Dit artikel bestaat ook als audioversie.
Dit is een uitstekend artikel dat het lezen waard is.

Tweede Wereldoorlog

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring naar zoeken
Foto's uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog: Albert Speer , Adolf Hitler , Arno Breker voor de Eiffeltoren, juni 1940 • Zinkende " USS Arizona " na de aanval op Pearl Harbor , 7 december 1941 • Sovjet bataljonscommandant die de aanval met zijn pistool, 12 juli 1942 (Foto door Max Alpert ) • Duitse "Tiger" tank, maart 1944, Noord-Frankrijk • Landing van de 1st US Infantry Division op Omaha Beach , 6 juni 1944 • GI's hijsen de Amerikaanse vlag op 23 februari 1945, Iwojima • Sovjetvlag op de Reichstag, mei 1945 • Fat Man's paddestoelwolk boven Nagasaki , 9 augustus 1945

De Tweede Wereldoorlog ( 1 september 1939 - 2 september 1945 ) is de tweede wereldoorlog die door alle grootmachten in de 20e eeuw wordt gevoerd . In Europa begon het op 1 september 1939 met de aanval op Polen in opdracht van Adolf Hitler . In Oost-Azië was het Groot-Japanse Rijk sinds juli 1937 betrokken bij de Tweede Chinees-Japanse Oorlog met de Republiek China en vanaf medio 1938 in een grensoorlog met de Sovjet-Unie . De Japanse aanval op Pearl Harbor begin december 1941 resulteerde in de deelname van de Verenigde Staten aan de Tweede Wereldoorlog en het begin van de Pacific War , waarin ook de Europese koloniale machten verwikkeld waren. In de loop van de oorlog werden twee militaire allianties gevormd, bekend als de Asmogendheden en de Geallieerden ( anti-Hitler-coalitie ). De belangrijkste tegenstanders van het Nationaalsocialistische Duitse Rijk in Europa waren het Verenigd Koninkrijk, onder leiding van het oorlogskabinet van premier Winston Churchill , en (vanaf juni 1941) de Sovjet-Unie, die onder de dictatuur van Josef Stalin stond . Veel historici beweren tegenwoordig dat de Tweede Wereldoorlog pas een wereldoorlog werd met de komst van de Verenigde Staten, aangezien het in 1941 de voorheen regionale oorlogen in Azië (1937) en Europa (1939) met elkaar verbond. [1]

Met de onvoorwaardelijke overgave van de Wehrmacht eindigden de gevechten in Europa op 8 mei 1945 ; de twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki leidden op 2 september 1945 tot de capitulatie van Japan en daarmee tot het einde van de oorlog.

Meer dan 60 staten over de hele wereld waren direct of indirect betrokken en meer dan 110 miljoen mensen waren onder de wapenen.

Het aantal oorlogsslachtoffers kan alleen worden geschat. Meer dan 60 miljoen mensen kwamen om bij gevechten te land, ter zee en in de lucht . [2] die het slachtoffer zijn van schattingen Holocaust (Shoah), Porajmos en andere massamoorden, dwangarbeid en oorlogsmisdaden omvatten oorlog en gevolgen, variërend tot 80 miljoen.

De Tweede Wereldoorlog in Europa bestond uit bliksemoorlogen , veroveringscampagnes tegen naburige Duitse landen met de inlijving van bezette gebieden, de oprichting van marionettenregeringen en gebiedsbombardementen . In de door de Asmogendheden veroverde gebieden en ook in Duitsland werd het verzet tegen het nationaal-socialisme tijdens de oorlogsjaren steeds sterker.

Voor de Duitse strijdkrachten kan de cursus over de strijdtonelen in Europa en het Middellandse-Zeegebied worden onderverdeeld in drie hoofdfasen:

Tweede Wereldoorlog - Strijdende partijen en het verloop van de frontlinies in Europa 1939-1945
Tweede wereldoorlog europa animatie small.gif
klik hier voor een hoge resolutie versie van het bestand

Zes Europese staten bleven officieel neutraal en namen niet direct deel aan de gevechten: Ierland, Zweden, Zwitserland, Spanje , Portugal en Turkije (de laatste tot februari 1945). De Amerikaanse regering van president Franklin D. Roosevelt had aan het begin van de Europese oorlog de Amerikaanse neutraliteit verklaard, maar vanaf november 1939 stonden de nieuwe neutraliteitswet en de cash-and-carry-clausule toe dat oorlogvoerende staten wapens en munitie in de Verenigde Staten konden kopen en vervoeren ze op hun eigen schepen. Directe leveringen vanuit de VS werden mogelijk gemaakt door de Loan and Lease Act die in februari 1941 werd aangenomen. In augustus 1940 gaf het Amerikaanse Congres zijn goedkeuring voor de bouw van een grote vloot die inzetbaar zou moeten zijn in de Atlantische en Stille Oceaan.

Toen het fascistische Italië , geregeerd door Benito Mussolini en een bondgenoot van het Duitse Rijk, in de oorlog kwam, werden delen van Oost- en Noord-Afrika en het Middellandse-Zeegebied vanaf juni 1940 ook een strijdtoneel. Italiaanse troepen vochten in de campagne in Oost-Afrika tegen Britse eenheden voor de kolonie Brits Somaliland . Vanaf februari 1941 ondersteunde het Duitse Afrikakorps de Italianen in de parallelle Afrika- campagne . Na de twee veldslagen bij El-Alamein in juli 1942 en oktober/november 1942 landden Anglo-Amerikaanse troepen in Marokko en Algerije ( Operatie Torch ) en moesten de Duitse en Italiaanse troepen zich overgeven na de Tunesische campagne in mei 1943.

De oorlog tegen de Sovjet-Unie werd door het Duitse leger , de Waffen-SS en de luchtmacht gevoerd als een vernietigingsoorlog met de bedoeling om Oost-Europa tot aan de Oeral te veroveren als een (nieuw) Duits vestigingsgebied voor een toekomstig “Groot-Germaans rijk" . Het grote keerpunt in de oorlog waren de gevechten om Moskou (winter 1941/1942) en de mislukte poging om Stalingrad vanaf de herfst van 1942 te veroveren . De westelijke oever van de Wolga in Stalingrad markeerde het meest oostelijke punt van de Duitse opmars aan het oostfront. Na de overwinning in de Slag om Stalingrad reageerde het Rode Leger - van 1943 tot eind 1944 werden de bezette gebieden van de Sovjet-Unie geleidelijk heroverd door het Rode Leger. Met de nederlaag van Legergroepscentrum in de zomer van 1944 was de Duitse nederlaag onvermijdelijk. De Duitse legereenheden trokken zich terug naar wat toen de oostgrens van het rijk was. De gezamenlijke aanval van de westerse mogendheden ( Groot-Brittannië , de VS en Canada ) op drie fronten in Europa - landing op Sicilië (juli 1943), landing in Normandië (juni 1944) en landing in Zuid-Frankrijk (augustus 1944) - markeerde een stap in de richting van een voorzienbaar einde van alle veldslagen in Europa. [4]

Nadat de westelijke geallieerden in oktober 1944 de Duitse westgrens in het gebied van Aken waren overgestoken en de oostgrens door het Rode Leger in Oost-Pruisen, begonnen de gevechten op Duits grondgebied. In hun winteroffensief in 1945 bereikten de troepen van het Rode Leger de Oder over een breed front en begonnen half april de slag om Berlijn . Op 25 april 1945 ontmoetten Amerikaanse Amerikanen Sovjettroepen op de Elbe . Nadat Hitler op 30 april 1945 zelfmoord had gepleegd in de Berlijnse Führerbunker , gaven de Duitse troepen van de stad zich twee dagen later over. Op 8 mei 1945 ondertekende veldmaarschalk Keitel de onvoorwaardelijke overgave van de Wehrmacht ; de oorlog in Europa was voorbij. Het einde van de oorlog werd door de zegevierende mogendheden gevierd met verschillende parades, waaronder de Moskouse Victory Parade van 1945 en de Berlin Victory Parade in 1945 .

Tweede Wereldoorlog - strijdtoneel Oost-Azië en de Stille Oceaan tot 1942
Tweede Wereldoorlog Azië 1937-1942 kaart de.png

Het Japanse rijk , dat sinds 1940 een bondgenoot was van het Duitse Rijk en Italië in het driemachtenpact , vernietigde op 7 december 1941 het grootste deel van de Amerikaanse vloot in de Stille Oceaan bij de aanval op Pearl Harbor . Nu verklaarde de VS Japan de oorlog, gevolgd door oorlogsverklaringen van Duitsland en Italië aan de VS. Overeenkomstig het neutraliteitspact van 13 april 1941 bleef de USSR voorlopig neutraal tegenover Japan.

Op de Arcadia Conference in Washington (december 1941/januari 1942) besloten de VS en Groot-Brittannië om Duitsland als gevaarlijkste vijand eerst te verslaan (“Germany first”). Maar van 1942 tot 1945 vonden er ook langdurige gevechten plaats in Oost-Azië (China, Birma , Brits Malaya , Thailand , Frans Indochina , Nederlands - Indië ), de Filippijnen en vele eilanden in de Stille Oceaan (waaronder Nieuw-Guinea ). Medio 1942 waren de Japanse troepen in staat veel van de Europese koloniën en andere landen zoals Thailand en de Filippijnen te bezetten. Pas tijdens de Slag om Midway begin juni 1942, waarbij de Japanse Keizerlijke Marine vier van haar zes grote vliegdekschepen verloor , kwam er een ommekeer in de oorlog in de Stille Oceaan. Hierdoor konden de geallieerde soldaten nog kleinere eilanden in de Stille Oceaan bezetten door middel van " eilandspringen ", vaak met grote verliezen. Om het einde van de gevechten in Oost-Azië te bespoedigen, beval de nieuwe Amerikaanse president Harry S. Truman in juli 1945 dat elk één atoombom op Hiroshima en Nagasaki moest worden gedropt . Op 2 september 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog met de capitulatie van Japan .

“Deze oorlog was een historisch ongekende aanval op de mensheid, een vernietiging van alle culturele idealen die de Verlichting had teweeggebracht, een crash zoals nooit tevoren. Hij was Europa's Armageddon .” [5] Naast de vernietiging van mensenlevens gingen veel historische wijken en gebouwen onherstelbaar verloren door de vernietiging van hele steden. Dit verlies werd gevolgd door de wederopbouw van getroffen Europese steden, waarvan het stadsbeeld zou zijn veranderd door oorlog en wederopbouw.

Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog veranderden ook de politieke en sociale structuren over de hele wereld. De Organisatie van de Verenigde Naties (VN) werd opgericht, waarvan de permanente leden in de Veiligheidsraad de belangrijkste zegevierende machten van de Tweede Wereldoorlog werden: de VS, de Sovjet-Unie, China, Groot-Brittannië en Frankrijk. De Europese koloniale machten Groot-Brittannië en Frankrijk verloren hun overzeese bezittingen en de meeste van hun koloniën werden onafhankelijk. "Pas met de val van de Berlijnse Muur in 1989 en het einde van de Koude Oorlog kwam er een einde aan de fase van de geschiedenis die werd gekenmerkt door de Tweede Wereldoorlog [...]." [6]

prehistorie

Benito Mussolini en Adolf Hitler kort na hun aankomst in München , 28 september 1938

In de jaren 1920 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 kregen het fascisme en rechts-extremisme steeds meer politieke controle over grote delen van Europa. In Italië kreeg Benito Mussolini de macht met de mars naar Rome in 1922. In Duitsland groeide het nationaal-socialisme na 1930 uit tot een massabeweging. De politieke macht werd op 30 januari 1933 aan haar en haar rechts-conservatieve bondgenoten overgedragen , toen Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler aanstelde als Reichskanzler . Dit vormde het Hitler-kabinet uit nationaal-socialisten en Duitse onderdanen .

De herziening van de internationale orde na het Verdrag van Versailles was een doel van alle Duitse regeringen sinds 1920 en maakte deel uit van het programma van de Nationaal-Socialisten . Met de eenwording van het Saargebied met het Duitse Rijk in 1935 en de herinvoering van de algemene dienstplicht (eveneens in 1935), de invasie van het gedemilitariseerde Rijnland in maart 1936, de " Anschluss van Oostenrijk " (maart 1938) en de scheiding van de Sudetenland uit Tsjechoslowakije in het akkoord van München (30 september 1938), werd het vredesorde van Versailles geleidelijk ontbonden. Dit werd begunstigd door de Britse en Franse appeasement-politiek , die gericht was op een vreedzaam begrip met het nationaal-socialistische Duitsland. Na de " vernietiging van de rest van de Tsjechische Republiek" in maart 1939 protesteerden alleen de Britse en Franse regeringen. Kort daarna gaf Litouwen onder druk van de omstandigheden het Memelland terug aan Duitsland. De Eerste Slowaakse Republiek werd een Duitse vazalstaat , die nauw verbonden was met Duitsland door een "beschermingsverdrag". Groot-Brittannië en Frankrijk wilden de Duitse expansionistische inspanningen beperken en gaven op 31 maart 1939 een garantie voor Polen, die korte tijd later werd omgezet in een formeel bondgenootschap.

Italië, dat nauwe banden had met het Duitse Rijk, viel Ethiopië al in oktober 1935 aan en bezette Albanië op 7 april 1939.

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog van 1936 tot 1939 vocht een Volksfrontregering onder leiding van voornamelijk Republikeinen, Socialisten en Communisten en aanhangers van een militaire opstand onder leiding van generaal Francisco Franco tegen elkaar. De Sovjet-Unie en het Franse Volksfront voorzagen het “Volksfront” van wapens en oorlogsmateriaal. Italië en Duitsland steunden de troepen van de Franco-nationalisten. De Duitse regering stuurde hiervoor het Condor Legioen , de Italiaan de Corpo Truppe Volontarie (CTV), die een beslissende bijdrage leverde aan de overwinning van het Franquisme .

Op 23 augustus 1939 ondertekenden Duitsland en de Sovjet-Unie verrassend een "niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken", later het " Hitler-Stalin-pact " genoemd. In een geheim aanvullend protocol werd besloten Europa op te delen in geografisch precies geïdentificeerde maar verder niet nader gedefinieerde "belangensferen". Dit resulteerde uiteindelijk in de verdeling van Polen tussen Duitsland en de Sovjet-Unie en de eenzijdige verovering en bezetting van andere gebieden (waaronder de Baltische staten en delen van Finland en Groot-Roemenië ) door de USSR.

Van links naar rechts: Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini en graaf Ciano, München, 29 september 1938

In het Verdrag van München (september 1938) kwamen Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië een vreedzame oplossing voor de Sudetencrisis overeen, hoewel Hitler toen al de voorkeur had gegeven aan een krijgsoplossing.

Het Japanse expansiebeleid begon in de jaren dertig toen de invloed van de militaire leiding op de keizerlijke regering sterker werd. Japan zag zichzelf als een beschermende en regulerende macht die was gekozen om de andere Oost-Aziatische volkeren te regeren. De grondstofreserves en de arbeidskrachten die de buurlanden aanboden, zouden de Japanse economie ten goede moeten komen. De belangrijkste belangstelling ging aanvankelijk uit naar de Republiek China , waarvan de sterk geïndustrialiseerde regio Mantsjoerije in 1931 werd geannexeerd en tot protectoraat van Manchukuo werd uitgeroepen. Als reactie op internationale protesten trok Japan zich in 1933 terug uit de Volkenbond . Eind 1936 ondertekenden Duitsland en Japan het Antikominternpact . Medio 1937 begon Japan de Tweede Chinees-Japanse Oorlog .

Oorlogsdoelen en gedrag van de grote mogendheden

De grootmachten hielden rekening met de mogelijkheid dat er een totale oorlog zou uitbreken en troffen daarom passende voorbereidingen. De voorbereidingen voor oorlog omvatten daarom bijvoorbeeld het aanleggen van voorraden van essentiële oorlogsbronnen en goederen, evenals de uitbreiding vanprogramma's voorciviele bescherming . [7]

As bevoegdheden

Duitsland

In de Europese context was de Tweede Wereldoorlog een oorlog van diefstal, verovering en uitroeiing veroorzaakt door het nationaal-socialistische Duitsland met als doel op lange termijn een onaantastbaar Duits rijk te creëren uit veroverde en afhankelijke gebieden. Het doel was vanaf het begin de Duitse positie als wereldmacht en de " racistische reorganisatie van het [Europese] continent ". [8] Klassieke machtspolitieke motieven werden vermengd met raciale ideologische motieven. Dit omvatte enerzijds de verwerving van “ leefruimte in het oosten ” met hervestiging of vernietiging van de overwegend Slavische volkeren die daar woonden en die als “ raciaal inferieur ” werden beschouwd, en de “ definitieve oplossing voor het Joodse vraagstuk ” . Beiden werden gerechtvaardigd door de antisemitische notie van “ joods bolsjewisme ” als onderdeel van een samenzwering van “ wereldjodendom ” die, in de vorm van de Sovjet-Unie, werd gezien als een bedreiging voor het levensonderhoud van het “ Arische ras ” en de Europese beschaving die het vertegenwoordigde.

Het concept van het Algemeen Plan Oost , 1940-1943

Volgens de wil van de nationaal-socialistische leiding moet eerst de etnische groep van de Slaven worden onderworpen en moet het veroverde Oost-Europa bruikbaar worden gemaakt door Duitse kolonisten, zogenaamde versterkte boeren (zie kaart rechts). Na de vernietiging van hun elite zouden de Slavische volkeren voor altijd een reservoir moeten vormen van ongeschoolde en onderdanige land- en ongeschoolde arbeiders. Het Europese deel van de Sovjet-Unie zou onder leiding van Reichskommissars in gebieden worden verdeeld. Alleen Wit-Russen , Oekraïners en Baltische volkeren werden geclassificeerd als leefbare volkeren. In de woorden van Alfred Rosenberg : "Rusland [.] zou zeker zeer moeilijke jaren voor de boeg hebben". [9]

De Duitse strategie voorzag in het gebruik van een politiek en tijdelijk beperkte mogelijkheid voor een strategisch offensief . Het streefde militaire, raciaal-hegemonische, economische en diplomatieke doelen na. Vanuit militair oogpunt moet de Blitzkrieg een snelle en uitgebreide ruimtewinst mogelijk maken om de opkomende superioriteit van de vijandige bewapening te voorkomen. Deze strategie vertegenwoordigde dus een bijzondere vorm van bewegingsoorlog in combinatie met de beslissende slag [10] , die gebaseerd was op Duitse ervaringen in de Eerste Wereldoorlog . In economische termen moet het hulpbronnen in stand houden om de industriële capaciteiten niet te belasten ten nadele van de consumenteneconomie. Er mag geen onvrede zijn onder de Duitse bevolking over een mogelijk materieel tekort. Om het " thuisfront " veilig te stellen en in termen van optimaal gebruik van de veroverde capaciteiten, werd aanvankelijk een tweefrontenoorlog vermeden, maar op 31 juli 1940 kondigde Hitler aan zijn generaals de meest serieuze beslissing aan die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog had genomen. Wereldoorlog op de Berghof bij Berchtesgaden: “In de loop van dit geschil moet Rusland worden aangepakt. Voorjaar 1941. ”(Aantekening in Halders oorlogsdagboek, 31 juli 1940). [11] Ten derde, de plundering van de bezette gebieden, vooral in Oost-Centraal en Oost-Europa, de slavernij van zijn inwoners ten gunste van het Duitse Rijk en zijn "Arische" bevolking raciaal gemotiveerde Hegemonialvorstellungen realiseren het nazi-tijdperk. De diplomatieke verwerving van Europese en niet-Europese bondgenoten was bedoeld om deze hegemonische positie veilig te stellen.

De verontwaardiging over het Verdrag van Versailles, in het bijzonder de harde en onrechtvaardige claims voor herstelbetalingen en de eenzijdige schuldbekentenis aan de Centrale Mogendheden, weerklonk in grote delen van de Duitse bevolking. [12] De herziening van het Verdrag van Versailles en de terugkeer van het Duitse rijk naar de kring van de grote mogendheden was altijd met bijzondere nadruk gezocht door de Duitse generaals, het monarchistische en anti-republikeinse deel van de Duitse bourgeoisie en de economische elite . Voor de nationaal-socialisten waren ze slechts een mijlpaal.

In het geheime memorandum bij het vierjarenplan van augustus 1936 riep Hitler op om het Duitse leger binnen vier jaar operationeel te maken en de economie oorlogsklaar te maken om een ​​oorlogszuchtige "uitbreiding van de leefruimte of de grondstof en voedselbasis" voor het Duitse Rijk. [13] Op 5 november 1937 maakte hij zijn oorlogsdoelen duidelijk in het bijzijn van de leiders van het leger en het buitenlands beleid van het Reich. Hij verwierp zelfvoorziening en de terugkeer van Duitsland naar de wereldhandel; alleen de verwerving van een grotere woonruimte is een uitweg. Zijn onherroepelijke besluit was om de Duitse ruimtelijke kwestie uiterlijk in 1943/45 op te lossen. [14]

Na 13 oktober 1943, de dag dat de regering van Badoglio Italië de oorlog verklaarde, was het Duitse Rijk in oorlog met 34 staten [15] en had alleen het keizerrijk Japan als een opmerkelijke bondgenoot. Deze twee staten voerden, onafhankelijk van elkaar, een hopeloze oorlog tegen de rest van de wereld . Nog eens 18 staten verklaarden in maart 1945 de oorlog aan het Duitse Rijk. Eerdere bondgenoten van Duitsland in Zuidoost-Europa, Hongarije en Roemenië vertrokken in 1944. Finland tekende op 19 september 1944 een aparte wapenstilstand met de USSR. Bulgarije werd in september bezet door het Rode Leger , hoewel het niet in oorlog was met de Sovjet-Unie. In Servië, Kroatië, Macedonië en Montenegro werden in december 1944 'volksregeringen' gevormd nadat het Rode Leger eind oktober 1944 Belgrado had bezet en Tito had afgesproken hoe in Moskou verder te gaan. [16] Nadat de Wehrmacht zich had teruggetrokken , werd op 10 november 1944 in Tirana een communistische regering gevormd onder leiding van de partizanenkolonel Enver Hoxha .

Italië

Met het Verdrag van Saint-Germain , na de Eerste Wereldoorlog, vielen Julian Venetia , Istrië , Trentino en het Duitstalige Zuid-Tirol naar Italië. In oktober 1935 viel het Abessijnse rijk (nu Ethiopië ) het land binnen en annexeerde het. Deze annexatie, die in strijd was met het internationaal recht, maakte deel uit van Mussolini's verklaarde doel om het Romeinse rijk te herstellen. Nadat Oostenrijk in maart 1938 bij het Duitse Rijk was ingelijfd, nam Mussolini een duidelijk standpunt in ten gunste van het Nationaalsocialistische Duitsland. Zonder Hitler vooraf te informeren liet hij begin april 1939 Albanië bezetten en beweerde dat dit de tegenhanger was van de Duitse annexatie van Tsjechië zo'n vier weken eerder. [17] In het zogenaamde Staalpact van mei 1939 sloot Mussolini zich aan bij Hitler en het Duitse Rijk. Met de oorlogsverklaring van Italië aan Frankrijk en Groot-Brittannië , ging het land op 10 juni 1940 de oorlog in Europa in, omdat Mussolini's misrekening hen deed geloven dat het bijna voorbij was. [18] Het driemachtenpact van eind september 1940 creëerde de as Berlijn-Rome-Tokio tussen Duitsland, Italië en Japan. Bijna een jaar later, op 23 juni 1941, nam ook Mussolini deel aan de Duitse oorlog tegen de Sovjet-Unie . Vier dagen na de Japanse aanval op Pearl Harbor verklaarden Duitsland en Italië de VS de oorlog . Na de landing van Britse en Amerikaanse troepen op Sicilië in juli 1943, verwierp de oppositie binnen de partij in de Grote Fascistische Raad Mussolini en verliet hem na een volgend bezoek aan koning Victor Emmanuel III. arresteren. Italië verliet de As-alliantie na de wapenstilstand van Cassibile en voegde zich weer bij de oorlog aan de kant van de geallieerden.

Japan

Japanische Soldaten besetzen die Verbotene Stadt in Peking, 13. August 1937

Seit der Modernisierung im Zuge der Meiji-Restauration in den Jahren 1868 bis 1877 strebte das japanische Kaiserreich eine territoriale Ausdehnung auf dem asiatischen Kontinent an, die vor allem der Sicherung wichtiger Rohstoffe dienen sollte. Diese Ziele konzentrierten sich besonders auf die als schwach eingeschätzte Republik China . Von einer expansiven Dynamik ermutigt, betrachtete Japan die zunehmenden Spannungen in Europa als Gelegenheit, dem wachsenden Einfluss der USA im westlichen Pazifischen Ozean ( Commonwealth der Philippinen und US-Außengebiete ) entgegenzutreten. Zu den geostrategischen Überlegungen kamen die häufige Einmischung der Streitkräfte in die Angelegenheiten der zivilen Führung und eine wechselseitige kulturelle Aversion zwischen breiten Bevölkerungsschichten in Japan und den Vereinigten Staaten.

Japan sah sich, ähnlich dem Deutschen Reich in Europa, einer sich im Laufe der Jahre verschlechternden strategischen Ausgangslage in Ostasien gegenübergestellt. Ursache war vor allem seine bündnispolitische Isolation. Dem vorwiegend US-amerikanischen Unwillen, die japanische Ausdehnung in der Region hinzunehmen, schlossen sich China, die Sowjetunion und die europäischen Kolonialmächte grundsätzlich an. Konkret sah sich das japanische Kaiserreich in einem vierfachen geostrategischen Kontext bedroht. [19] Im Osten war dies die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor , im Norden die Sowjetunion, im Westen China sowie im Süden/Südwesten neben den unter US-amerikanischer Führung stehenden Philippinen auch British-Malaya und - Nordborneo , Französisch-Indochina sowie Niederländisch-Indien . Daneben war das zum britischen Commonwealth gehörende Australien mit seinem MandatsgebietTerritorium Neuguinea “ aufgrund der räumlichen Ausdehnung und Lage als Operationsbasis gegen Japan geeignet.

Diese geostrategische Ausgangslage veranlasste die japanische Führung, ähnlich wie die deutsche, zu einer Mischung diplomatischer Instrumente mit einem Bewegungskrieg. Sie schloss daher nach gescheitertem Vordringen auf sowjetisches Gebiet im Jahre 1938/39 mit der UdSSR im April 1941 einen Neutralitätspakt . Der Angriff auf Pearl Harbor der Kaiserlich Japanischen Marineluftstreitkräfte , deren Aufbau angesichts der Einschränkungen des Washingtoner Flottenabkommens qualitativ ausgerichtet war, beabsichtigte vor allem, der Marine der Vereinigten Staaten angesichts ihrer zunehmenden Rüstung einen entscheidenden Schlag zu versetzen. Auch in Südostasien selbst konzentrierte sich Japan im ersten Schritt auf die Neutralisierung konzentrierter militärischer Ressourcen, beispielsweise der Ansammlung von B-17 -Langstreckenbombern auf den Inseln des Philippinen-Archipels . Die folgende japanische Invasion Südostasiens diente der Beschaffung von Rohstoffen, vorrangig von Erdöl , und sollte den USA den Nachschubweg nach Australien abschneiden.

Alliierte

Westmächte

An der Westfront sahen die Kriegsplanungen der Westmächte, ähnlich wie im Ersten Weltkrieg, im Wesentlichen eine Abnutzung des deutschen Heeres vor. Sie sollte durch Bombardierungen der großen Städte und Blockade des deutschen Wirtschaftskreislaufes ergänzt werden. [10]

Sowjetunion

Die kommunistische Führung sah die Sowjetunion von einer prinzipiell feindlich gesinnten kapitalistischen Welt umgeben und hielt einen Krieg für unvermeidlich. Für sie galt es, den Krieg so lange hinauszuzögern, bis die Fünfjahrespläne das Potenzial geschaffen hätten, um einer Auseinandersetzung gewachsen zu sein. Aber dieses Ziel schloss eine Offensive nicht aus, um das eigene Gewicht bei günstiger Gelegenheit entscheidend in die Waagschale zu werfen. Mit dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt glaubte Stalin, ein gemeinsames Vorgehen der kapitalistischen Mächte gegen die Sowjetunion verhindert zu haben und die Rolle eines Zuschauers bei der Selbstzerstörung des Kapitalismus für längere Zeit einnehmen zu können. [20]

Die Sowjetunion eignete sich nach dem Beginn des Unternehmens Barbarossa bewusst Lehren der vorangegangenen deutschen Aufrüstung an. Zu Lande folgte sie dem deutschen Beispiel der Heeresgruppe, deren Kernstück mobile und schwer gepanzerte Divisionen bildeten, und gründete zentral koordinierte Luftflotten , die durch deutliche Verbesserung im Informationsfluss eine zielgerichtete Luftnahunterstützung ermöglichten. Stalin delegierte nach der vorangegangenen, politisch motivierten Dezimierung des Offizierskorps die operative Führung an Marschall Georgi Konstantinowitsch Schukow , dessen überdurchschnittliche Kompetenzen die erfolgreiche Führung von mehreren Millionen Mann ermöglichten. [21]

Vergleich der militärischen Potenziale

Größe der Streitkräfte (in Millionen): [22] [23]

Jahr GB UdSSR USA DR Japan Italien
1939 0,48 1,60 0,60 4,52 1,60 1,74
1940 2,27 5,00 0,70 5,76 1,70 2,34
1941 3,38 7,10 1,62 7,31 1,63 3,23
1942 4,09 11,34 3,97 8,41 2,84 3,81
1943 4,76 11,86 9,02 9,48 3,70 3,82
1944 4,97 12,23 11,41 9,42 5,38 [24]

Kriegswirtschaft

US-amerikanisches Kriegsplakat: „Wir können diesen Krieg nicht gewinnen, ohne dass auch wir an der Heimatfront Opfer bringen.“

„Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg“ war der Umbau der Volkswirtschaften zu einer Zentralverwaltungswirtschaft durch totale Mobilisierung ökonomischer Ressourcen zur Sicherung der materiellen Versorgung der Armee und der Ernährung der Bevölkerung, um die Kriegsziele im Zweiten Weltkrieg um jeden Preis zu erreichen. Dabei wurden Marktmechanismen ausgehebelt. Während anfangs die jeweilige Militärtaktik entscheidend war, beeinflusste die quantitative Übermacht der Kriegsproduktion der Alliierten den Kriegsverlauf ab 1942 wesentlich. [25] NS-Deutschland und Japan verfolgten eine Blitzkriegstaktik , für die eine hohe Auslastung der vorhandenen Industrieanlagen zur Herstellung einer breiten Palette an modernen Waffensystemen (Breitenrüstung) ausreichen sollte und waren nicht auf einen längeren Krieg vorbereitet. Das Ziel der Alliierten war, den Zweiten Weltkrieg nach Art eines Abnutzungskriegs zu gewinnen. Die Sowjetunion hatte seit 1928 systematisch eine hochstandardisierte Massenproduktion von Waffen herbeigeführt (Tiefenrüstung). Großbritannien und die USA hatten nach Kriegsbeginn ebenfalls damit begonnen, die Kriegswirtschaft bei der Zuteilung knapper Ressourcen wie Material, Personal und Produktionsmitteln gegenüber der Konsumgüterindustrie vorzuziehen. Erst nach dem offenkundigen Scheitern der Blitzkriegsstrategie erfolgte seit 1942 im Deutschen Reich und in Japan eine Umorganisation der Kriegswirtschaft, die dann zu ähnlich hohen Produktionsniveaus wie bei den Alliierten führte ( Rüstungswunder ). 1944 umfasste die Kriegsgüterproduktion in den USA 40 % des Bruttonationaleinkommens, in Großbritannien und Japan je 50 % und im Deutschen Reich etwas über 50 %.

Eine verbreitete Kriegsstrategie war auch, die gegnerischen Parteien von Rohstoff- und Lebensmittelimporten abzuschneiden. Beim Ersatz von knappen Rohstoffen durch „ Heimstoffe “ entwickelte das Deutsche Reich einen hohen Einfallsreichtum. Über die „ Metallspende des deutschen Volkes “ wurden zusätzlich kriegswichtige Buntmetalle wie Kupfer , Messing , Zinn , Zink usw. beschafft.

Die Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg führte vor allem bei den Alliierten zu einer deutlichen Ausweitung der Frauenarbeit . Im Deutschen Reich, in Japan und der Sowjetunion kam es verbreitet zu Zwangsarbeit .

Rüstungsproduktion im Zweiten Weltkrieg: [26]

Sektor GB UdSSR USA DR Japan Italien
Panzer 28.500 110.000 91.270 61.250 7.200 leichte Pz(**)
Flugzeuge 133.000 162.000 329.000 126.000 90.000 k. A.
Artillerie 36.400 541.900 219.000 101.200 k. A. k. A.
Kriegsschiffe 1.340 260 8.950 1.540 (*) 625 k. A.
(*) ohne U-Boote
(**) überwiegend Fiat-Pz mit 2-cm-Kanone

Flottenvergleich (1939/41): [27]

Schiffstyp GB UdSSR USA DR Japan Italien
Schlachtschiffe 15 1 + 2 (im B.) 17 + 15 (im B.) 4 10 + 3 (im B.) 4 + 4 (im B.)
Panzerschiffe - - - 3 - -
Flugzeugträger 7 - 7 + 11 (im B.) - 8 + 8 (im B.) -
Schwere Kreuzer 15 6 + 4 (im B.) 18 + 8 (im B.) 3 18 + 18 (im B.) 8
Leichte Kreuzer 41 - 19 + 32 (im B.) 6 20 + 17 (im B.) 14
Flakkreuzer 8 - 4 + 2 (im B.) - - -
Minenleger-Kreuzer 1 - - - - -
Zerstörer 113 81 171 + 188 (im B.) 22 108 + 108 (im B.) 128
Torpedoboote - 269 - 20 - 62
U-Boote 65 213 114 + 79 (im B.) 62 63 115

Krieg in Europa

Vom Überfall auf Polen bis zur Niederlage Frankreichs, September 1939 bis Juni 1940

In der ersten Phase des Krieges eroberten und besetzten Deutschland (von Westen kommend) und die Sowjetunion (von Osten kommend) Polen (ab 1. bzw. 17. September 1939), eroberte Deutschland Dänemark und Norwegen (April–Juni 1940) sowie die Niederlande, Belgien und Frankreich (Mai–Juni 1940). Die schnelle Niederlage Frankreichs kam für die meisten Menschen unerwartet, nicht zuletzt für Josef Stalin . [28] Dennoch erreichte Hitler sein Hauptziel nicht, Großbritannien aus dem Krieg herauszuhalten, zur Aufgabe zu zwingen oder militärisch zu besiegen. Dies wurde spätestens im Oktober 1940 während der Luftschlacht über England deutlich. Großbritannien blieb der einzige Staat, der vom Beginn des Krieges an durchgehend handlungsfähiger Gegner Deutschlands war.

Deutscher Überfall auf Polen, 1939

Hitler hatte am 23. August den Angriff für den 26. August um 4:30 Uhr festgelegt, [29] zog den Befehl aber am Vortag kurzfristig zurück, nachdem er erfahren hatte, dass Italien nicht kriegsbereit sei und England und Polen ihre gegenseitigen Zusagen vertraglich fixiert hatten.

Hitler befahl nunmehr am 31. August 1939 den Angriff der Wehrmacht auf Polen um 4:45 Uhr des folgenden Tages. Diese Weisung enthielt auch taktische Weisungen für das Verhalten der Wehrmacht im Westen und Norden (Ostsee-Eingänge Kattegat und Skagerrak ) und verbot Angriffe gegen „das englische Mutterland“ mit unzureichenden Teilkräften. [30]

Deutsche Soldaten und Danziger Landespolizisten stellen die Zerstörung eines polnischen Schlagbaums an der Grenze zur Freien Stadt Danzig nach, 1. September 1939

Diesem militärischen Überfall auf das Nachbarland [31] ging keine formale Kriegserklärung voraus. Um die Invasion Polens zu rechtfertigen, fingierte die deutsche Seite mehrere Vorfälle, so zum Beispiel den vorgetäuschten Überfall auf den Sender Gleiwitz von als polnische Widerstandskämpfer verkleideten SS -Angehörigen am 31. August. Dabei verkündeten diese in polnischer Sprache über Radio wahrheitswidrig eine Kriegserklärung Polens an das Deutsche Reich. Der fadenscheinige Trick wurde von Berlin aus mit dem Kennwort „Großmutter gestorben“ ausgelöst. Fast drei Millionen deutsche Soldaten waren aufmarschiert, um Polen zu überfallen. Sie hatten rund 400.000 Pferde und 200.000 Fahrzeuge zur Verfügung. 1,5 Millionen Mann waren bis zur polnischen Grenze vorgerückt, viele mit Platzpatronen, um vorzutäuschen, sie zögen nur ins Manöver. Mit der Unklarheit war es jedoch vorbei, als sie Befehl erhielten, scharfe Munition zu laden. [32]

Wieluń nach dem Luftangriff, 1. September 1939
Links Panzer-Kampfwagen I und II beim Vormarsch nahe Bromberg im Polnischen Korridor , September 1939. Rechts, im Sd.-Kfz 251 mit Vorrichtung für einen Sonnenschutz, General Heinz Guderian

Den militärischen Angriff begannen das deutsche Linienschiff Schleswig-Holstein auf die polnische Stellung „ Westerplatte “ bei Danzig und die Luftwaffe mit dem Luftangriff auf Wieluń am 1. September 1939. Die polnische Armee mit ungefähr 1,01 Millionen Soldaten stand 1,5 Millionen deutschen Soldaten gegenüber. [33] Technisch und in der Art der Kriegführung war sie unterlegen. Nach dem Einmarsch der Roten Armee in Ostpolen am 17. September 1939 wurde das Kräfteverhältnis nochmals dramatisch zu Gunsten der Aggressoren verschoben. Die polnische Regierung rechnete andererseits mit der Unterstützung durch Frankreich und Großbritannien, die am 2. September aufgrund der „ Garantieerklärung vom 30. März 1939 “ ein Ultimatum an das Deutsche Reich gestellt hatten. Es forderte den sofortigen Rückzug aller deutschen Truppen aus Polen. Die britisch-französische Garantieerklärung hätte diese Staaten verpflichtet, spätestens 15 Tage nach einem deutschen Angriff eine eigene Offensive im Westen Deutschlands zu beginnen. Hitler nahm an, dass die beiden Westmächte ihn ebenso wie beim Einmarsch in die „Rest-Tschechei“ gewähren lassen würden, und ließ den Westwall nur schwach besetzen.

Tonaufnahme: Premierminister Chamberlain informiert in einer Radioansprache vom 3. September 1939 die britische Bevölkerung über die Kriegserklärung an Deutschland

Ein Angriff der Westmächte blieb aus, jedoch erklärten Großbritannien und Frankreich am 3. September nach Ablauf des Ultimatums Deutschland den Krieg. Die Kriegsregierung Chamberlain hatte jedoch nur sieben Monate Bestand, während derer Großbritannien im Sitzkrieg weitgehend passiv blieb.

Mittels konzentrierter Angriffe im Rahmen einer „ Blitzkrieg “-Strategie gelang es der Wehrmacht, große Truppenteile der polnischen Verteidiger einzuschließen und Kesselschlachten wie bei Radom (9. September) und an der Bzura (bis zum 19. September) für sich zu entscheiden.

In der Nacht zum 17. September, nach der Zerschlagung der organisierten polnischen Verteidigung durch die Wehrmacht, begann die sowjetische Besetzung Ostpolens in Übereinstimmung mit dem geheimen Zusatzprotokoll des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes . Am nächsten Tag floh die polnische Regierung von Warschau über Südostpolen nach Rumänien. [33] Am 28. September trat Präsident Ignacy Mościcki im rumänischen Exil von seinem Amt zurück. [33] Erst am 18. Dezember 1939 erklärte die neue Polnische Exilregierung den Kriegszustand mit der Sowjetunion. Großbritannien und Frankreich schlossen sich dem nicht an.

Warschau war vom 20. September bis zur Kapitulation Ziel intensiver Luftangriffe , die 25.000 Zivilisten und 6000 Soldaten das Leben kosteten. [34] Die Bombardements erfolgten mit maximaler Stärke, weil Hitler demonstrieren lassen wollte, was auch französische und britische Städte treffen könne. [35] Am 26. September kapitulierten rund 120.000 polnische Soldaten in der Hauptstadt Warschau , [36] nachdem sie am 18. September von deutschen Truppen eingeschlossen worden waren. Die Festung Modlin wurde nach 16-tägiger Belagerung am 29. September übergeben. Polens letzte Truppen kapitulierten am 6. Oktober nach der Schlacht bei Kock .

Am 8. Oktober teilten das Deutsche Reich und die Sowjetunion im Abkommen von Brest-Litowsk das eroberte Gebiet entlang einer Demarkationslinie , was als die „ Vierte Teilung Polens “ in die Geschichte einging. Nicht nur die nach dem Versailler Vertrag abgetretenen Gebiete wurden wieder in das Reich eingegliedert, sondern darüber hinaus weite Bereiche Zentralpolens einschließlich der Stadt Łódź . Der Rest Polens wurde deutsches Generalgouvernement , das von Krakau aus „verwaltet“ wurde.

