemaliges Uni-Hochhaus , davor der MDR-Kubus , rechts im Vordergrund das alte Hauptgebäude der Universität vor dem Abriss und Neubau des Neuen Augusteums (2005)

Ab 1990 befand sich die Universität, die seit 1991 wieder ihren ursprünglichen Namen Alma mater lipsiensis trägt, im Umbau. 7000 von 12.000 Mitarbeitern wurden entlassen. [77] 1992 wurde die Pädagogische Hochschule „Clara Zetkin“ (PH Leipzig) aufgelöst. Mit der Abgabe des Uni-Hochhauses an einen privaten Nutzer bezogen viele Fakultäten neue Gebäude. Am historischen Zentrum der Universität, dem Campus am Augustusplatz , verblieben neben Hörsaal- und Seminargebäude die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät sowie die Fakultät für Mathematik und Informatik. Der Wiederaufbau der im Krieg stark beschädigten Universitätsbibliothek, die in der DDR nur notdürftig gesichert worden war und immer mehr verfiel, wurde 2002 abgeschlossen.

Bis zum 600-jährigen Jubiläum der Universität 2009 sollte der innerstädtische Campus neu gestaltet werden. Im Jahre 2002 erhielt das Münsteraner Architektenbüro Behet + Bondzio den zweiten Preis im Architekturwettbewerb, wobei dessen Gestaltung der sensiblen Augustusplatzseite in der Öffentlichkeit höchst umstritten war. Einen ersten Preis vergab die Jury nicht. Eine Interessengruppe mit partieller Unterstützung der Landesregierung forderte den Wiederaufbau des Augusteums und der Paulinerkirche gegen den Widerstand der Universitätsführung und des größten Teils der Studenten sowie auch der Leipziger Bevölkerung, deren Meinung aber je nach Umfrage schwankte. Diese Streitigkeiten führten Anfang 2003 zu einem Eklat: Rektor Volker Bigl und die Prorektoren traten aus Protest gegen die Landesregierung zurück, nachdem sich schon vorher starke Spannungen wegen des sächsischen Hochschulvertrages über die zukünftige Hochschulfinanzierung aufgebaut hatten. Als Kompromiss konnte man sich auf die Durchführung eines zweiten Wettbewerbs, der nur die Augustusplatzfront der Universität betraf, einigen. Am 24. März 2004 entschied sich eine Jury für den Entwurf des niederländischen Architekten Erick van Egeraat , der von fast allen Seiten wohlwollend aufgenommen wurde. Er erinnert in der äußeren Form, aber stark verfremdet, an die ursprüngliche Kubatur des Gebäudekomplexes um die Paulinerkirche. Die Umbauarbeiten, die insgesamt 140 Millionen Euro kosten sollten, begannen im Sommer 2005 mit dem Bau der neuen Zentralmensa. → Abschnitt: Der neue Campus am Augustusplatz

Im Jahr 2008 konnte sich die Universität bei der Exzellenzinitiative in Deutschland durchsetzen und erhielt die Förderung als Graduiertenschule mit dem Thema BuildMoNa. Leipzig School of Natural Sciences – Building with Molecules and Nano-objects . [78] Auch bei der sächsischen Initiative konnte sich die Uni behaupten, dort versucht sie mit dem Projekt „Life“ Volkskrankheiten besser zu erforschen. [79] Ebenfalls 2008 wurde das Bach-Archiv zum An-Institut erklärt.

600-Jahr-Jubiläum

55 Cent - Sondermarke von Deutschland (2009) zum Jubiläum

600 Jahre nach ihrer Gründung beging die Universität Leipzig 2009 ein Jubiläumsjahr. Über 300 wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen gehörten zum Jubiläumsprogramm. Die Ausstellung „Erleuchtung der Welt. Sachsen und der Beginn der modernen Wissenschaften“ vom 9. Juli bis 6. Dezember 2009 zeigte auf, welchen Stellenwert die universitäre Leipziger Forschung und Lehre von Beginn an bis heute in Europa hat. Ein Konzert im Gewandhaus läutete am 9. Mai 2009 die Jubiläumsfeierlichkeiten ein. Unter anderem waren auch Auszüge aus Johann Sebastian Bachs „Festmusiken zu Leipziger Universitätsfeiern“ zu hören.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten waren begleitet vonStudentenprotesten . [80] In einem offenen Brief wurde die Absage der Jubiläumsfeiern gefordert: „Es gibt angesichts der herrschenden Bedingungen nichts zu feiern.“ [81] Hunderte Studenten besetzten das Geisteswissenschaftliche Zentrum und prangerten die schlechten Studienbedingungen an: Zu wenig Lehrpersonal, Verschulung des Studiums nach Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge und zu wenige Wahlmöglichkeiten bei den Fächern. [82]

Organisationen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oder die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) nahmen das Universitätsjubiläum zu Anlass, ihre Jahresversammlungen und -tagungen 2009 in Leipzig abzuhalten. Anfang Dezember 2009, rund um das Gründungsdatum 2. Dezember, gab es eine Festwoche.

Zusätzlich wurden zum Jubiläum eine 10-Euro-Gedenkmünze , entworfen von Dietrich Dorfstecher , sowie eine Sonderbriefmarke der Deutschen Post, entworfen von Nadine Bill , mit einer Auflage von 309 Millionen Stück herausgegeben. [83]

2010 wurde aus diesem Anlass auch eine fünfbändige Festschrift herausgegeben. [84] Aus diesem Anlass wurde als Festgabe auch von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig der sechste Band der Sächsischen Lebensbilder herausgegeben. [85] Zudem erschienen Festschriften einzelner Fakultäten der Universität Leipzig wie ua der Theologischen Fakultät [86] und der Juristenfakultät [87] . Auch die Musikgeschichte der Universität wurde mit einem gesonderten Band gewürdigt. [88]

Für das Sechshundertjährige Jubiläum gibt es eine Dokumentation. [89] Es fand zudem ein Symposium statt, welches ebenfalls gedruckt vorliegt. [90] 2009 erschien auch eine Sammlung der Rektoratsreden. [91] Die Leipziger Volkszeitung veröffentlichte eine Jubiläumsbeilage. [92]

