Classificatie van economische sectoren

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie

Spring naar navigatie Spring naar zoeken

De classificatie van economische sectoren (tussen 1961 en 2002 systematiek van economische sectoren ) is de classificatie van economische sectoren die in de Duitse officiële statistieken wordt gebruikt door het Federaal Bureau voor de Statistiek .

verhaal

De huidige versie WZ 2008 is de herziene versie van WZ 2003, die op zijn beurt weer gebaseerd is op WZ 93. WZ staat voor branche(s) van de economie , de cijfers voor het jaar waarin het Federaal Bureau voor de Statistiek deze classificaties heeft gepubliceerd. Voor sommige statistieken waren deze eerdere versies nog lang in gebruik.

WZ 2008

De WZ 2008- systematiek is sinds 1 januari 2008 van kracht . [1] Verschillende officiële statistieken zijn echter slechts geleidelijk omgezet naar de nieuwe systematiek; B. de werkgelegenheidsstatistieken van 2009, maar de nationale rekeningen alleen als onderdeel van de herziening van 2011, die op 1 september 2011 is gepubliceerd. [2] Zo is de werkgelegenheid statistieken eerder geldige gegevens volgens identificeert het nieuwe systeem, zaken die zouden kunnen worden veranderd door de machine niet juist, waren in 2008 door het uitvoeren van nummers dienst van het federale arbeidsbureau controles.

Volgens artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1893/2006 is de WZ 2008 gebaseerd op de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE) Rev. 2 en verschilt deze aanzienlijk van de vorige versies :

  • Het opbouwniveau van de subparagrafen uit WZ 2003 (2 letters) is volledig geschrapt.
  • Het aantal afdelingen, groepen en klassen is flink toegenomen.
  • Het aantal subklassen is aanzienlijk verminderd.
  • De betekenis van de afzonderlijke codes is op alle hiërarchische niveaus aanzienlijk veranderd (bv. sectie C in WZ 2003 betekent "Mijnbouw en steengroeven", maar in WZ 2008 betekent het " Manufacturing ").

De WZ 2008 omvat 21 economische sectoren:

Identificatie
een boek-
stok /
sectie
Identificatie
nummer-
Oppervlakte/
afdeling
Economische afdeling
A. 01 - 03. Landbouw, bosbouw, visserij
B. 05-09 Winning en winning van stenen en aarde
C. 10e - 33e productie
NS. 35. stroomvoorziening
e. 36e - 39e Water voorraad; Riolering en afvalverwijdering en verwijdering van vervuiling
F. 41-43 bouwindustrie
G 45e - 47e Handel; Onderhoud en reparatie van voertuigen
H 49-53 Transport en opslag
I. 55e - 56e Gastvrijheid
J 58-63 informatie en communicatie
K 64e - 66e Verlenen van financiële en verzekeringsdiensten
L. 68. Vastgoed en huisvesting
M. 69e - 75e Verlenen van professionele, wetenschappelijke en technische diensten
N 77e - 82e Verlenen van andere economische diensten
O 84. Openbaar bestuur, defensie; sociale verzekering
P. 85. Onderwijs en instructie
Q 86-88 Gezondheids- en sociale diensten
R. 90e - 93e Kunst, amusement en recreatie
S. 94-96 Verlenen van andere diensten
t 97-98 Particuliere huishoudens met huishoudelijk personeel; Vervaardiging van goederen en dienstverlening door particuliere huishoudens voor eigen gebruik zonder uitgesproken focus
u 99 Extraterritoriale organisaties en instanties

WZ 2003

Net als WZ 93 is WZ 2003 gebaseerd op de statistische systematiek van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE) Rev. 1.1, maar heeft het een extra, fijner hiërarchisch niveau (economische subklassen). [3]

WZ 2003 en WZ 93 verschillen in veel opzichten van de oudere WZ 79. Dit gegeven laat niet of slechts in zeer beperkte mate een langere tijdsvergelijking toe met statistische gegevens die gestructureerd zijn volgens economische systemen, maar maakt internationale vergelijkingen wel gemakkelijker.