Die anschließende Besatzungszeit war von extremen Repressalien der Besatzer gegen die Zivilbevölkerung geprägt. Deportationen zur Zwangsarbeit waren nur die sichtbarste Ausprägung, insbesondere Juden wurden Opfer der nationalsozialistischen Rassen- und Vernichtungspolitik. Im östlichen Teil Polens wurden zahlreiche „ Klassenfeinde “ von den sowjetischen Besatzern in den Gulag deportiert; die militärische Elite wurde bei Katyn und anderswo „liquidiert“. [37]

Die auf einen schnellen Sieg ausgelegte – und hierbei erfolgreiche – Taktik beim Angriff auf Polen förderte die Verwendung des Begriffs „ Blitzkrieg “ und prägte die weitere Kriegführung Deutschlands bis Ende 1941.

Stellungskrieg an der Westfront, 1939

Lautsprecherwagen der NSDAP am Oberrhein bei Rheinstetten , 1939

Am 3. September erklärten Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg. Aufgrund dessen begann am 5. September eine begrenzte und eher symbolische Offensive der Franzosen gegen das Saargebiet. Die Deutschen leisteten keinen Widerstand und zogen sich zum stark befestigten Westwall zurück. Danach blieb es ruhig an der Westfront. Diese Phase wird auch als „Sitzkrieg“ bezeichnet. [38] Bis auf vereinzelte Artillerie scharmützel erfolgten keine alliierten Angriffe. Auf deutscher Seite rollte die Propagandamaschinerie an. Mit Flugblättern und Parolen über Lautsprecher fragte man die Franzosen „Warum führt ihr Krieg?“ oder verkündete „Wir werden nicht zuerst schießen“.

Am 27. September erging eine Weisung Hitlers an das Oberkommando des Heeres zur Ausarbeitung eines Angriffsplans, des sogenannten „ Fall Gelb “. Bis zum 29. Oktober waren die Planungen abgeschlossen. Sie sahen vor, dass zwei Heeresgruppen durch die Niederlande und Belgien vorstoßen sollten, um somit sämtliche alliierten Kräfte nördlich der Somme zu zerschlagen.

Letztlich fand jedoch 1939 kein Angriff statt, da aufgrund schlechter Witterungsbedingungen und viel größerer Verluste in Polen als erwartet (22 % Verluste bei Kampfflugzeugen, 25 % bei Panzern) der Angriff insgesamt neunundzwanzigmal verschoben wurde. Außerdem hatten mehrere hohe Offiziere des Oberkommandos des Heeres, das in Zossen bei Berlin stationiert war, den Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Walther von Brauchitsch , gedrängt, sich einem verfrühten Einsatz des Heeres gegen Frankreich zu widersetzen. Am 5. November warnte dieser Hitler davor, die Franzosen zu unterschätzen. Außerdem hätten sich deutsche Truppen beim Überfall auf Polen als schlecht ausgebildet erwiesen. Hitler war außer sich und wollte Beispiele dafür hören. Darauf war Brauchitsch nicht vorbereitet. Hitler warf den General mit der Bemerkung hinaus, er kenne „den Geist von Zossen“ und sei bereit, „ihn zu vernichten“. [39] Generalstabschef Franz Halder fürchtete eine Aufdeckung seiner Staatsstreichsondierungen, und die eigentlichen Regimegegner, im Kern die Gruppe jüngerer Offiziere im OKH, gaben ihre Staatsstreichpläne auf. [40]

Finnisch-sowjetischer Winterkrieg, Dezember 1939 – März 1940

Finnland hatte sich seit Beginn der 1930er-Jahre dem Entwicklungsstand der anderen nordischen Demokratien angepasst, mit denen es konfessionell durch seine protestantisch-lutherische Prägung verwandt war. Auf außenpolitischem Gebiet rückten sie näher zusammen, als sich im Herbst 1933 Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark sowie Belgien, Luxemburg und die Niederlande zu den sogenannten Oslo-Staaten zusammenschlossen, die sich zu einer engen Zollunion bekannten. 1935 legte sich die finnische Regierung Toivo Kivimäki auf eine engere Zusammenarbeit mit den drei anderen skandinavischen Staaten zwecks Sicherung der gemeinsamen Neutralität fest. [41]

Simo Häyhä , während des Winterkrieges (Dez. 1939 – März 1940) als Scharfschütze eingesetzt und von Soldaten der Roten Armee als „Weißer Tod“ bezeichnet, tötete mehr als 500 sowjetische Soldaten während der Schlacht von Kollaa
Finnische Maschinengewehrstellung bei Pitkjaranta (heutiger russ. Name) am Nordostufer des Ladoga-Sees, etwa 100 m vor der sowjetischen Front, 21. Febr. 1940

Am 30. November 1939 überschritten sowjetische Truppen unter dem Kommando des Marschalls Kirill Merezkow im sogenannten Winterkrieg die finnische Grenze. Die Rote Armee griff mit 450.000 Mann, 2.000 Panzern und 1.000 Flugzeugen an [42] und erwartete einen schnellen Sieg. Deren Offiziere nahmen an, die Finnen würden sie als ihre Brüder und Befreier von den kapitalistischen Unterdrückern begrüßen. Die sowjetische Führung unterschätzte die Kampfkraft der Finnen, die mit nur 200.000 Soldaten, darunter vielen Reservisten und Jugendlichen, wenigen Panzern und Flugzeugen die Angreifer der Roten Armee am Durchbruch der Mannerheim-Linie nach hohen sowjetischen Verlusten hindern konnten. Finnische Soldaten nutzten einfache, aber effektive Brandsätze zur Panzerbekämpfung, die von ihnen nach dem Außenminister der Sowjetunion „ Molotowcocktail “ genannt wurden. [43] Die zahlenmäßige Übermacht der sowjetischen Truppen wirkte sich nicht besonders aus, weil das Waldgelände und der tiefe Schnee Operationen der Roten Armee abseits der wenigen Straßen kaum zuließen und oft nur ein Regiment vorne an befestigten Straßen kämpfen konnte. [44] Zu diesen Widrigkeiten kamen Temperaturen von minus 35 °C hinzu. [45] Am Ende des Winterkrieges hatte die Rote Armee mehr als 85.000 Tote und Vermisste zu beklagen, die finnische Armee ca. 27.000 Mann. [46] Die finnische Armee wurde durch 12.000 Freiwillige aus Schweden unterstützt, obwohl schwedische Militärs davon abgeraten hatten. Erst nach umfassenden Umgruppierungen und Verstärkungen konnte die Rote Armee Anfang Februar 1940 auf der Karelischen Landenge westlich des Ladoga-Sees größere Durchbrüche erzielen. [47]

Finnische Gebietsverluste im Frieden von Moskau (1940) und im Frieden von Paris (1947)

Schweden unterstützte Finnland indirekt, ohne seine Neutralität aufzugeben. Großbritannien und Frankreich griffen nicht zugunsten der Finnen in den Krieg ein, da beide Staaten keinen weiteren Kriegsgegner haben wollten. Das Deutsche Reich sympathisierte zwar mit Finnland, eine militärische Unterstützung erfolgte jedoch wegen des bestehenden Nichtangriffspakts mit der Sowjetunion nicht.

Der Friedensvertrag , der am 12. März 1940 unterzeichnet wurde, legte fest, dass Finnland große Teile West- Kareliens und die Nordhälfte des Ladoga-Sees an die Sowjetunion abtreten musste. Als direkte Reaktion auf den sowjetischen Angriff nahm Finnland 1941 im Fortsetzungskrieg am deutschen Krieg gegen die Sowjetunion teil, um die verlorenen Gebiete zurückzuerobern. Eine wesentliche Folge des Winterkriegs war auch, dass Stalin mit einer Reorganisation der Roten Armee begann, in deren Verlauf Offiziere rehabilitiert wurden, die im Zuge des Großen Terrors nach Sibirien verbannt worden waren. Diese Reorganisation trug erheblich dazu bei, dass die Rote Armee 1941 mehr Kampfkraft hatte, als das Oberkommando des deutschen Heeres angenommen hatte. Am Ende des Krieges hatten die Finnen knapp 27.000, die Rote Armee jedoch fast 130.000 Soldaten bei den Kämpfen verloren. [48] Nach dem Ende des Fortsetzungskrieges musste Finnland 1944 auch das Gebiet von Petsamo an der Barentssee an die Sowjetunion abtreten (1947). Finnland verlor damit seinen einzigen ganzjährig eisfreien Hafen. [49]

Besetzung Dänemarks und Norwegens, April 1940

Norwegen und Westfeldzug 1940

Zum Ende des Jahres 1939, nach dem Ausfall der Eisenerzeinfuhren aus Frankreich (lothringische Minette ), deckten die Erzlieferungen aus dem neutralen Schweden 49 Prozent des deutschen Bedarfs. Sie wurden von den schwedischen Abbaugebieten bei Kiruna mit der Erzbahn zum ganzjährig eisfreien Verladehafen Narvik in Norwegen transportiert. Norwegen hatte daher für das Deutsche Reich eine außerordentliche wirtschaftliche und militärische Bedeutung. Ein weiterer wichtiger Rohstoff war das finnische Nickel . Die Briten wollten diese wichtigen Rohstofflieferungen stören und frühestmöglich unterbinden (→ Altmark-Zwischenfall ), weswegen am 5. Februar 1940 im obersten franko-britischen Kriegsrat die Landung von vier Divisionen in Narvik vereinbart worden war. Am 21. Februar erging eine Weisung Hitlers für die Planung von Unternehmen in Skandinavien . Am 1. März wurde das Unternehmen Weserübung beschlossen. Es sah vor, Dänemark einzunehmen und als „Sprungbrett“ für die Eroberung Norwegens zu benutzen. Im März kam es zu ersten Angriffen auf britische Kriegsschiffe.

Am 5. April begann die alliierte Operation Wilfred , in der die Gewässer vor Norwegen vermint und weitere Truppen ins Land gebracht werden sollten. Einen Tag später lief das deutsche Unternehmen Weserübung an. Dabei wurde fast die gesamte Kriegsmarine mobilisiert und die Hälfte der gesamten deutschen Zerstörerflottille nach Narvik geschickt. Am 9. April wurde eine Gebirgsjäger-Division in Narvik angelandet.

Panzerspähwagen der Wehrmacht in Viborg (Dänemark), April 1940

Die britische militärische Führung hielt eine Landung der Deutschen für recht unwahrscheinlich, was dazu führte, dass von alliierter Seite nur geringe Gegenmaßnahmen getroffen wurden. Die Deutschen konnten ihren Brückenkopf ohne größeren Widerstand ausweiten, sodass am 10. April bereits Stavanger , Trondheim und Narvik besetzt wurden, nachdem zuvor bereitsDänemark kampflos besetzt worden war. [50] Großbritannien besetzte am 12. April aus strategischen Gründen die dänischen Färöer im Nordatlantik.

Deutsche Soldaten im Kampf um ein brennendes Dorf in Norwegen, 40 km westlich Lillehammer , April 1940

Beim Versuch, die Hauptstadt Oslo zu besetzen, wurden schwere Einheiten der Kriegsmarine eingesetzt, die im engen Fahrwasser des Oslofjordes wenig geeignet waren. Dabei wurde das deutsche Flaggschiff, der Schwere Kreuzer Blücher , deren erster Kampfeinsatz ihr letzter war, durch norwegische Küstenbatterien versenkt. Oslo wurde, später als von den Deutschen geplant, von Luftlandetruppen eingenommen.

Am 13. April versenkten neun Zerstörer und das Schlachtschiff HMS Warspite bei einem zweiten britischen Angriff die restlichen acht noch im Ofotfjord vor Narvik befindlichen deutschen Zerstörer. Zwei Leichte Kreuzer der Kriegsmarine und zahlreiche Frachter wurden von britischen U-Booten und Flugzeugen der Royal Air Force ebenfalls versenkt.

Am 17. April landeten die Alliierten schließlich bei Narvik und setzten die Truppen der Wehrmacht bei gleichzeitigem massiven Beschuss durch Schiffe der Royal Navy unter starken Druck. Bis zum 19. April wurden große alliierte Verbände , darunter polnische Soldaten und Teile der Fremdenlegion , in Norwegen angelandet. Sie eroberten Narvik und drängten die Gebirgsjäger der Wehrmacht in die Berge zurück.

Inzwischen verbesserte sich das Wetter in Norwegen, sodass die Wehrmacht ihre Fronten festigen und bei Angriffen deutscher Flugzeuge am 3. Mai vor Namsos ein britischer und ein französischer Zerstörer versenkt werden konnten.

Noch im selben Monat beschloss Churchill wegen der deutschen Erfolge in Frankreich den Abzug der Alliierten aus Norwegen. Bevor die 24.500 Soldaten evakuiert werden konnten, gelang es ihnen jedoch noch, in Narvik einzudringen und den wichtigen Hafen zu zerstören. Am 10. Juni kapitulierten schließlich die verbliebenen Soldaten der norwegischen Streitkräfte , woraufhin das Unternehmen Weserübung abgeschlossen war.

Norwegen unter deutscher Besatzung wurde Reichskommissariat und Teil des deutschen Herrschaftsgebietes, sollte jedoch nach dem Willen Hitlers als selbständiger Staat bestehen bleiben. Im weiteren Verlauf wurde Norwegen stark befestigt, weil Hitler eine Invasion befürchtete. Im Februar 1942 wurde eine Marionettenregierung unter Vidkun Quisling eingesetzt.

Westfeldzug, Mai/Juni 1940

Am 10. Mai 1940 begann der Angriff deutscher Verbände („ Fall Gelb “) mit insgesamt sieben Armeen auf die neutralen Staaten Niederlande, Belgien und Luxemburg. 136 deutsche Divisionen standen rund 137 alliierten gegenüber.

Rotterdam nach Bombenangriff im Mai 1940 und anschließender Enttrümmerung (1942)

Als erste stellten die Niederlande ihren Widerstand ein. Am 13. Mai gingen Königin Wilhelmina und die Regierung ins Exil nach London. Nach dem schnellen Vorstoß der Heeresgruppe A durch das Großherzogtum und Bombardierung Rotterdams , bei der 814 Einwohner der Stadt ums Leben kamen, [51] kapitulierten die niederländischen Streitkräfte am 15. Mai 1940. Drei Tage später übernahm der ehemalige Führer der österreichischen Nationalsozialisten, Arthur Seyß-Inquart , das Amt des Reichskommissars für die Niederlande . Die niederländischen Inseln Aruba und Curaçao (Südamerika) hatten im Weltkrieg wegen ihrer weltgrößten Erdölraffinerien große strategische Bedeutung, weswegen sie 1942 von deutschen und italienischen U-Booten beschossen wurden.

Kampflose Ankunft motorisierter deutscher Truppen im Zentrum von Brüssel , 17. Mai 1940

Die belgische Armee leistete etwas länger Widerstand. Bis zum 16. Mai wurden die Festungen Lüttich, Namur und die Dyle-Stellung eingenommen, am 17. Mai Brüssel und tags darauf Antwerpen. Dadurch gelang es den deutschen Angreifern, die belgischen Truppen nördlich dieser Linie von den britischen und französischen Verbänden abzuschneiden, die inzwischen nach Belgien vorgerückt waren. Die belgische Regierung flüchtete über Frankreich nach Großbritannien. Am 28. Mai unterzeichnete der im Lande gebliebene König Leopold III. gegen den Willen des Kabinetts die Kapitulation. [52] Regierungspräsident Eggert Reeder wurde Chef der deutschen Militärverwaltung. [53]

Der sogenannte „Sichelschnitt“ (Mai 1940) von Luxemburg nach Boulogne u. Calais an der Kanalküste. Die dort operierenden britischen und frz. Truppen wurden dadurch von ihren rückwärtigen Verbindungen nach Nordfrankreich abgeschnitten

Um den nördlichen Abschnitt der Maginot-Linie zu umgehen, wurde das neutrale Luxemburg von der Wehrmacht als Durchmarschgebiet genutzt. Danach wurde das Großherzogtum ein sogenanntes „ CdZ-Gebiet “, das einem Chef der Zivilverwaltung unterstand. [54]

In Frankreich hatten Regierung und Militärs auf die stark befestigte Maginot-Linie entlang der deutsch-französischen Grenze von Basel bis Luxemburg vertraut. Weil die belgischen Ardennen für Panzer als schwer passierbar galten, wurden sie von den Alliierten für eine natürliche Verlängerung der Maginotlinie gehalten. Der Feldzugplan des Generalleutnants Erich von Manstein sah dagegen einen Vormarsch durch die Ardennen mit sechs Panzer- und fünf motorisierten Divisionen vor, um die französischen und britischen Truppen bei Boulogne und Calais von Süden her zu umfassen. Die Heeresgruppen B und C sollten eher defensiv agieren. Diesem Plan kam entgegen, dass starke alliierte Kräfte, darunter die Masse der British Expeditionary Force , weit nach Norden vorrückten, um den bedrängten Belgiern und Niederländern zur Hilfe zu kommen, und auf diese Weise Raum für deutsche Truppen der Heeresgruppe A in ihrem Rücken ließen. Am 19. Mai erreichten deutsche Einheiten die Kanalküste, ungefähr 100 km südlich von Calais. Der Vormarsch weiter nördlich an der Kanalküste erfolgte so schnell, dass die britischen und französischen Einheiten bei Calais und Dünkirchen eingekesselt wurden. Dieser schnelle und unerwartete Vormarsch wurde später von Churchill als „ Sichelschnitt “ bezeichnet. [55] Hitler entschied in Übereinstimmung mit von Rundstedt und im Widerspruch zur Meinung anderer Generäle, die angeschlagene Panzertruppe zu schonen, ihren Vormarsch anzuhalten und die Einschließung von Dünkirchen der Luftwaffe und den Artillerieregimentern zu überlassen. [56]

Britische Soldaten in Rettungsbooten am Strand bei Dünkirchen, 1940 (Filmszene aus Divide and Conquer (1943) von Frank Capra .)

Dadurch gewannen die Briten drei Tage Zeit für die Vorbereitung der Operation Dynamo , die am 27. Mai begann. Etwa 1200 Schiffe und (auch private) Boote konnten insgesamt 338.000 Soldaten evakuieren, darunter 145.000 Soldaten der französischen Armee. Etwa 80.000 Soldaten, vor allem französische, blieben zurück. Die Briten hatten bei den Kämpfen 68.000 Mann verloren. Fast alle verbliebenen Panzer und Fahrzeuge, der größte Teil der Artillerie und der vorhandenen Vorräte mussten vernichtet werden. [57] Aus militärischer Sicht stellte Hitlers Haltebefehl, der die Evakuierung fast des gesamten britischen Expeditionskorps ermöglichte, einen schweren taktischen und vor allem in der Rückschau folgenreichen Fehler dar. Die Fähigkeit zur Fortsetzung des Krieges wäre nach dem Verlust des Expeditionskorps für Großbritannien deutlich schwieriger geworden, da es sich um erfahrene Berufssoldaten handelte. So ging den Alliierten nur das am Strand zurückgelassene Kriegsmaterial verloren, das leichter ersetzt werden konnte. Aber auch Churchills mitreißende Reden haben im Mai und Juni 1940 den Mut der Briten belebt und stärkten den Sinn dafür, welche Bedeutung der Krieg für das Überleben von Freiheit und Demokratie hatte. [58]

von Ribbentrop, Hitler, Göring, Raeder (hinter Göring), von Brauchitsch und Heß vor dem Wagen von Compiègne , 21. Juni 1940

Als sich die Briten zurückzogen, bereitete sich Frankreich auf die Verteidigung vor. Der „ Fall Rot “, die eigentliche Schlacht um Frankreich, begann am 5. Juni mit einer deutschen Offensive an der Aisne und der Somme . Am 9. Juni überschritten deutsche Soldaten die Seine . Am 10. Juni trat Italien auf Seiten Deutschlands in den Krieg ein und begann am 21. Juni eine Offensive in den Westalpen , obwohl die Regierung Pétain am 20. Juni Italien um Waffenstillstand gebeten hatte. Am 14. Juni besetzten Teile der 18. Armee die französische Hauptstadt Paris . Um ihre Zerstörung zu verhindern, war sie zur offenen Stadt erklärt und kampflos von den französischen Truppen geräumt worden. Am selben Tag durchbrachen deutsche Truppen südlich von Saarbrücken die Maginot-Linie [59] , und die symbolträchtige Festung Verdun konnte ebenfalls eingenommen werden.

Hitler und Entourage vor dem Eiffelturm, 23. Juni 1940

Nachdem deutsche Truppen am 17. Juni Orléans und Nevers an der Loire (260 km südlich von Paris) sowie Dijon erreicht hatten, traf ein Waffenstillstandsgesuch von Philippe Pétain , dem Ministerpräsidenten der neu gebildeten französischen Regierung, in Hitlers Hauptquartier ein. Der Führer wurde daraufhin von Keitel [60] als „der größte Feldherr aller Zeiten“ gelobt. [61] Hitler traf sich am 18. Juni mit Mussolini in München, um die Waffenstillstandsbedingungen mit ihm abzustimmen. Die weitreichenden Forderungen des Duce , unter anderen Nizza, Korsika und Savoyen sowie die Nutzung von Häfen und Eisenbahnen in Afrika für militärische Zwecke, wies Hitler zurück. Ihm lag daran, eine Fortsetzung des Krieges durch die französische Flotte und in den Kolonien zu verhindern. Dennoch begann Italien noch am 21. Juni eine Offensive in den Alpen, die nur geringfügige Geländegewinne erbrachte, unter anderen Mentone . [62] Die Waffenstillstandsbedingungen wurden am 21. Juni 1940 im Wagen von Compiègne von Keitel dem französischen General Charles Huntziger überreicht. [63] Am 22. Juni unterzeichnete die französische Delegation, nachdem fast alle ihre Gegenvorstellungen zurückgewiesen worden waren, den Waffenstillstandsvertrag. [62] Er trat am 25. Juni um 01:35 Uhr in Kraft, nachdem am Tag zuvor auch der italienisch-französische Waffenstillstand unterzeichnet worden war. [64] Frankreich durfte nur noch 100.000 Soldaten mit leichten Waffen unterhalten; Artillerie und Panzer waren nicht erlaubt. Am 1. Juli 1940 demonstrierte die Wehrmacht mit einer großen Parade auf den Champs-Elysees in Paris ihren Sieg über Frankreich. [65]

Besetzte und unbesetzte Zone in Frankreich bis November 1942

Nur sechs Wochen und drei Tage hatte der sogenannte „Blitzkrieg“ im Westen gedauert, in dem etwa 100.000 französische, 35.000 britische und etwa 46.000 deutsche Soldaten ihr Leben verloren. [62] Französische Jagdflieger schossen mehrere Hundert deutsche Kampfflugzeuge ab, und fast 1000 deutsche Kampfpiloten gerieten in Gefangenschaft. [66] Frankreich wurde in zwei Zonen geteilt: Der Norden und Westen Frankreichs waren deutsch besetzt; hier befanden sich wichtige Flugfelder und Marinebasen (unter anderen Brest , Lorient , St. Nazaire , La Rochelle und Bordeaux ) für den Krieg gegen Großbritannien.

Der Angriff der Wehrmacht verhinderte die Ausführung der in Vorbereitung befindlichen Operation Pike , mit der England und Frankreich die Erdölquellen der Sowjetunion vernichten wollten, um so einen „völligen Zusammenbruch“ der Sowjetunion herbeizuführen. [67]

Folgen

Politisch-strategisch befand sich das Deutsche Reich nach dem Sieg im Westen in einer Situation, die ihm grundlegend neue Optionen zur Fortsetzung des Krieges eröffnete: für den Krieg gegen Großbritannien im Westen, es hatte die Gleichgewichte im Mittelmeerraum verschoben, und es konnte auf die Wirtschaftsressourcen Westeuropas, Mitteleuropas und Ostmitteleuropas zurückgreifen und damit den Krieg auf lange Zeit durchhalten, [68] ua Industriegüter aus dem Protektorat Böhmen und Mähren , Eisenerze aus Schweden, die über den norwegischen Hafen Narvik nach Deutschland verschifft wurden, landwirtschaftliche Produkte aus Polen, Dänemark, den Niederlanden und Griechenland, Industriegüter aus Belgien und Frankreich, Wolfram aus Portugal sowie Erdöl aus Rumänien. Für internationale Geldtransaktionen und Devisengeschäfte konnte die neutrale Schweiz genutzt werden.

Drei Schlachtschiffe der französischen Flotte, die in Mers-el-Kébir vor Anker lag, wurden am 3. Juli 1940 nach einem britischen Ultimatum, das unbeantwortet blieb, auf Befehl Churchills durch Schiffe der Royal Navy versenkt oder schwer beschädigt, damit sie nicht in deutsche Hände fallen konnten ( Operation Catapult ). Dabei kamen 1297 französische Matrosen ums Leben. [69] Der östliche und südliche Teil Frankreichs blieb unter französischer Kontrolle. Marschall Philippe Pétain regierte von Vichy aus den sogenannten „ État français “ als Marionettenstaat des Deutschen Reichs.

Brennende frz. Kriegsschiffe „Strasbourg“, „Colbert“, „Algérie“ und „Marseillaise“ im Hafen von Toulon , 23. November 1942

Im November 1942 wurde die bisher unbesetzte Zone von deutschen und italienischen Truppen besetzt, nachdem anglo-amerikanische Truppen in Nordafrika gelandet waren. Die 50.000 Soldaten der Vichy-Regierung leisteten keinen Widerstand gegen Deutsche und Italiener. Der Rest der demobilisierten französischen Kriegsmarine wurde im Hafen von Toulon von den Besatzungen versenkt. [70]

Von der Kapitulation Frankreichs bis zum Angriff auf die Sowjetunion, Juni 1940 bis Juni 1941

Trotz der Kapitulation Frankreichs ging der Krieg weiter, da Großbritannien Hitlers sogenanntes Friedensangebot vom 19. Juli 1940 nicht annahm. [71] Obwohl der Ausgang des Krieges mit Großbritannien noch völlig offen war, verkündete Hitler schon am 31. Juli den Generälen seine grundsätzliche Absicht, für 1941 einen Angriff auf die Sowjetunion vorbereiten zu lassen. Kurz darauf, am 17. September, verschob er das Unternehmen Seelöwe auf eine unbestimmte Zeit. [72]

Hitler bemühte sich, seine Herrschaft über das „ Neue Europa “ zu konsolidieren und durch weitere Bündnisse mit Spanien, Frankreich, Ungarn, Rumänien und Bulgarien abzusichern. Franco und Pétain widersetzten sich einem formellen Bündnis mit Deutschland.

France libre

Charles de Gaulle (1890–1970), bisher Militär-Staatssekretär , wurde Organisator des Widerstandes als „Führer des freien Frankreich“ vom Exil in London aus. Von der Propaganda des Vichy-Regimes als Le Général micro und Fourrier (Verpflegungsunteroffizier) der Juden verspottet, [73] rief er seine Landsleute zum Widerstand auf. Bereits am 18. Juni 1940 hatte er sich in einer Rundfunkrede an alle Franzosen gewandt: „Frankreich hat eine Schlacht verloren. Aber den Krieg hat Frankreich nicht verloren!“ [74] Er sagte voraus, dass das Industriepotential der Vereinigten Staaten in diesem Krieg das Blatt wenden werde. Damit wies er die Meinung von Defätisten zurück, Großbritannien werde binnen drei Wochen geschlagen sein. [75]

Luftschlacht um England, 1940/1941

Als „Luftschlacht um England“ bezeichnete die nationalsozialistische Propaganda die Vorbereitung einer Invasion Großbritanniens durch Ausschaltung der Royal Air Force . Hitler glaubte nicht an einen Erfolg und zog einen Friedensschluss mit Großbritannien vor, freilich nur, wenn es die ehemals deutschen Kolonien zurückgeben und auf Einfluss in Europa verzichten würde. [76]

Bordkamera einer Spitfire zeigt Leuchtspurmunition, die eine He 111 trifft, über England am 25. September 1940

In den zwei Jahren zwischen dem Münchner Abkommen und der „Luftschlacht um England“ hatten die Briten ihre Luftverteidigung verbessert. An der Süd- und Ostküste der Britischen Insel wurden „ Chain Home “-Radarstationen installiert. Die britische Industrie konnte in den drei Monaten vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges mehr als 1400 Jagdflugzeuge produzieren. Die Royal Air Force (RAF) warb erfolgreich Piloten aus dem Commonwealth , Frankreich, den USA, Polen und der Tschechoslowakei an, denn auf einen Piloten der RAF kamen sechs deutsche. [77] Bei den Flugzeugen sah es ähnlich aus: Im Westfeldzug kamen auf ein britisches Kampfflugzeug etwa vier deutsche Jäger und Bomber. [78] Deshalb setzte Dowding auch ausländische Freiwillige als Jagdflieger ein, zunächst aus den Commonwealth-Staaten Kanada, Australien und Neuseeland, dann aber auch aus Polen, Tschechien und Frankreich. Ein Fünftel der insgesamt in der Luftschlacht um England eingesetzten knapp 3000 „Spitfire“- oder „Hurricane“-Piloten stammte nicht aus Großbritannien.

London nach dem „Blitz“ , 28. Dezember 1940

Am 2. Juli begann Göring die Luftschlacht mit einer begrenzten Offensive gegen die Schifffahrt im Ärmelkanal. Hugh Dowding , Kommandeur der britischen Luftverteidigung, nahm die Herausforderung nicht an. Die nächste Phase begann Mitte August. Die RAF sollte durch die Vernichtung ihrer Flugzeuge in der Luft zerschlagen werden, während die Bekämpfung der Schifffahrt weiterging. Im August und September schossen britische Jäger 341 deutsche Flugzeuge ab und verloren selbst 108. Die RAF hatte den Vorteil, dass die Piloten der abgeschossenen Maschinen nicht jedes Mal für sie verloren waren, sofern sie sich mit dem Fallschirm retten konnten. In der nächsten Phase konzentrierte die Luftwaffe ihre Angriffe auf London. Hitler sprach von Vergeltung und völliger Vernichtung, nachdem in der Nacht zum 26. August auf Befehl Churchills 60 Bomber der RAF einen Angriff auf Berlin geflogen hatten, der kaum Schäden verursacht hatte. Am 7. September griff die Luftwaffe die Londoner Docks mit 300 Bombern und 600 Jägern an, aber sie verlor wieder mehr Flugzeuge als die britischen Jagdstaffeln. Am 15. September erreichten die deutschen Angriffe, von den Briten „ The Blitz “ genannt, ihren Höhepunkt mit zwei Tagesangriffen. Die deutschen Bomber wurden dezimiert und die Jäger abgewiesen. Die Entscheidung, London anzugreifen, gilt als ein großer strategischer Fehler mit weitreichenden Folgen, denn weitere Angriffe auf London bis zum Jahresende mit durchschnittlich 160 Bombern bewirkten, militärisch gesehen, wenig, waren aber für die Luftwaffe äußerst verlustreich. Am 17. September 1940 verschob Hitler das „ Unternehmen Seelöwe “ auf unbestimmte Zeit.

Die Luftwaffe setzte im Winter und Frühjahr ihre Nachtangriffe fort, nicht um die Invasion vorzubereiten, sondern um die Industrie zu treffen und die Bevölkerung zu demoralisieren. Bei dem Angriff der Luftwaffe am Abend des 14. November 1940 auf Coventry waren zwar Fabriken wie das Flugmotorenwerk von Armstrong Siddeley das Ziel, jedoch wurden von den Brand- und Sprengbomben auch drei Viertel der Wohngebiete getroffen und 568 Bewohner getötet. [79] Der Begriff „ coventrieren “, eine Wortprägung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda , Joseph Goebbels , fand daraufhin Eingang in den deutschen Militärjargon . [80]

Insgesamt verloren bei Luftangriffen auf London, Coventry [81] und weitere britische Städte 1940/41 etwa 43.000 Zivilisten das Leben. Allein in London wurden bei 57 Nachtangriffen zwischen dem 9. September 1940 und dem Neujahrstag 1941 14.000 Menschen getötet. Im Oktober 1940 hatte die Luftwaffe 1733 Kampfflugzeuge verloren, die RAF 915. [82]

„Die Luftschlacht endete als militärisches Patt, war aber eine politische und strategische Niederlage ersten Ranges für Hitler, dem es zum ersten Mal nicht gelungen war, einem Land seinen Willen aufzuzwingen.“ [83] Mitentscheidend für den Misserfolg der Luftwaffe waren die Fehleinschätzung der Effektivität der britischen Radaranlagen und des Leitsystems sowie die mangelnde Reichweite der deutschen Jagdflugzeuge. Die britischen Flugzeugwerke fertigten außerdem mehr Maschinen als die deutschen.

Mit dem Ende der Luftschlacht „war auch die Invasion geplatzt.“ [82] Am 18. Dezember 1940 gab Hitler seine formelle Weisung für das Unternehmen Barbarossa heraus, „auch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen.“ [84] Hitlers Entschluss war auch dadurch geprägt, „den endgültigen Sieg im Krieg zu erringen, indem man London via Moskau schlug“. [85] Ab Mai 1941 gingen die deutschen Luftangriffe auf Großbritannien deutlich zurück, weil Bomber und Jagdflugzeuge für den bevorstehenden Angriff auf die Sowjetunion gebraucht wurden.

Insgesamt verloren 61.000 Briten durch deutsche Luftangriffe ihr Leben, davon 8.800 bei Angriffen mit den „ VergeltungswaffenV1 und V2 . [86]

Hitlers Bündnispolitik

Nachdem der Kriegsgegner Großbritannien nicht besiegt werden konnte, suchte Hitler nach einem Ausweg. In seiner Vorstellung boten sich zwei Möglichkeiten an: ein Angriff auf britische Positionen im Mittelmeer oder ein Angriff auf die Sowjetunion, deren Ausbeutung als „ Lebensraum im Osten “ seit langer Zeit fester Bestandteil seiner Ideologie war. [87]

Zunächst wandte er sich der Mittelmeeroption zu. Spaniens Diktator Franco war im Juni 1940 noch bereit gewesen, an deutscher Seite in den Krieg einzutreten. Er forderte dafür Gibraltar , Französisch-Marokko , Oran und Vergrößerung der Kolonien Spanisch-Sahara und Spanisch-Guinea sowie vorherige umfangreiche Lieferungen von Waffen, Rohstoffen und Nahrungsmitteln. Hitler hielt Spaniens Unterstützung damals nicht für nötig und ließ ausweichend antworten. Als er sich am 23. Oktober in Hendaye mit Franco traf, zeigte Hitler aber ein viel größeres Interesse am Kriegseintritt Spaniens, den er für Januar 1941 vorschlug. Spanische und deutsche Truppen könnten Gibraltar erobern und so das Mittelmeer nach Westen absperren. Außenminister Ribbentrop ging sogar gedanklich einen Schritt weiter und ventilierte die Vorstellung eines antibritischen Kontinentalblocks von Spanien bis Japan. [88] Franco und Súñer , dessen Schwiegersohn und späterer Außenminister, waren jedoch nicht mehr von der baldigen Niederlage Großbritanniens überzeugt. Sie ließen sich nicht zu unbedachten Schritten verleiten und wiederholten absichtlich überzogene Forderungen nach der Lieferung von Waffen. Hitler wiederum musste hinsichtlich der spanischen Kolonialwünsche in Nordafrika Rücksicht auf Vichy-Frankreich nehmen. Franco war daher lediglich mit der Unterzeichnung eines Protokolls einverstanden, in dem Spanien seine Bereitschaft erklärte, Mitglied des Dreimächtepakts zu werden und in den Krieg einzutreten – unter dem Vorbehalt, dass der Zeitpunkt noch gemeinsam vereinbart werden sollte. Damit war die Abmachung für Hitler praktisch wertlos. [89] Im internen Kreis „wütete“ er später über das „ Jesuitenschwein “ und den „falsche[n] Stolz des Spaniers“. [90]

Philippe Pétain und Adolf Hitler am 24. Oktober 1940 in Montoire-sur-le-Loir (→ Le Loir ist ein linker Nebenfluss der Loire)

Wie in Hendaye hinsichtlich Spaniens, so blieb auch in Montoire-sur-le-Loir bei zwei Treffen mit Pétain und Laval am 22. und 24. Oktober 1940 offen, ob es zu einer konkreten Zusammenarbeit mit Frankreich kommen werde. Hitler wollte, wenn schon nicht eine Kriegserklärung an England, so wenigstens die Verteidigung der französischen Kolonien in Nordafrika und Nahost gegen Angriffe der FFL und der Briten erreichen sowie die Überlassung von Stützpunkten an der afrikanischen Mittelmeer- und Atlantikküste für den Seekrieg gegen Großbritannien. Marschall Pétain stimmte im Prinzip einer Zusammenarbeit mit Deutschland zu, lehnte aber indirekt einen Kriegseintritt Frankreichs ab, indem er darauf hinweisen ließ, dass eine Kriegserklärung nur durch Parlamentsbeschluss ausgesprochen werden könne. Ein solcher Beschluss sei fraglich. [91] Das Ergebnis des Treffens war daher für den Krieg gegen Großbritannien bedeutungslos. [92] Dennoch gab Pétain ein paar Tage später in einer Radiorede zu verstehen, er werde den Pfad der Zusammenarbeit (collaboration) mit Deutschland einschlagen.

Italien war im Juni 1940, kurz vor der französischen Kapitulation, Deutschlands Kriegsverbündeter geworden. Der japanische Botschafter Saburō Kurusu und die Außenminister Galeazzo Ciano (Italien) sowie Joachim von Ribbentrop (Deutschland) unterzeichneten am 27. September 1940 in Berlin den Dreimächtepakt , der gegenseitigen Beistand für den Gewinn der Hegemonie über Europa beziehungsweise Ostasien vorsah. Die Bestimmungen richteten sich nicht gegen die Sowjetunion; vielmehr sollten die USA von einem Kriegseintritt abgehalten werden. Obwohl der Pakt ein großer propagandistischer Erfolg war, blieb er für die Bildung einer aktiven Front gegen Großbritannien ohne sofortige Wirkung. [93]

In Osteuropa gewann Hitler Rumänien als Verbündeten hinzu, das für ihn wegen der strategischen Lage und der Erdölfelder bei Ploiești äußerst wertvoll war. Zwar ließ er die Sowjetunion das nach dem Ersten Weltkrieg verlorene Bessarabien einfordern, wie im Hitler-Stalin-Pakt vorgesehen. Doch Hitler garantierte im Sommer 1940 Rumäniens Bestand, das seinerseits aus dem Völkerbund austrat.

Italienischer Parallelkrieg im Mittelmeerraum und in Ostafrika, 1940/1941

Das faschistische Italien mit seinen Kolonien in Europa und Afrika (1939)

Mussolini hoffte, dass nach dem deutschen Achsenpartner auch Italien militärische Erfolge erringen könne, obwohl König Viktor Emanuel III. noch 1939 die realistische Einschätzung vertreten hatte, das Heer befinde sich in einem erbärmlichen Zustand und die Offiziere würden nichts taugen. Nachdem Italien am 10. Juni 1940 in den Krieg eingetreten war, ließ Mussolini britische Positionen im Mittelmeer sowie in Nord- und Ostafrika angreifen. [94] Nach geringen italienischen Anfangserfolgen in Ägypten und in Ostafrika ging im Spätsommer und Herbst 1940 die Initiative verloren. Die Gegenoffensiven von britischen und Commonwealth-Truppen ( Operation Compass ) führten Anfang 1941 zu italienischen Niederlagen in Ägypten, im östlichen Teil Libyens ( Cyrenaika ) und in Ostafrika.

Italienische Kriegsgefangene während der Operation Compass , nach der Schlacht um Bardia an der libysch-ägyptischen Grenze, 6. Januar 1941

130.000 italienische Soldaten gerieten in britische Gefangenschaft. Im Februar 1941 reagierte Hitler mit der Entsendung des Deutschen Afrikakorps ( Unternehmen Sonnenblume ), um wenigstens zu verhindern, dass Italien die Kolonie Libyen verliere. In Ostafrika verlor Italien bis Ende November 1941 30.000 Soldaten (24.000 Kriegsgefangene und 6000 Gefallene) und seine dortigen Kolonien.

Die Großmachtambitionen Mussolinis waren bereits seit den 1930er-Jahren auf den Balkan gerichtet. Am 28. Oktober 1940 griffen italienische Verbände Griechenland an ( Griechisch-Italienischer Krieg ). Mussolini glaubte an einen raschen Sieg; stattdessen entwickelte sich der Krieg zu einem Fiasko. Die griechischen Truppen waren gut organisiert und kannten sich in dem schwierigen Gelände des Pindos -Gebirges aus. „Binnen vierzehn Tagen hatte sich der erwartete Triumph in eine Demütigung für Mussolinis Regime verwandelt“, [95] als die Angreifer bis über die Grenzen Albaniens zurückgedrängt worden waren.

Noch bedeutsamer war, dass die Position der Achse in Nordafrika ernstlich geschwächt wurde, weil angesichts des sich anbahnenden Debakels dringend benötigte italienische Truppen von dort nach Griechenland verlegt wurden. Dabei war Nordafrika von größter Bedeutung: Wären die schwachen britischen Truppen aus Ägypten und vom Suezkanal vertrieben worden, hätte der Weltkrieg einen anderen Verlauf genommen. [96]

Balkanfeldzug, 1941

Balkanfeldzug, April – Mai 1941

Anfang des Jahres 1941 versuchte das Deutsche Reich im Balkankonflikt zu vermitteln. So unterbreitete Hitler dem Königreich Jugoslawien den Vorschlag, dem Dreimächtepakt beizutreten, was jedoch abgelehnt wurde. Griechenland verzichtete ebenfalls auf jeden Vermittlungsversuch, da seine Armee die italienischen Soldaten an der Front zum Rückzug zwingen konnte. Eine italienische Großoffensive am 9. März wurde zum Desaster. Am 27. März trat Jugoslawien schließlich dem Dreimächtepakt bei. Die Folge waren antideutsche Demonstrationen und ein Staatsstreich des serbischen Offizierskorps gegen die Regierung des Prinzregenten Paul , woraufhin der Beitritt wieder rückgängig gemacht wurde.