Campus

Campus Augustusplatz

Institutsgebäude in der Grimmaischen Straße
Das renovierte Seminargebäude

Das Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli wurde im Dezember 2017 eröffnet und prägt mit seiner markanten Silhouette den Augustusplatz im Leipziger Stadtzentrum. Es bildet das wiedererstandene geistige und geistliche Zentrum der Universität und ist Ort für akademische Veranstaltungen, Universitätsgottesdienste, Konzerte der Universitätsmusik und Partnerveranstaltungen. Architektonisch an die 1968 gesprengte Universitätskirche erinnernd beherbergt es zahlreiche vor der Vernichtung gerettete Kunstschätze. [93] Im Obergeschoss befinden sich Hörsäle und Seminarräume der Fakultät für Mathematik und Informatik. [94] Das Neue Augusteum schließt sich südlich an das Paulinum an. Es wurde im Sommer 2012 fertiggestellt und ist heute das Hauptgebäude der Universität. Im Inneren befinden sich das Auditorium maximum der Universität, eine Galerie sowie universitäre Büro- und Lehrräume. Das Audimax verfügt über fünf Kabinen für jeweils drei Simultandolmetscher . Im Untergeschoss befindet sich zudem eine Trainingsanlage für die Ausbildung von Simultandolmetschern. Zudem ist das Neue Augusteum der Sitz der Fakultät für Mathematik und Informatik. [94]

Die Mensa am Park mit City-Hochhaus

Das Institutsgebäude beheimatet die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät und entstand als kompletter Neubau in der Grimmaischen Straße. Es wurde im April 2009 fertiggestellt und ist seit dem Sommersemester 2009 in Benutzung. Das Erdgeschoss des Gebäudes wird gewerblich genutzt, hier befinden sich Ladengeschäfte. [94]

Das Seminargebäude in der Universitätsstraße wurde in den 1970er Jahren erbaut und im Zuge der Umgestaltung des Campus bis April 2009 umfangreich saniert und umgestaltet. Die Treppenhäuser und die Gestaltung der Fassade blieben dabei erhalten Das Gebäude bietet 86 Seminarräume mit insgesamt 2600 Sitzplätzen. [94]

Auch das Hörsaalgebäude wurde in den 1970er-Jahren erbaut und im Juni 2009 nach umfassender Sanierung wieder eröffnet. Es enthält 21 Hörsäle mit insgesamt 2600 Sitzplätzen. Im Hörsaalgebäude befindet sich auch die Campusbibliothek mit 500 Leseplätzen, die täglich rund um die Uhr geöffnet hat. Die Campusbibliothek fasst die Literatur der Wirtschaftswissenschaft, Mathematik, Informatik sowie Kommunikations- und Medienwissenschaft. Sie ergänzt das Angebot der Universitätsbibliothek Albertina in der Beethovenstraße. [95] [94]

Die neue Mensa am Park in der Universitätsstraße gegenüber dem Schillerpark wurde am 29. Juni 2009 eröffnet. Sie wird vom Studentenwerk Leipzig betrieben. Über drei Ebenen sind 890 Sitzplätze verteilt. [96] [94] Es wird sowohl Mittag- als auch Abendessen angeboten. Zusätzlich befinden sich im oberen Teil des Gebäudes Redaktionsräume von mephisto 97.6 , dem Lokalradio der Universität Leipzig, die auch über das Hörsaalgebäude zugänglich sind.

Während der Bauarbeiten für den neuen Campus Augustusplatz in der Grimmaischen Straße und der Universitätsstraße wurden die Studierenden ab 2007 übergangsweise in Interim-Gebäuden untergebracht, die auf die ganze Stadt verteilt waren. Ein großer Teil der Vorlesungen musste im Städtischen Kaufhaus in der Universitätsstraße sowie in Hörsälen der Medizinischen Fakultät stattfinden. Für Seminare wurde unter anderem das Bürogebäude Am Brühl 34–50 angemietet. Das Interim der Zentralmensa befand sich in der Katharinenstraße 15. Die Verträge mit dem Städtischen Kaufhaus und für das Brühl-Gebäude endeten nach der Fertigstellung des Seminar- und Hörsaalgebäudes.

Geisteswissenschaftliches Zentrum

Das Geisteswissenschaftliche Zentrum (GWZ) der Universität Leipzig (rechts Bibliotheca Albertina)

Rund 1,5 Kilometer vom Campus am Augustusplatz entfernt liegt in der Beethovenstraße 15 das Geisteswissenschaftliche Zentrum (GWZ) der Universität Leipzig. Hier sind die Institute der Philologischen Fakultät, das Historische Seminar und das Institut für Afrikastudien der Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften sowie die Institute für Kulturwissenschaften, Philosophie, Politikwissenschaft und Soziologie der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie beheimatet. Bis 1944 (bzw. 1968) befand sich an dieser Stelle das 1884 eröffnete 2. Gewandhaus . Auf dem Weg vom Augustusplatz zum GWZ liegt die Mensa Peterssteinweg mit einem historischen Speisesaal.

Campus Jahnallee

Auf dem Campus Jahnallee in Leipzig befinden sich die Sportwissenschaftliche Fakultät und das Bildungswissenschaftliche Zentrum der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig. Das Studentenwerk Leipzig betreibt hier außerdem die „Mensa und Cafeteria am Elsterbecken“. [97] Der Gebäudekomplex der Sportwissenschaftlichen Fakultät stellt ein bedeutendes Architekturdenkmal der 1950er Jahre dar und beheimatet neben Hörsälen, Seminarräumen und Büros auch zahlreiche Sport- und Schwimmhallen. [98] Das Bildungswissenschaftliche Zentrum ist ein Neubau, der 2018 eröffnet wurde. Es umfasst einen Hörsaal mit 350 Plätzen, die Bibliothek Erziehungs- und Sportwissenschaft der Universitätsbibliothek Leipzig , die Räumlichkeiten des Instituts für Förderpädagogik sowie eine integrative Forschungs- und Lehrkindertagesstätte. [99] Am Campus Jahnallee veranstaltet der StudentInnenRat der Universität Leipzig jährlich das Campusfest Leipzig. 2008 wurde das alte Bronzerelief Aufbruch zusammen mit einer zeitkritischen Texttafel wiederaufgestellt.