De classificatie is hiërarchisch opgebouwd:

Etikettering Hiërarchieniveaus
1 letter 17 economische secties
2 letters 31 onderafdelingen
2 cijfers 60 economische afdelingen
3 cijfers 222 economische groepen
4 cijfers 513 economische klassen
5 cijfers 1041 economische subklassen

voorbeeld

NS. productie
DE Papier-, uitgeverij- en drukkerijen
22e Uitgeven, drukken, reproduceren van opgenomen geluids-, beeld- en gegevensdragers
221 publiceren
2211 Uitgeven van boeken
22112 Adresboeken publiceren

De 17 economische sectoren (hoogste hiërarchieniveau):

Identificatie
een boek-
hengel
Economische afdeling
A. landbouw en bosbouw
B. Vissen en viskweek
C. Winning en winning van stenen en aarde
NS. productie
e. Energie- en watervoorziening
F. bouwindustrie
G handel
H Gastvrijheid
I. Transport en communicatie
J Bankieren en verzekeren
K Onroerend goed en huisvesting, verhuur van roerende goederen, verlening van economische diensten, (andere niet genoemd)
L. Openbaar bestuur, defensie, sociale verzekeringen
M. Onderwijs en instructie
N Gezondheids-, veterinaire en sociale diensten
O Verlenen van andere openbare en persoonlijke diensten
P. Particuliere huishoudens met huishoudelijk personeel
Q Extraterritoriale organisaties en instanties

Voor verschillende statistieken zijn economische secties gegroepeerd in economische sectoren . Een algemene uitdrukking voor C, D, E en F wordt soms fabricage industrie . De economische sectoren uit G geven de verzorgingsgebieden aan .

WZ 1993

WZ 1993 of WZ 93 was de classificatie van economische sectoren die sinds 1993 van kracht is. Het had de volgende 17 secties op het hoogste niveau: [4]

Identificatie
een boek-
hengel
Economische afdeling
A. landbouw en bosbouw
B. Vissen en viskweek
C. Winning en winning van stenen en aarde
NS. productie
e. Energie- en watervoorziening
F. bouwindustrie
G Handel; Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en huishoudelijke artikelen
H Gastvrijheid
I. Transport en communicatie
J Bankieren en verzekeren
K Vastgoed en huisvesting, verhuur van roerende goederen, dienstverlening voornamelijk voor bedrijven
L. Openbaar bestuur, defensie, sociale verzekeringen
M. Onderwijs en instructie
N Gezondheids-, veterinaire en sociale diensten
O Verlenen van andere openbare en persoonlijke diensten
P. Particuliere huishoudens
Q Extraterritoriale organisaties en instanties

WZ 1979

WZ 1979 of WZ 79 staat voor een classificatie van economische sectoren die eerder werd gebruikt in de Duitse officiële statistieken, editie 1979. Deze classificatie is vervangen door WZ 93.

WZ 79 is gebaseerd op de volgende structuur: [5]

Etikettering Hiërarchieniveau nummer
1 cijfer afdeling 10
2 cijfers Onderverdeling 40
3 cijfers groep 209
4 cijfers Subgroep 612
5 cijfers klas 1064

De tien afdelingen zijn: [6]

Etikettering aanwijzing
0 Landbouw, bosbouw, visserij
1 Energie- en watervoorziening, mijnbouw
2 productie
3 bouwindustrie
4e handel
5 Transport en communicatie
6e Kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen
7e Diensten zolang geleverd door bedrijven en vrije beroepen
8ste Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en huishoudens
9 Lokale overheden en sociale zekerheid

Afdelingen 0-7 werden toegewezen aan de sector "bedrijf", de afdelingen 8 en 9 vertegenwoordigen elk de overeenkomstige sector.

De afdelingen 1-3 werden gegroepeerd onder de noemer maakindustrie . [6] De SYPRO (systematiek in de maakindustrie) bouwde hierop voort.

Zie ook

web links

Individueel bewijs

  1. Indeling van economische sectoren, uitgave 2008 (WZ 2008). In: destatis.de. Federaal Bureau voor de Statistiek, geraadpleegd op 15 november 2015 .
  2. Informatie aangeboden door het Federaal Bureau voor de Statistiek over de herziening van de nationale rekeningen (VGR) 2011. In: destatis.de. Federaal Bureau voor de Statistiek, geraadpleegd op 15 november 2015 .
  3. Classificatie van economische sectoren, editie 2003 (WZ 2003). In: destatis.de. Federaal Bureau voor de Statistiek, geraadpleegd op 15 november 2015 .
  4. Classificatie van economische takken , uitgave 1993 (WZ 93). In: destatis.de. Federaal Bureau voor de Statistiek, geraadpleegd op 30 november 2015 .
  5. Federaal Bureau voor de Statistiek (red.): Systematiek van economische sectoren met uitleg. Uitgave 1979 . 5e editie. Metzler-Poeschel, Stuttgart 1992, ISBN 3-8246-0038-2 , hoofdstuk 3, p.   10 ( PDF [geraadpleegd op 17 april 2019]).
  6. a b Federaal Bureau voor de Statistiek (red.): Systematiek van economische sectoren met uitleg. Uitgave 1979 . 5e editie. Metzler-Poeschel, Stuttgart 1992, ISBN 3-8246-0038-2 , hoofdstuk 3.1, p.   10 ( PDF [geraadpleegd op 17 april 2019]).