Diese unerwartete Wendung führte zu Hitlers Entscheidung, Jugoslawien anzugreifen. Er rechtfertigte den Angriff als Vergeltung gegen eine serbische „Verbrecherclique“ in Belgrad . [97] Am 6. April überschritten Verbände der Wehrmacht die Grenze nach Jugoslawien, und die Luftwaffe begann, Belgrad in Schutt und Asche zu legen (→ Unternehmen Strafgericht ), obwohl die Hauptstadt zur „ offenen Stadt “ erklärt worden war. [98] Der weitere Vormarsch erfolgte wie in einem geplanten Manöver. Am 10. April wurde Zagreb besetzt, wo am selben Tag der Unabhängige Staat Kroatien ausgerufen wurde. Belgrad wurde am 13. April von deutschen Truppen besetzt. Am 17. April unterschrieben die jugoslawischen Befehlshaber die Kapitulation der jugoslawischen Armee.

Zerstörungen in Belgrad nach Luftangriff, April 1941

Ebenfalls am 6. April begann der deutsche Feldzug gegen Griechenland. Anders als in Jugoslawien war der griechische Widerstand stellenweise ausgesprochen hart. Besonders in den Gebirgslagen und im Gebiet der stark verteidigten Metaxas-Linie kamen deutsche Soldaten nur langsam und unter hohen Verlusten voran. Am 9. April fiel Saloniki . Gleichzeitig wurde die griechische Armee in Ostmazedonien abgeschnitten und die Metaxas-Linie stärker bedrängt. Die griechischen Verstärkungen von der albanischen Front wurden bei ihrem Vormarsch durch die gebirgige Landschaft von deutschen und italienischen Panzereinheiten sowie Luftangriffen aufgehalten. Am 21. April mussten 223.000 griechische Soldaten kapitulieren.

Die in Griechenland stationierten britischen Verbände bauten unterdessen eine Verteidigung an den Thermopylen auf. Diese wurde am 24. April überrannt, woraufhin die Alliierten eine amphibische Evakuierungsoperation einleiten mussten, in der 50.000 Soldaten nach Kreta und Ägypten verschifft wurden. Am 27. April rückte die Wehrmacht in Athen ein.

Einmarsch deutscher Truppen in Athen , Mai 1941

Hitler befahl am 25. April, Kreta mit Luftlandetruppen, Fallschirmjägerverbänden und der 5. Gebirgs-Division Mitte Mai 1941 zu erobern. Am 20. Mai 1941 landeten deutsche Fallschirmspringer auf Kreta . Dabei hatten sie hohe Verluste. Die gelandeten Einheiten konnten zunächst keine Flugplätze für Nachschub und Verstärkungen erobern. Erst durch verstärkten Einsatz der Luftwaffe und nach erfolgreichen Landungen auf umkämpften Flugplätzen stabilisierte sich die Lage für die Angreifer. Die Alliierten, darunter Neuseeländer und Australier , verteidigten Kreta eine Woche lang, bis sie sich mit etwa 17.000 Mann nach Ägypten absetzen mussten. Aufgrund der hohen deutschen Verluste beschloss Hitler, in Zukunft keine Luftlandungen mehr durchzuführen. Der Versuch, die strategisch wichtige Insel Malta zu erobern, unterblieb daher. [99]

Vom Entstehen der Ostfront bis zur Westfront, Juni 1941 bis Juni 1944

Die Absicht, die Sowjetunion zu überfallen, erörterte Hitler am 31. Juli 1940 – parallel zu den Invasionsplänen gegen Großbritannien – in einem Kreis der höchsten Generale. [100] Zu dieser Zeit hoffte Hitler noch, dass Großbritannien über kurz oder lang aufgeben würde und er auf der Basis einer „Verständigung mit England“ alle Kraft nach Osten werfen könne, um sein großes Ziel anzugehen, „Lebensraum im Osten“ zu erobern. [101] Wenn Russland geschlagen sei, dann sei Englands letzte Hoffnung getilgt. [102] Am 18. Dezember 1940 erfolgte die Weisung, im Mai 1941 die Sowjetunion anzugreifen. Hintergrund dieser Entscheidung war auch die Erkenntnis der Unmöglichkeit einer Landung auf der britischen Insel, solange Luftwaffe und Marine dazu zu schwach waren. Wenn auch nicht alleiniges Motiv, so stand doch der Wunsch dahinter, London via Moskau zum Ausscheiden aus dem Krieg zu zwingen. Ein Angriff auf die Sowjetunion wurde von Hitler als wenig riskant angesehen, weil er die politische Stabilität der Sowjetunion und deren militärisches Potential völlig unterschätzte. [103] Gegenüber Mannerheim gab er am 4. Juni 1942 in Finnland in einem vertraulichen Gespräch, das ohne Hitlers Wissen aufgezeichnet wurde, diese Unterschätzung unumwunden zu. [104] Mit seiner Fehleinschätzung des sowjetischen Militärpotentials stand Hitler nicht alleine da; fast alle seine Befehlshaber teilten sie ebenfalls. [105] Am 30. März 1941 verkündete er vor über 200 höheren Offizieren in der Reichskanzlei, der bevorstehende Krieg sei ein rassenideologischer Vernichtungskrieg und ohne Rücksicht auf kriegsvölkerrechtliche Normen zu führen. Die Befehlshaber müssten jegliche persönlichen Gewissensbisse überwinden. Im Osten sei „Härte mild für die Zukunft.“ [106] Keiner der Anwesenden nahm den Anlass wahr, Hitlers Forderungen nachher noch einmal zur Erörterung zu stellen. [107]

Mit dem Angriff auf die Sowjetunion , dem Unternehmen Barbarossa , entstand am 22. Juni 1941 eine neue Front im Osten Deutschlands. Sie wurde (neben der japanisch-chinesischen) die am längsten bestehende Front im Zweiten Weltkrieg, die die meisten Opfer forderte. Die deutschen Truppen eroberten riesige Gebiete des europäischen Teils der Sowjetunion; zusammen mit unmittelbar nachrückenden Einheiten der SS und Einsatzgruppen hatten sie den Auftrag, die Gebiete rücksichtslos auszubeuten, einen Teil ihrer Einwohner zu töten und die anderen zur Zwangsarbeit zu zwingen. Dabei wurden systematisch viele Zehntausende Juden umgebracht.

Ein halbes Jahr später wurden die USA, die bereits zuvor Großbritannien indirekt unterstützt hatten, durch Hitlers Kriegserklärung offizieller Kriegsgegner Deutschlands. Amerika brauchte Zeit, seine Wirtschaft auf den Krieg umzustellen. Eine Konfrontation der Wehrmacht mit angloamerikanischen Landstreitkräften fand erstmals im November 1942 in Nordafrika statt ( Operation Torch ) .

Krieg gegen die Sowjetunion, Juni 1941 bis Oktober 1942

Russlandfeldzug, 1941–1942

Der Balkanfeldzug hatte den Angriffszeitpunkt für einen Überfall auf die Sowjetunion um vier Wochen verschoben. Der Angriff fand erst am 22. Juni 1941 statt. Obwohl Berechnungen auf deutscher Seite zeigten, dass die Versorgung der Wehrmacht nur bis zu einer Linie entlang Pskow , Kiew und der Krim möglich war, verlangte Hitler die Eroberung Moskaus im Rahmen eines einzigen, ununterbrochenen Feldzuges. Hier zeigte sich dessen gefährliche Unterschätzung der Sowjetunion, die schon nach der Kapitulation Frankreichs im Juni 1940 zum Ausdruck gekommen war (so) . Für den Überfall standen drei Heeresgruppen (Nord, Mitte, Süd) bereit. Die Heeresgruppe Nord ( von Leeb ) sollte die baltischen Staaten erobern und dann nach Leningrad vorstoßen. Auf der Heeresgruppe Mitte ( von Bock ) lag die Hauptlast. Sie sollte nach Moskau vorrücken und war entsprechend stark gerüstet. Die Heeresgruppe Süd (von Rundstedt) sollte die Ukraine erobern. Vom besetzten Norwegen aus wurden ebenfalls Angriffe gegen die Sowjetunion unternommen. Sie zielten auf Murmansk , den Hafen und die dortige Eisenbahnverbindung, die „ Murmanbahn “. An dem Feldzug waren auch 600.000 Soldaten aus verbündeten, neutralen und besetzten Staaten beteiligt. [108] Später kamen 30.000 Freiwillige aus neutralen und besetzten Gebieten (unter anderen Polen, Estland, Lettland, Litauen, Weißrussland, Ukraine, Russland, Kaukasus) hinzu, meist Repräsentanten rechtsradikaler oder faschistischer Strömungen in ihren Heimatländern. [109]

Am frühen Morgen des 22. Juni 1941, zwischen 3:00 Uhr und 3:30 Uhr, begann der Angriff gegen die Sowjetunion. [110] Obwohl ihm mehrere ernst zu nehmende Hinweise, unter anderen von Harro Schulze-Boysen , Arvid Harnack und Richard Sorge , zugegangen waren, [111] blieb Stalin davon überzeugt, dass Hitler die Sowjetunion nicht vor einem Sieg über Großbritannien angreifen werde. [112] Der Angriff wurde von 153 deutschen Divisionen, darunter 19 Panzer- und 12 motorisierte Divisionen, auf einer Frontlänge von 1600 km zwischen der Ostsee und den Karpaten geführt. Zwei Divisionen operierten von Finnland aus. Die Heeresgruppe Nord besetzte die drei baltischen Staaten Litauen, Lettland, Estland und erreichte Anfang September Nowgorod . Die Heeresgruppe Mitte erreichte in derselben Zeit Smolensk , das auf dem direkten Weg nach Moskau liegt. Die Heeresgruppe Süd hatte die Aufgabe, die Ukraine zu erobern, und stand zur selben Zeit kurz vor Saporoschje im Südosten der Ukraine. Die militärischen Befehlshaber der Roten Armee waren nicht auf diese bisher größte militärische Offensive der Weltgeschichte mit etwas über drei Millionen Heeressoldaten eingestellt. Innerhalb einer Woche kamen Soldaten aus den verbündeten Staaten Rumänien, Italien, Slowakei und Ungarn [113] sowie Finnland hinzu, das kein Bündnis mit Deutschland hatte [114] und Wert auf die Feststellung legte, dass es gegen die Sowjetunion einen „Fortsetzungskrieg“ zur Rückeroberung der 1940 abgetretenen Gebiete führe. [115] Die Rote Armee hatte an der Westgrenze annähernd drei Millionen Soldaten stationiert, die mit Panzern, Artillerie und Flugzeugen den Angreifern zwar weit überlegen, jedoch nicht kampfbereit waren. [116] Viele der sowjetischen Soldaten an der Grenze ergaben sich ohne Widerstand, während die motorisierten deutschen Truppen zunächst zügig vorankommen konnten. Die damalige Fähigkeit der sowjetischen Streitkräfte, einen Angriff oder einen Krieg gegen Deutschland zu führen, muss auch nach neueren Erkenntnissen stark bezweifelt werden. Der erste Wehrmachtbericht am Morgen des 22. Juni 1941 erweckte dagegen den Eindruck, sowjetische Truppen seien nach Ostpreußen eingedrungen. Er unterstützte damit die Präventivkriegslegende der NS-Propaganda , die den Angriff als Verteidigungskrieg darstellte. Tatsächlich war der Überfall auf die Sowjetunion im Wesentlichen ein ideologisch verbrämter Eroberungs- und Vernichtungskrieg mit dem von Hitler bereits Jahre zuvor formulierten Ziel der Gewinnung von „ Lebensraum im Osten “. Damit war „ein blockadefestes Großimperium“ bis zum Ural und über den Kaukasus hinaus gemeint. [117]

Sowjetische Soldaten bergen einen Verwundeten bei Leningrad , Oktober 1941

Am 22. Juni mittags verlas der sowjetische Außenminister Molotow im Rundfunk eine Rede, in der er den Ausbruch des Krieges bekannt gab. Erst elf Tage später richtete sich Josef Stalin am 3. Juli mit einer Rundfunkansprache an das Volk. [118] Davor war Minsk eingeschlossen und wenig später besetzt worden. Hitler beharrte gegenüber dem OKH lange Zeit auf dem Vorrang der Eroberung der Ukraine anstelle Moskaus. Das Hauptziel der NS-Führung bestand darin, sich die Ölvorräte des Kaukasus und das Getreide in der Ukraine zu sichern. Dies würde sie nach Hitlers Überzeugung unbesiegbar machen. [119] Trotz siegreicher Kesselschlachten scheiterte der Plan Barbarossa bereits im August 1941 und löste die sogenannte „ Augustkrise “ aus, weil aus diesen Schlachten große Teile des Gegners entkamen und sich neu formierten, der Überraschungseffekt des Überfalls abflaute, die deutschen Verluste zunahmen und Hitlers „Zickzack der Anordnungen“ zur Schwerpunktbildung bei der Heeresgruppe Mitte oder der Heeresgruppe Süd sich häuften. [120]

Deutscher „Einmarsch“ in Charkow am 1. November 1941, Aufnahme einer Propagandakompanie .

Erst nach der Einnahme Kiews und Charkows wurde am 2. Oktober der Vorstoß auf Moskau wieder aufgenommen. Doch schon im Oktober begann es zu regnen, im November setzte Frost mit minus 22 Grad Celsius ein. Daraufhin verlangsamte sich die deutsche Offensive, sie blieb immer häufiger in Schlamm oder Schnee stecken, und der Angriff auf Moskau kam am 5. Dezember wegen arktischer Temperaturen von bis zu minus 50 °C und der sich versteifenden sowjetischen Gegenwehr zum Erliegen. Am Tag darauf setzte eine sowjetische Gegenoffensive mit gut für den Winterkrieg ausgerüsteten Einheiten aus Fernost unter dem Befehl von Schukow ein, wodurch eine Eroberung der Hauptstadt Moskau durch deutsche Truppen verhindert wurde. Die Flucht der Heeresgruppe konnte zwar durch einen unbedingten Haltebefehl Hitlers gestoppt werden, aber sein Ziel, „die Sowjetunion in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen“, [121] war misslungen, „Barbarossa“ gescheitert. [122] Die verlorene Schlacht um Moskau war der geopolitische Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges, „die eigentliche Zäsur“, [123] weil die Serie der deutschen Blitzsiege abriss. Die Wehrmacht verlor bis Ende Januar 1942 rund ein Drittel ihrer Soldaten. Eine Million Gefallene, Vermisste oder Verwundete konnten nur zur Hälfte ersetzt werden. Noch weit stärkere Verluste hatte die Rote Armee mit bis zu diesem Zeitpunkt rund 3,3 Millionen Gefangenen, einer nicht näher bekannten Zahl von Toten sowie 2,2 Millionen Verwundeten und Kranken. [124]

Zwei berittene deutsche Soldaten in einem brennenden Dorf bei Mahiljou (Weißrussland), 16. Juli 1941

Finnland versuchte im Fortsetzungskrieg , mit deutscher Unterstützung die im Winterkrieg an die Sowjetunion verlorenen Gebiete in Karelien zurückzuerobern. Nachdem es dieses Ziel im Sommer 1941 erreicht hatte, blieb Finnland jedoch nicht defensiv, sondern besetzte bis Dezember 1941 umstrittene, nie zuvor finnisch gewesene karelische Gebiete.

Als Reaktion auf den deutschen Angriff marschierten britische und sowjetische Truppen am 25. August 1941 im Rahmen der Anglo-Sowjetischen Invasion in den Iran ein. Ziel des Angriffs waren zum einen die Sicherung der Ölförderung der Anglo-Iranian Oil Company und zum anderen die Übernahme der Transiranischen Eisenbahn , um die sowjetischen Truppen auch auf dem Weg über den Iran mit britischem und US-amerikanischem Nachschub versorgen zu können.

Die Rote Armee hatte sich neu organisiert. Die Großbetriebe der Rüstungsproduktion wurden, unerreichbar für die deutsche Luftwaffe, an den Ural verlegt. Am 16. Dezember gab Hitler den Befehl zum Halten. Bis zum Ende des Jahres wurde die Wehrmacht jedoch weiter zurückgedrängt. Auch die ökonomische Zwischenbilanz fiel Ende 1941 nüchtern aus: Der Verlust des Donezbeckens hatte nicht, wie von Hitler erwartet, zum Zusammenbruch der sowjetischen Wirtschaft geführt. Das „Reichskommissariat Ukraine“, schrieb zum Beispiel ein im Zivilberuf als Professor für Volkswirtschaft tätiger Beamter an den Chef der Wehrmachtrüstung, „erweise sich als völliger Fehlschlag“. Junge, schlecht ausgebildete, „inkompetente“ Beamte, die mit Reitpeitschen umherliefen, würden ein brutales „Herrentum“ praktizieren. Es sei zu befürchten, dass „sich die Gesamtstimmung des ukrainischen Volkes gegen uns wendet.“ Die Ausschaltung der Juden in Handel und Handwerk habe das „Rückgrat der Wirtschaft“ zerstört. Dadurch, dass man die russischen Kriegsgefangenen verhungern lasse, werde „Raubbau“ an „verfügbarer menschlicher Arbeitskraft“ getrieben. [125]

Hitlers „Weisung Nr. 41“ vom 5. April 1942 („ Fall Blau “) legte für die Sommeroffensive fest, dass zunächst Stalingrad an der Wolga, danach der Kaukasusraum bis zur türkischen und iranischen Grenze erobert werden sollte, um die dortigen Erdölzentren in die Hand zu bekommen. Zunächst trat im Südabschnitt der Front die Rote Armee zum Gegenangriff an. In der Schlacht bei Charkow wurden im Mai 1942 die angreifenden sowjetischen Verbände vollständig eingeschlossen. Erneut gerieten fast 250.000 sowjetische Soldaten in Gefangenschaft. Von Mai bis Juli wurden Sewastopol und die Halbinsel Kertsch auf der Krim [126] erobert, die als Sprungbrett für eine Offensive bis zum Kaukasus dienen sollten. Dabei gerieten 150.000 Rotarmisten in Gefangenschaft. Weil im Juni 1942 Tobruk in Nordafrika fiel (→ Unternehmen Theseus ), weckte die NS-Propaganda nach der Krise im Winter wieder große Hoffnungen auf einen baldigen Gesamtsieg. [127]

Lagebesprechung im Hauptquartier der Heeresgruppe Süd in Poltawa , 1. Juni 1942

Ende Juni 1942 begann die Sommeroffensive im Süden der Ostfront zwischen Kursk und Taganrog am Asowschen Meer, deren Bedeutung Hitler noch einmal am 1. Juni 1942 auf einer Oberbefehlshaber-Besprechung in Poltawa der Heeresgruppe Süd herausgestellt hatte: „Wenn ich das Öl von Maikop und Grosny nicht bekomme, dann muß ich diesen Krieg liquidieren.“ [128] Stalin sah ähnliche Folgen für die Sowjetunion voraus, falls „unsere wichtigste Wasserstraße und bald auch unser Erdöl verloren gehen“. [129] Am 3. Juli überschritten deutsche Kräfte den Don bei Woronesch . Zwanzig Tage später konnte Rostow am unteren Don erobert werden, doch blieb die Gefangenenzahl gering, da die Rote Armee – im Gegensatz zu 1941 – einen strategischen Rückzug hinter den Don, die Wolga bei Stalingrad und zum westlichen und mittleren Kaukasus einleitete. [130] Am selben Tag, dem 23. Juli, wurde die „Weisung Nr. 41“ (so) so abgeändert, dass statt des vorgesehenen Nacheinanders nunmehr zwei gleichzeitige Vorstöße ins Kaukasusgebiet und gegen Stalingrad vorgesehen waren. Im Unterschied zur Weisung vom April, bei der Halders Handschrift zu erkennen war, ging diese Weisung direkt auf eine Entscheidung Hitlers zurück. Der Generalstab hatte sie verhindern wollen. „Von da an war eine Niederlage voraussehbar.“ [131] Hitler weigerte sich auch, realistische Schätzungen der sowjetischen Panzerproduktion zur Kenntnis zu nehmen, die tatsächlich mehr als das Vierfache der deutschen erreicht hatte. [132]

Zweiter Weltkrieg (Iran)
Bandar-e Schahpur (30° 26′ 16″ N, 49° 5′ 44″O)
Bandar-e Schahpur
Teheran (35° 42′ 1″ N, 51° 24′ 59″O)
Teheran
Bandar Pahlawi (37° 28′ 12″ N, 49° 27′ 36″O)
Bandar Pahlawi
Lage von Bandar-e Schahpur, Teheran und Bandar Pahlawi im Iran
Frauen betrachten am „Persischen Korridor“ einen Nachschubkonvoi der Alliierten für die UdSSR, irgendwo zwischen Teheran und Bandar Pahlawi, Juni 1943 (heutiger Name: Bandar Anzali)

Die Heeresgruppe Süd wurde in die Heeresgruppe A (→ Kaukasus) und Heeresgruppe B (→ Stalingrad) geteilt. Die schwächere Heeresgruppe B bekam den Auftrag, Stalingrad zu erobern und danach die Wolga hinunter bis Astrachan , 75 km nördlich vom Kaspischen Meer entfernt, vorzudringen, um so die Fortsetzung des sogenannten Persischen Korridors zu sperren. Die Heeresgruppe A sollte die Ostküste des Schwarzen Meeres besetzen, die Ölquellen von Maikop und Grosny im westlichen Kaukasus in Besitz nehmen und schließlich, weit südlich am Kaspischen Meer, Baku und dessen Ölquellen erobern. Diese Strategie lässt sich „nur als glatter Wahnsinn bezeichnen“. [133] Tatsächlich kam sie nur bis in den Westkaukasus und eroberte das nördlich davon gelegene Maikop, dessen Ölanlagen aber systematisch zerstört worden waren. Das nächstgelegene und wichtige Erdölgebiet von Grosny, dessen Besitz Hitler als wesentlich für die Weiterführung des Krieges ansah, wurde nicht erreicht. Damit wurde schon Mitte August deutlich, dass das operative Ziel der Heeresgruppe A nicht erreicht werden würde; der Angriff auf die Passhöhen des Kaukasus musste Ende August 1942 eingestellt werden. Auch die Heeresgruppe B konnte ihr strategisches Ziel nicht erreichen, obwohl Hitler am 8. November 1942 im Münchener Löwenbräukeller noch von einem Erfolg gesprochen hatte : „Ich wollte zur Wolga kommen, und zwar an einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. […] Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. […] Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende.“ [134] Zwar eroberte sie fast ganz Stalingrad, wurde dort aber Ende November 1942 von sowjetischen Truppen eingekesselt und musste am 31. Januar 1943 kapitulieren.

Einfluss- und Herrschaftsbereich der Achsenmächte im September 1942

Als Hitler mit Goebbels im Führerhauptquartier Werwolf bei Winniza (Ukraine) am 19. August unter vier Augen sprach, war er dagegen noch übertrieben optimistisch gewesen: Man werde nach den Ölquellen von Maikop, Grosny und Baku Kleinasien erobern und danach den Iran, den Irak sowie Palästina , um derart die Briten von ihrer Ölversorgung abzuschneiden. Beim baldigen Angriff auf Stalingrad erwarte er die Eroberung der Stadt innerhalb von acht Tagen. [135] Zur selben Zeit wuchs in der Sowjetunion die Enttäuschung über die ausbleibende Eröffnung einer „zweiten Front“ durch die Alliierten in Westeuropa. [136] Gleichwohl trugen die auf der Basis des Leih- und Pachtgesetzes erfolgten Hilfslieferungen der Amerikaner wesentlich dazu bei, dass die Rote Armee die Kriegführung durchhalten konnte. Dabei waren neben den gelieferten Militärgütern die Nahrungsmittel von Bedeutung. Bei den sowjetischen Soldaten hießen die Konservenbüchsen mit festem, rosa Pressfleisch „Zweite Front“. Mehr als die Hälfte der in die UdSSR gelieferten Güter waren, an Gewicht gemessen, Lebensmittel: „Sie reichten aus, um jeden sowjetischen Soldaten während des gesamten Krieges täglich mit schätzungsweise einem halben Pfund Nahrungskonzentrat zu versorgen.“ [137]

Die bisherigen Verluste (mehr als 1 Million Soldaten seit Beginn des Russlandfeldzuges), [138] gigantische Überdehnung der Front, unzureichender Nachschub und massiver sowjetischer Widerstand ließen indes den Vormarsch der Heeresgruppen A und B Anfang September 1942 zum Stillstand kommen. Deswegen kam es zu einer Führungskrise im deutschen Oberkommando, in deren Verlauf der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A, Feldmarschall Wilhelm List , und der Generalstabschef des Heeres, Generaloberst Halder, von Hitler entlassen wurden. Hitler übernahm selbst (bis zum 22. November 1942) den Oberbefehl der Heeresgruppe, Nachfolger Halders wurde General Kurt Zeitzler . [139]

Am 4. Oktober 1942 besprachen die Vertreter des sowjetischen Oberkommandos, Georgi Schukow und Alexander Wassilewski , mit den Befehlshabern der um Stalingrad eingesetzten Fronten (sowj. Armeen) die geplanten Umfassungsoperationen, durch die die 6. Armee im Raum zwischen Wolga und Don eingeschlossen und vernichtet werden sollte: Im November 1942 wurde durch die Operation Uranus die Verbindung zwischen Stalingrad und der deutschen Front westlich der Wolga unterbrochen. Die Operation Kolzo (russ.: Ring) vollendete die sowjetische Einschließung Stalingrads.

Partisanenkrieg

Verhaftete Mitglieder der Résistance in Frankreich

Mit dem Einmarsch deutscher Truppen wurde in besetzten Staaten Europas eine Umgestaltung entsprechend den nationalsozialistischen besatzungspolitischen, rassenideologischen und bevölkerungspolitischen Vorstellungen eingeleitet, die die Besatzer mit den Mitteln der Repression durchzusetzen versuchten. Sie betraf vor allem den politischen und militärisch-politischen Widerstand und die jüdische Minderheit, die im gesamten deutschen Machtbereich zum Objekt von Verfolgung und Vernichtung wurde.

Mit dem Generalplan Ost (so) entstand unter Heinrich Himmler , dem Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums , ein umfassendes bevölkerungs- und siedlungspolitisches Konzept zur kolonialistischen „Germanisierung“ der besetzten und noch zu erobernden Ostgebiete. Besonders die Bevölkerungen Polens , Serbiens , der Ukraine , Weißrusslands und Russlands sollten „durchaus niedergehalten werden“. Aus der rücksichtslosen Ausplünderung dieser Gebiete ergab sich, dass Millionen der Hungertod drohte, was von den Planern hingenommen, wenn nicht begrüßt wurde. Nach der Entscheidung für den „Arbeitseinsatz“ als dem ökonomisch ergiebigeren Umgang mit der Bevölkerung vor allem der Sowjetunion wurden Millionen Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt. Repression und Ausbeutung stießen bald auf Widerstand.

Vertreibung polnischer Bevölkerung aus dem deutsch besetzten Wartheland , Herbst 1939

In den Niederlanden streikten zum Beispiel die Polizei und die Eisenbahner. In Frankreich kam es zu bewaffneten Angriffen. In den Balkanstaaten und in Osteuropa war der Widerstand besonders stark und verteilte sich oft auf verschiedene Gruppierungen. Jugoslawische Partisanen unter der Führung von Tito konnten einzelne zusammenhängende Gebiete befreien, und in Griechenland kontrollierten Partisanen der ELAS , EDES und EKKA die gebirgigen Landesteile. In der Sowjetunion bekämpften kommunistische und anarchistische Gruppen das deutsche Besatzungsregime . Der Partisanenkrieg in der Sowjetunion war von der Roten Armee schon vor dem Krieg geplant worden; entsprechende Einheiten wurden aufgestellt, die nach der Eroberung eines Gebietes den Widerstand gegen die Besatzer im Hinterland der Front weiterführen sollten.

Hingerichtete Partisanen in der Sowjetunion, Januar 1943

Im Allgemeinen war der Partisanenkrieg durch zahlreiche Verstöße gegen das Kriegsrecht gekennzeichnet. Die Partisanen machten meistens keine Gefangenen oder zwangen sie zur Desertation . Auf deutscher Seite enthielt der Kommissarbefehl die Anweisung, Politkommissare der Roten Armee nicht als Kriegsgefangene zu behandeln, sondern sie „nach durchgeführter Absonderung zu erledigen“. [140] So nahm der Partisanenkrieg in Osteuropa seinen Anfang als systematischer Ausrottungskrieg. In Griechenland ( Kefalonia , Chortiatis ), Frankreich ( Oradour , Maillé ) und Italien ( Marzabotto , Caiazzo ) kam es zu vereinzelten Massakern an feindlich gesinnter Zivilbevölkerung.

Kriegseintritt der USA, Dezember 1941

Zerstörte Flugzeuge nach dem Angriff auf Pearl Harbor , 7. Dezember 1941

Die Vereinigten Staaten hatten in dem Konflikt zunächst formal Neutralität gewahrt. Die isolationistische Grundstimmung in der US-Bevölkerung hinderte Präsident Roosevelt daran, direkt an der Seite Großbritanniens und der Sowjetunion in den Krieg einzugreifen.

Japan nutzte den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Europa zur Besetzung des nördlichen Teils von Französisch-Indochina , zwang Großbritannien zur Schließung der Burmastraße und schloss im September 1940 in Berlin den Dreimächtepakt mit Deutschland und Italien, der dazu dienen sollte, die USA von einem Kriegseintritt abzuhalten. Der Kongress der USA schuf mit dem Leih- und Pachtgesetz vom 11. März 1941 die legale Grundlage für die vorher bereits praktizierte Unterstützung Großbritanniens. Am 31. Juli 1941 froren die USA, Großbritannien und die Niederlande die finanziellen Mittel Japans ein, was praktisch einem Embargo gleichkam, sodass die Führung des japanischen Kaiserreichs in einem Krieg gegen die USA, Großbritannien und die Niederlande die einzige Möglichkeit sah, ihre imperialistischen Ambitionen in Südostasien abzusichern.

Nach dem Angriff Japans auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 und den am 11. Dezember erfolgten Kriegserklärungen Deutschlands und Italiens befanden sich die USA offiziell im Kriegszustand mit den Achsenmächten. Trotz des japanischen Angriffs und unmittelbar nach der Beantragung der Kriegserklärung an Japan im Kongress erinnerte Roosevelt seine Berater daran, dass Deutschland das Hauptziel bleibe. [141] Die militärische Weisung „Germany first“ wurde während der Arcadia-Konferenz (so) mit dem Entschluss, Deutschland als den gefährlichsten und von Großbritannien und der UdSSR einzigen direkt erreichbaren Gegner zuerst zu besiegen, bestätigt. Außerdem würde die Niederringung Deutschlands den Zusammenbruch Japans über kurz oder lang herbeiführen. [142]

Nach Hitlers Kriegserklärung an die USA und dem Rückschlag vor Moskau wurde der Dezember 1941 zum Wendepunkt der Weltpolitik. Von nun an war Deutschland nicht mehr in der Lage, den Zweiten Weltkrieg eindeutig zu gewinnen. [143]

Kriegsschauplatz Nordafrika, 1940 bis 1943

Italienische Panzer M13/40 in Nordafrika , ca. 70 km südlich von Tobruk , Mai 1941

Ähnlich wie auf dem europäischen Kriegsschauplatz mussten die Italiener in Nordafrika schwere Rückschläge gegen die Briten hinnehmen. Die italienische Offensive gegen Ägypten im September 1940 kam bereits nach 100 Kilometern infolge der Zerstörung der Nachschubbasen in Libyen und Ägypten zum Erliegen. In der folgenden britischen Gegenoffensive gerieten gegen Ende des Jahres 1940 130.000 Italiener in britische Gefangenschaft.

Der deutsche Generalleutnant Erwin Rommel bekam deshalb im Februar 1941 den Auftrag, mit zwei Infanteriedivisionen und einer Panzerdivision des neu aufgestellten Deutschen Afrikakorps den erfolglosen Bündnispartner bei dessen Verteidigung zu unterstützen. Er hielt eine defensive Haltung für unangebracht, stattdessen wollte er angreifen. Am 31. März befahl er den Vormarsch. Schon am 10. April standen deutsche Panzer vor der ostlibyschen Hafenstadt und Festung Tobruk , die kurz zuvor noch von den Italienern ausgebaut und beinahe kampflos geräumt worden war. Nach drei erfolglosen Angriffen musste Rommel vorerst die Eroberung Tobruks zurückstellen. Auch weitere Vorstöße konnten auf Grund von Versorgungsengpässen nicht durchgeführt werden, sodass beide Seiten zu einem Stellungskrieg übergingen. Im November 1941 griffen die Briten wieder an, wobei es der Besatzung der Stadt endlich gelang, den Belagerungsring zu sprengen. Am 7. Dezember zog sich das Afrikakorps zur Gazala-Linie (60 km weiter westlich) zurück. Nachdem Tobruk einer Eroberung durch das Afrikakorps zweimal widerstanden hatte, griff Rommel erst im Mai des nächsten Jahres wieder an (s. Unternehmen Theseus ).

Erwin Rommel ca. 100 km westlich der Grenze zu Ägypten, 16. Juni 1942

Nach schweren Panzergefechten gelang es den Achsenmächten, am 10. Juni 1942 Bir Hacheim einzunehmen. Danach wurden Stadt und Festung Tobruk am 20. Juni besetzt, wofür Rommel als jüngster Offizier der Wehrmacht die Beförderung zum Generalfeldmarschall erhielt. Die deutschen und italienischen Erfolge wurden durch die Verlegung großer Teile der britischen Mittelmeerflotte in den Indischen Ozean für den Krieg gegen Japan begünstigt. [144] Ziele des weiteren Vormarsches durch die Libysche Wüste waren Alexandria und der Sueskanal . Kurz vor der ägyptischen Bahnstation von El-Alamein hatten die Briten einen 7 Kilometer breiten Verteidigungsgürtel zwischen Mittelmeer und Qattara-Senke aufgebaut, in dem bei der ersten Schlacht von El-Alamein die Offensive der Achsenmächte steckenblieb (Juli 1942). Am 23. Oktober 1942 befahl der neue britische Befehlshaber Bernard Montgomery den Gegenangriff zur zweiten Schlacht von El-Alamein . Das zahlenmäßig unterlegene Afrikakorps musste den Rückzug antreten.

Italienische Soldaten nördlich der Mareth-Linie auf dem Marsch in die Kriegsgefangenschaft, März 1943

Die Lage der deutschen und italienischen Truppen in Nordafrika wurde aussichtslos, nachdem am 8. November 1942 in der Operation Torch alliierte Truppen in Casablanca und Algier gelandet und somit die Truppen der Achsenmächte in Nordafrika von zwei Seiten in die Zange genommen waren. Am 13. November fiel Tobruk wieder in britische Hand, am 23. Januar 1943 Tripolis .

Deutsche und italienische Truppen waren bereits im November 1942 in das französische Protektorat Tunesien eingerückt, um die in Marokko und Algerien angelandeten Briten und US-Amerikaner aufzuhalten. Im Februar 1943 konnte Rommel den US-Amerikanern in der Schlacht am Kasserinpass nahe der tunesisch-algerischen Grenze noch eine schwere Niederlage zufügen, deren weiteres Vordringen dennoch nicht aufhalten. [145] Im März und April wurden die Truppen der Achsenmächte im Tunesienfeldzug eingekesselt. Lediglich an der Mareth-Linie in Südtunesien wurde noch erbitterter Widerstand geleistet. Am 12. Mai 1943 – Rommel war inzwischen aus Nordafrika abberufen worden – kapitulierte dessen Nachfolger, General Hans-Jürgen von Arnim , in Hammamet auf der Halbinsel Kap Bon . Am 13. Mai ergab sich auch die italienische 1. Armee. Etwa 100.000 deutsche und 150.000 italienische Soldaten gerieten in Gefangenschaft. [146] Die deutsche Bevölkerung reagierte entsetzt auf die hohen deutschen Verluste in Nordafrika, die als endgültige Kriegswende gedeutet wurden. Hinter vorgehaltener Hand wurde von einem „zweiten Stalingrad“ oder von „Tunisgrad“ gesprochen. Auch die Gesamtbilanz des Krieges in Nordafrika wies eindeutige Sieger aus: US-Amerikaner, Briten und Franzosen hatten insgesamt etwa 220.000 Mann an Gefallenen, Verwundeten und Vermissten einschließlich Gefangenen zu beklagen. Bei Deutschen und Italienern summierten sich die Verluste auf 620.000 Mann. [147]

Italien, 1943 und 1944

Nach dem Erfolg in Tunesien entschieden sich Großbritannien und die USA zunächst für eine Landung auf Sizilien , um dadurch den Seeweg zwischen Ägypten und Gibraltar zu öffnen – was zu einer Verkürzung der bisherigen Schifffahrtsrouten um Afrika herum führen würde. [148] Die sowjetische Führung hätte bevorzugt, wenn Briten und Amerikaner die zweite Front in Frankreich eröffnet hätten, weil sie sich davon eine stärkere Entlastung für die eigene Front erhoffte. Churchill lehnte ab, weil es für eine Invasion im Westen im Jahre 1943 aus seiner Sicht noch zu früh sei. Aber auch nach einer Landung im Süden Europas wäre dem Deutschen Reich eine Verstärkung der Ostfront im Sommer 1943 nicht mehr möglich gewesen. [149] Am 10. Juli 1943 landeten Amerikaner und Briten unter dem Oberbefehl Dwight D. Eisenhowers im Südosten Siziliens ( Operation Husky ) . Daraufhin brach Hitler am 13. Juli das Unternehmen Zitadelle ab und verlegte am 17. Juli gegen den Willen Mansteins das II. SS-Panzerkorps aus Russland nach Italien. [150] So zeigte die Landung auf Sizilien Wirkung, wenn sie auch nicht die von Stalin gewünschte zweite Front war. [151] Der Große Faschistische Rat beschloss auf einer Sitzung am 24. Juli 1943 mit 28:19 Stimmen die Rückkehr Italiens zu verfassungsmäßigen Zuständen. Die Mehrheit versprach sich davon bessere Bedingungen der Alliierten im Falle einer Kapitulation Italiens. Am folgenden Tag ließ König Viktor Emanuel III. , in Absprache mit Dino Grandi und dessen Verbündeten, Mussolini nach einem Besuch im Königspalast von Carabinieri verhaften. Als neuer Ministerpräsident wurde Pietro Badoglio ernannt. [150] Im Unternehmen Lehrgang verließen am 17. August 39.000 deutsche und 62.000 italienische Soldaten Sizilien und setzten über die Straße von Messina auf das italienische Festland über.

Mussolini beim Verlassen des Hotels Campo Imperatore , 12. September 1943
Von deutschen Soldaten bewachte und entwaffnete italienische Soldaten in Bozen , September 1943

Dort landeten am 3. September bei Reggio Calabria zwei britische Divisionen gegen nur geringen Widerstand der Verteidiger. Am selben Tag schloss die neue italienische Regierung mit den Alliierten den Waffenstillstand von Cassibile , der fünf Tage später von Eisenhower über „Radio Algier“ bekanntgegeben wurde. Daraufhin wurde der Fall Achse ausgelöst, in dem 20 deutsche Divisionen die Hälfte des italienischen Heeres entwaffneten und internierten. Am 12. September gelang es 72 deutschen Fallschirmjägern in einer Kommandoaktion , Mussolini aus seiner Gefangenschaft im Hotel Campo Imperatore zu befreien. Er proklamierte die Repubblica Sociale Italiana , die er von der kleinen Stadt Salò am Gardasee aus führte, und ließ den Kampf gegen die Alliierten an deutscher Seite fortsetzen. Den Begriff „faschistisch“ hielt er inzwischen für so wenig werbewirksam, dass er im Staatsnamen auf ihn verzichtete. [150] Als sich die auf der griechischen Insel Kefalonia stationierten italienischen Soldaten ihrer Entwaffnung widersetzten, wurden zwischen dem 18. und dem 23. September etwa 5000 Italiener gefangen genommen und von deutschen Gebirgsjägertruppen erschossen. Am 13. Oktober erklärte die Badoglio-Regierung dem Deutschen Reich den Krieg. An der Seite der offiziellen italienischen Verbände operierte eine Partisanenarmee von 256.000 Frauen und Männern.

Deutsche Verteidigungslinien in Unteritalien, Sept. 1943 – März 1944

Der Vormarsch der Alliierten in Süditalien erfolgte nur sehr langsam. Deutsche Soldaten verteidigten ihre Stellungen bis zum Äußersten, während im Hinterland schon die nächsten Verteidigungsstellungen ausgehoben wurden. An der Gustav-Linie zwischen Ortona an der Adria und dem Golf von Gaeta am Tyrrhenischen Meer blieben im Winter 1943/44 die alliierten Angriffe erfolglos. Auch eine US-amerikanische Landung (Ende Januar 1944), nördlich im Rücken der Gustav-Linie , führte nicht zum Ziel. Zusätzliche deutsche Divisionen wurden nach Italien verlegt.