Naturwissenschaftliche Fakultäten

In unmittelbarer Nähe zum Leipziger Friedenspark und dem Universitätsklinikum Leipzig befinden sich zahlreiche naturwissenschaftliche Fakultäten. Neben der Fakultät für Chemie und Mineralogie, die in einem 1999 neu errichteten Komplex untergebracht ist, [100] befindet sich auch die Fakultät für Physik und Geowissenschaften auf dem Gelände zwischen Johannisallee und Linnéstraße. In der Nähe gibt es außerdem zahlreiche Studentenwohnheime des Studentenwerkes Leipzig und eine Mensa.

Gliederung

An der Spitze der Universität Leipzig steht das Rektorat. Der Vorsitzende ist der Rektor . Zum Rektorat gehören auch der Kanzler (Hochschule) und drei Prorektoren . Sie waren zuständig für Lehre und Studium, Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs und strukturelle Entwicklung.

Seit der Wahl der neuen Rektorin Beate Schücking sind die Aufgaben neu verteilt. So gibt es jetzt einen Prorektor für Bildung und Internationales, einen Prorektor für Forschung und Nachwuchsförderung und einen Prorektor für Entwicklung und Transfer. [101]

Fakultäten

Fakultät für Chemie und Mineralogie, Johannisallee 29
Der 1953 errichtete Anatomie-Hörsaal an der Liebigstraße

Die Universität verfügt über folgende Fakultäten: [102]

 1. Theologische Fakultät ( Evangelische Theologie )
 2. Juristenfakultät
 3. Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften
 4. Philologische Fakultät
 5. Erziehungswissenschaftliche Fakultät
 6. Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
 7. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
 8. Sportwissenschaftliche Fakultät
 9. Medizinische Fakultät
 10. Fakultät für Mathematik und Informatik
 11. Fakultät für Lebenswissenschaften
 12. Fakultät für Physik und Geowissenschaften
 13. Fakultät für Chemie und Mineralogie
 14. Veterinärmedizinische Fakultät

Zentrale Einrichtungen

Das Treppenhaus der 1891 eingeweihten Universitätsbibliothek Albertina
Physikalisches Institut in der Linnéstraße 5 (1909)

Weitere Einrichtungen

Studentenwerk

Das Studentenwerk Leipzig kümmert sich um die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Betreuung der Studenten der Universität Leipzig und anderer Leipziger Hochschulen. Zu den Hauptaufgaben zählen der Betrieb der Studentenwohnheime und der Mensen und Cafeterien an Hochschuleinrichtungen in Leipzig.

Gleichstellungsbüro

Die Universität Leipzig verfügt über ein Gleichstellungsbüro, das in den Bereichen „Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender & Diversität“ arbeitet. [103] Die Universität hat sich weiterhin erfolgreich an der zweiten Runde des Professorinnenprogramms beteiligt. Seit August 2014 wird daraus eine Professorin in der Fakultät Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie gefördert. [104] [105]

Universitätsklinikum

Ein Gebäude des Universitätsklinikum in der Liebigstraße

Das traditionsreiche Universitätsklinikum Leipzig hat seine Wurzeln in der 1415 gegründeten medizinischen Fakultät der Universität und ist mit rund 1.300 Betten und ca. 4.300 Mitarbeitern (Fakultätsmitarbeiter eingeschlossen) in insgesamt 28 Kliniken und Polikliniken das größte Klinikum Leipzigs.

Radio

Das Lokalradio der Universität mephisto 97.6 ist im Leipziger Raum über UKW empfangbar und wird außerdem in das Leipziger Kabelnetz eingespeist. Es befindet sich im Hörsaal-Gebäude auf dem Campus am Augustusplatz.

Studentenverbindungen

In Leipzig existieren heute 15 Studentenverbindungen verschiedener Korporationsverbände .

Kooperationen und Mitgliedschaften

Die Universität ist an drei International Max Planck Research Schools (IMPRS) beteiligt: Neuroscience of Communication: Function, Structure, and Plasticity (zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften , dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und dem Institute of Cognitive Neuroscience am University College London ), [106] Leipzig School of Human Origins (zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie) [107] und Mathematics in the Sciences (zusammen mit dem Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften ). [108]

Sieben An-Institute sind der Universität angegliedert: [109] Das Albrecht-Daniel-Thaer-Institut für Agrarwissenschaften e. V. (ATI), [110] das Bach-Archiv Leipzig , [111] das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), [112] dasInstitut für Angewandte Informatik e. V. (InfAI), [113] das Institut für Nichtklassische Chemie e. V. (INC), [114] das Institut für Versicherungswissenschaften e. V. (IfVW) [115] und das Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon-Dubnow e. V. [116]

Im Juni 2006 wurde zwischen Universitätsleitung und Vertretern der chinesischen Botschaft die Einrichtung eines Konfuzius-Institutes in Kooperation mit der Chinesischen Volksuniversität und dem „Nationalen Büro für Chinesisch als Fremdsprache“ vereinbart. Seit 12. Oktober 2012 ist die Universität Leipzig Mitglied des Hochschulverbunds German U15 , der sich aus 15 medizinführenden und forschungsstarken Mitgliedsuniversitäten aus Deutschland zusammensetzt. [117]

Seit 2019 ist die Universität Leipzig Mitglied der europäischen Hochschulallianz ARQUS, einem Zusammenschluss der Universitäten Bergen (Norwegen) , Granada (Spanien) , Graz (Österreich) , Lyon (Frankreich) , Padua (Italien) und Vilnius (Litauen) . [118] [119]

Persönlichkeiten

Neunzehn namhafte Wissenschaftler, die mit der Universität Leipzig durch Studium, Forschung oder Lehre eng verbunden waren, wurden mit Nobelpreisen in den Kategorien Physik, Chemie, Medizin und Literatur geehrt. [120]