Am 15. Februar 1944 wurde während der Schlacht um Monte Cassino das von den Deutschen nicht besetzte benediktinische Bergkloster, das eine strategische Lage in der Gustav-Linie hatte, aus der Luft bombardiert und zwei Tage später durch Artilleriebeschuss völlig zerstört. 50.000 deutsche Verteidiger, darunter viele Fallschirmjäger der Landung auf Kreta , hatten sich vor (sic!) dem Kloster verschanzt, das von 200.000 alliierten Soldaten aus 36 Nationen [152] erfolglos angegriffen wurde. Vorher hatte Churchill leichtsinnig angekündigt, Italien sei „der weiche Unterleib Europas.“ [153] Erst drei Monate später, am 18. Mai, eroberten neuseeländische, indische und polnische Truppen Monte Cassino.[154]

Nachdem dieses Hindernis überwunden war, vereinten die Alliierten am 25. Mai ihre beiden Fronten nördlich und südlich der Gustav-Linie und begannen, weiter nach Norden vorzurücken. Generalfeldmarschall Albert Kesselring , Oberbefehlshaber der Heeresverbände in Italien, ließ Rom zur offenen Stadt erklären. Am 4. Juni besetzten daraufhin alliierte Truppen kampflos die Stadt.[154] Die Hoffnung der Alliierten, die Wehrmacht danach bis in die Alpen zurückdrängen zu können, wurde an der Verteidigungslinie im nördlichen Apennin zwischen La Spezia am Mittelmeer und Rimini an der Adria vorerst zerschlagen, sodass 1944 der Krieg in Italien „noch längst nicht zu Ende war, aber am Ausgang dieses Kampfes konnte es im Frühsommer 1944 keine ernsthaften Zweifel mehr geben.“[154]

Seit dem 2. Juli 1944 beteiligten sich auch brasilianische Truppen nach deren Landung in Neapel an der Campanha da Italia , in deren Verlauf sie bis Susa (Piemont) in Norditalien am 2. Mai 1945 gelangten. Von den ca. 25.000 brasilianischen Soldaten fielen 463, bis 1960 auf dem Militärfriedhof in Pistoia bestattet, danach in einem Mausoleum in Rio de Janeiro . Anlass für die Beteiligung Brasiliens am Zweiten Weltkrieg waren die Versenkungen von 13 brasilianischen Frachtern und fünf Handelsschiffen im Südatlantik durch deutsche U-Boote im Jahre 1942, durch die 607 Brasilianer ums Leben kamen. [155]

Von Stalingrad bis Leningrad, Oktober 1942 bis März 1944

Deutscher Luftangriff auf Stalingrad , 2. Oktober 1942

Trotz der angespannten Kräfte- und Nachschubsituation hatte Hitler am 23. Juli 1942 in Abänderung des ursprünglichen Plans „ Fall Blau “ und gegen erhebliche Bedenken von Heeresgeneralen neben der südlichen Offensive in Richtung des Kaukasusgebietes eine gleichzeitige Offensive gegen Stalingrad befohlen. Die Heeresgruppe Süd wurde deswegen in die Heeresgruppe A (→ Kaukasus) und Heeresgruppe B (→ Stalingrad) aufgeteilt. Ursprünglich sollte zuerst Stalingrad als Verkehrsknotenpunkt und danach das Kaukasusgebiet mit seinen Ölquellen erobert werden. Aus dem Nacheinander wurde die Gleichzeitigkeit zweier Offensiven mit gefährlich überdehnten Flanken. Im Zuge des Angriffs auf Stalingrad erreichte eine deutsche Panzerabteilung am Abend des 23. August 1942 die Wolga ; am selben Tag bombardierten ca. 600 Maschinen der Luftwaffe Stalingrad, und die ersten Einheiten der 6. Armee konnten in die Außenbezirke der Stadt eindringen. In der Schlacht von Stalingrad kamen die Angreifer in erbitterten Einzelkämpfen um Häuser und Straßen nur unter hohen Opfern voran. Schließlich beherrschte die 6. Armee etwa 90 Prozent der in einen Trümmerhaufen verwandelten Stadt, die vollständige Inbesitznahme misslang jedoch.

Stalingrad: Ruine einer Werkhalle des Stahlwerks „Roter Oktober“, 21. Januar 1943

Einen schmalen, westlichen Uferstreifen der Wolga, an dem ständig neue Truppen vom Ostufer der Wolga angelandet wurden, konnten die sowjetischen Verteidiger trotz hoher Verluste halten, darunter das Getreidesilo und das Stahlwerk „Roter Oktober“. Das Westufer der Wolga in Stalingrad markierte den östlichsten Punkt des deutschen Vormarsches an der Ostfront (→ Welt-Icon ). Daran erinnert heute die monumentale Mutter-Heimat-Statue .

Stadtzentrum nach dem Ende der Schlacht von Stalingrad , 2. Februar 1943

Am 19. November begann die Großoffensive Operation Uranus der Roten Armee gegen die rumänischen und deutschen Linien weit nordwestlich und südlich von Stalingrad mit einer riesigen Umzingelungsbewegung. Wenige Tage später vereinigten sich die sowjetischen Panzerspitzen bei Kalatsch am Don . [156] Damit war die 6. Armee weiträumig eingekesselt. Die von Göring versprochene Versorgung aus der Luft war nicht ausreichend, und die deutschen Verbände waren ziemlich unbeweglich. Ein Entsatzangriff der 4. Panzerarmee, das Unternehmen Wintergewitter , führte zwar bis auf 48 Kilometer an den Belagerungsring heran, musste aber am 23. Dezember abgebrochen werden. Generaloberst Paulus schätzte einen Ausbruchsversuch wegen mangelnder Treibstoffreserven als unmöglich ein, fühlte sich an den Haltebefehl Hitlers gebunden und gab weder einen Befehl zum Ausbruch aus dem Kessel noch wollte er kapitulieren. Am 10. Januar 1943 eröffneten daraufhin sieben sowjetische Armeen den Angriff auf die Stadt. Bis zum 23. Januar eroberten sie die Flugplätze Pitomnik und Gumrak . Am 24. Januar gelang es ihnen, den Kessel in eine nördliche und eine südliche Hälfte zu spalten. Am 25. Januar verließ die letzte JU 52 den Behelfsflugplatz Stalingradski. Am 31. Januar ging Paulus, zwischenzeitlich zum Generalfeldmarschall befördert, angesichts der aussichtslosen Lage in sowjetische Gefangenschaft, ohne eine Gesamtkapitulation der 6. Armee auszusprechen. Es folgten ungeregelte Teilkapitulationen von Einheiten des Südkessels; der Nordkessel kämpfte noch bis zum 2. Februar weiter. Die sowjetischen Verluste betrugen 500.000 Tote, die deutsche Armee und ihre Verbündeten verloren – Tote und Gefangene zusammengerechnet – ebenfalls eine halbe Million Mann. Als die BBC die Gefangennahme von 91.000 deutschen Soldaten meldete, verbreitete sich in Deutschland die Erkenntnis, dass Goebbels die Bevölkerung angelogen hatte, als er im Rundfunk verkündete, die gesamte 6. Armee sei kämpfend untergegangen. Der Schock dieser Niederlage war unbeschreiblich. [157] Vermutlich 110.000 deutsche Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft [158] , von denen 1955 nur etwa 5.000 zurückkehrten, unter ihnen Generalfeldmarschall Paulus, sein Stabschef und die meisten anderen hohen Offiziere.

Die Schlacht von Stalingrad war, nach der Niederlage gegen die Briten in der zweiten Schlacht von El Alamein Anfang November 1942, die zweite, noch größere Katastrophe der deutschen Wehrmacht. Sie war der psychologische Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges. Von nun an ging es an allen Fronten unaufhaltsam zurück, und die Zweifel der Deutschen am „ Endsieg “ nahmen massiv zu, ungeachtet der Sportpalastrede von Goebbels am 18. Februar 1943 mit dem Aufruf zum „ totalen Krieg “ und der frenetischen Zustimmung ihrer ausgewählten Zuhörer. So kommt Heinz Boberach , nach dem Krieg Herausgeber der Meldungen aus dem Reich , zu dem Befund, dass mit der Niederlage von Stalingrad 1943 ein Stimmungsumschwung begonnen habe, der durch die Kapitulation der deutschen Truppen in Nordafrika (im Mai 1943) und die Steigerung der Luftangriffe auf das Reich noch verstärkt worden sei. [159]

Am 16. Februar wurde die Stadt Charkow von Truppen der Wehrmacht und Waffen-SS unter dem Befehl von SS-Obergruppenführer Paul Hausser gegen den Befehl Hitlers aufgegeben, um einer drohenden Einkesselung zu entgehen. Fünf Tage danach begann eine deutsche Gegenoffensive. Bis zum 14. März wurde das Gebiet bis zum mittleren Donezk einschließlich Charkows zurückerobert. Dabei wurden erhebliche Geländegewinne erzielt, dem Gegner hohe Verluste beigebracht und wieder eine geschlossene Front hergestellt. Ein im Frühjahr 1943 potentiell bevorstehender Zusammenbruch der Ostfront wurde so verhindert. Eine weitere Offensive im Juli 1943, das Unternehmen Zitadelle , sollte große Teile der Roten Armee im Frontbogen bei Kursk einkesseln und schwankende Verbündete nach der Niederlage bei Stalingrad von Deutschlands Stärke überzeugen. [160]

Soldaten der Roten Armee während einer Gegenoffensive in der Schlacht bei Kursk , Juli 1943

Das Unternehmen gipfelte in der größten Panzerschlacht der Geschichte. Der monatelang vorbereitete Angriff war von der Roten Armee vorausgesehen worden, die sich durch tiefe Verteidigungsstellungen vorbereitet hatte, und blieb nach einigen Tagen stecken. Der deutsche Vorstoß wurde auf dem Höhepunkt der Schlacht am 13. Juli abgebrochen. Die Wehrmacht verlor in wenigen Tagen mehr Soldaten und Material als in der monatelangen Schlacht um Stalingrad. [161] Die sowjetische Gegenoffensive bei Orel , die ihrerseits das Ziel verfolgte, Teile der Heeresgruppe Mitte einzukesseln, und die Verlegung des II. SS-Panzerkorps nach Italien aufgrund der am 10. Juli erfolgten Landung der Westalliierten auf Sizilien ( Operation Husky ) waren die entscheidenden Gründe für den Abbruch des Unternehmens Zitadelle . [162]

Die im Unternehmen Zitadelle verlorenen deutschen Panzerreserven konnten nicht mehr ersetzt werden; die Verluste bedeuteten damit die endgültige Kriegswende zugunsten der Sowjetunion. Nach mehreren sowjetischen Gegenoffensiven in den folgenden Monaten musste die Wehrmacht an der gesamten Front den Rückzug antreten, wobei die Schlacht um die Krim mit einer deutschen Niederlage endete. Weitere größere Schlachten waren die Schlacht am Dnepr und die Dnepr-Karpaten-Operation . Am Ende des Jahres 1943 wurde Kiew von der sowjetischen Armee zurückerobert.

Rückzug deutscher Truppen am Ilmensee , ca. 200 km südlich Leningrad, Februar 1944

Mitte Januar 1944 verlief die Ostfront von Leningrad im Norden durch die Pripjet-Sümpfe bis zur Krim im Süden. [163] In der am 14. Januar 1944 begonnenen Leningrad-Nowgoroder Operation wurde der deutsche Belagerungsring um Leningrad im selben Monat gesprengt. Die folgende sowjetische Frühjahrsoffensive brachte weitere Gebietsgewinne, und die Wehrmacht musste sich bis zum Peipussee zurückziehen. Am 12. Mai war die Krim wieder in sowjetischer Hand. Am 9. Juni begann die Offensive an der finnischen Front auf der Karelischen Landenge . Ende Juni kam dieser Angriff auf Höhe der alten Grenze von 1940 zum Stillstand.

Von der Invasion bis zum Kriegsende, Juni 1944 bis Mai 1945

Westfront, 1944/45

Into the Jaws of Death (In den Rachen des Todes): US-amerikanische Soldaten landen am Omaha Beach , 6. Juni 1944
Landung in der Normandie, Situation bis zum 30. Juni 1944

Am Jahresbeginn 1944 übernahm Erwin Rommel den Oberbefehl der deutschen Heeresgruppe B an der Westfront nördlich der Loire . Am 21. Januar 1944 begann die deutsche Luftwaffe wieder mit Angriffen auf London , die bis zum April fortgesetzt wurden. Während die Alliierten damit beschäftigt waren, riesige Mengen Versorgungsmaterials anzuhäufen, verstärkten die Deutschen ihre Küstenbefestigungen am Atlantikwall .

Der Plan für die Operation Overlord ging auf schon 1941 erarbeitete Invasionspläne ( Roundup , Sledgehammer ua) zurück und war an 1943 vom COSSAC -Stab unter dem britischen Lieutenant General Sir Frederick E. Morgan für die endgültige Fassung überarbeitet worden. Am 19. August 1942 hatten rund 6000 Infanteristen der kanadischen 2. Division testweise den Hafen der Stadt Dieppe angegriffen, deren Küste von deutschen Truppen als Teil des Atlantikwalls befestigt worden war. Die Unternehmung ( Operation Jubilee ) wurde ein Desaster und vorzeitig abgebrochen. Mehr als 900 Kanadier fielen und fast 2000 gerieten in Kriegsgefangenschaft. Die unterstützende Royal Air Force verlor 106 Flugzeuge – doppelt so viele wie die Luftwaffe . Die Royal Navy verlor 33 amphibische Landungsfahrzeuge. Der Test lieferte wichtige Erkenntnisse für die Operation Overlord im Juni 1944.

Der alliierte Plan sah vor, mit zunächst zwei Armeen (eine amerikanische und eine britisch-kanadische) zu landen und dann schnell ins Landesinnere vorzustoßen. Hitler und der deutsche Planungsstab waren unzureichend auf die Invasion eingestellt. Sie erwarteten die Landung am Pas-de-Calais, der engsten Stelle des Ärmelkanals . Die Küste des Département Calvados , wo die Alliierten schließlich an Land gingen, wurde stellenweise nur mit einigen Metern Stacheldraht und wenigen MG-Nestern verteidigt. Andere Abschnitte waren trotz der falschen Erwartungen des OKW über den Ort der Invasion schwer befestigt. Im Invasionsgebiet wurden fünf Landungsabschnitte mit den Decknamen Juno , Gold , Sword (britisch/kanadische Landungsabschnitte) sowie Utah und Omaha (US-amerikanische Landungsabschnitte) ausgewählt. Die Bombardierungen der Küste aus der Luft und Beschießungen von See verliefen planmäßig, verfehlten bei Omaha Beach jedoch die erste deutsche Linie. Das führte, zusammen mit der Tatsache, dass die Deutschen dort zwei Divisionen statt der nur einen vermuteten Division platziert hatten, zu sehr schweren Verlusten (etwa 70 Prozent) der ersten Welle der anlandenden Soldaten.

Am 6. Juni 1944, dem sogenannten D-Day , und danach waren an der Operation Neptune , dem eigentlichen Invasionsunternehmen, etwa 6700 Schiffe, darunter mehr als 4000 Landungsboote, beteiligt, die insgesamt 175.000 alliierte Soldaten aus den USA, Kanada und Großbritannien sowie rund 200 Franzosen an Land setzten. [164] Mehr als 11.000 Flugzeuge unterstützten das Unternehmen Overlord mit Luftlandeoperationen. [165] Am frühen Morgen des 6. Juni starteten zwei US-Luftlandedivisionen zu ihren Einsätzen in das Hinterland der französischen Küste am Ärmelkanal. Wegen des überraschend starken deutschen Flakfeuers und wegen Navigationsfehlern erreichten viele Maschinen nicht die vorgesehenen Absprungzonen, sodass die Fallschirmspringer über weiten Teilen der Halbinsel Cotentin abgesetzt wurden.

Ein britischer Soldat hält Ausschau nach deutschen Scharfschützen (englisch: sniper ) im heftig umkämpften Caen , 9. Juli 1944

Obwohl die Alliierten gewaltige Kräfte aufgeboten hatten, kamen sie stellenweise nur sehr langsam voran. Andererseits gelang es der deutschen Seite aufgrund der alliierten Luftüberlegenheit und des großflächig zerstörten Schienennetzes nicht, schnell zusätzliche Einheiten in das Kampfgebiet der Normandie zu verlegen. Die deutschen Truppen in der Normandie wurden an unerwarteter Stelle überrascht, weil Hitler sehr häufig davon gesprochen hatte, dass die Invasion mit einem Täuschungsangriff beginnen werde. Von Rundstedt, der Oberbefehlshaber West , hatte zwar am frühen Morgen um die Freigabe zweier bei Paris stationierter Panzerdivisionen gebeten. Alfred Jodl hatte das abgelehnt. Erst gegen Mittag stimmte Hitler dem Einsatz dieser Reserve gegen den 150 Kilometer entfernten alliierten Brückenkopf zu. Seine Adjutanten hatten bis etwa 10 Uhr gezögert, Hitler, der erst gegen drei Uhr morgens zu Bett gegangen war, wegen einer möglichen Falschmeldung zu wecken. „Diese Verzögerung war entscheidend.“ [166]

Cherbourg im Norden der Cotentin-Halbinsel ging am 26. Juni nach starkem US-amerikanischen Artilleriebeschuss und heftigen Straßenkämpfen (→ Schlacht um Cherbourg ) verloren. Die Einnahme von Caen , einem Primärziel des ersten Landungstages, erwies sich für die alliierten Truppen der Briten und Kanadier an der Ostseite des Normandie-Brückenkopfes als schwierig: Die verlustreiche Schlacht um Caen endete erst nach sechs Wochen. Caen war am 19. Juli vollständig besetzt.

Am 15. August begann eine zweite Invasion in Südfrankreich an der Côte d'Azur zwischen Toulon und Cannes ( Operation Dragoon ) . An der Landung waren 880 alliierte Seeschiffe, darunter vier Flugzeugträger, sechs Schlachtschiffe, 21 Kreuzer und über 100 Zerstörer, insgesamt 34 französische Schiffe und 1370 Landungsboote sowie ungefähr 5000 Flugzeuge beteiligt. Drei US-amerikanische Divisionen bildeten die Angriffstruppen. Die US-amerikanischen und französischen Truppen stießen kaum auf Widerstand und rückten zügig durch das Rhône-Tal nach Norden vor. Im September hatten sie bereits die Vogesen und das Elsass erreicht.

In der Normandie unternahmen die US-Amerikaner am 25. Juli einen Ausbruchsversuch aus ihrem Brückenkopf-Abschnitt (→ Operation Cobra ) , der in den Folgetagen im Westen zur Abschnürung der Cotentin-Halbinsel bis nach Avranches führte. Im Osten konnten US-amerikanische Einheiten bei Saint-Lô nach anfänglicher Verzögerung schnell die deutsche Front durchbrechen. Am 6. August starteten die Deutschen zwar unter dem leitenden Oberbefehlshaber West , Generalfeldmarschall Günther von Kluge , einen Gegenangriff bei Mortain (→ Unternehmen Lüttich ) . Dieser wurde schon nach zwei Tagen gestoppt, was mit Hilfe der nördlich kämpfenden Briten und Kanadier zum Kessel von Falaise führte.

Französische Patrioten säumen die Champs-Élysées am 26. August 1944, am Tag nach der Befreiung von Paris, als freifranzösische Truppen von General Leclercs 2. Panzerdivision den Arc du Triomphe passieren

Der deutsche Stadtkommandant von Paris, General Dietrich von Choltitz , ignorierte mehrere Befehle Hitlers, Paris bis zum letzten Mann zu verteidigen und dann zu zerstören. Er ergab sich mit seinen Truppen aus Mangel an Waffen kampflos. [167] Wegen der enormen Materialfülle und absoluten Luftherrschaft konnten deutsche Truppenansammlungen zu jeder Zeit zerschlagen werden, und die Alliierten kamen in der Folgezeit recht zügig voran.

Operation Market Garden : Fallschirmjäger landen bei Arnheim , September 1944

Während der Luftlandeoperation Market Garden bei und in Arnheim konnte das II. SS-Panzerkorps US-amerikanischen, britischen und polnischen Soldaten noch einmal eine schwere Niederlage beibringen. Zwar überdehnten diese bei ihrem schnellen Vorstoß zum deutschen Westwall ihre Versorgungslinien; aber nach dem Aufbau neuer, schneller Nachschubwege (→ Red Ball Express ) gelang es ihnen, den in großen Mengen benötigten Treibstoff bereitzustellen. Bereits am 3. September fiel Brüssel , und am Tag darauf konnte Antwerpen besetzt werden.

Nach dem Verlust der Häfen am Ärmelkanal setzte die deutsche Marine ihren U-Boot-Krieg von Norwegen aus fort. Bis zum 1. September griffen die Deutschen von Abschussrampen in Nordfrankreich aus mit Marschflugkörpern ( V1 ) und Raketen ( V2 ) London an. Beide Typen, von denen rund 7500 bzw. 3200 gestartet wurden, waren für die Bekämpfung von Einzelzielen zu ungenau und konnten daher nur gegen große Städte eingesetzt werden. In London kamen durch Angriffe mit der V1 über 6000 Menschen ums Leben. Mit Arbeiten an dem Projekt Friesenwall sollte die Landung von alliierten Soldaten an der deutschen Nordseeküste verhindert werden. Er wurde jedoch nicht fertiggestellt.

Am 21. Oktober eroberten US-Soldaten nach heftigen Kämpfen Aachen als erste deutsche Großstadt. Sie stießen von dort später bis zur Rur vor. Die Schlacht im Hürtgenwald von Oktober 1944 bis Februar 1945 wurde die längste Schlacht, die je auf deutschem Boden stattfand. Insgesamt fielen 35.000 deutsche und US-amerikanische Soldaten. Das stark bewaldete, hügelige Gebiet und das nasskalte Wetter begünstigten die deutschen Verteidiger, sodass die US-Soldaten ihre materielle Überlegenheit nicht ausspielen konnten. [168] Erst im Februar 1945 gelang es der US-Armee, weiter zum Rhein vorzurücken. Auch im Süden, in Lothringen und im Elsass , blieb es bei Teilerfolgen für die Alliierten: die Festung Metz und Straßburg wurden besetzt.
Am 16. Dezember eröffneten die Deutschen die Ardennenoffensive , um die Oberhand im Westen zurückzugewinnen. Die Alliierten verloren dabei 76.000, die Deutschen 90.000 Mann. [169] Die Operationsziele der deutschen Angreifer, die Fronten der Alliierten zu spalten, in breiter Front nach Belgien vorzustoßen und den alliierten Nachschub hafen Antwerpen zu besetzen, konnten nach Anfangserfolgen nicht erreicht werden. Walter Model sagte am 23. Dezember zu Albert Speer , die Offensive sei gescheitert. Guderian,Generalstabschef des Heeres , schrieb rückblickend, am 24. Dezember 1944 sei „jedem Soldaten [mit] Augen im Kopf“ das Scheitern klar gewesen. [170] Ende Dezember 1944 erreichten US-Truppen ihre in Bastogne eingekesselten Kameraden . Am 1. Januar 1945 scheiterte das Unternehmen Bodenplatte (ein Überraschungsangriff deutscher Jagdflugzeuge auf 17 Frontflugplätze der Alliierten). Am 3. Januar starteten die Alliierten trotz extremer Kälte eine Offensive , am 8. Januar genehmigte Hitler Model schließlich den Rückzug.

Da in der Ardennenoffensive und beim Unternehmen Nordwind (Januar 1945) die letzten nennenswerten deutschen Treibstoffreserven verbraucht wurden, waren danach Heer und besonders die Luftwaffe an allen Kriegsschauplätzen weitgehend bewegungslos, weil ab der zweiten Jahreshälfte 1944 die deutschen Hydrierwerke zur Erzeugung von synthetischen Benzin immer wieder bombardiert wurden. Es nützte daher nichts, dass die deutsche Kriegswirtschaft noch Panzer und Flugzeuge in großen Stückzahlen ausliefern konnte.

US-Soldaten an der Ludendorff-Brücke bei Remagen , 8./10. März 1945

Am 7. März 1945 erreichten US-Soldaten südlich des Ruhrgebiets die nicht vollständig zerstörte Brücke bei Remagen , sodass sie einen Brückenkopf auf dem rechtsrheinischen Ufer einrichten konnten. Am 23. März begann die Operation Plunder zur Rheinüberquerung nördlich des Ruhrgebiets bei Wesel mit britischen, US-amerikanischen und kanadischen Soldaten. Die Heeresgruppe B der Wehrmacht unter Feldmarschall Walter Model mit über 320.000 Soldaten – mehr als in Stalingrad – wurde am 1. April im Ruhrkessel eingeschlossen. Damit war der Krieg im Westen, militärisch gesehen, endgültig verloren. Die Heeresgruppe kapitulierte am 18. April, weil zwei Drittel der Soldaten ohne Waffen waren und in hellen Scharen desertierten. [171] Am selben Tag nahmen US-Truppen Magdeburg ein, einen Tag später Leipzig .

Zwei US-Soldaten fliehen bei der Explosion eines Benzintankanhängers, Kronach (Oberfranken), 14. April 1945

Während der Besetzung deutscher Städte in Südwestdeutschland durch französische Soldaten kam es, „insbesondere durch eine Minderheit der gefürchteten Kolonialsoldaten aus Nordafrika, zu ausgiebigen Plünderungen und zahlreichen Vergewaltigungen. […] In Freudenstadt, dem schlimmsten Fall, zogen sich die Plünderungen und Vergewaltigungen über drei Tage hin.“ [172] Die französischen Truppen zogen weiter in Richtung Rottweil und Stuttgart . Zugleich rückte die britische Armee vom Niederrhein aus zügig nach Norddeutschland vor.

Elbe Day , US-amerikanische und sowjetische Truppen bei Torgau an der Elbe , 25. April 1945

Am 25. April trafen sich US-amerikanische und sowjetische Truppen südlich von Torgau an der Elbe. Damit waren die auf ihrem Heimatboden und in angrenzenden Gebieten kämpfenden deutschen Truppen in zwei voneinander getrennte Kampfräume gespalten. [173] Am 26. April fiel Bremen an die Briten. In rascher Folge nahmen sie Lübeck (2. Mai) und Hamburg (3. Mai) ein, während britisch-kanadische Truppen in Wismar einmarschierten.

Am 5. Mai kapitulierte Generaloberst Blaskowitz , dessen Truppen in Holland eingekesselt waren. Während die britischen Einheiten Norddeutschland eroberten, drangen US-Truppen rasch nach Süddeutschland und weiter nach Tirol-Vorarlberg vor, „oft als Befreier begrüßt […]. Viele Soldaten ließen sich einfach überrollen und gefangen nehmen.“ [174] Die Amerikaner besetzten am 30. April München . Stuttgart fiel am 22. April an die französische Armee, die nach Süden bis Vorarlberg vordrang. Die US-Armee traf am 3. Mai am Brennerpass mit ihren Landsleuten zusammen, die von Süden her Oberitalien besetzt hatten.

In Italien wurde Bologna am 21. April von polnischen Truppen [175] besetzt. Benito Mussolini flüchtete am 25. April vor den Alliierten, die am 27. April Genua besetzten, von Salò aus in Richtung Schweiz. Einen Tag später ergriffen italienische Partisanen Mussolini in Dongo und erschossen ihn. Am 2. Mai kapitulierten die deutschen Einheiten in Italien, am selben Tag marschierten britische Truppen in Triest ein.

Ostfront, 1944/45

Aufgegebenes Kriegsmaterial der deutschen 9. Armee nahe Babrujsk (Weißrussland), Ende Juni 1944

In zeitlicher Abstimmung mit der Invasion im Westen gelang der Sowjetunion im Juni, Juli und August 1944 mit der Operation Bagration die vollständige Zerschlagung der Heeresgruppe Mitte. Sie gilt mit einem Verlust von 28 Divisionen der Wehrmacht als verlustreichste Niederlage in der deutschen Militärgeschichte. Die Rote Armee konnte von Weißrussland bis kurz vor Warschau und zur Grenze Ostpreußens vorstoßen. Am 3. Juli eroberten sowjetische Truppen Minsk zurück, weiter südlich drang ab dem 13. Juli in Galizien eine weitere sowjetische Offensive bis Lemberg und an die Weichsel vor. Ab diesem Zeitpunkt war die Wehrmacht nur noch zu hinhaltendem Widerstand gegen die Rote Armee fähig.

Warschauer Aufstand , August – Oktober 1944: brennendes Haus in der Altstadt ( Agfacolor -Foto). Fotografin: Ewa Faryaszewska (1920–1944) [176]

Am 1. August begann der Warschauer Aufstand der Polnischen Heimatarmee . Am 20. August marschierte die Rote Armee in Rumänien ein, woraufhin am 23. August König Michael durch einen Staatsstreich den Diktator Ion Antonescu stürzte und am 24. August die rumänische Armee den Kampf an Deutschlands Seite einstellte. Als die Wehrmacht am 29. August aufgrund zunehmender Partisanenaktivitäten mit der militärischen Besetzung der Slowakei begann, brach dort der Slowakische Nationalaufstand aus, der von Teilen der slowakischen Armee getragen wurde. Die Erfolge der Sowjetunion zwangen die Wehrmacht zum Rückzug aus Griechenland; am 13. Oktober rückten britische Einheiten in Athen ein. Am 5. September nahm die Rote Armee Bulgarien ein; der Unterstützung durch die Sowjetunion sicher, führten die bulgarischen Kommunisten am 9. September eine gewaltsame Änderung der Staatsform herbei und übernahmen die Führung im Land.

Die finnische Regierung schloss am 19. September einen Waffenstillstand mit der Sowjetunion. Am 20. Oktober eroberten sowjetische Einheiten und jugoslawische Partisanen unter Tito die Hauptstadt Belgrad . Im Baltikum zog sich die Heeresgruppe Nord am 13. Oktober aus Riga nach Kurland zurück. In Ostpreußen kam die Offensive der Sowjetunion im Oktober nach anfänglichen Erfolgen zum Erliegen.

Ungarische Soldaten mit PAK bei Kämpfen in einem Budapester Vorort. Der Kriegsberichterstatter der SS- Propagandakompanie kommentierte im Nazi-Jargon: „November 1944, Kampfraum Ungarn. Erst gestern brach der Feind hier ein, wurde aber im Gegenstoß sofort zurückgeschlagen. […] Ungarische Pak sichert die Ausfall-Strassen vor erneuten bolschewistischen Überfällen.“

In der Schlacht um Budapest wurde die ungarische Hauptstadt belagert und konnte erst im Februar 1945 von der Roten Armee eingenommen werden. Die Rote Armee stieß Anfang 1945 von Warschau (Befreiung am 17. Januar) aus nach Norden vor und schnitt damit Ostpreußen vom Deutschen Reich ab. Zehntausende Deutsche flohen während der Schlacht um Ostpreußen über das zugefrorene Frische Haff nach Westen.

Bei den Verwundeten- und Flüchtlingstransporten über die Ostsee gelangten mehrere Hunderttausend Menschen nach Westen. Im Zuge dieser Rettungsaktion ( Unternehmen Hannibal ) wurde am 30. Januar das ehemalige KdF-Schiff Wilhelm Gustloff mit Tausenden von Menschen an Bord von dem U-Boot S-13 der Baltischen Flotte torpediert und ging auf Höhe von Stolpmünde unter, wo 11 Tage später die Steuben ebenfalls ein Opfer von S-13 wurde. Die Versenkungen der Gustloff , Steuben , Goya (16. April 1945) und Cap Arcona (3. Mai 1945) mit zusammen mehr als 20.000 Opfern gelten als die größten Katastrophen der Schifffahrt .

Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee das von den SS-Wachmannschaften fluchtartig verlassene KZ Auschwitz-Birkenau , wo seit 1941 mehr als 1,1 Millionen Juden ermordet worden waren.

Am selben Tag erreichten erste sowjetische Einheiten Küstrin und damit die Oder . In der Schlacht um Königsberg besetzten die sowjetischen Angreifer am 9. April endgültig die Stadt.

Sowjetische Artillerie ( SiS-3 ), 60 km östlich vor Berlin, April 1945

Die Rote Armee stand nach der Weichsel-Oder-Operation Ende Januar 1945 entlang der Oder und Neiße von Stettin bis Görlitz knapp 80 Kilometer vor Berlin. Vom 16. bis 19. April wurde bei den Seelower Höhen eine der größten Schlachten des Zweiten Weltkrieges geschlagen. Einer Million deutschen Soldaten, viele davon junge, kaum kampferfahrene Rekruten, mit 1500 Panzern, 10.400 Geschützen und 3300 Kampfflugzeugen, von denen viele mangels Treibstoff am Boden bleiben mussten, standen 1 Million sowjetische Soldaten mit 3155 Panzern und 20.130 Geschützen gegenüber. Es war der gewaltigste Feuerschlag des gesamten Krieges: Am ersten Tag wurden 1,2 Millionen Granaten abgefeuert, deren Erschütterungen noch im 60 km entfernten Osten Berlins die Wände beben ließen. [177] Weiter nördlich, in Pommern, hatte Rokossowskis „Zweite weißrussische Front“ 1,4 Millionen Soldaten, über 4000 Panzer und 23.000 schwere Geschütze. Im Süden, an der Neiße, verfügte Konjews Erste Ukrainische Front über weitere 1,1 Millionen Soldaten und 2150 Panzer. Aus der Luft wurden alle Fronten von zusammen 7500 Kampfflugzeugen unterstützt. [178] Unterdessen wurde im Süden der sowjetische Belagerungsring um Breslau am 15. Februar geschlossen, das erst am 6. Mai in die Hände der Roten Armee fiel.

Kampf um Berlin

Das Reichstagsgebäude in Berlin vier Wochen nach Kriegsende

Fünf Tage nach dem Angriffsbeginn an der Oder erreichten am 21. April sowjetische Truppen die nordöstliche Stadtgrenze. In der Schlacht um Berlin drangen in konzentrischen Angriffen Schukows und Konews Armeen in Richtung Zentrum vor und standen nach der Überwindung von Spree und Landwehrkanal vor der sogenannten „Zitadelle“, dem innersten Machtbereich der „Nazi-Führung“. Am 28. April scheiterte der Versuch der 12. Armee unter General Walther Wenck , die Eingeschlossenen zu entsetzen . Am 30. April tötete sich Adolf Hitler selbst im Führerbunker unter dem Garten der Reichskanzlei und am selben Tag eroberten Einheiten der Roten Armee das Reichstagsgebäude , für die Sowjetunion das Symbol Hitlerdeutschlands. Die Kämpfe, die an Intensität zum Ende hin immer mehr zunahmen, konzentrierten sich nun auf die Flaktürme am Zoobunker , das Tiergartenviertel , den Bendlerblock , die Gestapo-Zentrale , das Reichsluftfahrtministerium sowie den Flakbunker Humboldthain . Der Artilleriebeschuss hatte die Bevölkerung immer enger zusammendrängt, die im Bereich des Hochbunkers beim Anhalter Bahnhof und in den unterirdischen Bahnstationen Schutz gesucht hatte. In der Nacht zum 2. Mai scheiterten die meisten der zahlreichen Ausbruchsversuche der Verteidiger in Richtung Norden und Westen. Am Morgen des 2. Mai sprengten SS -Einheiten die Decke des Nord-Süd-S-Bahn-Tunnels [179] unter dem Landwehrkanal und in der Folge wurden große Teile des U-Bahn-Netzes geflutet (siehe auch: Geschichte der Berliner U-Bahn – Die U-Bahn unter Wasser ). Am selben Tag kapitulierte nach Verhandlungen mit General Wassili Tschuikow der deutsche Kampfkommandant Helmuth Weidling mit den letzten Verteidigern der Stadt.

Südosteuropa

Nach dem Scheitern der Plattenseeoffensive im Frühjahr 1945 war Ungarn am 4. April vollständig von der Roten Armee erobert. In der Wiener Operation besetzte die Rote Armee, über die burgenländische Grenze vom Südosten kommend, in einem Zangenangriff zwischen dem 4. und 13. April Wien, kurz danach Niederösterreich, das Burgenland und die Steiermark. Im Alpenvorland und im Norden verlangsamte sich der sowjetische Vormarsch. Am 3. Mai besetzten US-amerikanische Truppen Salzburg und stießen weiter in das Alpenvorland vor. Am 5. Mai befreiten ihre Vorausabteilungen das KZ Mauthausen und trafen am 7. Mai mit der Roten Armee am Fluss Enns an der Grenze von Ober- und Niederösterreich zusammen. Am selben Tag erreichte die Rote Armee Graz . Am 8. Mai 1945 trat um 23:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte in Kraft. Die meisten der 900.000 Soldaten der Heeresgruppe Mitte (der früheren Heeresgruppe A ) unter Generalfeldmarschall Schörner gerieten in sowjetische Gefangenschaft. Auch der am 5. Mai beginnende Prager Aufstand forderte im Zusammenhang mit der anfangs ungeordneten Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei eine unbekannte Zahl an Opfern. Am 10. Mai rückten sowjetische Einheiten in Prag ein.

Kriegsende in Europa 1945

Proklamation Nr. 1 von General Eisenhower an das deutsche Volk, März 1945
Unterzeichnung der Teilkapitulation der Wehrmacht für Nordwestdeutschland, Dänemark und die Niederlande am 4. Mai 1945 in einem Zelt auf dem Timeloberg bei Lüneburg
Kapitulationserklärung der Deutschen Wehrmacht, 8. Mai 1945 Berlin-Karlshorst
Keitel unterzeichnet die Kapitulationsurkunde in Berlin-Karlshorst , 8./9. Mai 1945.

Einen Tag, bevor Hitler sich am 30. April das Leben nahm, hatte er in seinem politischen Testament Großadmiral Karl Dönitz zum Reichspräsidenten und Oberbefehlshaber der Wehrmacht und Propagandaminister Joseph Goebbels zum Reichskanzler bestimmt. Nachdem dieser sich am 1. Mai ebenfalls das Leben genommen hatte, erklärte Dönitz am selben Tag in einer Rundfunkansprache die Fortsetzung des militärischen Kampfes gegen „den vordrängenden bolschewistischen Feind“. Dönitz wollte damit erreichen, dass möglichst viele deutsche Soldaten in amerikanisch-britische statt sowjetische Gefangenschaft gerieten. Nachdem die letzten Einheiten in Berlin am 2. Mai kapituliert hatten, schlug er sein Hauptquartier am 3. Mai in Flensburg-Mürwik auf und benannte eine Geschäftsführende Reichsregierung unter Graf Schwerin von Krosigk . Am 4. Mai unterzeichnete der neu ernannte Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg , auf dem Timeloberg bei Lüneburg in Anwesenheit des britischen Feldmarschalls Bernard Montgomery die Teilkapitulation der Wehrmacht für Nordwestdeutschland, Dänemark und die Niederlande , die am 5. Mai um 8 Uhr in Kraft trat.

Nachdem Eisenhower das Ansinnen eines separaten Waffenstillstands mit den Westalliierten zurückgewiesen hatte, unterzeichnete Generaloberst Alfred Jodl in Reims am 7. Mai die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Truppen . Sie trat am 8. Mai, 23:01 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Kraft. In einem weiteren Dokument wurde die Ratifizierung dieser bedingungslosen Kapitulation durch das Oberkommando der Wehrmacht sowie die Oberbefehlshaber von Heer, Luftwaffe und Marine vereinbart. Das geschah durch Unterzeichnung einer weiteren Kapitulationsurkunde im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst. In den späten Abendstunden des 8. Mai wurde die Urkunde von Generalfeldmarschall Keitel (für das OKW und das Heer), Generaladmiral von Friedeburg (Kriegsmarine) und Generaloberst Stumpff (Luftwaffe, als Vertreter des Oberbefehlshabers Generalfeldmarschall von Greim ) unterzeichnet. Die Ratifizierung zog sich bis nach Mitternacht hin. Da die Kapitulation ebenfalls erst am 9. Mai in Moskau bekannt gegeben wurde, wurde/wird in der Sowjetunion beziehungsweise in den postsowjetischen Staaten der 9. Mai als Tag des Sieges begangen.

Niederländische Zivilisten jubeln Soldaten der First Canadian Army am 7. Mai 1945 in Utrecht zu

Beim Kriegsende in Europa am 8. Mai befanden sich im Westen die Kanalinseln und die Städte Lorient , Saint-Nazaire , La Rochelle , im Osten das nördliche Kurland und im Südosten Teile der Ägäis noch unter der Kontrolle der Wehrmacht. Auch in Dänemark und Norwegen blieb die deutsche Herrschaft bis zur Kapitulation erhalten, in den Niederlanden die Provinzen Nord- und Südholland sowie die Provinz Groningen. Das Deutsche Reich selbst war weitgehend besetzt, lediglich der Alpenraum, Teile des Protektorats Böhmen und Mähren, der Großteil Schleswig-Holsteins und Ostfriesland standen noch unter Kontrolle deutscher Truppen. [180]

Am 8. und 9. Mai versuchten ungezählte deutsche Soldaten aus dem sowjetischen Machtbereich in die von den Westalliierten kontrollierten Gebiete zu gelangen, vor allem solche aus dem böhmisch-mährischen Raum. Der großen Mehrheit gelang dies nicht, zumal die US-Armee sich strikt an die Waffenstillstandsbedingungen hielt und in ihren Bereich gelangte deutsche Soldaten in Lagern festhielt und der Sowjetunion übergab. Keinerlei Aussicht, der Gefangenschaft zu entgehen, bestand für die eingeschlossene Heeresgruppe Kurland . Stalin verkündete am 9. Mai den „Völkern der Sowjetunion“, man feiere den Sieg, habe aber nicht die Absicht, „Deutschland zu zerstückeln oder zu vernichten“. [181]

Die drei Hauptsiegermächte, die Sowjetunion, die USA und Großbritannien, feierten mit großen Militärparaden in Europa bzw. in den USA den Sieg über Deutschland und Japan:

 • Parade des Sieges in Moskau am 24. Juni 1945
 • New York City Victory Parade am 12. Januar 1946
 • London Victory Celebrations am 8. Juni 1946

Der Oberste Sowjet hob in einer einseitigen Erklärung den Kriegszustand mit Deutschland erst am 25. Januar 1955 auf. Der deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker erklärte am 8. Mai 1985 in seiner Ansprache zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, sie sei als Befreiung vom Nationalsozialismus in die nationale Erinnerungskultur eingegangen. [182]

Neutrale europäische Staaten

Die Staaten Irland, [183] Portugal, [184] Schweden, [185] Schweiz [186] [187] und Spanien [188] blieben während des europäischen Kriegs neutral. Die Türkei trat im Februar 1945 nominell den Alliierten bei, wird aufgrund ihrer militärischen Nichtbeteiligung allerdings generell ebenfalls zu den neutralen Staaten gezählt.

Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg

Die Schweiz konnte ihre Unabhängigkeit wahren und wurde nie Ziel einer deutschen Offensive. Dennoch wappnete sie sich intensiv gegen eine mögliche deutsche Invasion. Die Rheinebene konnte geflutet werden, um sie – nach den militärischen Erkenntnissen aufgrund des erfolgreichen deutschen Westfeldzugs durch die Ardennen (so) – für Panzer unpassierbar zu machen. Im Réduit wurden 26.000 lokal passend getarnte Bunker und Artilleriestellungen angelegt. Sie sollten bis zu sechs Monate autonom (unabhängig) in Bereitschaft bleiben können.

General Henri Guisan verlegte Heereseinheiten in das Alpenréduit um den Gotthard als Zentrum. Das Konzept des Réduit national sah langwierige Gebirgskämpfe sowie die Zerstörung der Alpentranversale vor. Die schweizerische Bevölkerung akzeptierte mehrheitlich diese Verteidigungskonzeption. Kritiker bemängelten dagegen, dass die Achsenmächte das ressourcenreiche Mittelland mit wenig Aufwand erobern und die Armee im Réduit aushungern könnten. 1942 hatte das Réduit dank abnehmender Bedrohung seitens der Achsenmächte und Fertigstellung der Befestigungen seine volle Wirkung erreicht. Es schien, dass diesen Mächten eine unabhängige Schweiz mit funktionierendem Gütertransport durch die Alpen und wegen des Transfers von Devisen mehr nützen würde als ein erobertes Land mit zerstörten Produktionsanlagen. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 verlegte der Oberbefehlshaber Guisan aufgrund der entspannteren Bedrohungslage wieder Truppen aus dem Réduit ins Mittelland zurück. [189]

Im August 1942 kam es vorübergehend zu einer vollständigen Grenzschließung für Flüchtlinge als Höhepunkt einer allgemein sehr restriktiven Zulassung von jüdischen Flüchtlingen in die Schweiz. 1939–1945 wurden insgesamt rund 300.000 Menschen aufgenommen (davon etwa ein Drittel internierte Soldaten) und rund 20.000 Menschen an der Grenze zurück- oder ausgewiesen. [190]

Die Entschlossenheit der Schweiz, ihre Neutralität oder die Verletzung ihres Luftraums gegen jeden Angreifer zu verteidigen, stand international außer Zweifel. Nach den Luftkämpfen im Pruntruter Zipfel im Jahr 1940 war zwar vom General Zurückhaltung angeordnet worden, aber auch britische Bomber auf dem Weg nach Italien wurden am 12. Juli 1943 beschossen und zwei davon zum Absturz gebracht. [191] Bei versehentlichen Bombardierungen Schweizer Grenzorte durch US-Piloten wurden diese, falls abgeschossen, für den Rest des Krieges interniert. [192]

In der Schweiz wurden in den Jahren 1939 bis 1945 insgesamt 84 Menschen durch britische und US-amerikanische Bombenabwürfe getötet. (→ Alliierte Bombenabwürfe auf die Schweiz )

In deutschen Konzentrationslagern waren zwischen 1933 und 1945 auch rund 1000 Schweizer Bürger interniert, mindestens 200 starben. Keine gewalttätige Auseinandersetzung hat in den letzten 200 Jahren mehr Schweizer Todesopfer gefordert.(→ Schweizer in Nazi-Konzentrationslagern ) [193] [194] [195]

Die Türkei im Zweiten Weltkrieg

Geographische Lage der heutigen türkischen Provinz Hatay (rot markiert)

Im Zweiten Weltkrieg bewahrte die Türkei ihre Neutralität, nachdem sie sich 1939 mit der Mandatsmacht Frankreich über die Annexion der syrischen Provinz Hatay , eines Mandats des Völkerbunds, verständigt hatte. Frankreich war den türkischen Forderungen nach einer Beendigung seines syrischen Mandats entgegengekommen, um die Türkei von einem Kriegseintritt auf Seiten des Deutschen Reiches abzuhalten. Am 23. Februar 1945, als Deutschlands Niederlage offensichtlich war, erklärte sie auf der Seite der Alliierten Deutschland und Japan den Krieg, um auf diese Weise ihren Anspruch auf die bis 1939 völkerrechtlich zu Syrien gehörende Provinz nach dem Krieg zu unterstreichen. Die offizielle Haltung Syriens dagegen ist bis in die Gegenwart (Stand Februar 2011), dass die Abstimmung in Hatays Parlament 1939 über den Beitritt zur Türkei völkerrechtswidrig gewesen und diese Provinz ein Teil Syriens sei.

Krieg in Asien und im Pazifik

Japans Neuordnung Ostasiens

Japan war vor dem Zweiten Weltkrieg bereits an mehreren Kriegen beteiligt gewesen. Unter Tennō Yoshihito kämpfte Japan an der Seite der Alliierten im Ersten Weltkrieg , in dem Japan Kolonien des deutschen Kaiserreichs übernehmen konnte, darunter einen Teil Deutsch-Neuguineas ( japanisches Südseemandat ). Etwa zehn Jahre zuvor war es wegen des Streits um die Vorherrschaft in der Mandschurei und in Korea zum Russisch-Japanischen Krieg (1904–1905) gekommen.

Zur Überwindung der Wirtschaftskrise ab 1929 schlugen einflussreiche Politiker und Militärs eine territoriale Expansion Japans vor. Ab den 1930er-Jahren erlangten diese verstärkt Kontrolle über die Regierung, einschließlich des Amts des Premierministers ; politische Gegner wurden verfolgt und Medien zensiert. Der aggressive Einsatz für eine Neuordnung der Pazifikregion hatte vorgeblich zum Ziel, die Hegemonie über die asiatischen Länder und deren Kolonien durch westliche, europäische Staaten zu beenden ( Panasienbewegung ). Tatsächlich war es der Wille, durch gewaltsame Sicherung von Rohstoff- und Absatzgebieten sowie Siedlungsland für Auswanderer die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Japans zu beenden. [196]

Die japanische Expansion richtete sich zunächst gegen die Republik China . Nach dem Mukden-Zwischenfall am 15. September 1931, der vermutlich von den Japanern selbst inszeniert wurde, kam es drei Tage später zur Mandschurei-Krise , und im Februar 1932 wurde ein japanischer Vasallenstaat Mandschukuo errichtet. Nach internationalen Protesten über das Vorgehen in China trat Japan 1933 aus dem Völkerbund aus; 1936 schloss es sich dem Antikominternpakt an.

Pazifikkrieg 1937–1942

Am 7. Juli 1937 kam es zum Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke in Peking , den die japanische Armee zum Anlass nahm, ohne Kriegserklärung in Nordchina einzudringen und die Haupthäfen entlang der gesamten chinesischen Küste zu besetzen. Da sie das Hinterland von Hongkong und Macau besetzt hielt, blockierte sie fast die gesamte chinesische Küste, um die wirtschaftlichen Verbindungen Chinas nach Übersee abzuschneiden. Diese Ereignisse werden von einigen Historikern als der eigentliche Beginn des Zweiten Weltkrieges angesehen. Gleichwohl unterschied sich der Krieg in China sehr von dem Krieg in Europa, der am 1. September 1939 begann. Im Frühjahr und Sommer 1940, als die deutsche Wehrmacht die Niederlande, Belgien und Frankreich überrannte und „Großbritannien beinahe in die Knie zwang“, war kein Ende des asiatischen Krieges in Sicht. [197]

China stand damals an einem Scheideweg, da die Kommunisten unter Mao Zedong und die Nationalisten der Kuomintang unter Chiang Kai-shek um die Vorherrschaft im Land kämpften. Die Kommunisten hatten sich nach dem Langen Marsch in das Landesinnere nach Yan'an zurückgezogen und griffen beim Kampf gegen die Japaner nur vereinzelt ein.

Japanische Truppen bei der Einnahme von Tanyang , Dezember 1937
Japaner kämpfen bei Kanton , Oktober 1938

Um den 8. Dezember 1937 erreichten japanische Truppen Nanjing , die Hauptstadt der Kuomintang, und kesselten sie ein. Chiang Kai-shek ließ die Hauptstadt in das entfernte Chongqing verlegen. Bei der Besetzung der Stadt kam es in den folgenden sechs Wochen zum Massaker von Nanking , in dem mindestens 200.000 chinesische Zivilisten und Kriegsgefangene ermordet und etwa 42.000 Frauen und Mädchen aller Altersstufen vergewaltigt wurden. „Die Berichte über die Mord- und Vergewaltigungsorgie erschütterten die Welt.“ [198] Die öffentliche Meinung im Westen, insbesondere in den USA, wandte sich scharf gegen Japan. Im Juli 1939 kündigte die Regierung der USA einen seit 1911 bestehenden wichtigen Handelsvertrag, durch den fast ein Drittel aller japanischen Einfuhren betroffen waren. Ein Ausweg aus der zunehmenden Isolation schien ein Bündnis mit Deutschland zu sein, das vom deutschen Außenminister Ribbentrop befürwortet wurde. [199]

Der Weg nach Pearl Harbor war zwar keine Einbahnstraße, aber im Sommer 1940 unternahm die japanische Führung entscheidende Schritte, sodass die beiden Kriege in Europa und Asien zu einem einzigen globalen Flächenbrand verschmolzen. [197] Japan nutzte die Niederlage der Westmächte und erpresste im Juni 1940 von Großbritannien und Frankreich, die lebenswichtigen Hilfslieferungen an die chinesischen Nationalisten über Burma und Indochina einzustellen. Die niederländische Exilregierung in London wurde unter Druck gesetzt, Öl aus Niederländisch-Indien nach Japan zu exportieren. [200] Außerdem setzte es in Nanking Wang Jingwei als Chef einer Marionettenregierung ein.

Fürst Konoe Fumimaro , der im Juli 1940, nach den dramatischen Ereignissen in Europa, zum zweiten Mal Ministerpräsident geworden war, hatte im selben Jahr in einer Denkschrift argumentiert, der Krieg in China werde letztlich zu einer „ großostasiatischen Wohlstandssphäre “ führen, gebildet aus Japan, Mandschukuo und China sowie ehemaligen Kolonien Großbritanniens, der Niederlande und Frankreichs. Geprägt hatte den Ausdruck Matsuoka Yōsuke , Außenminister im zweiten Kabinett Konoe. [201] Der Dreimächtepakt mit Deutschland und Italien vom 27. September 1940 erweiterte den bestehenden Antikominternpakt um gegenseitige militärische Unterstützung. Damit verwarf Japan seine im September 1939 verkündete Neutralität und unterstrich seine aggressive Außenpolitik vor allem gegenüber China. Der Pakt richtete sich nicht gegen die Sowjetunion, [202] sondern sollte vor allem die USA aus dem Krieg heraushalten. [203] Die US-amerikanische Reaktion zeigte rasch, wie haltlos Matsuokas und Ribbentrops Behauptungen gewesen waren, der Dreimächtepakt werde abschreckend wirken. Im Weißen Haus verstärkte sich die Ansicht, dass Japan eine aggressive, kriegslüsterne Macht sei, ein asiatisches Gegenstück zum nationalsozialistischen Deutschland, die aufgehalten werden müsse. Bestätigt wurde diese Auffassung, als Japan im September 1940, als noch Verhandlungen mit den Franzosen im Gange waren, in zweitägigen Gefechten den nördlichen Teil von Französisch-Indochina gewaltsam besetzte. [204] Schon im folgenden Monat verhängten die USA ein totales Ausfuhrverbot für Eisen- und Stahlschrott nach Japan, und Großbritannien öffnete wieder die Burmastraße für den Nachschub nach China.

Die japanische Führung wollte die Niederlagen Frankreichs und der Niederlande sowie die erwartete Niederlage Großbritanniens im Krieg gegen Deutschland zu einer Südexpansion (Indochina, Niederländisch-Indien, Hongkong, Malaya und Singapur ) ausnutzen. Am 25. Juni 1940 sagte Heeresminister Shunroku Hata zu seinen Mitarbeitern: „Ergreifen wir die goldene Gelegenheit! Nichts soll uns aufhalten!“ [205] Mit einer japanischen Besitzergreifung der britischen, französischen und niederländischen Kolonien in Südostasien wäre die Möglichkeit eines Zusammenbruchs Chinas in greifbare Nähe gerückt. Die Errichtung einer japanischen Hegemonialmacht in Ostasien und die Hegemonie eines nationalsozialistischen Deutschlands in Europa hätten darüber hinaus bedeutet, dass Amerika sich einer von totalitären Mächten gemeinsam beherrschten Alten Welt gegenübergesehen hätte, denn die Sowjetunion schien zu dieser Zeit ihre Einflusssphäre mit den Achsenmächten und Japan auf friedliche Weise abzugrenzen. [206]

Außenminister Hull (Mitte) mit dem japanischen Botschafter Kichisaburō Nomura (links) und dem Sondergesandten Saburō Kurusu (rechts) auf dem Weg ins Weiße Haus , 20. November 1941

Das Jahr 1941 begann mit verstärkten Bemühungen der USA und Japans, einen drohenden Krieg zu vermeiden. Gleichzeitig nahmen die Kriegs- und Eroberungspläne der Japaner für Südostasien konkrete Formen an. In Verhandlungen zwischen dem US-Außenminister Cordell Hull und dem neu ernannten japanischen Botschafter Kichisaburō Nomura waren die Japaner bereit, auf ein weiteres Vorgehen nach Süden zu verzichten, wenn ihnen die Amerikaner die Unterwerfung Chinas ermöglichten. Aber die Weigerung, Japan freie Hand in China zu lassen, sollte im Dezember 1941 letzten Endes den japanischen Angriff auf Pearl Harbor auslösen. [207] Am 2. Juli fiel in Japan die Entscheidung, den territorialen Anspruch nach Südostasien auszuweiten, wo die ergiebigen Bodenschätze der niederländischen und britischen Kolonien ein lohnendes Ziel waren. Zwei Tage nach der Besetzung des südlichen Teils von Indochina, der als Sprungbrett für diese Südexpansion gebraucht wurde, froren die USA, Großbritannien und seine Dominions sowie Niederländisch-Indien am 26. Juli 1941 die japanischen Auslandsguthaben in ihren Ländern ein, was praktisch einem völligen Exportembargo – auch von Erdöl – gleichkam. Wegen dieses Embargos blieb ein Krieg die vermeintlich einzige Alternative für Japan, weil dessen Ölreserven in spätestens zwei Jahren aufgebraucht sein würden. Am 5. November 1941 fiel in Tokio die Entscheidung, den Krieg im folgenden Monat mit Angriffen auf Pearl Harbor, Malaya und die Philippinen auszulösen. Das strategische Ziel war, innerhalb von acht Monaten die Herrschaft über Südostasien und den Westpazifik zu gewinnen, um von dieser Machtbasis aus längere Zeit gegen die Vereinigten Staaten zu kämpfen oder sie zu einem Verhandlungsfrieden zu Japans Vorteil zwingen zu können. Zugleich rechneten die Konferenzteilnehmer damit, dass im Zuge der Expansion die Hilfslieferungen an China unterbrochen werden könnten. [208] Letzte Verhandlungen in Washington zwischen Nomura, dem Sondergesandten Saburō Kurusu und Hull, den Krieg zu vermeiden, scheiterten an Hulls kompromissloser Forderung nach Rückzug aller japanischen Truppen aus China und Indochina. Im Gegenzug wollten die USA die japanischen Guthaben freigeben. Wie nicht anders zu erwarten, wurde Hulls Zehnpunkteprogramm , [209] als es am 27. November in Tokio eintraf, als Ultimatum aufgefasst – praktisch als Beleidigung. [210] Die Kaiserliche Konferenz vom 1. Dezember 1941 stellte fest, dass Japan die „äußerst hochmütige, starrsinnige und respektlose“ Haltung der Vereinigten Staaten nicht dulden könne. [211]

Beim Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 versenkten japanische Flugzeuge, die von sechs Flugzeugträgern aus gestartet waren, in zwei Wellen fünf Schlachtschiffe, von denen drei später wieder flottgemacht werden konnten, [212] und 14 weitere größere Kriegsschiffe der USA. [213] Vizeadmiral Nagumo , der Kommandant der Flugzeugträgergruppe Kidō Butai , ließ keine dritte Angriffswelle aufsteigen, weil er sich Sorgen um den Standort der nicht anwesenden drei US-Träger machte, die einen schweren Gegenschlag führen konnten. Durch diese Entscheidung blieben Docks und Werftanlagen sowie Nachschubdepots und Treibstofflager intakt, was den USA einen raschen Wiederaufbau ihrer pazifischen Flotte in den nächsten sechs Monaten ermöglichte. [214] Am nächsten Tag erklärte der Kongress der Vereinigten Staaten Japan den Krieg, der am selben Tag die von Großbritannien, seinen Dominions und den Niederlanden folgten. Am 10. Dezember wurden vor der Ostküste der malaiischen Halbinsel der britische Schlachtkreuzer Repulse und das moderne Schlachtschiff Prince of Wales , das erst wenige Monate zuvor in Dienst gestellt worden war, von japanischen Torpedoflugzeugen versenkt. Die Versenkung der beiden Großkampfschiffe war ein deutliches Zeichen für den sich abzeichnenden Bedeutungsverlust von solch großen Kriegsschiffen gegenüber land- und seegestützten Luftstreitkräften. [215]

In den nächsten Monaten drängten die Japaner weiter nach Süden vor und besetzten, ideologisch vorbereitet durch den Schlachtruf „Asien den Asiaten“, europäische Kolonien wie Hongkong, Teile Burmas und Indiens , Britisch-Malaya, Singapur sowie Niederländisch-Indien. Auf den Philippinen , von 1942 bis 1945 von Japan besetzt, wurden „1 Million Filipinos [.] von japanischen Soldaten massakriert.“ [216]

Von Pearl Harbor bis zur japanischen Kapitulation

Machtbereich Japans im März 1942

Innerhalb von vier Monaten (Dezember–März) hatten japanische Truppen weite Teile Südostasiens und einen Großteil der Pazifikinseln mit etwa 450 Millionen Menschen unter ihre Kontrolle gebracht. Dies war die größte Ausdehnung japanischer Macht in der Geschichte des Kaiserreichs. Die Eroberungen Malayas und von Niederländisch-Indien waren besonders wichtig für Japan, weil es dort reiche Erzvorkommen, eine umfangreiche Gummiproduktion und große Erdölfelder gab. 139.000 Briten, Australier und Inder mussten am 15. Februar 1942 in Singapur , dem „Gibraltar des Ostens“ und Großbritanniens größter Militärbasis in Südostasien, kapitulieren. Die Schlacht um Singapur gilt als Sinnbild des japanischen Blitzkrieges, später auch der Brutalität japanischer Soldaten, denn von den alliierten Gefangenen starben mehr als 11.000 an Hunger und Erschöpfung beim Bau der Thailand-Burma-Eisenbahn . [217] Die Invasion Burmas begann am 15. Februar 1942. Niederländisch-Indien wurde Mitte März 1942 erobert. Auf den Philippinen musste General Douglas MacArthur bald Manila räumen und sich auf die Insel Corregidor zurückziehen, wo die letzten US-Truppen am 5. Mai 1942 kapitulierten. Nichts schien die Japaner aufhalten zu können. [218]

Nach der Eroberung von Rabaul an der Nordostspitze der Insel Neubritannien (Januar 1942) hatten die Japaner eine hervorragende Ausgangsbasis für ein weiteres Vordringen in Richtung Ostpazifik und Südsee gewonnen.

Die Schlacht im Korallenmeer (Anfang Mai 1942) endete unentschieden (je ein gesunkener und ein schwer beschädigter Flugzeugträger auf beiden Seiten), und die Japaner gaben ihre Absicht auf, bei Port Moresby im Süden von Neuguinea zu landen, sodass die Alliierten ein Vorfeld nördlich von Australien halten konnten. Es war die erste kombinierte See-Luft-Schlacht in der Seekriegsgeschichte. Trotz des Rückschlags im Korallenmeer konnten die japanischen Streitkräfte bisher zufrieden sein: 340.000 alliierte Soldaten waren in Gefangenschaft geraten, und die alliierten Flotten hatten acht Schlachtschiffe, zwei Flugzeugträger, sieben Kreuzer und zahlreiche kleinere Kriegsschiffe verloren. [219] In der Schlacht um Midway , in der Yamamoto annahm, die US-amerikanische Navy habe nur noch zwei Träger – die er zudem im Südpazifik wähnte – glaubte er, die verbliebene Pazifikflotte der USA zu einem Entscheidungskampf herausfordern zu können. Aber die US-Flotte war dank ihrer Funkaufklärung detailliert über die Pläne des Gegners informiert. Bei Luftangriffen von Flugzeugen dreier US-amerikanischer Träger verlor die japanische Marine vier Flugzeugträger und 200 Flugzeuge mit besonders erfahrenen Piloten und Pilotenausbildern. [220] Ihre Flotte war so empfindlich geschwächt worden, dass die japanische Überlegenheit im See-Luft-Krieg verloren war. Die Schlacht „gilt mit Recht als der Wendepunkt des Krieges im Stillen Ozean .“ [221]

Nach dem Bau eines Flugplatzes auf Guadalcanal hätte Japan den alliierten Schiffsverkehr zwischen den USA und Australien bedrohen können. Die US Navy setzte im August 1942 ihre einzige noch verfügbare intakte Marine-Infanteriedivision ( USMC ) ein, um den Flugplatz zu erobern, was rasch gelang. Hartnäckig versuchten die Japaner, die Insel zurückzuerobern. Erst nach monatelangen Kämpfen gelang es den Alliierten, sich auf der Insel endgültig zu behaupten (→ Schlacht um Guadalcanal ). [222] Dieser Erfolg markierte einen weiteren Wendepunkt zugunsten der USA, die jetzt nicht nur mehr Kriegsschiffe und Flugzeuge besaßen, sondern auch taktisch überlegen waren. [223]

US-amerikanische Landung auf Rendova ( Salomon-Inseln ) am 30. Juni 1943

Sehr harte Kämpfe fanden von Ende 1942 bis Mitte 1944 auf Neuguinea , den Salomonen , den Gilbertinseln , den Marshallinseln und den Marianen statt. Ein erfolgreiches taktisches Mittel war dabei das „ Island Hopping “, bei dem die Amerikaner die starken japanischen Stützpunkte, zum Beispiel das wichtige Rabaul mit seinem Hafen und den Flugfeldern, umgingen und sich Insel für Insel näher an die japanische Hauptinsel Honshū herankämpften.

Alliierte Gegenoffensive 1943–1945 in Ostasien

Zu Beginn des Jahres 1943 gelang es den Amerikanern, japanische Funkcodes zu entschlüsseln. Dadurch wurden auch die Erfolge der US-amerikanischen U-Boote gesteigert, deren stetig steigende Erfolge einen wesentlichen Anteil am Sieg über Japan hatten. Sie torpedierten etwa ein Drittel von 686 japanischen Kriegsschiffen. [224] Der japanischen Marine gelang es während des gesamten Krieges nicht, ein wirksames Schutzsystem für ihre Transportschifffahrt zu entwickeln. Dies lag sowohl an der Unterschätzung der U-Boot-Gefahr in der japanischen Militärdoktrin als auch an der großen technologischen Unterlegenheit Japans im Bereich der Radar- und der Unterwasserschallortung. Vor allem der danach entstehende Mangel an Treibstoff machte es erforderlich, Flottenverbände weit außerhalb der Hauptkampfgebiete, in der Nähe von Treibstoffquellen, zu stationieren, was die taktischen und strategischen Optionen der japanischen Flotte stark einschränkte.

Im April 1943 gelang es den Amerikanern, von Guadalcanal aus fünf Begleitmaschinen von Yamamotos Flugzeug, der sich auf einem Inspektionsflug befand, abzuschießen. Admiral Yamamoto, Oberbefehlshaber der japanischen Marine, kam beim Absturz seiner Maschine in den Dschungel ums Leben. Der Verlust dieser Führungs- und Identifikationsfigur war für die japanische Öffentlichkeit ein schwerer Schlag (→ Operation Vengeance ).

Im November 1943, kurz vor dem Treffen mit Stalin in Teheran, [225] vereinbarten Roosevelt und Churchill mit Chiang Kai-shek in Kairo , dass der Krieg gegen Japan ebenso wie der gegen Deutschland mit der bedingungslosen Kapitulation enden sollte. Chiang Kai-shek wurde damit nicht nur als der Repräsentant Chinas, sondern auch als Staatschef einer Großmacht anerkannt. [226]

Ab 1944 begann die Erfolgszeit der US-amerikanischen Task Forces , die mit schnellen Trägerraids überraschend vor der Küste Japans auftauchten und fast nach Belieben Ziele aller Art angriffen. [227] Die Japaner reagierten mit dem Einsatz von Kamikaze-Fliegern und bemannten Kaiten -Torpedos. Die von den Japanern erwarteten hohen Verluste US-amerikanischer Kriegsschiffe blieben aus.

In der ab Mitte Juni 1944 begonnenen Schlacht um Saipan , verbunden mit der Schlacht in der Philippinensee , verloren die Japaner fast alle eingesetzten Flugzeuge mitsamt Besatzungen und durch U-Boote drei Flugzeugträger. Der Verlust von Saipan löste in Japan ein politisches Erdbeben aus: Die Regierung von General Tojo musste zurücktreten und wurde abgelöst durch ein Kabinett unter General Koiso Kuniaki , der sogleich das Wehrpflichtalter auf 17 Jahre senkte. [226] Ende Oktober bis Anfang November 1944 kam es während der Landungen auf Leyte (Philippinen) zur See- und Luftschlacht im Golf von Leyte . Japan setzte den größten Teil seiner Flotte ein und machte damit aus den Kämpfen um Leyte die größte Seeschlacht des Zweiten Weltkrieges. [228] Die Japaner verloren mit vier Flugzeugträgern, drei Schlachtschiffen, zehn Kreuzern und neun Zerstörern fast ihre komplette verbliebene Seestreitmacht. [229]

Erst nach der Eroberung der Marianen -Inseln im Sommer 1944 lag Japan innerhalb des Aktionsradius der neuen Boeing B-29 der USAAF . Die US-Luftwaffe ging zu nächtlichen Flächenbombardements aus relativ geringer Höhe auf die überwiegend aus Holz gebauten japanischen Städte über, bei denen hunderttausende Menschen ums Leben kamen. Beim größten Angriff dieser Art starben in Tokio in der Nacht zum 9. März 1945 etwa 85.000 Menschen, mehr als bei jedem anderen Luftangriff im Zweiten Weltkrieg [230] und fast so viele wie durch den Atombombenangriff auf Hiroshima. Weitere Luftangriffe zerstörten bis Kriegsende zahlreiche japanische Großstädte. [231]

Bei der Operation Hailstone wurde am 17. Februar 1944 der wichtige japanische Flottenstützpunkt Truk auf den Karolinen angegriffen. Dabei konnten zwölf Torpedobomber des US-Trägers Enterprise beim ersten radargestützten Nachtangriff die in der Lagune liegenden japanischen Schiffe angreifen. Trotz heftigen Abwehrfeuers konnten diese nur ein US-Flugzeug abschießen. Mit Verlusten von über 200.000 BRT und schweren Schäden an den Einrichtungen wird dieser Angriff auch als Pearl Harbor der Japaner bezeichnet.

Die Rückeroberung der Philippinen erwies sich als langer und verlustreicher, sechs Monate dauernder Feldzug (Oktober 1944–März 1945). Den US-amerikanischen Verlusten, 8.000 Mann, standen disproportional höhere japanische Verluste wie meist im Pazifikkrieg gegenüber: Allein auf der Insel Luzon fielen 190.000 Japaner. [227]

Bei den Kämpfen auf den japanischen Inseln Iwojima und Okinawa wurden US-Schiffe von einer großen Zahl Kamikaze-Fliegern angegriffen. Die US-Streitkräfte verloren fast 7.300 Marines und etwa 5.000 Seeleute und Piloten. 36 Schiffe der US Navy sanken, und fast 400 Flugzeuge wurden zerstört. Die Japaner verloren 113.000 Soldaten und mit den Kamikazemaschinen rund 7.800 Flugzeuge. [232]

Little Boy “ auf dem US-Stützpunkt Tinian vor der Verladung in den B-29 -Bomber Enola Gay . Länge: 3,2 m, Durchmesser: 0,71 m, Uranmasse: 38,4 kg
Hiroshima , nach dem Abwurf der Atombombe, 6. August 1945

Nach den Kämpfen auf Iwojima und Okinawa wurde mit einem B-29-Bomber, der von Tinian aus gestartet war, am 6. August 1945 die erste Atombombe über Hiroshima abgeworfen. Kurz darauf, am 9. August, wurde die zweite über Nagasaki gezündet. In Hiroshima waren 70.000–80.000 Menschen sofort tot, in Nagasaki ca. 20.000.

Die Sowjetunion stand zu ihrer bei der Konferenz von Jalta eingegangenen Verpflichtung, 90 Tage nach dem Kriegsende in Europa in Fernost den Krieg zu beginnen und Japan und seine Verbündeten anzugreifen. Dem ist die Rote Armee auf den Tag genau nachgekommen (8. August), nachdem bereits im April 1945 der Neutralitätspakt mit Japan gekündigt worden war. Mit der Operation Auguststurm wurde die Mandschurei besetzt. Das eroberte Gebiet wurde gemäß den alliierten Kriegszielen ( Kairoer Erklärung ) von der Sowjetunion 1946 an die Republik China zurückgegeben.

Wenige Tage später, am 15. August 1945 verkündete der japanische Tennō in einer Rundfunkansprache ( Gyokuon-hōsō ) die Kapitulation Japans , die am 2. September in der Bucht von Tokio auf der USS Missouri unterzeichnet wurde.

Die Besetzung der japanischen Hauptinseln wurde allein durch US-amerikanische Truppen durchgeführt, während die anderen beteiligten Mächte (Großbritannien, Sowjetunion und China) an der Besetzung der vormals japanischen Außengebiete beteiligt wurden.

Der Kriegszustand zwischen Japan und den Alliierten endete formell am 28. April 1952 mit der Unterzeichnung des Friedensvertrags von San Francisco , allerdings ohne die VR China, die Sowjetunion und Indien.

Strategische Aspekte

Der Strategiehistoriker Colin Gray deutet den Zweiten Weltkrieg mit seinen Operationen auf drei Kontinenten zu Lande, zu Wasser und in der Luft als komplexes Ereignis, das von einer „eleganten Schlichtheit in seinem Ablauf und seiner Struktur“ durchzogen werde. Gray zufolge waren die beiden wichtigsten Kriegsschauplätze, die Ostfront und der pazifische Raum, grundsätzlich voneinander unabhängig. Allerdings stellten wichtige Ereignisse wie die deutsche Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor häufig kriegswichtige Zusammenhänge her. Ihnen gemeinsam sei vor allem gewesen, dass es sich bei beiden Feldzügen um „riesige Belagerungsoperationen“ gehandelt habe. [233] Darüber hinaus ordnet Gray den Zweiten Weltkrieg trotz einer im Vergleich zum Ersten Weltkrieg verstärkten verbundenen Gefechtsführung , wie beispielsweise den Blitzkrieg , als Abnutzungskrieg ein.

Luftkrieg

Die Weichselbrücken in Warschau während deutscher Luftangriffe, September 1939

Beim Überfall auf Polen hatte die Luftwaffe die Luftherrschaft , da die polnischen Luftstreitkräfte mit ihren größtenteils veralteten Flugzeugen nur wenig Widerstand leisten konnten. Die Luftangriffe auf Warschau im September 1939 erfolgten vor allem auf zivile Ziele. Nach dem Überfall auf die Niederlande, Belgien und Luxemburg zerstörte die Luftwaffe am 14. Mai 1940 bei der Bombardierung von Rotterdam die Altstadt vollständig.

In den ersten Monaten der Luftschlacht um England richteten sich die deutschen Angriffe noch ausschließlich gegen militärische Ziele wie Fliegerhorste, Marinestützpunkte und die Anlagen der Chain-Home -Radarkette. Die Einheiten des britischen Fighter Command konnten jedoch die Luftüberlegenheit gegenüber den Angreifern behaupten. Die Luftschlacht wurde radikaler, als die Luftwaffe am 24. August 1940 einen ersten Angriff auf London flog und Churchill zur Vergeltung die Bombardierung Berlins befahl. Bis Ende des Jahres starben in London rund 14.000 Menschen. [82]

Stadtzentrum von Coventry nach dem deutschen Luftangriff vom 14. November 1940

Am 14. November 1940 flog die Luftwaffe einen schweren Luftangriff auf Coventry . Dabei kamen mindestens 568 Menschen ums Leben. Neben Fahrzeug- und Motorenwerken wurden Tausende von Wohnhäusern getroffen und die mittelalterliche St.-Michaels-Kathedrale zerstört. Die nationalsozialistische Propaganda erfand den Begriff des „ Coventrierens “ für das Flächenbombardement . Die Royal Air Force griff ab Mai 1940 nadelstichartig deutsche Städte (z. B. München Gladbach ) und Industrieanlagen wie die Deurag-Nerag -Raffinerie (→ Luftangriffe auf Hannover ) an. Nachdem die Luftwaffe Anfang 1941 die Luftschlacht um England abgebrochen und einen Großteil ihrer Bomber und Jagdflugzeuge wegen des geplanten Angriffs auf die Sowjetunion nach Osten verlegt hatte, flog die RAF mehr Nachtangriffe auf deutsche Großstädte.

Beim Luftangriff auf Belgrad am 6. April 1941 wurde die Stadt, die nur schwach verteidigt werden konnte, von der Luftwaffe in weiten Teilen zerstört. Bei der deutschen Offensive gegen die Sowjetunion spielte die Luftwaffe eine bedeutende Rolle, konnte aber weder die Schlacht um Moskau noch die um Stalingrad für die deutsche Seite entscheiden. Deutsche Bomber und Jäger wurden zumeist nur zur Luftnahunterstützung der Heerestruppen eingesetzt. Die United States Army Air Forces (USAAF) flogen im April 1942 den ersten Bombenangriff auf Tokio ; ab August 1942 begann die 8. Luftflotte der USAAF in Europa mit eigenen Luftangriffen. [234]

Bei den Luftangriffen auf Hamburg 1943/1945 ausgebrannte Häuserzeilen am Eilbeker Weg
Februar 1945: Opfer der Luftangriffe auf dem Altmarkt in Dresden

Da die Bombenangriffe mit wenigen Maschinen hohe Verlustquoten aufwiesen und ihr Ziel meistens verfehlten, ging die RAF ab Frühjahr 1942 dazu über, große Bomberpulks nach Deutschland zu schicken, um großflächig Städte zu zerstören. Am 14. Februar 1942 gab das britische Luftfahrtministerium ( Air Ministry ) die „ Area Bombing Directive “ heraus, [235] die Flächenangriffe auf zivile Ziele (Innenstadt, Wohngebiete und andere) forderte. Darin wurde dem neuen Oberkommandierenden des RAF Bomber Command Arthur Harris mitgeteilt, er könne seine Streitkräfte ab sofort ohne jede Beschränkung einsetzen: “ You are accordingly authorised to use your forces without restriction […] ”. Darüber hinaus wurde Harris informiert, dass die Einsätze auf die Moral der feindlichen Zivilbevölkerung zu konzentrieren seien – insbesondere auf die der Industriearbeiter: “ It has been decided that the primary objective of your operations should be focused on the morale of the enemy civil population and in particular the industrial workers ”. Das Morale bombing hatte das Ziel, neben der Zerstörung von Industrieanlagen vor allem den Widerstandswillen der Bevölkerung zu schwächen. [236] Ergänzend legte das sechs Wochen später verfasste Dehousing Paper die strategischen Ziele des britischen Luftkriegs gegen Deutschland fest.

Die Umsetzung dieser Ziele begann 1942 mit den Luftangriffen auf Lübeck Ende März und Rostock Ende April . Der erste „ Tausend-Bomber-Angriff “ richtete sich Ende Mai gegen Köln ( Operation Millennium ), gefolgt von zahlreichen Angriffen auf Städte des Ruhrgebiets . Im Januar 1943 flog das Bomber Command den ersten großen Angriff auf Berlin. Hier warfen zum ersten Mal Pfadfinder-Flugzeuge Zielmarkierungsbomben [237] ab. Ende desselben Monats griffen auch die USAAF erstmals U-Boot-Werften in Wilhelmshaven an. [238] Im März 1943 wurde das deutsche Rüstungszentrum Essen von der RAF angegriffen und die Krupp-Gussstahlfabrik schwer getroffen, wodurch sich die Produktion der Panzer Tiger und Panther verzögerte, was zu einer Verschiebung des Unternehmens Zitadelle bei Kursk führte. [238] Göring zog immer mehr Jägerstaffeln von der Ostfront für den Schutz deutscher Städte ab. Die negativen Auswirkungen für den Kriegsverlauf im Osten dürften wesentlich größer gewesen sein als die Abschüsse, die die Jäger den alliierten Bombern zufügen konnten. [238] In diesem Frühjahr 1943 wurden die Verluste der alliierten Bomberflotten besorgniserregend. Nicht einmal ein Fünftel der Besatzungen der RAF überlebte einen Zyklus von 30 Einsätzen. Die 8. US-Luftflotte verlor durch Abschüsse so viele Flugzeuge, dass sie in diesem Jahr nicht mehr in der Lage war, die für den Erfolg einer Invasion in Westeuropa nötige Luftüberlegenheit herzustellen. [238] Im August 1943 wurde Hamburg bei der Operation Gomorrha zerstört, in der schätzungsweise 34.000 Menschen ihr Leben im Feuersturm verloren. Die USAAF konzentrierten sich bei ihren Tagesangriffen vorwiegend auf Industrieziele, während Bomber der RAF bei Nacht die Städte bombardierten. Die US-amerikanischen Bomberverbände hatten zunächst beträchtliche Verluste, beispielsweise bei den Angriffen gegen Schweinfurt und Essen. Als ab Frühjahr 1944 verstärkt Langstreckenjäger ( P-38 , P-47 und P-51 ) die Bomber der USAAF begleiteten, gingen die Verlustzahlen deutlich zurück. Mit den massiven Luftangriffen hofften die Alliierten auch, verstärkt Widerstand gegen das NS-Regime hervorzurufen und damit den Krieg verkürzen zu können.

B-17 Flying Fortress am Nachthimmel über Europa

Im Verlauf des Jahres 1944 erhöhte sich die alliierte Luftüberlegenheit derart, dass beinahe täglich Bomber in das Reichsgebiet einflogen. In der Big Week wurden im Februar 1944 ausgewählte Ziele der deutschen Rüstungsindustrie mit 6.000 Bombern von RAF und USAAF angegriffen. Als ab Mai 1944 die kriegswichtigen Raffinerien und Hydrieranlagen , unter anderen die Leunawerke , verstärkt bombardiert wurden, wurde die Treibstoffversorgung des Heeres und insbesondere der Luftwaffe erheblich beeinträchtigt. Mit dem darauf folgenden Ausfall von 90 % der deutschen Benzinproduktion war der Krieg laut Rüstungsminister Albert Speer für das Deutsche Reich auch „produktionstechnisch verloren“. [239] Der Luftangriff auf Ploiești am 19. August 1944 zerstörte eine weitere wichtige Quelle für Treibstoff.

Die schweren Luftangriffe auf Dresden vom 13. bis 15. Februar 1945 töteten zwischen 22.700 und 25.000 Menschen. Sie sind bis heute Gegenstand kontroverser Betrachtungen zwischen militärischer Notwendigkeit oder Bruch des damaligen Kriegsvölkerrechts . Zur selben Zeit wurden bis Ende März 1945 auch kleinere Städte wie Pforzheim , Swinemünde , Würzburg , Hanau , Hildesheim , Wesel und Paderborn noch großflächig zerstört. Im Bombenkrieg starben rund 600.000 Deutsche [240] und 60.595 Briten. [241] Von den 125.000 Freiwilligen des RAF Bomber Command haben mehr als 55.000 Flieger ihr Leben verloren, mehr als in jeder anderen britischen Waffengattung .

21. Juni 1943: Start einer A4-Rakete ( V2 ) vom Prüfstand VII der Heeresversuchsanstalt Peenemünde auf Usedom

Mit den beiden neuen Entwicklungen des Marschflugkörpers V1 und der ballistischen Rakete V2 hoffte die nationalsozialistische Führung auf eine „ Wunderwaffe “. Da beide nur eine geringe Treffergenauigkeit hatten, waren sie ungeeignet zur gezielten Zerstörung militärischer Ziele. Von den ab Juni 1944 rund 7500 gegen England gestarteten V1 wurden über die Hälfte von der britischen Flak, die die in den USA neu entwickelten Radar - Abstandszünder (Proximity fuze) einsetzen konnte, sowie den Jagdflugzeugen abgeschossen. Aber in der deutschen Bevölkerung konnte die Hoffnung auf eine Wende zum „ Endsieg “ hin wieder geweckt oder wachgehalten werden, etwa in der Flüsterpropaganda: „Da kommt noch was! Das ist noch nicht alles.“ Ihre Funktion war vor allem die Terrorisierung der britischen Zivilbevölkerung. Bis März 1945 wurden etwa 3200 A4-Raketen vorwiegend auf London und später den Hafen von Antwerpen abgeschossen.