Zu weiteren Persönlichkeiten siehe:

Siehe auch

Literatur

 • Jens Blecher, Gerald Wiemers: Die Universität Leipzig 1943–1992. Sutton Verlag, Erfurt 2006, ISBN 3-89702-954-5 .
 • Jens Blecher, Gerald Wiemers: Studentischer Widerstand an der Universität Leipzig. 1945–1955. Sax-Verlag, Beucha 1998, ISBN 3-930076-50-0 .
 • Wenke Bönisch: Universitäten und Fürstenschulen zwischen Krieg und Frieden. Eine Matrikeluntersuchung zur mitteldeutschen Bildungslandschaft im konfessionellen Zeitalter (1563–1650). Verlag epubli, Berlin 2013, ISBN 978-3-8442-7505-6 . (Digitalisat)
 • Julia Cholet: Die Finanzen der Universität Leipzig im Ersten Weltkrieg und in der frühen Weimarer Republik. (= Beiträge zur Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte. Band 12). Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2009, ISBN 978-3-374-02665-4 .
 • Beatrix Dietel: Die Universität Leipzig in der Weimarer Republik: Eine Untersuchung zur sächsischen Hochschulpolitik (= Geschichte und Politik in Sachsen. Band 31). Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2015, ISBN 978-3-86583-839-1 .
 • Detlef Döring , Cecilie Hollberg (Hrsg.): Erleuchtung der Welt. Sachsen und der Beginn der modernen Wissenschaften – 600 Jahre Universität Leipzig. 2 Bände. Sandstein-Verlag, Dresden 2009, ISBN 978-3-940319-60-9 .
 • Birk Engmann: Der große Wurf. Vom schwierigen Weg zur neuen Leipziger Universität. Sax-Verlag, Beucha 2008, ISBN 978-3-86729-022-7 .
 • Heinz Füßler (Hrsg.): Leipziger Universitätsbauten: Die Neubauten der Karl-Marx-Universität seit 1945 und die Geschichte der Universitätsgebäude, Bibliographisches Institut Leipzig, Leipzig 1961.
 • Reiner Groß , Gerald Wiemers (Hrsg.): Sächsische Lebensbilder. Band VI, Franz Steiner, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-515-09383-5 .
 • Ulrich von Hehl (Hrsg.): Sachsens Landesuniversität in Monarchie, Republik und Diktatur. Beiträge zur Geschichte der Universität Leipzig vom Kaiserreich bis zur Auflösung des Landes Sachsen 1952. (= Beiträge zur Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte. Band 3). Evang. Verlags-Anstalt, Leipzig 2005, ISBN 3-374-02282-0 .
 • Siegfried Hoyer : Kleine Geschichte der Leipziger Studentenschaft 1409–1989. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2010, ISBN 978-3-86583-480-5 .
 • Matthias John: Beiträge zum 600. Jubiläum der Universität Leipzig. Drei Marginalien: Akademische Freiheiten, Forschungen über den Sozialreformismus und ein Wissenschaftlerranking aus den siebziger/achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts . trafo Wissenschaftsverlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-89626-662-0 .
 • Matthias John: Eine Strukturgeschichte der Universität Leipzig bzw. der Karl-Marx-Universität (1945-1957/8 ). trafo Wissenschaftsverlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-86464-060-5 .
 • Konrad Krause: Alma mater Lipsiensis. Geschichte der Universität Leipzig von 1409 bis zur Gegenwart. Leipziger Universitätsverlag , Leipzig 2003, ISBN 3-936522-65-0 .
 • Beate Kusche: „Ego collegiatus“ – Die Magisterkollegien an der Universität Leipzig von 1409 bis zur Einführung der Reformation 1539. Eine struktur- und personengeschichtliche Untersuchung. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2009, ISBN 978-3-374-02706-4 .
 • Ronald Lambrecht: Politische Entlassungen in der NS-Zeit. Vierundvierzig biographische Skizzen von Hochschullehrern der Universität Leipzig. (= Beiträge zur Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte. Reihe B. Band 11). Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2006, ISBN 3-374-02397-5 .
 • Ronald Lambrecht: Studenten in Sachsen 1918–1945: Studien zur studentischen Selbstverwaltung, sozialen und wirtschaftlichen Lage sowie zum politischen Verhalten der sächsischen Studentenschaft in Republik und Diktatur. (= Geschichte und Politik in Sachsen. Band 28). Leipzig 2011, ISBN 978-3-86583-577-2 .
 • Katrin Löffler (Hrsg.): Als Studiosus in Pleiß-Athen. Autobiographische Erinnerungen von Leipziger Studenten des 18. Jahrhunderts. Lehmstedt, Leipzig 2009, ISBN 978-3-937146-68-3 .
 • Preß-Ausschuß der Jubiläums-Kommission der Universität Leipzig (Hrsg.): Die Universität Leipzig 1409-1909 . Quelle & Meyer. Leipzig 1909
 • Lothar Rathmann und Siegfried Hoyer (Hrsg.): Alma mater Lipsiensis. Geschichte der Karl-Marx-Universität Leipzig. Edition Leipzig, Leipzig 1984.
 • Theresa Schmotz: Die Leipziger Professorenfamilien im 17. und 18. Jahrhundert: Eine Studie über Herkunft, Vernetzung und Alltagsleben. (= Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte. Bd. 35, hrsg. von Manfred Rudersdorf, Matthias Werner und Hartmut Zwahr ), Stuttgart 2012, ISBN 978-3-515-10255-1 .
 • Eberhard Schulze : Die Agrarwissenschaften an der Universität Leipzig 1740–1945. (= Beiträge zur Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Reihe B. Band 10). Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2006, ISBN 3-374-02389-4 .
 • Eberhard Schulze: Die Agrarwissenschaften an der Universität Leipzig 1945/46 – 1996 . Leipziger Ökonomische Societät e. V., Leipzig 2008, ISBN 978-3-00-023989-2 .
 • VIVAT, CRESCAT, FLOREAT . (= Sonderheft der Leipziger Blätter zum 600. Gründungstag der Universität Leipzig ). Passage-Verlag, Leipzig 2009, ISBN 978-3-938543-53-5 .
 • Mario Todte: Fecht-, Reit- und Tanzmeister an der Universität Leipzig. (= Studien zur Kultur und Geschichte. Band 1). Bernstadt ad Eigen 2016, ISBN 978-3-944104-12-6 .
 • Universität Leipzig (Hrsg.): Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009 , 5 Bände. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2010, ISBN 978-3-86583-310-5 .

Weblinks

Commons : Universität Leipzig – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

 1. Universität Leipzig > Struktur > Rektorat > Rektorin. Abgerufen am 31. Juli 2019 .
 2. a b c Jahresbericht 2019. (PDF) Abgerufen am 30. April 2021 .
 3. Netzwerk. Liste der Hochschulen im Netzwerk der DFH. In: www.dfh-ufa.org. Deutsch-Französische Hochschule, abgerufen am 7. Oktober 2019 .
 4. List of IAU Members. In: iau-aiu.net. International Association of Universities, abgerufen am 28. Juli 2019 (englisch).
 5. Siegfried Hoyer: Der Auszug der deutschen Studenten aus Prag und die Gründung der Universität Leipzig. Dissertation . Leipzig 1960.
 6. Enno Bünz, Tom Graber: Die Gründungsdokumente der Universität Leipzig (1409) : Edition – Übersetzung – Kommentar. Thelem, Dresden 2010, ISBN 978-3-939888-81-9
 7. Rudolf Kettemann: Peter Luder (um 1415–1472). Die Anfänge der humanistischen Studien in Deutschland. In: Paul Gerhard Schmidt (Hrsg.): Humanismus im deutschen Südwesten. Biographische Profile. Thorbecke, Sigmaringen 2000, ISBN 3-7995-4166-7 , S. 19.
 8. siehe ua Ludwig Geiger : Renaissance und Humanismus. Berlin 1882, S. 472 f.
 9. Konrad Wimpinas Beschreibung der Stadt und Universität Leipzig. Edition und Übersetzung der Almae universitatis studii Lipczensis descriptio. In: Neues Archiv für Sächsische Geschichte 82 (2011), S. 1–60.
 10. Wolfgang Wegner: Hohenkirche, Gerhard. In: Werner E. Gerabek , Bernhard D. Haage, Gundolf Keil , Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-015714-4 , S. 610.
 11. Jens Blecher: Die Siegel der Universität Leipzig. Mit einer Einleitung von František Šmahel , Leipzig 2014, ISBN 978-3-941152-17-5 , S. 21–25.
 12. Der Humanismus an der Universität Leipzig : Akten des in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Sächsische Landesgeschichte an der Universität Leipzig, der Universitätsbibliothek Leipzig und dem Leipziger Geschichtsverein am 9./10. November 2007 in Leipzig veranstalteten Symposions. Hrsg. v. Enno Bünz und Franz Fuchs, Pirckheimer-Jahrbuch Bd. 23 (2008).
 13. Torsten Woitkowitz: Die Leipziger Universität im Schmalkaldischen Krieg. In: Detlef Döring (Hrsg.): Universitätsgeschichte als Landesgeschichte: Die Universität Leipzig in ihren territorialgeschichtlichen Bezügen. (Beiträge zur Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte. Reihe A ). Leipzig 2007, S. 395–416.
 14. Gemeint ist Sigismund von Lindenau .
 15. Der erste war August (Sachsen) .
 16. Jens Blecher: Hoch geehrt und viel getadelt. Die Leipziger Universitätsrektoren und ihr Amt bis 1933. In: Franz Häuser (Hrsg.): Die Leipziger Rektoratsreden 1871–1933. Band I: Die Jahre 1871–1905. Berlin/ New York 2009, ISBN 978-3-11-020919-8 , S. 19.
 17. Jens Blecher: Vom Promotionsprivileg zum Promotionsrecht. Das Leipziger Promotionsrecht zwischen 1409 und 1945 als konstitutives und prägendes Element der akademischen Selbstverwaltung. Dissertation Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg , 2006, S. 80 f. (online)
 18. Die Kollegien der Universität .
 19. Wolfgang Hocquel: Leipzig. Architektur von der Romanik bis zur Gegenwart . Passage-Verlag, Leipzig 2001, ISBN 3-932900-54-5 , S. 111.
 20. universitaetssammlungen.de
 21. Cornelia Junge: "Ein Tisch, gezimmert aus dem Holz der Arche Noah". Studien zum Karzer der Leipziger Universität. In: Universität Leipzig. Nr. 3, Leipzig 2000, S. 46–49.
 22. Alexander Zirr: Universität und fremde Besatzung. Die Alma mater Lipsiensis während der schwedischen Herrschaft über Leipzig 1642 bis 1650. In: Thomas Kossert in Zusammenarbeit mit Matthias Asche und Marian Füssel (Hrsg.): Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit. Band 15, Heft 1 (= Themenheft Universitäten im Dreißigjährigen Krieg ), 2011, S. 18–40.
 23. leipzig-lese.de
 24. Alexander Zirr: Die Schweden in Leipzig: Die Besetzung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg (1642–1650) (= Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Leipzig Bd. 14). Im Auftrag des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig herausgegeben von Beate Berger, Enno Bünz, Ulrich von Hehl, Uwe John und Susanne Schötz, Leipziger Universitätsverlag , Leipzig 2017. ISBN 978-3-96023-169-1
 25. Manfred Endler: Friedrich Lebrecht Gellert – Oberpostkommissar beim kurfürstlich-sächsischen Oberpostamt zu Leipzig 1762–1770. Hainichen 2011, S. 4.
 26. Detlef Döring: „Dann sprach ich bei Professor Gottsched vor …“: Leipzig als literarisches Zentrum Deutschlands in der Frühen Neuzeit. Leipziger Universitätsverlag , Leipzig 2014, ISBN 978-3-86583-849-0 .
 27. Mario Todte: Fecht-, Reit- und Tanzmeister an der Universität Leipzig. (= Studien zur Kultur und Geschichte. Band 1). Bernstadt ad Eigen 2016, ISBN 978-3-944104-12-6 .
 28. Jens Schubert: Statistische Untersuchung des Universitätsbesuches in Leipzig um 1800. Eine innovative Methode zur Hochrechnung der Studierendenfrequenz auf Grundlage der Matrikel und der Sittenzeugnisse , Diss. Leipzig 2015 (Druck in Vorbereitung).