Im Pazifikkrieg gegen Japan gingen die USAAF nach erfolglosen Präzisionsangriffen aus großer Höhe zu Flächenbombardements aus relativ geringer Höhe auf japanische Städte über. Die US-amerikanischen Luftangriffe auf Tokio im Februar und März 1945 zerstörten die Stadt, die überwiegend aus Holzhäusern bestand, fast vollständig, wobei über 100.000 Menschen starben. Bei den Bombardements anderer Großstädte kamen Hunderttausende von Menschen ums Leben. [242] Den Schlusspunkt setzten die US-amerikanischen Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945. Sie sollten zum einen Japan militärisch zur Kapitulation zwingen und zum anderen ein politisches Zeichen militärischer Stärke in der aufkommenden Blockkonfrontation setzen. [243]

Atlantik- und U-Boot-Krieg

Karl Dönitz beim Einlaufen von U 94 im Hafen von Saint-Nazaire , Juni 1941
Unternehmen Rheinübung , 24. Mai 1941
Bau des U-Boot-Bunkers in Lorient , April 1942

Mit der Versenkung des britischen Dampfers Athenia am 3. September 1939 begann der deutsche U-Boot-Krieg im Atlantik. Als Propagandaschlag von Konteradmiral Karl Dönitz geplant, gelang es Kapitänleutnant Günther Prien , mit U 47 am 14. Oktober 1939 in die Bucht von Scapa Flow einzudringen und im Hauptstützpunkt der Home Fleet das Schlachtschiff Royal Oak der britischen Marine zu versenken, wobei über 800 Mann ums Leben kamen. Fanden bis zur Mitte des Jahres 1940 hauptsächlich Aktionen durch einzelne U-Boote statt, konnten nach der Eroberung Frankreichs von fünf U-Boot-Stützpunkten (anfangs provisorisch, später mit massiven Bunkern) an der Atlantikküste aus U-Boote wesentlich schneller die Operationsgebiete im Nordatlantik und vor dem Ärmelkanal erreichen. Die alliierten Geleitzüge waren aus Mangel an Begleitschiffen ( escorts ) nur schwach gesichert. Außerdem setzten die U-Boot-Kommandanten die neue Taktik eines nächtlichen Überwasserangriffs ein, der die nur Unterwasserziele ortenden alliierten ASDIC - Sonargeräte wirkungslos machte.

Die jetzt folgenden Versenkungen durch deutsche U-Boote wurden von der nationalsozialistischen Propaganda ausgeschlachtet; viele Kommandanten wurden zu Helden stilisiert und mit Orden dekoriert. [244] Die Alliierten verloren 1940 und 1941 je 4,4 Millionen BRT Schiffsraum, denen nur 1,2 und 2 Millionen BRT an Neubauten gegenüberstanden. [245]

Um den Druck auf die britischen Nachschubtransporte zu erhöhen und um den U-Boot-Krieg zu unterstützen, lief im Mai 1941 ein Geschwader aus Gotenhafen mit Ziel Atlantik aus. Es bestand aus dem gerade erst in Dienst gestellten Schlachtschiff Bismarck , dem ebenfalls erst wenige Monate im Dienst befindlichen Schweren Kreuzer Prinz Eugen und einigen Zerstörern . Die Aktion mit dem Decknamen Unternehmen Rheinübung führte zum Untergang des britischen Schlachtkreuzers HMS Hood am 24. Mai 1941 und endete drei Tage später mit der Versenkung der Bismarck .

Deutsche U-Boote im Bunker von Brest , 1942

Nach der Kriegserklärung Deutschlands an die Vereinigten Staaten am 11. Dezember 1941 entsandte Vizeadmiral Dönitz Langstrecken-U-Boote zur Ostküste der USA ( Unternehmen Paukenschlag ), wo sie in den ersten Januartagen 1942 eintrafen. Die zunächst schlecht organisierte US-Küstenverteidigung stand den Angriffen auf die Handelsschifffahrt hilflos gegenüber. Als die Verteidigung im Frühjahr zunahm, wichen U-Boot-Kommandanten in die Karibik und den Südatlantik aus. Nachdem sie dort sechs brasilianische Handelsschiffe hatten torpedieren lassen, wobei fast 1000 Seeleute und Passagiere ums Leben kamen, erklärte Brasilien als einziger südamerikanischer Staat am 22. August 1942 dem Deutschen Reich den Krieg und entsandte 1944 ein Expeditionskorps nach Italien. Andere deutsche Boote operierten zur selben Zeit im Nordatlantik in Rudeln und konnten so den Druck auf die Konvois aufrechterhalten. In diesem Jahr kam es zu mehreren großen Geleitzugschlachten. Im Herbst desselben Jahres steigerten sich die Erfolge der U-Boote noch weiter, da viele alliierte Geleitkräfte für die Sicherung der Transporte nach Nordafrika (Material für Operation Torch ) eingesetzt waren. 1942 wurden 8,2 Millionen BRT alliierten Schiffsraums versenkt; 7,2 Millionen BRT wurden neu gebaut (su).

Ende 1942 gelang es britischen Kryptoanalytikern in Bletchley Park bei London, den mit Hilfe der ENIGMA verschlüsselten Funkverkehr der deutschen U-Boote erneut zu brechen . Durch Entschlüsselung des deutschen Funkverkehrs, Unterwasserschallortung von Schiffen und Radarortung von Flugzeugen aus entstand ab 1943 eine katastrophale Situation für die deutschen U-Boote. Im Mai 1943 konnten die Alliierten die Verbesserung der technischen Ausstattung der Begleitschiffe durch Radar, ASDIC -Sonargeräten, automatischen Funkpeilern ( Huff-Duff ) und Hedgehog-Granatwerfer sowie ihre Luftüberlegenheit mittels Geleitflugzeugträgern in vollem Maße nutzen, sodass in jenem Monat 43 deutsche U-Boote versenkt wurden. Großadmiral Dönitz stellte daraufhin am 20. Mai den U-Boot-Krieg vorübergehend ein. „Damit trat auch im Seekrieg eine entscheidende Wende zugunsten der Alliierten ein.“ [246]

Nach der Landung der Alliierten in der Normandie, Anfang Juni 1944, gingen bald die deutschen U-Boot-Stützpunkte an der französischen Atlantikküste teilweise verloren; einige konnten bis zum Kriegsende als abgeschnittene Festungen verteidigt werden (ua Lorient , St. Nazaire und La Rochelle ). Die U-Boote wurden in die Nord- und Ostsee sowie norwegischen Küstengewässer zurückgedrängt oder operierten häufiger vor der britischen Ostküste. Das damals modernste U-Boot vom Typ XXI kam bis Kriegsende nicht mehr zum Einsatz. Bei Bekanntwerden der bevorstehenden Kapitulation der Wehrmacht wurde am 4. Mai 1945 die Operation Regenbogen gestartet: Obwohl Dönitz' Befehl an diesem Tage lautete, alle Schiffe zu übergeben, wurden die meisten U-Boote von ihren Besatzungen selbst versenkt. Die übrigen Boote liefen nach dem 8. Mai mehrheitlich britische oder US-amerikanische Häfen an.

Schiffsraumbilanz des Handelskrieges: [245]

Jahr Verlust
dt. U-Boote
Bilanz der Alliierten
(Neubauten – versenkte Tonnage)
1939 9 − 478.000 BRT
1940 21 − 3.188.000 BRT
1941 34 − 2.414.000 BRT
1942 88 − 1.063.000 BRT
1943 225 + 10.974.000 BRT
1944 247 + 11.927.000 BRT
1945 132 + 3.376.000 BRT
Gesamt 782 + 19.134.000 BRT

Kriegsmateriallieferungen an die Sowjetunion

Kriegsmateriallieferungen Großbritanniens und der USA an die Sowjetunion (in Tonnen) [247] via:

Persischer
Golf [248]
Pazifik [249] Nordatlantik Schwarzes
Meer
sowjetische
Arktis [249]
Gesamt
1941 13.502 139.299 153.977 360.778
1942 705.259 734.02o 949.711 64.107 2.453.097
1943 1.606.979 2.388.577 681.043 117.946 4.794.545
1944 1.788.864 2.848.181 1.452.775 127.802 6.217.622
1945 44.513 2.079.320 726.725 680.723 142.538 3.673.819
Summe 4.159.117 8.243.397 3.694.231 680.723 452.393 17.499.861
Prozent 23,8 % 47,1 % 22,7 % 3,9 % 2,5 % 100 %

Politische Aspekte

Kriegsverbrechen

Erschießung angeblicher Partisanen durch Angehörige der Wehrmacht in der Sowjetunion, September 1941

Im Kriegsverlauf wurden nach entsprechenden Befehlen zahlreiche Kriegsverbrechen an Juden, Sinti und Roma und Osteuropäern von deutschen Truppen verübt. Während der Leningrader Blockade verhungerten mehr als eine Million Menschen. In deutschen Sammellagern starben über drei Millionensowjetische Kriegsgefangene . Es waren keine Vorbereitungen für deren existenzsichernde Unterkunft und Versorgung getroffen worden, obwohl das Oberkommando der Wehrmacht schon im März 1941 für die Wochen nach dem Überfall, den Sommer und Herbst 1941, mit zwei bis drei Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen gerechnet hatte. [250] Die Wehrmacht ließ sie aus Gleichgültigkeit oder gezielt verhungern ; sie starben an Krankheiten, Misshandlungen, bei der Zwangsarbeit oder wurden ermordet.

Öffnung eines Massengrabes bei Katyn , März 1943

Truppen der Achsenmächte und der Alliierten verübten in den meisten vom Krieg betroffenen Ländern Vergewaltigungen. [251] In der Wehrmacht wurden 5349 Soldaten wegen Sexualverbrechen verurteilt. [252] Wie groß die Zahl der tatsächlich von Soldaten der Wehrmacht begangenen Vergewaltigungen war, lässt sich aufgrund des mangelnden Interesses der Wehrmachtführung an Strafverfolgungen und der „dürren Quellenlage“ nicht seriös schätzen. [253]

Auch über das Ausmaß der sexuellen Übergriffe durch Soldaten der Roten Armee während ihres Vormarsches auf deutschem Territorium lässt sich nur spekulieren, da keine nur annähernd gesicherten Befunde darüber vorliegen. [254] Der Statistiker Gerhard Reichling schätzt, dass 1,9 Millionen deutsche Frauen und Mädchen während des Vormarsches bis Berlin von Männern der Roten Armee vergewaltigt worden seien, davon 1,4 Mio. in den ehemaligen Ostgebieten, während ihrer Flucht und Vertreibung und 500.000 in der sowjetischen Besatzungszone. [255] Historiker wie Norman Naimark gehen von Zehntausenden, wahrscheinlicher von Hunderttausenden und möglicherweise von bis zu zwei Millionen Opfern aus. [256]

Catherine Merridale schätzt die Opfer von Vergewaltigungen durch Angehörige der Roten Armee auf „Zehn-, höchstwahrscheinlich sogar Hunderttausende deutscher Frauen und Mädchen“. [257] Für Schätzungen der Zahl der deutschen Frauen, die durch Soldaten der westlichen Alliierten vergewaltigt wurden, gibt es bislang keine ausreichende Grundlage. [258]

Befragung einer chinesischen „Trostfrau“ in Rangoon , 8. August 1945

Japan ging insbesondere gegen Chinesen mit großer Brutalität vor. Dabei kam es zuKriegsverbrechen japanischer Soldaten in der Republik China ( Massaker von Nanking ) sowie grausamen medizinischen Experimenten an Gefangenen. Nach chinesischen Angaben sollen zwischen fünf und zehn Millionen chinesische Zivilisten getötet worden sein. Die Bombardierung Shanghais 1937 war der Auftakt des japanischen Eroberungsfeldzuges durch Südostasien . Der Feldzug kostete bis 1945 insgesamt etwa 20 Millionen Menschen das Leben. Die Einheit 731 führte in Lagern grausame Experimente an Gefangenen durch; es sind japanische Menschenversuche mit biologischen Krankheitserregern an Chinesen bekannt geworden. Von 1932 bis 1945 kam es zu Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen durch japanische Soldaten in besetzten Gebieten. [259] Die genaue Anzahl der Vergewaltigungen wurde nie ermittelt. Nur in wenigen Fällen, wie die Massenvergewaltigungen während des Massakers von Nanking, liegen genauere Untersuchungen vor. [260] Die vergewaltigten Frauen und Mädchen wurden nach der Vergewaltigung häufig getötet. [261] Eine Strafverfolgung durch die japanische Militärjustiz erfolgte nicht. Die japanische Armee verschleppte zwischen 1932 und 1945 nach Schätzungen 100.000 bis 300.000 Mädchen und Frauen, meist im Alter zwischen 14 und 25 Jahren, als „ Trostfrauen(ian-fu) in Militär bordelle . [262] [263] Etwa 100.000 davon stammten aus der japanischen Kolonie Korea . Dazu kamen Mädchen und Frauen aus China, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Australien und auch aus Japan. Die Frauen und Mädchen mussten Tag für Tag etwa 30 bis 40 Soldaten zu Diensten sein. Bis zum Kriegsende starben etwa 70 Prozent dieser Frauen an Krankheiten, Folter oder Hunger. Noch in den letzten Kriegswochen wurden Tausende der „Trostfrauen“ ermordet. Die Gesamtzahl der Zivilisten, die von Japanern im Zusammenhang mit ihrer kriegerischen Lebensraum -Politik getötet wurden, wird auf sechs bis mehr als 14 Millionen Menschen geschätzt. [264]

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden 24 Deutsche im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher angeklagt, davon zwölf zum Tod durch den Strang verurteilt, zwei wurden freigesprochen. In zwölf Nachfolgeprozessen wurden 185 Personen aus der nationalsozialistischen Führung, Ärzte, Juristen und führende Personen aus der Wirtschaft und Offiziere aus dem Oberkommando der Wehrmacht angeklagt, davon 24 zum Tod durch den Strang verurteilt (wovon zwölf in Haftstrafen gemildert wurden), 35 wurden freigesprochen. Erstmals in der Geschichte mussten sich Politiker, Militärs und andere Verantwortungsträger persönlich für das Planen und Führen eines Angriffskrieges und für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. In der Nachkriegszeit von vielen deutschen Politikern als Siegerjustiz kritisiert, gelten diese Prozesse heute als Grundlage für das moderne Völkerstrafrecht . In weiteren 745 Kriegsverbrecherprozessen , unter anderen in Hamburg, Dachau und Rastatt, wurden mindestens 677 Todesurteile ausgesprochen, von denen 212 in Haftstrafen umgewandelt wurden. [265] Die Mehrheit der Kriegsverbrecher in SS und Wehrmacht wurde nie vor Gericht gestellt.

Japanische Hauptkriegsverbrecher wurden in den Tokioter Prozessen vom International Military Tribunal for the Far East abgeurteilt. Diese Prozesse endeten mit sieben Todesurteilen, 16 lebenslangen und zwei langjährigen Haftstrafen. In weiteren Prozessen wurden 984 Todesurteile gefällt und in 920 Fällen vollstreckt, 3716 Personen wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt und 1000 für nicht schuldig befunden. [266]

Massenmorde im deutschen Machtbereich

Verhaftung von Juden in Polen, September 1939

Die Entrechtung und Verfolgung der jüdischen Minderheit war ein immanenter Bestandteil der nationalsozialistischen Politik. In zeitlicher Übereinstimmung mit der Ausweitung des Krieges durch den Überfall auf die Sowjetunion radikalisierte sich die Haltung gegenüber der Minderheit zur Vernichtungspolitik. In von der Wehrmacht besetzten Gebieten in Osteuropa ermordeten Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD , Polizeireserveeinheiten und Wehrmachteinheiten unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung Tausende von Juden. Am 18. Dezember 1941 notierte Himmler in seinem Dienstkalender, Hitler habe auf sein Nachfragen das bisherige Vorgehen der Einsatzgruppen bestätigt und befohlen: „Judenfrage / als Partisanen auszurotten“. [267]

Der „ Kommissarbefehl “ vom 6. Juni 1941 veranlasste Wehrmachteinheiten und Einsatzgruppen zur Tötung von etwa 5000 kriegsgefangenen Rotarmisten mit tatsächlicher oder angenommener politischer Funktion. In einem Befehl Heydrichs an die Einsatzgruppen (17. Juli 1941) wurden Juden automatisch mit Politkommissaren gleichgesetzt. Bis Dezember 1941 wurden von Einsatzgruppen und Soldaten der Wehrmacht gemäß Partisanen- und Kommissarbefehl ungefähr eine halbe Million Menschen ermordet, [268] fast 99 Prozent davon waren Juden. An vielen Orten unterstützten Wehrmachteinheiten logistisch die Einsatzgruppen. Schon vor Beginn des Feldzuges im Osten gab es Anweisungen, in denen „rücksichtsloses und energisches Durchgreifen besonders gegen bolschewistische Hetzer, Freischärler, Saboteure und Juden“ gefordert wurde. [269] Die Wirklichkeit des Krieges ging noch darüber hinaus, als in den rückwärtigen Heeresgebieten oft ganze Dörfer niedergebrannt und alle Einwohner rücksichtslos erschossen wurden, wenn sie bloß im Verdacht standen, Partisanen Unterschlupf und Essen gewährt zu haben, während die Partisanen selbst rechtzeitig wieder in Wäldern verschwunden waren. [270]

Brillen von ermordeten Juden in Auschwitz (Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau ). Foto aus dem Jahr 2012
Ermordete Häftlinge im KZ Buchenwald , aufgenommen nach dessen Befreiung, April 1945

Ende 1941/Anfang 1942 entstanden sechs Vernichtungslager im besetzten Polen ( Auschwitz-Birkenau , Majdanek , Kulmhof und für die „ Aktion ReinhardtBelzec , Sobibor und Treblinka ). [271] In Birkenau (Auschwitz II) wurde ein neues Tötungsmittel verwendet, das von den Ärzten im Euthanasieprogramm bereits im kleineren Umfang erprobt worden war: kristallisierte Blausäure ( Zyklon B ). [272] Ende 1942 lebten von 2,3 Millionen Juden im Generalgouvernement keine 300.000 mehr. [273] In einigen Ländern (beispielsweise in Dänemark, wo es zur Rettung der dänischen Juden kam), widersetzten sich die Regierung und/oder die Bevölkerung der Deportation und Ermordung ihrer jüdischen Mitbürger.

Etwa 200.000 Deutsche, die meisten davon Angehörige der Einsatzgruppen und anderer SS-Formationen, waren an den Massenmorden beteiligt. [274] Spätestens im Sommer 1943 hat die große Mehrheit der Deutschen zumindest damit gerechnet, dass die im NS-Herrschaftsbereich lebenden Juden umgebracht werden sollten. Viele hatten Kenntnis von Massenmorden in Osteuropa . [275]

Mindestens 13 Millionen (wahrscheinlich etwa 15 Millionen) Zivilisten wurden von Einsatzgruppen, SS-Angehörigen , Ordnungspolizei , Soldaten der Waffen-SS , Wehrmacht und verbündeten Truppen der Achsenmächte, wie zum Beispiel von der kroatischen Ustascha , ermordet. [276] Die meisten Massenmorde fanden im Rücken der Ostfront auf sowjetischem Gebiet und in Ostpolen statt (mindestens zwölf Millionen). Von den etwa 15 Millionen in Europa ermordeten Zivilisten waren mehr als 6,2 Millionen jüdischer Abstammung, [277] ferner mindestens 220.000 Sinti und Roma , [278] etwa 275.000 „Euthanasie“-Opfer [279] sowie Homosexuelle , Zeugen Jehovas und Freimaurer . An der Ermordung von Geisteskranken waren auch Ärzte beteiligt. Im Generalgouvernement, in den besetzten sowjetischen Gebieten, in Jugoslawien und in Frankreich wurden ungezählte Partisanen nicht nach dem Kriegsvölkerrecht behandelt. In allen besetzten Ländern gab es darüber hinaus zahlreiche Geiselerschießungen.

Die Befreiung des KZ Auschwitz durch sowjetische Soldaten am 27. Januar 1945 ist in der Bundesrepublik seit 1996 offizieller „ Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus “; auch international wird seit 2005 dieses Datums gedacht. In den USA gibt es seit 1980 die Days of Remembrance , die eine Woche dauern. In Israel ist Jom haScho'a („Tag des Gedenkens an Shoa und Heldentum“) ein ernster Nationalfeiertag.

In Europa ermordete Juden nach Herkunftsland (Zahlen in 1000, auf- oder abgerundet): [280]

Polen SU Ungarn Rumän. Lit. Dtld. CSR NL Frank. Lett. Jugo. Öst. Griech. Belg. Ital. Lux. Gesamt
2 900 1 300 564 270 220 165 150 102 78 67 66 65 60 28 7 1 6 043

Ian Kershaw schrieb 2015 in To Hell and Back , dass ungefähr 5,5 Millionen Jüdinnen und Juden im Verlauf der antisemitischen Vernichtungspolitik der NSDAP umgekommen seien, nachdem die Fluchtwege in die USA oder nach Palästina infolge des Weltkrieges versperrt waren. [281]

Zivilbevölkerung

Erschießung von Geiseln in Bochnia (Südpolen), 18. Dezember 1939
Ermordete Zivilisten bei Minsk , 1943
Bergung von Opfern in Berlin nach einem Bombenangriff, 8. April 1944

Von allen beteiligten Staaten hatte die Sowjetunion die meisten zivilen Opfer zu beklagen. Am Beispiel von Leningrad lassen sich die Ausmaße des millionenfachen Hungertodes exemplarisch verdeutlichen: Nachdem die Stadt Anfang September 1941 von deutschen Truppen eingekesselt worden war, konnte die Bevölkerung nicht mehr ausreichend versorgt werden. Während der Leningrader Blockade waren bereits bis zum Sommer 1942 ungefähr 470.000 Menschen gestorben. Die hungernden Menschen alterten so rasch, dass selbst nahe Verwandte sie nicht mehr erkannten. Zuerst wurden Tauben und Möwen, danach Katzen und Hunde verzehrt. (Nicht einmal Pawlows berühmte Versuchshunde im Physiologischen Institut blieben verschont.). [282] Die Schätzungen der Gesamtopferzahl reichen von 700.000 bis 1.100.000 Menschen beim Ende der Blockade am 27. Januar 1944. [283]

In anderen von deutschen Truppen besetzten Ländern Ost- und Südosteuropas (Polen, Serbien , Griechenland) musste die einheimische Bevölkerung ebenfalls einen sehr hohen Blutzoll zahlen, weil dort, vor allem in Polen, ebenso „ein Vernichtungskrieg geführt wurde“ [284] Dazu kamen in Serbien und Griechenland Geiselerschießungen im Rahmen der tatsächlichen oder angeblichen Partisanenbekämpfung .

In den besetzten Ländern Nord- und Westeuropas (Norwegen, Dänemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Nord- und Westfrankreich, britische Kanalinseln) lag dem Deutschen Reich aus politischen wie militärischen Gründen viel daran, sich als „korrekte Besatzungsmacht“ zu präsentieren, sicherte es doch die Disziplin der Truppe und sparte Ressourcen. Aber auch dort wurden Menschen, die als „rassisch minderwertig“ eingestuft wurden, und all jene, die das Besatzungsregime als widerständig einschätzte, zu keiner Zeit „korrekt“ behandelt. [285] Da im Zweiten Weltkrieg weltweit kein Soldat so üppig bezahlt wurde wie der deutsche, [286] kauften sie „die Länder Europas buchstäblich leer“. Sie verschickten Abermillionen Feldpostpäckchen von der Front in die Heimat. „Schuhe aus Nordafrika, aus Frankreich Samt und Seide, Likör und Kaffee, Tabak aus Griechenland, Honig und Speck aus Russland, Heringe en masse aus Norwegen.“ Die Adressaten waren hauptsächlich Frauen. [287] Im besetzten Teil Frankreichs bekamen die deutschen Soldaten den Beinamen « doryphores » („Kartoffelkäfer“), die alles kahl fressen. [288] Die Kaufkraft der deutschen Soldaten wurde dadurch gestärkt, dass der für die Reichsmark günstige Wechselkurs in Berlin festgesetzt wurde. „Jetzt bekommt man auch wieder allerhand für unser Geld zu kaufen“, schrieb ein Soldat. [289] Die Besatzungsmacht transportierte Lebensmittel, Konsumgüter und Industrieprodukte nach Deutschland, „um auf diese Weise die Deutschen im Reich zu ernähren und bei Laune zu halten.“ [288] Als Folge stiegen in den deutsch besetzten Ländern die Preise; nach und nach wurde fast alles rationiert. Der Schwarzmarkt blühte auf. [290] Einzelne Sparten und Personen verdienten gut an den Deutschen. Renault konnte durch das Motorisierungsprogramm der Wehrmacht seinen Umsatz bis 1942 verfünffachen. Auch viele Bauunternehmen machten in großem Stil Umsatz und Gewinn, indem sie für die Besatzungsmacht Baracken, Straßen, Flugplätze und anderes bauten. [291]

Für die deutsche Bevölkerung hatte der Krieg zunächst keine direkten negativen Konsequenzen. Obwohl im weiteren Verlauf fast alle Waren des täglichen Bedarfs mit Lebensmittelkarten oder Bezugsscheinen rationiert wurden, gab es in den ersten Kriegsjahren keine mangelnde Versorgung mit Gütern. Das lag vor allem daran, dass meist zu Ungunsten der dortigen Bevölkerung viele Erzeugnisse und Rohstoffe aus den besetzten Ländern ins Reichsgebiet transferiert wurden. Zu den Begünstigten zählten 95 Prozent der Deutschen. [292] Sie empfanden den Nationalsozialismus nicht als System der Unfreiheit und des Terrors, sondern als Regime der sozialen Wärme, als eine Art „Wohlfühl-Diktatur.“ [293] Hierzu gehörte auch, dass der Sport nach einer kurzen Pause zu Kriegsbeginn weiterging und z. B. die deutsche Fußballmeisterschaft 1943/44 komplett stattfinden konnte. Erst im Spätjahr 1944 musste der meiste Sport abgesagt werden. [294] Unmittelbare Auswirkungen für die deutsche Zivilbevölkerung gab es durch die zunehmenden alliierten Luftangriffe auf deutsche Städte ab Anfang 1942 und die „ Totalisierung “ der Kriegführung im Jahr darauf.

Die Arbeitskraft der zur Wehrmacht einberufenen Männer wurde durch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus West- und Osteuropa teilweise ersetzt. Allein von April bis Dezember 1942 wurden ungefähr 1,3 Millionen zivile Arbeitskräfte, je zur Hälfte Männer und Frauen mit einem Durchschnittsalter von etwa 20 Jahren, nach Deutschland geholt. Hinzu kamen 1942 noch 450.000 sowjetische Kriegsgefangene. Der größte Teil dieser Zivilarbeiter und Kriegsgefangenen wurde in der Industrie eingesetzt. Als seit dem Spätherbst vermehrt Rüstungsarbeiter zum Kriegsdienst eingezogen wurden, fehlten im ersten Halbjahr 1943 der deutschen Kriegswirtschaft 1,5 Millionen Arbeitskräfte, was sich durch die vermehrte Dienstverpflichtung von Frauen nicht ausgleichen ließ. Zwischen Anfang 1943 und dem Kriegsende wurden weitere 2,5 Millionen Zivilarbeiter und Kriegsgefangene nach Deutschland gebracht. Im August 1944 arbeiteten mehr als sieben Millionen „Fremdarbeiter“ in Deutschland, zumeist gegen ihren Willen und unter zunehmend brutaleren Bedingungen. Anfang 1945 war ein Viertel aller Beschäftigten in der deutschen Wirtschaft ausländischer Herkunft. Nur durch deren Einsatz und den von Kriegsgefangenen war es dem Deutschen Reich möglich, den Krieg weiterzuführen, der ohne ihn spätestens im Frühjahr 1942 verloren gewesen wäre. Der Ausländereinsatz in der Landwirtschaft ermöglichte es außerdem, die Versorgungslage der deutschen Bevölkerung bis in die letzte Kriegsphase auf hohem Niveau zu halten, was für die Loyalität der Bevölkerung gegenüber dem Regime ausschlaggebend gewesen ist. [295]

Ab Oktober 1944 wurde der Volkssturm , das heißt „alle waffenfähigen Männer im Alter von 16 bis 60 Jahren“, zum Dienst an der Front einberufen. Der Kulturbetrieb wurde während des gesamten Krieges aufrechterhalten, insbesondere Filme wie „ Die Feuerzangenbowle “ dienten der Zerstreuung und Ablenkung vom Kriegsalltag. Aber Kriegsmüdigkeit, Überarbeitung und Erschöpfung sowie das Gefühl, dass man den Ereignissen hilflos ausgesetzt sei, ließen im Herbst 1944 die Abneigung gegen das NS-Regime stärker werden. Auch Hitler selbst geriet dabei in die Kritik, weil er derartiges Leid heraufbeschworen habe. Ein äußerliches Zeichen hierfür war, dass der Gruß „ Heil Hitler “ jetzt verschwand. [296] Für die Zivilbevölkerung im Osten des Reiches hatten die Kriegseinwirkungen ihren Höhepunkt mit dem Einmarsch und der Besetzung durch die Rote Armee. Im Westen wurde der Einmarsch der britischen und US-amerikanischen Truppen von der deutschen Bevölkerung überwiegend mit Erleichterung zur Kenntnis genommen.

Kriegspropaganda und Propagandakrieg

Flugblätter

Im Zweiten Weltkrieg wurden in Europa ungefähr 20 Milliarden Kriegsflugblätter hinter den feindlichen Linien abgeworfen, und es ist anzunehmen, dass die Mehrzahl der Bewohner der am Krieg beteiligten Länder von den Flugblattinhalten erreicht wurden. [297]

Deutsche Propaganda

Antisemitische Ausstellung in Paris, September 1941
Propaganda-Plakat der Waffen-SS für Niederländer

Schon vor dem Zweiten Weltkrieg waren in der Wehrmacht Propagandakompanien aufgestellt worden, die die deutsche Bevölkerung im Sinne des NS-Regimes positiv auf die Kriegsereignisse einstimmen sollten. Kriegsberichterstattung per Radio und Wochenschau dienten der Information, der NS-Propaganda und anderen Zwecken (z. B. Glaube an den Endsieg ; siehe auch Propagandafilm ). Die Deutsche Wochenschau berichtete vor dem Hauptfilm positiv vom Fortgang des Krieges. Leni Riefenstahl folgte mit einem „Sonderfilmtrupp“ den Truppen in Polen. Elend und Leid, Sterben und Tod wurden in allen Medien weitgehend ausgeblendet. Die Volksgenossen lasen die gleichen Zeitungen, sahen die gleichen Wochenschauen, hörten die gleichen Wehrmachtberichte . Es war eine Mixtur aus Dokumentation und Unterhaltung; auch die echten Kriegsbilder vermittelten falsche Kriegs-Bilder. [298]

Während des Krieges beschwor Goebbels in den gleichgeschalteten Medien den bevorstehenden Endsieg und glorifizierte die Erfolge der Wehrmacht, indem er zukünftige Positionen des deutschen Heeres als schon erreicht darstellte. Auch sagte er die Einnahme von Städten voraus, die wenige Tage später tatsächlich eingenommen wurden. Des Weiteren verhöhnte Goebbels Gegner Deutschlands: Er charakterisierte beispielsweise Winston Churchill als „Trunkenbold“ und eiferte damit Hitler nach; in öffentlichen Reden wiederholte er gern dessen Charakterisierungen von Churchill als „Schwätzer“ oder „verlogenes Subjekt“ oder „Faulpelz ersten Ranges“. [299]

Die NS-Führung rechtfertigte den Feldzug gegen die Sowjetunion mit der „Verteidigung des Abendlandes gegen den Bolschewismus “ und gegen die „ jüdisch-bolschewistischen Untermenschen “. Den Soldaten der (neuen) Ostfront wurde der Angriff am frühen Morgen des 22. Juni in einer von Offizieren verlesenen Proklamation als „die Sicherung Europas und damit die Rettung aller“ erklärt. [300] Die SS ließ 1942 die Broschüre Der Untermensch publizieren, die mit Hetzartikeln und fratzenhaften Bildern die Russen als rassisch minderwertig darstellte.

Die Auslandsillustrierte Signal erschien 1940 bis 1945, erreichte eine maximale Auflage von 2,5 Millionen Exemplaren und wurde zeitweise in 20 Sprachen gedruckt. Sie hatte acht Farbseiten und warb für eine „Neue Ordnung“ in Europa mit dem angeblichen Ziel der Abwehr gegen den Bolschewismus . Die Pariser Zeitung (1941–1944), mit einer deutschen und einer französischen Ausgabe, veröffentlichte Beiträge bekannter französischer Persönlichkeiten wie Alphonse de Châteaubriant , Georges Oltramare , Lucien Rebatet und versuchte, prodeutsche Sympathien vornehmlich über die kulturelle Ausstrahlung Deutschlands zu verbreiten. Daneben gab es viele weitere Publikationen, die im Ausland die deutsche Perspektive verbreiteten. [301]

Im August 1942 äußerte Goebbels in einer Propaganda-Anweisung die Besorgnis, „dass sich das deutsche Volk zur Zeit in weiten Kreisen in dem Glauben wiegt, die militärischen Ereignisse im Osten […] würden zu einem baldigen Kriegsende führen“. [302] Erst nach der Niederlage in Stalingrad (Ende Januar 1943) kann von einer „Talsohle der Stimmungslage“ in der deutschen Bevölkerung gesprochen werden. [303] Am 18. Februar 1943 rief Goebbels die deutsche Bevölkerung in der Sportpalastrede zum totalen Krieg auf. Doch trotz zunächst positiver Reaktionen in der Bevölkerung erzielte sie ihren Zweck, die personellen und materiellen Ressourcen zu mobilisieren, nur begrenzt; ihre Wirkung ließ schnell nach. [304] Im weiteren Verlauf forderte die NS-Propaganda den Widerstandswillen der Bevölkerung „bis zum Endsieg“, gegen den „angloamerikanischen Bombenterror“ und die „rasende Rachsucht“ der Roten Armee immer stärker, je näher die Alliierten auf die Reichsgrenzen vorrückten.

Britische und US-amerikanische Propaganda

Propagandaplakat des War Production Board

Auch in Großbritannien wurde Propaganda gegen den Kriegsgegner gemacht. 1940 gelang es Churchill in mehreren berühmten Reden, darunter der „ Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede “ und ihrer Fortsetzung ( We Shall Fight on the Beaches ) , das Einverständnis der britischen Bevölkerung für Krieg und Widerstand gegen Deutschland zu gewinnen. Folglich ließ er auch das sogenannte Friedensangebot, den „Appell an die Vernunft, auch in England“, den Hitler in seiner Reichstagsrede vom 19. Juli 1940 an Großbritannien richtete, innerhalb einer Stunde zurückweisen. [305]

Die USA stellten nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor und der deutschen Kriegserklärung im Dezember 1941 die doppelte Bedrohung aus West und Ost heraus, sozusagen die Gefahr des Zweifrontenkrieges aus US-Sicht. 1942 brachten sie eine Illustrierte mit dem Namen Victory (analog zur deutschen Illustrierten Signal ) heraus. [306]

Rundfunkpropaganda

Der Zweite Weltkrieg begann in Europa mit einem fingierten, angeblich polnischen Überfall auf den Sender Gleiwitz am Abend des 31. August 1939. Die deutsche Bevölkerung wurde am nächsten Tag stündlich durch Rundfunksondermeldungen unterrichtet, dass der Führer der Wehrmacht befohlen habe, in Polen einzumarschieren. So, wie er mit einer Lüge im Rundfunk begonnen hatte, endete er auch mit einer Lüge im Rundfunk: Am 1. Mai 1945, abends, gab Dönitz über den Hamburger Deutschlandsender Hitlers Tod bekannt. Dieser habe ihn „an der Spitze seiner Truppen“ ereilt. [307]

Hinweis auf das Abhörverbot ausländischer Sender, der jedem Volksempfänger beim Kauf beigelegt war

In Deutschland bedrohte seit Kriegsbeginn die Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen das Hören ausländischer Sender mit schweren Strafen. Dagegen war in Großbritannien das Hören deutscher Sender erlaubt. [308] Während des Krieges nahm die Anzahl der Propagandasendungen in allen beteiligten Ländern zu. Auf deutscher Seite wurden britische und US-amerikanische Immigranten , die mit der NS-Politik sympathisierten, engagiert, um Briten auf Englisch anzusprechen. Die bekannteste Moderatorin war „ Axis Sally “, deren Sendungen vom Großdeutschen Rundfunk ausgestrahlt wurden. Goebbels lancierte außerdem den Auslandsrundfunksender „ Germany Calling “, dessen Moderatoren, vor allem der irisch-US-amerikanische Nationalsozialist William Joyce , unter dem Spitznamen „ Lord Haw-Haw “ bekannt wurden. [309] Der US-amerikanische Rundfunkjournalist Edward R. Murrow kreierte 1940 eine neue Sendeform, indem er in Livereportagen für die CBS direkt aus dem von der Luftwaffe bombardierten London berichtete. Seine Sendungen „This is London“ fesselten Millionen Zuhörer in den USA an die Radiogeräte und trugen dazu bei, die isolationistische Stimmung in den USA zurückzudrängen. [310] Im Mai 1942 sendete BBC erstmals glaubwürdige Berichte über die Ermordung polnischer Juden. [311] Weil das Hören von sogenannten Feindsendern in Deutschland streng verboten war, [312] gab fast niemand, der aus dem Radio Bescheid wusste , sein Wissen an andere weiter – wenn doch, konnte ihm sogar „in besonders schweren Fällen“ die Todesstrafe drohen. [313] Die wöchentlichen Berichte in der „Weltchronik“ von Jean Rudolf von Salis über den Schweizer Landessender Beromünster galten Millionen von Hörern in Mitteleuropa als objektive Beurteilung der politischen und militärischen Lage in Europa. [314] Sicher ist, dass es dem NS-Regime nicht gelungen ist, seine Sicht der Dinge vollständig durchzusetzen. [315] Im Mai 1942 sendete die BBC glaubwürdige Meldungen über die Ermordung polnischer Juden, die einen Monat später, am 26. Juni, erneut ausgestrahlt wurden.

Der deutsche Wehrmachtbericht wurde im Großdeutschen Rundfunk täglich um die Mittagszeit vor den folgenden Nachrichten ausgestrahlt. Hinzu kamen die im Radio mit Fanfarenstößen eingeleiteten Sondermeldungen über herausragende Erfolge. Wehrmachtberichte erwähnten auch Kampfhandlungen der feindlichen Streitkräfte, beispielsweise die Luftangriffe der Alliierten auf Kriegsziele und Städte im Reichsgebiet. Sie besaßen amtlichen Charakter und waren die maßgebliche Quelle für die Kommentierung des Kriegsgeschehens in den Medien. [316] Die 2080 gesendeten Wehrmachtberichte sind, so der Archivar Erich Murawski 1962, ein Gemisch aus nüchternem Militär-Rapport und politischer Propaganda und gelten Historikern daher als ebenso wertvolle wie fragwürdige Sekundärquelle. Berichtet wurde in knapper Form; ausführlicher und teilweise übertrieben, wenn Erfolge zu vermelden waren. Sie vermieden weitgehend direkte Falschmeldungen, operierten mit Auslassungen, tendenziösen Hervorhebungen, Verharmlosungen sowie mit Beschönigungen und Verschleierungen. [317] Aktuelle Untersuchungen betonen stärker den propagandistischen Charakter des Wehrmachtberichts. [318] Der deutsche Militärhistoriker Jörg Echternkamp nennt die Praxis der Darstellung der „beschönigende[n] ‚Frontbegradigung' im Wehrmachtbericht“ in einer Reihe mit propagandistischen Verlautbarungen, die über den „wahren Sachverhalt“ des Kriegsverlaufs „hinwegtäuschen“. [319]

Im Krieg in Ostasien setzten die Japaner ab 1943 verstärkt auf Rundfunkpropaganda gegen die Amerikaner, indem sie über Radio Tokyo die Sendung „The Zero Hour“ ausstrahlten. Für die überwiegend weiblichen Moderatoren, die Amerikanisch mit einem japanischen Akzent sprachen, bürgerte sich im GI -Sprachgebrauch der Begriff Tokyo Rose ein.

Widerstand gegen den Nationalsozialismus

Kurt Huber , Mitglied der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, 1943 hingerichtet
Julius Leber , Mitglied der Widerstandsgruppe „Kreisauer Kreis“, 1944 vor dem Volksgerichtshof , 1945 hingerichtet

Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung stand dem Kriegsbeginn zunächst skeptisch gegenüber, ließ sich dann von den folgenden Siegesmeldungen blenden. Aus Angst vor Strafen wagten nur wenige Menschen, sich aktiv gegen den Krieg auszusprechen. Zentren des zivilen Widerstands waren die „ Weiße Rose “ (1942/43), der „ Kreisauer Kreis “ (1940/44) und die „ Rote Kapelle “ (1933/42).

Wenngleich die Wehrmacht prinzipiell hinter Hitlers Ideen stand und seine Kriegführung mittrug, sahen ab 1943 einige Generäle die zwangsläufige Niederlage deutlich vor Augen und setzten daher auf einen Waffenstillstand, um der Wehrmacht und der deutschen Bevölkerung Zeit zur Umgruppierung des Heeres und Neuorganisation des Staates zu geben. Am 20. Juli 1944 verübten einige Widerständler ein Attentat auf Hitler im Führerhauptquartier „Wolfsschanze“. Der Versuch, Hitler zu töten, misslang aber ebenso wie der anschließende Versuch eines Staatsstreichs in Berlin (→ Operation Walküre ). Die Attentäter wurden hingerichtet. Einige wenige Soldaten lehnten den Krieg aus ideologischen Gründen ab und versuchten, ihn durch Sabotagemaßnahmen zu verkürzen. Die weit überwiegende Mehrheit kämpfte bis zum Schluss weiter. Zahlreiche deutsche Soldaten und Hilfsverbände (ua Polizeireserve) beteiligten sich an Kriegsverbrechen, was Widerstand der Bevölkerung in den besetzten Gebieten provozierte oder begünstigte.

In Dänemark (→ Dänischer Widerstand ) empfand die Bevölkerung die deutsche Besatzung nach den Worten des Königs als „Alpdruck“. In den Niederlanden entwaffneten die Deutschen die dortige Polizei, weil sie einen Aufstand befürchteten. Der pro-deutschen Bewegung des Vidkun Quisling in Norwegen folgte keine Massenbewegung der Bevölkerung, die Mehrheit lehnte die deutsche Besatzung ab. Die schärfsten Formen des westeuropäischen Widerstands gab es in Frankreich, wo die Résistance , auch Maquis (nach dem mediterranen Buschgestrüpp „maquis“) genannt, gegen die deutsche Besatzung kämpfte.

Stärker waren Widerstandsbewegungen in Südost- und Osteuropa: In der Sowjetunion, in Griechenland (→ ELAS ), in Albanien und in Jugoslawien (→ Marschall Tito ) kämpften große Partisanenarmeen. Die polnische „Heimatarmee“ konnte nur auf wenig Unterstützung von außen hoffen. Aus dem ständigen Kleinkrieg gegen die deutschen Besatzer gingen die Partisanen häufig als Sieger hervor. Gegen Ende des Krieges konnten größere Gebiete von den deutschen Besatzern befreit werden, so etwa in Jugoslawien, wo Tito im Anschluss die Macht übernahm, oder in Griechenland, wo die Hegemonie der ELAS mit britischen Interessen kollidierte und zum Griechischen Bürgerkrieg führte. In Albanien, das von 1939 bis September 1943 unter italienischer Besatzung gestanden hatte, rückten deutsche Truppen ein.

Internationale Blockbildung

Mit der Unterzeichnung des Antikominternpaktes zwischen Deutschland und Japan wurde bereits 1936 der Grundstein für die spätere Achse Deutschland–Japan–Italien gelegt. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt verschlechterte sich das Verhältnis zu Japan zunächst, aber weil sich Japan Zugriff auf die französischen , niederländischen und britischen Kolonien in Asien erhoffte, ging es Ende September 1940 mit Deutschland und Italien den Dreimächtepakt ein, dem fünf südosteuropäische Staaten beitraten. Die Initiative dazu ergriff Japan schon im Juni 1940; aber erst, nachdem Hitler klar geworden war, dass es nicht gelingen würde, Großbritannien durch eine Invasion militärisch auszuschalten, war dieser bereit, ein Bündnis mit Japan abzuschließen. Mit diesem verpflichteten sich die drei Partner, sich gegenseitig zu unterstützen, falls einer der Partner von einer Macht angegriffen werden würde, „die gegenwärtig nicht in den europäischen Krieg oder in den chinesisch-japanischen Konflikt verwickelt ist.“ Da der Vertrag „in keiner Weise den politischen Status berühren“ sollte, „der gegenwärtig zwischen den drei vertragschließenden Teilen und Sowjetrußland besteht“, wurde deutlich, dass der Vertrag vorwiegend die USA von einem Kriegseintritt abhalten sollte. [320]

Großbritannien konnte im Herbst 1940 in der Luftschlacht um England eine deutsche Invasion verhindern und vertraute auf wirtschaftliche und militärische Unterstützung durch die USA. Insbesondere der US-Präsident Franklin D. Roosevelt wollte aus machtpolitischen und weltanschaulichen Gründen die USA zum „Arsenal der Demokratie“ gegen das nationalsozialistische Deutschland machen. Großbritannien erhielt 1941 aufgrund des „ Zerstörer-für-Stützpunkte-Abkommens “ 50 Zerstörer zur Abwehr deutscher U-Boote. Im August 1941 trafen sich Churchill und Roosevelt auf einem britischen Kriegsschiff in der Argentia-Bucht ( Neufundland ) und verkündeten die Atlantik-Charta : Ablehnung aller territorialen Veränderungen ohne Zustimmung der betroffenen Völker und Recht aller Völker auf diejenige Regierungsform, unter der sie leben wollen. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 erklärten die USA Japan den Krieg. Deutschland und Italien erklärten daraufhin den USA den Krieg, ohne dazu vertragsrechtlich verpflichtet zu sein (so) . Der europäische und der ostasiatische Krieg waren zum Weltkrieg geworden.

Alliierte Kriegskonferenzen

Chiang Kai-shek, Roosevelt und Churchill in Kairo , 25. November 1943
Stalin, Roosevelt und Churchill in Teheran , 28. November 1943

Auf der Arcadia-Konferenz (Dezember 1941/Januar 1942 in Washington) vereinbarten Churchill und Roosevelt als wichtigsten Beschluss, zuerst die deutsche Gefahr auszuschalten: „Germany first“. In Casablanca (Januar 1943) einigten sie sich darauf, zuerst den Krieg in Nordafrika mit der Eroberung Tunesiens im Sommer 1943 zu Ende zu bringen und dann weiter auf Sizilien und in Süditalien fortzusetzen. Die Invasion Westeuropas wurde auf 1944 verschoben. Während der Quadrant-Konferenz in Québec (August 1943) wurde die Operation Overlord (Invasion in der Normandie) beschlossen und General Frederick E. Morgan beauftragt, einen detaillierten Plan zu entwerfen. In Kairo vereinbarten Roosevelt, Churchill und Chiang Kai-shek , den Krieg in Ostasien bis zur bedingungslosen Kapitulation Japans fortzusetzen. Auf der Moskauer Außenminister-Konferenz (19. Oktober bis 1. November 1943) koordinierten Hull , Eden und Molotow die weitere Zusammenarbeit, erörterten den Eintritt der UdSSR in den Krieg gegen Japan und formulierten unter anderen die Moskauer Deklaration: Entmilitarisierung, Entnazifizierung, Demokratisierung und Dezentralisierung Deutschlands. [321] Gegenstand der Teheran-Konferenz (28. November bis 1. Dezember 1943) war die Absprache zwischen Roosevelt, Churchill und Stalin über die weitere Vorgehensweise auf dem europäischen Kriegsschauplatz im Jahr 1944 und die Zeit nach einem Sieg der Alliierten über Deutschland. In Jalta (Februar 1945) wurde Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Für Ostmitteleuropa und den Balkan wurden Einflusszonen verabredet. Stalin versprach, dass die Sowjetunion zwei Monate nach der deutschen Kapitulation in den Krieg gegen Japan eintreten werde. Auf der Potsdamer Konferenz sollten die Grenzziehungen in Europa und die deutschen Reparationsleistungen , die Verwaltung des besetzten Deutschlands sowie der noch andauernde Pazifikkrieg besprochen werden.

Kriegsfolgen und Opfer

Opferzahlen

Menschenverluste des Zweiten Weltkrieges
Bei der Operation Chariot am 28. März 1942 in Saint-Nazaire gefallener britischer Soldat
In der Schlacht um Cholm gefallene Soldaten der Roten Armee, Januar – Juni 1942
Namenliste der Gefallenen, Soldatenfriedhof in Toila , Estland, mit 1.500 deutschen und 600 estnischen Gefallenen des Zweiten Weltkrieges

Während des Zweiten Weltkrieges wurden Schätzungen zufolge über 65 Millionen Menschen getötet. Es kamen mehr Zivilisten um als Soldaten bei Kampfhandlungen. Am stärksten betroffen war die Sowjetunion mit etwa 27 Millionen getöteten Menschen, davon ungefähr die Hälfte als Soldaten, von denen drei Millionen in deutscher Kriegsgefangenschaft starben. In den sowjetischen Opferzahlen sind die etwa 650.000 getöteten Soldaten der 1939/40 von der UdSSR annektierten baltischen Staaten enthalten.

Grundsätzlich gilt, dass Zahlenangaben zu den Toten des Weltkriegs oft methodisch nicht gesicherte Schätzwerte darstellen, die in der Literatur unterschiedlich angegeben werden. Die folgende Tabelle basiert, sofern nicht in gesonderten Einzelnachweisen angegeben, auf Daten aus dem zehnten Band der vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt herausgegebenen Reihe Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg 2008. Darin sind neutrale Staaten und Kolonien nicht berücksichtigt. Die wiedergegebenen Schätzungen gehen meist auf offizielle Angaben der jeweiligen Regierungen zurück. Die Zahl der Kriegstoten der in der Tabelle genannten Staaten ergibt eine Summe von ca. 66 Millionen, darunter mind. 59 % Zivilisten. [322]

Land Soldaten Zivilisten Gesamt
Australien 30.000 30.000
Belgien 10.000 50.000 60.000
Brasilien [323] 463 1.000 1.463
Bulgarien 32.000 32.000
China 3.500.000 10.000.000 13.500.000
Dänemark [324] [325] 500 1.500 2.000
Deutschland [326] 5.318.000 1.170.000 6.488.000
Finnland 89.000 2.700 0 0 0 91.700
Frankreich 210.000 150.000 360.000
Griechenland 20.000 160.000 180.000
Großbritannien [327] 270.825 62.000 332.825
Indien [328] 24.338 3.000.000 3.024.338
Italien 240.000 60.000 300.000
Japan 2.060.000 1.700.000 3.760.000
Jugoslawien [329] 410.000 1.280.000 1.690.000
Kanada [325] 42.042 1.148 43.190
Luxemburg [330] 2.944 657 3.601
Malta [331] 1.000 1.000
Neuseeland 10.000 10.000
Niederlande 22.000 198.000 220.000
Norwegen 7.500 2.500 10.000
Österreich [324] 100.000 130.000 230.000
Philippinen 57.000 943.000 1.000.000
Polen 300.000 5.700.000 6.000.000
Rumänien 378.000 378.000
Sowjetunion [332] 13.000.000 14.000.000 27.000.000
Spanien [324] [333] 4.500 4.500
Südafrika 9.000 9.000
Tschechoslowakei 20.000 70.000 90.000
Ungarn 360.000 590.000 950.000
USA 407.316 407.316
Bettelnder Kriegsinvalide in Essen , 1948

Insgesamt sind von 5,7 Millionen Kriegsgefangenen der Roten Armee 3,3 Millionen ums Leben gekommen, die meisten von ihnen verhungert, aber auch Krankheiten, Misshandlungen, Erschießungen oder der Haft in einem Sonderlager zum Opfer gefallen. Dies bedeutet, dass nahezu 58 % der sowjetischen Kriegsgefangenen in deutscher Gefangenschaft starben. [334] Die Zahl der in deutschem Gewahrsam zu Tode gekommenen westalliierten Kriegsgefangenen war im Verhältnis deutlich geringer. So starben von 1,8 Millionen in deutsche Kriegsgefangenschaft geratenen französischen Soldaten knapp 50.000, das sind 2,8 %. [335] Von den 3,1 Millionen deutschen Kriegsgefangenen in sowjetischem Gewahrsam kamen 1,1 Millionen (35 %) um. [336] China, wo der Krieg schon Mitte 1937 mit der japanischen Aggression begann, hatte mit ungefähr 14 Millionen im Krieg getöteten Menschen die zweithöchste Anzahl an Todesopfern zu beklagen. Aber auch in Indien verhungerten 1943 und 1944 mehr als zwei Millionen Zivilisten, [337] davon die allermeisten in Bengalen , nachdem die Reisimporte aus dem japanisch besetzten Birma ausblieben.

Zu den vielen Verwundeten müssen zahlreiche als Deserteure verurteilte Soldaten hinzugezählt werden, die depressiv oder geisteskrank und deshalb unfähig zum Militärdienst waren, und dennoch verurteilt wurden, um die „Moral der Truppe aufrecht“ zu erhalten. Das geschah nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen kriegsbeteiligten Staaten.

Es gab viele tote Zivilisten durch Bombardierungen von Großstädten wie Chongqing , Warschau , Coventry , London , Köln , Düsseldorf , Hamburg , Tokio , Dresden und im Ruhrgebiet . Sehr viele Zivilisten kamen bei den Schlachten um Stalingrad , Breslau , Königsberg , während der Leningrader Blockade und der Aushungerung von Charkow ums Leben. Die Versenkung der Flüchtlingsschiffe Armenija , Wilhelm Gustloff , Goya , Steuben und Cap Arcona forderte Zehntausende Opfer. Im harten Winter 1944/45, in Straflagern der Sowjetunion und bei gewaltsamen Vertreibungen von Menschen nach dem Krieg starben weitere, ungezählte Menschen (zum Beispiel Sudetendeutsche infolge der Beneš-Dekrete ).

Vielen Menschen war es nicht möglich, aus dem nationalsozialistischen Herrschaftsbereich zu fliehen, weil Staaten (wie die USA oder die Schweiz) zeitweise die Grenzen schlossen und (auch jüdischen) Flüchtlingen kein Asyl gewährten.

Die beiden Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki töteten direkt oder indirekt bis Ende 1945 mehr als 230.000 Menschen. [338]

Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter

Zwangsarbeiter beim Bau des U-Boot-Bunkers Valentin in Bremen, 1944.

Insgesamt gerieten 11 Millionen Angehörige der Wehrmacht und der Waffen-SS in Kriegsgefangenschaft, davon 7,7 Millionen auf Seiten der Westmächte und 3,3 Millionen auf Seiten der UdSSR.

Zur Zwangsarbeit unter dem NS-Regime wurden zwischen sieben und elf Millionen Menschen fast überall im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten eingesetzt. Zum Teil arbeiteten sie in Fabriken neben KZ-Häftlingen unter ähnlich menschenunwürdigen Bedingungen, zum kleineren Teil glichen die Lebensbedingungen denen der Arbeit gebenden Handwerker- und Bauernfamilien. Der für sie als oberster Verantwortlicher ernannte Gauleiter Fritz Sauckel wurde 1946 im Rahmen der Nürnberger Prozesse zum Tode verurteilt und hingerichtet. Nach Kriegsende wurden deutsche Kriegsgefangene ebenfalls als Bestandteil der Reparationsleistungen zu Zwangsarbeit verpflichtet, vor allem in der Sowjetunion (bis 1956), aber auch in Westeuropa. [339]

Nach Kriegsende gab es in Europa 6,5–12 Millionen als „ Displaced Persons “ bezeichnete Personen, bei denen es sich in der Mehrzahl um befreite Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter aus ehemals besetzten Staaten und KZ-Häftlinge handelte. Diese wurden bis zu ihrer Repatriierung oder Aufnahme in Drittstaaten in sogenannten DP-Lagern untergebracht.

Materielle Schäden und Kriegskosten

Das Grab eines polnischen Soldaten, Warschauer Aufstand , 1944

Auch die materiellen Schäden waren enorm. [340] In Deutschland verloren etwa vier Millionen Menschen ihre Wohnung, und es mussten 400 Millionen Kubikmeter Schutt weggeräumt werden. In Köln, wo vor dem Krieg 750.000 Menschen gelebt hatten, waren es nur noch 40.000. Die „ Trümmerfrauen “ wurden zu einem Symbol des Aufräumens und des Wiederaufbaus. Das Deutsche Reich hatte Gebietsverluste von 114.549 km², die 24,3 % des Territoriums von 1939 entsprachen. [341] Etwa 12 Millionen Deutsche verloren ihre Heimat. [342] In Frankreich wurden zwei, in Japan drei und in der Sowjetunion sechs Millionen Wohnungen zerstört. Fast die Hälfte der Eisenbahnschienen war beschädigt: in Deutschland 34.000 km, in Japan 50.000 km, in Frankreich 37.000 km.

Die späteren Siegermächte gingen im Abschlussprotokoll von Jalta davon aus, dass das Deutsche Reich einen Schaden von 20 Milliarden Dollar in Europa angerichtet habe. Bezogen auf das jährliche Sozialprodukt lag der Schaden in Deutschland (4,8 Mrd. Dollar) bei 140 Prozent, [343] in Frankreich (2,1 Mrd. Dollar) bei 130 Prozent, in Polen (2 Mrd. Dollar) bei 300 Prozent und in der UdSSR (12,8 Mrd. Dollar) bei 250 Prozent. Die Sowjetunion sollte deswegen Reparationen im Wert von 10 Milliarden Dollar erhalten. [344]

1942 betrugen Deutschlands Ausgaben für die Kriegsführung 140 Mrd. RM (entsprechend heute: 564 Mrd. EUR). Dem standen nur Reichseinnahmen in Höhe von 69 Mrd. RM (heute: 278 Mrd. EUR) gegenüber. Der Rest wurde durch neue Schuldverschreibungen finanziert. Die Kriegskosten des Deutschen Reiches (z. B. Wehrsold für Millionen Soldaten, Kriegerwitwenrenten und die Produktionskosten für Rüstungsgüter) beliefen sich bei Kriegsende insgesamt auf 156 Mrd. Dollar (Zum Vergleich: USA: 206 Mrd. Dollar, Großbritannien: 78 Mrd. Dollar). Deutschlands Kriegskosten (156 Mrd. Dollar) und seine Kriegsschäden (4,8 Mrd. Dollar) (so) ergaben die gigantische Summe von 160,8 Mrd. Dollar (entsprechend heutiger Kaufkraft und inflationsbereinigt: 2,3 Billionen US-Dollar). [345]

Nachwirkungen

Infolge des Zweiten Weltkriegs schieden Deutschland, Italien und Japan aus dem Kreis der militärischen Großmächte aus. Die westeuropäischen Staaten Frankreich, Niederlande und Großbritannien wurden so weit geschwächt, dass sie in den auf das Kriegsende folgenden Jahrzehnten ihre Kolonialreiche aufgeben mussten. An deren Stelle traten die USA und die Sowjetunion als neue Weltmächte und aufgrund der atomaren Rüstung als sogenannte Supermächte .

Europa

Vier Besatzungszonen, Berlin, das Saargebiet und die unter poln. u. sowj. Verwaltung stehenden dt. Ostgebiete, 1945.
→ Besatzungszonen in Österreich

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa berieten die Siegermächte im Juli und August 1945 in Potsdam über die weitere Zukunft Europas und Deutschlands. Die Zielrichtung der gefassten Potsdamer Beschlüsse hatte sich bereits auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 angedeutet.

Deutschland wurde in vier Besatzungszonen eingeteilt; seine Ostgebiete ( Pommern , Schlesien , Ostpreußen ) wurden vorbehaltlich einer endgültigen Friedensregelung der Verwaltung Polens und der Sowjetunion unterstellt. Polen erhielt dadurch eine neue Grenze im Westen ( Oder-Neiße-Linie ) und im Osten. Das durch die Bestimmungen des Münchner Abkommens von 1938 von Deutschland eingegliederte Sudetenland fiel an die Tschechoslowakei zurück, da die faktische Annexion im Zuge der „ Zerschlagung der Rest-Tschechei “ durch das Deutsche Reich nachträglich für nichtig erklärt wurde. Österreich wurde als Staat wiederhergestellt – dies hatten die späteren Siegermächte bereits 1943 in der Moskauer Deklaration angekündigt – und ebenfalls in vier Besatzungszonen eingeteilt, bis es 1955 mit dem Österreichischen Staatsvertrag unabhängig wurde.

Aufgrund der durch die drei Hauptsiegermächte de facto beschlossenen Gebietsverkleinerung Deutschlands wurden nach unterschiedlichen Angaben zwischen 12 und 14 Millionen Deutsche (Schlesier, Sudetendeutsche , Ostpreußen, Pommern, Ostsachsen (Kreis Reichenau), Ostbrandenburger, Donauschwaben und Danziger) aus ihrer angestammten Heimat vertrieben (→ Flucht und Vertreibung Deutscher aus Mittel- und Osteuropa 1945–1950 ). Lange wurde dabei die Zahl der Todesopfer mit 2 Millionen oder gar mehr angegeben. Neuere Untersuchungen stellen dar, dass diese Zwei-Millionen-Zahl als Ergebnis von Bevölkerungsbilanzen berechnet wurde, während gesicherte Personendaten auf der Grundlage von Todesfallmeldungen zu einer Zahl von rund 500.000 Opfern führen. [346] 3,5 Millionen Polen verloren durch die anschließende Westverschiebung der polnischen Ostgrenze ihre Heimat.

Verhandlungssaal der Nürnberger Prozesse, 30. September 1946

Die deutschen und japanischen Kriegsverbrechen wurden in mehreren Prozessen (zum Beispiel den Nürnberger Prozessen ) verhandelt. Das Stuttgarter Schuldbekenntnis einiger führender evangelischer Christen zu Versäumnissen in der Zeit des Nationalsozialismus im Oktober 1945 blieb eine seltene Ausnahme im beginnenden, von den Alliierten erzwungenen Entnazifizierungs -Geschehen.

Berliner zerlegen ein verendetes Pferd, Mai 1945

Die zum größten Teil zerstörten Städte und der Mangel an Lebensmitteln – insbesondere fehlende Rohstoff- und Düngemittel – verursachten unter der Bevölkerung ein Leben in Armut. Weil viele Männer im Krieg gefallen oder in Kriegsgefangenschaft geraten waren, mussten „Trümmerfrauen“ den Schutt in den Städten beseitigen. Die Bedeutung dieser wird jedoch durch die Forschung inzwischen mehr und mehr angezweifelt. [347] Lebensmittel waren nur über Lebensmittelmarken oder aus eigenem Anbau zu haben, weshalb Stadtbewohner massenhaft aufs Land fuhren, um Sachgüter gegen Lebensmittel einzutauschen. Darüber hinaus verloren zu damaliger Zeit weltweit führende deutsche Wirtschaftsunternehmen bedeutende Patente und Warenzeichen. Diese Situation änderte sich erst durch den bald darauf einsetzenden weltweiten Nachkriegsboom , der in Deutschland vielfach als Wirtschaftswunder bezeichnet wurde.

Entgegen aller Wahrscheinlichkeit und mit erstaunlichem Tempo bildete sich ein neues Europa, das zwar in sich geteilt war, dessen Teile aber bald auf solideren Fundamenten ruhte, als dies direkt nach Kriegsende vorstellbar gewesen wäre. Inmitten der bleibenden physischen und moralischen Narben, die der Weltkrieg hinterlassen hatte, tat sich die Möglichkeit eines Europas auf, das stabiler und prosperierender sein würde, als es sich die Menschen je hätten vorstellen können. [348]

Asien und Pazifik

Japan musste die besetzten pazifischen Inseln an Australien und Großbritannien zurückgeben; es verlor weiterhin Korea, Formosa ( Taiwan ), Südsachalin , die Kurileninseln und das Japanische Südseemandatsgebiet mit den Karolinen , den Marshallinseln und den Nördlichen Marianen . Die alliierte Besetzung Japans endete mit dem Friedensvertrag von San Francisco von 1951, der die Souveränität Japans wiederherstellte. Einige japanische Inseln, darunter die Ryūkyū-Inseln , blieben bis 1972 unter amerikanischer Militärverwaltung. Der Chinesische Bürgerkrieg entbrannte 1945 erneut und führte bis 1949 zur Teilung Chinas in die heutige Volksrepublik China und die Republik China (Taiwan) .

Gründung der Vereinten Nationen

Gründung der Vereinten Nationen, 25./26. Juni 1945

Mit der Gründung der „Organisation der Vereinten Nationen“ (UNO) auf der Konferenz von San Francisco und dem Inkrafttreten der UN-Charta am 24. Oktober 1945 wurde der Versuch unternommen, das informelle Kriegsbündnis der Anti-Hitler-Koalition in eine permanente Institution zur Wahrung des Weltfriedens zu transformieren. Die Initiative hierzu war maßgeblich von dem verstorbenen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt ausgegangen. Kernpunkt der Charta war die Schaffung eines Systems, das die friedliche Beilegung von Streitigkeiten und die kontrollierte Intervention bei Verstößen ermöglichen sowie die internationale Zusammenarbeit fördern sollte. Eine besondere Rolle als Garanten des Weltfriedens wurde dabei für die Hauptsiegermächte USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und China vorgesehen, die permanente Sitze und ein Vetorecht imSicherheitsrat der Vereinten Nationen erhielten. [349] Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet, auf deren Grundlage später weitere international bindende Menschenrechtsabkommen entstanden sind, darunter die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes .

Blockbildung und Kalter Krieg

Der Zweite Weltkrieg ging sowohl in Europa als auch in Asien relativ nahtlos in den Kalten Krieg über. Schon während des Krieges gab es Differenzen zwischen der Sowjetunion und den westlichen Alliierten, die zugunsten des gemeinsamen Ziels nicht in den Vordergrund gestellt wurden. An diesen Differenzen war nicht allein die Sowjetunion schuld. Die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki lösten einen Rüstungswettlauf zwischen den USA und der UdSSR aus. Ebenso waren die großen Erweiterungen des sowjetischen Einflussbereiches nach Westen und das beständige kommunistische Vordringen in Ostasien nicht nur ein Ergebnis des Zweiten Weltkrieges, sondern auch ein Grund für den Kalten Krieg.

NATO und Warschauer Pakt während des Kalten Krieges, 1949 bis 1990

In einer Rede in Fulton, Missouri, gebrauchte Winston Churchill 1946 erstmals öffentlich das Bild des „ Eisernen Vorhangs “ zur Beschreibung des nunmehr geteilten Europa. Ab etwa 1947 kam es zunehmend zu Spannungen zwischen den einstigen Verbündeten ( Truman-Doktrin , Zwei-Lager-Theorie ). Während die Westmächte in ihren Einflusszonen die parlamentarische Demokratie förderten, errichtete die Sowjetunion in den Staaten Osteuropas sogenannte Volksdemokratien unter Führung der Kommunisten . In der Folge verschärften sich die Spannungen und führten zu einer unversöhnlichen Gegnerschaft der einstigen Verbündeten, zur lange dauernden Teilung Deutschlands und Europas und zum Beginn des Kalten Krieges. 1949 wurde die NATO gegründet; als Reaktion auf die westdeutsche Wiederbewaffnung und den NATO-Beitritt der Bundesrepublik Deutschland (1955) folgte als Gegenstück der sogenannten Ostblockstaaten der Warschauer Pakt . Mit dem Zusammenbruch der osteuropäischen Diktaturen im Zuge der Revolutionen im Jahr 1989 , der deutschen Wiedervereinigung und der mit der Auflösung der Sowjetunion einhergehenden Wiederherstellung des Selbstbestimmungsrechts der Völker der früheren sowjetischen Republiken wurden weitere Nachwirkungen des Zweiten Weltkrieges beseitigt.

Weitere Nachfolgekonflikte

Kolonialmächte und Kolonialgebiete 1945

Weitere Nachfolgekonflikte, die direkt oder indirekt mit dem Zweiten Weltkrieg in Beziehung stehen, waren:

Diese und andere Konflikte standen zum einen in Zusammenhang mit der beginnenden Blockkonfrontation als Konflikte über Einflusssphären in einer neugestalteten Weltlage, zum anderen mit der verstärkt einsetzenden Dekolonisation .

In Teilen Osteuropas, so im Baltikum, in Polen und in der Ukraine, kam es bereits vor Kriegsende zu von nationalistischen Organisationen ( Waldbrüder , OUN ) geführten, bis in die frühen 1950er-Jahre andauernden Untergrundaktionen gegen Sowjetisierung und Stalinisierung. Nach dem Tod Stalins im März 1953 entlud sich der Widerstand gegen die etablierten Systeme sowjetkommunistischer Prägung in mehreren, von der Roten Armee niedergeschlagenen Volksaufständen ( Aufstand des 17. Juni 1953 in der DDR, Ungarischer Volksaufstand 1956).

Aufarbeitung und Rezeption

Das gewaltige Ausmaß des Zweiten Weltkrieges hat sich in mehreren Sprachen niedergeschlagen. So wird er im Deutschen häufig nur als „der Krieg“ bezeichnet. Ebenso ist für die verhältnismäßig lange und prosperierende Friedenszeit, die dem Krieg in den Industrieländern folgte, in der deutschen und in anderen Sprachen der Begriff der Nachkriegszeit (englisch: postwar period ) als sprachliche Abgrenzung zum Kriegsgeschehen entstanden, die selten auf andere Kriege angewandt wurde. Darüber hinaus haben kriegsverwandte Begriffe aus ihrer Herkunftssprache Eingang in die Sprachen anderer ehemaliger Kriegsteilnehmer gefunden, beispielsweise „ Blitzkrieg “, „ Morale bombing “, „ Baedeker Blitz “ oder „ Ketsu-go “.

Einige Historiker sprechen von einem zweiten Dreißigjährigen Krieg , mit dem sie die Zeitspanne zwischen 1914 und 1945 meinen, weil der Zweite Weltkrieg ohne den Verlauf und die Folgen des Ersten Weltkrieges nicht zu verstehen sei. Die Führung des NS-Staates habe alles daran gesetzt, eine Niederlage wie 1918 durch Stabilisierung der Heimatfront und Radikalisierung der Kriegführung zu verhindern. Dolchstoßlegende , Diktatfrieden von Versailles und militanter Antisemitismus hätten über die Zwischenkriegszeit hinweg den Boden für die aggressive NS-Außenpolitik zur Neuordnung Europas bereitet. Beide Kriege hätten auch gemein, dass der Gegner durch Feindbilder „verteufelt“ und die Grenze zwischen Soldaten und Zivilisten verwischt worden sei. Demgegenüber gebe es aber auch wichtige Unterschiede: zum Beispiel die Einzigartigkeit des Zweiten Weltkriegs, die im Zivilisationsbruch der Shoa liege, [350] oder den fast bedenkenlosen Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen Zivilisten wie in Hamburg und Dresden, Hiroshima und Nagasaki. Erstmals sprach De Gaulle im September 1941 in einer Radioansprache von London aus von „la nouvelle Guerre de Trente Ans“. [351]

Die wissenschaftliche Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges unternahmen zuerst US-amerikanische Historiker. Ungefähr 300 ehemalige deutsche Offiziere arbeiteten auf der Grundlage eigener Erfahrungen und des überlieferten Aktenmaterials ebenfalls für die „ Historical Division “. Beeinflusst wurde deren Arbeit auch von zahlreichen Memoiren prominenter Kriegsteilnehmer. Bis 1961 erschienen etwa 216 Kriegserinnerungen in Buchform, die das öffentliche Bild des Krieges in den 1950er-Jahren prägten. Mansteins (so) erste Autobiografie unter dem Titel Verlorene Siege (1955) erreichte bis 1961 eine Auflage von 30.000 Exemplaren. Kriegsverbrechen und die Morde an den europäischen Juden blendete er aus, wie, z. B., in ähnlicher Weise auch Generalfeldmarschall Friedrich Paulus oder Großadmiral Karl Dönitz in ihren Biografien. [352]

Visualisierung des Weltkrieges

Zeitgenössische Farbfotografien

Reportagen

 • Global War – Der Zweite Weltkrieg
  • Teil 1: Der Faschismus breitet sich aus , 2005.
  • Teil 2: Das Wiederherstellen der Kräfte , 2005.
  • Teil 3: Die Befreiung , 2005.
  • Teile 1 – 3 , 2008 (1 DVD).
 • Der Zweite Weltkrieg – Die DVD-Enzyklopädie , 2003. ( → https://geizhals.de/der-zweite-weltkrieg-die-enzyklopaedie-a85808.html )
 • Zweiter Weltkrieg (Stalingrad-Box), 2003.
 • Der Zweite Weltkrieg in Original-Farbaufnahmen 1–3 , 2002.
 • Das war der Zweite Weltkrieg. Großbritannien 2009. Gezeigt in: ARD-alpha , 4. Mai 2018.
 • The World at War , 26-teilige BBC-Dokumentation, 1973. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=p78JZgKtFRc

Spielfilme

Museen

Siehe auch

Portal: Imperialismus und Weltkriege – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Imperialismus und Weltkriege
Portal: Pazifikkrieg – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Pazifikkrieg

Literatur

Weblinks

Commons : Zweiter Weltkrieg – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
Commons : Kategorie Zweiter Weltkrieg mit Unterkategorien – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Zweiter Weltkrieg – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