 29. Jens Schubert: Das Ringen zwischen akademischer Korporation, Stadt und Landesherrschaft sowie bürgerlichen Reformkräften um den Universitätszugang in Leipzig (1600 –1830) , in: Leipziger Stadtgeschichte (2016), S. 51.76.
 30. Eine spezielle Studie, die die Sprachmeister bzw. Lektoren an der Universität zum Inhalt hat, ist noch Desiderat . Siehe: https://opus4.kobv.de/opus4-bamberg/files/44422/SMKG1Sprachmeisteropusse_A3a.pdf
 31. Rudolf Rentsch: Die Gerichtsbarkeit der Universität bis zu ihrer Aufhebung im Jahre 1829. Phil. Dissertation. Leipzig 1922.
 32. Harald Lönnecker: Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg: Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert. Gesellschaft für Burschenschaftliche Geschichtsforschung, Koblenz 2008, ISBN 978-3-9807164-6-8 .
 33. archiv.uni-leipzig.de
 34. Harald Lönnecker : Wagnerianer auf der Universität. Der Verband der Akademischen Richard-Wagner-Vereine (VARWV). In: Einst und Jetzt. Jahrbuch für corpsstudentische Geschichtsforschung. 45, 2000, S. 91–120.
 35. Mario Todte: Der Akademische Richard-Wagner-Verein Leipzig (1872–1937). In: GDS-Archiv für Hochschul- und Studentengeschichte. 10, 2014, S. 99–118.
 36. Peter Uhrbach: Richard Wagners Werk in Leipzig. Eine Dokumentation (= Leipziger Beiträge zur Wagner-Forschung, Bd. 7, hrsg. vom Richard-Wagner-Verband Leipzig), Sax-Verlag, Beucha-Markkleeberg 2018. ISBN 978-3-86729-199-6 Zum Akademischen Richard-Wagner-Verein Leipzig speziell S. 255–261.
 37. Zu den Leipziger Studentenverbindungen des 18. Jahrhunderts: Anja Pohl: Studentisches Leben an der Universität Leipzig im Zeitalter der Aufklärung. Dissertation. Leipzig 2016.
 38. Sebastian Schermaul: Die Umsetzung der Karlsbader Beschlüsse an der Universität Leipzig 1819–1848. Berlin/ Boston 2013. ISBN 978-3-11-032148-7
 39. Sebastian Schermaul: Der Prozess gegen die Leipziger Burschenschaft 1835–38 – Adolf Ernst Hensel , Hermann Joseph , Wilhelm Michael Schaffrath und ihr Wirken. Peter Lang, Frankfurt am Main 2015, ISBN 978-3-631-66259-5 .
 40. Sebastian Schermaul (Hrsg.): Festschrift für Dr. Wilhelm Michael Schaffrath anlässlich seines 200. Geburtstages am 26. April 2014 , Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2015, ISBN 978-3-96023-009-0
 41. Universitätsarchiv Leipzig (UAL): Bestand Rektor: Rep. II Kap. IV Nr. 8 d. Untersuchung gegen die Leipziger Burschenschaft (ca. 1835), Bl. 59. Eintrag für Robert Schumann.
 42. Gerald Wiemers, Elisabeth Lea: Planung und Entstehung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig : 1704–1846 ; zur Genesis einer gelehrten Gesellschaft. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1996, ISBN 3-525-82324-X .
 43. Zur Baugeschichte der Universitätskirche zu St. Pauli ua: Elisabeth Hütter: Die Pauliner-Universitätskirche zu Leipzig: Geschichte und Bedeutung. (= Forschungen und Schriften zur Denkmalpflege. Band 1). Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger Weimar, Weimar 1993, ISBN 3-7400-0916-0 .
 44. Rainer W. Gärtner: Die Entwicklung der wissenschaftlichen Geographie in Sachsen unter dem Einfluss von Oscar Peschel, Otto Delitsch und Ferdinand von Richthofen, masch.-schrift. Diss. Leipzig 1993.
 45. Wilhelm Bruchmüller: Der Leipziger Student. Verlag BG Teubner, Leipzig 1909, S. 136.
 46. Jens Blecher: Karl Lamprecht (1856–1915) – Versuche zur Universitätsreform im Rektoratsjahr 1910 http://www.leipzig-lese.de/index.php?article_id=490
 47. gibet.de ( Memento vom 23. Februar 2017 im Internet Archive )
 48. Curt Rakette, Hugo Hertel (Hrsg.): Zeitfreiwilligenregiment Leipzig. Ein Gedenkbuch, von Mitkämpfern geschrieben. Leipzig 1935, S. 65 ff.
 49. Anja Schubert: Die Universität Leipzig und die deutsche Revolution von 1918/19. In: Ulrich von Hehl (Hrsg.): Sachsens Landesuniversität in Monarchie, Republik und Diktatur. Beiträge zur Geschichte der Universität Leipzig vom Kaiserreich bis zur Auflösung des Landes Sachsen 1952. (= BLUWiG Reihe A. Band 3). Leipzig 2005, S. 171–191.
 50. Zeitfreiwilligenregiment Leipzig. Ein Gedenkbuch, von Mitkämpfern geschrieben, hrsg. von Curt Rakette und Hugo Hertel, Leipzig 1935, S. 84. – UAL: Quästurkartei: Karl Ernst Siebers: geb. 1. Mai 1897 in Lugau im Erzgebirge, Leipzig inskribiert 10. März 1916 als Medizinstudent, wohnhaft auf dem Haus der Landsmannschaft Grimensia in der Schenkendorfstr. 16. Gefallenenvermerk als Zeitfreifreiwilliger bei den Unruhen in Leipzig am 14. März 1920. – UAL: Quästurkartei : Karl Köhler: geb. 15. Februar 1899 in Sollwitz bei Dessau; Wohnsitz in Leipzig Carolinenstraße 27, zudem seit 1917 in Dessau im Einjährig-Freiwilligen Infanterieregiment 93, entlassen am 18. Januar 1919, Eingeschrieben als Philologiestudent am 3. Mai 1917. Gefallenenvermerk als Zeitfreiwilliger bei den Unruhen in Leipzig am 18. März 1920. –Turnerschaft „Variscia“ Leipzig 1879–1929: Chronik der Turnerschaft Variscia, hrsg. vom AH-Verband unter Mitwirkung der Aktivitas anlässlich des 50. Stiftungsfestes am 29. Oktober 1929, Leipzig 1929, S. 57 und S. 93. Ronald Lambrecht: Studenten in Sachsen 1918–1945. Studien zur studentischen Selbstverwaltung, sozialen und wirtschaftlichen Lage sowie zum politischen Verhalten der sächsischen Studenten in Republik und Diktatur , Leipzig 2011, S. 283.