 1. Vgl. Takuma Melber: „In Asien begann der Weltkrieg 1931“. Kölner Stadtanzeiger, 17.07.2017, Interview mit Michael Hesse.
 2. Vgl. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 11.
 3. Vgl. Ian Kershaw: Höllensturz. Europa 1914 bis 1949 . DVA, München 2016, S. 476–486.
 4. Südafrikanische, australische, neuseeländische, indische, polnische, brasilianische, marokkanische, algerische und tunesische Truppen waren ebenfalls an Kämpfen in Süd- und Westeuropa beteiligt. Frankreich und Italien standen seit Oktober 1943 offiziell auf der Seite der Alliierten .
 5. Ian Kershaw: Höllensturz. Europa 1914 bis 1949. DVA, München 2016, S. 474.
 6. Rolf Fischer: Zweiter Weltkrieg. Köln 2014, S. 297.
 7. Richard Overy: Total War II: The Second World War. In: Charles Townshend (Hrsg.): The Oxford History of Modern War. Oxford University Press , Oxford 2005, S. 139.
 8. Gerhard Schreiber: Der Zweite Weltkrieg. 5. Aufl., CH Beck, München 2013, S. 8.
 9. Ernst Piper : Alfred Rosenberg. Hitlers Chefideologe. München 2005, S. 521.
 10. a b Richard Overy: Total War II: The Second World War. In: Charles Townshend (Hrsg.): The Oxford History of Modern War. Oxford University Press, Oxford 2005, S. 140.
 11. Ian Kershaw: Wendepunkte. Schlüsselentscheidungen im Zweiten Weltkrieg. München 2008, S. 77.
 12. Zum Friedensschluss und den ungelösten Problemen vgl. etwa Jörn Leonhard : Der überforderte Frieden. Versailles und die Welt 1918–1923. München 2018.
 13. Wilhelm Treue: Dokumentation: Hitlers Denkschrift zum Vierjahresplan. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte . 3. Jg., 1955, Heft 2, S. 184–210, hier S. 206 u. 210 ( online , PDF); vgl. Rolf-Dieter Müller: Der Zweite Weltkrieg. Klett-Cotta, Stuttgart 2004 ( Handbuch der deutschen Geschichte ; Band 21), S. 55 u. 109 f.
 14. Siehe Hoßbach-Niederschrift .
 15. Der Große Ploetz. Freiburg i. B. 2008, S. 801.
 16. Der Große Ploetz . Freiburg i. B. 2008, S. 1166.
 17. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 169.
 18. Vgl. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 170.
 19. Colin Gray: War, Peace and International Relations – An Introduction to Strategic History. Routledge, Abingdon 2007, S. 170.
 20. Jürgen Förster : Hitlers Entscheidung für den Krieg gegen die Sowjetunion . In: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hrsg.): Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg . Band 4. Stuttgart 1983, S. 3–37, hier S. 29.
 21. Richard Overy: Total War II: The Second World War. In: Charles Townshend (Hrsg.): The Oxford History of Modern War. Oxford University Press, Oxford 2005, S. 146 f.
 22. Der Große Ploetz. Freiburg i. B. 2008, S. 802.
 23. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/252298/umfrage/armeestaerken-im-zweiten-weltkrieg-nach-laendern/
 24. 1944/45 existierten zwei italienische „Staaten“, die Repubblica Sociale Italiana ( RSI , mit Salò am Gardasee als Regierungssitz und Mussolini als Staatschef) und das Regno d' Italia (Königreich Italien mit der Hauptstadt Rom und Pietro Badoglio als Ministerpräsidenten). Genaue Zahlen der jeweiligen Streitkräfte sind nicht bekannt.
 25. Mark Harrison: The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison. Cambridge University Press, 2000, ISBN 0-521-78503-0 , S. 1–2.
 26. Der Große Ploetz. Freiburg i. B. 2008, S. 817.
 27. https://weltkrieg2.de/flotten-1939/
  Hinweis: Die britische und die US-amerikanische Flotte verteilten sich, im Gegensatz zu denen der Achsenmächte , auf zwei Ozeane, den Atlantischen und den Pazifischen Ozean.
 28. Bernd-Jürgen Wendt: Deutschland 1933–1945. Das „Dritte Reich“. Handbuch zur Geschichte. Fackelträger, Hannover 1995, ISBN 3-7716-2209-3 , S. 487.
 29. Donald Cameron Watt: How War Came. The Immediate Origins of the Second World War, 1938–1939. Pantheon Books, New York 1989, S. 479.
 30. Vgl. Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik 1918–1945 , Serie D, Band VII M 70604, S. 397, 1946; hrsg. v. Beauftragten der Siegermächte USA, GB und Frankreich.
 31. Arnulf Scriba: Der Überfall auf Polen 1939 , LeMO auf der Webseite des Deutschen Historischen Museums vom 19. Mai 2015.
 32. Vgl. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 35 f.
 33. a b c Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Weltkriege. CHBeck, München 2011, S. 894 f.
 34. Vgl. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 48.
 35. Vgl. Daniel Costelle & Isabelle Clarke: Der Krieg. Menschen im Zweiten Weltkrieg. München 2010, S. 31.
 36. Rolf-Dieter Müller : Der Bombenkrieg 1939–1945 , S. 55 ( online )
 37. Zynische Umschreibung für töten / morden.
 38. Vgl. französisch: „drôle de guerre“ = „komischer Krieg“, englisch: „phoney war“ = „Krieg der Worte“ oder „Scheinkrieg“. Zum Beispiel wurden am 3. September sechs Millionen Flugblätter von britischen Flugzeugen über Deutschland abgeworfen. Zit. n. HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 899.
 39. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 56. Beevor zitiert Adam Tooze: Ökonomie der Zerstörung: Die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus. Bonn 2007, S. 384.
 40. Vgl. Peter Longerich: Hitler. Biographie. München 2015, S. 710.
 41. Es war eine Reaktion auf die drohende Gefahr eines neuen großen europäischen Krieges. Vgl. HA Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Weltkriege 1914–1945. München 2011, S. 367 f.
 42. Carl van Dyke: The Soviet Invasion of Finland 1939–40 . London 1997, S. 55.
 43. Vgl. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Ursachen, Ausbruch, Verlauf, Folgen . Bath, UK, S. 33.
 44. Hinweis: Ein sowjetisches Schützenregiment umfasste ca. 450 Soldaten.
 45. Vgl. Carl van Dyke: The Soviet Invasion of Finland 1939–40 . London 1997, S. 100 und 123.
 46. Vgl. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 58 & 64.
 47. HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 901.
 48. Alexander Lüdeke: „Der Zweite Weltkrieg.“ Bath (Uk) 2007, S. 33.
 49. Der Einfluss des Golfstroms bzw. seiner Fortsetzung, des Nordatlantikstroms , macht sich in der Barentssee noch bemerkbar, während der südlicher gelegene Bottnische Meerbusen (zwischen Finnland und Schweden) wegen dessen geringeren Salzwassergehalts im Winter zufriert.
 50. Vgl. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 93.
 51. HA Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Weltkriege 1914–1945. S. 907.
 52. Vgl. Rolf Fischer: Zweiter Weltkrieg. Köln 2014, S. 64 f.
 53. HA Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Weltkriege 1914–1945. S. 908.
 54. Der Große Ploetz . Freiburg im Breisgau 2008, S. 1062.
 55. Karl-Heinz Frieser : Blitzkrieg-Legende. Der Westfeldzug 1940. (Militärgeschichtliches Forschungsamt) Oldenbourg, München 2012, S. 71.
 56. HA Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Weltkriege 1914–1945. München 2011, S. 909.
 57. Alle Zahlenangaben nach Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 138.
 58. Vgl. Ian Kershaw: Höllensturz. Europa 1914 bis 1949. DVA, München 2016, S. 529.
 59. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. Stuttgart 2000, S. 403.
 60. Wegen seiner Unterwürfigkeit gegenüber Hitler auch „ Lakeitel “ genannt. Rolf-Dieter Müller: Hitlers Wehrmacht. 1935–1945. München 2012, S. 26.
 61. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 50. Später, nach Stalingrad (1943), wurde imFlüsterwitz der Begriff zu „ Gröfaz “ als ironische Anspielung auf Hitlers militärische Niederlagen verballhornt .
 62. a b c HA Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Weltkriege 1914–1945. München 2011, S. 916.
 63. Darstellung der Begleitumstände bei Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. DVA, Stuttgart 2000, S. 404 f.
 64. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945 . Stuttgart 2000, S. 405.
 65. Panzer wurden dabei nicht verwendet.
 66. Danielle Costelle, Isabelle Clarke: Der Krieg. Menschen im Zweiten Weltkrieg. Bucher, München 2010, S. 48 (Frz. Ausgabe: „Apocalypse“. Editions Acropole, Paris 2009). Die britische Regierung verlangte, ohne Erfolg, die Auslieferung dieser Piloten. Nach dem Waffenstillstand zwischen Deutschland und Frankreich wurden sie freigelassen und in neue Einsätze geschickt – gegen England.
 67. MGFA (Hrsg.): Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg . Stuttgart 1990, Band 6, S. 1095.
 68. Vgl. Peter Longerich: Hitler. Biographie. Siedler, München 2015, S. 727.
 69. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 150.
 70. Drei Schlachtschiffe, sieben Kreuzer, 29 Zerstörer und 20 U-Boote. Vgl. Rolf Fischer: Der Zweite Weltkrieg. Köln 2014, S. 159.
 71. Zum Friedensangebot siehe Ian Kershaw : Hitler. 1936–1945. Stuttgart 2000, S. 411.
 72. Ian Kershaw: Wendepunkte. Schlüsselentscheidungen im Zweiten Weltkrieg. München 2008, S. 97, 102.
 73. http://www.charles-de-gaulle.org/espace-pedagogie/dossiers-thematiques/de-gaulle-caricatures/franchot-general-micro/ (Musée de l'Armée, Paris)
 74. Londoner Appell, 18. Juni 1940.
 75. Vgl. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 145.
 76. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 101.
 77. Siegfried Müller: Schmetterlinge des Todes im Tanz. Die Luftschlacht um England aus der Sicht der Beteiligten. FAZ , 3. Dezember 2005, S. 44.
 78. Vgl. A. Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 156.
 79. FAZ, 3. Dezember 2005, S. 44.
 80. Webseite des Deutschen Historischen Museums , abgerufen am 11. Juli 2011.
 81. Die Briten rächten sich 1943 mit der Operation Gomorrha gegen Hamburg und sprachen von „ hamburgisation “.
 82. a b c Jörg Friedrich: Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945. Propyläen, München 2002, S. 73.
 83. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 69.
 84. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 114.
 85. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 96.
 86. Centre for the Study of War, State and Society , abgerufen am 20. Dezember 2015.
 87. Lothar Gruchmann : Der Zweite Weltkrieg. Kriegführung und Politik. 8. Aufl., dtv, München 1985 (1967), S. 87.
 88. Vgl. Peter Longerich: Hitler. Biographie. München 2015, S. 741. Longerich bezieht sich auf W. Michalka: Ribbentrop und die deutsche Weltpolitik 1933–1940. München 1980, S. 286ff.
 89. Lothar Gruchmann: Der Zweite Weltkrieg. Kriegführung und Politik. 8. Aufl., dtv, München 1985 (1967), S. 96–99.
 90. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. Stuttgart 2000, S. 444 und A. Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2012, S. 173. Kershaw und Beevor beziehen sich auf Halders Kriegstagebuch . Kohlhammer, Stuttgart 1962–1964, Bd. 2, S. 158. Halder hielt Bemerkungen fest, die von Hitlers Heeresadjutanten Gerhard Engel weitergegeben wurden. (Hinweis bei Kershaw).
 91. Lothar Gruchmann: Der Zweite Weltkrieg. Kriegführung und Politik. 8. Aufl., dtv, München 1985 (1967), S. 99–101.
 92. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. DVA, Stuttgart 2000, S. 445.
 93. Lothar Gruchmann: Der Zweite Weltkrieg. Kriegführung und Politik. 8. Aufl., dtv, München 1985 (1967), S. 95 f.
 94. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 179.
 95. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 170.
 96. Vgl. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 170 f.
 97. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. DVA, Stuttgart 2000, S. 484.
 98. Die Opfer waren kaum zu schätzen, die Zahl lag irgendwo zwischen 1500 und 30.000 Toten. Zit. n. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 188.
 99. Gerhard Schreiber: Der Zweite Weltkrieg. 5. Aufl., München 2013, S. 53.
 100. Wilhelm Keitel (Chef Oberkommando Wehrmacht), Alfred Jodl (Chef Wehrmachtführungsstab), Walther von Brauchitsch (Oberbefehlshaber Heer), Erich Raeder (Oberbefehlshaber Kriegsmarine), Franz Halder (Generalstabschef).
 101. Rolf-Dieter Müller: Der Zweite Weltkrieg. Klett-Cotta, Stuttgart 2004, S. 112.
 102. Vgl. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 156.
 103. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 96 f., 101 f.; Rolf-Dieter Müller: Der Zweite Weltkrieg. Klett-Cotta, Stuttgart 2004 (= Handbuch der deutschen Geschichte; Band 21), S. 113–116.
 104. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. Stuttgart 2000, S. 690 f. Ausführliches Gesprächsprotokoll in: VJH für Zeitgeschichte (1993) H. 1, S. 117–137.
 105. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. Stuttgart 2000, S. 417.
 106. Vgl. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. DVA, Stuttgart 2000, S. 473. (Kershaw bezieht sich auf Halders KTB, Bd. 2, S. 335ff.)
 107. Vgl. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. DVA, Stuttgart 2000, S. 473 f.
 108. Spanien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Dänemark und Norwegen
 109. Rolf-Dieter Müller: An der Seite der Wehrmacht. Hitlers ausländische Helfer beim „Kreuzzug gegen den Bolschewismus“ 1941–1945. Augsburg 2013, S. 113.
 110. Ernst Klink: Der Krieg gegen die Sowjetunion bis zur Jahreswende 1941/42. Die Operationsführung. In: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg . Band 4. Hrsg. v. Militärgeschichtlichen Forschungsamt . DVA, Stuttgart 1983, S. 451–712, hier S. 451 f., auch zum Folgenden.
 111. Ian Kershaw: Wendepunkte . München 2008, S. 310.
 112. HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 941.
 113. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 118.
 114. Matti Klinge: Geschichte Finnlands im Überblick. Otava, Helsinki 1995, ISBN 951-113822-7 , S. 123 f.
 115. HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 945.
 116. Peter Longerich: „Hitler. Biographie.“ Siedler, München 2015, S. 784.
 117. Vgl. Rolf-Dieter Müller: Der Zweite Weltkrieg. Stuttgart 2004 (Handbuch der deutschen Geschichte; Band 21), S. 108–154.
 118. Richard Overy: Russlands Krieg 1941–1945. Rowohlt, Hamburg 2004, ISBN 3-498-05032-X , S. 127.
 119. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 219.
 120. Rolf-Dieter Müller: Der Feind steht im Osten. Hitlers geheime Pläne für einen Krieg gegen die Sowjetunion im Jahr 1939. Christoph Links Verlag, Berlin 2013, S. 240, 244, 245, 247, 248 f.
 121. Weisung Nr. 21 (Fall Barbarossa) .
 122. Bodo Scheurig: Henning von Tresckow. Eine Biographie. Stalling, Oldenburg 1973, S. 119.
 123. Gerd R. Ueberschär: Das Scheitern des „Unternehmens Barbarossa“. In: Gerd R. Ueberschär und Wolfram Wette: Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion: „Unternehmen Barbarossa“ 1941. Frankfurt am Main 2011, S. 120.
 124. Rolf-Dieter Müller : Der Zweite Weltkrieg. Klett-Cotta, Stuttgart 2004, ISBN 3-608-60021-3 . ( Handbuch der deutschen Geschichte ; Band 21), S. 154 f.
 125. Zit. n. Henrik Eberle: Hitlers Weltkriege. Wie der Gefreite zum Feldherrn wurde. Hamburg 2014, S. 252f.
 126. Die Krim sollte als Gotenland deutsches Siedlungsgebiet für Südtiroler werden, verbunden durch eine Reichsautobahn mit dem Deutschen Reich.
 127. Vgl. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 133.
 128. Aussage von Generalfeldmarschall Paulus im Nürnberger Prozess . Nachmittagssitzung am Montag, dem 11. Februar 1946 (56. Tag) . Veröffentlicht in: Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Gerichtshof Nürnberg. Nürnberg 1947, Band 7, S. 283–310. Hitler verwendete hier (1942) den Ausdruck „liquidieren“ im Sinne von „beenden“.
 129. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 409.
 130. Diese Rückzüge lassen vermuten, dass die sowjetische Führung auf die Notlandung eines deutschen Generalstabsoffiziers am 19. Juni 1942 reagiert hatte, der Karten über die erste Phase der deutschen Sommeroffensive bei sich führte.
 131. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. DVA, Stuttgart 2000, S. 694 f.
 132. Vgl. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 423.
 133. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. DVA, Stuttgart 2000, S. 695.
 134. Zit. n. W. Michalka (Hrsg.): Das Dritte Reich. Bd. 2 (dtv-dokumente), München 1985, S. 78.
 135. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. DVA, Stuttgart 2000, S. 696.
 136. Nach dem misslungenen Angriff auf Dieppe am 19. August reagierten Soldaten der Roten Armee zynisch: Wenn sie eine Dose amerikanisches Rindfleisch öffneten, bemerkten sie bissig: „Na, dann wollen wir mal die zweite Front aufmachen.“ Zit. n. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. Berlin 2014, S. 391. Beevor gibt hier ein Zitat aus Bd. III der Memoiren (dt. 1978) Ilja Ehrenburgs wieder.
 137. Richard Overy : Russlands Krieg. 1941–1945 . Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2003, ISBN 3-498-05032-X , S. 302–304, Zitat S. 303 f.
 138. Bodo Scheurig: Henning von Tresckow. Eine Biographie. Stalling, Oldenburg 1973, S. 124.
 139. Zur Führungskrise vgl. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 134; Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. DVA, Stuttgart 2000, S. 699–701.
 140. Nur mündlich an Kommandeure weitergegeben, Version vom 6. Juni 1941.
 141. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 536.
 142. Lothar Gruchmann: Der Zweite Weltkrieg. Kriegführung und Politik. 8. Aufl., dtv, München 1985, S. 174.
 143. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 298.
 144. HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 974.
 145. HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 975.
 146. Walther Hubatsch : Das Ende der Heeresgruppe Afrika . In: Percy Ernst Schramm (Hrsg.): Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht . Bonn o. J., Band 6, S. 1606.
 147. Sven Felix Kellerhoff : Das Afrikakorps ging mit einem „Heia Safari“ unter. In: welt.de . 12. Mai 2013, abgerufen am 9. Juni 2015 .
 148. Ungefähr 9.000 km/4.860 sm weniger.
 149. HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 979–981.
 150. a b c Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Weltkriege. CHBeck, München 2011, S. 1057, 1060, 1062.
 151. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 553.
 152. U. a. Australien, Frankreich, Indien, Kanada, Marokko, Neuseeland, Polen, Südafrika, Tunesien, USA.
 153. Daniel Costelle, Isabelle Clarke: Der Krieg. Menschen im Zweiten Weltkrieg. Bucher Verlag, München 2010, S. 184.
 154. a b c HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 1067.
 155. S. a. Fernsehdokumentation über die FEB (Força Expeditionária Brasileira) bei YouTube .
 156. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 423.
 157. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 457. Zahlen ebda.
 158. GEO Epoche Panorama Nr. 6 (2015): Der Zweite Weltkrieg , S. 90.
 159. Vgl. Heinz Boberach: Stimmungsumschwung der deutschen Bevölkerung. In: Wolfram Wette /Gerd R. Ueberschär (Hrsg.): Stalingrad. Mythos und Wirklichkeit einer Schlacht. 4. Aufl., Fischer, Frankfurt am Main 2003, S. 65 f.
 160. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 537.
 161. Vgl. Rolf Fischer: Zweiter Weltkrieg. Köln 2014, S. 183.
 162. HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 1057.
 163. HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 979.
 164. Zahlen nach GEO EPOCHE. KOLLEKTION Nr. 14. Der ZWEITE WELTKRIEG in Europa. 1939–1945, S. 143.
 165. Zu Overlord vgl. Jörg Echternkamp : Der Zweite Weltkrieg. CH Beck, München 2010, S. 102.
 166. Vgl. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. Stuttgart 2000, S. 844 f.
 167. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2012, S. 700.
 168. Stephan Burgdorff/ Klaus Wiegrefe (Hrsg.): Der 2. Weltkrieg. Wendepunkt der deutschen Geschichte. Goldmann, München 2007, S. 312 f.
 169. HA Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Weltkriege 1914–1945. CHBeck, München 2011, S. 1109.
 170. Sven Felix Kellerhoff (2020): Hitlers letzte Großoffensive endete in einer Katastrophe
 171. Ian Kershaw: Das Ende. Kampf bis in den Untergang. NS-Deutschland 1944/45. München 2011, S. 414.
 172. Ian Kershaw: Das Ende. Kampf bis in den Untergang. NS-Deutschland 1944/45. München 2011, S. 417. Dort auch (Anmerkung 9) viele weitere, auch entlastende, Belege zum Verhalten frz. Kolonialtruppen. Vgl. a. Freudenstadt #Rolle im „Dritten Reich“ und Zweiten Weltkrieg .
 173. Vgl. Lothar Gruchmann: Der Zweite Weltkrieg. München 1985, S. 445.
 174. Stephan Burgdorff/Klaus Wiegrefe (Hrsg.): Der 2. Weltkrieg. Wendepunkt der deutschen Geschichte. Goldmann, München 2007, S. 19.
 175. Webseite der Gemeinde Bologna : Polish 2nd Corps and the liberation of Emilia Romagna. (PDF; 95 kB).
 176. S. a. die Rede des Bundesaußenministers Heiko Maas am 1. August 2019 mit Bezug auf Ewa Faryaszewska und deren Fotografien aus dem Warschauer Aufstand.
 177. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 839.
 178. Ian Kershaw: Das Ende. Kampf bis in den Untergang. NS-Deutschland 1944/45. DVA, München 2011, S. 418 f.
 179. „Zwar wurde die sorgfältige Spreng-Vorbereitung durch SS-Truppen nachgewiesen. Wer aber die Sprengung schließlich ausführte, ist bis heute unbekannt.“ (Harald Neckelmann: Anhalter Bunker Berlin. Berlin Story Verlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-95723-031-7 , S. 67.)
 180. Der Große Ploetz. Freiburg im Breisgau 2008, S. 838.
 181. Irene Gerlach: Bundesrepublik Deutschland. Entwicklung, Strukturen und Akteure eines politischen Systems. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009, ISBN 978-3-531-16265-2 , S. 25.
 182. Text der Rede auf der Webseite des Bundespräsidialamts; Weizsäcker-Rede. In: Torben Fischer, Matthias N. Lorenz (Hrsg.): Lexikon der ‚Vergangenheitsbewältigung' in Deutschland. Debatten- und Diskursgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945. 3. Auflage, Bielefeld 2015, ISBN 978-3-8376-2366-6 , S. 253–256.
 183. Eunan O'Halpin: Irish neutrality in the Second World War . In: Neville Wylie (Hrsg.): European neutrals and non-belligerents during the Second World War . Cambridge University Press, New York 2002, ISBN 0-521-64358-9 , S.   283–303 (englisch).
 184. Fernando Rosas: Portuguese neutrality in the Second World War . In: Neville Wylie (Hrsg.): European neutrals and non-belligerents during the Second World War . Cambridge University Press, New York 2002, ISBN 0-521-64358-9 , S.   268–282 (englisch).
 185. Paul A. Levine: Swedish neutrality during the Second World War: tactical success or moral compromise? In: Neville Wylie (Hrsg.): European neutrals and non-belligerents during the Second World War . Cambridge University Press, New York 2002, ISBN 0-521-64358-9 , S.   304–330 (englisch).
 186. Janusz Piekalkiewicz: Schweiz 39–45: Krieg in einem neutralen Land . 2. Auflage. Motorbuch Verlag, Stuttgart 1979, ISBN 978-3-87943-510-4 .
 187. Neville Wylie: Switzerland: a neutral of distinction? In: Neville Wylie (Hrsg.): European neutrals and non-belligerents during the Second World War . Cambridge University Press, New York 2002, ISBN 0-521-64358-9 , S.   331–354 (englisch).
 188. Elena Hernandez-Sandoica, Enrique Moradiellos: Spain and the Second World War, 1939–1945 . In: Neville Wylie (Hrsg.): European neutrals and non-belligerents during the Second World War . Cambridge University Press, New York 2002, ISBN 0-521-64358-9 , S.   241–267 (englisch).
 189. Vgl. Hans Senn: Zweiter Weltkrieg. In: Historisches Lexikon der Schweiz . 11. Januar 2015 , abgerufen am 4. Juni 2019 .
 190. Der Große Ploetz . Freiburg i. B. 2008, S. 996.
 191. Peter Kamber: Schüsse auf die Befreier, die „Luftguerilla“ der Schweiz gegen die Alliierten 1943–45 , Zürich, Rotpunktverlag, 1993, S. 126. ( PDF ; in besserer Qualität siehe [1] ).
 192. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 653.
 193. Jörg Krummenacher: Auch Schweizer starben in den Konzentrationslagern der Nazis – eine Gedenkstätte für sie gibt es bisher nicht In: Neue Zürcher Zeitung vom 10. August 2018.
 194. Peer Teuwsen: Schweizer KZ-Opfer waren lange Zeit vergessen. Jetzt gibt es erstmals eine gesicherte Opferliste In: NZZ am Sonntag vom 26. Oktober 2019
 195. Nazis töteten über 200 Schweizer in Konzentrationslagern In: Blick online vom 27. Oktober 2019
 196. Lothar Gruchmann: Der Zweite Weltkrieg. dtv, München 1985, S. 153.
 197. a b Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 121.
 198. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 129. Opferzahlen nach Kershaw, ebda.
 199. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 132.
 200. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 121 u. 145.
 201. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 142 f.
 202. Artikel 5 (PDF; 448 kB) des Dreimächtepaktes zwischen Deutschland, Italien und Japan vom 27. September 1940 ( RGBl. 1940 II, S. 280 f.)
 203. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 157.
 204. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 161.
 205. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 145.
 206. Lothar Gruchmann: Der Zweite Weltkrieg. dtv, München 1985, S. 155.
 207. Lothar Gruchmann: Der Zweite Weltkrieg. dtv, München 1985, S. 158.
 208. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 459–461.
 209. U. a. Rückzug aus China und Indochina, Anerkennung von Chiang Kai-shek als chinesischem Regierungschef und Kündigung des Dreimächtepaktes .
 210. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 465 f.
 211. Zit. n. Ian Kershaw: Wendepunkte. München 2008, S. 468.
 212. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 291.
 213. Der Große Ploetz. Freiburg i. B. 2008, S. 815.
 214. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 245 f.
 215. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2012, S. 297.
 216. HA Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Weltkriege 1914–1945. Beck, München 2011, S. 1069.
 217. Vgl. W. Churchill: Hinge of Fate. Boston 1950, S. 81. (Dt.: „Schicksalswende.“ Bd. 4 von Der Zweite Weltkrieg. Frankfurt 1985.)
 218. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 248.
 219. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK), S. 250 f.
 220. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 252 f.
 221. Winston S. Churchill: Der Zweite Weltkrieg. S. Fischer, Frankfurt am Main 2003, S. 629 (Erstausgabe Bern 1948).
 222. Vgl. James Jones : The Thin Red Line. Autobiographischer Roman, New York 1962; 1998 unter dem Titel Der schmale Grat von Terrence Malick verfilmt.
 223. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 257 f.
 224. Lothar Gruchmann: Der Zweite Weltkrieg. 8. Aufl., München 1985, S. 499 f.
 225. Siehe weiter unten Abschnitt zu Alliierten Kriegskonferenzen .
 226. a b Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Die Zeit der Weltkriege 1914–1945. Beck, München 2011, S. 1070.
 227. a b Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 264.
 228. H. A, Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 1070.
 229. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 263.
 230. HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 1070 f.
 231. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 268 f.
 232. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 267.
 233. Colin Gray: War, Peace and International Relations – An Introduction to Strategic History. Routledge, Oxon 2007, S. 127.
 234. Christoph Kucklich: Feuersturm. Der Bombenkrieg gegen Deutschland. Hamburg 2003, S. 130 f.; Gerhard Schreiber: Der Zweite Weltkrieg. München 2013, S. 48.
 235. Jörg Friedrich: Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945 , S. 83.
 236. Robin Neillands: Der Krieg der Bomber. Arthur Harris und die Bomberoffensive der Alliierten 1939–1945. Berlin 2002, ISBN 3-86124-547-7 .
 237. Auch Leuchtbomben / Christbäume / Tannenbäume genannt.
 238. a b c d Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 515 f.
 239. Adelbert Reif : Albert Speer. Kontroversen um ein deutsches Phänomen. Bernard & Graefe, München 1978, S. 73.
  Percy Ernst Schramm : Hitler als militärischer Führer. Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. Athenäum, Frankfurt am Main 1965, S. 36.
  Schlacht um Sprit , Der Spiegel 14/1964 vom 1. April 1964, S. 61.
 240. Stefan Burgdorff/Klaus Wiegrefe (Hrsg.): Der 2. Weltkrieg. Wendepunkt der deutschen Geschichte. Goldmann, München 2007, S. 245.
 241. Matthew White Twentieth Century Atlas – Death Tolls: United Kingdom .
 242. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 269.
 243. Der Forschungsdiskurs bewegt sich um die Frage, welches Gewicht welches Motiv hatte. Überblick und Literaturhinweise bei Bernd W. Kubbig: Hiroshima, Nagasaki und die Rolle der Naturwissenschaftler. (1995) .
 244. Siehe auch U-Boot-Kriegsabzeichen (1939) .
 245. a b Der Große Ploetz. Freiburg i. B. 2008, S. 828.
 246. Rolf Fischer: Zweiter Weltkrieg. Köln, 2014, S. 187.
 247. Der Große Ploetz. Freiburg i. B. 2008, S. 810. Wie man sieht, nutzten die Alliierten die Zugangswege aller Weltmeere für die logistische Unterstützung der Sowjetunion – in dieser Hinsicht auch ein Weltkrieg im wörtlichen Sinne.
 248. Von dort weiter über den Persischen Korridor .
 249. a b Lieferungen von der US-Westküste nach sowjetischen Häfen erfolgten auf Schiffen unter sowjetischer Flagge, die von japanischen U-Booten wegen des fehlenden Kriegszustandes mit der Sowjetunion nicht angegriffen wurden.
 250. Christian Streit: Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941–1945. Bonn 1997 [1978], S. 76, mit Nachweisen; Rüdiger Overmans : Die Kriegsgefangenenpolitik des Deutschen Reiches 1939 bis 1945. In: Die Deutsche Kriegsgesellschaft 1939–1945. Zweiter Halbband: Ausbeutung, Deutungen, Ausgrenzung. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes herausgegeben von Jörg Echternkamp. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2005 (= Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg , Bd. 9/2), ISBN 3-421-06528-4 , S. 729–875, hier S. 804 f.
 251. Birgit Beck: Massenvergewaltigungen als Kriegsverbrechen. In: Wolfram Wette, Gerd R. Ueberschär (Hrsg.): Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert. Primus, Darmstadt 2001, ISBN 3-89678-417-X , S. 406–418, hier S. 409.
 252. Birgit Beck: Wehrmacht und sexuelle Gewalt. Sexualverbrechen vor deutschen Militärgerichten 1939–1945. Schöningh, Paderborn 2004, ISBN 3-506-71726-X , S. 326 f.
 253. Birthe Kundrus: Nur die halbe Geschichte. Frauen im Umfeld der Wehrmacht zwischen 1939 und 1945 – Ein Forschungsbericht. In: Die Wehrmacht. Mythos und Realität. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes herausgegeben von Rolf-Dieter Müller und Hans-Erich Volkmann. R. Oldenbourg Verlag, München 1999, ISBN 3-486-56383-1 , S. 719–735, hier S. 734.
 254. Silke Satjukow : Besatzer. »Die Russen« in Deutschland 1945–1994. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008, ISBN 978-3-525-36380-5 , S. 45.
 255. Barbara Johr: Die Ereignisse in Zahlen. In: Helke Sander und Barbara Johr (Hrsg.): Befreier und Befreite. Krieg, Vergewaltigungen, Kinder. A. Kunstmann, München 1992, ISBN 3-88897-060-1 , S. 58.
 256. Norman M. Naimark: Die Russen in Deutschland. Die Sowjetische Besatzungszone 1945 bis 1949. Ullstein, Berlin 1997, ISBN 3-548-26549-9 , S. 169 f.
 257. Catherine Merridale: Iwans Krieg. Die Rote Armee 1939–1945. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-10-048450-9 , S. 348.
 258. Barbara Johr: Die Ereignisse in Zahlen. In: Helke Sander und Barbara Johr (Hrsg.): Befreier und Befreite. Krieg, Vergewaltigungen, Kinder. A. Kunstmann, München 1992, ISBN 3-88897-060-1 , S. 61.
 259. Recherche International e. V. (Hrsg.): Unsere Opfer zählen nicht – Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Assoziation A, Berlin/Hamburg 2005, ISBN 3-935936-26-5 .
 260. Widespread Incidents of Rape. In: Japanese Imperialism and the Massacre in Nanjing , Chapter X.
 261. A Debt of Blood: An Eyewitness Account of the Barbarous Acts of the Japanese Invaders in Nanjing. In: Dagong Daily, Wuhan edition. 7. Februar 1938. Military Commission of the Kuomintang, Political Department: A True Record of the Atrocities Committed by the Invading Japanese Army. Juli 1938.
 262. Daniela Rechenberger: Keine Opfer? Keine Täter? Zur Darstellung der „Comfort Women-Problematik“ in den japanischen Medien. In: Antje Hilbig/Claudia Kajatin/Ingrid Miethe (Hrsg.): Frauen und Gewalt. Würzburg 2003, S. 105–115, Anmerkungen S. 106.
 263. Kazuko Watanabe: Trafficking in Women's bodies, then and now. The issue of military „comfort women“. In: Women's studies quarterly 27 (1999), New York, S. 19–31, Anmerkungen S. 21. Recherche International e. V. (Hrsg.): Unsere Opfer zählen nicht – Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Assoziation A, Berlin/Hamburg 2005, ISBN 3-935936-26-5 , S. 219–225.
 264. HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 1069 (6 Mill.). Gerhard Schreiber: Der Zweite Weltkrieg. 5. Aufl., München 2013, S. 84 (14 Mill.).
 265. Kriegsverbrecherprozesse in der SBZ und in Polen sind in dieser Übersicht nicht enthalten.
 266. Rolf Fischer: Zweiter Weltkrieg. Köln 2014, S. 296.
 267. Peter Witte und andere (Hrsg.): Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1941/42. Hans Christians Verlag, Hamburg 1999, S. 3. Zum Folgenden siehe z. B. Hannes Heer/Klaus Naumann (Hrsg.): Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944. Frankfurt am Main 1997; Walter Manoschek (Hrsg.): Die Wehrmacht im Rassenkrieg. Der Vernichtungskrieg hinter der Front. Wien 1996.
 268. HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 960.
 269. Alexander Ý: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 117.
 270. Jörn Hasenclever: Wehrmacht und Besatzungspolitik in der Sowjetunion. Die Befehlshaber der rückwärtigen Heeresgebiete 1941–1943. Schöningh, Paderborn 2010, S. 364, 384.
 271. Friedrich Battenberg: Das Europäische Zeitalter der Juden. WBG, Darmstadt 1990, S. 299.
 272. Battenberg: Zeitalter. 1990, S. 300.
 273. Alexander Brakel: Der Holocaust. S. 108.
 274. Wir reden von 200.000 Tätern. In: taz.de . 9. November 2011, abgerufen am 25. Dezember 2014 . Ders. ua (Hrsg.): Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945. Band 7: Sowjetunion mit annektierten Gebieten I. Oldenbourg, München 2011, ISBN 978-3-486-58911-5 .
 275. Vgl. Bernward Dörner : Die Deutschen und der Holocaust. Was niemand wissen wollte, aber jeder wissen konnte. Propyläen, Berlin 2007. Dörner unterscheidet zwischen Zehntausenden unmittelbaren und Hunderttausenden mittelbaren Tätern und weitaus mehr Augenzeugen und Mitwissern.
 276. Dieter Pohl: Verfolgung und Massenmord in der NS-Zeit 1939–1945. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2003, ISBN 3-534-15158-5 , S. 153.
 277. Der Große Ploetz (Freiburg i. B. 2008, S. 818) bezieht sich auf Wolfgang Benz ( Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. München 1991) und gibt die Zahl der ermordeten Juden mit 6.268.223 an. In dieser Summe fehlen aber die ermordeten Juden aus Norwegen, Dänemark, Albanien und 401 der ermordeten österreichischen Juden, sodass die Zahl der ermordeten Juden in Europa mindestens 6.270.089 betragen würde.
 278. HA Winkler: Geschichte des Westens. München 2011, S. 1051.
 279. Alexander Brakel: Der Holocaust. Judenverfolgung und Völkermord. Augsburg 2012, S. 178.
 280. Zahlen nach Rolf Fischer: Bildatlas Zweiter Weltkrieg . KOMET Verlag, Köln 2014, S. 147.
 281. Sa Ian Kershaw: Höllensturz. Europa 1914 bis 1949. DVA, München 2016, S. 562.
 282. Vgl. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 332.
 283. Johannes Hürter: Hitlers Heerführer. Die deutschen Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Sowjetunion 1941/42. Oldenbourg, München 2006, S. 500.
 284. Ebba D. Drolshagen: Der freundliche Feind. Wehrmachtssoldaten im besetzten Europa. Droemer Verlag, München 2009, S. 9.
 285. Ebba D. Drolshagen: Der freundliche Feind. Wehrmachtssoldaten im besetzten Europa. Droemer Verlag, München 2009, S. 10.
 286. Ebba D. Drolshagen: Der freundliche Feind. Wehrmachtssoldaten im besetzten Europa. Droemer Verlag, München 2009, S. 145: 75 Mark Sold = 310 EUR (Zahl bezieht sich auf den Januar dieses Jahres.) steuerfrei bei voller Verpflegung + monatlich 100 Mark = 410 EUR erlaubte Überweisungen per Feldpost aus der Heimat.
 287. Ebba D. Drolshagen: Der freundliche Feind. Wehrmachtssoldaten im besetzten Europa. Droemer Verlag, München 2009, S. 143.
 288. a b Ebba D. Drolshagen: Der freundliche Feind. Wehrmachtssoldaten im besetzten Europa. Droemer Verlag, München 2009, S. 148.
 289. Antony Beevor: Der Zweite Weltkrieg. München 2014, S. 153.
 290. Vgl. Ebba D. Drolshagen: Der freundliche Feind. Wehrmachtssoldaten im besetzten Europa. Droemer Verlag, München 2009, S. 149 f.
 291. Ebba D. Drolshagen: Der freundliche Feind. Wehrmachtssoldaten im besetzten Europa. Droemer Verlag, München 2009, S. 155. Das norwegische Wort für „Kriegsgewinnler“ bedeutet wörtlich übersetzt „Barackenbarone“ (ebda.).
 292. Vgl. Stephan Burgdorff/Klaus Wiegrefe: Der 2. Weltkrieg. Wendepunkt der deutschen Geschichte. Goldmann, München 2007, S. 176.
 293. Stephan Burgdorff, Klaus Wiegrefe: Der 2. Weltkrieg. Wendepunkt der deutschen Geschichte. Goldmann, München 2007, S. 176.
 294. Arnd Krüger : Germany and Sport in World War II. In: Can. Journal of the History of Sport. 24 (1993), 1, 52–62.
 295. Ulrich Herbert : Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge. CH Beck, München 2001, S. 142–147.
 296. Ian Kershaw: Das Ende. Kampf bis in den Untergang. NS-Deutschland 1944/45. DVA, München 2011, S. 187.
 297. Flugblattpropaganda ( Memento vom 12. Mai 2015 im Internet Archive ), abgerufen am 20. Mai 2015.
 298. Jörg Echternkamp: Die 101 wichtigsten Fragen – Der Zweite Weltkrieg. München 2010, S. 76 f. (Abschn. „War der Zweite Weltkrieg ein Medienkrieg?“).
 299. Georg Gruber: Kriegsheld vernichtend geschlagen , Deutschlandfunk , Beitrag vom 26. Juli 2005.
 300. Text in: Christian Huber: Das Ende vor Augen. Soldaten erzählen aus dem Zweiten Weltkrieg. Rosenheim 2012, ISBN 978-3-475-54135-3 , S. 13.
 301. Dt. Presse ( Memento vom 8. Mai 2015 im Internet Archive )
 302. Joseph Goebbels, zit. nach Aristotle A. Kallis: Der Niedergang der Deutungsmacht. Nationalsozialistische Propaganda im Kriegsverlauf. In: Jörg Echternkamp (Hrsg.): Die deutsche Kriegsgesellschaft 1939–1945. Ausbeutung, Deutungen, Ausgrenzung. Band 9/2: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Hrsg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt. DVA, München 2005, ISBN 3-421-06528-4 , S. 203–250, hier S. 231 f.
 303. Aristotle A. Kallis: Der Niedergang der Deutungsmacht. Nationalsozialistische Propaganda im Kriegsverlauf. S. 231 f.
 304. Aristotle A. Kallis: Der Niedergang der Deutungsmacht. S. 235.
 305. Ian Kershaw: Hitler. 1936–1945. DVA, Stuttgart 2000, S. 411.
 306. Laut Webarchiv konnte sie 1943 noch nicht an das deutsche (drucktechnische) Vorbild heranreichen. www.signalmagazine.com ( Memento vom 3. November 2013 im Internet Archive )
 307. Antony Beevor: „Der Zweite Weltkrieg.“ Bertelsmann, München 2014, S. 859.
 308. Willi A. Boelcke : Die Macht des Radios. Weltpolitik und Auslandsrundfunk 1924–1976. Frankfurt a. M. 1982, S. 458.
 309. Martin A. Doherty: Nazi Wireless Propaganda: Lord Haw-Haw and British Public Opinion in the Second World War. Edinburgh UP, Edinburgh 2000, S. 7–19.
 310. Philip M. Seib: Broadcasts from the Blitz: How Edward R. Murrow Helped Lead America into War. Potomac Books, Inc., Washington, DC, 2006, ISBN 1-59797-012-3 , Preface, p. IX.
 311. Erste Berichte der BBC über den Massenmord an Juden .
 312. Genau genommen gab es nur eine Positivliste erlaubter Sender. Alle dort nicht genannten Sender zu hören war verboten: → Sender ohne Abhörverbot
 313. „Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen“ (1939), zit. n. Alexander Lüdeke: Der Zweite Weltkrieg. Bath (UK) 2007, S. 141. – S. a. Dt. Digitale Bibliothek
 314. Siehe Artikel Jean Rudolf von Salis in der NDB
 315. Jörg Echternkamp: Die 101 wichtigsten Fragen – Der Zweite Weltkrieg. München 2010, S. 101.
 316. Erich Murawski: Der deutsche Wehrmachtbericht 1939–1945, ein Beitrag zur Untersuchung der geistigen Kriegführung. Boldt, Boppard am Rhein 1962, Vorwort des Direktors des Bundesarchivs Dr. Karl G. Bruchmann, SV
 317. Vgl. Murawski, Wehrmachtbericht , S. 1–3, S. 116 f., 121 f.; der an der Gedenkstätte Yad Vashem tätige israelische Historiker Daniel Uziel sieht als Hauptproblem von Murawskis Studie neben einem Mangel an damals zur Verfügung stehenden Quellen „die unkritische Herangehensweise [Murawskis] an sein Thema“ an, siehe Daniel Uziel: The Propaganda Warriors. The Wehrmacht and the Consolidation of the German Home Front . Peter Lang, Oxford ua 2008, S. 12 f., 388: “The book's main problem is its uncritical approach to the subject.”
 318. Daniel Uziel: The Propaganda Warriors. The Wehrmacht and the Consolidation of the German Home Front . Peter Lang, Oxford ua 2008, S. 12 f., 388.
 319. Jörg Echternkamp : Dossier. Der Zweite Weltkrieg. Kriegsideologie, Propaganda und Massenkultur. Hrsg. v. Bundeszentrale für politische Bildung , 30. April 2015.
 320. Lothar Gruchmann: Der Zweite Weltkrieg. dtv, München 1985, S. 95 f.
 321. Auch unter dem Begriff der „4 D's“ bekannt geworden: Demilitarisierung, Denazifizierung, Demokratisierung und Dezentralisierung.
 322. Rolf-Dieter Müller (Hrsg.): Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 10: Der Zusammenbruch des Deutschen Reiches 1945. Halbband 2: Die Folgen des Zweiten Weltkrieges. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2008, ISBN 978-3-421-04338-2 , Die Menschenverluste im Zweiten Weltkrieg (Karte mit Grafik/Tabelle), ohne Seitenangabe, hinteres Vorsatzblatt (= letzte Doppelseite vor Buchrückseite). Dort angegebene Quellen: Der Große Ploetz 2008; Oxford Compendium; Overmans, Deutsche militärische Verluste; Mourik, Bilanz .
 323. Etwa 1000 Seeleute und Passagiere torpedierter brasilianischer Handelsschiffe im Südatlantik (1942) + 463 gefallene Soldaten der Força Expedicionária Brasileira mit über 25.000 Mann auf alliierter Seite in Italien (1944/45). Quellen: Hernâni Donato: Dicionário dos Batalhas Brasileiras. ISBN 85-348-0034-0 , 1996, S. 214 und Der Große Ploetz . Freiburg i. B. 2008, S. 1329.
 324. a b c Der Große Ploetz. Freiburg i. B. 2008, S. 843.
 325. a b Die getöteten Zivilisten waren Seeleute: Der Große Ploetz. Freiburg i. B. 2008, S. 843.
 326. Darunter 1.306.186 vermisste Soldaten. Quelle: Der Große Ploetz. Freiburg i. B. 2008, S. 839. Gesamtzahlen gefallener u. vermisster Soldaten nach MGFA (2012).
 327. Davon die meisten der Zivilisten als Opfer von Bombenangriffen. Zit. n. I. Kershaw: Höllensturz. Europa 1914 bis 1949. München 2015, S. 473.
 328. Darunter mehr als zwei Millionen Hungertote in Bengalen 1943/44; s. folgender Abschnitt.
 329. Dunja Melcic (Hrsg.): „Der Jugoslawien-Krieg. Handbuch zu Vorgeschichte, Verlauf und Konsequenzen“. Wiesbaden 2007, S. 187. Melcic nennt 1,027 Mill. jugoslawische Kriegstote im 2. WK.
 330. Peter M. Quadflieg : „Zwangssoldaten“ und „Ons Jongen“. Eupen-Malmedy und Luxemburg als Rekrutierungsgebiet der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Aachen 2008, ISBN 978-3-8322-7078-0 .
 331. Infolge von >3000 italienischen und deutschen Luftangriffen 1941/42.
 332. Dabei sind die Verluste der von der UdSSR 1939/40 annektierten Staaten in der sowjetischen Gesamtzahl enthalten: Für Estland 144.000, Lettland 209.000 und Litauen 302.000 getötete Soldaten. Angaben nach: Karl-Volker Neugebauer (Hrsg.): Grundkurs deutscher Militärgeschichte. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes. Bd. 2. Oldenbourg, München 2007, ISBN 978-3-486-58845-3 , S. 435.
 333. Gefallene und vermisste Freiwillige der División Azul ( vulgo : Blaue Division ), die als 250. Infanterie-Division der Wehrmacht von 1941 bis 1943 am Krieg gegen die Sowjetunion teilnahm.
 334. Christian Streit: Keine Kameraden: Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941–1945. Neuausgabe. Bonn 1997, ISBN 3-8012-5023-7 , S. 10 u. 244 ff.
 335. Rüdiger Overmans: Die Kriegsgefangenenpolitik des Deutschen Reiches 1939 bis 1945. In: Die Deutsche Kriegsgesellschaft 1939–1945. Band 9. Zweiter Halbband: Ausbeutung, Deutungen, Ausgrenzung. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, hrsg. von Jörg Echternkamp. DVA, München 2005 (= Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Band 9/2), S. 729–875, hier S. 770.
 336. Albrecht Lehmann : Gefangenschaft und Heimkehr. Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion. CH Beck, München 1986, ISBN 3-406-31518-6 , S. 29. Laut Gerhard Schreiber ( Der Zweite Weltkrieg . 5. Aufl., 2013, S. 121) waren es nur 12 %.
 337. Johannes H. Voigt : Indien im Zweiten Weltkrieg . DVA, Stuttgart 1978, S. 304.
 338. Vgl. a. Der Große Ploetz. Freiburg i. B. 2008, S. 871.
 339. Deutsche Zwangsarbeiter nach 1945
 340. Vgl. zum Folgenden Jörg Echternkamp: Die 101 wichtigsten Fragen – Der Zweite Weltkrieg. CH Beck, München 2010, S. 141 f. und 146 f.
 341. Otto Dann : Nation und Nationalismus in Deutschland 1770–1990 . München 1993 S. 402.
 342. Siehe Flucht und Vertreibung Deutscher aus Mittel- und Osteuropa 1945–1950 .
 343. Zum Vergleich: 2011 betrug die Staatsverschuldung der Bundesrepublik Deutschland 79 % des BIP.
 344. Ralf Berhorst: Der Preis des Friedens. In: Der Zweite Weltkrieg – Teil 2. 1943–1945. GEO Epoche Nr. 44, Hamburg 2010, S. 128.
 345. Zahlen beziehen sich auf den Januar des laufenden Jahres. (Wechselkurs am 12. August 2021: 1 USD = 0,85 EUR ).
 346. Rüdiger Overmans: Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. R. Oldenbourg, München 1999, S. 298–300.
 347. https://www.deutschlandfunk.de/truemmerfrauen-studie-wer-deutschland-wirklich-vom-schutt.1310.de.html?dram:article_id=311180
 348. Vgl. Ian Kershaw: Höllensturz. Europa 1914 bis 1949. DVA, München 2016, S. 703.
 349. Anm.: Den Sitz Chinas im Sicherheitsrat hatte zunächst die Republik China bzw. Republik China (Taiwan) inne, bis 1971 im Zuge der US-amerikanisch-chinesischen Annäherungspolitik der Sitz auf die Volksrepublik China übertragen wurde.
 350. Zum Zweiten 30-jährigen Krieg vgl. Jörg Echternkamp: Die 101 wichtigsten Fragen – Der Zweite Weltkrieg. CH Beck, München 2010, S. 137 f.
 351. Antoine Prost, Jay Winter: Penser la Grande Guerre. Un essai d'historiographie . Paris 2004, S. 33.
 352. Vgl. Jörg Hillmann : Erschriebene Legenden . In: Militär & Geschichte . Sonderheft Nr. 4 (2017), S. 78 f.