 51. Siegfried Hoyer: Studium und Studentenschaft an der Universität Leipzig im Ersten Weltkrieg. In: Detlef Döring (Hrsg.): Universitätsgeschichte als Landesgeschichte. Die Universität Leipzig in ihren territorialgeschichtlichen Bezügen. Leipzig 2007, S. 484 f. und S. 487 Tab. 1. Hoyer ermittelte eine Gesamtzahl der Vermissten, den an den Kriegsfolgen Gestorbenen, Gefallenen und für tot Erklärten in Höhe von 1457.
 52. Walter Müller-Seidel, Geleitwort zum Neudruck von Erich Kästners Dissertation (1971)
 53. Über die sächsische Studentenschaft in der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus: Ronald Lambrecht: Die sächsische Studentenschaft in den Jahren der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. In: GDS-Archiv für Hochschul- und Studentengeschichte. 10, 2014, S. 119–144.
 54. Ronald Lambrecht: Politische Entlassungen in der NS-Zeit. Vierundvierzig biographische Skizzen von Hochschullehrern der Universität Leipzig. (= Beiträge zur Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte. Reihe B. Band 11). Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2006, ISBN 3-374-02397-5 .
 55. Michael Grüttner , Sven Kinas: Die Vertreibung von Wissenschaftlern aus den deutschen Universitäten 1933–1945. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 55, 2007, S. 140, 179–181. (PDF)
 56. Perdita Ladwig: Das Renaissancebild deutscher Historiker 1898–1933. Campus Verlag, Frankfurt am Main/ New York 2004, ISBN 3-593-37467-6 .
 57. Thomas Henne: Die Aberkennung von Doktorgraden an der Juristenfakultät der Universität Leipzig 1933–1945. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2007, ISBN 978-3-86583-194-1 .
 58. Christiane Roick: Heilen, Verwahren, Vernichten. Die Geschichte der sächsischen Landesanstalt Leipzig-Dösen im Dritten Reich. Medizinische Dissertation . Universität Leipzig, 1997.
 59. Christoph Buhl: Von der Eugenik zur Euthanasie. Eine Spurensuche in Leipzig. Diplomarbeit . Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig , 2001. ( online ( Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive ) MS Word ; 321 kB)
 60. Berit Lahm, Thomas Seyde und Eberhard Ulm (Hrsg.): 505 Kindereuthanasieverbrechen in Leipzig: Verantwortung und Rezeption , Leipzig 2008. ISBN 978-3-938442-48-7
 61. http://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Stolpersteine-sollen-in-Leipzig-an-Schicksal-juedischer-Aerzte-erinnern LVZ-Online vom 23. November 2017
 62. http://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Hochschulen-in-der-Kritik-Nazigroessen-als-Ehrendoktoren .
 63. https://www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/ehrendoktoren-ns-vergangenheit-unis-100.html
 64. Susanne Hahn: Leipzig und seine Orthopädie. Eine Spurensuche . (= Leipziger Hefte 19). Markkleeberg 2016. ISBN 978-3-86729-166-8 .
 65. Siegfried Hoyer; Lothar Rathmann (Hrsg.): Alma mater Lipsiensis. Geschichte der Karl-Marx-Universität Leipzig. Edition Leipzig, Leipzig 1984, S. 268.
 66. Gerald Wiemers und Jens Blecher (Hrsg.): Leipziger Matrikel von 1809–1909, 7 Bände . Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, Weimar 2014, ISBN 978-3-89739-798-9 .
 67. Alexandr Haritonov: Sowjetische Hochschulpolitik in Sachsen 1945–1949 , Böhlau, Weimar 1995. ISBN 978-3-412-06895-0
 68. Saskia Paul: "stark sein im Geiste, klar in der Welt, fest im Dienste an unserem Volk." Die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig von ihrer Reorganisation bis zur Akademiereform (1945–1975) . Stuttgart/Leipzig 2015. ISBN 978-3-7776-2536-2
 69. Jens Blecher, Gerald Wiemers: Studentischer Widerstand an der Universität Leipzig. 1945–1955. Sax-Verlag, Beucha 1998, ISBN 3-930076-50-0 .
 70. Elise Catrain: Hochschule im Überwachungsstaat: Struktur und Aktivitäten des Ministeriums für Staatssicherheit an der Karl-Marx-Universität Leipzig (1968/69–1981) , Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2013, ISBN 978-3-86583-725-7 .
 71. Stefan Weltzk: Leipzig 1968. Unser Protest gegen die Kirchensprengung und seine Folgen. EVA, Leipzig 2011, ISBN 978-3-374-02849-8 .
 72. zv.uni-leipzig.de
 73. zv.uni-leipzig.de
 74. An der Schwelle eines Aufstandes. Interview mit Jean Ziegler . In: neues deutschland . 8. April 2015.
 75. Geschichte des Instituts für Afrikanistik auf der Website der Universität.
 76. Stichpunkt FMI auf DDR 1989/90
 77. Stefan Locke: Doch, es war schlimm! In: faz.net. 30. März 2013, abgerufen am 11. Dezember 2014 .
 78. Homepage der BuildMoNa Graduate School .
 79. Website des LIFE-Projekts ( Memento vom 14. September 2012 im Webarchiv archive.today )
 80. Sabrina Dünschede: »Solange sich nichts ändert, gibt's hier keinen Grund zu feiern«. Leipziger Studenten protestieren , kreuzer , 17. April 2009
 81. Offener Brief an das Rektorat auf Indymedia im Wortlaut .
 82. Studenten besetzen die Uni Leipzig. ( Memento vom 27. August 2017 im Internet Archive ). In: Sächsische Zeitung , 17. April 2009.
 83. Universität Leipzig (Hrsg.): Mehr Wissen seit 1409. Universität Leipzig, Dokumentation. Leipzig 2009, S. 16.
 84. Universität Leipzig (Hrsg.): Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009. 5 Bände. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2010, ISBN 978-3-86583-310-5 .
 85. G. Wiemers (Hrsg.): Sächsische Lebensbilder , Bd. 6 (= Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte, Band 33), Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Kommission bei Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-515-09383-5 .
 86. Die Professoren und Dozenten der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig von 1409 bis 2009 , hrsg. von Markus Hein und Helmar Junghans , Leipzig 2009, ISBN 978-3-374-02704-0 .
 87. Festschrift der Juristenfakultät zum 600jährigen Bestehen der Universität Leipzig. : Hrsg. von Mitgliedern der Juristenfakultät, Berlin 2009, ISBN 978-3-428-13148-8 .
 88. Eszter Fontana (Hrsg.): 600 Jahre Musik an der Universität Leipzig. Studien anlässlich des Jubiläums . Stekovics, Wettin 2010, ISBN 978-3-89923-245-5 .
 89. Das Sechshundertjährige Jubiläum der Universität Leipzig 2009: Eine ,Dokumentation, hrsg. von Franz Häuser, Rektor der Universität Leipzig von 2003 bis 2010, Leipzig 2011, ISBN 978-3-86583-627-4 .
 90. Manfred Rudersdorf, Wolfgang Höpken und Martin Schlegel (Hrsg.): Wissen und Geist: Universitätskulturen: Symposium anlässlich des 600-jährigen Jubiläums der Universität Leipzig , Leipzig 2009. ISBN 978-3-86583-443-0
 91. Franz Häuser (Hrsg.): Leipziger Rektoratsreden 1871–1933 . Berlin/ New York 2009, ISBN 978-3-11-020919-8 .
 92. 600 Jahre Universität Leipzig : Jubiläumsbeilage der Leipziger Volkszeitung vom 20. Mai 2009.
 93. Universität Leipzig: Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli. Abgerufen am 4. Februar 2019 .
 94. a b c d e f Übersicht des Campus der Universität Leipzig , abgerufen am 20. Dezember 2014.
 95. Universitätsbibliothek Leipzig: Infos zur Campusbibliothek , abgerufen am 20. März 2010.
 96. Vier Jahre Warten sind vorbei. Studentenwerk Leipzig eröffnet neue Mensa am Park. ( Memento vom 3. August 2012 im Webarchiv archive.today ) In: Leipziger Internet-Zeitung. 28. Juni 2009, abgerufen am 20. März 2010.
 97. Studentenwerk Leipzig: Mensa und Cafeteria am Elsterbecken. Abgerufen am 4. Februar 2019 .
 98. Die Sportwissenschaftliche Fakultät stellt sich vor. (PDF) Abgerufen am 4. Februar 2019 .
 99. Land übergibt Bildungswissenschaftliches Zentrum an Universität Leipzig. Abgerufen am 4. Februar 2019 .
 100. Fakultät für Chemie .
 101. Neue Prorektoren gewählt PM 2011/093 der Uni Leipzig zur Neuwahl der Prorektoren vom 12. April 2011, abgerufen am 19. April 2011.
 102. Universität Leipzig: Universität Leipzig: Fakultäten. Abgerufen am 15. Oktober 2017 .
 103. siehe Homepage des Gleichstellungsbeauftragten , abgerufen am 15. März 2021.
 104. siehe Seite der Universität über die Beteiligung am Professorinnenprogramm , abgerufen am 12. Juli 2015.
 105. Blecher, Jens /Teichert, Georg: #3G Gattin. Gasthörerin. Gleichstellung. Ohne Frauen ist keine Universität zu machen. Erweiterter Katalog zur Ausstellung , herausgegeben von Georg Teichert und Jens Blecher., Leipzig 2016.
 106. Website der IMPRS NeuroCom .
 107. Homepage der Leipzig School of Human Origins .
 108. Homepage der IMPRS Mathematics in the Sciences .
 109. Kooperationen der Universität Leipzig ( Memento vom 23. Januar 2013 im Internet Archive ).
 110. http://forschen.uni-leipzig.de/projekte/albrecht-daniel-thaer-institut-fuer-agrarwissenschaften-ev-an-der-universitaet-leipzig.html Homepage des ATI
 111. Website des Bach-Archivs Leipzig .
 112. Homepage des GWZO .
 113. Website des InfAI .
 114. Website des INC .
 115. Website des IfVW ( Memento vom 15. Juli 2010 im Internet Archive )
 116. Website des Simon-Dubnow-Instituts .
 117. Universität Leipzig ist Mitbegründerin des Verbundes U15 . Pressemitteilung. Universität Leipzig, 15. Oktober 2012, abgerufen am 30. Oktober 2012.
 118. Europäische Hochschulallianz Arqus gegründet. In: Pressemitteilung der Universität Leipzig. 27. November 2018, abgerufen am 15. März 2021 .
 119. Universitäts- und Fakultätspartner: Arqus Hochschulallianz. In: Website der Universität Leipzig. Abgerufen am 15. März 2021 .
 120. Ulrike Pondorf: Nobelpreisträger an der Universität Leipzig. In: Website der Universität Leipzig. 10. März 2021, abgerufen am 15. März 2021 .

Koordinaten: 51° 20′ 19,3″ N , 12° 22′ 43,4″ O